IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Suomen nykyinen! Monissa vaaleissa siis valittu ja nyt hyväksytty tuleva kohtalo alkoi olla jo totta vuonna..

Ja 1986 siintä alkoi pitkä hidas siis elinkeinojen ja palvelujen häviö..

Lapinlääni ja oulunlääni osin jopa autioitui ja osaajat ja taitajat lähtivät..

Yksi poliittinen puolitotuus..

Joka vain aina korvautui toisella siis puolinaisella totuus höystetään aina valheella..

Ja joka on lisännyt tietyn pienen no eturyhmän monia siis talousellisia ja siis sosiaalisia asemia paremman koulutuksen kautta..

Minä olin niitä joille ei ole pääsyä lukioon eikä yliopistoon..

Ammattikouluun anominen vei 1979 -86 ja ongelmat oli jo luuttuneet ja tulleet osalsi minun elämääni ja sitä ei voinut enään muuttaa sillä..

Minä opiskelen se ei enään riitä korjaamaan oppimiskykyä..

Väline joka ylläpitää Lapsen ja Nuoren aivojen käsien taitoja on susiteltavaa kaikille joilla on halu oppia ja kehittyä ?


Siintä koituvat haitat se siis aivan turha ahdistus oli mielenterveysalan ja vamaispalevelu lain alaista aiheutti oppimikyvyn työkyvyn ongelmia..

Moni menetti työkykynsä syrjäytyi ohjautui yhteiskunan ulkoreunalle sitä kehitysksenä katsottua muutosta on jo jatkunut muutama sukupolvi..Syrjivä ja syrjäyttävä menettely oli aina vain olevan lain siis sen hallinon säätelyä...

Siinä ei mikään yrittämisen tai tekemisen laatu ja määrä..

Osaaminen tai sinun voimavarat ei osoita sinulle sinun sitä siis todelista ihmisarvoa ja oikeutta koulutukseen tai tukitoimiin..

Piippolassa Erityisryhmien opetusohjelma jossa oli Vammaisia työrajoitteisia oppimisvaikeusongelmaisia oppilaita 1986-89..


Lopputulos oli syrjäytyä..

Ja teit mitä hyvänsä siis no miten hyvin hyvänsä mikään ei riitä oikeuta muuhun kuin syrjäytymiseen kaikesta elämästä..Enään en aidosti luota enkä usko auktoriteettiin..

Olisi siihen aitoa tahtoa ja halúa siis auttaa ketään siiintä ei ole mitään todellista näytöä minulle ihmisenä edes olemassa..

Väline joka ylläpitää Lapsen ja Nuoren aivojen käsien taitoja on susiteltavaa kaikille joilla on halu oppia ja kehittyä ?


Sain mekaanisen vanhan kirjoituskoneen..

Ja siis poistona siis romuna jolla sai siis kirjoittaa vielä nyt kirjoitan se ei mitään korjaa enään..

Kukaan ei enään välitä siintä mitä minulla olisi ollut antaa ihmisille sitä ei ole mahdollistettu koskaan..

Vammaiset joilla on jo kehityshäiriö..

Ja ne joilla on jokin siis mielenterveydellisesti järkkyneet olivat aina siis eriarvoisessa asemassa..

Ja johon minut hallinto ja amattiauttajat töytäisivät siihen lokeroon..

Lokerointi luokittelu määrittely siihen pysyvään siis asemaan..
Suomi on heikko.!

Niin taloudellisesti kuin olevakin siis yhteiskuntarakenne murenee tavalla joka autioittaa lapinläänin pohjoisuomen..

Ja ikääntyvä väestö pakkon edesä siirtyy aina siis muutamiin keskuksiin nuoret muuttaa pois..

Tätä ja sitä edeltää keinottelu monilla palveluilla ..

Ja tulorojen sosiaalierojen koulutuserojen uudelleen kasvu ja tämä alkoi jo minun sukupolven aikana jatkuu edelleen monin tavoin..

Epäoikeudenmukaisuus on aina siis koulutus ja tulorajojen mukaista tai lakisääteistä syrjintää....

Työtön ja on siis jopa vammaisia lapsia..

Ja jo siis se kilpailutus se halvin ja osin jo huonolaatuisin palvelusopimus toteutuu..

Ja hekentää ihmisen siis sitä elämänlaatua todella siis aika monin tavoin vamaispalvelulain ja mielenterveyshoitolain tulkintaa..

Koulutustuksen toimimattomuus ja se kuntoutuksen laatu ja hintasuhde on huono heikentää opimistulosta..

Ja kilpailutus on heikkolaatuista palvelua..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Mitään sen kaltaista kehitystä ei ole tämä voisi estää sitä tahtotilaa ei ole ja ei tule olemaan..

Syrjäytettyjä on suhteessa pieneen populaatioon niin paljon he pois siintä aivovoimasta joka jotakin vielä rakentaisi ja ylläpitäisi..

He ei voi tehdä mitään enään romahdus on yksi tuleva kansallinen kohtalo jota ei voi enään välttää...

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Syyttäjiä on niille joilla menee huonosti kaikki on heidän syytään joka on toimenpide heitä kohtaan...

Ja pakottaa heitä johonkin joka ei mitään enään muuta..

Siintä syystä vaikka teen monia taideteoksia jos elän vanhaksi..

Ja vain siis itselleni elämäni todella vaikeasti määriteltävien tarkoitusten vuoksi tarkoittaa sitä en ole todellisuudessa yhtään mitään..

