IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

TAIDEKOULUSSA LIMINGASSA 1983-85 TEHTYJÄ TÖITÄ JA SOMITELMIA VÄRI JA MUOTO KOKEILUJA...

Limingan taidekoulussa 1983-85 tehty kokeilu väri ja muoto sommitelma jota voidaan käyttää .........Tukemassa maailmaa joka uhkaa kaatua ja tuhoutua elämäme mukana ja planeetamme mukana me .............


Maisemassa on teos sen on oltava erottuva ja näkyvä ajassa ja tilassa 1983-85 välillä Limingan taidekoulussa .......


Mahdollisesti palaan käyttämään värejä alkuperäisellä tavalla tietokone on vain väline ei koko elämä ole sitä.........Limingassa taidekoulussa tehty kokeilu 1983 -85 välillä maisemassa olva esitys nyt tässä kuvassa .....
Huoltovarmuutta ei ole enään katsottu tarpeelliskesi olla ympäristö on asutuskeksuksissa niin siistitty elämää ei enään esiinny sillä tavalla....


HALKOPINON TAKANA ON ELÄMÄN TOIMEENTULON MUODOSTUSTA PERINETEISELLÄ TAVALLA TEHTYNÄ ....


Elämä on vain rivitaloissa on tekemätön olemisen tila ei ole kasvimaita ja perunakellareita....

On vain aina niitä siis turhautuneita työttömiä näköalattomia kuukausia tyhjää olemista ja yksinäisyyttä...

Tämä oli 1989-90 ajatus tulevasta en erehtynyt tähän asti kuin ei ole vielä syttynyt sitä sotaa tosin on sen uhka nyt..


Kukaan ei kysy auttamaan hoitamaan perunamaata ja sitä kasvimaata ei ole yhteisöllistä elämää on vain tyhjyytta tarkoituksetonta olemista..

Tämä polttopuun väliaikainen suoja varasto on ollut jo 29 vuotta olemassa nyt sitä on vielä muutettu ja tehty.....


Sukulaiset ei vieraile vanhat on kuolleet pois nuoremmat ei välitä ja ei sosiaalista verkostoa turvallisuutta myötäelämistä olet yksin....

Sukupolveni pelkäsi Ydinsotaa ja tuhoa siinä määrin se on sukupolveni yksi pahin trauma jota ei ole koskaan ......


Minut oli syrjäytetty yhteiskunta leimasi minut todella Vammaiseksi Mielenvikaiseksi olin kotona ullakolla 10 vuotta ulkopuolisena....

Aloin luoda omaa elämääni omilla ehdoillani pöhlön pojan paperit no olivat eduksi en ole mistään täysin vastuussa voin toimia niin.....

Kierrätystä ei siinä mielessä ole ajateltu se on huoltovarmuutta pitää olla varastot puuta perunakellarit ja sinne ....
Tuona aikana saati ehkä ei edes nyt ole lahjoilla osaamisella edellytys soveltua anettuihin tehtäviin...

Siis ei mitään merkitystä koulutuksessa ja kuntoutuksessa työelämään
et sovellu et pärjää....

Piippolassa muotoiltu teos 1988 - 89 esillä ruokolahdella tansilava kirkonkylän ja joen kupeella paikka yläparveke...


Ja eikä ole sillä resurssilla tai työnteolla johon et sovellu ei ole myöskään mitään merkitystä taloudellisena suorituksena..

Alkuperäisteos 1988 - 89 välillä ruokolahdella tanssilavan yläperveke tilataidetilassa 1986 -89 välillä ........


Soveltumaton ammatikouluun heikko matematiikka äidinkieli ja ei ole edellytystä vaativaan kouluun erityisopetuksen tarve evätään..

Perustelut on hyvin yksinkertaisia viraliset syyt on selkeitä tutkinta on sen osoittanut mikä on hoidollinen perustelu tälle päätökselle....Alkuperäinen määritelmä on pätenyt aina vuoteen 2006 asti jonka on katsottu riittävän tähän päätökseen..

Sairaus on väitetty kosketus Avaruusolentoihin ja Ufoilmiöön joka on psykiatrisen määritelmän mukaan paradigma...

