IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Psykiatriassa minun aikana tämä kuva oli sovitun psrdigman..

Ja pararajan ja sen olevan todellisuutemme jo ulkopuolella olevan ilmiön ilmentymä ehkäpä sen todenne..

Ja sinun pääsi sisäisällä tapahtuva..

Siis harha tulkinnallisesti katsoen siis aitiharha ja harhaisuuden oire ja jo ilmiön kuvaamista kameralla seurasi sama kohtalo..

Todellisuudessa kamera on kehitetty avaruuslentojen sivutuotteena joka on mahdolistanut aiemmin..

Siis jo ihmissilmälle täysin havaitsemattoman ilmiökentän tarkan suhteellisen selkeän havaitsemisen..

Outo kohde on yläkulmassa puolipallo kamerassa ei ole mitään vikaa epäpuhtaus ei tällä tavalla muuta kuvaa....


Osallesi siis lankeava kohtalo..

Ufoilmiö ei ole virallisesti edes totta tieteen tutkimuksen piirissä siis vielä 1900 luvulla siintä syystä..

Esko Valtaoja joka on..

Tiedemies oli myös siis tiedettä harjoittavia naisia joilla on sama tutkinto tieteessä..

Apurahat tulee jotka yleensä aina veromaksajilta ja ei vain uskalla olla muusta poikeava tutkija ja tiedemies..

Häpeä ja psyykkisen tilasi häpeällisyys syvälle käyvä häpeä..

Joka oli menetelmä stigma jota on aina käytetty psykiatriassa monimuotoisenarangaistuksena..

Ja sosiaalisen jopa yhteisöllisen ihmiarvon ja ihmisoikeuden riistoa joka on psykiatriassa tietoinen ragaistus paradigma pararaja on ylitetty..

Auktoriteettia ei ohiteta normia ja sääntöjä ei rikota seurauksetta..

Kuvan ilmiö on tuotu lähemmäs kameraa miltä se näyttää mitä se on siihen en voi sanoa yhtään siis mitään sillä.....


Järkytys häiriötekijä henkilölle joka on mielenterveyskuntoutuja jonka on pakko alistua tähän kohtaloonsa sitä siis vastaan niskuroimatta..

Hänen kohdalla oli tämä vaihtoehto..

Ja osaston psykitri ja lääkäri eväsi loman ja pois pääsyn uloskirjaaminen siirtyi kuukausia..

Puuttuu oikea hoitovaste sirautensa siis tuntemus juuri siis siintä on todella syvälle siis psyykisesti sairas...

Ja pakko olla sairauden tuntoa jotta katsotaan psykiatrisen siis jo hoidon onnistuneen hyvin..

Tuomalla metafyysinen kohde lähemmäs näyttäisi kuvassa aika mielenkiintoiselta ilmiöltä jos se on 50- 99 senttiä tai no ?


En ole erityistapaus muitakin on tarkoittaa 10-30 % prosenttia potilaista on sillä perusteella kirjattu mielisairaiksi he ei tottele ja alistu tähän..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Minä en itseltäni kiellä kokemusta havaitsin valopallon jo lapsena..Minä en tottele auktoriteettia ensimäistä psykologia ja psykiatria lääkäriä hänen lausuntojaan..

Siis sitä hänen laatimaansa siis diaknoosiaan todella seuraa juuri siis ne muut 10 psykologia ja lääkäriä psykiatria ja neuropsykiatria..

Henkilö on käynyt läpi hoitoprosessin syä psyykelääkeitä loppuelämänsä ajan..

Ja hänen elimistönsä ja se elämänsä todella siis muokattu niin hän ei voi olla ja elää ilman sitä siis psyykelääkitystä..

Ajattelun ilmaisun muoto sen olemus sekä vahvuus ei kerro mitään siintä mitä minä sillä tarkoitan on toinen kysymys ?


Tulee henkilö joka ei sitä lääkitystä siis käytä ja jolla ei silti ole harhoja...

Tämä kokee toisen olevan häiriönä ja minun olemassa oloni todella siis häiritsee tätä..Ja joka on koko elämänsä ajan todella mieltänyt elämänsä ja asiansa näin..

Ja uskonut todella olevansa vain siis se joka on psyykkisesti häiriintynyt ja mielisairas..

Stigma poistetaan..