Asemani on sama kuin sen joka vain tekee jotakin jolla ei ole mitään no arvoa eikä merkitystä kuin vain on olemassa ja tekee jotakin..

En odota en oleta mitään en luule mitään kukaan ei siintä välitä mitä siis minä olen tehnyt sitä ei ole olemassa virallisesti...

Tuskin minä itselleni maksan tekijän oikeutta omista tekemisistäni ?

Suurin osahan on omia tuotoksia joilla ei ole taloudellista merkitystä se on sitä siintä syystä kukaan ei mitään maksa minä maksan materiaalit..

Jos teen jotakin se maksaa minulle itselleni kahden vakuuseläkkeellä on niin köyhä haittaa kaikea tekemistäni siintä on kuluja..

Jokainen joka on luova on köyhä nimetön arvoton maksaa ne omista siis tuloista mitä on tehnyt samoin on työtön..

Että hän todella mielummin maksaa jotta saa jotakin tehdä joka on jopa pakkolain alaista tätä nykyään ei vapaaehtoista..

Eriarvoisuus on syvempää ja aina pysyvämpää kuin on siis julkisuudessa kerottu ja pohjustettu toisella tavalla tässä maassa..

Monin tavoin myös tehnyt tyhjäksi ihmisarvon pilannut ja myös todella minun elämäni monen muun elämän pilannut ennakolta käsin..

Positiivisuus on markkinatalouden luoma mielikuva harhakuva ulkoisesta taloudellisesta kasvusta jota ei ole olemassa..

Henkisyys on totuudenmukaisuutta ei tunne tätä positiivisuutta..

Positiivisuus on sisäainen tasapainotila ei ole onnellisuutta jota ei ole siis olemassa kuin harhana itseluotuna mielikuvana..

Jota markinoitu jolla on tehty toisille hyväkin elämä ja kohtalo...

Julkea tapa syrjiä ja kiusata heikkoja ihmisiä vaatimalla positiivista jota ei ole sen ehtona mielenterveyshoito joka ei ketään auta..

Säätila oli kylmä ja ilmiö sekoittuu tarkasti niin muodostaa surrealistisen tähtitivaan jossa on vieras taivas ja tähtiä.....


Myydä lääkeitä painostaa ja pakottaa kokemaan se yhteisenä hyvänä ja jota se ei ole..
Ne ilmiöt ei noudata luonnollista kiertoa..

Johon pitäsi olla nyt tietyin ajoin todella vahvoja säätila on siis sille jopa oikealainen..

Ja samoin luonnon j sään olosuhteet sille silti ne ei ole siis havaittavissa nyt..

Ilmiö rakentuu tietysti luonnon ja sään vuode ajan vakutuksen ohella on muitakin syitä voi olla..

Selitys asioiden siis selittely on siintä syystä turhaa jokainen muodostaa tapahtumista..

Aina ne omat käsitykset perustelut joilla on hänen omat määritelmät ja kun eräs hemkilö nuodosti käsityksensä tälle..

Minä menen kotiini en ajattele mitä sinä olet puhunut ja sanonut asioista minulla luulo ihmiset sitä miettii mitä minä puhun ja sanon mistäkin..

Vaikuttaa muihinkin ihmisiin niin..

Ja hänet jo todella ohitetaan...

Ja siis hännelle ei puhuta on jo turhaa puhua henkilölle joka ei ajattele ja välitä sinusta jolle et ole merkityksellinen...

Mielenterveysalalla ja hoivaalalla se voi olla näin..

Jos siintä saa palkan joka on siis jo kohtuullinen ja hyvä mutta jo siis no samalla sanotuna vieraannuttava vastaus mihinkään..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Pakko olla kriittinen ja todeta henkisen tien kulkijat ei kiinostu minusta ja se osoittaa he ei ole yhtään uskovia vahvempia tekijöitä..

Menee se maalaisjärkeen jopa elämän ymmärrykseen näin on harvoja on joilla on aina jotakin joilla on muita..

Jopa vahvempaa paranormaalia tuntumaa..

Ja jonkin siis asteista kykyä olla sitä mutta se ne siis ei minua kohtaa en tiedä mikä on nyt siis kyseessä..

Palaa aiempaa tietoisuudentilaan ja tasolle jolla jo elää ja on ennen sitä tapahtumaa ei se mitään muuta..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Syy on ylennsä myös yhteiskunnallinen taloudellinen sekä se sosiaalinen asemani..

Jo siis tekee minusta monille todella sitä epämieluisaa siis sitä ohitettavaa ja hyljeksitävää ei vastaan otettavaa seuraa...

Aika ja tila mikä on yhteiskunta miten tähän on suhtauduttu vaikuttaa jo nyt kaikeen mitä voi olla mitä ei voi olla..

Jo siintä näkee mitä on tämänkin siis jo elämän alan oleva se todellisuus tässä maassa on aina..

Ja jopa sitä täällä todella aika vähän siinä mielessä mitään merkistyksellistä porukkaa..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Täällä jää useimiten siis yksin asioineen ja elämä kuluu sen kanssa ei ole mitään eikä siis ketään joka ottaa vastaan millään tasolla..

Ja siis sitä ei juuri ole täällä tavaoitettavissa..

Samaa kokee moni mutta silti vierastaa ei ota vastaan muita ihmisiä sitä jää yksin hylättynä ja hyljeksitynä olemaan..

Siintä ei ole paluuta ja irtiottoa siintä pitää kyllä siis kaiken kokonaisuus huolen näin siinä voi käydä ihmiselle erakoituu lopulta siinä..

