IRC-Galleria

Fucusa

Fucusa

http://pagesperso-orange.fr/jpdesm/pentagoraen/pages-en/dam-inside.html

Selaa blogimerkintöjäJuutalaiset ovat elelleet vihasuhteessa ymparoivaan maailmaan jo satojen vuosien ajan. Tuntuu silta, etta juutalaisten olemassaolotaistelu uhkaa ymparoivia ihmisia. 60 vuotta Israelin olemassaoloa ja viha kiristelee juutalaisten hampaita kun he puhuvat palestiinalaisista syopalaisina ja rottina, joita joutuvat tuhoamaan.

Uskoisin, etta historiassa tullaan huomaamaan, etta Hitlerin politiikka meni pieleen siina, etta mies hyokkasi Venajalle ilman syyta. Kiitos Suomen puolesta kuitenkin kun kosti talvisotaa. Sen sijaan Hitlerin linja, etta juutalaisten on poistuttava Euroopasta oli oikea. Hitler siis ajatteli kysymyksen loppuun asti, eika ollut hullu juutalaiskysymyksen suhteen, kuten monet haluavat esittaa.

Israelilaisten tavoin valittelen siviiliuhreja natsien operaatiossa, mutta itse paatos karkoittaa juutalaiset Euroopasta oli mita ilmeisimmin oikea. Juuutalaisista oli paastava hinnalla milla hyvansa. Muuten olisimme samanlaisessa suossa Euroopassa kuin arabit ovat nyt.

En puolusta palestiinalaisia, koska uskovat neuvotteluratkaisuun ihmiskunnan suurimman huijarikansan kanssa. Oppikaa Saksan esimerkista - ei neuvotteluja huijarien kanssa.

Ihanne olisi antaa juutalaisille joku autio saari ja eristaa muusta maailmasta. Niin ei kukaan muu karsisi ja juutalaiset saisivat nauttia toisistaan.

1933 sionistit myös julistivat sodan Saksalle josta ei yleensä puhuta.
Suurelta osin he omalla vehkeilyllään vaikuttivat myös siihen, että heitä alettiin vainota.
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany_Must_Perish!


Juutalaisten (sionistien) päämäärä toisessa maailmansodassa

Maailman juutalaisuus otti kantaa saksalaisiin ja II maailmansodan tarkoitukseen vuonna 1941 julkaisemassaan 104-sivuisessa kirjassa "Germany must perish" ("Saksan täytyy kuolla"). Kirjan kirjoitti USA:n presidentti Rooseveltin henkilökohtainen neuvonantaja ja Amerikan rauhanliiton (the American Federation of Peace) presidentti Theodore Nathan Kaufman. Kaufman kuului Rooseveltin "aivotrustiin" ja oli aikansa johtavia juutalaisia.

Saksassa kirja vastaanotettiin niin, että se luettiin kansalle radion välityksellä. Lisäksi Wolfgang Diewerge kirjoitti samana vuonna Kaufmanin kirjasta kommentaarin. Seuraava kirjoitukseni perustuu tähän kommentaariin, jonka nimenä on "Das Kriegsziel der Weltplutokratie: Deutschland muss sterben" ("Maailman rahavallan päämäärä sodassa: Saksan täytyy kuolla").

Heti alussa Diewerge esittää Kaufmanin suunnitelman: Saksalaiset on tuhottava naisia ja lapsia myöten ja Saksan alue on jaettava naapurimaiden kesken (Kaufman oli liittänyt kirjaansa kartan suunnitellusta jaosta). Diewerge toteaa, että juutalainen rauhanpresidentti tahtoo tuhota Saksan yli 80-miljoonaisen väestön vaatimalla Saksan aseistariisumista ja sen jälkeen tapahtuvaa kaikkien hedelmällisten miesten, naisten ja lasten sterilisoimista. Juutalaiset pyrkivät siis avoimesti 80 miljoonan ihmisen kansanmurhaan.

Tämä suunnitelma oli tarkoitettu tosissaan otettavaksi. Juutalaiset olivat Kaufmanin kirjan takana ja hoitivat sen rahoituksen kallista markkinointia myöten (mm. Amerikan ja Euroopan johtaville poliitikoille lähetettiin paketissa pahvinen ruumisarkku, jonka sisällä oli kehotus "Lukekaa kirjanen: Saksan täytyy kuolla", ja seuraavana päivänä he saivat itse kirjan).

