IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Ristiriita hallinossa ja joka on juuri siinä mitä asiakirjoihin on kirjattu ei aina välttämättä käsitellä sinun todelista elämäntilannetta..

Tutkinta pohjustettu niin tutkinan tulos ennalta laadittu ja halutun lainen pohjustaa diaknoosiasi..

Tutkinta alkoi genetiikanlaitokselta löyös katosi uudelleen tutkinassa 2006 jälkeen..

Virkaa tekevä psykiatri ei enään tehnyt uutta diaknoosia...

Myönsi hänen tietämyksensä ei riitä määrittämään minun mielentilaa ja olen jollakin tavalla normaalista keskinkertaisesta poikkeava..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Neuropsykiatri määritteli siis neuropsykologin avulla ja siis niillä palikka testeillä..

Minulla on jonkin asteinen tarkkaavaisuus ja hamotushäiriö.....

Tutkinta menetelmä on peräisin 1970 luvulta palikka testit pitäisi tehdä toistamalla ne 5- 10 kertaa..

Ja tulos on siis moneen kertaan testattu..

Noin 20-30 vuotta kirjattu uusiksi ilman tutkintaa oireet on otettu siis vanhoista asikirjoista kirjattu uusina tietoina..

Joitakin vanhoja aivosähkökäyriä on hävitetty..

Tieto ei sisällä hoitosysteemille kielteistä tietoa jota ei ole pois sudatettu
tieto on pohjimiltaan psykologin ja lääkärin näkemys..

Minun terveydentilaa tai mielentilaa ei ole siinä tutkittu millään tasolla ja tutkinta on näenäistutkinta jossa istutaan toimistossa..Alkuperäinen asikirja on lyhyt lähete ja pakkohoitoihin sijoittamisen siis perusteltu siis jo sillä..

Ufoilmiöllä jotka kirjattu ja tulkittu käännetty ja muunnlttu aistiharhoiksi näköharhoiksi harhaisuudeksi...

Ja sen psykiatrisen tiedon mukaisesti 1974 - 75 ne hoidettu lääkkeillä ja neurolepteillä yritetty..

Todella lääkitä pois ufoajatuksia ja mielipiteitä.....Ajattelu ja näkemys on siis psykiatrisen hoidon perusteluna totta vuosina 1974 aina vuoteen 1980 asti..

Parapsykologia ja Ufoilmiö on todella kirjattu jonakin siis mielisairautena hoidolliseksi asiaksi..

Tämä on sairaseläkkeeni peruste ja vielä 1980 luvulla olevan hoidollisen terapian valitseva ja tuleva perustelu..

Traumaa ei voida kirjata perusteeksi terapialle..

Pitänyt kirjata osin hoitojärjetelmän hoitovasteena ja siis jo hoidollisena tuloksena ei minun siis henkilökohtaisena psyykisenä mielentilana..

Jota ei ole tutkinallisesti tarkasteltu ja märitelty tarkoilla perusteilla..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Ei voida syyttää psykiatrista hoitojärjestelmää...

Ja henkilökuntaa pasykologia ja lääkäriä psykiatrian siis väärikäytöstä....TÄSSÄ KUVASSA ON JO SE VIERAS AURINKOKUNTA PIIRRETTY 1974 -79 VÄLILLÄ..

JA VASTAAVIA JA SIIS PAREMMIN TEHTYJÄ KUVIA OLI SATA KAPPALETTA YHDEN SIIS SUKULAISEN KODIN SEINÄN VÄLISSÄ..

Jupiterin kokoinen planeetta jolla on kuita joilla on elämää lähinnä on karuin maailma ja ison planeetan radiosäteilyn vuoksi...

Kauempana kiertävät planeetat on asuttuja elämän muotojen kehitys on johtanut siviilisaattioon joka on ihmiskuntaa vanhempaa perua..

Vuonna 1979 vieraassa aurikokunassa kuissa on elämää supermaalolla on elämää joka on erinlaisat elämää kuin tämä .....


Suomessa on tehty diaknooseja jo 39 vuotta liukuhihnalta..

Ja minun sukupolven aikana 1974 - 75 kirjattu tieto on voimassa aina siis vuoteen 2005 - 6 asti jonka jälkeen kirjoitetaan uusi diaknoosi..

Traumatisoitumista ei voida edes nyt todentaa syytän siintä psykistrista hoito systeemiä ei koskaan kirjata asiakirjoihinkaan

Ja tietoaja ei ole kuitenkaan edes tarkistettu tai päivitetty..

Ja se sama joka on siis kirjattu 1974 pätee vielä vuonna 2006 ja on osin lainvoimainen asiakirja vieläkin..

Vanhentunut tieto on siis jätetty aina..

Hallinossa kirjattu ja siis lailistettu lainvoimaisena ja virallisena tietona joka on todenpätevä...

Ja vaikka siis kuluisi ne 39 vuotta se ei vanhene pätee koko loppu elämäsi ajan..

Uusi diaknoosi joka vanhan pohjalta kirjoitettu vahvistaa vanhan tiedon Hallinollisen päätöksen teon..

Ja koodi sis vaihdetaan ja sen kaiken psykiatrian väärinkäytön väärän hoidon perustelu on vain vähän mukautettu ja ajamukaistettu..

Palautetaan alkuperäisestä asiakirjasta psykiatrinen tieto totena joka ei ole tutkinnalista tietoa psykiatrista tutkintaa ei ole joko tehty..

Tutkinta tieto on hävitetty minun kohdalla on näin tehty..Aikalinjalla ollaan vuodessa 1974 -79 psykologi ja lääkäri olisi voinut jo ennakolta estää..

Tämän minun monen muun lapsen ja nuoren traumatisoitumisen ja sen väärän kohtalon...

Voi olla kaikesta huolimatta 10 - 30 % tiedosta on jo epätieteellistä siis näennäistiedettä ja psykiatrista yliopistossa jo opittua yleistietoa...

Ja sen tieteen tutkimukasen ja kokeellisen aivotutkimuksen valossa nyt psykiatrinen pardigma pararaja on peräisin 1900 luvulta...

Tiede ja kirkko oli jo sopinut pararajan jota ei tiedolisesti pidä ylittää ja
kirjoittaa potilas pois psyakiatrisen hoidon piiristä..

Lääkärillä on moraalinen vastuu potilaan terveydestä lääkärinvalkain jo siihen velvoittaa..

Rikkoi todella siis monia ihmisoikeutta ihmisarvoa koskevia syvälle käyviä ja pois luvuttamattomia oikeuksia..Psykologit ei ole voineet kirjata siis niitä elämäni todellisia ongelmia koulutus ei johda..

Sijoittautuu oikeaan amattityöhön jossa opetetaan tekemään töitä jossa hioutuu ja kehittyy ja suojatöissä ei minun taitoja tarvita työtekoon..

Aikalinjalla 1980 - 89 välinen siirtymä..

Keräänny resurseja ja säätöjä ei ansioidu ei ole urakehitystä..

Et voi ottaa lainaa et voi niitä maksaa pois..

TEKEILLÄ TYÖTILAA VALLITSEVILLA RESURSSEILLA EDELLYTYKSILLÄ ....


Määritelty siis no työkyvyttömäksi 1974-79 välillä oppimimisvaikeus ongelma ja koulukiusaaminen todettu..

Hoidettu psykiatrisena tapauksena perustelu lyhyt lähete jossa ei ole todellisia syitä eikä oireita tuotu esille millään tavalla...

VAKUUSELÄKE VASTAA PERUSTOIMEENTULOA JOLLA KAHDEN TOIMEENTULO ON NIUKKAA JA ................


Taide ja luovuus maksaa tekijälle jota ei tueta koko se yhteiskunta ja siis talouselämä ei todella tue ensinnäkään kaikkien..

Koulutusta ja sitä työllistymistä ei tueta ja todellisuudessa pohjaudu ja perustu arvoille joita on jo olemassa..

Moni asia on jäänyt kesken eräiseksi ei ole rahaa en voi ansaita ei ole keinoja ansaita hyvin vähän ?
Eläke ja se sosiaaliturva ei vain ylläpidä korkestasoista osaamista käden taitoa..

Ja niillä toimilla ei todella tueta ja ohjata ihmisen todellista hyvinvointia ylläpitäviä toimenpiteitä..

Taideteos maksaa kuukauden eläkeen verran..

Omatoiminen ja siis se aktiviinen työn tekeminen ei ole mahdolista ja se taidelasi maksaa materiaalit maksaa työtilat maksaa..

Sinä et vain pääse työelämään..

Ja kaikkia ei tarvita jos sitä yrität ei se ole edes mahdolista olla niin..

Tämä johti 1986- 89 koulussa otin materiaalia..

Siintä koulun jätesäilöstä joka sisälsi jo liimalevyä ja vaneria lastulevyä puulistaa..

Valmistaa teoksen osia..

Ja eläke ja siis sosiaaliturva ei riitä se todella ehdolisti tämän toiminan ja jota luokanvalvoja opettaja yritti tätä toimintaa vastustaa..

Korosti sitä näin ei saa toimia minun pitää maksaa materiaalista...