Syyt vain vaihtelevia merkityksiä täynnä..
Suurempi riski lapsella ja nuorella on aina todella se väärin muodostettu turvallisuus joka on..

Joko tietoisesti tai tiedostamatta tehty harhakuva turvallisuudesta jota ei voi olla olemassa..

Ja jota ei voi olla olemassa edes tässä elämässä.

Hallinto ja se olevan tiedonkulun suodattaminen harhaan johtavaa tietoa kootaan ja arkistoidaan vain valikoimalla haluttu osanen tietoa..

Juuri sillä menettelylä ja keinolla siis jopa se niin haluttu mielikuva..


Ja se mielikuva todella aina vain uudelleen siinä tiedonkulussa vain on ja vahvistuu ja juuri se hallinto sitä toistaa koko ajan...

Hyvin vähän uudelleen tarksteltu sama tieto on aina uudelleen kirjattu ja haluttu nähdä niin ollen jopa totena..

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Turvattomuus on lapsi ja nuori suljetaan joko laitokseen tai kotiin jossa ne tukitoimet kohdistuu elämiseen kotona..

Ja on sisäisesti kaiken soisaalisen elämän yhteikunan siis ulkopuolella ei synny sosiaalista läsänä oloa..

Ja oman ikäkauden kehitystarve ei täyty ikäiseni ei ota vastaan pakko jo elää olla..

Aina kaiken sen elämän ulkopuolella ja ulkopuolisuus on sitä siinäkin jää kehityksellisesti kaiken elämän luonnollisen kierron ulkopuolelle..Yhteiskunta ja ammattiauttajat on jopa siis tässä maassa todella jo siis ylläpitäneet tätä harhakuvaa ihmissukupolvia ja sukupolvia..

Auttamista sulkea eristää ja rajoittaa elämää ja juuri sitä todella luonolista kehitystarvetta turvallisuus harha..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Riski ajatua vaikeuksiin on sitä suurempi mitä enemmän sinua on pyritty eristämään ja sulkemaan ulkopuolelle syntyy turvallinen kupla..

Jossa on turvallista olla mikäli pysyy eritystilan sisällä..

Kotona oli aina kaiken elämän yhteiskunan ulkopuolella elävä..

Ja ei vain voi olla ikäisensä tasolla olevia eläviä ihmisiä kohtaava nuori ja joka voi rakentaa ihmisuhteita kehitystaepeensa mukaisesti...Taantuminen on väsitämätön kohtalo ikäiset alkavat vieroksua hyljeksiä he ei sinua vain ota vastaan elämäänsä..

Voi jatkua 1980 - 93 asti ja jonka jälkeen kehityksellinen aika ja tila on jo siis todella sulkeunut sinut pois..

Ja elämättä jäänyttä elämää ei saa koskaan enään siis vain takaisin..

Nyt en enään ota ikäistäni edes siis vastaan..

Ja siinä on jo se ehdolistus he siis tuntuu nyt jopa siinä on minun isäni ja äitini mutta ei ikäiseni vertaiseni kohtalo..

Jos jään yksin en enää vain seurustele ikäiseni kanssa..

Pitää olla 20 -30 ikävuoden väliltä jäin sille tasolle kehityksellisesti enään sitä ei voi kuin todeta näin on tapahtunut..

Ikäiseni todella saattaa ärhenellä minulle kuin minun äitini ja isänkin sen osasi tehdä luonnollisesta syystä..

En enään ota vastaan sitä kohtelua ja en elä ikäisteni tasolla..

He ei minua hyväksy siinäkin on sama ongelma vastassa mikä on jäänyt ikäni vuoksi sen varjoon siintä ei tulla ulos koskaan..

Minulla ei ole pysyvää siis paikkaa sosiaalisessa verkostossa..

Ja tämä jatkuu vielä läpi tämän elämän ajan näin kaikki on keinotekoista ei arvovalintaa pakko elää toimia näennäisesti kuin ikäksusi sanelee..

Ikäiseni vieroksuu hyljeksii koetan kiertää sitä reaktiota..

Joka tarkoittaa sosiaalista yksinäisyyttä sosiaalisen elämän köyhyyttä ei vain aineellista köyhyyttä..

Mielenterveysavulla tätä voida siis auttaa korjata ei siintä muuksi muutu joka on rajaoite sosiaalisesti kuin taloudellisesti...

Kehityshäiriö on aiheutunut aiheutettu systeemin toimesta käsin...

Pysyvä häiriö siis elämässäni jota ei voida korjata eikä edes haluta nähdä sitä tapahtuneena totena..

Joku vanha ja äreä ikäiseni ei sitä käsitä totena ja anna sen olla todella jo rauhassa sillä hänen ymmäryksensä ei ole tilanteen tasalla..

Uhkailee ja osoittelee minulle minun vikoja ja virheitä..

Ja mitä se tässä siis enään mitään auttaa tai ketään auttaa tuo jo nyt siis se pysyvä aina oleva kitkatila..

Alkaa toimia minun suhteen kuin niiden siis omien lastensa kasvattaja ja holhoaja joka on äreä keskiikäinen ja todella siis se häiritsevä tekijä..
Kaikki ne äänet alumiinista tehty lämmön ja ilmankiertoputki yläkertaan joka antoi puheet vahvistettuna korviini...

Ja olin tietoisempi kuin kukaan muu..

Äiti oli tympeällä mielellä tiesi tai toisinaan jopa siis muisti se kuuntelee hänen työkaverinsa oli sanoneet siintä jotakin..