Diewerge selostaa maailman juutalaisuuden jo aiemmin esittämiä Saksan tuhoamisvaatimuksia ja toteaa, että Kaufman toi vain esiin maailman juutalaisrahavallan tavoitteen ja unelman "tässä taistelussa, johon meidät (siis saksalaiset) on pakotettu". Diewerge sanoo, että tämä kuuluu juutalaisuuden toimiin, joiden avulla he pyrkivät maailmanhallintaan. Hän toteaa, että bolsevismi ja liberalismi (Moskova, Lontoo ja New York), joiden kummankin juurena on juutalaisuus, ovat nyt yksissä tuumin suunnittelemassa entistä kauheampaa "Versailles'ia" (I maailmansodan rauhansopimusta), Saksan kansan tuhoamista, ja Kaufman on ryhtynyt tämän "rauhanehdotuksen" puhemieheksi.

Esitän seuraavassa numeroituna Diewergen Kaufmanin kirjasta esittämiä otteita ja hänen kommenttejaan niihin. Kaufmanin kirjan otteet ovat omia käännöksiäni, ja Diewergen kommentit esitän vapaasti ja tiivistäen.

1. Kaufman: "Jos meidän sotilaittemme täytyy lähteä rintamalle tappamaan tai tulemaan tapetuiksi, silloin heille ei saa antaa mukaan pelkkää iskulausetta vaan pikemmin juhlallinen päämäärä ja pyhä lupaus. Tuon päämäärän on oltava ikuinen rauha! Ja tällä kertaa tämä lupaus täytyy pitää."

Diewerge: Tässä juutalainen Kaufman, julistettuaan ensin rauhanrakkauttaan, väittää tekopyhästi suojelevansa Amerikan sotilaiden etuja. Kuka rikkoi Wilsonin lupaukset v. 1917, jotka myös julistivat ikuista rauhaa kansakuntien välille? Kyseessä olivat samat voimat, jotka nyt jälleen vaativat Saksan kansan riisumista aseista. Tänä päivänä maailma tietää julkaisujen, asiakirjojen ja dokumenttien perusteella, että tuolloin Pariisissa Saksan kansaa vastaan tehtiin systemaattinen petos, kun se laski aseensa luottaen Wilsonin 14 kohtaan. Oikeudenmukaisen rauhan sijaan maailman rahavallan johtavat miehet, joita johti viha ja tuhoamisohjelma, laskivat Saksan kansan ylle sotasyyllisyyden taakan.

2. Kaufman: "Nykyinen sota ei ole sota vain Adolf Hitleriä vastaan. Sitä ei käydä myöskään natseja vastaan. Se on kansojen sota kansoja vastaan; ylös valkeuteen katsovien sivistyneiden kansojen sota pimeyttä rakastavia sivistymättömiä barbaareja vastaan. Se on Saksan kansan ja ihmisyyden välinen taistelu. Hitleriä ei tarvitse syyttää tästä Saksan sodasta sen enempää kuin keisaria edellisestä sodasta, puhumattakaan Bismarckista, keisarin edeltäjästä. Nämä miehet eivät aiheuttaneet Saksan sotaa ihmisyyttä vastaan eivätkä lietsoneet sitä. He olivat vain välikappaleita, jotka muuttivat teoiksi Saksan kansan sekulaarin himon ryhtyä valloittamaan ja tekemään joukkomurhia. Tätä sotaa käy Saksan kansa. Se kantaa vastuun. Se on pakotettava maksamaan sodasta. Muuten on aina olemassa Saksan sota maailmaa vastaan. Ja jos sellainen sota uhkaa jatkuvasti sivistyneitä kansoja, ne eivät - olivatpa heidän halunsa ja ponnistelunsa kuinka suuria hyvänsä - koskaan onnistu luomaan lujaa ja vahvaa perustaa kestävälle rauhalle, joka niiden täytyy ensin luoda, jos tahtovat rakentaa paremman maailman."