Samanaikaisesti ne yliopistotasoiset tai lukion käyneet oppilaat jo saivat vapaat kädet toimia sillä siis toisella tavalla..

Eriarvoisuus oli hienovataisesti totta koulussa ja yhteiskunassa..

Jota psykologi käsitteli kirjasi asiakirjoihinsa näin..

Ja tämä ei aina vain noudata yhteiskunan sääntöjä ja normeja mukaudu auktoriteetin ja sosiaalisen kontrollin tahtoon..

Tehty hänen hyväkseen sopeuttaa hänet valitsevaan hyväksi nähtyyn siis yhteiskunnalliseen järjetykseen..

Toteutuu monin tavoin aina se siis sama oleva siis lukittelu ja se kaikilla ei ole samoja edellytyksiä kehittää itseään..

Kokemuksia aikajanalta 1970 - 1980 ja 1990 luvulta.....

Psykologit ei siis käsittele yhteiskunallisia ja sosiaalisia ongelmia siis sen henkilön todellisesta elämästä ja näkökulmasta..

Ei siinä käsitellä mielentilaa ei terveydentilaa..

Ei psykologisia ei syvälle käyviä elämän yhteiskunan siis monimuotoisia moniarvoisia ongelmia ei kirjata asiakirjoihin..

Sitä ei psykologin toimessa siis käsitellä nämä ei niin vain siis menettele..

Ja ei edes ihmissuhteita..

Eriarvoisuus ja moniarvoisuus ei edellytä niitä käydään dialogia..

Jää minun monologiksi minua ei edes aidosti kuunella ilmapiiri kiristyy ja vaikeudet vain kasaantuu monen elämään..

Ja ne vain vahvistaa itsensä sinun elämäksi ja kohtaloksi..

Terapia istunnoilla ei ole mitään merkitystä ei mitään muuta niillä ei voi olla hoitovastetta eikä mitään tuloksia edes ole nähtävissä..

Näitä psykologeja on kohdattu 5-10 henkilöä joilla on sama käytäntö he ei mitään muuta tee kuin siis kirjaa..

Ne täysin omista lähtökohdistaan ne asiakirjat..

Ainoa tuloksellinen toimi on asiakirjan kirjaaminen ja oman paineen pois purkaminen..

Ja siintä syystä ovat vain todella turhautuneita..
Psykitarian historia kiteytyy minun elämänä aika hyvin kertomus siintä mihin tämä on voinut..

Ohjata ja johtaa ihmisiä siis sen työelämän ja yhteiskunan ulkopuolelle ja jos sinut eristetään omaan asuntoon..

Ja et ole saman arvoinen...

Siis kuin ne muut sosiaalisesti ja taloudellisesti hyljeksitty vieroksuttu ja aina sinut ohitetaan todella siis monin tavoin..

Auktoriteetin päältä kävelystä ja siis ohittamisesta tulee minun sukupolven aikana rangaistus ja johtaa tähän..

Lapsia ja nuoria on niin rangaistu siintä ei tottele ja alistu..Lapsen ja nuoren tekemät esineet ja piirustukset on osana mielentilan ja psykitrisen hoidon siis perusteina..

Tarkoittaneet psyykkistä sairautta ja harhaisuutta....


Minä kanavoin aina jos en muuta niin syntyy aina jokin tarina kertomus jostakin...
LAPSENA JO TODELLA PUHUIN AIKUISILLE JA SIIS VIERAS KULTUURI SAAPUU AVARUUDESTA VUOSITUHANNEN TAITTEEN JÄLKEEN ..

KUINKA PITKÄLLE MENNÄÄN SEURAAVALLE VUOSITUHANNELLE SITÄ EN TIEDÄ..

SAATUMISEN VÄHENTYMISESTÄ HUOLEHDITAAN ! PAREMPIA AUTOJA VÄLINEITÄ KOTITIETOKONEITA

KÄSIPUHELIMIA JOISSA ON KUVAPUHELIN MUKANA !

KONEET KOMMUNIKOIVAT KESKENÄÄN IHMINEN PAIKANNETAAN MISSÄ VAIN MILLOIN VAIN !

PUHEET VUISIN 1974 -75 JOHTIVAT HOITOON SIIRTÄMISEEN......

OLIN KOULUSSA KIUSATTU JOHTI

OLIN HOITOLAITOKSESSA KIUSATTU !

EI KÄRSINYT KOSKETTAA..

PUHUMINEN TUNTUI JO KOVALTA PAHALTA !
ÄÄNEN SÄVY OLI NEGATIIVINEN SE JO AIHEUTTI OIREITA !

JOHTI MUUT ALKOIVAT JOUKOLLA PILKKAAMAAN JA KOSKETTELIVAT JA
PILKASIVAT ULKONÄKÖÄNI..

JOUKOLLA PITIVÄT KIINNI MINUSTA JA KOSKETTELIVAT KEHOANI..

LÄPSIVÄT JA HIPELÖIVÄT PESEVÄT NAAMAANI KINOKSESSA LUMELLA JA PILKKAAVAT SIIS MINUA..

Tuo ei tehoa enään hilaavat ojan pohjaa ja potkivat käyvät päälle ja joka on..

Snelmankodissa siedätyshoitoa että siis kestää kosketella ja ei enään ole niin herkkä ei kykene puolustamaan itseään..

Pimeässä tuulikomerossa kahdenovilevyn välissä olit jos..

Toit esille 10-11 vuotiaana laitosta koskevia ikäviä kysymyksiä ajatuksia normi rangaistus joka johtaa palkisemiseen..

Vasta kun sinä tottelet saat pääsyn laitoksesta pihalle ja ulos leikkimään et kyseenalaista et puhu tuo esille sitä mitä aikuiset ei halua kuulla..

Saat suosintaa hedelmiä karkkia..

Sinua palkitaan kuin sitä koiraa käskyttämällä ja siintä syystä ei sinua ei edes kuunella mitä asiaa sinulla todella on..

PAAVOLAN ALASTEELLA 1970 LUVULLA !

JOS YRITIN OPETTAJALLENI PUHUA...

TÄMÄ SANOI OLEN JO NIIN ISOKOKOINEN...

Väline kirjoittaa oli juuri se mekaaninen kirjoituskone 1980 jälkeen tämä väline oli käytössä vuoteen 1995 asti muita välineitä ei ole saatavilla..

Käytöstä poistettu kirjoituskone ja itseopsiskelua kotona..

Vammaisuudeksi on määritelty heikko oppimiskyky jota ei siintä syystä ole tuettu koskaan..

Ja määritelty psyykkisen tilan kautta ei toivottavaksi puuhasteluksi jota ei voida tukea sosiaalisesti eikä taloudeliseti..

Sama kirjoituskone 1980 ja 1990 luvulla: Näin on tehty kuin on resurssit olleet rajalliset ..


Mielisairaudeksi asiakirjoissa kirjatut syyt ja perustelut on johtaneet siis tähän halinto evää pääsyn ammattikouluun..

Ota lainaa maksa se takaisin jotta voit tehdä edes nämä esineet valmiiksi kukaan ei maksa pois edes lainaa sillä mitä ....


Minä puhun asiaoita joista ei saa puhua siis julkisesti ja yrittää muuttaa opiskelun sisältöä..

Ja olla juuri niin siis omaperäinen oma aloitteinen muutos..

Tilataide ohjelma 1986 - 89 tehty omakustannettu yritys muuttaa asioita parempaan suuntaan ....


Itse asiassa ammattikouluun pääsy johti toisena vuonna luokanvalvoja kieltäytyi opettamasta minulle taidepuusepän amatitaidon perusteita..

Sanoi nämä tapaukset ei sitä tarvitse he ei työllisty ja maksa veroja ja nämä harrastaa työntekoa...

Ja sinun paikkasi on se suojatyökeskus jossa sitä taitoa ei edes siis vain tarvita..

Ja vastusti sitä mitä minä olin häneltä juuri siinä vaatinut..

En pääse edes suojatöihin sinne ei minua edes oteta koulutus ei johda mihinkään..

Ja en pääse töihin en työlisty koskaan..

Vamaisia ja vajaatyökykyisiä joita siis ei oteta edes sinne minulla ei ole asiamukaista kehitysvammaisen diaknoosia..

Ja en ole psyykisesti edes sairas..

Ja luokittelmaton ja outo olen friikki jota ei voi lokeroida jota ei voi todella edes luokitella..

Ja jolle ei voi määritellä perusteita olla suojatöissä pakko palata kotiini ja olla elää edelleenkin vain..

Siintä siis työelämästäkin poissa olevana ja syrjäytettynä..

Hyljeksintä syrjintä ja vieroksunta on minulle kokonaivaltaisesti sitä mitä se on monille muille myös sitä samaa elämää ja kohtaloa ..

Elän aina siinä markinaalissa minulla ei ole mitään siis mahdollisuutta no kyetä tätä ongelmaa ohittamaan kiertämään millään tavalla enään..

Tila ongelman vuoksi toiminta on nyt siis aivan seis: Hidas muutos vähillä varoilla ja resursseilla....


