IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

On unohtunut populistisen ajattelun vaikutuksesta on tämä viha ja pelko ehdolistettu..

Lähes aina nitä markinaaleja ja todella oman yhteiskunan sosiaalisesti ja taloudellisesti heikoja yksilöitä vastaan..

Vahva yksilö on siinäkin heikko alatis joukossa on tietty ohjauttava tekijä
puuttuu muiden siis hyväksyntä vahva myötäelämisen edellytys..

Ilkivalta on yleensä lähes aina kolektiivinen reaktio työyhteisön sisäisiin ongelmiin harva on myötäsyntyisesti.

Narsisti ja ilkeä ja paha sekä jollakin tavalla väkivaltainen..

Lapsuus aikana jona elin suvun ja perheen keskuudessa oli tasapainoisempaa kuin olin koulussa jossa en menestynyt ?


Lapsia ja nuoria on kohdeltu kaltoin perusteluna on käytetty tätä lapsen ja nuoren kyky luoda ja ajatella tuottaa ei halutun tuloksen..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Lakisääteisyys on yhtä kuin lokerointi ja luokittelu se leima joka on tehty asiakirjalla lailistamalla todeksi..

Ja se on aina silti pyrökratiassa ja hallinossa sekä teknoaratiassa siis aina totta riipumatta henkilöstä itsestään..

Tai siis jopa hänen siintä terveydentilastaan ja psyykisestä tilasta riipumatta tehty aina kontrollia hallintoa silmällä pitäen..

Auttamistoimi on aina sitä kontrollia ja lokerointia joka ei aina edes pohjaudu ja perustu..

Yksilön ja henkilön todeliseen elämäntilanteeseen tai edes siihen olevaan ja tulevaan avuntarpeeseen..

Maanviljelijä on siinä siis perinteisessä sosiaalipolitiikassa taloudelisessa ajattelussa alempaa tuloluokkaa..

Ja sosiaalisessa juuri lokeroinnissa luokittelussa koultustasoltaan heikompaa alempaa yhteiskuntaluokkaa..Sukupolvia sosiaalisessa perimässä on jo periytynyt sosiaalinen luokitelu joka vaikuttaa vieläkin yhteikunan päätökesn teon perusteisiin..Populismi käyttää tätä asetelmaa asettaa me ja ne vastatkkain asettelun kautta aina ne syyksi ja syylisiksi ongelmiinsa..

Vaikka todellisuudessa on kyse siintä..

On se poliitinen tahtotila on pakottaa ja kontrolloida..

Pakottaa ja ohjata tietyt väestön osat tietyihin siis taloudellisesti todella epämielyttäviin elämän muutoksiin..

TURVALLISUUS JA KONTROLLI VAHVISTUU !?

Pahoinvointi lisääntyy..

Aineettomat arvot uhrataan kuten on urattu ne lapset ja nuoret tälle uus lideraalille taloudelle !

Maailmanpankin sanelu ja sieltä siis yhdysvalloista jo omaksutun yhteiskuntajärjetelmän talousjärjetelmän muutos..

Neuvostovaltio romahti tämä muutos johti siihen rikollisuus ja keinottelu aiheutti vasta reaktiona..

Mitä on..

Ahdistava eliolojen ja elämän muutos ja epävarmuus on jossakin muotoa koettu 1980 luvulla..

KIRJOITUSTAITO PYSYY YLLÄ VAIN OLEMALLA LUOVA JA KIRJOITTAMALLA GALAKTINEN VALOLIITTON PÄIVÄKÄSKY ?


Kaikki mitä nyt on olen jollakin tasolla oivaltanut 1980 luvulla ahdistava tunne ja kokemus epävarmuus traumatisoiva kokemus..

Venäjä nyt kehityskulun lopputulos on nyt umpikuja..

Suomen talouselämän tulon siirrot eliitille. Jotka tienaavat jo niin
paljon rahaa ja etuuksia itselleen !?

Se että keskitoloisella menee samaan tasoon seuraavat 5000 vuotta
ansaita sama..

Jos Teet töitä 5000 vuotta yötä päivää sinä yllät samalle tasolle !?

Työtön vain on ja notkuu löyhässä hierressä..

Työttömän lapset ja nuoret on jo todella ennakoivasti asetettu löyhään
hallinolliseen..

Ja teknoraattiseen pyrökratian senelemaan hirteen ripustettu roikkumaan..