Ja pararaja siis todellisen maailman kokemus ja sen epätodelisen mielentilan harhaisuuden välillä oleva...Todellisuus on määritelty lääkärin ja psykologin toimesta lapsena ja tutkinta sisälsi geneetisen tutkinan...

Siis vammaisuuden pois seulomisen tutkinta ei sisällä muuta kuin siis minun piirustuksia ja määritelmiä....Piirrustuksia joissa on harhaisuutta mielisairautta kuvaavia harhoja ja muita tutkinallisesti merkitseviä perusteluita...

Ja siis jopa psykaitriselle pakohoidolle...Tälläiset tapaukset ei työlisty tämä ei johtane työelämään heitä on turha lähettää ammatikouluun erityisopetukseen...Esine on käytössä kulunut tein sen 1979 -83 välillä ennen amattikoulua 1986 - 89 pitkä odotus päästä kouluun ....Työkyvytön ja soveltumaton ammatikouluun ei johda työllistymiseen psykologin lääkärin tutkinta on aina totta ?
Psykologin lääkärin tutkinta hallinto määritteli työkyvyön soveltumaton ammatikouluun heikko matematiikka ja....
Soveltumaton ammatikouluun heikko matematiikka äidinkieli ja ei ole edellytystä vaativaan kouluun erityisopetuksen tarve evätään..

Perustelut on hyvin yksinkertaisia viraliset syyt on selkeitä tutkinta on sen osoittanut mikä on hoidollinen perustelu tälle päätökselle....Alkuperäinen määritelmä on pätenyt aina vuoteen 2006 asti jonka on katsottu riittävän tähän päätökseen..

Sairaus on väitetty kosketus Avaruusolentoihin ja Ufoilmiöön joka on psykiatrisen määritelmän mukaan paradigma...

Ja pararaja siis todellisen maailman kokemus ja sen epätodelisen mielentilan harhaisuuden välillä oleva...Todellisuus on määritelty lääkärin ja psykologin toimesta lapsena ja tutkinta sisälsi geneetisen tutkinan...

Siis vammaisuuden pois seulomisen tutkinta ei sisällä muuta kuin siis minun piirustuksia ja määritelmiä....Piirrustuksia joissa on harhaisuutta mielisairautta kuvaavia harhoja ja muita tutkinallisesti merkitseviä perusteluita...

Ja siis jopa psykaitriselle pakohoidolle...Tälläiset tapaukset ei työlisty tämä ei johtane työelämään heitä on turha lähettää ammatikouluun erityisopetukseen...Esine on käytössä kulunut tein sen 1979 -83 välillä ennen amattikoulua 1986 - 89 pitkä odotus päästä kouluun ....Työkyvytön ja soveltumaton ammatikouluun ei johda työllistymiseen psykologin lääkärin tutkinta on aina totta ?
Psykologin lääkärin tutkinta hallinto määritteli työkyvyön soveltumaton ammatikouluun heikko matematiikka ja....
Määritelmä tehtiin siis piirustusten pohjalta mielenterveys oli arvioitu siltä perustalta mitä minä tein nähtävästi todeksi....

Ja mistä minä puhuinkin aika paljon esitin kysymyksiäkin...

Alla on jupiterin kokoinen planeetta kuilla on 12 asuttua planeettaa
ja siirtokuntaa....

Varusteet on itsetehtyjä malliraketit on itse koottuja ostotavaraa on vähemmän kuin on muilla nuorilla .......


Esineillä oli tutkinassa osansa niillä on perusteltu jo psyykkinen syvä oleva mielentila elikä tämä ufoilmiöön sisältyvä mielisairaus...

Ufoista puhuva niitä tutkiva lapsi on harhainen esittää omia teorioita ja näkemyksiä asiasta..

Psykologin vastaanotolla Raahen Kasvatusneuvolassa 1974 - 75 lyhyt tie pakkohoitoihin lääkityksiin mennä sinne niin puhumaan....Kun Maolla oli pieni ja punainen kirja minulla oli tämä kirjanen ajatuksineen ..............


