IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Eläke ja sosiaaliturva todella edellytti osin tai täysin perusteltuna joko on siis kehitysvammaisen...

Ja tai juuri niin sen siis mielisairaan paperit riittää aluksi määräaikaiseen eläketurvaan asti...

Hoito oli lähinnä tätä..

Ja olet talven siellä siis mielisairaalassa syöt psyykelääkeitä joita et siis ehkä siis edes tarvitse..

Ja joilla ei ole mitää autavaa eikä kuntoutavaa merkitystä..

Ei ole sitä todennettavaa nähtävää alkoholistin ongelmaa ja se diaknoosi ja on papereita asiakirjoja sitä todentamassa..

Lääkäri jo vaati tätä lain ja asetuksen nuaista hoito käytäntöä esitti sen näin suullisesti...

Eläke ja sosiaaliturva edelyttää jopa siis minulle psykaitrista sitä talven kestävää siis hoitojaksoa..

Mutta sitä ei kirjata asiakirjoihini...

Ja toimenpiteen perusteltuna ja siis perustavana syynä on kirjaaminen työkyvyttömäksi edellyttää minunkin tapauksessa juuri sitä..

Piti ne siis hankkia psykiatrisella hoitojaksolla..

Edellytä kuntoutusta eikä koulutusta jota ei myönnetä 1979 - 86 välillä taidekoulu oli terpaijakson korvaava toimenpide 1983-86 välillä..

Pohjautui anomiseen johon kotona oli pakko olla aikaa ja resurseja ja siis koskapa amattikouluun pääsyä ei ole voitu myöntää..

Traumapsykologista tutkintaa ei tehdä..

Ja sitä ei ole edes siis koskaan tehty ja laiki ja asetukset oli muuttuneet minua koskeva tieto oli anottavissa minun hallintaan..

Tuli tieto tutkinta tietoa on hävitetty aivosähkökäyriä neuropsykiatrista tietoa ei ole aikä sitä ole säilytetty tuhottu ja hävitetty pois..

Perusteluja vaatimuksia ei ole esittää kun innomaatiota ja tietoa ei ole saatavilla ilman sitä uusinta tutkimusta..

Jota ei ole voitu tehdä perusteita ei ole olemassa sille tiedolle..

En voi syyttää systeemiä tai sitä hallitoa mistään perusteita ei ole edes olemassa..

Ufojen ja Avaruusolentojen kohtaamisen väite on..

Siis kelan päätösten takana 1974 - 1999 välillä ja ei ole muutakaan perustelua saatavilla vai onko sitä en tiedä..

Ja vaikka se on ollut totta..

Työkyvyn tutkintaa ei tehdä laissa ja asetuksissa joko kehitysvammaisen tai mielisairaan asiakirja riittää...

Ja sitä ei tutkintaa ei siintä syystä edes tehdä ja se psykologi ja se siis no lääkäri kieltäytyy siintäkin toimenpiteestä..

Tämä ei ole syy mihinkään hoidollisiin toimiin se ei tähän vaikuta jota alistetaan kohdellaan näin koulussa yhteisössä..


Laki muuttui sinä voit anoa sinun elämääsi koskevat asiakirjat ja jopa ne terveystiedot..


Tutkinta on sekasotku yhteen soveltumattomia tietoja korkea kuume ja sairastelu aiheuttaa oireita kiusaamisen ohella...


Ensimmäinen tieto oli ne siis ne aivosähkökäyrät ja se neuropsykiatrinen tutkinta tieto on osin kokonaan hävitetty sitä ei ole..

Arviota ei ole tehty työkyvystä..

Ja ei ja ole asiaa edes siis tarkasteltu siltä kannalta katsoen ja sitä sitä ei ole edes siis kirjattu eläke sosiaaliturvan perusteena..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Perustunut sinä osaat silti siis jotakin ja kehityt hyväksi siinä mitä teet jos on...

Lapsena osasin silamän varaisen rakentamisen vatupassiin mittamaalla peruasia oikein työkykyäni ei ole tarkasteltu näin..


Opit ensinnäkin 1900 luvun alun siis työmiehen tavoin..

Jopa siis todella soveltamaan olevia taitoja siis jopa silmänvaraisesti ja työvälineillä mittakojeilla ja tätä ei siis kirjata asiakirjoihin edes..

Ja vaikka olisit siintä puhunutkin..

Lähtökohta et opi edes peruskoulussa sitä kertotaulua saati sitä tärkeää äidinkielen oikein kirjoitusta..

Et pääse ammattikouluun et edes erityisamattikouluun 1979 päädyt siis oulunsuuhun psykiatriseen hoitoon..

Lapsen ja Nuoren luokittelua psykologit harjoittivat näitä käsittelemällä jonakin mielentilan tutkintana joka oli.......


Syynä on todellisuudessa auktoriteettia ja lakia ja valtion periaatteita jo vastustava omia näkökohtia esille tuova nuori...

Terapeutin korkeampi koulutustaso minun taipumus haluta seurustella..

Käydä todella siis syvällisiä keskusteluja...

Jo se siis ahdisti tätä niin ei voinut antaa taiseterapiaa sillä rikon normia ja sitä käytöstäni ja sitä sääntöä siis jo siintä..

Minun tulee seurustella vain sen siis vertaiseni kanssa..

Minä en voi olla siis samalla ymmäryksen sillä tiedostamisen tasolla kun nämä on..

Psykologi ja terpeutti ja erään toisen psykologin tytär..

Sopeutetaan kehitysvammaisen tai mielisairaan asemaan ja jossa olen aina hoidossa..

