meitsi ja Perla tekemässä ½ etuosakäännöstä... sulle ducat