IRC-Galleria

Hofferi

Hofferi

vannoutunut galtsulainen ja vippi siirtyi feispuukkiin galtsun uudistuksen takia.

Yhdyttekö tähän?Torstai 30.11.2006 17:05

1. TURKIKSET OVAT OLLEET IHMISTEN KÄYTÖSSÄ JO
VUOSITUHANSIA. POHJOISISSA MAISSA TURKKEJA ON
KÄYTETTY PERINTEISESTI KYLMÄÄ VASTAAN.

2. IHMISILLÄ ON VAPAUS VALITA, PITÄVÄTKÖ HE TURKIKSIA
TAI KÄYTTÄVÄTKÖ HE ELÄIMIÄ HYVÄKSEEN.

3. TURKISTUOTANTO ON LAILLINEN ELINKEINO,
JOSTA MONI IHMINEN SAA ELANTONSA.

4. ELÄIMIÄ KOHDELLAAN HYVIN TURKISTARHOILLA.
ELÄIMET VOIVAT HYVIN NYKYISISSÄ OLOSUHTEISSA JA
ELÄINTEN LOPETUSMENETELMÄT OVAT INHIMILLISIÄ.

5. TURKISELÄINTEN KOHTELU ON TARKOIN LAISSA SÄÄDELTYÄ
JA SITÄ VALVOVAT SIIHEN TARKOITETUT VIRANOMAISET.

6. TURKIKSESTA EI TULISI LAADUKASTA,
JOS ELÄIMIÄ KOHDELTAISIIN HUONOSTI.
TURKIN LAATU KERTOO ELÄIMEN HYVINVOINNISTA.

7. TURKIS ON LUONNONMUKAINEN TUOTE. SE ON UUSIUTUVA
LUONNONMATERIAALI, TOISIN KUIN TEKOTURKIKSET,
JOTKA TEHDÄÄN ÖLJYSTÄ.

8. MUUTOKSEN PITÄISI TULLA YKSITTÄISTEN IHMISTEN KAUTTA.
TUOTTAJIEN KIMPPUUN EI PIDÄ KÄYDÄ.

9. JOS SUOMI LAKKAUTTAISI TURKISTARHAUKSEN,
SE SIIRTYISI MAIHIN JOISSA ELÄINSUOJELULAKIA EI OLE.

Korjauksia vastalauseeseen..Torstai 30.11.2006 17:05

Seuraavassa vähän "mustavalkoista ajattelutapaa" tukevaa
tekstiä..
__________________________________________________________
(txti kopioitu sivulta www.oikeuttaelaimille.net)

(Suluissa ja ”tähdillä” *** varustettu txti on omia kommentteja väliin.. ja loppuun..)

__________________________________________________________________
Turkistarhaus

Turkistarhaus on eräs Suomen eläinoikeusliikkeen tärkeimmistä kampanjoista.
Suomi kuuluu maailman suurimpiin turkistuottajamaihin:
täällä tuotetaan lähes viisi miljoonaa turkiseläimen nahkaa vuosittain.

Turkiseläinten oloja tarhoilla on kritisoitu paljon.
Eläimiä pidetään yleisesti pienissä verkkopohjaisissa häkeissä,
joissa virikkeitä ei ole joko lainkaan tai hyvin vähän.

Yleistä turkistarhauksesta

Jokaista suomalaista kohti maamme turkistarhoilla kärsii yksi pieni
turkiseläin verkkopohjaisessa häkissä. Sekä minkkejä että kettuja on
turkistarhoilla noin kaksi miljoonaa. Muita turkiseläimiä, supikoiria,
hillereitä, chinchilloja, kaneja ja nutrioita sekä uutta kokeilua näätää ja
soopelia on yhteensä noin miljoona.

Ahtaat häkit

Turkiseläimiä on suomessa tarhattu alle 100 vuotta eli ne ovat edelleen villieläimiä.
Kantaa on myös jatkuvasti täydennetty suoraan luonnosta. Tarhattavilla
turkiseläimillä on siis edelleen samat vaistot ja tarpeet kuin villeillä sukulaisillaan:
liikkumisen ja saalistamisen tarve sekä monenlaisia sosiaalisia tarpeita.
Tarhaolosuhteissa ne eivät voi toteuttaa mitään näistä.

Turkiseläimiä tarhataan verkkopohjaisissa häkeissä, joissa ketuilla ei ole mitään
virikkeitä, ja minkeillä vain puinen pesäkoppi. Tilaa on yhdelle ketulle noin puoli
neliömetriä. Luonnossa ketun normaali elinpiiri on useita neliökilometrejä ja se liikkuu
paljon, vaikka ravintoa olisi saatavilla helpostikin. Minkin reviiriin voi luonnossa kuulua
kymmenenkin kilometriä rantaviivaa, häkissä vettä on saatavilla vain juomakupissa.
Turkiseläimen tila häkissä saattaa siis olla miljoonasosa sen normaalista elintilastaan.
Esimerkiksi eläintarhoissa, joita niitäkin yleisesti pidetään eläimille aivan liian ahtaina,
ketun vähimmäiskoko on 1000 neliömetriä kahta perheryhmää kohden.

Virikkeettömät olot

Virikkeettömästä ja ahtaasta elinympäristöstä johtuen turkistarhojen eläimet ovat
usein pahasti häiriintyneitä. Niillä esiintyy paljon stereotyyppistä käyttäytymistä, eli ne
voivat tunnista toiseen toistaa samaa liikerataa, esimerkiksi pomppia häkin etuseinästä
toiseen taukoamatta. Puutteellisten olosuhteiden seurauksena turkiseläimet voivat myös
alkaa purra itseään tai toisiaan, ja ne voivat jopa syödä häkkitoverinsa. Turkistarhoilta
voikin löytää häkeistä puoliksi syötyjä eläimiä. Myös omien poikasten tappamista esiintyy,
huomattavasti enemmän kuin luonnossa.

Tuskalliset häkkiolot voivat aiheuttaa myös luonnotonta pelokkuutta.
Kun turkistarhaajat availevat eläinten häkkien ovia esitellen eläimiä,
jotka kyyhöttävät häkin nurkassa, he selittävät kysymyksen olevan siitä,
että häkki on eläimen koti, josta se ei halua ulos. Mikä tahansa normaali eläin kuitenkin
samassa tilanteessa tutkisi uteliaana uusia paikkoja. Turkiseläimet eivät välttämättä tähän
pysty erään häiriökäyttäytymisen muodon eli sairaalloisen pelokkuuden vuoksi.

Roskaruokaa turkiseläimille

Häkkiturkiseläinten ravinto poikkeaa huomattavasti luonnollisesta.
Rasvan osuus on erittäin korkea, noin 40-50% kokonaisenergiasta, mikä ei voi olla
vaikuttamatta eläinten terveydentilaan. Seurauksena ylirasvaisesta ruokavaliosta on
kuitenkin kiiltävä, turkisteollisuuden toiveisiin soveltuva turkki. Turkiseläinten rehun
eräs raaka-aine ovat toisten turkiseläinten ruhot. Hullun lehmän tautikin osoitti meille riskit,
joita lajitovereiden syöttäminen eläimille aiheuttaa.