*** Monitahoisia ongelmia luvassa myös suomessa on tämä ! ****

Koulutustaso ja elämä laatu ja taso romahtaa siis jo näissä lapsissa joilta ennakoivasti riistetty tulevaisuus mahdolisuus pois..

*** koulutushärjestelmä rapautuu laatu taso heikkenee ! ********

Tuleva on pohjustettu niin tulee se ylijäämäihmisten massa Joka marssii nyt jo lähiidässä kaduilla johtaa mellakointiin ja sisällisotiin..

Luonnonvaroja käytetään haaskataan nyt tuevaan siis siihen aseteolliseen tuotantoon..

Ja jatkuva jälleenrakennus kuluttaa niitä kohtuutomasti...

***** Kolmas maailma marssii tätä menoa eurooppaan asti ? *****

Suuttumus viha kasvaa..

Meillä on jo öljyä omasta takaa me emme sitä anna teille !

Ajakaat vaikka kusemalla auton tankkiin...

Tulkaa sitä ottamaan me myös osaamme apua kovilla.

Ja aseita kyllä riittää tässä maailmassa !

***** Yhdysvallat eurooppa ja venäjä kiina aseisti meidät ? ******

Käytetty ydinvoimanmuoto ja ne jätteet jalosteet aiheuttavat.. Ilmakehänkoostumus muuttuu elämälle epäotolliseksi...

Se ei sovellu maapallon elämään systeemiin tai siis energian lähteeksi ja ehkä soveltuu ulkopalanneettojen energian tuotantoo avaruusasemilla..

Aseteollinen ja öljyteolinen ydinteollinen eliitti yhdysvalloissa vahva
suosii talouden mallia.

Ja jossa kadulle osattomien siis kylmään kuoleiden ihmisten joukkohauta
pitempi.

Kuin niiden käytyjen sotien hautarivit paljon pienempiä ongelmia tässä jo nyt olevassa talous järjestelmässä.

Puolet ihmiskuntaa syntyy kärsimään ja kuolemaan nälkään jotta tämäkin pieni siis eturyhmä.

Eliitti voi hyvin ja se aiheuttaa tämän planeetan elämän lopullisen ja siis vääjäämättömän tuhon.


Suomessa toimii aina se psykiatrinen kotrolli on jo toiminut 100 vuotta..

Ja kontrolli tarkoittaa aina sitä luokittelematonta tapausta..

Ei mielisairautta aikaan ja yhteiskuntaan sopeutumatonta auktoriteettia vastaan niskuroivaa rangaistaan..

Ja jopa psykiatrisn keinoin palaamaan aina ruotuun..


Aikalinja 1900 luvun ajan on ylläpidetty psykiatrista kontrollia..

Ja vielä 1970 -1980 - 89 moni siis käytäntö toimii näin ja vaikka sitä ei
kirjoitettu lakiin..

Eugeniaopin ja sen rotuopin sekä mentaalihygenian kautta ehdolistunut jo ihmissukupolvia ja sukupolvia periytynyt ihmiskäsitys joka ehdolistaa tätä..

Kapinoivat nuoret ohjataan..

Psykiatrisen kontrollin kautta hoitoon ja sillä tavalla on hyvinkin etevästi eliminoitu nirkurointi ja kapina.

Se ylijäämäihmisten ongelma kirjattu monilla siis diagnooseilla vammaisina ja mielenterveystapauksina pakko hoitoon..

Työttömät ja vajaatyökykyiset ja syrjäytetyt syrjäytyneet..

Ei ole mitään käyttöätyömarkkinoilla jo lapsena ja nuorena ohjataan syrjäytymisputkeen.

Jota hallinto kutsuu tuotannon tehostamiseksi..

Samalla tavalla kiun suojellaan kulttuuri miljöötä niin se todella varmasti rapistuu purkukelpoiseksi...

Ohjataan ihmisiä työkyvyttömiksi..

Pitämällä heitä heille soveltumattomissa koulutuksissa ja kuntoutuksissa. Korjataan syrjäyttämisen ongelmia ja syrjäytettään aina uudelleen näillä näennäisillä hallinolisislla siis toimenpiteillä..

Lasten ja nuorten suojelu toimii aina väärin ja on tietosuojalaki..


Lakia on muutettu moneen kertaan epäkohtia ja ei vain voitu korjata ja
poistaa..