Vieraat puhuvat miten puhutaan mikä on totta osasin kuulla aina kaiken ja todelliset syyt kaikkeen..

Ja siintä mitä oli todella turha puhua edes julkisesti saati edes siis mitään yksityisesti..

Neuvonpito oli jo todella lyhyt ja siintä sen jälkeen puhuta kerrota muille ja edes ne psykologit ja muut ulkopuoliset oli todella siis ulkopuolisia..

Sitä aitoa nevonpitoa ei koskaan psykologin luona käyty..

Ja sillä isäni ei no anna muuta siis lausuntoa on laiska kotitöissään ei voi luottaa tähän..

Tarkoitti ei puhuta perheen asioista piti ottaa sovelias se puheen aihe ei sitä mitä kotona oli puhuttu...

Ja olin jo siis siintä torvesta kuullut ja sen keskustelun siinä mitä ei todella siis edes puhuta huomenna..

Vain ne avustukset piti hoitaa talouteemme maanviljelijä perhe eli sillä ja tällä tavalla raha ja talous saneli kaiken sen siis mitä on ja ei ole..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Yksikään psykologi ei tehnyt mitään korjatakseen lapsen tai nuoren sitä jo tukalaa asemaa...

Ja johon olisi ollut todella osallinen syy ja sen tekijä..

Kotona omissa töissäni todella ahkera kaikki materiaali mitä oli maalit ja naulat ruuvit oli käytetty..Sata erilaista esinettä joihin ne oli käytetty halinto ja siis virkailijat toivat sen esille tämä ei johda työllistymiseen.....

Harrastaa työtekoa toimistossa joku isäntä ja emäntä mainitsi minä olen työvieroksuja veronmaksajan elätti ja vajakki elikä vammainen...

He ei halua yritän seurustella heidän tytärensä kanssa..

Tyttö oli lopulta samaa mieltä samoin hänen veljensä kohta oli samaa ja yhtä mieltä muutkin nuoret..

Psykologi haukkui minua minä en noudata normeja sääntöjä johtuu siis minusta itsestäni en sopeudu yhteiskuntaan ja sen sääntöhin..

Joka ei ole edes totta...

Ja ne enakkoluulot asenteet on todella tuleet systeemistä joita on kaikki noudattaneet sen jälkeen..

Ja vuosien siis 1980 -93 välillä oli todella siis näin kokonaiskuva..

Koko siis yhteisö yhteiskunallinen todellisuus sitä samaa asennetta ja jo sitä valitsevaa siis ennakkoluuloa..

Miksi minä muistasin väärin asioita olen kirjoittanut vihjeet perustelut aina vihkoihin joissa säilyy perustieto mitä ja .....


Mitään merkitystä ei ole niillä psykologin kohtaamisilla pitää olla todella jo aika tietämätön ja tyhmä jos niitä uskoo..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Kotona oltiin neuvotomia tämä edessä silkkaa tiplomatiaa ja jo pyrkimystä mielyttämiseen psykologin ja lääkärin hallinon mielyttämistä..

Rahalliset avustukset piti ottaa ja sinne asti sille annetaan jotakin arvoa sitä taloa kotia voidaan kunnostaa....

Ja ei muuta syytä ole sille tyhjälle kunnioitukselle eläminen kahden siis tulen välissä siintä ei voida julkisesti puhua koskaan..

Sitä ei voida kirjata minun asiakirjoihin koskaan se on totta joten siintä ei voi vain puhua totena..

Elämää ulkopuolisuudessa näkökulmien kohtaamattomuudessa..

Kukaan psykologi tätä voi vain tehdä oikeilla perusteilla..

Ei edes halua minua kohdata ei ole vuorovaikustusta monologia sitä ne puheet toisen tajunnan pommistusta toisen ajastusten torjumista..

Psykologi pyrkii todella siis mitätöimään minut aina uudelleen..

Seuraava psykologi jatkaa sitä minä jatkan tätä siis asemasotaa poterot on syvät yhteisyyttä ei synny koskaan mishinkään suuntaan..
Lähestulkoon ainoa asiantila joka on saavutettu jo minun sukupolvessa on olen osin työkyvytön työkyky ei ole koskaan voinut kehittyä..

Ja kotona oli yleensä turvallista aineellisista asioista pidetty huolta joka ei sisällä..

Mitään siis henkisiä eikä psykkisiä aineettomia kehitystarpeita..

Ja ei ole voinut sitä tarvitavaa sosiaalista puoltani koskaan sisällyttää siis elämääni..

Ja kuin ne 3 vuotta ja ne resursit oli siis todella siis käytetty sinä vain no palaat sinne kotisi siis ulkkohuoneistoon..

Kotona piti olla jo se siis tiedonkulku rajattua se oli suodatettua ei voinut sanoa psykologille ja psykiatrille kohtelette vahinta poikaamme väärin....

Psykologi kirjasi kotona ollaan tyytyväisiä hoitoon kohteluun siihen mihin ei todella oltu millään tasolla tyytyväsiä..

Valheellisesti ja jopa siis tietoisesti pois suodatettua tietoa ja asikiarjoista ei käy tämä siis ilmi..

Tämän pitäisi ilmetä jos 2019 elävä nuori joutuisi minun aikaan ja jo siis asemaan olispa hän kumpaa sukupuolta hyvänsä..

Ei kestäisi kohtelua ja puhuttelua siis romahtaisi herkästi todella yksin ei vain on kokenut yksinäisenä elämäänsä..

