IRC-Galleria

Kattila-Mauri

Kattila-Mauri

Ei ole muuta palvomisen arvoista kuin Allah ja Muhammad on Hänen profeettansa

Blogi

- Vanhemmat »

Vaimon oikeudet islamissaSunnuntai 12.01.2014 16:44

Ibn 'Abbas kertoi, että Profeetta sanoi: "Paras teistä on se, joka on paras vaimolleen, ja minä olen teistä paras vaimolleni."
(Sunan Ibn Majah, vol 3, kirja 9, hadith 1977, tämä on hasan)

Aisha sanoi:
"Profeetta (rauha hänelle) ei koskaan lyönyt palvelijaa, eikä naista."
(Abu Dawud, kirja 42, hadith 4768, Al-Albanin mukaan tämä on sahih)

'Abdullah raportoi, että Profeetta (rh) sanoi:
"Vastaa kutsuihin. Älä torju lahjoja. Älä lyö muslimeja."
(Al-Adab Al-Mufrad, kirja 9, Hadith 157, Al-Albani sanoi, että tämä on sahih)

Mu'awiyah al-Qushayri kertoi: Menin Allahin lähettiläs (rauha hänelle) luo ja kysyin häneltä: "Mitä sanot (määräät) vaimoistamme?" Hän vastasi: "Anna heille ruokaa, jota sinulla on itsellesi ja vaateta heidät sillä, millä vaatetat itsesi ja älä lyö heitä äläkä herjaa heitä."
(Sunan Abi Dawud, 11, Hadith 2139, sahih)

'Aisha kertoi: "Profeetta (rauha hänelle) ei koskaan lyönyt ketään palvelijoistaan, vaimoistaan, eikä hänen kätensä koskaan lyönyt mitään."
(Sunan ibn Majah, vol 3, kirja 9, hadith 1984, sahih)

Iyas ibn Abdullah ibn Abu Dhubab kertoi:
-- Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Monet naiset ovat tulleet Muhammadin perheen ympärille valittamaan miehistään [jotka löivät heitä]. He [nimenomaan miehet] eivät ole parhaita teistä."
(Sunan Abi Dawud, 11, Hadith 11, Hadith 2141, Al-Albani sanoi, että tämä on sahih)

Bahz bin Hakim kertoi isänsä auktoriteetilla isoisänsä (Mu'awiyah ibn Haydahin) sanoneen:
Sanoin: "Allahin lähettiläs, kuinka meidän tulisi lähestyä vaimojamme ja kuinka jättää heidät?"
Hän vastasi: "Tulkaa pelloillenne milloin ja miten haluatte, antakaa hänelle ruokaa, kun otatte ruokaa, vaatettakaa heidät, kun vaatetatte itsenne, älkää herjatko heitä ja älkää lyökö heitä."
Shu'bahin versio: "Että annatte hänelle ruokaa, kun teillä on ruokaa itsellenne ja että vaatetatte heidät, kun vaatetatte itsenne."
(Sunan Abi Dawud, kirja 11, Hadith 2138, Al-Albani sanoi, että tämä on hasan sahih)

Muhajid sanoi:
Abdullah bin 'Amr sanoi minulle: Isäni naitti minut naiselle ylhäisestä perheestä ja hän tapasi tulla vaimoni luo kyselemään hänen aviomiehestään.
Hän sanoi: "Mikä mahtava mies hän onkaan! Hän ei koskaan tule vuoteeseeni. Ja hän ei ole koskaan lähestynyt minua sen jälkeen, kun nai minut."
Isäni mainitsi siitä Profeetalle ja hän sanoi: "Tuo hänet minulle."
Joten hän toi minut Profeetalle ja Profeetta sanoi: "Kuinka paastoat?"
Sanoin: "Joka päivä."
Hän sanoi: "Paastoa kolme päivä joka kuukausi."
Sanoin: "Pystyn parempaan."
Hän sanoi: "Paastoa kaksi päivää ja riko paastosi yhtenä päivänä."
Sanoin: "Pystyn parempaan."
Hän sanoi: "Paastoa paras paastoista, Dawudin (rauha hänelle) paasto: paastoa yksi päivä ja riko paasto toisena päivänä."
'Ata sanoi: "Joku, joka kuuli hänet, kertoi minulle, että 'Umar sanoi, että Profeetta sanoi: "Se, joka paastoa elämänsä jokaisena päivänä, hän ei ole paastonnut."
(Sunan an-Nasa'i, vol 3, kirja 22, Hadith 2391, sahih)

Siinä, missä vaimolla on oikeus tulla seksuaalisesti tyydytetyksi, islam on kieltänyt avioliitossa raiskauksen jo yli 1400 vuotta sitten, mistä enemmän olen kirjoittanut tässä:
http://siratinsilta.blogspot.com/2013/12/saako-vaimo-kieltaytya-seksista.html

Naiset islamissaTorstai 10.10.2013 17:27

1 - IHMISOIKEUDET

Islam, 1400 vuotta sitten, teki naiset miesten kanssa tasa-arvoisiksi Jumalan ylistämisessä ja palvomisessa - asettamatta rajoja hänen moraaliselle etenemiselleen. Lisäksi islam teki naisista tasa-arvoisia ihmisyydessä miesten kanssa.