Ja silti ne aina ilmenee aina uudelleen ja ongelmia ei vain voi poistaa....

Vaikene ja kärsi ja ole hiljaa kuin sinua ei olisi edes olemassa....

Peitellään siis aina tehtyjä hallinollisia yhteiskunnalisia käytäntöjä joissa virheellinen menettely virkavirhe on se käytäntö...

Virheitä on aina tehty todella paljon ne on pahempia kuin se raaka ja siis reilu hyväksikäyttö josta kyllä vielä selviää....

Mutta ei ammattiauttajien käsissä ei enään kukaan kuule avunhuutoasi...

Tässä on se koko oleva tuleva todellisuus ja totuus missä lapset nuoret todella siis saattavat elää...

Suomessa 2011 sitäse uus lideraali talous teettää ihmisillä.

Suomi maailmanpankin malli esimerkki resurssien käytössä valtio joka maksattaa ne epäkohdat lapsilla ja nuorilla..

Perustelu tälle siis on valtionvelka tai kestävyysvaje...

Todellisuus on suomessa siintä ei vain puhuta julkisesti..

Ajatus on nyt siis 2000 luvulla koostettu näkemys..
JOKAINEN IDEA TOISTAA ITSEÄÄN OLEN KUIN TIETOINEN TILA JOSSA ON OHJELMIA ..

Yksi ajatus johtaa toiseen..

Ja jokaisella ajatuksella on johdanto jossakin tapahtumassa 1970 - 79 välillä on negatiiviset kokemukset vahvoja..

Tiedettä kirkkoa auktoriteettia valtavirtaa kyseenalaistavat joutuvat siis vaikeuksiin joiden kautta..

Todellisuus aika ja tila jossa elää ja yhteiskunta avautuu toisella tavalla
herättää monia ajatuksia..

Ja joita ei haluta tietää kuulla tai edes siis nyt muistaa...

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !
Lapsena 1962 - 69 oli paremmin kunnes aloin ajatella olen elänyt no väärää aikaa ja syntynyt väärään maailmaan..

Ja sitä ei ole avaruusalausta....

Vaikka olisit kuinka monin tavoin tietoinen siintä ja tästä ei se siis oleva positivinen tahtosi ei voi siis vain toteutua..

Yleensä sinulle kyllä tarjotaan tätä ratkaisuna aivan kaikkeen...

Ei se vain niin voi olla silti sinulle on ei myöskään vastakohta aina käy ja ole käynyt toteen..

Varmuus ja epävarmuus on yhtäaikaisesti aina totta..Vuonna 1986 - 89 tehty teos: Tilaa on tehty sisustamisen alkamiseen asti valmiksi tulee suunitelman malli?


Tilan sisustaminen on valmis 90 - 80 % tehty valmiiksi asti alkaa toinen hyvinkin nyt vaihteleva suunittelu ..
VAKUUSELÄKE VASTAA PERUSTOIMEENTULOA JOLLA KAHDEN TOIMEENTULO ON NIUKKAA JA ................

Perinteinen taide taidelasi materiaalit jo siis maksaa siis jo aika monen kuukauden eläketulon..

Ja eikä tuota taloudelliseti muuta kuin olen aina yhtä köyhä.....

Talousjärjestelmä toimii niin varallaisuus mahdolistaa korkeat henkiset kulttuurilliset arvot on vapaa tahto ja valinta elämäsi ja kohtalosi..

UNIVERSUMIN SANAN SAATTAJA : UNIVERSUMI MUKANA MATKALLA !?TARINA TILATEOS 1990 LUVULTA JA AIHEET ON SYNTYNEET JO 1980 LUVULLA ....PALA TARINAA..

PALA TIETOISUUTTA JA LUOVAA JÄRJELLISTÄ JÄRJETTÖMYYTTÄ JA SIIS JÄRJESTELMÄLLISEN..

JÄRJETÖN TARINA POHJOIPOHJANMAALTA ?KIERRÄTYSTAVARAA: JA JO SIINTÄ OSIN TEHTYJÄ TEOKSIA 1980 JA 1990 LUVULTA AINA 2000 LUVULLE ASTI ....
HAVUKKA AHON AJATTELIJAN JÄLJISSÄ..