Ei ole kukaan joka näkee hänen siis elämänsä ja juuri siis hänen tavallaan sitä on todella vaikea löytää..

Elää saamatta mitään vastaan tuloa elämälleen ja koskaan kokea mitään aitoa sitä mikä voi olla nyt mahdolista olla niin..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Et voi tehdä silti vain tehdä sitä elämänmuutosta..

Ja ainoa asia yhteys jota on psykologin toimessa hoidettu on lakisääteinen toimenpide..

Vammaiset ja siis ne mielenvikaiset ei yleensä tee sitä edes työnään mihin he saa koulutusta..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Tekee jotakin yksinkertaista ja helposti opittavaa suojatyötä ennakolta ja ennalta määriteltyä ja he mukautuu sopeutuu tähän..

Ja ei he tee mitään suunitelmaa joka on omista voimavaroista lähtökohdista kumpuavana se heidän elämänsä valinta..

Ei ole mahdolista tehdä omia valintoja päätöksiä he voi todella uudelleen syrjäytyä..Ja jäädä tämän siis yhteiskunan sinne elämän ja äärireunalle olemaan ja kysymään elämän tarkoitusta merkitystä muilta..

Olet sitä jo kysynyt 39 vuotta kukaan ei vastaa sinulle yhtään mitään ja vastaus on unohda menneet aloita puhtaalta pöydältä uusi elämä..

Kysyt millä tavalla tämä on mahdolista ?

Saat vastauksena elät puhut olet kuin ne kaikki muut syrjäytyneet jotta et jää aivan yksin olet normin ja säännönmukaisesti käyttäytyvä..

Et siis puhu monologia ja jota olet puhunut jo 39 vuotta todella saamatta yhtään vastausta..

Minä menen kotiini minä en sinun puheitasi ajattele ne jää tänne..

Minä en sitä kirjaa tätä syytä perustelua asiakirjoihini psykologi voi valita mitä kirjaa mitä ei siis kirjaa minun sanomana..

Ja tietoa on todella siis suodatettu aina...

Jotta syntyy mielikuva tämä ei ole hakeutunut työelämään mutta syytä ei kirjata miksi ei ole hakeutunut...

Syy oli kukaan ei ota minua edes suojatöihin suojatyökeskuksetkaan ei minua siis huolineet 1980 luvulla eikä edes 1990 luvulla..

Väliinputoajat käsitellään syyllisinä itse aiheutettuun syrjäytymiseensä...

Eriarvoisuus on monimutkaista ja eriarvoistaminen hyvin monimuotoista hallinnollista syrjintää jossa viidellä psykologilla osuutensa...

Joiden lausunnot viisi lääkäriä kirjasi vahvisti aina uudelleen..

Monilogia puhuvia syrjäytyneitä on ympäri tätä maata tulee vastaan jopa hyvin siis monissa paikoissa..

Monet kyllä puhuu no aivan minun tavalla perustelulla ja samalla syyllä..

Vain persoonasta riippuen siis ongelmien muotoilussa pieniä eroja mutta ongelma on silti täysin siis se sama...

Minulla on epätavallisempi lähtökohta marginaalissa on pieni joukko siis marginalisoituneita...

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Ja joilla ei ole sitä mielenterveysongelmaa ollut alunalkaenkaan..

Eläke ja sosiaalitusrva sen vaatii hallinnollinen ratkaisu ongelmaan pitää silti niin kirjata asiakirjoihin...

Syntyy kielteinen reaktio muut ehkä on psyykisesti sairaita olleet..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Ei enään sitä ole mutta heidän siis kokemustensa raja on sitä ja siintä ei voi saada digikameralla kuvia siintä mitä he on kokeneet nähneet..

Olipa kyse mistä hyvänsä ikään kuin kohde tai esine sisällä toinen ääriviiva vaikka mitä mieltä olisin tai en olisi tämä....


Tuon näille digikameralla ottamiani monia siis kuvia joita he ei voi pitää aistiharhoinakaan syntyy vielä lisää tätä kitkaa..
Pohjoipohjanmaalla tämän kohtalon kokenut yleensä kokee todella siis jo tämän saman kohtalon minun sukupolven aikana..

Ja mikä on katsottu hänen syyksi hän aiheuttaa tätä ja nämä käyttäytyy näin..

Erona nykyiseen on syy ja perustelu on toinen menettely..

Kohtalo on todella siis sama ja jos systeemi ei tunne muita vaihtoehtoja kehitysvammaisena kohtelun tai psyykkisesti sairaana kohtelun..

Kasvatuslaitoksen väkipakolla sopauttamista tähän valittuun kohteluun...

Riippumatta siintä on sille muuta perustetta kuin valita käytäntö kohtelu systeemin mukaisesti menetellen..Kokee tätä suhtautumista ja kohtelua sekä käyttäytymistä ja on aikuinen nuori tai yleensä aikuinen..

Ja sillä on siis jopa jokin siis melenterveystausta ADHD asperger ja siis se friikki tulee syytös...

On todella hänen itsensä ehdolistamaa ja aiheuttamaa on hänen tuleva ja oleva kohtelunsa perustelu...

Reaktio nämä puhuu siis tälle näin..

Ja minulla ei olisi siis no edes siis lupaa näitä edes puhumalla näitä nyt todella edes ojentaa..

Ja osoittaa mihin heidän teot johtaa..

Yksi opettaja joka puuttui jo taas minun sanomisiini tähän ja tuhon siis asiaan..

Äidinkieli kirjoitetun kielen ilmaisun ongelmia myös itselläni..