Siintä syystä psykologit joita on 10 jo henkilöä...

He ei tee sitä he hylkää ne psykiatrin ja lääkärin sekä sen ensimmäisen psykologin tekemät täysin siis ne väärät määritelmät..

Myöskään ne psykiatrit ja lääkärit ei hylkää ensimmäisen psykiatrin siis lääkärin määritelmiä täysin siis väärinä johtopäätöksinä..

Tilalle tulla uusi siis se MBD diaknoosi oppimikyky ja työkykyä edistävät toimenpiteet 1980 luvulla..

Ammattikouluun pääsyä edelsi 1979 - 86 asti anomukset jotka ei johda pääsyyn sinne ammattikouluun ouluun ja merikosken erityiskouluun..

Siintä syystä psykiatriset ja hoidolliset perustelut ei muutu..Kotona olen jo oppinut lukemalla kirjoja ja valmistamalla esineitä monia käden taitoja joita koulussa ei kyetä opettamaan..

Oppimistapani on katsottu psyykkisen sairauden oireiksi..

Ja sitä ei haluta ja kyetä tukemaan ja puuttuu opettajan ja auktoriteetin hyväksyntä..Koulussa ei tueta tai hyväksytä tätä minun tapauksessa oppimisprosessi joka on koulun tehtävä on siirtynyt koulun jälkeiseen aikaan ja tilaan..

sama kirjoituspöytä 1970 ja 1980 luvulla ja nyt ...


ISO POIKA EN JUORUILISI JA PITÄISIN PUOLIANI ITSENÄISESTI OMIN VOIMIN !

Koulussa ei kovin mielellään siis edes vain puututa kiusaamiseen vaikka ongelma on tiedostettu yhtä hyvin kuin nyt..
Oppimis kyvyssäni hyvin monia ja monimutkaisia oppimivaikeusongelmia
ja osahan johtui juuri siintä opetusjärjärjestelmästä..

Ja joka ei ole tuonakaan aikana siis ajamukainen ja 1970 luvulla oli silti aivan sama siis opetuksellinen perusongelma..

Mutta todella aika vahvoja voimavaroja olla toisnajatelija...

Ja poiketa todella muiden lasten elämän luonolisestakin ymmärryksestä jota on tarkasteltava..

Juuri siintä kaikesta elämän ja siis yhteiskunnan valtavirrasta käsin siis tarkateltuna olin todella muista poikkeva..

Mutta en niin paljon muista poikeava etteikö olisi ollut mahdollista jopa sopeutua 1970 luvulla siihen kouluun ja jopa sen työjärjetykseenkin...

Koulussa oli opettajia jotka ei ole sopeutuneet edes 1970 luvulla koulun asettamiin opetukselisiin vaatimuksiin..

Koulujärjestelmän kehityksestä siintä ajasta ja yhteiskunasta katsoen jälkeenjääneitä elivät menneessä ajassa..

Ja olivat vieläpä hyvin monin tavoin häiritseviä..

Lapsia ja opettajiakin he häiritsivät silti he saivat olla opettajina..

Vaikka olisi todella ollut syytä siirtää nämä eläkkeelle tai siis jo muihin tehtäviin..

KOSMISEN ENERGIAN KONEET JA ENERGIAT VAIKUTTAVAT KAIKKEEN MITÄ MINÄ OLEN JA TEEN TÄÄLLÄ ......


TARKKAAVAISUUS JA HAMOTUSHÄIRIÖ TODENNETTU 2000 LUVULLA JA NIIN..

JA NIIN HIDAS VOI OLLA..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Psykiatrisen hoidon se oleva pysyvä siis täysin virallinen jopa perustelu oli lapsen maailmankatsomus jota ei voitu hyväksyä..

Polveutumisteoria ihminen on todella ihmisapina ja apinan ja maapalolla vieraileen elämän muodon..

Monimutkainen antiteesi ja synteesi..

Tiedettä ja Kirkon auktoriteettia kyseen alaistava siis ja vielä lapsi joka todella siis vain on ja kävelee senkin auktoriteetin ylitse..

Opettaa alaasteella tätä näkemystään..

Ja kehittelee omia teorioitaan tieteen ja kirkon ja uskonon alkuperästä..

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Jopa neuropsykiatria aivotutkimus koulutus ja se kuntoutus järjetelmä ei ole koskaan toiminut parhaalla mahdolisella tavalla ...PUHUIN TOISILLA TÄHDILLÄ ON PLANEETTOJA..

JA KOKONAISIA AURINKOKUNTIA..

MONET ON SIIS ELIKELPOISIA JA JOPA NYT ASUTUJA JA TOISET OVAT EDELEENKIN JOPA ASUTTAMISKELPOSIA..

JA ASUTTUJA..

Tätä ei ole tiede ei ole kyennyt havaitsemaan planneettoja ja planeetta kuntia ja minä siintä puhun aivan siis totena..

Nyt puuttuu menetelmä havaita asteroideja ja koomeetoja kuun ja siis maapallon kokoisia kuita supermaapallolla voi olla kiertolaisia..

JA NE PLANETAT JOISTA NE TOISET ON TODELLA SIIS ASUTTAMISKELPOISIA PLANEETTOJA!

Planeetan asuttamiskelpoisuus on suhteellinen käsite onko kyse siintä on avaruusasemia ja monia keinotekoisia järjestelmiä..

TULIN OPETTAMAAN MUITA IHMISIA SIIS TODELLA NÄISTÄ ASIOISTA...

JA OPPIMAAN!

OLIN SIIS MATEMATIIKASSA OLIN HEIKOILLA TEIN PALJON MYÖS NIITÄ KIRJOITUSVIRHEITÄ !

OSASIN LUKEA AIKA HYVIN HYVÄ ULKOA LUKUTAITO..

Ongelma oli kirjoittaa sitä sis virheetöntä äidinkieltä kirjoitusvirheitä tuli kirjoittaessa siis yhtenään..

Ja se kliinisen geneittikan laitoksen tekemä kehitysvammatutkinta jopa juuri siintä syystä..

Myös ne sai perusteensa 1974-75 aloittaa kehitysvammatutkinta oulussa kliinisen genetiikan laitoksella joka sai tuloksena..

Roderssonin Translaatio..

Ja yleisesti katsoen siis perimä on kuin sillä sekarotuisella koiralla olen perimältäni suhteelisen tavallinen kokoonpano..

Mutta virallisesti olin liian fiksu ollakseni sitä..

Piti kehitellä jokin muu syy kaikkeen miksi olen epänormaali epänormin mukaisesti ajatteleva ja siis käyttäytyvä ja toimiva lapsi..

JA JOS OPPIMANI SE TIETO OLI OLI TIETEEN MUKAISTA SITÄ TIETOA EI OLE VIELÄ EDES OLEMASSA..

JA SITÄ..

TIETEEN KAUTTA OMAKSUTTUA TIETOA..

TIEDOSTAMISEN SIIS OLI SILLÄ TASOLLA..

MÄÄRITELMÄ ON RAJATIETOA JA SILLÄ TIEDON JA JO TIETEEN RAJALLA OLEVAA..

NO TIEDOSTAMISTA JA TIETOA JA OIVALLUSTA INTUUTIOTA..

JA AVARUUSTUTKIMUSTA JA SITÄ TULEVAA TIETEEN SIIS KEHITYSTÄ POHTIVAA POHDISKELEVAA SIIS MONOLOGIA..

Psykologi ei voi lähteä lapsen ajateluun mukaan..

Ja hän tulkitseen sen vain harhaisen ja sairaan lapsen puheina joilla ei ole todenperää..

JA FILOSOFIAA .....

OLEN TÄÄLLÄ OLEMASSA SIIS OPETTAAKSENI IHMISKUNTAA..

MUTTA JOTA SE TODELLA ONNISTUU TE VOITTE ENSIN OPETTAA MINUA OPPIMAAN..

Pyysin voiko monet siis näkyvät virheet opimiskyvyssäni korjata johon ei vasta jota ei voida tehdä niin..

VOIN OETTAA MUITA OPPIMAAN SEN MITÄ HE EI OLE OPPINEET ....

PUHUIN TELEPATIASTA JA AJATUKSEN SIIRROSTA .....

SANOIN 1970 LUVULLA LÄHI TULEVAISUUDESSA JOPA ASENNETAAN IHMISEEN MIKROSKOOPPISEN PIENIÄ KONEITA....

JA JOPA AIVOIHIN ELEKRONISIA KOJEITA..

Voimme kommunikoida tietokoneiden kanssa ohjata niitä ajatustemme tahtomme mukaisesti..

Mutta ne koneet ei noudata käskyjämme jos ne käskyt on vääriä koneet jopa tiedostaa..

Ohjelmoitunakin sen oikean ja väärän tiedon..

LÄÄKÄRINI SANOI OLETTE MIELISAIRAS...

JA SIINTÄ SYYSTÄ TAI OLETTE SIIS SE VAJAA ÄLYINEN JA PUHUTTE SIIS MITÄ SATTUU?

EI SELLAISTA OLE NYT SIIS OLEMASSAKAAN..