Ja sinä et ole alualakaenkaan edes ollut mielisairas..

Ja sinulla ei ole siis se sairaus joka on esimerkiksi siis se kitsoferenia ja psykiatri ja neuropsykiatri joutuu vaikeaan välikäteen..

Henkilön sosiaalinen elämä on tämä saman vertaisuus..

Sotaveteraanilla on sosiaalinen yhteisö ja kohtalon yhteys..

Sotaan ja aseveljeyteen jota ei ole voitu vain siis kieltää tai poistaa siis se on todella hänelle myös totta ja todellisuus määritelty sillä..

Ja hänen koko oleva ja tuleva elämänsä joutuu todella syvään sisäiseen kriisitilaan katoaa ne kaikki ne vallinneet syyt ja merkitykset...

Väärä diaknoosi joskus poistettu jouduttu korvaamaan toisella..

Parapsykologia ei ole virallisesti edes totta..

Ja Ufot..

Ne ei ole viralisesti edes todellisuutta sitä ei ole tieteessä voitu juuri siis siintä syystä edes nyt julkisesti tutkia..
Psykologit ja läkärit jotka on todella silti hyvin vähän siinä kirjanneet ja tarkastelleet henkilön ja ihmisen todellisia elämän tilanteita..

Ja monimutkaisia hyvin vaikeita elämäänsä sisältyviä ongelmia ja vieläpä jättäneet kaiken oleellisen pois..

Korvattu kaikki opittu tietämys...

Ja ne sosiaaliset ja siis ne psykologiset näkökulmat heidän omiasta silti hyvin yksilölisistä..

Ja täysin heidän omista ihmisen elämän ja ymmärryksensä lähtökohdista..

Tosiasiallisesti heistä siis ihmisenä ja jopa yksilönä lähtevillä heidän oman elämänsä lähtökohdista..

Ja niillä tavoilla ja niillä periaatteilla jotka on..

Todella yhtä leimaavia ja negatiivisia kuin koulukiusaajan teot..

Ja puheetkin on todella jopa siis haavoittavia ja valheellinen myötätunto esitetään..

Pitkälle menevinä valheina teennäisiä positiivisia eleitä hymyä ystävllisiä ilmeitä...

Tämän osaa jo koulussa muita kiusaavat lapset ja nuoret osaa olla ystävällisiä...

Ja osaa olla aina todella jopa silti avuksi muille ja sitä jota he kiusaa kokee sen toisin pahantahtoisuutena..

Oppineet minun aikanani jo tunnetut psykologiset menetelmät joilla on sukupolvia jo harjoitettu..

Siis kehitysvammaisten ja jopa vammamaisten mielenterveyskutoutujien kohdalla..

Systemaatista ja hyvin tavoitteellista ja tietoista siis ihmiselämän leimaamista..

Ja todella saatettu käytäntöön eriarvoisuutta ihmisarvoa ja ihmisoikeutta loukkaavia toimenpiteitä..

Tuskin he minulle antaa mahdollisuutta saada oikeaa diaknoosia joka voi olla keino osoittaa tämä vääryys todeksi...

Post Taraumaatinen ressirektio lapsen aivot mieli käy 20-30 % prosentin teholla..

Ja väsymys ja se ärtymys ne monet kehitykseliset luonollisetkin reaktiot on todella jo kovia ja ahdistavia..

Ne 10 psykologia ja lääkäriä psykiatria neuropsykiatria lisänneet tätä ja pahentaneet elämäni siis paineita ja tilannetta jo lapsena ja nuorena....

Tasolla jolla ilmenee monelaista siintä johtuvaa oireilua..

Hoito on jo ylilääkitys..

Ja mielisairaana kohtelua se on jo pahentanut tätä siis oireilua moninkertaisesti..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Lapsen ja nuoren luottamus jo tässä todella murskataan ja monin tavoin systeemissä joka on virallisesti puheissa ja lupauksissa ..Juuri sitä lapsen ja nuoren auttamista..

Pelkää on lievä ilmaisu tiedostaa miten tähän ajatteluun on suhdaututtu tiesin tämän Lapsena johtavan tähän mutta silti....


Lapsen ja nuoren todellisten elämäntilanteen siis jo niiden siis jo monien pelkojen ongelmien ohitus perusteltu lailla ja asetuksilla..