Eläinten lopetus

Suurin osa turkiseläimistä elää surkeissa oloissaan noin puoli vuotta, minkä jälkeen ne
tapetaan nylkemistä varten. Siitoseläimetkin pidetään yleensä hengissä 3-4 vuotta.
Lopettamisen, kuten muunkin käsittelyn yhteydessä, eläin nostetaan yleensä niskapihdeillä
toisen käden roikottaessa eläintä hännästä. Niskapihtien käyttöä tulisi Euroopan neuvoston
turkiseläinsäännösten mukaan vältää, mutta käytännössä niitä käytetään lähes aina eläintä
käsiteltäessä. Turkiseläin tapetaan normaalisti sähköiskulla peräaukkoon ja suuhun tai
kaasuttamalla.

Puolivuotisen, epäinhimillisissä oloissa viettämänsä elämän jälkeen ketusta tai muusta
turkiseläimestä syntyy takki, tai oikeastaan hyvin pieni osa takkia. Yhteen turkistakkiin
tarvitaan kymmenien turkiseläinten nahat. Kokoturkisten suosion hiivuttua turkiksia on yhä
enemmän alettu sujuttaa somisteiksi ulkoiluvaatteisiin. Kyseessä eivät ole kuitenkaan
turkisteollisuuden jämäpalat, vaan somistetuotanto on turkisteollisuuden keskeinen osa-alue.

Haluatko sinä käyttää "vaatetta", jolla on tällainen historia? Olisitko valmis käyttämään
samoissa oloissa kasvaneen koiran nahasta tehtyä takkia? Varmasti et, mutta kettu on
koiran lähisukulainen ja elinvaatimuksiltaan nämä kaksi ovat hyvin samankaltaisia.
Ihmisen kanssa elämiseen sopeutunut koira on tosin mukautunut esimerkiksi vähempään
liikuntaan kuin kettu.
____________________________________________________________________
Väitteitä ja vastaväitteitä turkistarhauksesta

Suomi on maailman suurin ketunnahkojen tuottajamaa.
Suomessa tarhataan kettuja, minkkejä, hillereitä, supikoiria,
chincilloja ja soopeleita yhteensä noin 4 miljoonaa eläintä vuodessa.

1. TURKIKSET OVAT OLLEET IHMISTEN KÄYTÖSSÄ JO VUOSITUHANSIA.
POHJOISISSA MAISSA TURKKEJA ON
KÄYTETTY PERINTEISESTI KYLMÄÄ VASTAAN.

Pohjoisissa maissa turkiksia on ollut pakko käyttää kylmyydeltä suojautumiseen.
Turkikset saatiin saaliseläimistä, jotka hyödynnettiin kokonaan muun muassa ruoaksi.
Saaliseläimiä pidettiin arvossa. Tapaa ei pidä puolustella pelkän perinteen vuoksi
-vai kannattaako joku sotaa sillä perusteella, että ihminen on aina sotinut.
Tradition ja perinteiden ei tulisi olla esteenä muutoksille, jos ne ovat eettisesti perusteltuja.

Nykyään on olemassa monenlaisia lämpimiä vaatteita,
joiden valmistuksen vuoksi eläinten ei tarvitse kärsiä.

2. IHMISILLÄ ON VAPAUS VALITA, PITÄVÄTKÖ HE TURKIKSIA
TAI KÄYTTÄVÄTKÖ HE ELÄIMIÄ HYVÄKSEEN.

Eläimet ovat yksilöitä, joista jokainen kykenee tuntemaan kipua ja tuskaa sekä iloa ja
mielihyvää. Niillä on omat yksilölliset intressit, joita ei tule unohtaa. Ylimpänä näistä on
epäilemättä halu elää. Turkiseläinten kasvattaminen virikkeettömissä oloissa ja raa'at
tappomenetelmät loukkaavat räikeästi tätä perusintressiä. Turkikset eivät ole
välttämättömiä olemassaolollemme.
Meillä on vastuu siitä, ettei eläinten tarvitse kärsiä turhamaisuutemme takia.

3. TURKISTUOTANTO ON LAILLINEN ELINKEINO,
JOSTA MONI IHMINEN SAA ELANTONSA.

Laki ei ole aina moraalin mitta. Monissa maissa turkistarhaus on kuitenkin kielletty.
Hollannissa kettutarhaus on kielletty ja minkkitarhauksella on kymmenen vuoden
siirtymäaika. Itävallassa, Englannissa ja Walesissa turkistarhaus on kielletty kokonaan.
Saksan tarhaus on kielletty kahdessa osavaltiossa.
Ruotsissa eläinsuojelulakiin lisättiin säädös, jonka mukaan ketuilla on oltava mahdollisuus
lajityypilliseen käyttäytymisen. Käytännössä tämä tarkoittaa kettutarhauksen
loppumista. Sveitsissä eläimille vaaditaan eläintarhaolosuhteet
ja Italiassa on esillä lakiehdotus joka tähtää samaan.

Monelle tarhaajista turkistarhaus on vain sivuelinkeino.
Useat heistä käyvät muualla töissä tai ovat esimerkiksi maanviljelijöitä.
Suoraan turkistalous työllistää Suomessa vain 5 000 ihmistä.

4. ELÄIMIÄ KOHDELLAAN HYVIN TURKISTARHOILLA.
ELÄIMET VOIVAT HYVIN NYKYISISSÄ OLOSUHTEISSA JA
ELÄINTEN LOPETUSMENETELMÄT OVAT INHIMILLISIÄ.

Turkistarhalla yhdellä ketulla on tilaa noin puoli neliömetriä. Luonnossa vapaana
elävän ketun reviiri on noin kaksi neliökilometriä.
Turkiseläimen tila häkissä saattaa siis olla miljoonasosa sen normaalista elintilastaan.

Virikkeettömästä ja ahtaasta elinympäristöstä johtuen turkistarhojen eläimet ovat
usein pahasti häiriintyneitä. Niillä esiintyy paljon stereotyyppistä käyttäytymistä,
eli ne voivat tunnista toiseen toistaa samaa liikerataa, esimerkiksi pomppia häkin
etuseinästä toiseen taukoamatta. Puutteellisten olosuhteiden seurauksena turkiseläimet
voivat myös alkaa purra itseään tai toisiaan, ja ne voivat jopa syödä häkkitoverinsa.
Turkistarhoilta voikin löytää häkeistä puoliksi syötyjä eläimiä.
Myös omien poikasten tappamista esiintyy, huomattavasti enemmän kuin luonnossa.

Esimerkiksi supikoiria on tarhattu suomessa noin kolmekymmentä vuotta.
Luonnossa supikoira nukkuu talviunta, muttei turkistarhoilla.