Kommunikaatio ei aina toimi niin kuin sen pitäsi toimia täydellisesti joka on väärinkäsitysten riski..

Ja minä todella siis vain pahennan näiden mielen..

Ja aikuisuus monille todella siis tarkoittaa tätä pitää sietää ja suhtautua aikuisen tavoin näille ei saa mitään sanoa edes siintä...

He toimii ja käyttäytyy väärin mutta minun kohdalla on taas ristiriitatila aikuisen käyttäytyminen on vaikea rajanveto mitä sillä on tarkoitttu..

Lapsen kehityskertomus sama henkilö joutuu elinpäiviensä aikana moneen kertaan käymään läpi tätä mikä alkoi Lapsena ?


Tällä paikakunalla on aina ollut näin.. Ja tietyn taustan omaavan kohtelu jo on muista poikeavaa...

Määrittelyä ja lokerointia ja sitä harjoittaa vain ne koulutetut ja siihen jo oikeutetut henkilöt..

Minua yritetään tästä jopa kurittaa..

Jos minä olen siis maalaijärjellä huumorilla tähän sanonut ja puuttunut aina mahdolisesti se seuraus...

Ammattiauttajat alkaa samalla tavalla minua tästä syyttämään ja siis no minä häiritsen näitä ja se minun syytä nämä näin käyttäytyy..Tätä on joutunut sietämään jo 1980 aina tähän päivään asti muuttanut aina sitä muotoa ja siis millä tavalla se ilmenee täällä..

Psykologin syytös erilaisuuteni aiheuttaa tämän..

Ja minun tulisi olla siis tietyn siis sen jo nyt normin mukainen ja yleisen sosiaalisesti hyväksyttävän mukainen kaikin puolin sitä..

Jotta en jäisi aina yksin ei ole siintä miksikään muuttunut..

Vaikka minä olen jo monin tavoin siintä hiotumut ja muuttunut sama on edessäni mikä on jäänyt taakseni sama syytös ja asenne on vahva..

Joka kerta havainnut myös muita kohdellaan herkästi näin..

Mitään ymmärystä siintä ei ole henilöhän käyttäytyy minusta aivan hyvin mutta silti tätä ryhtyy joku siintä sätimään tässä on jotakin vikaa..

Jos menen samomaan tälle tämän..

Ja antaa tämän siis asian nyt jo todella olla ja jopa siintä lopulta siis seuraa tämä on siintä sätinyt minua..

Tämä on koettu 1980 aina vuoteen 1999 asti näin sen jälkeen vielä aina siintä 2019 asti aina se sama syy..

Ja mitään ei ole tapahtunut...

Siis mitään mikä sitä todella tähän oikeuttaa puutumaan..

Silti vain töhän oikeuttaa tämän ja mitään ei ole tapahtunut..

Ja on siis minun syytä tai tämän toisen syytä tämä ei saa noin sanoa tai käyttäytyä..

Ei ole mitään muuta syytä tämä on yksi yleisin tapa tai siis se käytäntö jos olet marginaalissa elävä henkilö..

Sinulle todella siis yhtenä päivänä lyödään syytös ovet sulkeutuu sinulta sillä sinua uhtaan aina uudelleen..

Moni poistuu joukosta sen jälkeen lopullisesti oman käden kautta..

Nähdään se käytöshäiriönä mikä ei ole sitä siintä on aina rangaistu joka on johtanut sulkeutuu..

Todella asuntoonsa lopulta päättää päivänsä..

Voinut todella olla myös minun aikana psykologi tai koulutettu..

Ja joka ei ole voinut tätä sietää ja hyväksyä..

Todellisuuden kieletty näkökulma josta ei haluta edes puhua totena sitä aina yritetty suodattaa pois systeemin julkisuus kuvasta..

Tylyä ja todella aika kylmää kyytiä jos puutut tähän asiaan..

Pitää olla loputtomiin kyykyssä ja hipi hiljaa siintä mitä on kokenut jopa nähnyt elämänsä varella..

Minä en suostu vaikenemaan saan aina kokea tylyn kylmän syytösten ja kaiken seurauksen ja sen psykologisen ja tylyn ryöpytyksen..

Marginaalia rangaistaan..

Ja kuten rangaistaan sitä siis työtöntä todella siis jo monin toimin samat toimijat ja siis viranhaltijat aina siellä hallinossa..

Ja josta joista se se lähtee liikkeelle..

Ja sieltä vaikuttaa todella aika siis moneen olevaan tulevaan kohtaloon...

Tylytys ja tyly kohtelu sen aistii kokee on aina henkilökohtaisesti pakko ottaa totena vaikka tietää sille ei ole perusteita..

Olipa kyse mistä hyvänsä ikään kuin kohde tai esine sisällä toinen ääriviiva vaikka mitä mieltä olisin tai en olisi tämä....


Vaikutin voi olla kuva joka on virkailijalle liikaa vaaditaan tätä ei saa siis noin vahvasti tuoda esille...

Motiivi tähän on aina tehty niin syy on työttömän virhe ja syy tähän..

Mitään sitä syytä ei ole todellinen syy on se siis kyykytys ja tylytys joka ajaa toisen nurkkaan...

Todella aika monille siis todella ahdistavaa ja elämää siis tuhoavaa sitä kokea toistuvasti..

Syytä ei ole se keksitään aina siinä systeemissä...

Monimutkainen kokemusten käsittelyn vaikeus ja noin 39 vuotta monia vastakohtaisia koettuja syitä ja seurauksia...
Kokemasi on jo havaittavissa kameran ja laitteen avulla ?