JA MISTÄ TE PUHUTTE ON SITÄ HARHAISUUTTA JA MIELISAIRAUDESTA JUHTUVAA HÖPINÄÄ..

Olin lukenut jostakin kirjasta siintä teknologisesta tulevasta kehityksestä moni muukin on lukenut kirjoja..

NYKYTAUTI ON SIIS TÄMÄ UFO TAUTI..

PUHUNUT ASIASTA SIINTÄ KAKSI VUOTTA IHMISILLE, SE VAIN ON JA HÄIRITSEE MUITA ON HÄIRIÖNÄ MUILLE?

SAMA MIKÄ NUORISOKODIN NUORTEN PERUS DIAKNOOSI OLISI NYT..
SIIS NARSISTINEN PERSOONALLISUUS

PERSOONALLISUUS HÄIRIÖ..

JA HÄIRIINTYNYT JA HÄIRITSEVÄ SELLAINEN VAIN HÄIRIKÖI MUITA JA SILLÄ HYVÄ ..

Snelmakodissa muut kiusaa joukolla ottaa kiinni ja pilkkaa ja koskettaa ja mitä enemmän sinä ahdistut siintä..

Niin sitä innokkammin he siis sitä tekee ja hiplaa ja hipelöi koskettelee joukolla...

HOITONA PAKKOKOSKETUS HOITOJA..

VÄKIPAKOLLA SIIS KOSKETTELUA..

JA JOTA KÄYTETTÄÄN HOITOINA MUIDEN JA ANNETAAN PITÄÄ KIINNI JA HIPELÖIDÄ MINUA...

Väkipakolla hipelöinti kosketelu muuttuu öisin henkilökunta ei valvo eikä ole paikalla otetaan pikkulapsia..

Ja joita käsitellään kuin leluja..

Isommat pojat kokeilee lapsilla leikkimistä otetaan pidetään kiinni ja on monen moista kääntelyä vääntelyä..

Ja pyritään kokeilemaan vähän kaikkea..

Menen psykologin perässä..

Ja kyselen onko tämä siis oikein ne isommat pojat on käyttäneet lapsia seksileluina leikkivät näillä kuin nämä olisivat leluja..

Huomaan olevani tuulikomerossa kahden ovilevyn välissä..

Alkaa pyrryttää tajuntani putoaa tyhjyyteen..

En enään kysele saan pääsyn ulos ja leikkimään saan suosintaa karkkia ja hedelmiä..

Ja kiitosta siintä totelevaisuudestani..

Omaksun siis ne muiden tavat ja en enään puhu siintä mikä on oikein ja mikä on väärin..

En puhu siintä mitä minun ei haluta puhuvan..

Kiusaan ja alistan ikäistäni..

Ninaa joka on pieni surullinen lapsi laitoksen nurkassa joka alistuu jotta minua ei kiusta enään..

Henkilökunta ei välitä tästä normaalia siinä laitoksessa..

Psykologi ja Lääkäri katsoo minun parantuneen ei pahentuneen pääsen pois 3 kuukautta siellä saan palata kotiini olen taas turvassa..

SIINÄ LAITOKSESSA ANNETAAN KIUSATA JA JUURI SIINTÄ SYYSTÄ ETTÄ SE AUTTASI MINUA SOPEUTUMAAN !

EI OLE YKSITYISYYTTÄ KASARMIMAINEN HARMAA ANKEA PAIKKA JA YKSIVÄRISEN HARMAA SYNKEÄ AHDISTAVA..

ÄÄNIKIN MAISEMAKIN ON KUIN SEN JUNARADAN ASEMATUNNELIN KIVISESSÄ HARMAUDESSA JOSSA EI AKSUTISIA ELEMENTTEJÄ......

ASEMATUNNELISSA ONTTO JA KAIKUVA ...
EI TAULUJA EI ELÄMÄN VÄRIÄ EI OMIA HUONEITA !

JOS TOTELET AIKUISTEN TAHTOA SINÄ SAAT HEDELMIÄ JA KARKKIA PÄÄSET ULOS LEIKKIMÄÄN !

Rangaistaan jois teet oikein kyselet onko tämä oikein miksi täällä saa tehdä noin kiusataan ja käytetään heikompaansa hyväksi..

JOS ET SIIs TOTTELE PÄÄSET KOMEROON?

SINUT TELJETÄÄN KOMEROON..

OLET JUORUILLUT ILMIANTANUT MUITA IHMISIÄ KIUSAAMISESTA..

ITSEÄÄN HEIKOMMASSA ASEMASSA OLEVAN HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ...

ARVOSTELLUT SIELLÄ OLESSA SITÄ LAITOSTA JA OLOJA SIELLÄ !

SINUN SIIS TULEE AINA TOTELLA AINA MUITA JA OLLA TODELLA SIIS KYSEEEN ALAISTAMATTA JATKUVASTI MUITA AIKUISIA IHMISIÄ..

JOS HE MINULLE MYÖS SANOVAT..

Sinulla on muista poikeavia ajatuksia ja näkemyksiä ne todella katsotaan mielisairautena ja hoidollisena ongelmana..

Tämä aihealue oli jo 7-8 vuotiaana osin aikuisen tasolla lapsen puhumana esille tuomana ajatuksena historiastamme ...


SINÄ OLET SAIRAS..

JA ET VOI SIINTÄ SYYSTÄ USKOTTAVASTI VAIN OLLA JA
PUHUA MITÄ SIINÄ LAITOKSESSA TAPAHTUU !

KOIRAN KASVATUSTA : TOTELEVAISUUTTA MIELLYTTÄMISTÄ EI PUHUTA PAHAA MUISTA IHMISISTÄ !

TYTTÖJEN JA POIKIEN PUOLI TOSIN OLI SIELLÄ ..
ERIKSEEN JA PIENIMMÄT OVAT VAIN SIIS NOIN 3-7 VUOTIAITA.....

JA 10 - 16 VUOTIAITA LAPSIA JA NUORIA JA JOPA MONIA JO AIKUISIA
NUORIA !KIUSAAMISTA JA HYVÄKSIKÄYTÖÄ EDISTÄVÄT OLOSUHTEET ?

Ei ole omia huoneita ei omaa rauhaa olla yksin jos sitä haluaa olla ja levätä olla olematta koko ajan äänien tajuntaasi takomassa tilassa ...

Rangaistan käytännössä jos teet oikein tai väärin kumpikin tie siis voi johtaa kurinpalautukseen..

Yläkerrassa on pikulapsia ja vauvoja jotka on siis hylätty synnytyksen jälkeen sinne..

Kehitysvammaisia joista osahan on syyntakeettomia jos ne tekee jotakin pahaa..

Ja ne ei sitä voi edes tiedosta pahuudeksi ja väärin teoksi..

Aluksi yritin olla 10-11 vuotiaana kaikki ne asiat oikein tekevä lapsi joka kertoo henkilökunalla tästä..

Ranagaistuksena teljetään tuulikomeroon kun en enään puhu palkitaan karkilla hedelmillä suosinnalla pääsen ulos ja vapauteen leikkimään..

Mitään sitä mitä siinä laitoksessa on todella tapahtunut ei siis saa puhua ulkopuolisille..

Ja ylleensä siintä ei puhuta julkisesti koskaan niin..

Menin japuhuin siintä ehkä..

Yhdelle Sylvitädille..

Ja joka soitti puhelun ja kertoi sen lankapuhelimella eteläsuomeen asti...


Vuonna 1979 vieraassa aurikokunassa kuissa on elämää supermaalolla on elämää joka on erinlaisat elämää kuin tämä .....
Hoitomääritelmä on koottu jälkikäteen erillisistä aineksista joita siis vain yhdistelty jotta saatu hyvä perustelu sille miksi olet siellä........

Ufoilmiöstä puhuminen on käypä perustelu joutua hoitoon kuin olla siellä hoidossa muuta syytä ei anneta tälle asialle tietooni..

Ei ole ystäviä ihmisystäviä ei ole on vain koti ja ullakkohuone jossa olen yksin ajatuksineneni .......


Psykologin mielestä alkaen ufoajatukset on hoidon alaisia ajauksia ja sitä ei sanota aivan suoraan niin mutta syy on se miten ajattelen......

Mitä tuon esille aikuisille ihmisille se on riitävä ja varma syy miksi olen hoidossa se on ensimmäinen psykologi ja lääkäri ...Lapsen ajatelua luokitellaan mielisairautena...
Ja siis ensinnäkin sitä yritetään siis myös vain luokitella ja käsitellä kehitysvammaisuutena...

Ja genetiikan laitos oulu 1974 on yritys lähettää minut tahkokankaalle..Suomessa on tuhottu monta nokiaa resurseja ihmisinä jotta saatu ne siis vain mahtumaan ajan polliittisen arvojen ja luokittelun piiriin .....

Tuottamatonta väestöä on voitu kohdella näin miten mielivaltaisuus ja lääkärin ymmärysmaailma on yltänytkin tähän asti..Harjoittanut mentaalihygeniaa eugeniaopinmukaista luokittelua jota on vielä 1970 luvulla kohdennettu älyllisesti korkatasoisiin lapsiin ja nuoriin luokiteltu kehitysvammaisina laitoksiin..