Vuonna 1979 vieraassa aurikokunassa kuissa on elämää supermaalolla on elämää joka on erinlaisat elämää kuin tämä .....


Mikään edes minua koskeva tieto ei ole täysin tieteellisesti eikä edes psykiatrisesti tiedon ja tietämyksen mukaisesti edes totta...

Neuropsykiatriassa on tehty monia tietoisia arvovalintoja jotka ei siis perustu edes tutkittuun tietoon..

Jos ei edes hoitopäätös tai päätös hoitaa ei siis todella aidosti perustu tutkittuun ja koeteltuun testattuun tietoon...

Testattu tieto on useinmiten sen ja tämän hoitomenetelmän kumoava tulos ja sillä tiedollisella perusteella se ei toimi oletuksen mukaisesti..

Harrastukseni ei johda työllistymiseen oli ajatus hallinossa asikirjassa 1978 -82 välillä syy serjäytymiseen on ?VALMISTAMANI HYLLY 1980-85 VÄLILLÄ ASUIN ULLAKKOHUONEESSA YLI 10 VUOTTA 1993 ASTI TUONA AIKANA..PSYKOLOGIN ARVIO TYÖKYVYSTÄ ON TEHTY ESINEILLÄ JOITA ON TEHTY 1978 - 82 VÄLILLÄ TÄSSÄ ON SITÄ......

Suomessa 39 vuotta alkaen 1970 luvulta tehty työkyvyn tutkintaa ja johtopäätelmiä siintä...

Ihmisen fysisestä kuin psyykkisestä terveydentilasta....

Ja jopa siis lapsille ja nuorille sen tietämyksen pohjalta jota oli jo 1970 luvulla saatavilla....

Ja virkamieskoneistossa hallinossa joka edeltänyt poliittisia päätöksiä mielenterveyspuolella ja siis jopa jopakehitysvammapuolella...

Ja siis kuin mielenterevyspuolelle myös ohjattu ihmisiä väärän tiedon ja siis jopa sen tietämyksen pohjalta...

Joka sopinut poliittiseen tilaukseen ja päätöksentekoon.....

Työkyvyn arviointia on tehty matemaattisen oppiaineiden suorittamisen perustalta ei sen mitä jo osaa tehdä.....
Minun sukupolveni aikana eläke ja sosiaaliturva..

Jo siis sidottiin diaknoosiin ja jolla oikeudellinen lainvoimainen arvo..

Ja se päätös ei perustu aina henkilön todelliseen syyhyn ongelmaan ja tai siis edes aidosti siis perustele miksi päätös on tehty...

Säilytyslaatikko on 1980 - 85 välillä jo enenen taidekoulua tehty raketin säilytys laatikko yksi kolmesta........


Määriteltynä siis tämä todella elintärkeä sosiaalietuisuus josta siis on määritelty määräaikainen sairaseläke 1980 - 93 asti..

Ja ei tule koskaan siis todella tule helpolla siinä on todella vain siis aina perusteltu hallinollinen teknoraatinen syy tähän päätökseen...

NOIN KUUSI VUOTTA AIEMMIN ENNEN AMATTIKOULUA OLIN NÄIN LUOVA AIKAANSAAVA MUTTA KOULU OLIKIN ...


Ja sitä ei ole perusteltu aina edes niillä oikeilla syillä tähän...Omaalotteisuus ja aikaansasminen jo ennen Käsi ja taideteollisuus oppilaitosta....

Oli tällä tavalla ja siis niillä todella vähäisillä osaamisen reusursseilla materiaaleilla välineillä tätä.......

Kotona tarkka taloudellinen elämän malli huonekalut olivat siis vähän käytettyjä ja monet olivat käytössä 20-30 vuotta...

HULLUUDEN JA RAKKAUDEN AMMATTILAINEN HYVÄ MIES JA NAINEN JOKA JAKSAA KAIKEN MITÄ OSAAKIN.....


Om tarkoitus palata tähän olevaan toimintatapaan ja jo ikääntymisen ja muiden syiden pohjalta elämässä uudistuminen on kaiken olevaksi tekemistä...

