IRC-Galleria

changei

changei

㉵ - jAkOmIeLi

Selaa blogimerkintöjä

ja vihdoin viimeiseksi kertoo hän kuinko Jumala loi ihmisen,
miehen "omaksi kuvaksensa", jolle Hän antoi vallan "vallita kalat meressä,
ja taivaan linnut, ja karjan ja koko maan ja kaikki, jotka maalla
matelevat".

Mooseksen Eedeni oli asuinpaikka niille ensimäisille luoduille; sen
rajain sisäpuolella kasvoi tiedon puu, jonka hedelmät erottivat hyvän
pahasta, Käärmeen kuva on siinä esitetty kuvaavana ihmisen lankeemusta.
Toisessa kohden mainitsimme jumalisten miesten puhtaudesta
sekä viisaudesta. Tässä sopii tuoda esiin aineeseemme lisää raamatullisia
perusteita. Ja lisäksi otamme avuksi salaperäisen, huomiota herättävän
kirjoituksen, jossa muunmuassa on seuraavaa: (M a k i g o n, eli tuntemattomaan
viisaustieteilijäin yhdistyksen salainen suunnitelma j.n.e.
Frankfurtissa ja Leipzigissä v. 1784. Omituinen kirja, jonka opetus
monissa kohden on yhtäpitävä Indian Brahmin opin kanssa.)
Hänen pyhään alkuperäänsä nähden, ollen ehdoton tulos Jumalan
rakkaudesta, oli Adam ei ainoastaan jaloin olento, sillä hän oli kaiken
luonnon herra, mutta oli hänellä myöskin pyhyys, joka loisti yli kaikkien.
Hänen syntynsä ei ollut äidin kautta; hän oli taivaallinen Aatami,
joka tuli Jumalan itsensä kautta, eikä syntynyt maailmaan millään
tavallisella lailla. Hänellä myöskin oli, luontonsa luonnollisena seurauksena,
kaikinpuolin puhdas henki , jota ympäröi vahingoittumatoin
suoja. Se suoja ei ollut samallainen kuin nykyinen aistillinen ja synnillinen
ruumiimme, joka on vain todistus alennuksestamme — karkea
peite — joka avulla etsimme suojaa raivoavilta elementeiltä. Aadamin
alkuperäinen puku oli pyhä ja yksinkertainen, vahingoittumaton ja katoomaton.
Sellaiseen autuuteen, jossa hän nautti puhtainta onnea, oli
hän alkuperäisesti aijottu todistukseksi kaikkivaltiaan vallasta ja voimasta,
ja semmoisena hallitsemaan näkyväisiä sekä näkymättömiä. Hänelle
annettiin valta kaikkien ylitse ja oli hän varustettu ikäänkuin
kuninkaan oikeuksilla, hän myöskin sai käyttää kaikkia keinoja korkean
virkansa täyttämisessä. Koska hän oli kaiken luonnon herra, oli hän
turvattu kaikilta sisällisiltä ja ulkonaisilta vihollisilta, sillä hänen ulkonainen
suoja (jonka siementä meissä kaikissa sisässämme on), teki hänet
vahingoittumattomaksi . Hänellä oli se etuisuus, ettei mitkään luonnolliset
myrskyt eikä elementtien voimat voineet häntä vahingoittaa. Kristus
on luvannut sellaista vahingoittumatonta olemusta apostoleilleen ja
kaikille hänen seuraajilleen, ihmisen uudesta syntymisen kautta. Sellaisessa
tilassa on ihmisellä tulinen, kaksiteräinen, kaikkilävistävä miekka,
se on elävä sana, johon sisältyy kaikki voima ja jonka kautta "kaikki on mandollista hänelle". Siitä miekasta puhuu Mooses, sanoen 1:sen kir
jansa 3, 24: "Ja ajoi Adamin ulos, ja pani idän puolelle Edenin paratiisia
Kerubimin paljaalla lyöväisellä miekalla elämänpuun tietä vartioitsemaan."
Ilmestyskirjan 1, 16 me luemme: "Ja hänen suustansa
kävi ulos kaksiteräinen terävä miekka", j.n.e , Sillä miekalla tulee mei
dän ymmärtää, että se on elävä sana, joka alusta oli ihmisen sisässä ja
hänen omansa, ja jonka hän voi jälleen saada omakseen palattua puhdistettuun
tilaansa, erotettua itsestään aistilliset intohimot . Me luemme
siitä sanasta heprealaisten 4, 12: "Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen
ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka, ja tunkee lä
vitse, siihen asti, kuin se sielun ja hengen eroittaa."