Lapsuus aikana jona elin suvun ja perheen keskuudessa oli tasapainoisempaa kuin olin koulussa jossa en menestynyt ?


Mutta isketään selän takaa koneiton voimalla päätöksillä ja hallinollisilla ja tehokkailla toimilla..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Hallinto ja yhteiskunta minun aikana laatinut perusperiaatteet joka ei ole silti tarkoittanut ensimmäisen psykologin ja lääkärin pitäsi niin toimia..

Oli vielä yksi siis kiertotie ja mikäli haluaa todella kunnioittaa lapsen ja nuoren ihmisoikeutta ja ihmisarvoa..

Mielikuvistusta ei tarvitse lääkitä..

Ja tämä ajatus kuuluu todella jo lapsena ja nuorena elämiseen ja siihen kehityskauteen on luonnollinen selitys kaikelle muulle..

Ja raamatussa sanotaan mitä sinä teet lapselle väärin..

Jatkoa pitäisi olla tälle syvälle oivaltavalle opettavalle kokemukselle..

Sen tämä lapsi tule tekmään sinulle ja sinun lapsille todeksi..

Ja tarkoittaa syy ja seuraus siirtyy seuraavalle sukupolvelle..

Ja ihmisen pahat teot on toisinaan syy ja seuraus toisissa uskonnoissa se on karma..

Sama syy ja seuraus on opettava kokemus..

Olin laitoksessa 3 kuukautta sain nähdä ja kokea mihin tämä voi johtaa jos lapsia ja nuoria kohdellaan kaltoin..

Tai väärin teot muokkaa meistä ihmisistä esille vääriä taipumuksia..

Sitä en saanut edes siis kysyä laitoksen henkilökunta ei sitä hyväksynyt auktoriteetit ei sitä hyväksyneet.

Enkelipallo ilmiö voi tulla sisätilaan aurmainen kehä ja erottuu värejä tämä on sisästilassa muut ei tätä hoksaa näin ....


Tuo ei ole vältämättä heijastuma tai pölypallo...

Ja ja ilmiö on todella sama sekä ilmentynyt tänä kesänä saman paikan tietämillä tuli kameran henkilön väliin..

Voihan tuokin olla säätila..


Ottanut paljon kuvia ja toisinaan niihin ilmentyy tietyin välein...

Tämä ei vielä ole ehkä tarkoitettu kaikki sen havaitsee ilman kameraa ja on minun tavoin virittynyt henkilö..

Yksikään jolla pitäisi olla kyky kertoa tämän ilmiön sanomat ja ei sitä ole tenyt todeksi antaa huonon kuvan itsestään..

On totta tässä maassa on inhimillinen erityis piirre..

Ja jos henkilöllä on kehitysvammaisen ja vammaisen..

Tai alkoholistin ja mielenerveyskuntoutujan tausta..

Monet ei siis halua edes keskustella tämän...

Mistään paranormaalista kokemuksesta ja tutkijat ja tiedmiehet karttaa tätä pelkää sosiaalinen yhteiskunallinen arvoasema romahtaa..

Siis tämän syyn ja seurauksen johdosta on tämä diaknoosi tehty..

Sinulta voidaan riistää sinun siis uskottavuus ja sosiaalinen arvoasemasi on muita heikompi..

Ja sinun kertomalla on todella siintä syystä muita vähäisempi arvo ja siis sen merkitys ei käy toteen..

Samaan halpaan siis sortuu todella yhtälailla..

Siis se selvännäköinen ja näkijän lahjoja jopa omaava ja kuin se jolla ei sitä lahjaa ole antaa käyttöösi..

Siintä syystä näitä vääriä diaknooseja on tehty..

Ja jotta käy todella siis toteen kontrolli ja auktoriteetin arvoasema pysyy todella siis vahvana raadollinen motiivi ja syy tähän tekoon..

Kohdennettu yhtälailla lapseen kuin siihen nuoreen aikuiseen..

En ole erityistapaus en ole ainutkertainen sitä on tehty hyvin monille syy perustelu on pääpiirteissään sama...

Siis auktoriteetin ohitus ja ylikävely se ainoa mahdollisuus saada eläke sosiaaliturva on tämän allekirjoittaminen alistuminen tähän..

Niitä lapsia nuoria on paljon joihin tätä on käytetty 1900 luvulla vielä ja tässä tapauksessa siintä ei haluta edes julkisesti puhua..