Tämä on jo aloitettu siintä syystä ei ole muuhun resurseja enään edes olemassa...Kuntoutus edellyttää...
Diaknoosia joka joko johtaa psykiatriseen pakko hoitoon joka on aina se edellytys kuntoutukseen ja koulutukseen.....

Pararaja paradigma psykiatrisesti siis määritelty se oleva todelisuus joka on ei olevan ei todellisen vastakohta...

Parapsykologisesti siis perustellen siis ylität pararajan paradigman olet ajautunut siis ei todelliseen harhaiseen mielentilaan....

Syy joutua psykiatriseen hoitoon lapsen mieli ja tila loi näitä ajatuksia intuution kautta mieli ja mielentila oli tämä..


Pararajan paradigman joka on asetettu sinä olet astunut ei todellisen harhaisen mielentilan puolelle...

Ja 1974 - 79 vielä on käytetty verovaroja ja valtion resurseja tämän psykiatriseen pois kitkemiseen ja psykiatriseen pois hoitamiseen....

Perustelu koulussa oli siis juuri nämä ei vain siis työllisty on sitä vielä 1980 luvulla oli todella sisäänrakenetun jyrkät asenteet...

Vammaisuus erilaisuus merkiti todella sitä eriarvoisuutta josta nyt on puhuttu jo vuosia....

Eriarvoistamista eläke on tuloraja jota et voi ylittää se verotetaan niin ei mitään jää säästöön eikä sillä ansioidu...

Tehty peruskoulussa 1970 luvun lopulla esine on säilynyt siintä syystä se oli niin luja kestävä monen käytössä...


Ja ne ei maksa veroja ne elää valtion ja yhteiskunnan holhouksen alla he tekevät suojatöitä kehitysvammaisten tavoin ovat valtion elättejä..

Tätä oli vielä 1980 luvulla käytetty perusteluna syhin miksi minua ei siis tueta miksi en saa avustuksia jatkaakseni tätä elämäntyönäni....

VALMISTAMANI HYLLY 1980-85 VÄLILLÄ ASUIN ULLAKKOHUONEESSA YLI 10 VUOTTA 1993 ASTI TUONA AIKANA..


NOIN KUUSI VUOTTA AIEMMIN ENNEN AMATTIKOULUA OLIN NÄIN LUOVA AIKAANSAAVA MUTTA KOULU OLIKIN ...


Ja se soveltui syyksi tätä siis voi lääkitä mielisairautena on perustelu tälle muulle syylle miksi luovuuttani on kohdeltu niin...

Nykyiset käytännöt on saman sosiaalisen perimän hallinon toiminan pohjalta näennäisesti tämän olevan tarpeen suhteen ajanmukaisia...

Työkyvytömyys on sitä en pääse erityiskouluun jossa on aidosti ja jo toimivasti taattu erityisopetus....

Ja sitä ei ole kuin ministeriön sopimuksina kouluhallinon asiakirjoissa sitä ei valvota....

Niin tarkoin siis ne toimivat siis kouluissa sovitulla tavalla ja opettajat sitä edes aidosti noudattavat todella siis sovitusti...

Sen sopimuksen osittainen ohittaminen ja koulun sisäisessä olevassa hallinossa tämän kirjaaminen opimistuloksina toimi hyvin...

Niin hyvin tuloksia ei tarvita ne voidaan kirjata siten se on hyvä tulos ja kaikki toimii sovitulla tavalla....Palataan vähitelllen sitä kohti uuden teknologisen välineistön ohella on vahoja hyviä menetelmiä ja keinoja...Ja hyvin moni osaa tietokoneella tehdä vaikka mitä ?

Tehdään esineitä joissa on magneettisia ominaisuuksia pahvia ja myös kuparia kristalleja linssejä kvartsia materiaaleja....PALAUTUMINEN VIE AIKANSA VÄLIVAIHE ASIOITA JOILLA TÄTÄ SIIS VALMISTELEN SIIRTELEN ASIOITA VÄLIVAIHEITA ON MONIA....