Turkiseläin tapetaan normaalisti sähköiskulla peräaukkoon ja suuhun tai kaasuttamalla.
Toinen elektrodi asetetaan eläimen suuhun ja toinen peräaukkoon.
Sähkö johdetaan eläimen läpi.
Aina lopettaminen ei onnistu ensimmäisellä kerralla, vaan eläin saattaa
vain halvaantua sähköiskusta ja joutua nyljettäväksi elävänä.

Koska tarhaeläimet ovat villieläimiä, käsittelevät turkistarhaajat niitä sen mukaisesti.
Niskapihtien käyttöä tulisi Euroopan neuvoston turkiseläinsäännösten mukaan välttää,
mutta käytännössä niitä käytetään lähes aina eläintä käsiteltäessä.

5. TURKISELÄINTEN KOHTELU ON TARKOIN LAISSA SÄÄDELTYÄ
JA SITÄ VALVOVAT SIIHEN TARKOITETUT VIRANOMAISET.

Tämän hetkinen laki ei suojele eläimiä juuri miltään.
Eläinsuojelulaissa sanotaan, että eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden
ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.
On selvää, etteivät turkistarhat täytä tätä vaatimusta.
Eläinsuojelulaissa vaaditaan myös, että eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava,
suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoin tarkoituksenmukainen ottaen
huomioon kunkin eläinlajin tarpeet.
On sanomattakin selvää, ettei tarhoilla häkit ole tilavia, vaikka kyseessä
olisi kuinka kesyyntynyt eläin.
Suojaaviakaan ne eivät ole, minkä vuoksi eläimet kärsivät kesäisin kuumuudesta
ja talvisin kylmyydestä ja viimasta. Eläimiä ei myöskään ole suojattu tarhoilla riehuvia
tauteja vastaan.

-Mikään viranomainen ei valvo turkiseläinten käsittelyä ja tappamista tarhoilla.
Eläinlääkäri käy tarkistamassa tarhat kaksi vain kertaa vuodessa.
Tarhaajalle ilmoitetaan eläinlääkärin tulosta etukäteen,
jolloin tarhaajalle jää aikaa korjata puutteita tilipäisesti.

Syyskuussa 2000 julkistettiin Länsi-Suomen lääninhallituksen
Vaasan palveluyksikön raportti turkistarhojen eläinsuojelutarkastuksista.
Niiden mukaan tarkastetuista tarhoista 70 prosenttia ei toiminnassaan ole
noudattanut edes lainsäädännön asettamia minimivaatimuksia.

Jos joku pitäisi koiraansa vastaavanlaisissa oloissa,
saisi hän heti sakot eläinrääkkäyksestä.
Turkiseläimet ovat villejä, viisaita eläimiä, joilla on omat tarpeensa aivan kuten koirillakin.

6. TURKIKSESTA EI TULISI LAADUKASTA,
JOS ELÄIMIÄ KOHDELTAISIIN HUONOSTI.
TURKIN LAATU KERTOO ELÄIMEN HYVINVOINNISTA.

Suurin osa turkiseläimistä elää noin puoli vuotta,
minkä jälkeen ne tapetaan nylkemistä varten.
Kaikki sairaudet eivät näy näin nuorilla eläimillä.

Rasvan osuus turkiseläinten ravinnossa on erittäin korkea,
noin 40-50% kokonaisenergiasta, mikä ei voi olla vaikuttamatta eläinten terveydentilaan.
Seurauksena ylirasvaisesta ruokavaliosta on kuitenkin kiiltävä, turkisteollisuuden toiveisiin
soveltuva turkki. Turkiseläinten rehun eräs raaka-aine ovat toisten turkiseläinten ruhot.
Hullun lehmän tautikin osoitti meille riskit, joita lajitovereiden syöttäminen eläimille aiheuttaa.

-Kaikki toiminta tarhoilla tähtää turkin hyvään laatuun.
Eläinten hyvinvointi jää aina toiseksi.
Esimerkiksi maapohjainen, suuri häkki hylättiin, koska turkisten laatu kärsi.

7. TURKIS ON LUONNONMUKAINEN TUOTE. SE ON UUSIUTUVA
LUONNONMATERIAALI, TOISIN KUIN TEKOTURKIKSET,
JOTKA TEHDÄÄN ÖLJYSTÄ.

Turkistarhaus on pilannut lukuisia pohja- ja pintavesiä Pohjanmaan alueella.
Tämä on aiheutunut eläintenlannasta huuhtoutuvista typpi- ja fosforiyhdisteistä,
orgaanisista aineista sekä suolistoperäisistä bakteereista.
Tuhannet metsähehtaarit ovat tuhoutuneet tarhoilta tuleviin typpipäästöihin.

Valmis turkki on kaukana luonnontuotteesta kaikkien niiden kemiallisten
käsittelyjen jälkeen, jotka tarvitaan ennen kuin se on valmis ihmisten käytettäväksi.

Mikäli lasketaan vain turkiseläinten rehun kuljetukseen kuluvat fossiiliset polttoaineet,
saadaan niillä valmistettua jopa kahdeksan tekoturkkia yhtä aitoa kohden.
Kuluttaja-asiamies kielsi turkisten mainonnan "luonnollisena valintana"
harhaanjohtavana vuonna 1993.

8. MUUTOKSEN PITÄISI TULLA YKSITTÄISTEN IHMISTEN KAUTTA.
TUOTTAJIEN KIMPPUUN EI PIDÄ KÄYDÄ.

Suomessa tuotetuista turkiksista yli 95 % menee vientiin.
Turkisten jälleenmyyntiä ja kulutusta vastaan on kampanjoitu vuosia onnistuneesti.
Kampanjoimalla pelkästään kotimaista kulutusta vastaan ei voida kuitenkaan saavuttaa
todellisia tuloksia, joten on täysin perusteltua lisätä painetta myös turkistuottajia kohtaan.

***(Mutta eläinten vapauttelusta ei ole kuin haittaa vapautetuille eläimille ja
varsinkin alkuperäiseläimistölle! Eli tämä ei ole se oikea ratkaisu!)

9. JOS SUOMI LAKKAUTTAISI TURKISTARHAUKSEN,
SE SIIRTYISI MAIHIN JOISSA ELÄINSUOJELULAKIA EI OLE.

Turkistarhaus on aina eläinten teollista hyväksikäyttöä, vaikka se olisi kuinka
eettisesti hoidettua. Kuva elinkeinon siirtymisestä on naiivi ja yksinkertaistettu.
Eihän esimerkiksi lapsiprostituutiota voida hyväksyä Suomessa sillä
perusteella, että täällä toimintaa voitaisiin vaikkapa valvoa paremmin,
kuin jossakin muualla.

Suomen tarhaajien avulla tarhausta ollaan nyt levittämässä esimerkiksi Kiinaan,
joten tarhauksen siirtymisestä on vastuussa turkistalous, eivät turkistarhausta
vastustavat ihmiset.
__________________________________________________________________
Turkistarhauksen ympäristövaikutukset

Turkistarhaus on vakava eläinsuojeluongelma.
Miljoonia eläimiä kidutetaan ja tapetaan niiden kauniin turkin tähden.
Turkistarhaus ei ole vaaratonta myöskään ympäristölle.
Turkistarhojen ympäristövaikutukset ovat mittavimpia paikkakunnilla, joissa tarhoja on
paljon. Pahin esimerkki lienee Kaustinen, jossa pohjaveden otto jouduttiin
keskeyttämään ja veden virtaussuuntaa muuttamaan turkistarhojen päästöjen seurauksena.

