IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Toisille kuvat on aina tavallisen tarkstelun jälkeen tavanomaisia kuvia sitä mitä muut katsoo heijastumana tai luonnolisena kuvateknisenä virheenä..

Skeptisyys estää joskus ja toisinaan uuden löytymisen luovan ilon ja sen kaikki ei ole tieteellisen itsestään selvää ennakoitavaa..

Toisille jokainen digikuva ja kuva jossa on jotkin jota ei ole sitä ei tarkastella siinä olisi jotakin muuta kuin heijastuma ..


On itsestään selvyyksiä mitä voi olla mitä ei voi olla digikamera kuvaa tai löytää jotakin kuvaan kuulumatonta metafyysistä se on joko heijastuma..

Tai tulkinta virhe..

Ja jostakin täysin ei siis olevasta joka silti on siinä no kuvassa ja ajassa ja tilassa läsnä olevana silti se on ihmisille ei olemassa olevaa..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Ihmiselle joka on skeptinen ja siintä syystä kiinni ajassa ja tilassa jossa on elänyt...

Ja hän ei vain voi siis huomata omaksua suhteellista todellisuus kuvaa..

Voi olla olevan sisällä jotakin joka ei ole hänen todellisuus käsityksensä mukaista ja ne monet siis realiteetit ei ole aina todellisuutta..

Tieteessä tämä on jopa siis haitaksi tutkimukselle joka polkee sukupolvia vallineiden käsitysten kautta niillä siis olevilla paikoillaan..

Tavallinen ihminen pilkkaa ihmistä joka kokee ja näkee sen toisin..

Väline on digikamera jossa on tietämys joka on osin avaruusohjelmata ja marssin pinnalle lähetetyn kuva ohjelman sovellus..

Kamera alkaa havaita ihmisen havaintojen tuolla puolella olevaa..

Jotakin joka kuitenkin siis loogista mutta metafyysistä todellisuus onkin monimutkaisempi kysymys mihin on voitu sitoutua..

Ja sitä tutkimaan esille ottamista pilkataan siintä syystä..

Ei muurhainenkaan voi ylittää muiden muurahaisten havaintokykyä olla muita fiksumpi systeemissä jossa elää on olemassa..

Olen tietoinen siintä syystä on pientä siis erilaisuutta..

Kukaan tämän siis maan kansalainen ja tässä ajassa näe tiedosta toisen merkitystä tai arvoa..

Siintä syystä saan käydä monologia..

Koska ajatukseni ja siis sanani on kuvieni kaltaisia syitä siis siintä ei ole sisäistettyä tiedostumista käsitystä olemassa edes nyt..

Dialogi edellyttää olla samalla aaltopituudella tiedostaa merkityksiä joita muut ei tiedosta tai koe näe sisäisesti totena arvona johonkin tietoon....

Muilla ei ole edellytystä siis vain tiedostaa aistia energiaa aikaa tilaa....
Lapsen ja Nuoren luottamus romahtaa !

Minun luotamusta on turha kysyä sitä on vain sinne asti mihin järki ja se kohtuus asettaa ne rajansa kunakin aikana..

Jos tätä käytettään tutkintaan tullaan vuoteen 1974 asti..

En muista olin 10 -11 vuotias mitä muuta laitoksessa on tehty väärin ja millä perusteella on toimittu niin sinä aikana mutta.

Tietämättömiä siintä olivat ne monet ulkopuoliset..

Ja tietämys siintä tämä on todella jo väärin..

Ja sillä ei todella siis vain ole jo ihmisoikeudellisista syistä oikeutta olla laitosten käytäntöjen tasolla olevaa todellisuutta.

Silti se tämä oli sitä monissa laitoksissa..

Käytäntöihin joihin siis pohjautuu nykyisetkin ongelmat monet epäkohdat..Ja siinä sosiaalisessa ja jopa yhteisöllisessä perimässä ja jo käytännöissä läsnä olevaa todellista siis pahuutta ruokivaa siis julmuutta..

Lait ja asetukset tulkitaan niin..

Ja se on ja vain käytäntö jatkuu vaikka laisssa kielletty ja se on jopa nyt juridisesti rikosoikeudellisesti aika rakauttava teko..

Kokemani pohjalta 1974 -79 aijajanalla aina vuoteen 1990 asti koetut ja nähdyt kohtalot..

Siintä aina vuoteen 2000 - 2019 tapahtuneet...

Ja ne koetut ja nähdyt kohtalot ja elämän tapahtumat..

Ja on kyse siitä sinua ei siis tuomita !

Voi olla toimenpiteet on vääriä..

Ja hallinto ja koneisto ne jo todella oikeuttaa siinä missä siis oikeutetaan samalla ne todella monet oikeatkin toimenpiteet.

Ja se siis jo kysymys mikä sinulla on hätänä miten sinulla elämässäsi nyt menee..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Moni jätti jo siellä psykologin toimessa jo siis vastaamatta..

Aikuisen ihmisen siis jo siihen esille tulevaan siis uteluun ja ei voi todella edes siis voi enään edes luottaa...

Jokelan ja kauhavan tapahtumien jälkeen kaikki minun levittämät jutut olivat minun tietämättä rikostutkinan yksi linja ...


Kirjailija oli siis se mielentilatutkimuksen yksi vahva tekijä jonka teesejä on asiakirjoissani listattu..

Ja käänetty se jopa siis mielentilana hoidolliseksi asiantilaksi...

Laitoksen aiheuttamia monia kokemuksia ja olosuhteita ei käsitellä niitä ei voida edes kirjata..

Laitoksen vaikutus on todella hivuttavan traumatisoiva olosuhteet on sitä fyysisesti kuin todella siis psyykisesti tuhoava elämäsi..

Ja se on se väärä kohtalosi..Maailmantuhon monia aitoja pekotiloja ei ole edes siintä syystä käsitelty traumaterapeuttia ei ole saatavilla pitänyt hakea ulkomailta käsin..

Olisi pitänyt selvitä 1980 luvulla on kyse Traumasta jota ei haluta löytää ja nähdä totena siintä syystä ei sitä ei tehty......


Sama ongelma on aina silti siis aina edessä kun niitä siis laitosmuotoisia systeemejä on ylläpidetty..

Valtion lakisääteisinä toimina tai sen yksityisen säätiön valtion tuella..Edes näihin siis aikuisiin..

Ja eikä varsinkaan niihin siis amatti autajiinkaan..

Syy on se ei todella siis johda kohteluun joka ei siis rankaise ja tuomitse lapsen ja nuoren elämää...

Systeemi eristää sinut kotiisi kontrollit on syy syrjäytymiseen...

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Synkkä laitoksen varjo lankeaa elämääsi ajattelusi tai ilmiuominen johti sinut tähän kielteiseen siis kohtaloosi..Syrjäyttämiseen syrjäyttäminen on seuraus siintä psykologi kysyi mitä siis sinun elämääsi ajatteluusi kuuluu...

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Tästä syystä nuoret ei avaudu aikuiselle tiedostaa heitä kohtaa tämä sinut todella siis monin syin perustein tuomitaan.

Ja asetetaan eriarvoiseen asemaan..

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Sama syy johtaa tähän!

Ja nuoret ja jopa lapset on jo oppineet vedättämään aikuisia ja ohjaavat muita nuoria tähän..