Diewerge: Tässä juutalainen rauhanpresidentti puhuu syistä, joiden vuoksi rahavallan edustajat ovat tahtoneet sotaa. Hän myöntää avoimesti, että tätä sotaa käydään koko Saksan kansaa vastaan. Kaufman sanoo, mitä maailman juutalaiset haluavat: maailman rahavallan viha ei kohdistu vain Führeriin vaan koko Saksan kansaan. Kaufman esittää Saksan kansan syylliseksi tähän sotaan. Mutta kuka julisti sodan 3.9.1939? Englanti ja Ranska muuttivat paikallisen Danzigia ja Korridoria koskeneen kiistan globaaliksi selkkaukseksi julistamalla sodan Saksalle, ja USA yritti "päästä mukaan" monien kuukausien ajan toistuvilla provokaatioillaan.

3. Kaufman: "Tulevaisuudessa ei yksinkertaisesti saa olla enää Saksan sotia, tai paremmin sanottuna, sellaisen sodan syttymiselle ei saa jäädä enää pienintäkään mahdollisuutta. Nykyisen selkkauksen päämääränä tulee olla saksalaisen aggression lopullinen pysäyttäminen, ei vain väliaikainen lopettaminen. Saksa on tällä kertaa pakottanut maailman TOTAALISEEN SOTAAN. Niinpä sen täytyy varautua kärsimään TOTAALINEN RANGAISTUS. Ja on vain yksi sellainen totaalinen rangaistus: Saksan täytyy kuolla ikiajoiksi! Aivan todellisesti, ei vain kuvitelmissa."

Diewerge: Koska provokaatiot eivät onnistuneet nostamaan sotamielialaa USA:ssa, kuten juutalaiset olisivat tahtoneet, oli käytettävä moraalisia argumentteja. Juutalaispresidentti Kaufman vaatii maailmanrauhaa ja esittää Saksan kansa kuoleman sen edellytykseksi.

4. Kaufman: "Saksan kansan johtajien henkilökohtainen sotakiihko on vain osa saksalaisten massojen kokonaissotakiihkosta. Saksan kansan johtajia ei voi erottaa Saksan kansan tahdosta, koska he eivät voi nousta valtaan tai pysyä siinä ilman tätä tahtoa. Saksan johtomiesten toiminnan lähde ja syy, jopa heidän suostumisensa siihen, kumpuaa saksalaisen sielun ikiaikaisista syvyyksistä. Saksalaisuuden ongelmalla ei kuitenkaan tule rasittaa tulevaa sukupolvea. Maailma ei saa joutua enää koskaan saksalaisten piinapenkkiin. Ongelma ja sen ratkaisu kuuluvat meille. Maailma on oppinut, että Saksa, riippumatta siitä, ketkä tai mitkä luokat maata hallitsevat, tulee aina käymään sotaa maailmaa vastaan, koska se voima, joka ajaa sen toimimaan, on erottamaton osa tämän kansan joukkosielua."

Diewerge: Hakiessaan oikeutusta tälle 80 miljoonan ihmisen tuhoamisvaatimukselleen Kaufmanin on pakko liittää Saksan kansaan pysyviä rikollisia luonteenpiirteitä. Saksalaisten tärkeimmäksi luonteenpiirteeksi hän sanoo sotakiihkon. Mikään ei ole epäuskottavampaa ja perusteettomampaa kuin tällainen väite. Meitä voi moittia korkeintaan siitä, että olemme historiassamme olleet aivan liian hyväntahtoisia ja rauhaa rakastavia. Saksan kansa on kääntynyt sodan tielle vain kun muita mahdollisuuksia ei ole enää ollut. Kuinka usein nykyisen selkkauksen aikana Führer on ojentanutkaan kätensä rauhaan, ei tappioiden pohjalta vaan pikemminkin loistavien voittojen pohjalta! Joka kerta juutalaiset ovat sylkeneet tähän rauhaa tarjoavaan käteen.