Fosfori ja Typpi

Vahinkoa aiheutuu turkiseläinten lannan sisältämästä fosforista ja typestä.
On laskettu että Suomen tarhaeläinten lannan ravinnemäärä vastaa miljoonan ihmisien
puhdistamattomia jätevesiä. Fosfori kiihdyttää levien kasvua vesistöissä. Typpi on
pahaa myrkkyä varsinkin männyille varsinkin männyille.
Tarhojen ympärillä olevien mäntyjen neulasista on mitattu jopa kaksinkertaisia typpimääriä
normaaliarvoihin verrattuna. Myös maaperästä on mitattu suuria pitoisuuksia.

Typpi vaikuttaa mäntyihin niin, että se estää puiden talveentumisen.
Tästä johtuen pakkasvauriot lisääntyvät ja sienten sekä hyönteisten on helppo iskeä
heikentyneen puun kimppuun. Pahiten puut kärsivät parin sadan metrin säteellä turkistarhasta,
mutta terveitä metsiä löytyy vasta vajaan kilometrin päästä. Myös turkiseläinten rehu sisältää
haitallisia ravinteita. Rehutehtaiden ympäristöistä onkin havaittu samanlaisia oireita.

Yksi kettu tuottaa elämänsä aikana 26 kiloa sontaa ja 52,2 kiloa virtsaa.
Tämä määrä sisältää 450g fosforia ja 1990g typpeä.

Minkillä vastaavat luvut ovat 19,5 kiloa sontaa ja 18,1 kiloa virtsaa.
Ne sisältävät 250g fosforia ja 1050g typpeä.

Pinta- ja pohjavedet

Ravinteita huuhtoutuu tarhojen ympäristöön pinta- ja pohjavesiin
mm. sadeveden mukana jopa puolen kilometrin päähän.
Kuormitus on suurimmillaan kevään ja syksyn valunnan huippukausina.

Se, kuinka paljon lannan ravinnemäärästä kulkeutuu ympäristöön, riippuu turkistarhan
ympäristöjärjestelyistä ja hoidosta. Tarhoilta, jotka seisottavat sontakasoja kauan
häkkien alla poistamatta niitä, on päästöjen määrä suurempi.
Jo pitkäänkin tyhjillään olleet tarhat muodostavat oman ongelmansa ravinteiden
kyllästämän maan vuoksi. Laman myötä lopettaneita tarhoja onkin paljon tyhjillään
lahoamassa ja haisemassa. Käytössä olevat tarhat ovat vanhentuneet ja sen takia
ympäristövaikutukset alkavat näkyä. Typelle on tyypillistä, että se aluksi kiihdyttää
puiden kasvua, neulasto tuuheutuu ja ja metsä näyttää voivan hyvin.
Tuho iskeekin vasta vajaan kymmenen vuoden kuormituksen jälkeen.

Vesi- ja ympäristöpiiri on julkaissut tarhaajille tarkoitetun oppaan vesiensuojelusta.
Opas antaa kuitenkin vain ohjeita ja niiden toteutus on varsin kirjavaa.
Osa turkistarhaajista on kunnostanut mm. lannan ja jäteveden käsittelymahdollisuuksia.
Tavoitteet ovat yleensä kuitenkin jääneet toteuttamatta, sillä monilla tarhaajilla ei ole
halua investoida pieniäkään summia ympäristönsuojeluun.
Ravinnemäärät ympäristöön ovat pienentyneet muutamassa vuodessa paikoittain.
Koko tarhauselinkeinon päästöt ovat tippuneet siksi, että tarhojen määrä on
pudonnut 80-luvun lopun miltei 6000 tarhasta nykyiseen pariin tuhanteen.

Hygienia

Joka kolmannella turkistarhalla on arvioitu olevan salmonellaa,
jota tarhoilla parveilevat linnut levittävät edelleen.
Linnut viihtyvät tarhoilla, joilla hygienian taso on alhainen.
Viime syksynä Vaasan läänissä tehdyssä tutkimuksessa todettiin,
että 65% turkistarhoista on hygienialtaan välttäviä tai huonoja.

Vaikutuksista kärsivät naapurit

Turkistarhojen naapurit ovat tehneet valituksia, joita on käsitelty vesi- ja siviilioikeuksissa.
Turkistarhojen naapurit kärsivät muiden ympäristöongelmien lisäksi myös haju- ja
meluhaitoista. Turkistarha haisee hyvin pitkän matkan päähän todella voimakkaasti.
Lisäksi etenkin kettutarhojen naapurit kärsivät keväisestä jatkuvasta huudosta.

(Ajatelkaa niitä eläimiä, vieruskaverit kiljuu taukoamatta. Mikä stressi!)

Kalajoen Raution kylässä ovat paikalliset asukkaat taistelleet pitkään keskellä
kulttuurimaisemaa ja tulva-aluetta olevaa kettutarhaa vastaan.
Ravinteet huuhtoutuvat suoraan jokeen ja sieltä hiekkasärkkien rantavesiin.
Terveystarkastaja on käynyt viimeksi pari vuotta sitten ja todennut lausunnossaan ,
että tarha oli siivoamaton. Kettuhäkkien alla oli suuret, haisevat kasat sontaa.
Paikallisten asukkaiden aloitteisiin edes tarhan siirtämiseksi metsään on vastattu kieltävästi
ja kiista jatkuu edelleen.

Vastaavanlaisia tapauksia on muitakin. Turkistarhojen naapurit joutuvat usein rankan
painostuksen kohteeksi tarhaajien taholta. Kunnissa joissa turkistarhoja on paljon, saattaa
olla suoranainen mahdottomuus esittää valituksia pitkään jatkuneista rikkomuksista.
Valituksia tehneet kertovat, kuinka heitä ja heidän perheitään on uhkailtu ja jopa
pahoinpidelty. Ne jotka ovat uskaltaneet valituksen tehdä, ovat usein saaneet huomata,
että valitus on juuttunut johonkin tai sitä ei ole huomioitu.

***(Jos turkistarhaajat käyvät naapureidensa kimppuun niin heille itselleen
pitäisi tehdä jotain! Tuollaiset ihmisethän ovat murhaajiin ja muihin
psykopaatteihin verrattavissa: tappavat eläimiä ja käyvät ihmistenkin päälle..)

Rangaistukset turkistarhaajille ovat olleet todella vähäisiä rikkomuksiin, kuten ympäristön
saastuttamiseen, nähden. Vuonna 1993 oli kymmenen turkistarhaajaa Uudestakaarlepyystä
samanaikaisesti käräjillä ympäristörikoksista. Kuten tunnettua, isoistakin ympäristörikkeistä
saa vain pieniä sakkoja ja niin kävi tässäkin: -Vain parille tarhaajalle tuli sakot.