Ja aikuisen siis todella siis osaava harhaan johtaminen ja se höynääminen vedättäminen on elämäntaito..

Siintä syystä en ole enään kun minulla ei ole nyt lapsia tai no siis niitä lastenlapsia ole siis nyt enään juurikaan puuttunut mihinkään..

Missä otetaan mitään vastuuta kun nämä vain vedättää ja höynää näitä siis aikuisia..

Aika lailla hyvinkin siis todella taitavasti ja pätevästikin sekä lopultakin siis joutuvat siintä syystä moniin siis vaikeuksiin..

Luottamusta ei synny jos jo hyvin siis monet nuoret on tiedostaneet jo omakohtaisesti luottamuspulan..

Ja sen se kysymys siis mitä minun elämääni kuuluu voi johtaa vain moniin kielteisiin toimiin..

Joka tapauksessa jo johtaa moniin siis todella jo kielteisiin ja siis nuoren arvovalintoja siis hyväksyttömiin toimiin...

Nuoret ei kohtaa aitoa vastaantuloa jota ei voi olla..

Toiset aikuiset ei sitä salli ja todella mahdolista sitä kohtelua joka ei siis tuomitse ja johda nuoren asia suhteellisen tasapuolisen kohtelun...

Joka ei ole mahdolkista kun lapset ja nuoret ei aidosti siis luota aikuisiin ja vedättämällä näitä aikuisia..

Sitä saa hetkellisen aseman johtaa aikuista vedättämällä harhaan..

Tästä syystä en ole siis enään 2010 -2019 välillä ottanut aidosti kantaa tai siis mitään näennäistä vastuuta siintä mitä tapahtuu..

Pysynyt poissa sieltä missä näitä ongelmia on esiintynyt..

Lähinnä todennut tapahtuneet asiat sen miten nuoret toimii niin aikuiset ei saa mitään otetta näihin asioihin noita on ilmentynyt..

Nyt kun nämä on nyt siis todella jo aikuisuuden kynnyksellä he muuttaa pois..

Oppilaitoksiin ja ne monet ongelmat on jo poistuneet toisaalle..

Sitä kuka on vedättänyt ketä en tiedä havaitsemani merkit viittaa siihen kun aikuiset on lopulta puuttuneet tähän..

Ja minusta tuli se syntipukki sitä en ede ole tietänyt viime syksystä alkoi siis tämä minkä syitä ja oeruysteita en tiedä..

En ole tehnyt muuta kuin määritellyt tämän näin..

Tässä ole mitään uutta minulle kuin tuo..

Jos on syntipukkina johon tämä on sisällytetty ihmisten puheita juoruja ja joissakin tapauksissa...

Sitä tietoista ja joitenkin taholta tulevaa panettelua väärän tiedon kautta mustamaalaavaa siis innormaation julkista levitystä.

Tämä on syy miksi kukaan ei ryhdy oikeudenmukaiseksi..

Ja ohita tätä siis tapahtumien monien siis puheiden siis sattumina..

Ja jonakin satunaisena sosiaalisena kupruna..

En tiedä mitä on todella kokonaisuutena no siis tapahtunut mitä on syytä olla kovin perusteellisesti käsittelemättä..
Snelmankodit laitokset oli pahuus kääntöpuoli oli pahuus joka ehdoslistaa sinä olet yhtäaikaisesti systeemin siis uhri ja syyllinen..

Niin kokemaasi pahaan kuin osallisuuteesi pahuuteesi uhrista tuli syyllinen syyllisestä tuli aina uhri syyllinen siihen on uhri..

Pahuus ei ole edes tämän siis yhteiskunan tain lain toimesta ratkaistavaa..

Ei päästä sinua koskaan irti ja palauttaa sen energian siis itseensä..

Ja on aina siis olemassa koko siis sen elämäsi ajan ei ole yksilön yksittäisen ihmisen ohitettavissa..

Jos vihaat sitä ihmistä..

Ja tai pelkäät sitä mitä hän oli siellä tehnyt tai siis jopa sitä ennen olessaan väkivallan tai rikoksen uhri..

Sinä todella olet jo täysin osallinen sitoutunut pahuteesi ja joka palautuu lähtökohtaan elämääsi sitä kautta laitoksen energia vahvistuu..

Laitosta ei ole silti vahvistaa sitä energiaa joka ottaa voimansa sinun siis pelostasi tai vihastasi joka on uhriutumisesi tahto ja kohtalo..

Pahuus on heikko vain siis jos et sitä vahvista sitä koko ajan vihaamalla ja pelkäämällä siellä olleita he voi olla joko tai mutta sinä et voi olla..Yhteiskunan ja säätiön ylläpitämänä siis ja paikka jonne on todella myös suljettu tähän lopputulemaan johtava yhtälö ihmisiä..

Vahvistanut tätä pahuutta ja sitä energiaa toiminta menetelmiensä kautta niin sen vaikutus jatkuu sukupolvia vaikka paikkaa ei ole..

Enään edes olemassa viha pelko sitä ylläpitää..

Minua ei ole edes kuunneltu psykologit ja psykiatrit ei kuuntele kirjaa ja ei välitä siintä tämä puhuu siintä tosiasioita kokemastaan kohtalosta..

Sinua ei kuulla et voi olla olemassa olet läpinäkyvä..

Jos sitä ei tapahdu asiasia on otettu vakavasti sitä ei koko ajan torjuta...

Vaikka se on ymmärryksen käsityskyvyn rajoilla..

Ja joka estää sen siis koko asian julkisen käsittelyn ja se siis jo kirjataan ja todetaan tapahtuneeksi todeksi..

Ja joka siinä siis systeemissä mahdotonta tehdä todeksi..

Systeemissä toimivia tahoja jo on turha yrittää opastaa sitä siis jo 10-12 vuotiaana ottamaan todesta..

Lapsi on päästään vialla kun edes niin ilkeää vihjata tätä pitää kurittaa jo siintä syystä..

Ja eikä tätä siis edes nyt siis kuunella..

Sillä mitä tämä puhuu ei ole oikeusjärjestelmässä paikkaa ja lokeroa ja sitä ei voida edes käsitellä..

Lääkäriä ja psykologia siis tuomitsematta ja syylistämättä..

Syylisyyttä ei ole ja mitään ei ole tapahtunut yksittäinen lapsi niin tai on näin puhunut joka kerta ohitettu ja sitä ei ole tapahtunut..

Järjetelmä ei todella siis erehdy siinä ei voi olla virheellistä toimitatapaa ja viranhaltijoita ei voi syyttää mistään mitä ei ole tapahtunut..

Pahuus vain siis jatkui kun laitos suljetaan ja siirretään toisiin laitoksiin..

Halinto ja asiakirjat kirjoitetaan niin kaikki on hyvin hyvä hoitovaste joka ei yhden lapsen vuoksi voi olla todella siis edes nyt väärin..

Murtanut myytin uhrista ja syyllisestä niin sama henkilö voi olla..

Murtanut käsityksen systeemin tuloksellisesta oikeasta hyväksyttävästä ja tuloksellisesta hoitovasteesta joka on..

Laitos vahvistaa toisissa sitä uhriutumista samalla he on syyllisiä..

Laitos ja toiminta todella sitä niin ehdolistaa..