Koraanissa Naisten suuran ensimmäisessä jakeessa Jumala sanoo: "Ihmiset, pitäkää kunniassa Herraanne, joka on teidät luonut yhdestä hengestä ja hänestä luonut hänen puolisonsa ja näistä molemmista antanut lukuisain miesten ja naisten levitä maailmaan. Pitäkää kunniassa Jumalaa, jonka nimessä toinen toiseltanne anotte ja vaaditte; myöskin kunnioittakaa verisiteitä (niitä kohtuja, jotka ovat kantaneet teidät). Katso, Jumala valvoo ja vartioi teidän elämäänne." (4:1)

Koska naiset ja miehet ovat peräisin samasta paikasta, he ovat tasa-arvoisia ihmisyydessä. Naiset eivät voi olla luonnoltaan pahoja (kuten joissain uskonnollisissa näkemyksissä) tai silloin myös miehet olisivat pahoja. Yksinkertaisesti kumpikaan sukupuoli ei ole toista parempi, koska silloin ne eivät olisi tasavertaiset.

2 - KANSALAISOIKEUDET

Islamissa naisella on perustavanlaatuinen valinnan- ja ilmaisunvapaus, mikä perustuu sille, että hänet tunnustetaan yksilölliseksi persoonaksi. Ensiksikin hän on vapaa valitsemaan uskontonsa. Koraanissa sanotaan: "Uskonnossa ei ole mitään pakkoa, oikea tie on selvästi erotettu harhateistä". (2:256)

Islamissa naisia kannustetaan tuomaan esiin mielipiteitään ja ajatuksiaan. Useiden Profeetan (sallalahu aleihi wassalam) perimätietojen mukaan naiset esittivät kysymyksiään suoraan hänelle ja tarjosivat mielipitetään koskien uskontoa, taloutta ja sosiaalisia asioita.

Musliminainen valitsee aviomiehensä ja pitää nimensä avioitumisen jälkeen. Musliminaisen todistus on pätevä oikeudessa. Itseasiassa asioissa, jotka ovat tutumpia naisille, heidän todistuksensa on ratkaiseva.

3 - SOSIAALISET OIKEUDET

Profeetta (sallalahu aleihi wassalam) sanoi: "Tiedon etsiminen on pakollista jokaiselle muslimille (miehelle ja naiselle)". Tämä koskee niin Koraanin ja hadithin tuntemusta kuin muutakin tietämystä. Niin miehillä kuin naisillakin on kyky oppia ja ymmärtää. Koska on myös pakollista käyttäytyä hyvin ja tuomita huono käytös kaikilla elämän osa-alueilla, musliminaisten täytyy hankkia oikeanlainen koulutus tästä velvollisuudesta omien kykyjensä ja kiinnostustensa mukaan.

Kun kodin hoitaminen, aviomiehen tukeminen, lasten synnyttäminen, kasvattaminen ja opettaminen ovat hyvin arvostettuja naisten rooleja, hän voi käydä myös töissä kodin ulkopuolella, kunhan pystyy hoitamaan velvollisuutensa kotona.

[Naisen ei kuitenkaan ole mikään pakko mennä naimisiin tai hankkia lapsia, ellei hän halua. Historia on täynnä hyvin hurskaita musliminaisia, jotka omistautuivat jollekin muulle uralle kuin äitiydelle/perhe-elämälle, esim. Fatimah Sa´d al Khayr ja 'Aisha.]

Mitä tulee äitiyteen, Profeetta (sallalahu aleihi wassalam) sanoi: "Paratiisi on äidin jalkojen juuressa." Tämä osoittaa, että yhteiskunnan onnistuminen voidaan jäljittää seuraamalla äitejä, jotka kasvattivat sen. Ensimmäinen ja suurin vaikutus ihmiseen on turvallisuuden ja kiintymyksen tunteella sekä harjaannuttamisella, joka saadaan äidiltä. Näin ollen, jos nainen haluaa lapsia, hänen täytyy olla koulutettu ja tunnollinen ollakseen kyvykäs vanhempi.

4 - POLIITTISET OIKEUDET

Islam antoi naiselle 1400 vuotta sitten äänioikeuden. Kaikissa julkisissa asioissa nainen voi saada äänensä kuuluviin ja osallistua politiikkaan. Yksi esimerkki tästä kerrotaan Koraanissa (60:12), että Muhammedille (sallalahu aleihi wassalam) kerrottiin, että kun uskovaiset naiset tulevathänen luokseen ja vannovat kuuliaisuuttaan islamille, hänen täytyy hyväksyä heidän valansa.