Pitäisikö käytäntöjä todella muuttaa diaknoosi on perusteltu työkyky on alentunut..

Ja pitää olla jokin todella oikein syin perusteltu siis se turvattu oikeutettu luovuttamaton siis se perustoimeentulo..

Ihmisarvoa ihmioikeutta ei pidä jatkuvasti siis loukata..

Olen vain elämäni mittaissti se viestin tuoja..
Taidelasi maksaa kupari ja juotosvälineet maksaa aito lasityö maksaa jo kuukauden eläkkeen verran matariaalina eläke ja sosiaalitusrva ei riitä..

Käden taidon ylläpitämiseen työtilat maksaa kustannuksia säilyttäminen
ja myyminen maksaa jotakin kahden vakuuseläke ei tähän riitä..Eläke ja sosiaaliturva ei kata kustannuksia ei tuota pääomia ylläpitää sitä voisin tehdä ainutkertaista ja niin kallista työtä..

Ja sitä itsekeustannettua työtä tekeijä maksaa työ ja materiaalihävikin ja ei tienaa sillä yhtään mitään..

AJATUKSIA 1980 LUVULTA : KIELELLINEN KÄÄNNÖS TEHTIIN TILAUSTYÖNÄ !


Pönttö päässä seisominen selkä suorana siinä siis kadunkulmassa maksaa matka kustannukset..

Taiteilija on todella taloudelisesti tuottamaton menoerä veromaksajille oli psykologi sitä voinut käsitellä..

Siis 1986 -89 elikä yhteiskunnallista soisalista taloudellista totuutta siintä miten asiat on..
Elämä on jo täsmällisesti jo opettanut silti minulle tämän jos siis sinulla on jo oletuksen omaisesti tämä syy ja seuraamus..

Väärä syy ja seuraamus on väärä karma joka on seurausta jonkun ehkä
tahto ja halu puuttua elämääsi on aiheuttanut sinulle väärän kohtalon...

Kolektiivisesti katsoen siis monet ihmiset kokee ja katsoo sinä olen joko tämä kehitysvammainen tai mielenterveyskuntoutuja..

Järjestelmä pohjautuu ensimmäinen psykologi ja lääkäri sekä psykiatri...

Voi joko oman oman siis vapaan tahtonsa mukaisesti toimia ihmioikeutta ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla..

Luokittelu joko kehitysvammaisuuteen tai vammaisuuteen ja psyykiseen sairauteen johtaa yhteiskunnalliseen taloudelliseen eriarvoisuuteen..

Sama ja vastaava omaksuttu reaktio joka on sosiaalisessa perimässä jos olet tummaihoinen..

Siis miten ne ihmiset suhtautuu neekeriin siinäkin on täysin sama vaihtoehtoinen kohtalon polkujen summa..

Ne jotka on todella siis vain kiinostuneita siintä samata mistä minä olen...

Ja silti he vain hyljeksii jopa nyt vielä torjuu vieroksuu..

Syy on he ei halua sitä samaa kokea heitä määritellään minun kautta ja he joutuu kokemaan samat vaikeudet..

Ja tekee sitä todellista haittaa heidän sosiaalista ja taloudellista asemaa uhkaa tämä minun kohtaloni..

Ufoilmiö tai vastaava siis se parapsykologinen ilmiö todella siis tapahtuu Vammaisella ja kehitysvammaiselle tai mielenterveyskuntoutujalle..

Ja jättää siintä syystä todella minut yksin asiani kanssa ketään ei kiinosta hakeutua seuraani..
Tässä maassa on se jo sosiaaliseen ja ihmisen kolektiiviseen siis perimään kirjattu syy ja se syvällinen siis seuraus..

Ja johon nuo siis diaknoosit ja asiakijat vaikuttaa edelleen..

Ja sillä siis täysin aivan sillä samalla kohtalon omaisella syyllä ja jopa siis seuraamuksella..

Siintä minulla ei ole mitään tietoa mitään olevaa siis todennetta ja onko...

Ufoilmiö edes todellinen..

Ja millä perusteella syyllä ja tavalla sitä voisin käsitellä julkisesti..

Sama on ongelma kaikilla joiden kohdalla on tämä ongelmaksi koettu ja elämäänsä vaikuttava kysymys pohdinta totista totta..