Ja jopa sitä siis pahaa tekemällä pahuutta todeksi saa tietyn siis sen jo valta aseman kohdentamalla muihin valikoitua siis pahuutta..

Jota laitoksen toiminta mentelmät ja ne tavat todella vain vahvistaa ja ylläpitää monin tavoin syin seurauksin..
Anomalla saat anoa aina lisää siis sitä siis samaa pientä jo rahasummaa ja vuosia anonut sitä turhaan yrittänyt anoa..

Ja samalla ne taidot ja jo se olevakin osaaminen ja siis mahdollisuus nyt rapistuu pois elämäsi myötä..

Avustuksia ei jaeta tarpeen tai sen mukaisesti ja se todella olisi jo avuksi sitä saattaa seurata..

Toisalla jo ikään kuin sen eläke ja sosiaaliturvankin leikkaus..

Anotun edun pois kuittaaminen tarkoittaa ja työtön ei voi huolehtia edes omaista asioistaan saati omista lapsitaan.

Putoaa pois pohja mitään edes anoa mistään millään perusteella..

Sama on jopa erityisryhmissä lait hallito periaatteet pitää huolen vaikka teet mitä sosiaalinen ja taloudellinen asemasi ei kohene..

Sinulle ei todella no kerry mitään siis ansioita ei mitään säästöjä jos teet jotakin mitään ei jää säästöön..

Joitakin muitakin anomuksia siis minä yritin elämäni aikana siis kirjoittaa samalla seurauksella..

Ja siltä vain putoaa aina se elämän mahdollisuuksien pohja pois..

Lapsena nuorena jopa siis käytin kaiken kotona jo siis olevan sen siis jo ylijäämätavaran materiaalin ja sen mitä muut ei tarvitse..

Toin jopa sitä kierrätyromua muualta käsin..

Olen tottunut siihen ne siis muut ei välitä edes minun ongelmistani olen puhunut siintäkin psykologin istunnossa..

Laki muuttui ja mi nua koskevat tiedot piti antaa minulle itselleni..

Nuo monet puheen aiheet oli jätetty kirjaamatta minun elämälläni ei ole samaa painoarvoa tulla edes kuuluksi..

Ja sitä ei todella vain siis käsitellä minun näkökulmastani käsin..

Ja en saa hyväksyntää sille mitä minä olen minua ei edes kuunella oteta millään tavalla huomioon...

Monologini on sen psykologin ja sen terepautin hiomana käytäntönä siis tuleva seuraus tästä kohtelustani.

Jankutin ja vaadin vastausta siis antamaani kysymykseen 10 vuotta sitä saamatta näiltä suusta ulos..

Enään en usko en luota en edes piittaa välitä miltä näistä tuntuu jos siis heitä syytän jostakin siitä että he ei minuia aidosti millään tasolla auta..

Auttamisensa on minun sukupolvessa aina 20 vuotiaisiin asti sitä samaa luokittelua ja lokerointia sitä kuulematta jättämistä ja jäämistä..

Ja jonka he esittää terapiana ja hoitona ja mitään siis tutkintaa ei viedä koskaan loppusuoralle asti ja ja millään diaknoosilla..

Siis ei ole täyttä sitä todellisuus arvoa ja sitä todellista osuvuutta..

Tutkintajärjestelmä toimii 40 -30 vuotta siis vanhan menetelmän tiedon ja toiminta tavan mukaisesti tuottaa ei mitään sitä tulosta..

Hoitovaste on nolla miinus ja ei tuota ei mitään tulosta..

Kouluttavaa ja mitään todella aidosti kuntouttavaa ei ole saatavilla sitä ei vain myönnetä niille jotka sysätään eritysiryhmiin..

Siinä suomi on eriarvoistava jakutunut lokeroitu erillistetty todellisuus....

Yhtenäistä arvoperustaa ei ole ja kaikki on erillisissä erilleen ja siis jopa nyt jaoteltuna erillisissä hallinollisissa lokeroissa..

Ja joita on varaa ylläpitää mutta ei idosti kouluttaa tai kuntouttaa..

Työkykyä se ei edes todella nyt ylläpidä ja no tuloksia se ei tuota millään tasolla se on vainkohtelua jota kokee työtön ja syrjäytetty ihminen..

Minä en voi kokea mitään yhtenäistä ja sitä yhteistä tunnettaen koskaan voi olla ja arvostaa edes tätä mikä on yhteinen valhe...

Aina läsnä olevana muokannut elämäni ja mahdollisuuteni niin ei ole sitä mahdolisuutta tehdä aitoa oikeaa arvovalitaa..

Ja kaikki on todella aina enakolta määriteltynä edessäni samana..

Olen elämän myöteinen..

Ja sikäli ja mikäli katsoo sitä siis tätä kokonaiskuvaa..

Valitaa ei ole tapahtunut mutta se on aina vain se sama pakkovalinta ei siis se arvo valita..

Ja sitä ole todella koskaan siis edes voitu tehdä minun elämäni ehdoilla aitoa vapaata tahtoa ei ole edes olemassa tässä maassa.

Tämä on todellisuus jossa me elämme nyt..

Monen laisia anomuksia olen yrittänyt tehdä vcastaus on tämä jokak kerta jitakin tahoa lähestyy sama on vastaus aina !


Erityiryhmille ja siis muille kuten nyt jopa siis työttömille on aina todella sama kohtalo anoa ja pettyä loputtomiin anoa ja pettyä..

Masentamalla ja siis jo ihmisiä todella aina nujertamalla jo saat lääkärin joka kysyy kumpaa lääketeolista möperöä mömmöä syöt..

Kaikille ei tarjota kouluttavaa ei kuntouttavaa yksilölistä tukea..

Aikuiselle annetaan sama mitä hän jo teki lapsena taidevärit ja sitä tätä hetkellistä halpaa elämäniloa..

Ja huomenna sitä on jo on yhtä masentavan tyhjän elämänilon..

Yhtä tyhjien lupausten voimaanuttamisen pois pilaamana turhautunut ja kokee saman vain jatkuvan lopuelämänsä ajan..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Muuta ei ole eikä tule olemaan positiivisuus elämänusko ei anna mitään tietä ulos umpikujasta jossa elät elämäsi ajan..

On luonnollista ne siis toiset alistuu ja masentuu toiset kapinoi elämänsä ajan vastaan kaikkea..

Yhteiskunan talouden ja järjestelmän ja systeemin toimintaa oikomalla...

Yksikään ammattiauttaja ei ole ryhtynyt oman elämänsä työpaikkansa ja yhteiskunnalisen asemansa etuntasa vastaiseti toimimalla...

Siis tätä oikomaan ei siintä hyödy siintä ei saa lisää toimeentuloa..

Yksikertaisesti kukaan ei välitä piittaa kuinka hukassa on toinen ihminen siintä ei voitu vain puhua psykologin istunnoissa tai edes kirjata sinne....

Totta ei voida puhua elänn kokonaikuvaa ja sitä siis todellisuutta ei voida analysoida psykologin toimessa..

Järjestelmä käy sotaa itseään vastaan..

Ja siis nytkin siis saastuttaa ja siis se todella vain tuhoaa elämäämme ja planeettaamme myrkyttää kaikki ravinon elämän lähteet..

Syytämme siintä ylikansoitusta ja köyhiä jotka ei voi valita kohtaloaan...