5 - TALOUDELLISET OIKEUDET

Koraanissa sanotaan: "kautta ihmisen luomisen mieheksi ja naiseksi: totisesti ovat pyrkimyksemme erisuuntaisia." (92:3-4)

Näissä jakeissa Jumala ilmoittaa, että loi miehet ja naiset erilaisiksi, antoi erilaiset roolit. Kuten yhteiskunnassakin on työnjako, niin on myös perheessä. Koraanissa miestä käsketään elättämään vaimoa. Usein islamissa naisella on hoivaajan rooli ja miehellä suojelijan. Näin ollen naisilla on oikeus taloudelliseen tukeen. Tämä vastuu ja suuremmat taloudelliset velvoitteet, edellyttävät, että mies tukee naista, ei ainoastaan rahallisesti, vaan siihen kuuluu myös fyysinen suojelu sekä ystävällinen ja kunnioittava kohtelu.

Musliminaisella on etuoikeus ansaita rahaa, oikeus omaan omaisuuteensa, solmia kauppoja ja käyttää omaisuuttaan kaikilla haluamillaan tavoilla. Hän voi johtaa omaa yritystä ja kellään, edes hänen miehellään, ole mitään valtaa hänen rahoihinsa.

"Älkää himoitko sellaista, johon nähden Jumala on asettanut jotkut toisten suhteen korkeampaan asemaan. Miehille riittäköön rikkautta siitä, mitä he ovat ansaitsemalla hankkineet, ja naisille siitä, mitä he ovat ansainneet. (Kadehtimatta toisianne) rukoilkaa (lahjoja) Jumalalta Hänen runsaudestaan." (4:32)

6 - VAIMON OIKEUDET

"Eräs Hänen merkeistään on myös se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta löytäisitte heistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat." (30:21)

Avioliitto ei näin ollen ole vain fyysinen tai emotionaalinen tarve, vaan itseasiassa merkki Jumalalta! Se on samanlaisten oikeuksien ja velvollisuuksien suhde, joka perustuu taivaallisen johdatukseen. Jumala loi miehet ja naiset kohteliailla luonnoilla ja laittoi Koraaniin lakijärjestelmän tukemaan harmonista kanssakäymistä naisten ja miesten välillä.

"he ovat teidän verhonne, ja te olette heidän verhonsa" (2:187)

Vaatetus tarjoaa fyysistä suojelua ja peittää kehon virheet ja kauneuden. Samalla tavalla puolisoa katsotaan tällä tavalla. Kumpikin suojelee toista ja peittää toiset virheet ja kehuu toisen luontoa.

Avioliiton myötä tulevien rakkauden ja turvallisuuden vaalimiseksi musliminaisella on lukuisia oikeuksia. Ensimmäinen vaimon oikeuksista on saada mahr, lahja aviomieheltä, joka on osa avioliittositoumusta ja vaaditaan, jotta avioliitto olisi laillinen.

Vaimon toinen oikeus on elatus. Huolimatta siitä, miten paljon rahaa hänellä voi olla, aviomiehen tulee tarjota hänelle ruoka, turvapaikka ja vaatteet. Ei miestä kuitenkaan pakoteta käyttämään rahaa yli varojensa, eikä vaimo saa tehdä mitään järjettömiä vaatimuksia. Koraanissa lukee:

"Rikas mies uhratkoon varojensa runsaudesta, ja se, jonka osa on niukempi, jakakoon siitä, mitä Jumala on hänelle antanut; Jumala ei sälytä kenenkään kannettavaksi raskaampaa kuormaa, kuin minkä Hän on hyväksi nähnyt; vaikeuksien jälkeen Jumala suo huojennuksen." (65:7)

Koraanissa kerrotaan, että miehet ovat naisten suojelijoita ja heille on annettu perheen johtajuus. Hänen velvollisuuteensa totella Jumalaa kuuluu velvollisuus johdattaa perhe aina tottelemaan Jumalaa.

Vaimon oikeudet ulottuvat myös materiaalisiin tarpeisiin. Hänellä on oikeus ystävälliseen kohteluun. Profeetta (sallalahu aleihi wassalam) sanoi: "Kaikkein täydellisimpiä uskovia ovat ne, jotka ovat parhaita käyttäytymään/johdattamaan. Ja parhaat teistä ovat ne, jotka ovat parhaita vaimoilleen."

Jumala kertoo, että Hän loi kumppanit ja laittoi rakkauden, armon ja tasa-painon heidän välilleen.

Niin miehillä kuin naisillakin on tarve kumppanuuteen ja seksuaaliset tarpeet ja avioliitto on tehty täyttämään nuo tarpeet. Jos jompikumpi puoliso kieltää toiselta nämä ilot, tälle syntyy houkutuksia etsiä niitä muualta.

7 - VAIMON VELVOLLISUUDET

Oikeuksista seuraa velvollisuuksia. Koraanissa sanotaan: "Hyveelliset naiset vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut"

Vaimo pitää aviomiehensä salaisuudet ja suojelee tämän aviollista yksityisyyttä. Vaimo ei saa jakaa miehen intiimiyteen liittyviä ongelmia tai virheitä, jotka ovat hänelle epäkunniaksi, aivan kuin miehenkin tulee varjella vaimon kunniaa.