Vähän resurseja mitään ei kanata myydä siis kirpputorihinnalla siintä ei mitään saa tähän lisää sillä tavalla kukaan ei maksa riittävästi.....

Vaikeaa palauttaa uudessa muodossa niitä mitä on jo tehty valmistaa muutama uusi versio olevaan.....Suurin osahan kadottaa käsiensä taidot eikä voi oppia notkumalla no tietoverkon älyrasioiden hiplaaminen on alkeellista toimintaa..Kierrätysperiaate joka siis joutui uuden opettajan silmätikuksi Käsi Ja Taideteolisuusopilaitoksessa....

Ja koskapa otin sitä materiaalia jotka muut heittivät pois oikeaopinen ja toimiva tuotannon tehostus...

Perusteluni oli luonollinen vastatoimi ei rahaa niin materiaalia on aina kun osaa sitä ottaa kun muut haaskaa meteriaalia...

Opettaja sanoi nämä tapaukset ei työlisty ja maksa siis veroja sillä se työkyvyttömyys eläke 1980 luvulla ei mahdolista ansioita...UUTTA SYNTYY OLEVAN UUDELLEEN TOTEUTTAMISEN KAUTTA HIDAS JA AIKAANVIEVÄ PROSESSI....MUOTOUTUU AINA VAIN ITSESTÄÄN EI VOI SUUNITELLA JA MITOITTAA ENNAKOLTA........

sisäosat muotoilua ..
Palataan vähitelllen sitä kohti uuden teknologisen välineistön ohella on vahoja hyviä menetelmiä ja keinoja...Ja hyvin moni osaa tietokoneella tehdä vaikka mitä ?

Tehdään esineitä joissa on magneettisia ominaisuuksia pahvia ja myös kuparia kristalleja linssejä kvartsia materiaaleja....PALAUTUMINEN VIE AIKANSA VÄLIVAIHE ASIOITA JOILLA TÄTÄ SIIS VALMISTELEN SIIRTELEN ASIOITA VÄLIVAIHEITA ON MONIA....

Vähän resurseja mitään ei kanata myydä siis kirpputorihinnalla siintä ei mitään saa tähän lisää sillä tavalla kukaan ei maksa riittävästi.....

Vaikeaa palauttaa uudessa muodossa niitä mitä on jo tehty valmistaa muutama uusi versio olevaan.....Suurin osahan kadottaa käsiensä taidot eikä voi oppia notkumalla no tietoverkon älyrasioiden hiplaaminen on alkeellista toimintaa..

UUTTA SYNTYY OLEVAN UUDELLEEN TOTEUTTAMISEN KAUTTA HIDAS JA AIKAANVIEVÄ PROSESSI....MUOTOUTUU AINA VAIN ITSESTÄÄN EI VOI SUUNITELLA JA MITOITTAA ENNAKOLTA........

sisäosat muotoilua ..


KADONNUT PAIKKAKUNTA VAILLA SIJAINTIA TIETOISUUDEN KARTALLA JOSSAKIN 1980 - 1990 LUVULLA SIIS ....


Tarkoittaa uutta tietokonetta vanha kohta aikansa elänyt samalla siis vain palautan vähitellen vanhoja työtapoja....

NOIN KUUSI VUOTTA AIEMMIN ENNEN AMATTIKOULUA OLIN NÄIN LUOVA AIKAANSAAVA MUTTA KOULU OLIKIN ...


Tilan valmistumista haittaa se resursipula suomessa ei sitä tueta sinä teet olet oma alotteinen kyse aina siis resursista....

Ja ainakin jopa siis sinulle soveltuvasta koulutuksesta tai pienestä avustuksesta..

Toimimaton teknoratia pyrökratia epävakaa halinto ja talous ajattelu sairas yhteiskunta....

HULLUUDEN JA RAKKAUDEN AMMATTILAINEN HYVÄ MIES JA NAINEN JOKA JAKSAA KAIKEN MITÄ OSAAKIN.....


Siirtää muita Ihmisiä eriarvoisina työelämästä mielentereveyspuolelle ja antaa hyvin vähän resurseja kolmannelle sektorille....