Lintujen myrkyttäminen

Useampia vuosia sitten selvisi turkistarhoilla parveilevien lintujen laajamittainen laiton
tappaminen. Lintuja tapettiin luvatta ja laittoman myrkyn kanssa.
Myös rauhoitettuja lintuja ja muita eläimiä myrkytettiin.
Lintujen tappaminen jatkuu yhä - usein luvatta ja samalla, laittomalla myrkyllä.

Ekologista pukeutumista??

Turkiksia on aiemmin mainostettu ekologisena vaihtoehtona pukeutua.
Näistä mainoksista tehtiin valitus kuluttaja-asiamiehelle.
Turkisten ympäristöystävällisyyttä luonnehdittiin hyvin kyseenalaiseksi.
Ilmoitusten yhteydessä turkisalan ympäristörikkeiksi lueteltiin mm. suuret
ammoniakkipäästöt, vesien kuormittaminen sekä varisten ja lokkien myrkyttäminen
tarha-alueilla. Kuluttaja-asiamies teki päätöksen, jonka mukaan turkiksia ei voida
enään mainostaa ekovalintana niiden ympäristöhaittojen vuoksi.

Turkis ei kestä ekologisessa vertailuissa muiden valmismateriaalien kanssa.
On laskettu, että pelkästään turkiseläinten rehun kuljetuksiin yhtä turkkia kohden kuluu
enemmän öljyä kuin useiden tekoturkkien valmistukseen.
Turkistarhaus on moraalisesti ja eettisesti kestämätön elinkeino.
Yhtä minkkiturkkia varten tapetaan 50 naarasminkkiä.
Päästöt yhtä minkkiturkkia kohden ovat 12,5kg fosforia ja 52,5kg typpeä.
___________________________________________________________________
Tekoturkit aitoja turkkeja ympäristöystävällisempiä?

Kuluttaja-asiamies päätti jo vuonna 1993, ettei turkisala saa markkinoida tuotteitaan
ekotuotteina. Tekoturkisten valmistus rasittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän
kuin kettujen tai minkkien selkänahoista koottujen takkien ja somisteiden tuotanto.
Tekoturkiksia voinee verrata tavallisiin toppatakkeihin.

Esimerkiksi tv-ohjelma Ekoistissa esitettyjen laskelmien mukaan kettuturkis vie energia
vähintään 18 kertaa enemmän ja minkkiturkki vähintään 47 kertaa enemmän kuin
tekoturkki. Laskelma perustuu rehuun vaadittuun energiamäärään, joka on muunnettu
öljymääriksi (minkkiturkiksen rehut esimerkiksi kuluttavat vähintään 470 litraa maaöljyä,
minkin rehu on valkuaispitoisempaa kuin ketun). Tämän lisäksi tulevat vielä rehun kuljetukset,
tarhoilla suoritettava traktorilla ajaminen jne. Laskelmia on tehty muitakin ja tuloksissa on
hieman eroa, mutta tulos on aina suosiollinen tekoturkiksille.

Suuren energiankulutuksen lisäksi turkistarhauksella on muitakin ympäristövaikutuksia.
Turkisnahkojen parkitsemisessa käytetään mm. alumiinia.
Turkistuotanto aiheuttaa suuria typpipäästöjä ja pohjavesiongelmia, ja tarhoilla on
paljastunut usein lainrikkomuksia. Länsi-Suomen lääninhallitus teki esimerkiksi
loppukesästä 2003 uhkasakkopäätökset kolmea pohjavesialueella sijaitsevaa tarhaa vastaan.
Tarhojen piti vesioikeuden 1999 päätöksen mukaisesti joko lopettaa toimintansa
vuoteen 2003 mennessä tai asentaa tarhoille vesitiiviit lanta-alustat.
Ainakin keväällä 2003 tarhat olivat kuitenkin edelleen toiminnassa (Aamulehti 29.8.2003).
_____________________________________________________________________

***
(Eli loppujen lopuksi.. Niille turkistarhaajille ja -tarhoille tulisi tehdä jotain ja tätä
asiaa pitäisi ajaa eteenpäin lisää ja kovemmin jotta Suomenkin turkistarhaus
saataisiin kielletyksi!
Ei se riitä että paijaa kotonaan omaa lemmikkiään ja hoitaa ja antaa sille aikaansa
niin hyvin ja paljon kuin vain voi. Totta kai näin pitää toimia jotta omalla
lemmikillä on hyvä olla. Mutta muutakin voi sen paijaamisen lisäksi tehdä..
Eläimiä on kodin ulkopuolellakin jotka todella tarvitsevat apua!!

Ja osa tätä "tekemistä" on tällaisten juttujen ja aiheeseen liittyvien linkkien levitys
ym. joilla saadaan ihmisiä heräämään! (Ainakin osa videon katsoneista tai jutun
lukeneista!) Jos ei muuten niin ainakin miettivät seuraavan kerran kun käyttävät
tai ovat ostamassa turkista että mistä se on peräisin..

Valitettavaa on, että jotkut lapset sitten pääsevät katsomaan linkeissä olevia helvetin
raakoja videoita ja järkyttyvät niistä, mutta miten ne eläimet siinä videolla?
Voiko lapsen järkytystä edes verrata niiden eläinten kokemaan kipuun???
EI TODELLAKAAN VOI!!!
Lapsi palautuu kyllä raaoista videoista ja tulee jatkossakin varmasti näkemään
raakuutta!!

Ja myös erittäin valitettavaa on, että jotkut kiihkoilijat ottavat videot ym. niin että
käyvät vapauttelemassa tarhattuja eläimiä. Siitä ei ole mitään hyötyä kenellekkään!
Vain haittaa!! Mutta se joukko joka näihin turkistarhaiskuihin ryhtyy on varmasti
hyvin pieni osa näitä videoita nähneistä ihmisistä!!! Vai?

Ja kuten yllä olevasta "Väitteitä ja vastaväitteitä" -jutusta selviää, ei Suomessa
turkiseläinten olot kovinkaan paljon paremmin ole kuin muuallakaan. Se sähkö ei
välttämättä tapa eläintä ennen nylkemistä! Ja ne virikkeettömät verkkopohjaiset
häkit ovat tasan kaikkea muuta kuin missä se pörröinen eläin eläisi jos saisi elää
luonnossa. Ja se ruoka, kaikkea muuta kuin monipuolista, terveellistä ja hyvää!
Ja esim. kettu ei ole laumaeläin, se stressaa myös niistä vieruskavereista tai jopa
samaan häkkiin laitetuista lajitovereista. Ja stressi taas purkautuu erilaisina
häiriökäytöksinä ja lajitovereiden tappamisina ja syömisinä.