PERÄKYLÄN PROFEETTA JA NE SIIS JO SATA MUUTA KANSALISHAHMOA
JOTKA KUVASTAA AIKAA JA YHTEISKUNTAA..TEURASTAMO 5 AJATUKSIA MAHDOTTOMASTATämä ei johdu minkään maailmankästyksen syklidisen ajan ja kalenterin päättymisestä aika ja maailmantila on syklidinen aika käsitys..

On se länsimainen aika ja tilakäsitys aika on jatkumo yksi päättyy toinen jatkumo alkaa..

Tieteen aika ja tilakäsitys on aikaa ja tilaa ei ole olemassa..Vasta nyt tieten valta virta..

Ja tieteessämme todenneet tuloksista käsin miljardeja aurinkokuntia ja uloimmassa aurinkokunnassa on mahdolisesti elämää..

Ääri olojen elämää planneetojen kuilla..

Toisissa aurinkokunissa voi olla samoin elämä on palaneetojen kuissa ja kuut kiertää jupiterin kokoista planeettaa..

Omamme kaltaisia aurinkokuntia on mutta ne on vain yksi mahdolinen yhtälö jota me emme tunne tai edes nyt tiedä..minä olen lapsi


minä olen lapsi


minä olen lapsi


minä olen lapsi


minä olen lapsi


minä olen lapsi


AIKAANSA EDELLÄ OLEVAN LAPSEN JA NUOREN KOHTALO 1970 LUVULLA OLI NÄISSÄ KUVISSA KERROTTUNA !

PALUU TÄHTIIN..

ELÄVÄNÄ KOTIIN SIIS AVASRUUSALUKSILLA JOTKA SAAPUVAT PIAN
TÄHDISTÄ !


ELÄVÄNÄ KOTIIN : PALUU UNIVERSUMIIN !

UNIVERSUMIN SANAN SAATTAJA..

UNIVERSUMI MUKANA MATKALLA!

PIENET VEMPAIMET PIENIIN PÄIHIN..
ALKAA KANAVOINNIN AIKA JA SE
ON PALUU TÄHTIIN !

NÄYTELMÄN AIHE : 2012 NYT LOPPUU AIKA !

PIENET VEMPAIMET LASTEN JA NUORTEN PIENIIN PÄIHIN!

KYLÄHULLUJEN INVAASIO ON ALKANUT !
Muutan aiheiston niin kuvastaa sitä mihin oppimiavaikeus ongelmani johti minut sulautuneena traumaan...

Ja muihin syihin joista tein pienen ja kattavan syyn korjata ne virheet pois...

Saman toistot on yksi outo piirre miksi toistan yhtä teemaa niin että se saa oudot toistuvat mitta suhteet...

minä olen lapsi


minä olen lapsi
minä olen lapsi: lapsena suunittelin universumin kypärän psykologille päähän 1974 - 75 .............


minä olen lapsi


minä olen lapsi

PÖHLÖN PSYKIATRIN VERTAISTUKI SUOMESSA : HOITO MENETELMÄT
PSYKIATRISESSA MIELESSÄ ON TÄSSÄ !?
AIKAANSA EDELLÄ OLEVAN LAPSEN JA NUOREN KOHTALO 1970 LUVULLA OLI NÄISSÄ KUVISSA KERROTTUNA !
TÄMÄ MAHDOLLINEN TULEVAISUUS !?
minä olen lapsi
minä olen lapsi
minä olen lapsi


TÄMÄ ON KERTOMUS : SUOMEN SUURIMMAN KUSIPÄÄN ELÄMÄSTÄ
JOKA PUHUU KUULEMMA PASKAA SANOVAT NAAPURIN NEIDIT !?!

PUHUN HEISTÄ PAHAA MUILLE : SILTÄKÖ TÄMÄ VAIKUTTAA KENES-
TÄ MINÄ PUHUN MITÄ MINÄ PUHUN !?!
AIKAANSA EDELLÄ OLEVAN LAPSEN JA NUOREN KOHTALO 1970 LUVULLA OLI NÄISSÄ KUVISSA KERROTTUNA !
minä olen lapsi
LASTEN JA NUORTEN ITE - TAIDE : KIITÄN NÄITÄ LAPSIA SIINTÄ HE ON ANTANEET MAHDOLLISUUDEN TÄHÄN ! MITÄ ENEMMÄN ARVOSTAA IHMISI...
minä olen lapsi
minä olen lapsi
minä olen lapsi
AJATUKSIA 1980 LUVULTA : KIELELLINEN KÄÄNNÖS TEHTIIN TILAUSTYÖNÄ !