Vaimon tulee suojella myös miehen omaisuutta. Hänen täytyy turvata miehen koti ja rahat, parhaansa mukaan, varkailta ja menetykseltä. Hänen tulee menetellä viisaasti kotitalouteen liittyvissä asioissa menetyksen ja tuhlauksen välttämiseksi. Hänen ei tule päästää taloon ketään, josta aviomies ei pidä, eikä aiheuttaa turhia kustannuksia.

Vaimon täytyy tehdä yhteistyötä ja olla tasavertainen miehen kanssa. Yhteistyötä ei voi tehdä miehen kanssa, joka on tottelematon Allahille. Vaimon ei tule totella, jos mies haluaa hänen tekevän jotain islamissa kiellettyä. Miehen ei pidä ajatella vain, miten hän voisi hyötyä vaimostaan, vaan osoittaa ystävällisyyttä tämän tarpeiden ja onnellisuuden suhteen.

8 - JOHTOPÄÄTÖS

Koraanissa lukee: "Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Jumala ja hänen sananjulistajansa ovat jo ratkaisseet ; kuka ikinä on tottelematon Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, hän ilmeisesti kulkee harhaan." (33:36)

Musliminaisille annettiin 1400 vuotta sitten rooli, oikeudet ja velvollisuudet, joista useimmat naiset eivät nauti vielä tänä päivänäkään, edes lännessä. Ne ovat Jumalalta ja tehty pitämään yhteiskunta tasapainossa.

http://www.jannah.org/sisters/womlib.html

Viesti veljilleni uskossaSunnuntai 22.09.2013 15:12

Veljet,
hijab ei koske vain naisia. Se koskee myös teitä.
Se tarkoittaa vaatimattomuutta ja puhtautta. Olen surukseni huomannut tämän sivuston muslimiyhteisöissä erityisesti veljiä, jotka eivät ole ymmärtäneet vaatimattomuuden ja puhtauden merkitystä.

Sano uskovaisille miehille, että he luovat katseensa maahan ja hillitsevät halujaan. Tämä on heille säädyllisintä, ja Jumala tietää mitä he tekevät.
(Koraani 24:30)

Kahta asiaa tuskin voi liikaa korostaa, jos haluatte menestyä elämässä: vartioikaa kieltänne ja laskekaa katseenne.

Älkää lisätkö tänne "herutuskuvia", joissa esiinnytte ilman paitaa.

Älkää tuhlatko rajallista aikaanne aivoja mädättäviin musiikkivideoihin ja sarjoihin, kuten Idolsiin tai vastaaviin, vaan seuratkaa uutisia, auttakaa äitejänne ja harrastakaa jotain järkevää.
Älkää pukeutuko vartalon muodot paljastaviin tiukkoihin paitoihin, älkääkä pillifarkkuihin.

Jos teillä on kaverilistat täynnä tyttöjä, joilla on paljastavat kaula-aukot, kyllä se vähän pistää miettimään, mitä juttuja te puhutte näiden tyttöjen kanssa, jotka eivät kunnioita itseään. Tietäkää, että Allah on kieltänyt tyhjänpuhumisen.

Älkää pitäkö tyttöystäviä. Kun joskus olette valmiita menemään naimisiin, toivotte, ettette olisi pitäneet.

Luopukaa sopimattomista kuvista, nimimerkeistä ja yhteisöistä.

Ei ehkä ole helppoa olla musliminuori tässä maassa, mutta meidän vaikeudet on pieniä verrattuna siihen, mitä Profeetta (saas) koki.Älkää aikaansaako turmelusta maan päällä senjälkeen, kun kaikki on saatettu järjestykseen, vaan rukoilkaa Häntä peläten ja kaivaten. Jumalan armo on totisesti niitä lähellä, jotka hyvää tekevät.
(Koraani 7:56)

Kun heille sanotaan: »Alkää aiheuttako pahennusta maan päällä», he vastaavat: »Mehän vain uudistamme asiat oikeiksi.»
(Koraani 2:11)

Mitä islam sanoo pakkoavioliitosta?Sunnuntai 15.09.2013 22:01

Avioliitto vaatii naisen suostumuksen. Pakkoavioliitto ei ole islamin edessä pätevä, eikä laillinen avioliitto.

Abu Huraira (olkoon Allah häneen tyytyväinen) raportoi Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanoneen: "Naista ilman aviomiestä (tai eronnutta tai leskeä) ei saa naittaa ilman hänen suostumustaan, eikä neitsyttää saa naittaa ennen kuin häneltä on saatu lupa."
He kysyivät Allahin profeetalta (rauha hänelle): "Kuinka tiedämme neitsyen suostuneen avioliittoon?" Pyhä Profeetta sanoi: "Siitä, että hän pysyttelee hiljaa."
(Muslim, Kirja 9, Hadith 3303)

Abu Huraira raportoi Profeetan (rauha hänelle) sanoneen: "Naista, joka on ollut ennen naimisissa, ei saa naittaa ilman hänen lupaansa, eikä neitsyttä saa naittaa ilman hänen lupaansa."
Ihmiset kysyivät: "Mikä on hänen lupansa, Allahin lähettiläs (rauha hänelle)?"
Hän vastasi: "Se, että hän pysyy hiljaa."
(Abu Dawud, kirja 12, hadith 2092, Al-Albani sanoi, että tämä on sahih)