Minä en usko tähän mutta pohdin silti mikä siinä voisi olla olevaa totta ja missä on siintä juontuvan siis kuvitelman ja oletuksen rajat..

Sinä et tule et koe etkä näe minussa mitään vastausta kysymykseesi..

Ja on tämä sinua koskettava siis kolektiivinen umpikuja..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Tuskin sen siis kehitysvamaisen tai sen mielenterveyskuntotujan..

Myöskään psykologin sosiaalinenperimä ei ole yhtään hyväksyvämpi tai suvaitsevaisempi ei edes hamota omaa ennakkoluuloaan ja pelkojaan...

Ahdistustaan hän ei käsittele tai ilmaise edes itselleen..

Ja sen hän myös siirtää sen minuun ja minun elämäni on...

Helppo siinä asemassa oikeutetusti leimata ja minua vähentää ja todella suodattaa peilata ahdistustaan minuun..

Kirjata niitä hänen siis henkilökohtaisia pekojaan..

Ajattelun ilmaisun muoto sen olemus sekä vahvuus ei kerro mitään siintä mitä minä sillä tarkoitan on toinen kysymys ?


Pohdinta siinä koko elämän kattava kokemusperusta..

Ja on siis sillä jollakin syyllä perusteella ja tavalla todella eriarvoinen tai se vähempi arvoinen verrattuna muihin ihmisiin..

Ja suhteelisesti katsoen..
Muihin ihmisiin verrattuna rinnastettuna ihmisarvon mielikuvana..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Vaikuttaa tässä sillä syyllä ja tavalla saan olla elämäni ajan siis aina vain yksin ja ulkopuolinen..

Ja muut ehdollistaa sen todella siis niin minulle minä jään aina siis todella vain yksin..

Samasta syystä ajassa jossa raha ja resurssi..

On kaikki kaikessa sinä et tee yhtään siis mitään ellei sitä ole ja sitä voi käyttää..

Resurssipula on tämän nimi ei ole rahaa ei ole oikeaa kasvihuonetta talous halinto toimii niin sitä ei tueta sinä sen teet..


Kasvihuone voi maksaa kuukauden eläkkeen verran rahaa jotta siinä on automaattinen kastelujärjstelmä maksaa toisen mokoman lisää..

Taide ja tarvikkeet voi maksaa saman verran jos teet jotakin todella siis ainutkertaista..

Työtön on todella osaton hän ei voi edes osalistua elämäänsä koskeviin päätöksiin ja sitä vapaata omaa tahtoa ei voi olla..

Vaikuttaa heidän lapsiinsa ja ohjaa monet tekemään vääryyttä..

Ja jota on jo itse kokeneet...

Ja ohjaa moniin vääryyksiin kieroutuneisiin jopa rikollisiinpiireihin..

Hyvin harva syntyy siis suuntauneena näihin vääriin elämäntapoihin ja ne motivoitu tällä tavalla..
Ihminen on sidottu elämänmuotonsa tiettyihin syihin ja seurauksiin joita
on me emme ymmärrä sitä vaikka edellytys ymmärtää ja tiedostaa..

Olisin kuvannut osin toisesta ulottuvuudesta tulevia ilmiöitä joihin toki jo todennut..

Nuorisoseuran parkkipaikka viime syksynä kohteet esiinty monissa erillisissä paikoissa on yksittäisiä tai sitten ei ole ....


Siis sisältynyt ja liittynyt luonnollisista syistä jopa siis ilmentyviä aiemmin havitsemattomia ilmiöitä..

Siinä on jo sisäistynyt tämä hienovarainen menetelmä lähestyä ihmisiä..

Joka on tarkoitettu siintä syystä juuri todellaminulle osoitettuna vihjeenä vietittää jotakin..

Yhdessä kuvassa on toiselta puolelta punainen symmetrinen pallo jossa on ikään kuin jokin rakenne...

Muu voi olla täysin siis luonnollinen ilmiöiden summa ja sään ja säätilan muovaamaa..

Mutta silti tähän kätkeytyy jokin ymmäryksemme suhteen jotakin joka ei ole säätilasta johtuvaa..

Tai ilmakehän pienhiukkasista johtuvaa..

Kameran kuvaohjelma toimii aika hyvin fideoleike ohjelma ei enään ehkä sovellu uusiin ohjelmiin..