Saisimme lisää tuotantoa ja siis talauskasvua ja romua ja sitä siis jätettä mutta ei sitä siis laadullisesti pitkä ikäistä tuotetta..

Jotta voit yodella vaalia henkisiä arvoja ja siis niitä elämänarvoja niin jo pitää olla rahaa kultaa ja osakkeita pankissa..

Juosta tyhjää tarkoituksetonta vallan ja kontrollin juoksupyörää..

Lähiavaruus on jo saavutettu 1980 - 1990 luvulla uusia parempia koneita on kehitelty joilla korvataan kantoraketiti ......


Pudottaa järjestelmän uskottavuudelta perustaa pois puhumalla totta..

Eriarvoisuus eriarvoistaminen jo on sosiaalista ja taloudellista kontrollia ja elämän ja talouden siis hallintaa..
Jos nuoren sisäisen mielensä elämänsä sisäisesti hivenen muita hänen ja sukupolvensa nuoria kehittyneempi..

Ja itsenäisempään toimintaan päätöksen tekoon siis kykenevä rajoitetaan minun kohtaloni tavalla..

Olin sitä jo siis sen jo 15-17 ikävuoden välillä olin joissakin jo täysin niissä suhteellisissa merkityksissä 20 -23 vuotiaan tasolla..

Pudotetaan todella pois se elämän tulevan perustava mahdollisuus..

Ja pois siis psykiatrisin syin ja jo perustein kipu ja kärsimys todella vastasi väkivallan ja hyväksikäytön vaikutusta..

Vajaaälyisenä kohtelua ja sitä todella aika tavallista nuorta..

Ja jolla on jo siis epätavallinen vahvuus ja se tahto kulkea omaa tietään rusikoidaan systeemissä siihen yleisesti haluttuun muottiin..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Ikäisensä todella hylkää nämä nuoret aikuisuuden kynnyksellä kodista ja elämästä tulee lokeroitu hyljeksitty ja syrjitty kohtalo..

Kipu on lähinnä luonnolisesta yksilöllisestä kehon mielen kehityksestä ja kehitystarpaista johtuvaa oireilua..

Ikäiseni ei hyväksy eikä ota joukkoonsa yritä toista väylää..

Ikäistäni vanhempaa seuraa jos sen makuun pääsee nämä säihkäntää ja torjuu pitemmän fyysisen siätä kautta sen mielihyvän tuottamisen..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Psykitrit ja Psykologit ei halua kuulla todellisuutta tai sitä tiedostaa edes heidän ylläpitämä systeemin leima on todella tuhoisa..

Luonolliselle kehitykselle yksilön tarpeen mukaisesti todella sille elämälle seurustelulle ihmisuhteille ja jopa kehitykselle työkyiseksi ihmiseksi..

Tänäkin päivänä muista olen se juuri elikä se paskanpuhuja psykitrit ja ei edes nämä psykologit halua sitä käsitellä totena ja on 2000 luku..

Syytös joka kääntyy systeemiä vastaan sinua ei kuunella arvosteta sinun todellisuus kokemus on toinen..

Siis kuin heidän ammatillinen aseteensa ei ole sitä voinut hyväksyä edes nyt siis aina totena..

Minun sukupolvessa ja sen jälkeen näitä väliinputoajia on kohdattu..

Ei uskalla puhua totta koska he pelkää auttajat jättää ja hylkää..

Ja heitä siintä on jo voitu jopa siis rangaista monin syin ja tavoin heidän elämänsä aikana..

Ongelmansa väkipakolla mukautettu systeemin hyväksymiin puiteisiin ja ehtoihin..

Ja jo siintä syystä olleet monien murskaavien toimien kohteita..

Asiakirja elikä ne diaknoosi on aina siis totta kukaan ei heitä halua kuulla vastrintaa..

Ja puheet on turhia puhua kuin sille elottomalle kiviseinälle..

Itse asiassa vaikka kaikki on muutunut mikään siinä suhteessa muutu ja uuslideraali ja lakisääteinen aika ja tila..

Ja soveltumaton ja se tehotton toimenpide päätös vain aina sovelletaan aina vain siis uudelleen ihmiseen ja elämään..
Ota lainaa jotta saat tehdä nämä esineet valmiiksi voin ottaa sosiaalisen lainan jota ei tarvitse maksaa pois siinä ei voi olla korkoa..

Työtön tai sukupolveni aikana ei siis voinut ottaa lainaa ja jos sinulla on jokin diaknoosi on sen edessä kaikki..

Ehkä silti vain työlistyy jos sukusi on yksityisyritäjiä..

Maanviljelijä oli aina valtion tukien kautta elätettävä viljan kananmunien maidon ylituottaja..

Alempi tulotaso on koulutustaso ja sosiaalisesti todella alempiarvoinen ja automattisesti ehkä moniongelmainen sosiaalitapaus..

Ikäiseni naiset toivat tämän todella hyvin esille..

Heidän siis niiden omien kotiensa vaukuttavan siis jo asennekasvatuksen kautta akateemisesti koulutetut vanhemmat..

Psykologeina ja Psykistreina ja tai siis jo sosialialalla hallinon tehtävissä ja he määrittelivät..

Todella minut jälkeen jääneeksi ymmärykseltäni vajautuneeksi..

Koulutus joka todella tuli siis jo erityisryhmien siis lakisääteisen resursiin kautta ja anaomusten kautta kunhna ensin anot sitä 6 vuotta..

Johda työllistymiseen on ensin ingelmat on luuttuneet sinun persoonaksi ja elämäksi joka johtaa uudelleen syrjäyttämiseesi..

Jäi kesken nyt siis pitäisi ottaa lainaa korolla jotta voisi tuonkin tehdä valmiiksi esineeksi kun on jo ikääntynyt ja alkaa ..


Ei yhtään korkoa jos laina olisi pitänyt myöntää 1990 aika jolloin on vielä terve ja vahva 30 vuotta ei nyt voi ottaa sitä lainaa..

Pakko elää kahden vakuuseläkkeellä olla tekemättä mitään uutta...

Ota lainaa maksa se takaisin jotta voit tehdä edes nämä esineet valmiiksi kukaan ei maksa pois edes lainaa sillä mitä ....


Intiaani on minun sisälläni sanonut tätä ei voi antaa anteeksi äitimaa sitä anna anteeksi elämäni on tuhotu pilattu saastutettu..

Vihervasuri pilkkasi sitä minussa minä saarnaa enkä mitään saa aikaan ja puhui ylikansoituksesta jota ei ole tapahtumassa..

Vuosisata jos osin sitä aiempi käytetty luononvaroja ja väärin ne jo jätteet syydetty ravintoketjuihin saastutettu elipiiri..

Ja joka on yhtä kuin ihmisen joukkotuho..

Tyhjää puhetta ilmastonmuutos josta voi syyttää köyhiä ne lisääntyy me emme saa lisää resurseja luonoonvaroja käyttöömme pitää jakaa sitä..

Samaa ajaa perussuomalaiset he ei välitä siintä mitä tapahtuu..

Heitä odottaa joukkotuho vaalien edellä tämäkin nähty kukaan ei välitä tämäkin kansaedustaja ehdokas..

Siis pelkäsi jos lapset ja nuoret kuulee tätä mikä on todella totta lakkaa uskomasta talousjärjestelmään ja poliittiseen yhteiseen valheeseen..