Tai mielisairaina pakkohoitoihin osalle tehty pakkosterilisaattio jotta tämä ei lisäänny levitä ajatuksiaan siis valtaväestöön...TEKEILLÄ TYÖTILAA VALLITSEVILLA RESURSSEILLA EDELLYTYKSILLÄ ....


VAKUUSELÄKE VASTAA PERUSTOIMEENTULOA JOLLA KAHDEN TOIMEENTULO ON NIUKKAA JA ................


Varusteet on itsetehtyjä malliraketit on itse koottuja ostotavaraa on vähemmän kuin on muilla nuorilla .......
ESINEISTÖ ON ITSETEHTYJÄ TAVAROITA JOITA ON MONIA HYLLYT ON JAOTELTU NIILLÄ ..............


Sänky on omani se on ostettu 1970 luvulla samalla tavalla kalusto on sitä samaa kierrätystä ...........


turollin tuotantoa 1980-2006 ite-taiteilija
VASTAAVA TIETOINEN TILA JOLLA OLI AIKAAN TILAAN LIITTYEN ... YHTEISKUNNALLISEN KOULUTUKSELlSEN

ÄLYLLISEN TIEDOLLISEN YMMÄRRYKSEN MUKAINEN KIELELLINEN ILMIASU JA KÄSITTEET MIELIKUVAT !

USKOVAT VIHASIVAT AJATUKSIANI NE HARHAOPPISIA..

OLIVAT SITÄ AJATUSTA KÄSITYSTÄ TÄYNNÄ JA SIIS TIETÄMÄTÖMIÄ NÄKIVÄT MINUSSA SITÄ PAHUUTTA TUOMITSIVAT MINUA..

NIMITTIVÄT MINUA HARHAOPPISEKSI....

JA SANOIVAT MINUN JOUTUVAN HETI KUOLEMANI JÄLKEEN.. SIELULLISEEN
LISEEN HENGELLISEEN PERIKATOON....

JA MINUT TUHOTAAN VIELÄ MONEEN KERTAAN KUOLEMANI JÄLKEEN JA SIELLÄ IÄKAIKKISESSA ELÄMÄSSÄ..

JUMALA SIIS VAIN TUOMISEE JA TUHOAA MINUT IÄNKAIKKISEEN OLEMATTOMUUTEN...

HE EI ANTANEET MINULLE MITÄÄN MUUTA MAHDOLLISUUTTA:KUIN KOKEA KAUHEITA SISÄISIÄ PELKOTILOJA...

OLIN HUONEENI NURKASSA TÄRISIN PELOSTA KUIN KUUMEISESSA HORKASSA NÄIN HE SIIS VAIN JOPA TUHOSIVAT
LAPSEN USKONI..

AIHEUTTIVAT SYVÄLLISTÄ JA HENGELLISTÄ KÄRSIMYSTÄ PELKOJA JA MAAILMANTUHON LOPUN PELOLLA ON PELOTELTU..

Traumatisoiminen pelolla kasvattaminen siis vain kuului aikaan ja jopa yhteiskuntaan sitä harjoittivat myös muut tahot..

Lapselle tehtiin näin monenikertainen trauma?

Ja hoitojärjestelmä oli se joka aiheutti jopa monille lapsille ja nuorille henkisiä vammoja ja taraumoja..

Niistä ei kukaan ota vastuuta hoitojärjestelmä on hallinollisesti siis no kirjoitettu asikirjoihin niin se on tuotanut jotakin hoitovastetta..

Jota se ei ole tuottanut asiakirjoissa on tehokas menetely peitellä se oleva jopa tuleva vääryys ja epäkohta pois...

Ja jonka vuoksi moni teki jopa itsemurhan..

Satojen tai usemman tuhannen ihmisen pysyvää työkyvytömyyttä....

Ja jota on jopa peitelty jälkikäteen lisäterpialla jolla ei ole mitään aidosti enään auttavaa vaikutusta...

Nämä on tilastoitu mielenterevystapauksina tai vammaisina pois siis tilastoista ja työelämästä eläkkeelle...

Tätä on tehy jo 39 vuotta vammat ja vauriot periytyy sosiaalisena ja perittynä sosiaalisena syynä ajautua samaan kohtaloon uudelleen ...

Tälä alueella terveydenhuolto on vieläkin täysin kehittymätön toimii todella tehottomasti eikä saa aikaan siis mitään tulosta ...

TIEDON INTUUTION KAUTTA SAAVUTETUN TIETOISEN AJATTELUN LUOMA KÄSITYSKUVA..

Yliopistoja käymätön nuori tai lapsi luo kielelleisen kästyksensä siintä mitä on saatavilla alan kirjoissa omaehtoisesti miettien sen kaiken ...Piirtää on myös luova lapsi miten aikuiset suhtautuu tähän on toinen kysymys luki ja kiejoitusvirhe häiriö voi olla opetuksellinen ongelma..

Opettajat ei osaa opettaa kaikia lapsia yhtä hyvin?

sama kirjoituspöytä 1970 ja 1980 luvulla ja nyt ...


Välineellinen ongelma käytin jo 1980 luvulla mekaanista konetta ja se johtui muuta en saanut muuta ei ole anettu minulle käyttööni....


Sama kirjoituskone 1980 ja 1990 luvulla: Näin on tehty kuin on resurssit olleet rajalliset ..


Työkyky ei kehity ellei sitä oppimista tueta aidosti koulussa on aina se pullonkaula josta ei pääse lavitse jos on ongelmia....

Vuonna 1979 vieraassa aurikokunassa kuissa on elämää supermaalolla on elämää joka on erinlaisat elämää kuin tämä .....


TIETEEMME
ULKOPUOLISESTA TIEDOSTA JA SIIHEN SISÄLTYVISTÄ AJATUKSISTA MONISTA AJATUSKERROSTUMISTA JOHTUEN ...

AJATUS SYNTYI 1970 LUVUN ALKUPUOLELLA LAPSEN TIETOISESSA HERKÄSSÄ MIELESSÄ...

ALOIN PUHUA JA TIEDOSTAA JOPA ERÄÄSSÄ SYYNÄ SELITYKSENÄ JO OPETTAA MUITA AJATTELEMAAN..

LAPSI SITÄ JULISTAA PAAVOLAN ALAASTEELLA MUILLE LAPSILLE JA AIKUISILLE ...

KERROIN SIINTÄ OPETTAJILLE JA AIKUISILLE IHMISILE AVOIMESTI SUORAAN :

KAIKEN MINKÄ TIESIN SIIS TÄSTÄ TAI SIINTÄ OLEVASTA KIRJASTA
JA SIINTÄ ASIASTA...

JA HE EI MINUA YMMÄRTÄNEET TOIMITTIVAT PSYKOLOGILLE,SIELTÄ SUORAAN JOPA PSYKIATRISEEN PAKKO HOITOON..

LUULIN SAAVANI YMMÄRTÄMYSTÄ AIKEELLENI OJASTAA PELASTAA PLANEETTAMME TUHOLTA...

JA AUTTAA IHMISKUNTAA SIIS NYT VAIN TIEDOLISESTI KATSOEN
KUNTAA KEHITTYMÄÄN KAIKKIEN MAHDOLLISTEN ONGELMIENSA YLÄPUOLELLE...

HUOMASIN SYÖVÄNI MÖMMÖJÄ..
NE TUHOSIVAT MAHDOLLISUUTENI OPISKELLA KEHITTYÄ TEHTÄVÄNI TODELLA SILLE VAATIVALLE TASOLLE..

JA ELÄÄ YHTENÄ MNISTA HYVINKIN MERKKITTÄVÄNÄ IHMISKUNNAN OPETTAJANA TIEN NÄYTTÄJÄNÄ .......

MUUT LAPSET JA NUORET KIUSASIVAT JA PILKKASIVAT MINUA : JA HAUKKUIVAT JOPA SIIS VAMMAISEKSI JA HULLUKSI...

KOKONAISELLA JOUKOLLA HE RYHTYIVÄT MINUA LÄPSIMÄÄN TÖNIMÄÄN PILKKAAMAAN !

SE EI TEHONNUT ALKOIVAT POTKIMAAN JA LANAAMAAN PITKIN OJANPOHJAA KOULUMATKOILLA !

MINÄ SANOIN HALUAVANI AUTTAA ..

JA HE VAIN PILKKASIVAT HUUTELIVAT HERJAAVIA SANOJA , JOITA NE MYÖS NE MONET TUNTEMANI AIKUISET KUTEN..

LÄÄKÄRIT JA PSYKOLOGIT MINUSTA KÄYTTIVÄT

NIMITTELIVÄT JOPA SIIS MIELISAIRAAKSI JA PUHUTTELIVAT POIK-
KEAVANA TÄYTTÄ YMMÄRRYSTÄ VAILLA OLEVANA...

SAIN ITKEÄ JA SIIS KÄPERTYÄ LYÖTYNÄ LAITOKSEN NURKKAAN .... LAITOKSESSA MINUA KUTEN MONIA MUITAKIN KIUSATTIIN JOUKOLLA...

täällä keskus kylien välissä : kirpputori ja tuleva venesatama jolta pääsee ruokolahdelle ja on joki yhteys !?