Kaikista omituisin ja voimallinen, kaikki voittava Honover (voiman
sana) Zoroasterista, joka on täydellisesti yhtäpitävä edelläkerrotun
kanssa, ja jonka avulla Ormuzd voitti Ahrimanin ja kaiken pahuuden.
"Tuollaisessa kuninkaallisen kunnian ja voiman asemassa", luemme
eteenpäin, "kuinka ihminen, ollen täydellisesti luojansa kuva, (ja jonka
sijainen hän oli maan päällä), olisi voinut nauttia puhtainta iloa ja tyytyväisyyttä,
jos hän olisi kunnollisesti hoitanut Edeniänsä, mutta hän
petti luottamuksensa. Sen sijaan, kuin että hän olisi vallinnut aistillisia
pyrkimyksiään ja etsinyt korkeampaa henkistä olemusta, johon hän oli
luotu, hän antautui ilottomaan mielen johteeseen, vaihtaen pyhyytensä
aistilliseen, eli toisin sanoen, sekaantui suurissa pääkysymyksissä, va
lossa ja totuudessa, ja senlaisessa sekaannuksen tilassa menetti hän molemmat
ja ryösti itsensä. Sentähden kun hän kadotti näköpiiristään
kuninkuutensa rajan jota hän oli asetettu vartioimaan, ja rupesi huolehtimaan
ainoastaan osaa siitä, nimittäin aistillisten pyyteiden puolta,.
jonka loiste sokaisi hänet niin, että hän kaiken muun unhoitti; sentähden
kun hän huvitti itseään ajatuksella, että hän löytää valon myöskin
toiselta suunnalta kuin siitä lähteestä, josta se hänelle ensin osoitettiin,
loi hän aistillisia pyyteitä himoitsevat silmänsä väärälle loistolle , tuli
siltä sokaistuksi ja muuttui aistilliseksi. Tuo antautuminen aistillisten
intohimojen palvelukseen syöksi hänet pimeyteen ja epätietoon, josta oli
seuraus, että kirkkaasta päivästä ajautui hän pimeään yöhön, jossa vaan
moniaita kaukaisia tähtiä kiilui, ja silloin huomasi hän alastomuutensa
ja sitä häpesi. Kun sekaantui tieto niin, että henkinen ja ruumiillinen
osa tule yhden arvoiseksi, ja kun henkinen osa tandottiin tehdä aistilliseksi
ja aistillinen henkiseksi, niin tapahtui, että aistilliset intohimot
kiihoittuivat samassa ymmärryksessä kuin nykyään kiihottuu niillä,
jotka vaimolta liikutetuksi tulevat, sillä se on vain jäljittelyä alkulankeemukselle.
Synnin tähden ihminen menetti aijotun asemansa ja tuli
karkoitetuksi omasta itsestään, se on, pyhyydestään, ja asetetuksi isäin
ja äitien asemaan, olla luonnollisessa lihan muodossa; mutta hän myöskin
kadotti sen tulisen miekan, ja siinä yhteydessä kaiken sen mikä oli
hänestä tehnyt kaikki näkevän ja kaikki voittavan Hänen pyhä vaatteensa
muuttui eläinten nahan näköiseksi ja se maallinen, katoova suoja
ei turvannut häntä elementeiltä. Niin tavoin menetti hän puolen itsestään,
henkinen osa lisäsi yhä sekaannusta, ja kamalia ääniä kuuli hän
pimeistä loukoista uudessa valtakunnassaan.