Ja rikkailla on vara sijoittaa paljon enemmän yhteiseen hyvään silti aina siis miljardeja valuu veroparatiisiin.....

ELÄMÄN JA RAKKAUDEN NOUSUKAUSI JA LAMA IHMISYYDEN INHIMILLISYYDEN VARJOISSA JULMAN MAAN......Ja jossa yksi perhe omistaa jopa tuotantolaitoksia ja firmoja siis nytkin vain työllistää yhden ryppään sisäpiirin sukulaisia ja joka päästä sisään ulkopuolisia toimijoita..

AMMATIKOULU 1986 -89 ROMUTTI KAIKEN SEN MITÄ TEIN 1978- 1985 VÄLILLÄ PITKÄ AJANJAKSO ASIOITA......


Sillä oleva tietoverkko on tietokone joka on vain se väline ei mikään itse tarkoitus..


TILAA MALLINETAAN MONEKSI VIIMEISTELYN SUUNITELMAN MUKAAN TILA TOIMII TYÖTILANA JA VARASTONA....PALATA PROSESSIN ALKUUN ALOITTAA SIINTÄ TIETOKONE JA TÄMÄ VERKO ON TYÖ TULOSTIN OHJELMA...

SIIS OLET NIN KÖYHÄ VÄHÄVARAINEN TEET MITEN SEN VOI TEHDÄ ETKÄ VAADI LIIKOJA ELÄT ITSELLESI MAAILMAN KAUTTA...

Syy joutua psykiatriseen hoitoon lapsen mieli ja tila loi näitä ajatuksia intuution kautta mieli ja mielentila oli tämä..
Olen kestänyt 39 vuotta masentumatta tätä maailmaa sen todellisuus ei anna muuta kuin syvää itkutonta surua....

Ja pohjattoman vierauden ulkopuolisuuden sen ikävän kotiin en kuulu tänne en voi ottaa vastaan sitä mitä...

Torjunut aina turhat elämääni haittaavat lääkitykset mieli ja tila on se mikä se on pysyvä oleva yliminäni ei sitä muuksi muuta..

Olen elänyt tietyn tehtävän täällä haluan nyt olevana elävänä mennä tähtiin tämä ei ole elämäni kotimaailmani en sitä koe niin....

Vain väärä tottumus ja turtumus Ihmiset halusivat tämän lääkitä siis mielenä tilana pois jolloin olisin itseni tyhjä ja eloton ulkokuori....


Syy joutua psykiatriseen hoitoon lapsen mieli ja tila loi näitä ajatuksia intuution kautta mieli ja mielentila oli tämä..
Maailman kriisin ja jos nyt siis toisen edellä 1999 - 2016 on aina siis mahdolista suurempi kastasrofi siirtyy 2059 jälkeiseen aikaan...

Ihminen elää vesimiehen ja kauriin tähdistössä mars planeetalla aika alkaa nyt teknologia kehittyy D-3 JA D-4 sekä D-5 tulostin...

Materiapaketti holokammiossa rodotit sen kutoo kuin hämähäkki sen verkon esine tai se ihmisen elimistön varaosa joka siis valmistuu itsekorjautuvassa tehtaassa....NOSRADAMUS ON KOLMAS ANTIKRISTUS ON SINÄ ITSE JOKA KATSOT ITSEÄSI PEILISTÄ NÄET VIHOLISESI JOTA ET KYKENE VOITTAMAAN....

Et tee mitään et taistele ei ole muuta kuin tämä tyhjä luulosi sinulla on vihollinen jota ei ole edes siis olemassa..

Ja se ei ole todellista kuin sinun itsesi kautta joten pilkon puita teen no hakopinon minä en siis taistele mitään vastaan se on turhaa aikansa ja tilansa haaskaamista....


POLTTOPUUTA VUOSI ON TÄTÄ TEHTY ENNAKOITU TULEVAA MAHDOLISTA KRIISTILAA JOKA ON AINA ...


Ne katasrofit mitkä tapantuu on joko omaa tekoamme seuraava kohtalo tai seuraamus omista teoistamme ei ole syyllisiä eikä syytä...