Joten on siis omana aikanaan hankitava uusi kamera ja jokin väline sitä ohjelmaa joka on juuri tätä varten..

Jo siis laadullisesti ja tekniseti siis nykyistä parempi ohjelma..

Ruokolahti 3.8.2019... Mitä kameran kuva ja ohjelma havaitsee tällä tasolla otetaan ja julkaistaan siintä syystä.....


Me ihmiset ymmärrämme tosin edelleenkin siis enemmän tällä siis omalla tasollamme olevia tapahtumia..

Mutta me emme silti voi ymmäryksemme rajoja noin vain muuttaa siintä syntyy monia ristiriitoja...

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Ihmiskunan tulevaisuus on aivan hyvä mutta sitä me emme voi silti nyt käsittää ja havaita siintä syystä olemme..

Yhteiskuntamme elämämme kautta siis ymmäryksemme ohella tähän aikaamme ja tilaamme sitottuja..
Kokonaisuutena ihmiskunnan tulevaisuus on aivan hyvä ja valoisa mutta tämä ei tässä ajassa ja maailmantilassa ole havaittava kehityssuunta..

Siintä olen jo 1980 luvulla kirjannut monia näkemyksiäni miksi on näin ja mistä syystä on näin..

Miksi minä muistasin väärin asioita olen kirjoittanut vihjeet perustelut aina vihkoihin joissa säilyy perustieto mitä ja .....


En tarkoita aivan kaikki mikä on jo todella siltikin liitetty tähän olisi siis jo nytkin niin positiivista ja sitä pitää..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Siintä syystä en todella edes nyt oleta ihmiset olisivat kiinostuneita siintä kuka ja mitä minä olen..

Tästä on monikin mielenterveysalan ihminen esittänyt minun merkistystä vahentäviä toteamuksia he ei työpäivän jälkeen mieti minun puheita..

Eikä määritelmiä maailmasta ja elämästä..

Vaikka tiedeän kukaan ei voi toista täysin ohittaa voi niis silti sanoa sillä mielenterveyspuoli ei siihen ketään velvoita vaikka sillä ei ole mitään..

Nähtävää tulosta tai merkitystä..

Minun on todella pakko kohtaloni elämäni kanalta katsoen jollakin tavalla sitä asiantilaa ja syytä monin tavoin vain hyödyntää...

Kamera ei sovellu liikkuvien kohteiden kuvaamiseen kohteet ei voi kuvattaessa liikkua ajassa tilassa vaihtaa paikkaa silti..


Kamera on pakko vaihtaa uuteen ja ne fideoleikeet ei enään ole sillä ohjelmalla niin hyvän laatuisia..
Todellisesta syistä miksi en sopeudu yhteiskuntaan ja työelämään ei ole voitu puhua psykologin vastaan otolla ja istunnoissa..

Ja koko systeemi oli sitä en voisi koota ansioita ja siis niitä säästöjä joilla on nyt siis merkitystä kun ikääntyy..

Vähemmän siis jo koulutetun työvoiman tarve oli aina vain siltikin todella määräiakaista..

Ja vajaatyökykyisiä ei tarvita työelämässä..

Diaknoosi oli vain se hallinollinen lailinen siis menettelytapa jolla taataan eläke ja sosiaaliturva siihen todella riitää tämä määritelmä..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Ei voitu kertoa sitä tämä sinun..

Siis diaknoosi ei ole aivan siis todenpitävä sillä on se merkitys kun sinua ei tarvita työmarkkinoilla pitää olla eläke ja sosiaali turva...

Lapsuus aikana jona elin suvun ja perheen keskuudessa oli tasapainoisempaa kuin olin koulussa jossa en menestynyt ?


Ja minua uhkaa työttömän kohtalo..

Psykologikin jopa siis ahdistuu ei ole ymmärtänyt vain tarkastella asioita siintä lähtökohdasta elikä todella minun näkökulmastani käsin..

Lähtökohtaisesti ne siis psykologit ei hallunneet tämä yrittäisi seurustella heidän tytärensä kanssa joka oli jo aikuinen ja 20 -23 vuotta..

Sosiaalisessa perimässään..

Ne asenteet ja elämän käsitykset joita he ei voisi oikoa ja muuttaa edes koulutuksen kautta..