Ibn ‘Abbaas (olkoon Allah häneen tyytyväinen) kertoi, että neitsyt tyttö tuli Profeetan (rauha hänelle) luo ja sanoi, että isä oli naittanut hänet vastoin hänen tahtoaan. Profeetta (rauha hänelle) antoi tytön valita, haluaako hän naimisiin vai ei.
(Abu Dawud, kirja 12, hadith 2096, al-Albaani sanoi, että tämä on sahih)

Al-Qasim kertoi: "Nainen Ja'farin jälkeläisistä pelkäsi, että hänen walinsa saattaisi naittaa hänet jollekulle vastoin hänen tahtoaan. Joten hänet lähetettiin kahden vanhemman ansari-miehen, 'AbdurRahmanin ja Mujammi'n, kahden Jariyan pojan luo ja he sanoivat: "Älä pelkää, sillä jos Khansa' bint Khidamin isä naittaisi hänet vastoin hänen tahtoaan, Profeetta mitätöisi sen avioliiton."
(Sahih Bukhari, vol 9, kirja 86, hadith 99)

Khansa' bint Khidam Al-Ansariya kertoi, että hänen isänsä naitti hänet, kun oli matroona, ja hän ei pitänyt siitä avioliitosta. Joten hän meni valittamaan Profeetalle ja hän julisti avioliiton epäpäteväksi.
(Sahih Bukhari, vol 9, kirja 85, hadith 78)

Khansa bint Khidam Al-Ansariya kertoi, että hänen isänsä naitti hänet, kun hän oli matroona, eikä hän pitänyt siitä avioliitosta. Joten hän meni Allahin apostolille ja tämä julisti avioliiton epäpäteväksi.
(Sahih Bukhari, vol 7, kirja 62, hadith 69)

'Aisha kertoi, että tyttö tuli hänen luokseen ja sanoi: "Minun isäni nai minut veljen pojalleen, jotta voisi kasvattaa omaa statustaan ja minä en halunnut". 'Aisha sanoi: "Istu tähän kunnes Profeetta tulee." "Sitten Allahin lähettiläs tuli ja kerroin hänelle mitä tyttö oli sanonnut. Hän lähetti viestin tämän isälle, kutsuen häntä ja isä jätti asian tytön päätettäväksi." Tyttö sanoi: "Oi, Allahin lähettiläs, hyväksyn, mitä isäni teki, mutta halusin tietää, onko naisilla sananvaltaa tässä asiassa."
(Sunan an-Nasa'i, Vol 4, kirja 26, Hadith 3271, sahih)

Sheikki Ali Badahdah on sanonut: "Jos mies tietää, että hänen morsiamensa perhe pakottaa tyttären naimisiin hänen kanssaan, miehen tulee itse kieltäytyä astumasta avioliittoon. Hänen ei ole laillista naida naista, jonka tietää olevan haluton avioliittoon."

Sheikki Ibn ‘Uthaymeen sanoi isistä, jotka pakottavat tyttäriään naimisiin: "On haram miehelle pakottaa tyttö naimisiin miehen kanssa, jota hän ei halua puolisokseen, ja mikä on haram, ei voida hyväksyä, eikä toteuttaa, koska pakkoavioliiton solmiminen menisi vastaan sitä kieltoa. Kun sharia kieltää jonkin asian, sitten meidän ei tule osallistua siihen tai tehdä sitä. Jos toteutamme jonkin kielletyn asian, se tarkoittaa, että olemme tulleet osallisiksi siihen ja tehneet sen, ja olemme tehneet sen samanveroisiksi sharian sallimien asioiden kanssa. Näin ollen, oikea näkemys on, että pakkoavioliittoa ei ole hyväksytä avioliitoksi."

"Elu on perses"Perjantai 13.09.2013 21:47

"Elämä on perseestä."
"Hei, olen aina halunnut kysyä sinulta, kun olet asiantuntija, kummin on vironkielessä oikein: onko se on 'perseestä' vai 'perseeeestä'?"
"Tiedätkö, tuo on itseasiassa järkevin kysymys, mikä minulta on kysytty tänään."

Päivän pelastaja, Klass: Elu pärast <3

Miten löysin Allahin luo?Maanantai 09.09.2013 15:13

Kasvoin perheessä, jossa uskontoa pidettiin lähinnä aikansa eläneenä huuhaana. Ajattelin jo 7-vuotiaana, että kristinusko pelastusoppeineen on väärässä. Lapsena toivoin silti, että vanhempani päästäisivät jehovan todistajat joskus sisään ja koulussa tarinat kadehditusta Joosefista ja petollisesta Juudaksesta kiinnostivat enemmän kuin yhteenlaskuoppi. Teini-iässä minusta tuli hieman uskonnonvastainenkin ateisti.