UNIVERSUMIN KYPÄRÄ : UMIVERSAALI MATKA UNIVERSUMIIN JAT-
KUU !?
HYVÄN JA PAHAN TAISTELU ?

IHASTUTTAVAN VIHASTUTTAVA TYYPPI : SANOO NAAPURIN LIKKA
ÄRSYTYS KASVAA !?

VALIKOIVA MUISTI : EN MUISTA TEHNEENI MITÄÄN,MINUN SYYTÄ
MITÄ HÄN JA MUUT ON TEHNEET ?

OVESTA TULLAAN KYLÄÄN : EIKÄ TULLA PITKIN TAKAPIHAMAATA JA
SEINIÄ KOLISTELLEN PIMEÄSSÄ JOTTA EI JÄISI KIINNI !?

ISOJA NUORTEN JÄLKIÄ : LUMI PEITTÄÄ NE NYT POIS EI JÄÄ MILLÄ
OSOITTAA TAPAHTUNUTTA !
**************************** 2010 ***********************
NYKYINEN MAAILMANJÄRJESTYS PÄÄTTYY : 2012 VALTA JA TALOUS
JOKA PERUSTUU ( 10 % PROSENTTIA KULUTTAA 80 % PROSENTTIA
LUONNONVAROISTA )

ELIITTI TUHOUTUU : YHDYSVALTOJEN HAJOAMISEN MYÖTÄ JOKA ON
ALKANUT VANHA SIIRTOMAA JÄRJESTELMÄ HAJOAA !

VALTAPIIRI HAJOAA KUIN NEUVOSTOLIITTO OSIINSA : SYNTYY JO-
PA UUSIA TAPOJA HALLITA JAKAMALLA VOIMAVAROJA NIIN ," VÄHI-
TELLEN KÖYHYYS KATOAA " EI OLE KOHTUUTONTA KÖYHYYTTÄ EIKÄ
RIKKAUTTA !

EI TARVITA SOTIA : EIKÄ MASSOJEN HALLINTAA !?

MASSA ON VAKIO : VAINOAMINEN JA HALLINTA ON KEHITYS VIE AI-
NA VAIN PAREMPAAN SUUNTAAN !

VANHA 500 VUOTTA JATKUNUT VANHA JÄRJESTYS LOPPUU : VÄLITI-
LA ON SOTAISA JA SEKAVA, " PELOTTAVA JA KAUHEA AIKA JA TILA
LOPPUMASSA "

NE JOTKA KOKOAVAT VAIN ITSELLEEN : TUHOUTUVAT JOUTUVAT
LUOPUMAAN KAIKESTA !

KÖYHYYS EI OLE VAIN AINEELLISTA : SE ON MIELELLISTÄ AHNEUT-
TA AJATTELUTAPA JA MAAILMANKÄSITYS MUUTTUU !

VUOSI 2012 ON ALUN LOPPU EI LOPUN ALKU : "ELIITTI SAA KÄRSIÄ
MAKSAA PAHUUDESTA "

YHDYSVALLAT MUUTTUU 2039 TUHOUTUU YDINSODASSA : UUSILLA
ASEILLA JOILLA EI OLE SÄTEILYN TUHOVAIKUTUSTA !

SOTA SYTTYY VAHINGOSSA : MAAILMAN MUUTOS ON HIDAS JA EI
AINA OLE NIIN HYVÄ ASIANTILA KUIN LUULISI !?

KAIKKEA EI OLE ENNALTA MÄÄRITELTY MITÄ TAPAHTUU !

MUUTOS TUO VÄÄJÄÄMÄTTÄ MYÖS TUSKAA : LUONONMULLISTUK-
SIA JA KATASROFEJA YHDYSVALLOISSA TUHOUTUU KAUPUNKEJA !?

JAPANI TUHOUTUU OSIN KOKONAAN : " MAAPALLOA MUOKKAAVA
GEOLOGINEN MUUTOS JATKUU " ELIITIN TALOUS VALTA MURENEE
LUONNON VOIMIEN VAIKUTUKSESTA "

SITÄ MYÖTEN TULEVAISUUS ON VAIKEA JA TRAMAATTINEN : MAAIL-
MA MUUTTUU JA KOKEE MUUTOKSIA NOPEAAN TAHTIIN.