Ajattelun ilmaisun muoto sen olemus sekä vahvuus ei kerro mitään siintä mitä minä sillä tarkoitan on toinen kysymys ?


Seuraamus siintä oli tämä yritystä seurutella muodostaa ihmisuhteita ei voi olla koulutetumpikin nainen torjuu sinut ja hyljeksii sinua ihmisenä..Ja sosiaalisesti ja taloudelisesti siihen täysin samaan asemaan joka on jo elinkautinen se sama sosiaalinen taloudellinen asema..Maanviljelijä perheen on haettava lisäansioita ulkopuolelta käsin sosiaali ja eläketurva lisäsi perheen taloudellista turvallisuutta..

Sain asua kotona ullakolle tehtiin huone avustukset ja kaiki oli otettava jostakin oli tilejä joissa raha kasvoi korkoa..

Vaikka rahan arvo heikkeni ja jo sillä siis suhteelisella siis järkevällä siis sijoittamisella..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Minun eläketuloni tuotti jonkin verran sijoitettuna..

Ja minun tarvitsemat kaikki tarpeet..

Ja ne muut kulut ja minun menot ja ne perustarpeet he ei osanneet sitä elämänhallintaa silti siis minulle opettaa..Talo ja maapohja oli perinkunta hajotetaan se on tehty siltä perustalta ja sama asema sosiaalisesti ja taloudellisesti siinä on loppuelämäsi..

Ei kehity työkykyisys ei pääse mihinkään missä on mahdollisuus sitä siis kehittää ei ole yksityiyrittäjä perheen jälkikasvua..

Perinteinen maatila ja maatalous ei ole pohjustanut yrittäjyyttä toimii aina yritystukien monimutkaisten ehtojen ja muutosten paineen alla..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Jos kun vain voi elää vanhaksi palaan taiteeni äärelle jos vain voin siinä mikään ei ole muuttunut tuli eteen ne ongelmat ja sen kokonaiskuva..

Ihmiset ei muuta niintä siis asenteitaan on heillä sosiaalisessa perimässään..

Elmerin elämä...Torstai 11.07.2019 13:49

Elmeri poistui keskuudestamme aiheutti suru joka on monen ihmisen siis poismenon kautta jäänyt surematta putkahti esille..

Elmeri vartoi yleensäkin siis lähes aina kotiin tulojamme..


Tosin Elmeri eli todella hyvän elämän sitä ei kohdeltu kaltoin väärin monet ihmiset ei eläne niin hyvää elämää kuin tämä kissa elänyt 16 vuotta..

Elmeri näkökulma elämäämme oli toinen todellisuus elämästämme täällä....


Joka nurkalla kesällä vesiastioita..

Elmerillä on monia piilopaikkoja hännän siis elämänsä oli liikkuvaa harvemmin siinä tilanteessa oli kamera mukana...


Ja kun siis meneimme matkoille..

Ja olimme 7 päivää jo siis poissa ei kissa edes aina sitä mitenkään siis ehdolistanut heitteille jättönä..

Elmerin elämä on lähellä poistumista elämästä ja tältä tasolta katsoen hiljaisuus ja tuulen humina jäljellä pian...


Paikkoja joissa kissa eli ja oli sekä kulki ja lepäsi valvoi pihan tapahtumia koko kesän ajan..


Elmeri oli niin menevä kissa näitä kuvia joissa häntä likkuu ja toimii on vähemmän poistumassa elämästä ja elämästä....


Monia ulkorakennuksia pensaita paikkoja joihin suojautua..

Olimme matkoilla 7 päivää elemerillä monia paikkoja joissa oli vettä hiiriä elämää ulkorakennuksia joissa häntä majaili...


Me tulimme..

Ja kissa tuli totesi sen me palasimme jatkoi sitä siis elämäänsä juuri niin kuin me emme olisi edes siis olleet poissa..
Tarkoitan sitä ihmisenä olen voimaton muutoksiin joissa on kyse siintä jo mikä on oleva valitseva tuleva 5-6 miljoonan ihmisen kolektiivinen tila....

Sillä missä missä he elää ja on..

Ympäröi muiden tahtotila ei ole syytä uskoa minun ongelma on yksin se minun sisäinen valitseva ongelma...

Mielenterveysauttajat auttaa itseään heillä on työpaikat heidän elämäsä on hyvin on tässä heidän elämänsä kysymyksessä ei minun elämä..