Ennen kuin puolustatte turkistarhausta "elinkeinona" niin ajatelkaa lemmikkinne
samoihin oloihin tai itsenne pieneen virikkeettömään häkkiin jonkun psykopaatin
kanssa joka nakertaa jalkaasi koska on niin stressaantunut ja sekaisin. Rauhottaisiko
mieltäsi siellä häkissä tieto, että saat säännöllisesti ruokaa? Tosin se ei kovin
herkullista varmaan olisi mutta ravintoa kuitenkin, siinä olisi viimeviikkoisen
vierustoverisi osia, läskiä, vaikka vähän puuroa.. Kesällä kärsisit kuumuudesta, vesikin
olisi loppunut kupistasi, illalla saisit taas vettä kun ”isäntä” sitä sinulle toisi. Talvella
kova paukkupakkanen tunkeutuisi luihisi asti kun edes lumeen et pääsisi kiepille
suojaan tuiskulta. Verkkopohja ei paljoa suojaa! Entäpä virtsan, ammoniakin haju jossa
eläisit koko elämäsi. Ei kovin terveellistä!?!

Miksi siis emme levittäisi videoita ja aihe-linkkejä??? Lasten takia? HAH!
Paskat niistä!!! Elämä ei ole ruusuilla tanssimista!

Ja yleistämisestä (ihmislaji..) Eikö ole totta että jos ihmistä, koko lajia siis ei olisi,
olisi moni sukupuuttoon tapettu laji vielä hengissä ja maapallo/luonto terveempi??
Ja moni laji ei kärsisi vuoksemme? Älkää nostako ihmisen arvoa muiden lajien
kustannuksella!

Ihmisellä on tasan sama oikeus elää kuin muillakin lajeilla! Mutta voisimme elää täällä
säästelijäämmin ja toiset lajit paremmin huomioon ottaen kuin nyt! Ei tarvitsisi rakentaa joka
paikkaa täyteen taloja, kaataa metsää ”pesiemme” (lue: talojemme) alta, vaan vaikka sitten
korjata vanhoja rakennuksia ja asuinalueita. Eikä meitä tarvitsisi olla näin isoa lukua.

Kotini läheltä raivataan nyt metsä kerrostalojen tieltä. Tämä metsä oli valtavan
kalliomuodostelman ympärillä ja korkeimmalla kohtaa kalliota oli joskus valtava kiviröykkiö,
muinaishauta! Sitä oli ihana käydä pienenä ihailemassa vanhempien kanssa kesällä
iltahämärässä. Sieltä kallion päältä näki merelle. Siellä oli ihanan rauhallista.
Siellä metsässä oli ihana käydä nuorempana mummini vanhan koiran kanssa
tutkimassa kallionkoloja ym. Sieltä sai joka syksy hyvän sienisadon. Nyt siitä metsästä on
jäljellä enää muutama puu jotka nekin kaadetaan lähipäivinä/-viikkoina.

Mitä enemmän (ja lähemmin) tutustun ihmisiin, sitä enemmän rakastan koiriani!
Ne eivät valehtele tai puhu selän takana!! IKINÄ!! Ne eivät petä ikinä, jättävät kyllä kun ovat
oman osansa tehneet ja eläneet.)by: Iitu + Poju, Nada, Furi, Fender, Flegu, Piina ja Kauna.. *kiittää ja kumartaa*

En kehoita katsomaan, mutta jos nimillä nyt jotain apua on, niin ei ole
suurta vaivaa. Anteeksi, että laitan tänne tällaisen "kiertokirjeen",
mutta tämä on todella tärkeän asian puolesta
VIDEO ON TODELLA KAUHEA, EN SUOSITTELE KATSOTTAVAKSI, MUTTA
OLE SILTI KILTTI JA KÄY KIRJOITTAMASSA NIMESI VETOOMUKSEEN.

Toivon, että jokainen vastaanottaja laittaa sen edelleen kaikille
tutuilleen ja allekirjoittaa vetoomuksen näiden eläimien lohduttoman
kohtalon puolesta. Kuvassa yksi henkilö pitää turkkia, joka on nyljetty
neljältä kultaiselta noutajalta.

Ohessa suora linkki vetoomuksen allekirjoitukseen: http://www.heathermillsmccartney.com/petition.php

Varoituksen sananen, ennen kuin katsotte videon :Kuvassa oleva video on
äärimmäisen raaka ja siitä tulee järkyttynyt olo pitkäksi aikaa, joten
jos haluat välttyä tältä, jätä video väliin:
http://www.petatv.com/tvpopup/Prefs.asp?video=fur_farm


Ei heikkohermoisille!!!
Tietoa suomeksi
http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=2300

Listassa on jo yli 200 000 nimeä, lisää kaivataan. Laita
viesti eteenpäin!

Laulakaa saatana!Keskiviikko 01.11.2006 17:38

Mikki Hiiri mättähältä Minnin päälle käy, ja keskijalka pilkahtaaaaaa....
Ryppypeppu, ryppypeppu, nyt mä panen sut paksuksi! Ryppypeppu, ryppypeppu.....
lallla la la la laaaaaaa....

Elämän viisauksiaKeskiviikko 01.11.2006 01:06

Kun tupakka syttyy, on tauon paikka!

Wildspiritille...rakkaimpani <3 Tiistai 31.10.2006 20:17

_____8888888888____________________
____888888888888888_________________
__888888822222228888________________
_888888222I2222288888_______________
888888222222222228888822228888______
888882222222222222288222222222888___
88888222222222LUW22222222222222288__
_8888822222222222222222222222222_88_
__88888222222222222222U22222222__888
___888822222222222222222222222___888
____8888222222222222222222222____888
_____8888222222222222222222_____888_
______8882222222222222222_____8888__
_______888822222222222______888888__
________8888882222______88888888____
_________888888_____888888888_______
__________88888888888888____________
___________888888888________________
____________888888__________________
_____________8888___________________
______________88____________________
______________8_____________________
______________1_____________________
_______________1____________________
________________1___________________
_________________1__________________
__________________1_________________
__________________1_________________
_________________1__________________
________________1___________________
_______________1____________________
______________1_____________________
______________1_____________________
_______________1____________________
________________1___________________
_________________1__________________
__________________1_________________
___________________1________________
___________________________________
___________________________________

Iitu <3 Miki ^_^

Synttäreiden kunniax...Perjantai 27.10.2006 00:53

Ikääntyminen - oletko tulossa vanhaksi - mistä sen huomaa :