Ja vielä tänä päivänä se on vaikeaa suostua sitä siis jo näkemään todella ryhtyä kokemaan sitä jonakin siis olevana siis havaintona..

Henkilö on sanonut sisäinen kokemus ei voi näkyä kameran tai sen siis kojeen avulla..

Ja jona henkimaailman siis ordia ei todella pidetä edes siis totena ja olevana ja kuvattavana kohteena ..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Vanha ja kokenut mielenterveysalan konkari...

Joka ei voi tarkastella sitä asiana asioiden siis joukossa ja sitä ilmaista ja todeksi edes myöntää..

Se vaikuttaa häneen alitajuisena siis rasitteena..

Tyypillisin tapa reakoida on vaatia siis minua muuttamaan puheen aiheet siis ne aiheuttaa minulla ei ole yhtään kaveria tai ystävää..

Tämäkin siis puhe ne karkoittaa siis ympäriltäni pois....

Ihminen ei voi hyväksyä erilaisuutena kuin mielenterveyden ongelmat on ja se hoidetaan lääkityksin pois..

Ja tätä ei voi lääkitä ja hoitaa pois päiväjärjestyksestä..

Normitavalla psykkisissä harhoissa elävä ahdistunut ihminen joka hakee apua ja lääkitystä..

Ja eikä voi niitä harhoja millään siis digikameralla kuvata..

Ei karkoita muita pois ympäriltään joka on pötyä kyllä karkoittaa kaiken sosiaalisen elämän ympäriltään..

Ja hän ei vain osaa puhua ongelmistaan sillä tavalla..

Tosin siis tälläkin ilmiöllä on aikansa ja paikkansa jota se ei voi kait nyt ylittää ja..

Ilmiöillä on taipumus välillä kadota niistä ei saa yhtään kuvaa..

Voivat tulla esille uudelleen kun et enään sitä edes odota ja vaikka minä ne hyväksyn siinä missä muutkin asiat..

Ja ne ei minun tahtoa tottele en voi itse aiheuttaa se ei onnitunut minulta..

Seuraava taso on sähkömagneettiset ufoordit..

Ne todella näkyy kuuluu kaikille jotka on siinä paikalla ja niitä ei ole vain havaittu vielä ja...

Pelko erilaisuutta kohtaan on aina siis olemassa ja kun vielä tämä lisätään..

Joku kysyy olenko minä vaarallinen henkilö..

Kielteisyys kuuluu niin tänne pohjoisuomeen kuin siis lapinlääniin jossa on harvaan asuttu maanosa jossa outoja voi tapahtua mutta..

Ongelma poistuu kun ne siis oudot vain siis lääkitään pois..
Lapsena minun oli todella siltikin vaikeaa tehdä mitään siis väkivaltaa ja olin sille herkkä.

Ja miltä se siis todella toisesta tuntuu siinä oli jo yksi vahva siis se esto olin siinä syystä altis joutumaan jopa kiusatuksi..

Olin lapsi olin osin lapsellinen..

Luulin kissa haluaa uida melkein kisan pennun hukutin kissan sain siintä jo trauman..

Ja joka jo opetti minulle itselleni..

Tämän siis sen jo omakin siis arvaamattomuus ja väkivaltaisuus satui jo minuun itseenikin todella aika julmasti..

Laitoksessa rangaistaan puhuu totta asioista samalla siintä että ei tottele ja ole puhumatta totta alistu psykologin ja lääkärin tahtoon..

Sain kuulla kokea nähdä ja kaikki toisen siis omistamat arvotavarat joita ei ole lukkkojen takana siis pidetty säretty piirrutukset revitty..

Varastettu toisen omaisuutta arvotavaroita..

Ja kiusattu käytetty hyväksi itseään siis jopa heikompaa selkeä nokkimis järjestys jossa pakko olla toiselle jopa paha..

Toisille pikkulapset oli kuin leluja joilla voivat leikkiä..

Koskemattomuutta ei kunnioiteta..

Ja ei aina edes aikuisten taholta tarkoittaa toisen tahtoa ja siis ajatuksia ilmeneviä siis eriäviä sis mielipiteitä ei ole kunnioitettu..

Uskovat siis pelottelevat maailmanlopulla helvetillä..

Psykologit ei lääkärit siis ei kunnioita lapsen sisäistä siis sitä näkemystä ja ajatuksia jätä niitä kokemattomiksi..

Ja kosketaan jopa siihen ja joka on todella ymmärettävissä jo siis todella vääryytenä lapsia nuoria kohtaan...

Ja josta kotona opetettu tämä..

Tämä ristiriitatila jopa uskovat tietyt ihmiset oikeuttavat tekonsa hyvällä syyllä perusteella ja heitä ei voi eikä saa arvostella..

Laitos on asiantila jota ei saa arvostella..

Opetetaan valahtelua ja mielyttämistä ja olemaan mieliksi jopa siinä mitä sinusta sanotaakin..

Niin se pitää ottaa totena eikä olla tottelematta aikuisten tahtoa..

Ja joka on minulle todella aika siis mahdotonta niin toimia mikäli olen jo havainnut tämä ei ole totta..Lääkärin ja psykologin tarkoitus se oli sopeuttaa minut todella jo siis siihen minä opin todella valehtelemaan..

Tärkein sääntö oli laitoksen auktoriteetin uskomisen sääntö valehteli siintä isälleni ja äidillenikin minun läsnä olessa..