Ei aidosti siintä välitä mitä lait ja astukset ei heiltä todella edellytä...

Tietty käsitys iskostuu sitä ei muuteta sukupolvessa tai kahdessakaan ja tämä vaikuttaa meihin kaikkiin samalla tavalla ihmisinä..

Jos ei ole lapsia ja lastenlapsia ei se tee muutosta mihinkään ihmiset vain olettaa voisivat yksilön teoilla..

Siis korjata jotakin paremmaksi seuraava sota tuhoaa peruuttomasti sen mitä sinä luulet muuttavasi paremaksi siis no sillä tavalla..

Sinä olet syntynyt epävarmuuteen ja elät epävarmuuttasi todeksi...

Hengisyys ei ole posittivista ei nagatiivista se vain on aina olemassa niin kauan..

Sillä siis elävällä planeetalla on jotakin siis todellakin sitä älylistä elämää..

Noiden kuvien sisältöjä on jo selitetty kamerassa olisi jokin vika tai jos
ja kun kohde on metafyysinen..

Ja heijastuma ei pysy johtuu lisistä tai jostakin siis paikoillaan..

Monia selityksiä on jo kuultu..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Tänäkin aikana jotkut sitä kauppaa ja myy kuin kauppatavaraa helppo ja kätevä myydä ei mitään antaa sille..

Monet hintalapput ja koreat paketit..
Tarkoitan sitä ilman lapsia ja lastenlapsia en voi sitoutua tähän mitä elän olen elänyt peruuttamaton...

Uskontojen taustalla on toinen eteemme tuleva muutos ?

Tämä kuvake oli minun tulkinta uskontojen synnystä ja historiasta jonka esille ottaminen oli jo mielenterveystietoa ....


Ja palautuminen asteettain siihen mitä kuka minä todella olen..

On todella näin jos ei ole lapsia ja lastenlapsia katoaa pois ihmisestä yksi ihmisen elämän arvon mittaisen ja vertaisen syyn ja seurauksen kierto...

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Tilalle tulee tämä oleva tulevakin transhumaani henkisyys joka on vieras kansalliselle ajattelulle joka rakentuu..En voi sitoutua osia ihmisestä katoaa pois..

Ja elämäni on omistettu puhtaasti enään vain tälle ihmiskunalle ei tälle siis yhdelle kansalle ei kielelle..

Joka on todella aika suppea todellisuus..

Kansa kieli ja jopa sen luomat kohtalot ja arvot voi kadota unohtua niin niitä kukaan enään edes muista..

Tämä aihealue oli jo 7-8 vuotiaana osin aikuisen tasolla lapsen puhumana esille tuomana ajatuksena historiastamme ...


En voi olla mitään muuta kuin mitä todella olen...

Vahvistaa tätä siis pois ihmisestä kokonaisuutena sitä siis palautumistani tietoiseksi siintä kuka oli todella..

Ja en hyväksy enkä tule hyväksymään sitä kohtaloa joka on väärä mutta en ole osin enään sitä mitä minun piti olla..

Tälle ei ole kriisiapua on turha hakea apua sitä vastaan muuttuu ja ei voi olla arvoja joita ei ole enään saavutettavissa edes..

Kansallinen olemassa olomme on haavoittuva..

Ja ne siis luomamme arvomme siis vain nytkin todella katoaa kuin sinne tyhjyyteen poispyyhkiytyy kokonaisuutena..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Yhdysvallat nyt siis hajotessaan poliitisesti taloudelisesti ja sotilaallisesti muuttuu kriisinsä jälkeen vain tulevaisuudeksi..

Haasteemme kohtalomme on siis tekemämme päätös mitätöityä pois ja on lyhyt talaouskasvu..

Ja elämääme kohtalomme on saastuminen kaiken siis romahdus..

Sukulinjan myötä katoaa se siis tulevaisuus on nyt niissä käsissä jotka ei sitä mihinkään enään johda.

Umpikuja ja kaiken mahdolisen huomaamaton siis häviö...

Henkisyys ei ole koskaan sitä mitä meille luvataan..

Ja se ei ole muuta kuin siis tämän ajan tilan yhteiskunan luoma kupru ja ei mitään sisällä kuin tyhjiä sanoja lupauksia jos ja kun ..