Psykologi ja lääkäri vääristeli asiakirjoja ja siis kootaan sellainen tiedosto joka oikeuttaa väärät toimet jota ontehty monille muille tuona aikana...LUOVALLA TAVALLA ERINLAINEN ....

Suomessa on monella tavalla tehty väärin lapsia ja nuoria kohtaan ja oikeutettu se lailla asetukseilla...

Hallinollisilla keinoilla piiloteltu epäkohtia vääryyksiä joita on tehty ja harjoitettu systemaattisesti 39 vuotta jo..


OLIN ERILAINEN JA POIKKEAVA HE PILKKASIVAT MINUA !Tiedon ja tieteellisen tutkimuksen osalta asikirjat ei sisällä mitään no tietoa ne psykologin ja lääkärin luomuksia ha ajatuksia täynnä ..Halinto ei siis vain myönnä erityisopetusta joka on tie ammattiin ?Lapsen omaiset näkemykset jo siis kertovat tarkoin mitä oli 1970 luvun sekava sirpaloitunut yhteiskunta ja kasvatusarvot olivat hukassa?Psykologiset tutkinnat ja ne arviot ei siällä minun ongelmia ne on psykologin omia tulkintoja ja käsityksiaä täynnä....Sekavia ja psykologin ja lääkärin kirjoittamia näkemyksiä joita on muokattu siten siintä saa kuvan se on vähän pöpi ja pipi...Toimenpiteet on määriteltyjä syitä toteuttavia vahvistavia päätöksiä joilla varmasti vaurioittavat vaikutukset nähtävissä jo edeltä käsin ...
Kiusaaminen ja se leima annetaan ammattiauttajien taholta joten muut saa syyn kiusta vielä lisää minua..
Tarina teos on ajatus joka on peräisin 1990 luvulta alkuperäinen osio on 1980 luvun loppupuolella....

KADONNUT PAIKKAKUNTA VAILLA SIJAINTIA TIETOISUUDEN KARTALLA JOSSAKIN 1980 - 1990 LUVULLA SIIS ....

MAHDOLLINEN TULEVAISUUS JOSTA SAA KÄSITYKSEN JOPA NO SE SUURENTAMALLA VALOKOPION JA SIVUN JOSSA ON AJATUKSIA ....

OSANA SUUREMPAA KOKONAISUUTTA !

YHTEISÖ PAIKKAKUNTA EI MAHDOLLISTANUT MITÄÄN SIINTÄ MITÄ SAIN AIKAAN. PAIKALLISHALLINTO IHMISET ASENTEINEEN LOPULTA
JA MYÖS NE TOIMIJAT PITIVÄT SIINTÄ HUOLTA EN AJOISSA PÄÄSSYT KOULUTUKSEEN JA KUNTOUTUKSEEN !

1980 LUVULLA MONET PAIKALLISET ELÄMÄNASENTEET OLIVAT SEN KALTAISIA,SIINTÄ SEURASI JOPA SE SYRJÄYTYMINEN....

TÄMÄ MAHDOLLISTUI TÄYDELLISTYI ASENTEIDEN SEURAUKSENA !

KAIKKI MIKÄ TULI MAHDOLLISEKSI TULI VAIN MUUALTA IHMISET EI TEHNEET MUUTA MAHDOLLISTIVAT NE ONGELMAT?

Ongelmat alkoivat koulussa ongelmia ei ole ennen kouluun menoa ja lapsuus sitä ennen on turvallista aikaa ja tilaa..
JOTKA ALAKOIVAT ALOITETTUANI LAPSENA PERUS KOULUNKÄYNIN ALKOIVAT ONGELMAT TULLA ESILLE..

ESILLE NO KOULUKIUSAAMISENA ERILAISUUTTA ON KOHDELTUKIN 1970 LUVULLA.....

ON AIHEUTTANUT SYRJÄYTYMISEN JA OPPIMISVAIKEUSONGELMIEN VAIKEUTUMISEN JA...
KOULUSSA HENKILÖKUNAN ASENNE OLI JUURI SITÄ MAHDOLISTI JA NE SYYT MIKSI MINÄ MONI MUU ON JOUTUNUT VAIKEUKSIIN...

OLEN JOUTUNUT PSYKOLOGIN KAUTTA JOPA SYVÄLLEKÄYVEMPIIN VAIKEUKSIIN !

HOITOJÄRJESTELMÄ JA POLIITISET YHTEISKUNNALLISET ASENTEET JA LAKISÄÄTEISYYS JA SE LAINSÄÄDÄNTÖ 1970 LUVULLA..Halinto toimii ajan ja yhteiskunan kirjoittamattoman säänön tavan ja periaateen pohjalta sitä ei käsitellä minun näkökulmasta..

Käsitys ja kuva on psykologin ja lääkärin kynästä otettu jossa jo siis minun sanoja sanomisia mukautettu psykologin toimesta niin..

Mahdolistuu tietyn mielikuvan toimenpiteen laillistaminen vastoin minun tahtoa minun ehdolistamaa syytä....

Vuonna 1979 vieraassa aurikokunassa kuissa on elämää supermaalolla on elämää joka on erinlaisat elämää kuin tämä .....


Se millä tavalla on suhtauminen lapsen ja nuoren ajatuksiin ja juuri siihen mitä hän tuo elämällään esille ajasta tilasta jossa on ja elää..

Ei haluta nähdä asioita oikeilla perusteilla joita on olemassa sitä varten miten lapsia ja nuori pitää kohdella oikein...
Toteutettuja ajatuskuvia : Joita syntyi 1980 luvulla kuin tyhjästä ?!


Tieteen historian toisinajattelijat: Pyrämiidin ei uskonnoliset tarkoitukset sähkökentät magneettiset kentät ....


AJATUSKUVIA JA AJATUKSIA 1980 LUVULTA ?


ON AIHEUTTANUT LÄHES KAIKKI ONGELMAT JOTKA JOHTIVAT JOPA SEN TYÖKYVYN OPPIMISKYVYN HEIKENTYMISEEN ....


SNELMANKOTI OLI PAIKKA JOKA EI TEHNYT MITÄÄN HYVÄÄ : SE OLI LAITOS JOSSA PELKÄSTÄÄN TEHTIIN MAHDOLLISEKSIMIKSI?
MIKSI MINUN JA MONEN MUUN ELÄMÄ OLI YHTÄ HELVETTIÄ !!!

MUUT EI USKALTANEET SANOA SITÄ : MINÄ YRITIN SITÄ VARSIN HUONOILLA SEURAAMUKSILLA KORJATA TILANNETTANI ITSE......JOPA OTTAMALLA ESILLE ASIOITA JOISTA EI EDES PUHUTTU !


Aloin puhua tuli pitemmässä ajassa monologia dialogia ei voi olla jos on erinlaiset ajatukset niitä tuo julki ihmisille..
sama kirjoituspöytä 1970 ja 1980 luvulla ja nyt ...


Ei ole yhtenäisessä ajattelutavassa mukana on ulkopuolinen tai siis ei voi tulla ymmärretyksi tai ei haluta ymmärtää tätä hanen tavallaan ...

Psykiatria on monia siirtänyt jopa mielisairaalaan jossa ajatuksia on ryhdytty hoitamaan pois sitä ei myönnetä tapahtuneen..

Diaknoosi ei ole kuvaus mielentilasta..

Ja se ei ole kuvaus psyykkisestä tilastasi kuvaus ajatuksista joita on luokiteltu mielisairauden jonakin ilmentymänä..


TIETOJA JOILLA VOI PEREHTYÄ MAAILMANKUVAN LUOMISEEN ! TAI SEN KÄSITTETTÄVÄMMÄKSI TEKEMISEEN ....
TUROL TARROJA : 1980 LUVULTA YHTEENSÄ 4000 - 5999 KAPPALETTA !


OLI MONIA ASIOITA JOITA EN OLE KERTONUT EDES MUILLE IHMISILLE?
TUROL TARROJA OLI : 4999 KAPPALETTA LAPPUTARROJA 4000 KAPPALETTA !


Monia syitä ja ajatuksia kerroksitain luovia toimia ja pieniä tekoja .......

Ajatuksia ideoita näkemyksiä elämästä tällä planeetalla nimeltä maapallo?


minun maailmani alkoi elää ullakolla asuessani 1980 - 1992 maailmani vain laajeni kokonaisuutena tilaan !

Pelkoja oli monia 1970 ja 1980 luvulla .....

MINUN ELÄMÄNI 1980 LUVULLA OLI TÄTÄ ...
Tätini kissa tuli kylään ja he osaa olla myös toisilleen asiallisia toisin kuin me ihmiset emme osaa olla sitä mitä nämä on...
KOOTUT JUTUT ON VALOKOPIOISTA KOOTTU LEHTI : 1986 ALKAEN SITÄ ON TEHTY 299 KAPPALETTA

JAETTU MÄNTYLAMMEN TANSSILAVALLA JULKISUUDEN HENKILÖILLE 1986 - 90 Välillä

LEHTI ON SYNTYNYT MONESSA ERÄSSÄ MONENNA LEHTISENÄ JA JUTTUNA..