Vaikka ihminen syvälle lankesi syntiin, niin toivo täydellisestä pelastumisesta
hänelle kuitenkin annettiin sillä ehdolla, että hän täydellisesti
parantuu. Ilman sellaista täydellistä parantumista vajoaa hän
syvemmälle ja syvemmälle, ja palauttaminen tulee yhä vaikeammaksi.
Tullakseen täydellisesti parannetuksi täytyy hänen saavuttaa itsekieltäymyksen
ja vastustaa kaikkia petollisia viekotuksia, jotka häntä
tahtovat yhä syvemmälle vajottaa, ja hänen tulee rukouksen avulla
etsiä korkeamman siunausta, jos mieli saada ylempää avustusta, ja jota
ilman hän ei voi hengittää puhdasta ja virkistävää ilmaa. Kun ihminen
parannuksen tilaa etsii, tulee hänen kaikki voittaa ja heittää pois
tyköään kaiken sen, joka hänen sisällistä hengen puhtautta pimittää ja
pyrkii erottamaan häntä pyhyydestä; sillä hän ei voi ennen löytää rauhaa
itsessänsä, eikä luonnossa ympärillänsä, ennen kuin hän on kaikki
voittanut, mikä hänen luontoaan vastaan sotii, ja saavuttanut yliherruuden
niiden yli, jotka häntä vahingoittaa tahtovat. Mutta se saavutetaan
ainoastaan siten, että hän palaa samaa tietä kuin on pois tullut.
Vähitellen tulee hänen vieroittaa itsensä aistillisista intohimoista ja
haluista sankarielämällä, ja ikäänkuin väsynyt matkamies, jolla on
vielä monta vuoren jyrkännettä kiipeämättä, yhä vain nousta ylemmäs
ja ylemmäs, kunnes päämäärä on saavutettu, joka on ylhäällä pilvissä.
Voittaen vastuksen toisensa perään tulee hänen karkoittaa kaikki mustat
sumut, joita aina aikatavasta matkan varrella kohtaa, ja jotka pimit
tävät todellista aurinkoa häneltä, estäen sen valoa , ja että sitte vihdoin
sen säteet pääsee ilman esteitä paistamaan. Seuraava on todellinen raamatullinen
opetus Indian uskontunnustuksen mukaan , joka uskonto
tavoissaan kuitenkin eroaa:
"Kaikkivaltias on antanut ihmiselle ohjauksia, miten hän voi itseään
auttaa parannuksen tiellä. Jumala on asettanut korkeampia palvelijoita
häntä auttamaan, että ihminen ohjaantuisi Hänen tykönsä harhatieltään.
Mutta täydellisen pelastuksen saa hän ainoastaan maailman Vapahtajan
.kautta, Hänen, joka valmisti ja täydensi kaiken sen, mitä
muut palvelijat olivat keskitekoiseksi jättäneet , Hänen kauttansa kaikki
voima tuli ylistetyksi, pyhäksi ja arvolliseksi; Hänen kauttansa antoi
Jumala tulla ensimäisen ja ainoan sekä oikean valon, tiedon kaikesta,
ja tiedon myöskin Hänestä itsestään. Jos ihminen haluaa vastaan ottaa
tuon tarjotun avun, niin hän varmasti pääsee haluttuun päämäärään.
ja hän tulee niin varmalla perustukselle uskossaan, että mitkään vastaiset
epäilykset eivät voi häntä siitä järkyttää, Jos hän ylentää tahtonsa,
niin että se tulee yhtäpitäväksi pyhyyden kanssa, voi hän päästä
henkielämän kanssa yhteyteen jo täällä maailmassa, niin että korkeampi
henkinen elämä tulee näkyviin hänen silmissään, ja hän tuntee Jumalan
läsnäolon lähempänä kuin hän on osannut aavistaa; että kaikki voi
käydä mandolliseksi hänelle, sentähden kun hän lisää kaiken voiman
itseensä, ja on sellaisen voimain yhteyden sopusoinnussa, ja kun hänellä
on ymmärrys korkeammasta tarkoituksesta, sekä pyhyyden edelläkävijöistä,
Mooseksesta, Eliaksesta ja myöskin Kristuksesta, tulevat he näkyväisiksi
hänelle kun hän elää ajatuksiensa elämää, jolloin hän ei enää
mitään kirjoja kaipaa. Lyhyesti sanottuna, ihminen voi jo tässä elämässä
saavuttaa niin täydellisen pyhyyden, että kuolemalla ei ole mitään
enempää kuin riisua häneltä karkean ulkokuoren näyttääkseen ja
esille tuodakseen henkisen pyhän temppelin, sillä hän silloin elää ja
liikkuu kuolemattomana. Ainoastaan silloin kun hän saapuu tämän pimeyden
korven läpi, saavuttaa hän jokaisella pykälällä matkansa varrella
uudistusta elämäänsä, enemmän sisällistä voimaa, puhtaampaa
ilmaa ja laajempaa näköpiiriä.

Etkö vielä ole jäsen?

Liity ilmaiseksi

Rekisteröityneenä käyttäjänä voisit

Lukea ja kirjoittaa kommentteja, kirjoittaa blogia ja keskustella muiden käyttäjien kanssa lukuisissa yhteisöissä.