IRC-Gallerian tietosuojakäytännöt päivittyvät 25.5.2018 vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Lue päivitetty Tietosuojaseloste. Lisäksi käyttöehdoissa on tarkennettu ikärajaa ja kohta 6.2 viittaa Suomen lain lisäksi Euroopan unionin lakiin.

IRC-Galleria

[Ei aihetta]Torstai 25.10.2007 01:50

"Mikä sana alkaa N:llä ja päättyy I:hin ja joksi et koskaan haluaisi kuulla valkoihoista heteroseksuaalia kristittyä suomenkielistä suomalaista oikeakätistä normaalia tervettä aikuista miestä kutsuttavan?
- Naapuri!"

[Ei aihetta]Torstai 25.10.2007 01:50

"Kaksi valkoihoista heteroseksuaalia kristittyä suomenkielistä suomalaista oikeakätistä kirjakieltpä puhuvaa normaalia tervettä aikuista miestä putosi katolta. Kumpi osui ensiksi maahan?
- Mitä väliä!"

(Huom. putoamissyytä ei tämän vitsin yhteydessä tarvitse yksilöidä eikä sen tule ajatella viittaavan mihinkään. Vitsissä ei kehoiteta ketään putoamaan katolta. Katon tulee ajatella viittaavan esimerkiksi julkisen rakennuksen katteeseen eikä mihinkään uskontoon.)

[Ei aihetta]Torstai 25.10.2007 01:50

"Miksi valkoihoisia heteroseksuaalisia kristittyjä suomenkielisiä suomalaisia terveitä oikeakätisiä suomalaissyntyisiä kirjakieltä puhuvia normaaleja aikuisia miehiä jää kesällä auton alle enemmän kuin talvella?
- Kesällä heidät on helpompi nähdä."

(Huom. näissä tapauksissa autoa on aina ajanut valkoihoinen heteroseksuaali kristitty suomenkielinen suomalainen terve oikeakätinen suomalaissyntyinen kirjakieltä puhuva normaali aikuinen mies automerkillä, joka on täysin saattumanvarainen eikä sitä ole yksilöity. Automerkki ei tässä yhteydessä viittaa mihinkään tiettyyn maahan. Alkoholilla, päihteillä tahi millään muulla seikalla, jonka voisi tulkita viittaavan jostakin ongelmasta kärsivään ihmisryhmään, ei ole mitään yhteyttä ko. liikennetapahtumiin.)

[Ei aihetta]Torstai 25.10.2007 01:49

"Huonoja uutisia: valkoihoisten heteroseksuaalisten kristittyjen suomalaisten normaalien terveiden aikuisten miesten suomenkielinen kirjakielinen kirjasto paloi! Kaikki kaksi kirjaa tuhoutuivat, ja toista ei edes oltu vielä väritetty!"

(Huom. tämän fiktiivisen VHKSNTAMSK-kirjaston kirjoja väritettäessä ei olisi käytetty mitään värejä, jotka olisivat voineet loukata mitä tahansa vähemmistöä. Vitsin yhteydessä mainittuja "värejä" ei tule tulkita viittaukseksi mihinkään muuhun kuin ns. värityskirjan käsitteeseen. On lisäksi korostettava, että kyseiset värityskirjat eivät olleet mustavalkoisia, vaan niissä käytettiin kaikkia spektrin värejä. Kirjoissa oli ainoastaan kirjakielen mukaista suomenkieltä.)

[Ei aihetta]Torstai 25.10.2007 01:48

"Valkoihoinen heteroseksuaalinen kristitty suomenkielinen suomalainen oikeakätinen normaali terve aikuinen mies kysyi toiselta valkoihoiselta heteroseksuaaliselta kristityltä suomenkieliseltä suomalaiselta oikeakätiseltä suomalaissyntyiseltä normaalilta terveeltä aikuiselta mieheltä kirjakieltä puhuen:
- Menetkö mielelläsi töihin heteroseksuaaliselle kristitylle suomenkieliselle suomalaiselle normaalille työpaikalle?
- En, menen yleensä autollani."

(Huom. Automerkkiä ei ole tässä yksilöity ja auto tai sen merkki eivät tässä yhteydessä viittaa mihinkään tiettyyn maahan. "Mielen" käsitteen käyttö vitsissä ei viittaa psyykkisiin ongelmiin tai sairauksiin vaan mielikuvitukseen.)

[Ei aihetta]Torstai 25.10.2007 01:47

"Valkoihoinen heteroseksuaalinen kristitty suomenkielinen suomalainen oikeakätinen suomalaissyntyinen kirjakieltä puhuva normaali aikuinen terve avio- tai avopari oli juuri saapunut hotellihuoneeseen, kun puhelin soi.
- Kulta, valkoihoinen heteroseksuaalinen kristitty suomenkielinen suomalainen terve oikeakätinen suomalaissyntyinen kirjakieltä puhuva normaali aikuinen toimihenkilö soitti: parvekkeet eivät ole vielä valmiit! Kulta? KULTA??!?"

(Huom. tässä yhteydessä ei ole haluttu tuoda esille esimerkiksi portierin tai yövahtimestarin ammattia, jotta ei loukattaisi mitään ammattiryhmää. Siksi ammattinimikkeeksi on valittu neutraali "toimihenkilö", jonka on ajateltava tämän vitsin yhteydessä kuvaavan hotellin työntekijää, jonka ammattia tai asemaa työyhteisössä ei erityisesti korosteta ja joka ei siis ole vitsin kohteena. Pariskunnan jäsenten sukupuolta ei mainita, jotta ei loukattaisi mitään vähemmistöä. Vitsissä esiintyvä pariskunta voi olla avo- tai avioliitossa joko keskenään tai jonkun tahi joidenkin muiden osapuolien kanssa. Henkilöiden siviilisääty ei siten ole vitsin kohde ja se on täten tarkoituksella jätetty epämääräiseksi. Nimitys "Kulta" on tässä yhteydessä tarkoitettu vain leikkisäksi lempinimeksi, jonka tarkoitus ei ole viitata kenenkään henkilön kansallisuuteen, ihonväriin, tai muihin jonkin vähemmistön ominaisuuksiin. Nimityksen ei tule ajatella olevan mitään murretta tahi vähemmistökieltä, vaan enemmistön puhumaa kirjakieltä. Toimihenkilön sukupuoli on poistettu tekstistä, koska tarkoituksena ei ollut korostaa ko. ammattiryhmän sukupuolisidonnaisuutta tai -sitoutumattomuutta.)