Ensin siis muuttuu rahajärjestelmä joka on väärin tehty valta ja hallinta järjestelmä..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Sen jälkeen ei tarvita raha ja talousjärjestelmää joka on nyt olemassa ja tämä on kehityslinja vie nyt sinne tulevaisuuteen asti..

Minä en enään hyväksy tätä en kohtalonani enkä tulevaisuutenani..

Sukupolveni naiset ei halluneet seurustella vajakin kanssa joka minä siis kuulemma olin nyt minä en enään äitiehdolistus heitä hyväksy..

Intiaani sisälläni yliminä siis minun piti tehdä todella täällä jo elämässäni tuleva sukupolvi..

Ja tämän elämän siis saastuminen ennen aikaisesti aiheutti tämän siinä kohtaan immuuni järjstelmä horjahti vähän pois..

Asennoituminen ja arvojärjestelmä sukupolveni aikana minut oli leimattu vajaa älyiseksi vaikka sitä diaknoosia ei tehty koskaan niin..

Siintä syystä ei voinut sijoittua työelämään ja sopeutua yhteiskuntaan tai se siis vain perustaa perhettä 1980 jälkeen aina 1993 asti..

Yliopistotasoiset naiset varsinkin he sen toimillaan todella siis estivät ja se olen vammainen minulla ei ole edellytystä siihen..

Minun sukupolven aikana se oli juuri sitä..

Lait ja säädökset kokonaisuutena tämä yhteiskunta kontrolloi sillä tavalla ihmisiä nämä toimivat yhteiskunnan systeemeissä..

Joko sopeutuen mukautuen valtavirtaan tai syrjäytyvät kaikesta mitä on sitä tämä elänmäni loppuun asti..

Tätä ei voida hyväksyä enään..

En elämäni aikana en sen jälkeen tätä voi enään hyväksyä..

Ehdoton ydinosanen yliminäni sen jo nyt estää en hyväksy tätä siltä osin mikä on merkityksetön päätös asioiden suhteen..

Ja ei mikään siis arvovalita minun tekemänäkin elämäni eteen tehty siis pakkovalinta niin ja muuta ei ole..

Pakkovalita se niin kuin en todella siis vain tahdo niin sitä siis kohtaloasi edes sillä tavalla enalta annetun mukaisesti se ei ole vapaaehtoinen ..

Tietyt marginaalit ei voi tehdä arvovalintoja lait ja setukset säädökset ja niiden tulkinta on niin tehty tiesi muutoksiin ei vain toteudu..

Tein siis tuotesuunittelua ja opettaja joka tuli siihen kouluun ei halua sitä nähdä eritysiryhmien kohdalla totetena..

Ja ei sitä tue eikä mahdolista se on työnteon harrastamista..

Vammaiset ja Mielenterveysongelmaiset tekee sen heille annetun mallin ehdon mukaisesti ohjaajan tehdessä suojatyökeskuksissa suunitelmat...

Minä muutan jopa hukkatavaran materiaaliksi muut haaskaa materiaalia jätteenä..

Tehostaminen joutuu heti muiden silmätukuksi minun pitää ostaa koulun varastosta materiaalia..

Ja en saa sitä ottaa siis no jätesäilöstä takaisin jos ei ole rahaa et mitään omavaltaista työtäkään tee..

Samalla tämäkin asiantila todella aina sallitaan koulun siis niille oppilaille joilla lukiotasoinen tausta he tekee tuotesuunittelua en minä sitä tee..

Lukoitasoiset näyttelee teeskentelee suvaitsevaisuutta jota heillä ei ole...

Itseasiassa piirustuksen opettaja on koulussa muiden silmätikkuna ottaa sen esille opettajakunassa on rehtorille harmina..

Vammaiselle on työpaikat luvassa suojatöissä..

Ja joissa he ei todella ehkä edes ansioidu...

Ja valkoinen valhe todellisuus on ulkopuolisen tahon auktoriteetin totuus erityiryhmien asemasta elämästä 1986 - 89 ja..

Psykologit ei siintä tee merkintöjä sitä kirjata asikirjoihini yhteiskunnallisena totena..

Suomessa ei ole mahdolista olla samalla lähtöviivalla säädelty niin ettei älykkäästä kehitysvammaisesta tule yleensä koskaan yksityisyrittäjää..

Ei tule sitä kunnanhallituksen jäsentä ei kohoa kansanedustajaksi asti...

Tiet on jo sii enakolta jo katkaistu monin tavoin pois hänen elämästään taakka valtiolle..

Ja taakka veromaksajille sitä olin minä puheissa jo joita on minustakin pidetty yllä totena totuutena olen siintä ja tästä syystä laiska..

En ota lainaa jota ei voi maksaa pois...

Ja tee töitä joista artisti maksaa jo sen mitä tuottaa omista eläkevaroistaan jotta voi harrastaa työtekoa..

Sitä on minulle osallisuus tähän yhteikuntaan vieläkin mikään ei ole siis muuttunut elämäni on valunut hukkaan..
Muut nuoret ja nuoret aikuiset ei katso hyvällä.

Ja jos ne aikuiset menee ja tulee nuorison siis niihin kokoontumiapaikoihin huolehtimaan omistaan..

On kyse omista sukulaisista tai lapsista 15-19 ikävuoden välillä on tyhmä teko ja ajatus toimia niin..

Siivousneuroosi kohtaa siis pojan ehdottoman järjestyksen tilanne räjähtää käsiin poika lähtee kylille polkupyörällä ?


Rangaistus tuli antaa kotona ei mennä kylälle aiheuttamaan sitä minun ja muiden jälkikasvu suivaantuu sekaantumisesta asioiden kulkuun..

Muut nuoret hylkää ne nuoret ja vieroksuu todella näitä joita kotona käsin kytätään..

Ja vaikka on kuika vaikeaa se on vihoviimeinen aikuisen tyhmyys sekaantua tunkeutua nuorison porukoihin..

Poliisin ja sosiaalihallinon tehtävä ja jolloin nuoren kohtelu ei muutu siis muiden nuorten taholta kehitysvammaisen ja lapsen kohteluksi..

Lapsen kehityskertomus sama henkilö joutuu elinpäiviensä aikana moneen kertaan käymään läpi tätä mikä alkoi Lapsena ?


Samaa on nähty 1970 luvulla ja 1980 luvulla sekä 1990 luvulla ja 2000 luvulla aina tähän päivään asti sama seuraus ilkivaltaan sekaantua..

Tämä on ikivanha seuraus yhteiskunta ei kaikille ole saman mahdollisuuden mahdolistava todellisuus aiheutuu tätä...


Se hullu joka on sitä siis yrittänyt tulee aina naurun alaiseksi ja totta ei voida julkisesti siintä puhua..Psykologin lääkärin lastensuojelun koululautakuntien ja sosiaalihallinon mielenterveystoimiston ja sen hallinon tehtävä..

Joko tähän puuttuu tai sitten hoitaa jälkivaikutuksia pois..

Puuttuminen ei auta kehitystila jota ei voi poistaa nuoriso pakenee aina uusiin piilopaikkoihin olemaan keskenään..Jos sinne tulee aikuinen tai siis sukulainen sen nuoren asema on olla sen jälkeen yksin ongelmineen poistaamaan sen hetkistä ongelmaa..