Nelisen vuotta sitten huomasin törmääväni yhä useammin sanaan "muslimi" samassa lauseessa "terroristin" tai muun kamalan termin kanssa. Ajattelin, että eivät nämä kaikki väitteet ja ennakkoluulot voi olla totta. Mutta mikä ihme islam tosiasiassa on? Minussa on myös tataariverta ja halusin tietää, mihin esivanhempani olivat uskoneet.

Lähdin etsimään tietoa islamista ja se, mitä löysin, oli jotain kaunista.
Se oli niin kaukana siitä, mitä kaikki nettihörhöt vakuuttelivat islamin olevan. Se oli niin kaukana vihasta ja väkivallasta. Kun sain tietää, mikä on hijab, häkellyin siitä naisen arvostuksesta, jonka siinä heti näin.
Minulla oli kuitenkin paljon väärinkäsityksiä: en esimerkiksi erottanut poikien ympärileikkausta kastraatiosta. Ahdistuin ja päätin unohtaa koko islamin, mikä osoittautui mahdottomaksi. Ja pian mieleeni hiipi suorastaan tyrmistyttävä ajatus: mitä jos Jumala onkin olemassa? Nykyään minusta on vähän erikoinen ajatus, että kaikki olennot ja kasvit ja meret olisivat syntyneet ihan sattumalta. Miten maapallokin tietäisi olla juuri sopivalla etäisyydellä auringosta, kun ei sillä ole aivoja?

Aloin kokea vahvemmin, että se arvomaailmaa, jota olin nähnyt ja kuullut - päihteiden ihannointi, itsemurhista ja raiskauksista vitsailu, insestin hyväksyminen, rahan ja ulkonäön palvonta ja sellainen - oli jotenkin viallista ja toimimatonta. Näin, että islam oli jotain parempaa kuin se.
Olin tällöin 9. luokalla ja tunsin olevani onnekas, kun koulutoverit eivät olleet koskaan huolineet minua mukaan viikonlopun reissuilleen.

Samalla kun aloin pohtia uskonkysymyksiä ensimmäistä kertaa tosissani, tunsin parantuvani siitä valtavasta tyhjyydestä ja surusta, jota olin tuntenut vuosia.

Aloin tutkia islamia vakavammin. Erityisesti kaksi asiaa jäivät kummittelemaan mieleeni hellittämättä: Koraanissa ilmoitetut tieteelliset tosiseikat ja - vaikka tämä kuulostaa joidenkin mielestä oudolta - naisten oikeudet. Kun Suomen naiset saivat äänioikeuden sata vuotta sitten, sitä pidettiin radikaalina: mutta Profeetta Muhammad (rauha hänelle) saarnasi sitä barbaarisessa Lähi-idässä 1400 vuotta sitten.

Jostain syystä "radikaalimuslimilla" ei kuitenkaan tarkoiteta sitä. Eikö ole ihmeellistä, miten lukutaidoton karavaanikauppias on saanut päähänsä alkaa julistaa, että naisten tulee voida osallistua politiikkaan, solmia kauppoja, luoda uraa ja omistaa omaisuutta, kun Pohjoismaissakin näistä oikeuksista on alettu puhua vasta 100 tai 50 vuotta sitten? Miten hän onkaan voinut määrätä naisille kaikki mahdolliset avio-oikeudet - jos he haluavat mennä naimisiin? Miten hän on ymmärtänyt haluta vetää elävältä haudatut tytöt miesten jalkojen alta samalle tasolle heidän kanssaan?

On myös aika pysäyttävää vertailla islamin määräyksiä orjuudesta siihen, että USAn Korkein Oikeus julisti 1857, ettei muuan orja voinut haastaa isäntäänsä oikeuteen, koska ei ollut ihminen, vaan omaisuutta.

Ja miten tämä mies on voinut tietää aurinkokunnasta ja ihmisistä niin monia asioita, jotka tiede on selvittänyt modernein keinoin vasta 1900-luvulla? Onko hän vain arvannut yksityiskohdat sikiön kehityksestä, sen, ettei kuu tuota valoa, ettei rauta ole kehittynyt maapallolla, ihmiskehosta löytyy samoja aineita kuin maasta, ihmisissä ja eläimissä on vettä, vuorilla on juuret maan alla? Onko se arvausta, miten maito muodostuu, vain naarasmehiläiset tekevät työtä, vanhusten luut heikentyvät, pilvet ovat painavia ja niin monet muut asiat?

Muhammadin (rauha hänelle) aikana ihmisillä oli monia vääriä käsityksiä maailmasta. Jos hän keksi Koraanin tekstit, miksei niihin ole sekoittunut yhtäkään näistä käsityksistä?
Vai kertoiko joku nämä asiat hänelle - joku, joka on luonut sen kuun ja raudan ja joka ei arvaa asioita väärin?
Nyt lopulta huomasin uskovani Jumalaan, enkeleihin ja Iblikseen ja asteittain se alkoi merkitä minulle enemmän ja halusin oppia tuntemaan Muhammadin, Nooan, Solomonin, Ibrahimin (rauha heille) ja muiden tarinat.