5. Kaufman: "Esityksessämme oletamme Saksan hyväksi, että n. 20% Saksan väestöstä ei kanna mitään syyllisyyttä Saksan rikoksista eikä ole osallinen sen sotasielusta. Myönnämme todistelussamme, että n. 15 miljoonaa saksalaista on täysin syyttömiä. Mutta tulisiko puolalaisten, tsekkiläisten, slovakialaisten, itävaltalaisten, norjalaisten, hollantilaisten, belgialaisten, ranskalaisten, kreikkalaisten, englantilaisten, irlantilaisten, skottien, kanadalaisten, australialaisten ja amerikkalaisten (sillä mekin valitettavasti tunnemme saksalaisen saappaan piikin) - tulisiko kaikkien näiden kansojen, joihin kuuluu n. 300 miljoonaa sivistynyttä ja valistuneinta ihmistä maan päällä, kärsiä jatkuvasti ja kohdata joka sukupolvessa väkivaltainen kuolema vain sen tähden, että pieni osa Saksan väestöstä saisi jatkaa elämäänsä? Ovatko nämä 15 miljoonaa saksalaista niin arvokkaita, niin välttämättömiä ihmiskunnan kannalta, että 300 miljoonan viattoman miehen, naisen ja lapsen täytyy käydä sotaa Saksaa vastaan niin usein kuin Saksa haluaa? Täytyykö ikuisen taistelun saksalaisten kanssa olla sivistyneiden kansojen ainoa tulevaisuus? Miksi kukaan hankkisi lapsia niin kauan kuin Saksa hankkii sotaa?"

Diewerge: Tässä Kaufman, päästäkseen vastaväitteestä, että on mahdotonta syyttää lapsia tai vanhoja naisia tästä sotakiihkosta, käyttää aitoa juutalaista laskutapaa. Mutta pieni kommentti tähän: Maailmassa on n. 20 miljoonaa juutalaista. Mitä tapahtuisi, jos 80 miljoonan saksalaisen sijaan näitä 20 miljoonaa juutalaista kohdeltaisiin heidän rotutoverinsa Kaufmanin reseptin mukaan? Silloin rauhaan päästäisiin varmasti, sillä maailman agitaattoreita ja rauhan häiritsijöitä ovat juutalaiset. Missään tämä ei ole ollut selvempää kuin Saksassa sen jälkeen kun he nousivat valtaan. Niin kauan kuin juutalaiset hallitsivat puolueita, omistivat lehdistön ja elokuvateollisuuden ja hallitsivat henkisesti suuria kansanjoukkoja, saksalaiset löivät toisiaan. Sen jälkeen kun juutalaiset on poistettu, saksalaisten kansallinen yhteys on ollut rikkumatonta. Kun juutalaiset poistettiin Saksan kansan keskuudesta, Saksan kansa sai rauhan.

6. Kaufman: "Kun tilinteon hetki Saksan kanssa koittaa - ja se hetki tulee -, silloin on olemassa vain yksi itsestään selvä suhtautumistapa. Yhdelläkään valtiomiehellä, yhdelläkään poliitikolla, yhdelläkään johtajalla, joka on vastuussa asioista sodan jälkeen, ei tule olemaan oikeutta harjoittaa tunteilua ja tekopyhyyttä ja julistaa, että johtajiensa harhaan johtama Saksa saa jälleen nousta. Nykyisen sukupolven pyhä velvollisuus tulevia sukupolvia kohtaan on luoda turvallisuus niin, etteivät saksalaisen käärmeen myrkkyhampaat koskaan enää tapa. Ja koska hampaitten myrkky ei tule ruumiista vaan saksalaisten sotaisasta sielusta, ihmiskunnan hyvinvointi ja turvallisuus voidaan taata vain niin, että tämä sielu ja sitä sisällään kantava turmeltunut ruumis pyyhitään lopullisesti pois maan päältä.

Ei jää muuta suhtautumistapaa kuin tämä: Saksan täytyy kuolla! Tiikeri voidaan siirtää pois luonnollisesta ympäristöstään viidakosta; kärsivällisyydellä se voidaan ehkä kesyttää niin pitkälle, että se sallii silittää itseään, syö kädestä ja tottelee käskyjä. Mitä enemmän se ulkonaisesti toimii tällaisten odotusten mukaisesti, sitä enemmän petämme itseämme, jos luulemme, että se on unohtanut viidakkoaikansa. Se hetki tulee väistämättä, jolloin tiikerisielu ajaa tiikerin käyttämään hampaitaan ja kynsiään. Luonnollisten viettiensä vastustamattomasti ajamana tiikeri palaa jälleen viidakon lakiin. Siitä tulee jälleen tappaja.