Julma todellisuus jossa sinun tulee muistaa..

Isän ja Äidin on nähty hakevan omat pois porukka hylkeksii ja syrjii sitä nuorta katsoo sekaantumisena puuttumisena heiudän asioihinsa..

Siintä syystä minun vahnemmat ei tähän voineet puuttua koskaan..

Kotona sanoivat ja jos sinä menet vastaat itse elämästäsi ja siintä mitä sinulle tapahtuu jos nämä tekee jotakin väärin..Nuoriso tiesi minun asemani kohtaloni aikuiset on kertoneet vieroksunta ja torjunta seurani ei kelpaa ikäiselleni tytölle..

Tätä todella siis vain kiusataan minun läsnä olollani armotta jos hän on hakeutunut minun seuraani...

Auttamistoimet jo johtaa aina vain siis vieroksuntaan ja jo leimaamiseen syrjintää ja jopa siis hyljeksintään sitä ei voi todella kieltää..

Säännöt muuttuu hyvin vähän nuoret ei tule aina julkisiin nuoriso tiloihin jotta heitä ei auteta puututa tähän siintä syystä heitä voidaan hyljeksiä..

Koulutettu auttaja ei ole aina pitemällä aikavälillä hyväksi..Ristiriita joka on jo tunnettu useita sukupolvia aikuiset unohtaa sen ja ei käsitä olla sillä tavalla puutuminen ei tule ilmi heti..

Valheet saa vallan haetaan syntipukkia ja syyllisiä..

Nuori sortuu puolitotuuksiin ei puhu aina edes totta värittää johtaa ohjaa aikuista harhaan vedättää tätä monin tavoin vika suuntaan..
Alumiinista tehty takaratas ei siis kestä kuin tietyn määrän ajoa ja maksaa niin paljon rajoittaa pyörän käyttöä..

Jos menee rikki on isompi vahinko kuin luulet..

Taidetta ei vara tehdä ja materiaalit voi maksaa liikaa resurseja ei ole aina ajateltava mihin on varaa..

Lelut mukana matkalla ?


Vanhat sukulaiset todella kuolee pois nuoret ei pidä yhteyksiä yllä todella sukulaisverkostot katoaa monilta ihmisltä siis lähes kokonaan..

Kahden vakuuseläke ei riitä lähettää samat kortit joka vuosi..

Ja kun ei ole mitään sanottavaa syytä käydä kylässä jää yksin vieraantuu elämästä itsekkin ja saldoraja piti asettaa ruokalaskuillekin..

Paikka ja aika on Uniaikaa jossa on muistijäljen aiheuttanut kokemus ja syy olla siinä paikassa ajassa tilassa yksin .......


Satulalaukku oli vanha ja käyttämätön nolla euroa hakinta hintana jo siis edullinen hankinta..

Kaheli vihervasuri hermostuu maailmanparantamisesta sätii minua siintä mitä minä voin tehdä asian hyväksi..

Ja kun olen tehnyt kaiken mitä voin tehdä..

Vielä siis paukutan tämän tajunan siis umpitäyteen kriisejä ja syitä miksi ihmiselle käy kalpaten...

Samoin paukutan perusomalaisten kannattajan pään täyteen sitä samaa ajatusta torilla..

Vaalien edellä kansaedustaja ja joku siis ehdokas torilla meni polvilleen yritti vieraan lapsen korvia tukkia ei kuule mitä minä sanon hänelle..

En puhuisi ihmiskunan tulevista vaihtoehtoisista systä ehkä tuhoutua ja aneli minä poistuisn hänen suhteen muualle puhumaan siintä..

Eräs koltiainen otti älypuhelimen sanoi..

Ja täsmälleen juuri niin sanotu jo tämäkin tiedeessä..

Ja todella tämäkin siis todella ennakoitu jos me emme tee sitä siis minun sanomaa muutosta kokonaisuutena on näin..

Kevensin kertomustani vähän ?Puhumalla ottamistani kuvista ja tämä luutavasti oli tai ainakin yksi oli jo taustaltaan lestaiolainen..

Ja joka joutuu näkemään digikuvia oudoista ilmiöistä..

Uutta on tasan yksi selkeä kohde muut on jotakin muuta kuin tämä epäselkeitä ei näy selkeästi taustalla on metsää ja ..


Parapsykologisella tiedolla ymmärrykselläni tulevaisuus tiedetään jo sitä sinä et käsitä kohta tämä taas aneli kuulemisen vapautta..

Ei tarvitse kuulla kansanedustajaksi pyrkiessä tätä kaikkea tietää nyt ja tässä edes kuulla sitä kaikea olen kärsimys lopulta se ärtymys...

Iisalmessa olin reisulla tämän aiheen sisälläni toistuvana ......


Kansan edustajina he ei halua ehkä no kuulla ihmiskuntaa kokonaisuutta koskevia uhkakuvia minun tavalla ja tasolla sitä vastuuta ottaa..

He kait tekee itselleen työtä ja uraa ja muu tulee pakon edestä eteen ne ärtyy eikä halua sitä muistaa..

Melkoisen varmasti..

Juha Sipilä on tästä kuullut minun kotona 2000 luvulla kävi kempeleestä nuoria joilla taipumus talentaa minun puhetta lähettää se eteenpäin..

Todennäköisyys on tämä ei halua muistaa sitä mitä tämä tietää..

Nämä kävijät toivat niitä joiden sukulaiset tämän sukulaisten tuttuja.....

Ja joiden kautta tämän kuulleet jasukulaiset jos haluaa muistaa jotakin siintä välittäneet puhelimella minun sanomisia sinne päin..

Pyyhkineet myöhemmin se siis pois..

Luulleet voivansa pitää hauskaa 20 nuoren laumassa mennään yötä siis päivää pitkin kyliä tiedonvälitys toimii hyvin kyllä on välineet siihenkin...

Asenne on vain todellisuutta ei haluta kokea nähdä niin minä olen siinä sen tämän jo todella sanonut..

Juha Sipilä on itselleen aina siis riittävä on voinut muuttaa yhtiön toisten työpaikat omaksi hyödyksi..

Ja tämä on hänenkin siis sen aineelisen hyvän perusta ei hän välitä edes siintä mitä meille muille tapahtuu..

Yhteiskuntana ja kansana taloutena..

Totta ei voida siintä puhua siintä syystä en ole tätä edes äänestänyt olen tiennyt hänen olevan sitä jo 2000 luvulla kaventaa tuhoaa myös minun...

Mhdolisuuteni ja resurssini olemattomiin aiheuttaa lisää sitä..

Minulla oli hyvä tiedustelu järjestelmä ja ne siis20 nuorta kertoo käyttää älypuhelimia nauraa kuuntelee mitä minä puhun välittää sen sinne..

Ja myöhemmin sen pyyhkki pois kertoo kaiken minulle tavalla tai toisella salaisuutta ei voi olla porukassa..
Ajattelu on jo lapsena ja nuorena ollut kivuliasta vaikeaa pitää todella se siis oman ymmärryksensä kautta tapahtuva ajattelu..

Kykyjensä kautta ajatella jo mielessään nähdä olemassa olonsa olevat ja tulevat vaihtoehdot..

Kirjoista yleensä vain kootaan siis tietoa..