ELIITILTÄ PAKO AVARUUTEEN ESTYY : SINNE MENEVÄT KOULUTE-TETUT JA TAVALLISET IHMISET, "ELIITTI RAHOITTAA SEN MUTTA SE
ESTYY" HALLINTA JÄÄ SATUNNAISILLE IHMISILLE : PÄÄSEVÄT PLA-
NEETOILLE ! SEN TAKAA VIERAAN KULTTUURIN SAAPUMINEN MAA-
PALLOLLE AVARUUDESTA !

IHMISELLE TUNTEMATON ULKOPUOLINEN SIVIILISAATTIO : VIERAI-
LIJAT JOTAKIN JOTA EI OLE OSATTU ODOTTAA, IHMISEN OMAN HIS-
TORIAN VASTINE MAAPALLON ULKOPUOLELTA SAMALLA VIERAS RO-
TU JA KEHITYSLINJA !

EI HE OLE PAHOJA EI MYÖSKÄÄN HYVIÄ : TULEVAT KAUEMPAA JA HE
ON KAIKEN ALKU ! JOKA TULEE OLEMAAN JÄRKYTTÄVÄN YLLÄTTÄVÄ
SEN KOHTAAMINEN JOTA EI ODOTETA TAPAHTUVAKSI ?
AIKAANSA EDELLÄ OLEVAN LAPSEN JA NUOREN KOHTALO 1970 LUVULLA OLI NÄISSÄ KUVISSA KERROTTUNA !
LASTEN JA NUORTEN ITE - TAIDE : KIITÄN NÄITÄ LAPSIA SIINTÄ HE ON ANTANEET MAHDOLLISUUDEN TÄHÄN ! MITÄ ENEMMÄN ARVOSTAA IHMISI...
AJATUKSIA 1980 LUVULTA : KIELELLINEN KÄÄNNÖS TEHTIIN TILAUSTYÖNÄ !NYKYINEN MAAILMANJÄRJESTYS PÄÄTTYY : 2012 VALTA JA TALOUS
JOKA PERUSTUU ( 10 % PROSENTTIA KULUTTAA 80 % PROSENTTIA
LUONNONVAROISTA )

ELIITTI TUHOUTUU : YHDYSVALTOJEN HAJOAMISEN MYÖTÄ JOKA ON
ALKANUT VANHA SIIRTOMAA JÄRJESTELMÄ HAJOAA !

VALTAPIIRI HAJOAA KUIN NEUVOSTOLIITTO OSIINSA : SYNTYY JO-
PA UUSIA TAPOJA HALLITA JAKAMALLA VOIMAVAROJA NIIN ," VÄHI-
TELLEN KÖYHYYS KATOAA " EI OLE KOHTUUTONTA KÖYHYYTTÄ EIKÄ
RIKKAUTTA !

EI TARVITA SOTIA : EIKÄ MASSOJEN HALLINTAA !?

MASSA ON VAKIO : VAINOAMINEN JA HALLINTA ON KEHITYS VIE AI-
NA VAIN PAREMPAAN SUUNTAAN !

VANHA 500 VUOTTA JATKUNUT VANHA JÄRJESTYS LOPPUU : VÄLITI-
LA ON SOTAISA JA SEKAVA, " PELOTTAVA JA KAUHEA AIKA JA TILA
LOPPUMASSA "

NE JOTKA KOKOAVAT VAIN ITSELLEEN : TUHOUTUVAT JOUTUVAT
LUOPUMAAN KAIKESTA !

KÖYHYYS EI OLE VAIN AINEELLISTA : SE ON MIELELLISTÄ AHNEUT-
TA AJATTELUTAPA JA MAAILMANKÄSITYS MUUTTUU !

VUOSI 2012 ON ALUN LOPPU EI LOPUN ALKU : "ELIITTI SAA KÄRSIÄ
MAKSAA PAHUUDESTA "

YHDYSVALLAT MUUTTUU 2039 TUHOUTUU YDINSODASSA : UUSILLA
ASEILLA JOILLA EI OLE SÄTEILYN TUHOVAIKUTUSTA !

SOTA SYTTYY VAHINGOSSA : MAAILMAN MUUTOS ON HIDAS JA EI
AINA OLE NIIN HYVÄ ASIANTILA KUIN LUULISI !?