Täsmälleen samoin on Saksan kansan laita. Se saattaa kyllä tilapäisesti reagoida sivistäviin vaikutteisiin; se saattaa näennäisesti omaksua sivistyneiden kansojen tapoja ja ulkonaista käyttäytymistä, mutta sen sisällä sotaisa sielu yhä jatkaa elämäänsä ajaen sen, kuin tiikerin, yhä uudelleen murhaamiseen. Mikään elinolojen parannus, mikään järki tai mikään sivistäminen ei voi muuttaa tätä sen olemuksen peruspiirrettä. Jos tätä sotaisaa sielua ei ole voitu juuria pois yli kahden vuosituhannen aikana, kuka odottaisi tällaisen ihmeen tapahtuvan yhtäkkiä yhdessä yössä? Saksan kansan vertaaminen villipetoon ei ole suinkaan banaali vertaus.

En tunne vihaa tätä kansaa kohtaan enempää kuin voisin tuntea villieläinten tai myrkyllisten matelijoiden joukkoa kohtaan. Kukaan ei vihaa niitä, joiden sielu ei osoita mitään sisäistä lämpöä, pikemminkin jokainen säälii heitä. Jos Saksan kansa eläisi eristyneenä, se olisi sen oma asia. Mutta kun se lakkaamatta yrittää peittää muiden kansojen sielut oman sielunsa rutolla, silloin on aika karkottaa se sivistyneiden kansojen keskuudesta, sillä tälle kansalle ei ole sijaa eikä olemassaolon oikeutta täällä. Meidän ei tarvitse tuomita saksalaisia, he langettavat itse itselleen tuomion. He ovat luopuneet halusta olla inhimillisiä olentoja. Saksalaiset ovat eläimiä ja heitä täytyy kohdella sellaisina. Tämä on tarkkaan harkittu, objektiivinen näkökanta, joka perustuu tosiasioihin. Tämä kirja on kirjoitettu tältä pohjalta."

Diewerge: Diewerge ei juurikaan kommentoi tätä, toteaa vain, että USA:ssa on ihmisiä, jotka eivät ole yhtä mieltä Rooseveltin luottomiehen päätelmien kanssa.

7. Kaufman: "Uskon, että rauha, sen sijaan että se olisi pelkkä ajatus, voidaan myös toteuttaa. Tosin ei niin kauan kuin on sotia. Ja miksi on sotia? Yksinkertaisesti siitä syystä, että aiemmin sotimista ei ole tehty mahdottomaksi. On vain yksi keino ehkäistä sotia: on tuomittava aggressiivisille kansoille niiden johdosta niin kauhea rangaistus, että käytännössä yksikään kansa ei voi aloittaa sotaa. Sotaa ei tule käydä yhä suuremman tuhovoiman omaavilla aseilla vaan rangaistuksilla, jotka ovat kauheampia ja muodostavat suuremman riskin kuin itse sota. Tämän kirjan tekijä uskoo vilpittömästi, että hän on löytänyt sellaisen rangaistuksen; ja hän uskoo, että soveltamalla sitä Saksan kansaan maailma ei ainoastaan pääse irti kauheasta vitsauksesta vaan myöhemmin seuraa myös paljon muuta hyvää."

Diewerge: Rauhaa rakastava amerikkalainen Nathan Kaufman laulaa rauhanlaulua. Tämä juutalainen rauhanpresidentti asettaa yllä kuvaamansa oikeudenkäynnin toimeenpanijoiksi nimenomaan itsensä ja rotutoverinsa, jotka ylpeilevät siitä, että heillä on ollut johtava rooli tämän sodan valmisteluissa ja siihen kiihottamisessa. Koko juutalaisen historian läpäisee väite, että he ovat valittu kansa. Jehova esitetään aina moraalisena tuomarina, kostavana jumalana, joka armotta rankaisee ei-juutalaisia ihmisiä. Juutalainen Kaufman nauttii nyt roolistaan tällaisena rankaisevana tuomarina. Hänen julistuksessaan puhuu juutalainen omavanhurskaus.