Ja josta jo siis puolet sitä tietoa on minun oman elämäni hamottamista tähän olevaan tulevaan..

Ja elämäni on suhteessa yhteiskuntaan minun jo elämäni kokonaiskuvalle merkityksetöntä tietoa..

Aikuiset ei halua minun tietävän sitä eikä tätä eikä sitä siis edes kysyvän minun pitää olla lapsi joka erehtyy jota siintä rangaistaan..

Väärä kysymys jo johtaa seurauksiin joita lapsen on vaikea välttää siintä on seurannut kohtalo joutua moniin siis vaikeuksiin..

Ohjataan kliinisen genetiikan laitokselle perimän tutkintaan puhu sinusta mahdolisesti..

Tämä on joko kehityvamainen tai mielenvikainen psykiatrinen tapaus siis oli puhunut kysellyt liikaa aikuisilta monimutkaisia märitelmiä..

Miksi minä muistasin väärin asioita olen kirjoittanut vihjeet perustelut aina vihkoihin joissa säilyy perustieto mitä ja .....


Nuoena aikuisena siis itseopiskelun kautta kehittää yrittää korjata sitä ei jotakin oikein hyvin osaa kirjoittamalla yrittää korjata kirjoitusvirheitä...

Levittää lopulta postilaatikoihin 500 lappua ei tunne yhteiskunan normeja ja monia sääntöjä rikkoo niitä..

Mutkatonta toimintaa ja ei todella edes siis tunne normeja sääntöjä tai ei osaa sopeutua ja ei voi kysyä neuvoa..

Ja neuvoihin ei voi todella luottaa ne ei ole koskaan selkeitä yhdenpitäviä..

Kirjoittaa 200 kertaa ne siis samat asiat ja tuottaa 200 lappua välissä on kopioiva paperi joka monistaa ne siis on 400 kappaletta lappuja..

Käytössä on mekaaninen kirjoituskone..

Ja joka sitä ylijäämää ja kierrätystavaraa jota ne siis muut ei tarvitse ja olet kaikessa elämäsäni yksin oman päättelyn varassa..

Ja kaiken sen suhteen mitä minä teen en voi saada ohjausta..

Valmistan sata tarraa liimaan ne julkisille paikoille ikkunan pieliin ympäri paikakuntaa levitän 500 lappua postilaatikoihin..

Ja et todella siis tunne sitä siis edes lakia ja asetuksia ja siis et osaa aina edes hankkia tietoa kirjoista..

Ja kukaan ei neuvo minua mihinkään..

Ei kirjoista löydy sitä siis selitystä mihin tämä toiminta johtaa ei neuvota miten ja mitkä on teon monet siis seuraukset..

Siintä ei mitään seuraa olen lopulta levittänyt 20 900 lappua postilaatikoihin..

Niitä on lopulta ympäri suomea vessojen kaakeleissa ja ikkunan pielissä ja ties missä eduskuntatalon ikkunoissa..

Valtion ja hallinon keskuksessa helsingissä 1980 luvulla..

Kirjat kuvat kertoo siintä kuka minä olen: Asia vääristetään sairaudeksi alkaa elämä siintä asiasta kärsiä ........


Tarvittavaa ja oikeaa juridisista tietoa monista siis yhteiskunnallisista siis vaikuttamisen kanavista...

Moni on lähtenyt kulkemaan omaa tietään luonut omat käytännöt..

Tiedonantoja oli jo kauppojen tuotapakkausissa siis ympäri suomea olin nuori ja nopea kerkesi niitä levittää tuhansia..

Isäni kehoitti viranomaisia aina todella kysymään sitä psykologilta miksi tämä niitä on aina vain lisää levittänyt..

Vastaus on kyse siis mielenterveysongelmaisesta joka on ymmärykseltään vähän vajaa elikä vajautunut..

Sama psykologi on neuvonut tytärtään..

Ja ei tämän kanssa seurustelisi sillä tällä ei ole edellyystä parisuhteisiin aivioliittoon tämä on vain todella ehkä niin vammainen..

Tämän ystävät jotka on jo yliopistotasoisia aikuisia on todella siis samaa mieltä tästä asiasta..

Ei voi seurustella ja hyljeksitään torjutaan joka taholta käsin ei kehity ne ihmisuhdetaidot on enetistäkin jälkeen jääneempi ja vielä monin tavoin..

Edelleen hyljeksitty syrjitty kukaan ei vaivaudu olemaan tukena apuna ja vähiten on siis sitä on psykologit lääkärit hallinto sosiaaliala..

Sieltä asene leviää paikkaunalle joka eristää hyljeksii torjuu yritykseni ja tahtoni olla aikuinen nuori jolla voisi olla ihmisuhteita..

Tai tyttökaveria ei ole ei voi olla nämä hyljeksii ja turjuu minut ihmisenä aina uudelleen..

Nyt tämä johtanut ikäiseni on vain se oleva tuleva siis äitiehdolistus jos on ikääntynyt hedelmätön suhde ei minua enään sytytä miehenä..

Saat siivota minun kotini kokata kiitos on tämä muuta et saa minulta.....

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Osan aikaa olet ullakolla se siis huone jossa on kaikki mitä sinun elämäsi todella on 1980 -89..

Syrjityn ja hyljeksityn elämää johon on aina tottunut oppinut sietämään siintä kärsimättä..

Sosiaaliset verkostot on muiden ihmisten kautta toimivia nyt kun vanhat kuolee pois..

Ja nekin siis verkostot nyt siis katoaa ja hajoaa..

Uusia ei synny olet ja todella siis taakana yhteiskunalle ja taloudelle sitä olen aina ollut ihmisten puheissa asenteissa..

Ja siinä ei ole mitään uutta ei tunnu yhtään miltä on näin..

Tunteita siintä ei enään ole ja yhteiskunan arvot asenteet ei mitää enään ole merkinneet yhtään mitään ne ei masenna eikä ahdista enään..

Vuoden 1990 jälkeen ei enään se siis ahdistanut tai häirinnyt elämääni ja olin jo ymmärtänyt tämä väkipakolla minulle tehty kohtalon polku..

Henkisyys on nyt digikuvia kaikki ulkoiset yhteiskunalliset toimet on sitä en enään välitä mistään resurseja ei ole saatavilla..

Ja mitään minä en voi sille ei ole rahaa ja lottovoittoa ostaa vähän kultaa pankkiholviin..

Ja on resurseja elää henkisesti vapaata ja siis oman elämän ja sen todella oman tahdonvaraista elämää ..

Ja vuonna 2018 alkoi nuo jo ilmetä metfyysiset ilmiöt monisärmiö yhden kulmassa..

Ja sama särmiö on havaittu nyt jo siis useamman kuin sen yhden kerran veran siis kameran avulla..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Ja 1990 luvulla tähän päivään asti sosiaalinen rakenne on hajonnut uutta ei ole voinut syntyä tilalle ei ole jatkuvuutta ei pysyvyyttä..

Ja ei ole resurseja yläpitää sitä mikä katoaa nyt siis pois osaan elää niin olen jo kotona tai jos on resurseja muualla..

Ja sitä olevaa tietoa laista ja asetuksista..

Hallinollisesta järjestöllisestä toiminnasta et tiedä mitään sitä ei ole edes koulussa opetettu painottaen sitä puolta yhteiskuntaa ja elämää..