HYVIN MONEEN ERILISEEN ASIAAN JA SIIS JOPA..

TARKOIKOITUKSEEN JOLLA ON TUOTU ESILLE MONIA SIIS OLEVIA AJATUKSIA NÄKEMYKSIÄ SEN HETKISEN TILANTEEN MUKAISESTI TULKITEN....


POSTITETTU VIIMEKSI YKSI KAPPALE KANSIONA..
JA ILONA RAUHALALLE TV - PSYKOLOGILLE KUITENKIN SIIS NYTKIN
MINUA KOHDELLAAN PSYKOLOGIN TARPEESSA OLEVANA HENKILÖNÄ !

VÄITÄN ASIOITA JOITA EI OLE OLEMASSA TIETEELLISESSÄ NYT ON HISTORIASSA JA MAAILMANKUVASSA JOSSA..

SIIS ME ELÄMME NYT SIIS TOTENA PIDETYSSÄ JA SIIS KIRJOITETUSSA HISTORIASSA..

JOSSA EI VAIN VIRALLISESTI OLE SITÄ NÄKEMYSTÄNI OLEMASSA
OLE OLEMASSA SITÄ TODELLISUUTTA JOTA MITÄ MINÄ EDUSTAN !

TILATAIDEHANKE OLI OMASTA ELÄKELÄISEN TOIMEENTULOSTA OTETUA RAHAA 1986 - 89 KULUI SIIS JOPA NOIN
19000 MARKKAA !

EI PALJON MUTTA EI SE RIITÄ SIINTÄ SYYSTÄ KÄYTIN JOPA SITÄ KIERRÄTYSMATERIAALIA...

PIIPPOLASSA KOULUSSA SE TARKOITTI OTIN NE JÄTE JA ROSKA LAATIKOISTA TAVARAA ..

TARKOITTI OTIN POISHEITETYT VANERIN JA LIIMALEVYN LASTULEVYN PALAT JA TEIN TEOSTEN OSIA !?

TOISENA VUONNA LUOKANVALVOJA SOITTI PSYKOLOGILLENI ALOITTU TÄMÄN HÄN NYT LEIMASI TOIMINTANI
MIELENTERVEYDELLISEKSI ONGELMAKSI..

REHTORIN OHELLA PULKKILAN MIELENTERVEYSTOIMISTOSSA ONGELMIANI JOPA KÄSITELTIIN KURINPIDOLISINA..

PIIPPOLASSA YRITIN OPPIA : KÄSI JA TAIDETEOLLISEN MUOTOILUN SUUNITTELUN TAIDON !?


JA SIIS KÄSITELTIIN PSYYKKISINÄ ONGELMINA !


EI SITÄ LUOKANVALVOJANI JA OPETTAJANI KIELTÄYTYI ANTAMASTA ERITYISOPETUSTA !
VASTUSTI SITÄ MITEN TEIN ASIOITA KOULUSSA TODEKSI...

JA ETTÄ TEIN PUUTÖITÄ TAI TAULUKEHYKSIÄ TAIDETEOSTEN OSIA LIIMALEVYSTÄ PYSYIN SILLÄ TAVALLA OPETUKSESSA MUKANA...

VAIN OMIN KEINOIN JA VOIMIN TOIMIEN !

TÄMÄN MAHDOLLISTI OPETTAJA JOLLA OLI TAITO ANTAA JOTEN KUTEN PAREMPAA ERITYISOPETUSTA..

LÄHTI OULUUN JA TOISEN KOULUUN OPETTAMAAN...

TOISEEN KOULUUN PAREMPITASOISIA OPPILAITA JA TÄMÄ HYLKÄSI OPPILAANSA JÄTTI KESKEN
TEHTÄVÄNSÄ LOPPUUN SAATTAMISEN !

###############################################################
TILALLE TULI ERITYIOPETUKSEEN PEREHTYMÄTÖN SOVELTUMATON OPETTAJA..

ALKOI PAINOSTAMAAN MINUA MONIN TAVOIN..

HAITASI SILLÄ TAVALLATOIMINTAANI TÄMÄ NAKSUTTELI HOHTIMIA SUUNI EDESSÄ JA SANOI TAITEENI OLEVAN MÄTÄ HAMMAS JONKA

TÄMÄ HALUSI NYHTÄÄ SUUSTANI ULOS !

PIIRRUSTUKSEN OPETTAJANI PUOLLUSTI MINUA JA TOIMINTAANI : ANTOI JOPA SIIS ASETTAA TÖITÄNI ESILLE SINNE NO
KUVAAMATAIDON LUOKKAAN..

JA REHTORI JA LUOKANVALVOJA POISTIVAT NE SIIS LUOKASTA KESKELLÄ OPETUSTAPAHTUMAA..

JA OLI SIINÄ MUKANA HYÖKKÄYKSESSÄ KUVAAMATAIDON OPETTAJAANI VASTAAN !

YKSI TOINEN OPETTAJA SIIS NO SAVUSTETTIIN POIS KOULUSTA ... KYSEEN ALAISTI MONET REHTORIN TOIMET KOULUSSA PERIAATE JA
PERUSTELU OLI SIIS...

TÄTÄ SYYTETTIIN MIELENTERVEYSONGELMIIN VEDOTEN MENEMÄÄN HOITOON !

ERITYIOPETUKSEN AJATUKSESTA SISÄLLÖSTÄKIN TULI JO RIITOJEN ARVOVALTAKYSYMYSTEN TAISTELUKENTTÄ..
JA KOULUN HENKILÖKEMIA JA KOULUN JA OPETTAJAKUNNAN OLEVA
ILMAPIIRI OLI HUONO JA RIITAISA SIELLÄ VAIN TAPAHTUI JA SATTUI KAIKENLAISTA KYSEENALAISTA !

###############################################################
Rehtorin erityisen oivallinen taito sotkea siis ne asiansa ja selviytyä silti tilanteesta voittajana..

Hän siis osasi valkoiset valheet käänteiset keinot olla aina oikeassa suhteessa muihin...
Siis ja selitti väärät päätöksensä väärinkäsityksinä...

Puolet opettajakunnasta ja oppilaskunnasta oli terapian tarpeessa ..

Ja siis sen erityis koulutuksen ja kuntoutuksen toimimattomuus oli silmin nähtävissä ..
Yhteisöllisen terapian tarpeessa jotta voisivat suoriutua tehtävistään tämän ongelman peittelyyn salaamiseen sisältyi...

Minun kohdalla siis oli tämä !

Ja ongelmieni erityinen kaivelu pullkilan mielentervystoimistossa. "

Ja koulun ongelmat olivat pelkästään minun yksilöllsiä mielenterveys ongelmia !
******************************************************************************* 1987 -89 **********************

Et kai näe avaruushahoja joita psykologi katsoi minun kokevan 1974 - 75 harhat on aina palanneet uusina .......


Vaimentavia alumiinisia pintoja : Väliin kuparia ja maalia erikeepperiä ja tasoitetta täyteainetta !?


Teos oli ruokolahdella 1989 kesän elokuuhun asti yläparvella esillä nykyinen on alakanut 1986 - 89 ..........
Tila alkaa olla valmis viimeistelyn alla nyt 2015 tehty muutoksia sisustamisen osalta ............
POIKA JOKA OLISI OSANNUT LAULAA MIKÄLI OLISI OSANNUT JONKIN OPITUNKIELEN

JOTA YMMÄRTÄÄ MIELTÄÄ SIIS ÄIDINKIELENÄÄN..

JOTTA OPPII PUHUMAAN VIERASTA KIELTÄ....
ON OLTAVA JOKIN SYNNYINSEUTU JA SIIS JOKIN OLEVA KOTISEUTU
SITOUTUMINEN JOHONKIN PAIKKAAN AIKAAN...

JONKA KOKEE SYNNYINSEUTUNAAN JA SIIS ON SYVÄ MIELELLINEN
YHTEYS KIELEEN JOTA JOSSAKIN PÄIN MAAILMAA PUHUTAAN..

SANAVARASTOSSA OLEVAT KÄSITTEET JA YMMÄRRYS JA KIELEN JA MIELEN LUOMAT AJATUKSET ON KAAOS..

NE SANAT KAHDEN KIELEN KAAOS...
MIELESSÄ EI OLE MITÄÄN KIELTÄ,EIKÄ PÄÄSSÄ MITÄÄN MIELTÄ .....

SIIRTOLAISPOIKA JOLLA EI OLE OMAA KIELTÄ EIKÄ KOTIA MIHIN SITOUTUA..

EIKÄ YMMÄRRYKSELLISTÄ MIELTÄ VOISI KÄSITTÄÄ SANOJEN KIELEN TARKOITUKSEN..


SYYN JA SEURAUKSEN JA PUHUTUN KIELEN JA MIELEN LIIKKEET NE SIIS SUHTEESSA PUHUTTUUN KIELEEN !