8. Kaufman: "On lopultakin pidettävä selviönä sitä, että kaikki saksalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että Saksan on, nyt tai tulevaisuudessa, päästävä lopulliseen päämäärään, maailmanhallintaan. Tämä toive voidaan tehdä tyhjäksi vain yhdellä tavalla: tämä lopullinen päämäärä tulee ottaa pois saksalaisten ulottuvilta. Ainoa tapa tehdä se on kuitenkin poistaa saksalaiset kokonaan maailmasta!"

Diewerge: Lisäperusteluna esittämälleen rangaistukselle Kaufman väittää, että Saksan kansa pyrkii maailmanhallintaan. Saksan syyttäminen suunnitelmista päästä maailman hallitsijaksi on vanha juutalainen temppu. Kaikissa ulkopoliittisissa julistuksissaan Führer on leimannut tämän valheeksi ja esittänyt lyhyesti Saksan kansan ainoat vaatimukset: elintila väestölle, autonomia ruoan suhteen ja turva rauhalliselle työlle. Näyttää suorastaan perverssiltä, että USA:n, maailmanlaajan brittiläisen imperiumin ja valtavan Neuvostoliiton johtajat syyttävät Saksan valtakuntaa, jonka koko on mitätön verrattuna näiden maiden kokoon, suunnitelmista päästä maailmassa hallitsevaan asemaan.

9. Kaufman: "Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että pidämme seuraavaa totuutta kumoamattomana tosiasiana: natseja ei voi erottaa Saksan kansasta. He ovat Saksan kansa! - - Tätä ei tule epäillä: maailmanhallinta ei ole pelkkä kangastus saksalaisille, sitä se ei ole koskaan ollut, ja niin kauan kuin Saksa on olemassa kansakuntana, se ei sitä koskaan tule olemaankaan. Jos uskotaan toisin, seurauksena voi, jos tällainen usko kestää liian kauan, olla se, että maailma joutuu saksalaiseen orjuuteen - - Tämä on joka suhteessa huolella harkittu, kiihkottomasti laskelmoitu salaliitto, jonka päämääränä on maailmanhallinta, tai, jos tässä ei onnistuta, maailman tuhoaminen! Ja niin kauan kuin Saksan kansa on olemassa, se yrittää, muodossa tai toisessa, nyt tai myöhemmin saada aikaan sellaisen katastrofin. - - Mikään läntinen kansakunta ei ole koskaan kohottanut sotaa uskonnoksi, aseistautumista uskonnolliseksi toimitukseksi ja joukkomurhia ja tuhoamista kultiksi kuten Saksa ja sen kansa on tehnyt."

Diewerge: Tätä Diewerge ei juurikaan kommentoi, toteaa vain, että alkuosa, se, että natsit ovat Saksan kansa, on ainoa kohta, jossa Kaufman puhuu totta Saksan kansasta.

10. Kaufman: "Vaikka sellainen laaja operaatio (Saksan valvonta kansainvälisten asevoimien avulla) olisi mahdollinen, elämä itse tekisi sen tyhjäksi. Aivan kuten sota synnyttää sotaa, niin tukahduttaminen synnyttää kapinaa. Siitä seuraisi ennen näkemättömiä kauheuksia. Kuten havaitaan, tässä ei ole keskitietä; mikään sovittelu, mikään kompromissi ei ole mahdollinen, mitään poliittista tai taloudellista jakoa ei voi ajatella. Lopulta ei ole muuta ratkaisua kuin tämä: Saksan täytyy kuolla ja hävitä maan päältä ikuisiksi ajoiksi! Onneksi, kuten nyt nähdään, tämä ratkaisu ei ole enää mahdoton."

Diewerge: Juutalaiselle Kaufmanille edes Saksan valvonta kansainvälisin asevoimin ei näytä riittävältä. Maailman rahavallalla on tämä ratkaisu: kuolema Saksalle! Vihollinen puhuu tässä peittelemättä ja ilman hienotunteisuutta. Tässä se paljastaa kaikkein syvimmän syyn tähän valtavaan sotaan, jota Saksan täytyy nyt käydä vapautensa ja elämänsä puolesta.

