IRC-Galleria

AnnikaHau

AnnikaHau

Smoke weed everyday dadadadam

YKSÄRIL!! :)Sunnuntai 04.10.2009 00:46

1) voisitko suudella minua ?
2) voisitko viettää yön kanssani ?
3) rakastatko minua ?
4) jos kuolisin, sattuisiko se sinuun ?
5) mitä tekisit, jos ilmestyisin yöllä ovellesi alusvaatteisillani ?
6) voisitko seurustella kanssani ?
7) jos joskus tapaisimme, mitä tekisimme ?
8) voisitko laittaa tämän päiväkirjaasi, jotta pääsen kostamaan ?

:|Perjantai 02.10.2009 00:39

Ketkä boxii teen uuden? tiiän ettein kukaa haluu mut mitä välii :|

ofc !Keskiviikko 30.09.2009 19:00

Halaisitko minua jos saisit siihen mahdollisuuden?
Laita tämä omaan päiväkirjaasi ja näet kuinka moni halaisi sinua.

tänääMaanantai 28.09.2009 01:55

flamigos ft. Heidi & Mellu eikä ainakaa ollu kivaa !!
joo oltii 3 tuntii yli aikaa ja ois pitäny maksaa 18€
mut me leikittii tyhmää ja oltii sillee ettei tiedetty
sitä et saa olla vaa 3tuntii !<3. I LUV U<3 mellu & Heidi

[Ei aihetta]Torstai 24.09.2009 21:44

Voi itku tuli koulukuvat I DEAD!
oon nii kauheen näköne et jos joku näkis ne nii pyörtyis! <O_o>

[Ei aihetta]Sunnuntai 13.09.2009 00:15

Heidil yöt<3 &lt;nam&gt;
liian kivaa ollakseen totta (tsekatkaa kuvat) &lt;kieli&gt;

xDTiistai 25.08.2009 01:23

Keskiviikkon joku helvetin suoretki:DD

[Ei aihetta]Torstai 13.08.2009 20:37

huomen alkaa oikee lukkari...

[Ei aihetta]Keskiviikko 12.08.2009 11:25

kello on 8.25 ja mä lähen koht kouluu eka koulu pv niiiiiiin rasittavaa... pee aa äss koo aa! vee ii tee tee uu!

[Ei aihetta]Tiistai 11.08.2009 16:25

huomen kouluu voi paskaaaaa! en jahksa! voisin viettää ikuisuuden kesäloman Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck FUCK!