REHTORI ANTOI POJAN LAULAA PITKIN KYLIÄ....

JA HÄIRITÄ OPETUSTA LAULAMISELLAAN PUUTYÖN TUNEILLA MUITA
JA ASUNTOLASSA NOIN 3 VUOTTA ...
JA TOIMIA MITEN TAHTOO JA SATTUU TOIMIMAAN EI SILTI VAIN
EDES YRITETY LAITTAA TERAPIAAN TAI OPETTAA PUHUMAAN KIELTÄ...

JOTTA OLISI MIELEN SELKEYS YMMÄRRYS KIELEEN JA YHTEISEEN JA OLEVAAN MIELEEN..

****************************************************************************** 1986 - 89 *******************************************************
VASTAAVASTI MINULLE EI YRITETTY ANTAA ERITYISOPETUSTA .......

JOSTA OLI SOPIMUS TEHTY SIINÄ KOULUSSA OPINTOHALLITUKSEN
KANSSA..
ON ERITYISOPETUKSEN OPINTOLINJOJA MUTTA SIIS NYT EI OLLUT OSAAVAA JA PÄTEVÄÄ OPETTAJAA !

TASKILAN PENTTI SIIRTYI OULUUN OPETTAMAAN OPETUKSEN TASO ROMAHTI PUUTTUI TÄMÄ OPETTAJA PUUTTUI ERITYISOPETUKSESSA

PUUTTUIVAT JUURI NE ERITYISOPETUKSEEN KYKENEVÄT OPETTAJAT JOILLA ON AIDOSTI SE KYKY JA TAITO TÄHÄN..

JA ONGELMAA KORJATAAN SIIS: OTTAMALLA MINUT SILMÄTIKUKSI !

REHTORILLA JA LUOKANVALVOJALLA JA JOPA SILLÄ NO NIIN SANOTULLA TERAPEUTILLA..

ELIKÄ PSYKOLOGILLA AIKAA VOIMAVAROJA MINUN ONGELMIENI KÄSITTELYYN !

EI SIIHEN MIKÄ KOULUSSA JA OPETUKSESSA VIKANA : EI OLE SAATAVILLA ERITYISOPETUSTA JA SITÄ
EI VOI VAATIA EI OLE OPETTAJAA JOLLA TAITOJA JA VALMIUKSIA SITÄ ANTAA OPPILAALLE !

KÄSI JA - TAIDETEOLLISUUS OPPILAITOS PIIPPOLASSA 1986 - 89 REHTORILLA ON ASIAT SEKAISIN !?

HEIJASTUU KOULUN TOIMINTAAN : TÄMÄ KÄYTTÄÄ ARVOVALTAANSA OTTAA KOULUUN OPPILAITA..

JOITATA OLISI VOITU OPETTAA JA AUTTAA JOKO SIIS OULUSSA TAI JOSSAKIN MUUALLA OLEVASSA ERITYIKOULUSSA !

Rehtorin pakkomielteinen halu ja tahto kehittää tätä koulua siis johtaa umpikujaan..

Ja tämä ottaa käyttön ne valkoiset
valheet..

Sallii itselleen sen itsepetoksen keinot käyttöön alkaa nillä keinoilla johtaa koulun toimintaa...

Ja kun tulin kouluun siellä ei saanut seurustella eikä harjoittaa sitä aikuista sosiaalista elämää...

Ja asuntolanvalvojan oli vain jopa siis nyt
kytättävä asuntolassa öisin kyttäämässä..

Ja siellä ei siis naida !

Ja asuntolan valvojan tirkistely ja kyttääminen ahdistaa ja
aiheuttaa kateutta ja katkeruutta ! Kodennetaan minuun niihin joilla olisi mahdollisuudet kiertää jopa siis niitä sääntöjä..


REHTORI EI SIIS HALUA MUUTTAA SÄÄNTÖJÄ
HÄNELLÄ ITSELLÄÄN ON OMAN SISÄISEN TODELLISUUDEN JA SIIS AJATTELUN JA USKONELÄMÄN PAHIMMAT KIETOUTUMAT FANTASIAT
ROUTUMAT SISÄLLÄÄN !

Kokee seksuaalisen elämän vanhoillisen uskonnollisen kurin syvänä ja fantasiana ja sen traumatisoimana vaikeana asiana ja yrittää sitä..

Soveltaa sitä muiden siis elämään ja sen osalta oppilalle se aiheuttaa psyykkisiä ongelmia monille se on kielteinen kokemus tästä asiasta...
******************************************************************************1986 - 89 ***********************
Itse siis Rehtori olisi ollut terapian tarpeessa !

TOIMITTAA OPPILAITA SIIS SIINTÄ SYYSTÄ JOPA TERAPIAAN ?

ITSELLÄÄN ON SIIS PSYYKKISIÄ ONGELMIA HORJUTTAA MUITA TOIMIMALLA SIIS NIIN ?

SE ON SIIS VÄÄRIN TOISIA IHMISIÄ KOHTAAN !
******************************************************************************* PSYKOLOGILLA KYKENEMÄTTÖMYYS HAMOTTAA ASIOITA ! **********

PSYKOLOGI EI KÄSITÄ KOKONAISUUTTA TAI HÄN VAIN KÄSITTÄÄ VAIN YKSILÖN YKSITTÄISET TOISARVOISET SYYT JA ONGELMAT..

SIIS VAIN TÄMÄN MIELENTERVEYS ONGELMINA !
Ja koulun tilanteen tämä näkee vain oman mielensä luomana kuvana koulutuksensa ymmärryksensä ei vain hänellä itseään kohtaa..

Jos hänellä huono kyky hahmottaa sitä kokonaisuutta ja tapahtumia kokonaisuuksina !

Koulutettu ihminen ymmärrykseltään täysin tilanteen ulkopuolella .... Ja joka on oppinut ammatin ja ne monet teknoraattiset olevat
käsitteet ja kirjanpidolliset vaatimukset täydellisesti oikein..

Mutta mitään sitä syvää hyvää ihmistuntemusta ja soveltuvuutta
hänellä ei ole alalle ja tämä toimii vastuullisessa tehtävässä ....

******************************************************************************* 1986 - 89 ******
Tila alkaa olla valmis viimeistelyn alla nyt 2015 tehty muutoksia sisustamisen osalta ............


sama kirjoituspöytä 1970 ja 1980 luvulla ja nyt ...


Sama kirjoituskone 1980 ja 1990 luvulla: Näin on tehty kuin on resurssit olleet rajalliset ..
Sanoma muistutti galaktisen valoliiton sanomaa varoistusta siintä ja tuosta syystä jota ei lapsen looginen mieli hamota oikeinpäin..
Sanomat ei ole aina valtaapitäven mieleisiä ja kovin hyvin sitä ei nyt siis haluta katsoa jonakin siis totena..

Madonreikä teoria sai tämänkin muotonsa 1979 -89 välillä jo....
Vuonna 1979 vieraassa aurikokunassa kuissa on elämää supermaalolla on elämää joka on erinlaisat elämää kuin tämä .....


RAUHANTURVA OPERAATIO PLANEETTA MAAN LÄHITULEVAISUUS VIERAILIJOIDEN KÄSISSÄ !

TÄMÄKIN JA TÄMÄ AJATUS SYNTYI 1970 LUVULLA !

OLIN TIETOINEN PLANEETTAMME TULEVASTA KOHTALOSTA INTUUTIO JA OIVALLUS...

INTUUTIO JA OIVALLUS TULEVAISUUS MAHDOLLISET TULEVAISUUDET
JOISSA ON YLLÄTTÄVIEN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEENÄ !

NYKYTAUTI UFOTAUTI KIINNOSTUNUT ASIASTA PUHUU ASIASTA KOULUSSA MUILLE LAPSILLE..

ON SIINTÄ SYYSTÄ JOPA SIIS MUITA HÄIRITSEVÄ..

JOS ON SITEN HÄIRITSEVÄ JA POIKKEAVA PSYKOLOGI TOIMITTI PERINNÖLLISYYS TIETEEN GENETIIKAN LAITOKSELLE..

Tutkinta oli yritys nähdä minut kehitysvammaisena sijoittaa sinne minne sijoitetaan vammaiset elikä sinne tahkokankaalle..

POIKKEAVA ILMEETÖN ELEETÖN PUHUU SIIS OLEVANSA IHMISIIN YHTEYTTÄ OTTANEIDEN AVARUUSOLENTOJEN TUOMAN SANOMAN VÄLITÄJÄNÄ VIESTINTUOJANA IHMISKUNNALLE..


POIKKEAVAN NÄKÖINEN JA MAHDOLLISESTI EPÄMUODOSTUNUT JA EPÄNORMAALI !

TUTKINTA TODISTI PERIMÄN OLEVAN OMASSA JÄRJESTYKSESSÄÄN JOKIN NORMAALI PERIMÄN YLEINEN OLEVA MUUTOS..

JA PALAUTUS HOITOON JA UUDELLEEN TUTKINTA 2008 !

TUTKINTA TAPAHTUI 1974- 75 SAATIIN EPÄMÄÄRÄISIÄ TULOKSIA !