11. Kaufman: "Jos ihminen havaitaan syylliseksi harkittuun murhaan, hänen täytyy varautua maksamaan siitä hengellään. Jos jokin kansa havaitaan syylliseksi harkittuun murhaan muita kansoja kohtaan, silloin sen täytyy varautua menettämään oma kansallinen elämänsä. - - On löydettävä enää paras tapa, kaikkein käytännöllisin ja nopein tapa, toteuttaa tämä kuolemantuomio Saksan kansalle. Verilöyly ja joukkoteloitus täytyy hylätä jo alkuunsa. Sellaiset menetelmät eivät ole ainoastaan mahdottomia toteuttaa, kun kyseessä on n. 70 miljoonan kokoinen väestö, ne ovat myös ristiriidassa sivistyneen maailman moraalisten velvoitteiden ja siveellisten tapojen kanssa.

”Jäljelle jää niin ollen vain yksi tapa vapauttaa maailma saksalaisuudesta, se, että tukitaan se lähde, joka synnyttää näitä sotaa rakastavia sieluja, estämällä tätä kansaa jatkamasta sukuaan. Moderni tekniikka, jota tiede kutsuu "eugeeniseksi sterilisaatioksi", on helposti toteutettava, inhimillinen ja täydellinen. Sterilisaatiosta on tullut rutiininomainen menetelmä ja paras tapa vapauttaa ihmiskunta epäonnistuneista yksilöistä, rappeutuneista henkilöistä, mielisairaista ja geneettisistä rikollisista. Se on vaivaton, yksinkertainen ja kivuton toimenpide, joka ei vakavalla tavalla silvo potilasta. Siitä johtuvat jälkioireet ovat yleensä lievempiä kuin rokotuksista johtuvat, eivätkä ne ole hampaanpoistoa vakavammat. Lisäksi toimenpide on nopea ja kestää enintään 20 minuuttia. Potilas voi välittömästi palata työhön. Myös naiselle toimenpide on yhtä turvallinen ja yksinkertainen, vaikka se vaatiikin enemmän aikaa - - Saksan kansan sterilointia voidaan varmasti pitää suurena hygieenisenä toimenpiteenä ihmiskunnan kannalta, sillä se vapauttaa sen ikuisiksi ajoiksi saksalaisuuden basillista."

Diewerge: Jopa Kaufman ymmärtää, ettei ketään voi hirttää, jos ei saa tätä kiinni. Koska Saksan sotavoimat ovat voimakkaat, hänestä näyttää "epäkäytännölliseltä" toteuttaa kuolemantuomio voimankäytöllä. Ilmeisesti hänen mielestään hänen rotutoverinsa eivät ole lainkaan soveliaita voittamaan saksalaisia sotilaita taistelukentällä. Siksi hän esittää toisen suunnitelman. Ehkä joku epäilee tämän kansanmurhasuunnitelman vakavuutta. Maailman omatunto ei tule väliin, se on hyväksynyt jo monia asioita. Yksikään käsi ei ole nouseva puolustamaan aseista riisuttua Saksaa ja sen liittolaisia, jos New Yorkin, Lontoon ja Moskovan johtajat ryhtyvät toteuttamaan sterilisaatiota.

12. Kaufman: "Saksan väestön määrä, kun ei oteta huomioon vallattuja ja liitettyjä alueita, on noin 80 miljoonaa, ja se jakautuu suurin piirtein tasan sukupuolten kesken. Saksalaisten hävittämiseksi on steriloitava noin 48 miljoonaa ihmistä, koska yli 60-vuotiaita miehiä ja yli 45-vuotiaita naisia ei lasketa mukaan, sillä vain harva heistä on lisääntymiskykyinen. Miesten steriloimiseksi on helpointa ja nopeinta suorittaa käsittely armeijaryhmissä järjestäytyneinä yksikköinä. Jo oletetaan, että noin 20 000 lääkäriä pannan työhön ja jokainen suorittaa vähintään 25 toimenpidettä päivässä, armeijaryhmien sterilointiin menisi enintään yksi kuukausi - - Muun miesväestön (siviiliväestön) käsittelyyn menisi kolme kuukautta. Koska naisten ja lasten sterilointiin menee enemmän aikaa, voitaisiin asettaa kolmen vuoden aikataulu Saksan koko nais- ja lapsiväestön steriloimiseksi - - Kun täydellinen sterilointi on suoritettu, väestön kasvu synnytyksinä lakkaa Saksassa. Edellyttäen, että normaali kuolleisuus on 2% vuodessa, saksalainen elämä vähenee 1,5 miljoonalla hengellä vuodessa. Tällä tavalla kahdessa sukupolvessa tulee toteutettua se, mikä muutoin olisi vaatinut miljoonia ihmishenkiä ja vuosisataisia ponnisteluita: saksalaisuuden ja sen kantajien hävittäminen. Lisääntymismahdollisuuden puuttuessa saksalainen tahto kuolee vähentymisen myötä ja Saksan mahti vajoaa olemattomiin."