Kaikki mitä siellä on jatapahtuu kuuluu asiaoihin joista ei julkisesti kysytä ja pakkolla sopeuttamista..

Lapsi siis sopeutuu väkipakolla siedätettyyn kosketteluun ja kiusaamiseen siintä kärsimättä..

Yksi lisä sääntö oli sitä mitä laitoksessa ei minun kotona voitu hyväksyä siintä ei saa tulla julkinen tieto ulkopuolisille tahoille..

Sallitaan kaikki kokee samat rangaistukset riippumatta siintä mikä on se määritelty syy eikä oireile sitä julkisesti muille....

Tämä ei toteutune paikka on kuriton..

Ja ainakin ulkopuolele ei siis leviä sitä tietoa ja minä en siis vain no sitä ryhdy siis välittämään siintä..

Ja puhumaan kyselemään..

Siis sen kaiken siellä tapahtuvan tarkoitusta ja sitä oikeustusta..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Kaikissa vaikeuksissa oli läsnä laitoksen varjo ja aihetettu 3 kuukauden aikana sitoutettu kaikki yhteiseen..

Valitsevan olevan siis todellisuuden suodattamiseen minä teen todella jo väärin jos en hyväksy sitä vääryyttä ja valhetta..

Jo samalla kun totuutta joka on valhe..

Sitä siis todella iskostetaan minun siis lapsen päähäni ja se on minä olen mieliasiaras enkä voi tietää tästä juuri siis sintä syystä mitään...

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Siinä on tuon asian tilan iskostaminen minun mieleeni siintä ei voida siis puhua niin se ei olisi oikein tehty..

Siis minua ja muita ihmisiä siis kohtaan..

Kontrolloitua ja manipuloivalla pakolla sopeuttamista yhteikuntaan..

Vaatimuksia ryhtyä valehteluun ilmenee vieläkin mielenterveysalalla jopa kehitysvammaisten kohdalla edelleenkin..

Manipuloivaa uhkailua ja siis jota on nähty jopa todella jo vähäpätöisissä käytöshäiriöissä joita on käytetty kurin perusteluna..

Vastaavasti amatiihmiset ei myönnä he voivat olla itse syynä tähän siis toisen ihmisen siis häiriintyneeseen käyttäytymiseen..

On aina esiintynyt häiriintynyttä kayttäytymistä ei siinä tapauksessa ole tapahtunut ja toinen vain on todella siis se häiriintynyt...

Tätä ei myönnetä siintä johtuen tunnen monia joiden puheissa toistuu ne samat puheet ja teemat 40 - 30 vuotta...

Suositeltu sen unohtamista aloittamista puhtaalta pöydältä..

Suosittelija saattaa itse toteututaa samaa ongelmaa ei sitä myönnä eikä näe haittana toiselle jota hän sillä lopulta kurittaa..

Minua syytetään sillä puheella aiheutan hyljeksintää syrjintää itselleni ja minun pitää tehdä muutos..

Omassa siis epätaydllisessä elämässäni joka ei enään ole edes mahdolista niin olla..

Mitä tämä muutos sitten tarkoittaa riippuu siintä toisesta henkilöstä minä olen kuitenkin mennyt lopulta tämän toisen puolelle..

Ja myöntänyt sinä kyllä siinä asiassa nytkin todella puhut totta joka on monia kertoja johtanut tähän..

On sanottu minulla ei ole oikeutta niin puhua tälle toiselle..

Riittää tämä ottaa lääkkeensä ei ole lopulta oikeutta olla vertaisuuden ja tuoen ilmaisuja pitää olla..

Tämän virallisen siis asiantuntijan koulutetun ehtojen mukaisesti...

Vertaisuus ja vertaistuki on imago ja julkisuus kuva..

Ja jota ei ole olemassa muussa muodossa kuin kaikki on ihmisiä joilla on oneglmia..

Suostu aina vain sovinnaisuuteen ja valehteluun..

Ja on aikaa tarkastella asiaa niin monesta siis olevasta tulevasta näkökulmasta...

Valehtelu on korvautunut jätän sanomatta jotakin odotan kunnes tämä toinen todella siis epäonistuu niiden siis oletustensa kanssa..

Mielenterveysalalla on ihmisiä joiden mahdotonta hyväksyä sitä totena jos ei ole käyttänyt lääkkeitä on kulunut 30 vuotta hyvin menee..

Saattaa olla alalla oleva jo keskiikäinen henkilö on..

Omaksunut käsitykset joita toinen jopa siis käyttää edukseen tietää mitä tämä luulee ja tietää miten tämä sen käsittää..

Tietää tähtelöisyys on sisäinen tila joka kestää elämän ajan samana..

On erilaisuuutta josta puhumatta jättäminen ole siintä pois irtoamista ja ne muut sen vaistoaa ja silti sen siis edelleen..

Ja vieroksuu ja hyljeksii minua pitäsi olla siintä syystä paha olla käyttää lääkeitä koko sen elämäni ajan..

Ja kun ei ole paha olla se on väärin..

Väärin kun onkin siis nyt hyvä olla sen kanssa sen täytyy olla sairauden tunnoton ja...

En enään edes yritä rakentaa sosiaalista verkostoa ja joka voi olla monille muille myös täysin mahdotonta..

Ja siintä syystä muutos ehdolistuu tavalla joka ei ole edes mahdolista olla niin pohjoissuomi on muutoinkin monille vaikeaa elämää monella tasolla..

Todella vaikeaa olla ja elää monista syistä sitä ei voi niin tehdä..