En sovellu vaimokkeeksi. Oĺen mieluummin vain outo.