Diewerge: Vaikka tällainen suunnitelma hävittää tunteettomasti 80 miljoonan ihmisen väestö on hirvittävä ja vaikka sitä sellaisenaan voitaisiin pitää epätodellisena ja mahdottomana uskoa, maailman juutalaiset ovat tosissaan. Emme olisi ensimmäinen kansa, jonka juutalaiset murhaavat. Historia osoittaa, Raamatun ajoista nykypäivään asti, että monet kansat ovat menettäneet elämänsä ja hävinneet historiasta, koska juutalaiset ovat vihanneet heitä.

Muistakaamme ranskalaisen Clemenceaun sanat, jotka hänen juutalainen kabinettipäällikkönsä Mandel kuiskasi hänen korvaansa: "Saksalaisia 20 miljoonaa liikaa". Tämä ei ollut mikään korulause; se oli käymässä jo toteen. Miljoonat saksalaiset menehtyivät sodan (ensimmäisen maailmansodan) jälkeen; puutteen vuoksi moni jäi syntymättä. Ilman kansallissosialismia työttömien 7-miljoonainen armeija ja heidän 20 miljoonaa perheenjäsentään olisivat olleet tuomitut hitaaseen nälkäkuolemaan. Itsemurhien määrä oli jo pelottavan korkea.

Ajatelkaamme Neuvostoliittoa. Miljoonat älymystöön kuuluvat murhattiin, ja juutalaisilla komissaareilla oli tässä toimenpiteessä tärkeä rooli. Monet ihmiset näännytettiin tahallaan nälkään. Ja nyt, kun suuri vapaussota idässä on käynnissä, juutalaiset komissaarit jälleen seisovat konekivääreineen taistelevien bolsevikkien selän takana ampuakseen armotta haluttomaan joukkoon, jos se ryhtyy perääntymään. Juutalainen on aina välttänyt taistelua, avointa rehellistä taistelua, ei rauhan rakkaudesta vaan pelosta. Juutalaisen taistelukeinoina on aina ollut murhaaminen, raukkamaisuus ja luihut rikokset väijyksistä.

Siksi se, että Kaufman kertoo maailman juutalaisuuden tahtovan ja toivovan Saksan kansan murhaamista, ei ole lainkaan uskomatonta, pikemminkin hyvin ymmärrettävää. Juutalaiset tahtovat murhata saksalaiset. Siksi he kiihottavat muita kansoja tappamaan. He työntävät kätensä taskuun maksaakseen kaikissa kansakunnissa oleville lakeijoilleen. Mikään valtiomiehelle annettu lahjus ei ole liian suuri, mikään valhe kansallissosialismista ei ole liian likainen. Juutalainen ymmärtää, että Saksan kansan voitto Euroopassa tekee hänen olemisensa mahdottomaksi Euroopassa. Siksi hän yrittää mobilisoida koko maailman. Voidakseen eliminoida kaikki hänen parasiittiolemassaoloonsa kohdistuvat uhkat ikiajoiksi hän on päättänyt tuhota Saksan kansan.

Etkö vielä ole jäsen?

Liity ilmaiseksi

Rekisteröityneenä käyttäjänä voisit

Lukea ja kirjoittaa kommentteja, kirjoittaa blogia ja keskustella muiden käyttäjien kanssa lukuisissa yhteisöissä.