-Voi sanoa yhä useammalle: "Kun minä olin sinun iässäsi."
-Alkaa ostaa housuja, joissa vyötäröllä on kuminauha.
-Kauneus on vain valokatkaisijan päässä.
-Kuorsaaminen on tapa osoittaa vierustoverille, että on elossa.
-Ei enää mistään hinnasta haluaisi yöpyä muualla kuin omassa sängyssä.
-Luulee, että on tapahtunut jotakin, jos puhelin soi illalla klo 21:n jälkeen.
-On alkanut pelata golfia.
-Pitää kaiteesta kiinni, kun menee alas rappuja.
-Paino ei ole noussut, se on vain laskeutunut hartioilta vyötärölle.
-Kylmä kahvi kaunistaa, mutta maha ei kestä niin paljon kuin naama vaatisi.
-Ennen vanhaan sattui ja tapahtui; nykyään ei tapahdu mitään, mutta joka paikkaan sattuu kyllä.
-Elämän korkeat arvot tarkoittavat kolesteroliarvoja.
-Lääkäri kysyy, mitä hyvää syö ja juo ja mitä hauskaa harrastaa ja sen jälkeen kieltää ne samassa järjestyksessä.
-Joka paikkaan koskee ja se mihin ei koske, ei toimi.
-Olo on kuin rilluttelun jäljiltä, vaikka ei ole käynyt missään.
-Lääkärit ovat lähes aina tyttösiä ja poikasia.
-Ikäisiäsi alkaa olla vain mainoksissa, joissa mainostetaan vitamiineja tai tuotteita verenpaineeseen, ummetukseen ja unettomuuteen.
-Tarvitsee lasit löytääkseen lasit.
-Silmään syttyy tuli vain silloin, kun aurinko osuu silmälaseihin.
-Ei enää välitä, jos ajatukset alkavat karkailla, kunhan tulevat takaisin.
-Kirjoittaa muistilappuja, mutta unohtaa, mihin ne on laittanut.
-Kun löytää etsimänsä tavaran, on jo unohtanut, miksi se piti löytää.
-Tekee kolmea asiaa yhtä aikaa, mutta unohtaa, mitä ne kaksi muuta olivatkaan.
-Seksi maistuisi useamminkin, mutta esileikit vievät kaikki voimat.
-Sammuttaa valot säästösyistä, ei romantiikan vuoksi.
-Kahdesti yössä tarkoittaa vessassa käyntejä.
-Alkaa ostella kevyttuotteita ja huomaa, kuinka pienellä tekstillä kaikki käyttöohjeet on kirjoitettu.
-Ei koskaan punnitse itseään aamulla, sillä silloin silmäluomet ovat raskaimmillaan.
-Sisälläsi on laiha ihminen, joka kamppailee päästäkseen ulos, mutta saat sen rauhoittumaan muutamalla palalla suklaata.

Ja lohdutukseksi ikääntyville:
Kaikilla on valokuvamuisti, joillakin ei vain ole filmiä.siipanhakuilimootusPerjantai 27.10.2006 00:36


SIIPANHAKUILMOOTUS, palautettava ___minu________:lle

Nimi: ___iitu___/____hofferi____________

Ammatti:___nettiaddikti_______painaja________

Peltopinta-ala: ____vitusti-paljon______________

Raktorimerkki:_____honda civic_____________

Osootes:________bastvik...__________

Kouluutus:
__ kiarto/kansakoulu
_x_ kansalaas/peruskoulu
__ pyhäkoulu
__ maa/lakimiäskoulu
_x_ kariatalous/muukoulu
_x_ maa- ja mettätiäteellinen
_x_ tähtitiäteellinen

Nykyynen terveyrentila:
__ hyvä
__ kohtalaanen
_x_ surkia
__ ei kuulu muille

Asevelevollisuus:
__ on suaritettu v.19__ - 19__
palavelukelepoosuusluakka__ ja sotilasarvo_________________
_x_ ei oo suaritettu

Jos ei, syy:
__ vapautettu
_x_ sivari(homo) xD

Onko teillä tai jollaki lähisukulaasellanna ollu:
_x_ syäpä
__ sokuritauti
__ halavaus
_x_ lehemä
_x_ auto
_x_ moperi
_x_ velekaa
_x_ miälisairaus
_x_ ruma nenä
_x_ isoo pää
__ rutto
__ kolera
__ epola
_x_ alakoholismi/juappohulluus
__ kuppa/tippuri/neekerisankkeri
__ hiv tms. homo/narkomaanitauti
_x_ perverssi taipumus esitellä sukuelimiänsä
_x_ tyähulluus

Montako kertaa päiväs harrastatta itsetyyrytystä:
_x_ en harrasta (harrastatta kuitenki!)
__ monta kertaa

Harrastatta kuitenki! (nii'in) xD

Montako tuntia tyäaijjasta/pv kuluu tämän harrastuksen paris?
_24__tuntia.

Oottako ollu hoirettavana?

Lasareetis:
__ kyllä
_x_ en

Hullujenhuanehella:
__ kyllä
_x_ en

Proteesipajas:
__ kyllä
_x_ en

Konepajas:
__ kyllä
_x_ en

Oottako saanu:
_x_ röntkenhoitua
__ särehoitua
__ fysikaalista hoitua
__ psykiatrista hoitua
_x_ helahoitua
_x_ selekähän
__ pi##ua
_x_ mu#aa

Ooottako esiintyny pornofilimiis?
_x_ kyllä
__ en

Jos kyllä, filimin nimi?
>___end_of_titanic_in_the_deep_blue_matrix__ xDDD

Jouruttako häpeemähän suaritustanna?
_x_ kyllä
__ en

Joutuuko muut?
_x_ kyllä __ ei

Tupakoottako?
__ kyllä _x_ en

Jos tupakootta vastakkaa seuraavihin:
__ poltan ___ savuketta päiväs
__ poltan ___ askia päiväs
__ poltan _x__ kartonkia päiväs
__ poltan piippua
__ poltan vesipiippua
__ poltan hassista
__ poltan turvetta

Juattako viinaa:
_x_ kyllä __ en

Jos juatta niin kuinka useen:
__ harvemmin ku useen
__ useemmin ku useen
__ useemmin ku harvoon
_x_ en muista
__ saateri minä tuun ja verän kaikkia turpaha!!!

Hualehrittako henkilökohtaasesta hykieniasta?
_x_ kyllä __ en

Jos vastasitta kyllä, kuinka useen käyttä pesulla?
__ joka päivä
__ joka viikko
__ joka kuukausi
_x_ joka vuasi

Hampahat:
__ suus
__ klasis
_x_ naulas (22v)

Silimät:
_x_ omat
__ klasia

Miähille suunnatut kysymykset:

Käyttäkö innokkahasti naisis?
_x_ kyllä
__ en

Jos vastasitta en, syy:
_x_ kaappihomo
_x_ julukihomo
_x_ naimisis enkä voi kertua rehellisesti

Onko teillä suuri?
_x_ kyllä, __40___ cm
__ ei, se on vaan ____cm

Naisille suunnatut kysymykset:

Käytättäkö rintaliiviä?
_x_ kyllä
__ en

Jos vastasitta kyllä liivien koko _75B_ xD

Jaattako "tavaraanna" hualettomasti?
__ kyllä, täältä sitä saa
_x_ en, oon pihtari :D

Jos vastasitta kyllä:
Osootes esim. katu/tiäosoostes tai hotellin nimi ______naapurinosote_______
huanehen numero___8__ ja aika pvm __---____ klo _____---______

Antakaa tämä lappu sitte viärä naapurillenna, se sais täyttää nämä viimeeset kohorat. Palauttakaa sitten mullen viivyttelemäti.