Suomen talouselämä poliittiset linjaukset ei ole oivaltaneet mahdollisuuksia tämä ajatus syntyi 1980 luvulla......


Sata lappua käsityönä kiejapäällysmuovia mattoteippiä puuvärikyniä..

sama kirjoituspöytä 1970 ja 1980 luvulla ja nyt ...


Ja silti käytävä aina lävitse uudelleen ja todella siis vain uudelleen niiden ajattelun mielikuvien kautta..

Ja näkökulmien jatkuvien siis muutoksien kautta..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Jokainen asia on pakko miettiä käsitellä yksin psykologista ei ole mitään apua tämä toisinaan vain häiristsee ajatteluani..

Ja tarjoamalla siihen jopa sistä siis lääkitystä ja ajattelun päänsärkyyn ja liveilmiöihin kuuluu aivojen käytön aiheuttama kiputila..

Vasta kun ajatus on käyty läpi todella siis monin tavoin..

Se kipu todella vain yleensä aina hellittää mieli kokee sen ajan etuperin ja takaperin aika kulkee silmänräpayksessä mielen tasolla..

Tapahtumaan joka tapahtui 5 vuotta aiemmin nyt 30 vuotta aiemmin ja hetken olet 1976 ruuki yläasteen käytävällä..

Muistat vastaavia tapahtumia yhdistyy kokonaikuviin mieli yrittää palata ajassa tähän ajan kohtaan nähdä mitä on luokassa..

Psykologi tarjoaa mielen turrutusta et ajattele rasita mieltäsi tälle tasolle ja kykene arvioimaan psykologin toiminan motiivia 7 vuotiaana..

Ja jos 7-9 vuotiaana osaat arvioida osin psykologin motiivit..

Tämä ohittaa tämän ja keskittyy sinun elämäsi psykologisiin arviointeihin ja joissa on hänen omat oletukset..

Ja eihän voi olla niin kuin minä sen esitän ja eihän se lapsi ei tähän kykene eikä sitä kirjaa ylös..

Jättää tämänkin siis lapsen ymmäryksen analyysit tekemättä ei käsitä ja ei halua tätä käsittää minä hajaannutan siis sitä mieltäni...

Tämä tieto osin välittyy epäsuorasti asiakirjoihin asti..

Lapsia ei mitään tiedä mitään ymmärrä on apina joka matkii aikuista ja tämän ymmärrys on erinomainen verattuna siis tähän lapseen..

Tänä aikana 7-9 vuotias avaa älypuhelimensa tieto on siinä sanoo minä puhun tässä kohtaan totta tämäkin tiede sivu sisältää tiedon vastineen..

Äiti ei käsitä lapsia käsittää silti tietyt asiat tällä tasolla?
Koko 1900 luku on todella saastutettu ja käytetty luonnon varoja väärin ja nyt kukaan ei haluaisi nähdä tätä monimutkaista jo tapahtunutta..

Ja sitä historiallista taustaa vasten jo siis nähtävää olevaa tapahtunutta synkeää historiallista todellisuutta..

Sotateolinen jäte ja siis sen aiheuttama se oleva jatkuva siis tapahtunut saastuminen 1900 -1999 välinen ajanjakso..

Ja monet sotateolliset myrkyt kemialliset ja biologiset jätteet..

Lääketeolliset kemialliset biologiset jätteet ihmisen pitää syödä ja juoda ja elinpiirin ravintoketjut on tietyin osin sitä kierrättäneet ihmisen ravintoon..

Salaliittohöpinät ja nuo monet puheet netissä on yhtä sen tyhjän kanssa nähtävä ja täysin ymmärettävä syy...

Mikäli tuota kaikea ei olisi todella tapahtunut..

Saasteet olisi käsitelty ja neutraloitu ja vähemmän haitalliseksi muovi tai öljykään ei ole niin haitallista..

Ja suhteessa näihin ravintoketjuun joutuneisiin myrkkyihin nähden..

Luonto ei tunne ylikansoitusta ihmisen keksimä poliittinen nimitys jonka kautta oikeutettu sodat elämän jatkuva tuhoaminen..

Tulevaisuudessa tuho voidaan pysäyttää samalla teknologialla jolla se on aiheutettu mutta jo alkanutta tuhoa..

Syynä on ensin pitänyt kehittää 50 vuotta edellä olevaa teknologiaa siis ei sitä..

Teknologiaa ja jolla elinpiiriä voisi todella jo tietyin osinkin jopa nyt jo siis todella vain puhdistaa..

Me haluamme syylistää aiheuttamastamme tuhosta miljadit köyhät ja ne jotka todella nytkin siis käsivät..

Siintä elämästään ja siis olemassa olostaan luomamme talousjärjestelmän ehdoilla meidän lähes orjina..

Vain siis jotta me voimme tehdä itsellemme ne siis jo paremmat elinolot evoluutiosta ei ole kyse ja se luonnonvalita ei ole syy tähän..

Tämä on pakko osin pysäyttää me emme voi jatkaa samalla tavalla joka on johtanut siihen..

Venäjä ja siis Yhdysvallat yrittää jatkaa siis samaa valtapeliä ja..

Kiina ja Intia vielä nyt siis tätä myötäilee sitä toimillaan..

Sotilassalaisuus on tämä populsiomoottorin ja sähkömagneetisen moottorin sovellutus kehitelmä jota ei ole kerrottu ?


Siis kaikilta osin ole edes haluttu nyt siis pysäyttää ja tämän syynä on jo resurssien käyttö ja se ristiriitainen siis politiikka..

Sillä juuri se suurin osahan ihmisistä ei välitä vaikka tietää sen..

Sen syitä on turha käsitellä ja pohtia ne on tiedossa ne tiedetään eikä se siintä tässä ajassa tilassa kummene..

Lähiavaruus on jo saavutettu 1980 - 1990 luvulla uusia parempia koneita on kehitelty joilla korvataan kantoraketiti ......


Kukaan ei tässä ajassa tilassa välitä aidosti siis siintä miksi ja mitä siintä seuraa ja kunhan heidän on turvatta..

Tässä ja todella nyt jo siis sen oman elintason ja aineellisen näennäisen hyvän haaliminen joka ei enään edes sitä lisää..

Enään hyvinvointia tai nyt siis enään kohenna sitä terveydentilaa..

Miksi minä muistasin väärin asioita olen kirjoittanut vihjeet perustelut aina vihkoihin joissa säilyy perustieto mitä ja .....


Vierailijat saapuu todennäköisimmin yhden tai neljän aluksen kanssa ei laivaton kanssa ne tänne tule seuraus on tiedossa oleva yhtälö..Tämä miltä todellisuudessa on vierasperäinen avaruusalus enemmän jo kaltaisemme ja todennäköisemmin...

He on meidän ymmäryksessä olevia ja tulevia elämänmuotoja..

Mikä ei tarkoita kaikki on meidän ymmäryksemme mukaisesti olemassa ja me emme joudu uuden eteen johon emme ole voineet varautua..

Me ennakoimme sen oman ymmärryksemme kokemamme mukaisesti ja se ei aina ole niin järkevää kuin luusi olevan mutta silti..

Jo se maalaijärki riittää ymmärryksemme tasolla pitkälle asioiden suhteen..