KAIKKEA EI OLE ENNALTA MÄÄRITELTY MITÄ TAPAHTUU !

MUUTOS TUO VÄÄJÄÄMÄTTÄ MYÖS TUSKAA : LUONONMULLISTUK-
SIA JA KATASROFEJA YHDYSVALLOISSA TUHOUTUU KAUPUNKEJA !?

JAPANI TUHOUTUU OSIN KOKONAAN : " MAAPALLOA MUOKKAAVA
GEOLOGINEN MUUTOS JATKUU " ELIITIN TALOUS VALTA MURENEE
LUONNON VOIMIEN VAIKUTUKSESTA "

SITÄ MYÖTEN TULEVAISUUS ON VAIKEA JA TRAMAATTINEN : MAAIL-
MA MUUTTUU JA KOKEE MUUTOKSIA NOPEAAN TAHTIIN.

ELIITILTÄ PAKO AVARUUTEEN ESTYY : SINNE MENEVÄT KOULUTE-TETUT JA TAVALLISET IHMISET, "ELIITTI RAHOITTAA SEN MUTTA SE
ESTYY" HALLINTA JÄÄ SATUNNAISILLE IHMISILLE : PÄÄSEVÄT PLA-
NEETOILLE ! SEN TAKAA VIERAAN KULTTUURIN SAAPUMINEN MAA-
PALLOLLE AVARUUDESTA !

IHMISELLE TUNTEMATON ULKOPUOLINEN SIVIILISAATTIO : VIERAI-
LIJAT JOTAKIN JOTA EI OLE OSATTU ODOTTAA, IHMISEN OMAN HIS-
TORIAN VASTINE MAAPALLON ULKOPUOLELTA SAMALLA VIERAS RO-
TU JA KEHITYSLINJA !

EI HE OLE PAHOJA EI MYÖSKÄÄN HYVIÄ : TULEVAT KAUEMPAA JA HE
ON KAIKEN ALKU ! JOKA TULEE OLEMAAN JÄRKYTTÄVÄN YLLÄTTÄVÄ
SEN KOHTAAMINEN JOTA EI ODOTETA TAPAHTUVAKSI ?
minä olen lapsi
minä olen lapsi
minä olen lapsi
minä olen kotonani 2009
minä olen kotonani 2000 luvulla
minä olen lapsi
minä olen lapsi
minä olen kotonani 2009
teoksia julkaise matta 10 kunta 1989
minä olen lapsi


KOSMISEN TIETOISUUDEN ILMENTYMIÄ : KOSMISEN ENERGIAN KO-
NEET ! KOSMISEN ENERGIAN KANSA : VALON OLENTOJEN ASUIN-
TORNIT," KOSMINEN ENERGIA VUONNA 98000000 JKR JA 98900000
EKR " JOHTO KESKUS GALKSIN KESKEISOSASSA : GALKTISEN
LIITON KESKUS MAAILMA , " TERRANIA 1 LINNUNRATAMME KESKUS
ÄLYN ILMENTYMÄ "

TELEPATIA KONEET : TUROL : LIN TUOTANTOA !?

UNIVERSUMIN SUKSI KYPÄRÄ LAATIKKO RATTAAT PUUTTUVAT TÄ-
MÄN MALLIN 2 VERSIO 2000 LUVULTA !

ALKUPERÄINEN 1980 LUVUN ALKUPUOLELTA : LASTEN JA NUORTEN
ITE - TAIDE TEE ITSE ELÄMÄ !
RUOKOLAHDELLA ILMENTYNEET TILATAITEET KANAVOI : UNIVERSU-
MIN SANAN SAATTAJIEN KESKUS TIEDOSTO !

UNIVERSUMIN KYPÄRÄ !?


LASTEN JA NUORTEN ITE- TAIDE UNIVERSAALI HYVÄ JA PAHA TAIS-
TELEE MAAPLANEETAN PUOLESTA !?

minä olen lapsi

Minä kanavoin aina jos en muuta niin syntyy aina jokin tarina kertomus jostakin...UNIVERSUMIN SANAN SAATTAJA : SUKSIKELKKA LAATTIKKO JA KY-
PÄRÄNÄ UNIVERSUMIN KYPÄRÄ !?!

UNIVERSUMIN SANAN SAATTAJA : UNIVERSUMI MUKANA MATKALLA
MAAILMALLA !