Asiaa suuremmin edes suunnittelematta, aloin harjoittaa islamia ja opetella rukoilemaan, vaikka aluksi pään painaminen lattiaan olikin hyvin vaikeaa, ylpeyden vuoksi.

Olin tehnyt nyt lopullisen päätökseni. Ja tavallaan se ei ollut edes päätös, vaan koin sen tosiasian ymmärtämiseksi ja toteamiseksi:
Ash-hadu an laa ilaaha illallah wa ash-hadu anna Muhammadan rasulullah. Millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Allahilla ja Muhammad on Hänen profeettansa.

Koraanin suomenkielessä tulkinnassa sanotaan: "Maan päällä on tunnusmerkkejä niille, joilla on varmuus; niin myöskin omissa sieluissanne. Ettekö siis näe niitä?"

Minä näin ne vähän yli kaksi vuotta sitten, enkä vaihtaisi osia kenenkään kanssa. Kaikki mainitsemani ylpeyskin on karissut pois, kiitos Jumalan. En koe, että islam olisi koskaan rajoittanut elämääni. Olen tutustunut monenlaisiin maailmankatsomuksiin ja vaikka niissä kaikissa on hyvää, ei mikään ole täydellinen, paitsi islam. Minulle ei riitä, että kannattamani ideologia on jotain siihen suuntaan, mitä ajattelen; sen pitää olla virheetön ja puutteeton. Koraani muuttumattomana säilynyttä Jumalan puhetta. Islamissa on - positiivisella tavalla - uskomattomia juttuja leskistä huolehtimisesta, ystävällisyydestä vanhuksille, lapsille, naapureille ja koko luomakunnalle. Jos islamia noudatettaisiin aina, kaikki eläinsuojelujärjestöjen unelmat ylittyisivät. Minulle islamissa on myös tärkeää, ettei se jätä sijaa millekään henkilöpalvonnalle. Muhammad (rauha hänelle) oli kuolevainen ihminen, joka teki samoja asioita kuin muutkin, ei mikään jumalolento. Islam on ainutlaatuinen puhtauden ja harmonian uskonto, joka on sodassa vain sortoa, rumaa puhetta, korruptiota ja kouluttamattomuutta vastaan.

Aishan ikäMaanantai 09.09.2013 14:46

Yritin julkaista tätä tekstiä täälläkin, mutta en saanut rivivälejä näkymään niin kuin pitäisi, joten lukekaa kivasti tästä:

http://islaminusko.webs.com/aisha.htm

Islamin perusteetMaanantai 09.09.2013 14:33

Tämän artikkelin osat:
- Mikä on islam?
- Kuka on Allah?
- Islamin perususkomukset
- Islamin harjoittamisen peruspilarit

Mikä on islam?

Islam on uskonto ja elämäntapa, joka perustuu Allahin palvontaan ja jonka Allah on paljastanut profeettojensa kautta. Sana islam tulee termistä "sä-lä-mä", johon liittyy kolme eri käsitettä: rauha, alistuminen ja puhtaus. Islaminuskoisen eli muslimin tulee alistua Allahille ja yksin Allahille. Sana "Allah" on arabian kieltä ja tarkoittaa "Jumala".
Islamin uskonnolliset tekstit ovat Koraani, johon on koottu Profeetta Muhammadin (rauha hänelle) Jumalalta saamat ilmoitukset sekä hadith-kirjat, joihin on koottu perimätietoa siitä, mitä Muhammad (rh) on eläissään tehnyt ja sanonut. Niistä löytyvät kaikki, mitä islamin uskonto sisältää. Vaikka muslimit uskoisivat johonkin asiaan tai tekisivät jotain, se ei kuulu islamiin, ellei sitä ole kirjattu Koraaniin tai haditheihin.

Rukous, Koraanin opiskelu ja uskonnosta kertominen muille ovat Jumalan palvontaa. Myös sairaiden luona vieraileminen, seksin harrastaminen puolison kanssa ja lasten vieminen puistoon ovat palvontaa. Itsensä hakkaaminen tai tarpeellisen ravinnon ja unen kieltäminen itseltä eivät koskaan ole palvontaa.

Kuka on Allah?

Allah on arabian kieltä ja tarkoittaa "Jumala". Allah on ainoa oikea jumala ja ainoa, jota meidän kuuluu palvoa.
Hän loi ihmiset ja jinnit (henkiolennot) vain palvomaan Häntä. Allah antaa elämän ja Hän antaa kuoleman. Hän ei tarvitse KETÄÄN, eikä MITÄÄN. Hän ei syö, eikä juo.

Hän on ikuinen, kuolematon. Hän on aina ollut olemassa. Hänellä ei ole alkua, eikä loppua. Hänellä ei ole lapsia, eikä vanhempia.

Hän ei omaa sukupuolta, eikä seksuaalisuutta.