Lapun antanu henkilö on miälestäni:
__ pualihullu
__ täyshullu
_x_ umpihullu
_x_ tyhymä
_x_ haisoo pahalle

Ruumihinrakenne on:
__ mälytöön läski
_x_ keskitysleiriltä karaannu

Ulukonäkö:
_x_ voi kauhiaa kuinka ruma!
__ riihikones
_x_ nevahirviö
_x_ suasittelemmä ulukona liikkumista vaan pimees
__ ihan hyvä

Kiitos, otamma yhteyttä jos läpääsettä tarkastuksen!

Minä ja mun bestis<3 Torstai 21.09.2006 21:36

I=minä
M=bestis

I: Poju menee perjantaina verikokeisiin.
M: Tuleeks siit verenluovuttajakoira?
I: Mitä vittuu, mist sä tiesit? Enhän mä oo puhunu siit sulle! xDDD
M: Noet niin! xDDD

I: Tartteeks siihen hemoglobiinikarttaan...mä kadotin sen sanan *miettii* TÄHTI-! *nauruaa*
M: Oota vähän *kirjoittaa edell. ylös*
I: Sä kirjotat sen ylös?

I: Meeppä hei..
M: Ai kattoo teidän videoo?
I: Mitä vittuu?!
M: Tiesiks mä taas. Etsä sanonu et mee kattoo nettisivui?
I: Emmä puhunu nettisivuista mitään! Vitun apina! xDDD
M: ...*naputusta*
I: Kirjotatsä tänkin ylös?

*Miki ja Iitu kattoo Passion of the Christ-leffaa*
I: Olikse hyvä se..
M: Joo oli se ihan hyvä mut P* sano et se oli jossain kohdissa pitkäveteinen..
*Hiljasuus, Iitu tuijottaa*
I: Mitä vittuu?!
M: Niin siis DaVinci-oodi?
I: Joo..

*Miki ja Iitu kattoo Maailmoiden sota-leffaa eivätkä ole puhuneet vähään aikaan mitään*
I: Mitenköhän...
M: No mä luulen että...[...]
*Hiljaisuus, Iitu tuijottaa*
I: Mitä vittuu?!
M: Ai mitä mitä?
I: Noku en mä viel kysyny loppuun
M: Ai mitä sun piti kysyy?
I: No sä vastasit siihen jo!

((M: Mä alan kattoo tätä sun videoo. Mä runkaan tääl.
I: Hähhähhäh! xDDDDDD *totaalirepes*))

I: (puhuin omasta perseestäni (=Wylly) ku se oli ollu telkus) xD (oli ollu myös housut jopa) xD "Nyt se ei oo enää privaWylly muuta ku sulle. mut se on ihan kuule..."
I & M: *yhteen ääneen* julkimoWylly!

Tämmösei pöllin mun WyllyltäPerjantai 08.09.2006 01:26

Oletko valmis vastailemaan kysymyksiin?
- noe

Kysymykset tulevat neljässä kategoriassa.
Aloitetaanko?
- noei.

Niin, ja olisi muuten syytä myös vähän haastaa ihmisiä.
- aha, kiviiki kiinnostaa

Kategoria nro1
FIKTIO

1. Kerro nimesi niin, että: toinen nimesi-äitisi toinen nimi-sinua lähimpänä olevan ihmisen sukunimi (jos olet poika, käytä isäsi nimeä)
- Ghakka Ghorisee Ghurkussa

2. Ikäsi niin, että: ota oikealla kädellä kiinni vasemman käden sormista ja vedä. Kuinka monta sormea naksahtaa, lisää siihen määrään oikean ikäsi viimeinen numero (esim. jos olet 16, lisää 6) kerro sitten kahdella.
- envittutodellakaanhaluurepiimunsormeitairtihaistapasta xD

3. Parhaan ystäväsi nimi niin, että: nuorimman serkkusi etunimi-oma toinen nimesi-perheesi/sinun autonmerkki
- Anustasia Ghakka ruttunokkaCivic...ja millon sen bestiksen nimi täs piti sanoo? O.o

4. Mitä teette yleensä yhdessä niin, että: kirjoita googleen oma etunimesi ja menee (mira menee) katso vastauksista ensimmäinen verbi
- Miten nää kierot kymysykset oikeen menee? Whoot? O.o Mä vaNmaan mun bestiksen kans yleensä, tai syön :D

5. Ystäväsi ikä niin, että: monta mustaa vaatekappaletta on päälläsi, lisää sisarustesi määrä ja kerro kahdella
- wildie on siis 2v xD ...anteeks, onhan mulla mustat sukat...plus pikkubroidi... eli... äh, meni liian vaikeeks lasku! xD

Kategoria2
FAKTA

1. Oikeasti nimeni on: Iitu
2. Ikäni on: 21
3. Paras ystäväni on: Wildiezki paparuzki
4. Yhdessä me: kruisaillaan (sillon ku se ei oo mummo) ja puhutaan Wyllyistä. (En jostain syystä vaihtanu edellisen kommenttii tähän)
5. Minkä ikäinen hän on: 21 vaik onki syntyny mun-jälkeen-vuonna xD ...RÄÄPÄLE!

Kategoria3
VIIHDE

1. Kumpi: Eminem/Shakira? ~ Enimen
2. Missä yleensä biletät? ~ Autossa Wildin kans stadis xD
3. Mitä juot humalahakuisesti? ~ Leijonaa menee se eka ISO kulaus raakana, sit venataan pari minsaa, sit viina nousee päähän, sit jatketaan kelkoilla ja salmareilla ^_^
4. Parhaat biletyskaverit? ~ Wildi ja Poju xD
5. Päädytkö yleensä omaan sänkyyn yöksi biletettyäsi? ~ no en tietenkään ku aina jonku muun...

Kategoria4
SOSIAALISUUS

1. Kuinka monta ihmistä voit laskea TOSI ystäviksi? ~ yhden sormen kynsi riittää xD
2. Kuinka monta ihmistä voit katsoa hyvän päivän tutuiksi tai kaverin kavereiksi? ~ kaikki loput...tai ainaki 50% suomalaisista... ja osa ulkomaalaisii, vaikken kehtaakkaan kovin herkästi puuhuu ku suomee xD
3. Kuinka usein pidät yhteyttä kaverisi kavereihin, entisiin poikaystäviin, serkkuihin, mummoihin? ~ serkkuihin ja mummoon useemmin...
4. Kuinka usein nukut muutoin, kun yksin? ~ en nuku ikinä yksin ku mun on Poju aina seurana ^_^ oma halinalle :)
5. Kuinka paljon puhut päivässä puhelimeen? ~ noin 1/2-2h
6. Voitko kommentoida galleriassa puolitutuille? ~ yleensä teen niin... ja tuntemattomille myös :D
7. Tuntemattomille? ~ en *repsahti*

Ja nyt: Sinun tulee haastaa niin monta ihmistä, kuin sanoit YSTÄVIKSI. Vaikka he kaikki eivät olisikaan galleriassa, haasta sitten muita, mutta yhteensä tuo lukumäärä. No more. No less.
- mä haistan sut!