Hän on kaikkivoipa kaikkivaltias. Mitään ei tapahdu ilman Hänen lupaansa.
Hän on meidän ymmärryksemme yläpuolella. Ei ole ketään mahtavampaa kuin Hän. Kukaan ei voi täysin käsittää, millainen Hän on.
Islamin perususkomukset

Islamiin kuuluu kuusi perususkomusta:

1) usko Jumalaan: Jumala, Allah on yksi. Hän on luonut meidät ja koko tämän maailman. Hän on kaikkinäkevä, armelias armahtaja, hyvyyden antaja, kaikkein anteeksiantavaisin, loistava, lempeä, suojelija, oikealle tielle saattava. Hän on aina ollut olemassa ja tulee olemaan.

2) usko enkeleihin: enkelit ovat kookkaita, tahdottomia Jumalan palvelijoita. Niitä ei voi nähdä paljaalla silmällä, mutta joskus ne voi aistia. Enkelit on luotu valosta, siinä missä ihmiset on luotu maasta ja jinnit tulesta. Eri enkeleillä on monenlaisia tehtäviä, on olemassa mm. Kirjoittavat enkelit, jotka merkitsevät ylös ihmisen hyvän ja pahat teot, Kuoleman enkeli, joka hakee ihmisten sielut kuoleman tullessa, enkelit, jotka ovat vastuussa sikiöstä kohduissa, enkeli, joka vartioi Helvetin tulta, jne.

3) usko Jumalan lähettämiin kirjoihin: Jumala on aikojen saatossa lähettänyt alas monia kirjoja, kuten Koraanin Muhammadille (rh), Evankeliumit Jeesukselle (rh), Tooran Moosekselle (rh), Psalmit Daavidille (rh), jne. Ne ovat kaikki alunperin olleet totta, mutta niistä vain Koraani on säilynyt muuttumattomana Jumalan sanana, muihin ihmiset ovat sekoittaneet omia kirjoituksiaan.

4) usko profeettoihin ja sanansaattajiin: he olivat ihmisiä, joille Jumala antoi tehtäväksi levittää sanaa ja varoittaa Hänestä. Heitä olivat mm. Adam, Nooa, Loot, Joosef, Jeesus ja Muhammad (rauha heille). Aiemmat profeetat lähetettiin vain omille kansoilleen, mutta Muhammad (rh) lähetettiin koko ihmiskunnalle. Hänen jälkeensä ei ole tullut, eikä voi tulla enää lisää profeettoja.

5) usko Tuomiopäivään ja ylösnousemukseen: maanpäällinen elämä on vain valmistautumista tuonpuoleiseen elämään. Tuomiopäivänä maailma tuhoutuu ja Jumala herättää kaikki uuteen, päättymättömään elämään ja laittaa vastuuseen hyvistä ja huonoista teoista. Ylösnousemuksen päivänä Jumala osoittaa suurta armoaan ja lempeyttään palkiten hyväntekijät. Tuomiopäivää edeltää Lopun ajat, jolloin mm. Anti-Kristus ilmestyy aiheuttamaan korruptiota maailmaan.

6) usko kohtaloon: Jumala on määrännyt kaiken ennalta. Ennen kuin Hän luo jotain, Hän tietää tarkalleen, millaiseksi Hän sen luo. Hän tietää tarkalleen, milloin synnymme, milloin kuolemme ja mitä tulemme tekemään elämässämme. Hän on kuitenkin antanut meille vapaan tahdon, emmekä siis tosiaankaan voi syyttää Häntä pahoista teoistamme.

Islamin harjoittamisen peruspilarit

1) Uskontunnustus: "Minä todistan, ettei ole muuta jumala kuin Allah, ja Muhammad on Hänen sanansaattajansa" tai tarkemmin ilmaistuna "millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin yksin Allahilla".
Joillekin uusille muslimeille on voinut jäädä sellainen mielikuva, että uskontunnustuksen lausuminen riittää taivaspaikan saamiseen, mutta ei se riitä, siinä tarvitaan muutakin palvontaa.

Luulevatko ihmiset, että heidät sanottuaan »Me uskomme» jätetään rauhaan koettelematta?
(Koraani 29:2)

2) Rukous: muslimin pitää rukoilla viisi kertaa vuorokaudessa. Rukouksessa ylistetään Jumalaa, palvotaan Jumalaa, pyydetään Jumalalta anteeksi syntejä. Rukoukset osoitetaan suoraan Jumalalle ja vain Hänelle. Jos haluat rukoilla jotain Hänen lisäkseen tai haluat rukoilla Häntä jonkin välittäjien, välikäsien kautta, voit hylätä islamin (tai olet tehnyt niin jo).

3) Paasto: muslimin pitää paastota joka vuosi Ramadan-kuukauden valoisana aikana, paitsi jos hän ei siihen raskauden tai muun syyn takia pysty.

4) Almuvero: muslimin pitää maksaa vuosittain tietty summa köyhien auttamiseen tai moskeijan rakentamiseen.

5) Pyhiinvaellus: muslimin pitää ainakin kerran elämässään pyhiinvaeltaa Saudi-Arabiaan Mekan kaupunkiin, jossa Muhammad (rh) syntyi, jos terveys ja rahavarat riittävät matkan tekemiseen.
- Vanhemmat »