Sama eriarvoistuminen on toteuttu siis tänä aikana niin voit ehkä tienata eläketulon ohella mutta menee elinkustannuksiin..

Ja se hoidokki ja jo nyt sosiaalisesti taloudellisesti todella siis se alempaa sosiaaliluokkaa alemmalla tasolla olevana...

Jopa toisen siis sutautumiatapojen..

Ja yhteiskunnallisten normien kirjoittamattomien sääntöjen mukaisesti käytäntöjen edessä juuri se alempi arvoinen..

Nyt 2019 tapahtunut uudelleen tämä yhteiskunan sisäinen jakautuminen
enään sitä toteuteta sillä tavalla...

Siis minä voisin siintä tiedostua olla tietoinen edes..

Taloudellisesti siis heikommin koulutettuna minua voidaan heidän taholtaan syrjiä hyljeksiä vieroksua..

Ufoilmiön ajatukseen kuuluu öiset sieppaukset toimenpiteet aluksessa lääketiteelliset toimenpiteet olen tämän pelon syy..


Hän ei seurustele kehitysvammaisen tai mieleltään vajaan kanssa...

Ja jolla ei ole sosiaalista ja taloudelista edellytystä olla hänen tasollaan..

Menen ouluun olen marketissa siellä on mahdollista jos teet sen että ja kun olet puhelias peloton puhumaan..

Herkästi älykkään kovaluontoisen naisen edessä siis jopa todella silti sen huomannut tämä usuttaa turvamiehen kimppuusi..

Mitä puhut on käyttäisit asetta joka on vasta hyökkäys..

Vajaina vammaisina kohtelun ohella on tämä hänen elämänsä tietoinen rajoittaminen tämän poistaminen..

Olen voinut puhua tästä samasta asiasta ja jopa tekee siintä uhkaavan esimerkin hänelle sinä et siintä vain nyt siis puhu..

Joutava vitsi venytetty tälle saa saman reaktion..

Ja siis jos tällä ei ole rahaa ei ole ehkä se siis aisakas ei voi siis edes olla lähimmäinenkään tälle luulokuva voisi olla saman vertainen tälle..

Lieväkehitysvammainen on käytökseltään ehkä jo aika poikkeava tämä toimii näin...

Hänellä ei ole tälle aikaa eikä tilaa kuten sille joka hänestä ei ole hänen vertainen..

Tätä ei saa arvostella siis siinä asemassa hänelle ilmaista hän on tämän suhteen se joka toimii näin..

Joka tapauksessa toimii niin kuin olen sanonut hänen toimivan hännelle itselleen..

Minun elämä Lapsena on ja pojan suhde valta tai alistussuhde minua on alistanut terapeutti joka on siis se Nainen....


Sääntöjä ja siis niitä kirjoittamatomia normeja käytäntöjä siis todella nyt vastustava nuori..

Havukka Ahon Ajattelijan itseoppinut itse tehty minäkuva..

Jota ei voitu hyväksyä 1970 luvulla tämä siis laittaa todella psykologin ja lääkärin henkisesti psykologisesti katsoen huoneen nurkkaan..

Pakottaa kuuntelemaan tämän omia siis niitä näkemyksiä ja mielipiteitä omasta elämästään ja siintä asemastaan yhteiskunassa..

Siintä syystä oli hävitetty tutkinta tietoa sitä ei tähän tarvita..

Ja tämä riitti 2006- 8 asti kelan siis eläke päätöksiin vaikka mitään sitä innormaatiota ei ole ja tutkintaa ei ole siis tehty uudelleen..

Siis vuoden 1979 jälkeen tietoa ei enään edes ole olemassa..

Ei ole mitään terveystietoja...

Ja joilla on tutkinnallinen peruste joka on otettu vuoden 1974 -79 siis no lain säädännöstä käytännöstä miten on toimittu..

Eristetään ne joiden osalle ei ole samaa Ihmisarvoa ja Oikeutta haluttu antaa kuin muille on annettu arvo ja oikeus olla !


Taumatisoinut elämäni lapsena ja nuorena..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Aiheuttajista pahin on se laitos ja ne 3 kuukautta sitä ei ole kirjattu jos on tieto on hävitetty pois..

Viranomaisilla ei ole minun terveystietoja niitä ei ole olemassa enään ne tutkinan ohella hävitetty pois uutta tutkintaa ei tehty ennen vuotta..

Siis vuotta 2006 tutkinan taso ja menetelmä oli edelleen lähestulkoon no vuoden 1974 -79 tutkinan toisinto..

Perimaä geenit tutkittiin uudelleen siintä en saanut mitään viarallista siis paperia oli mitä löydöksiä..

Roderssonin Translaatiokin katosi tuhka tuleen..

Voi olla epäkohtia on niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa ja viranomaisilla ei voi olla terveystietoja..

Ja jos niitä ei ole edes nyt siis olemassa..

Rikoslaki antaa valtuuksia tähänkin siis no tutkikoot asiakirjoja joissa on ehkä joko harhaan johtavaa tietoa tai sitä ei ole edes nyt siis olemassa..

Lepotilassa aivot toimineet 10 % prosentin teholla mutta käytän niitä siis 20-35 % prosentia lisää tehoja...

Ja aiheuttaa psyykistä siis kipua nuorena lisätä sitä ajattelun siis tehoa...

Siintä syystä tietoa on minulla on intuutio vahvempi kuin monilla muilla oli enemmän..

Sidoksissa kolektiiviseen ajatteluun..

Ja siis siihen olevaan ulkoa käsin jo ohjattuun manipuloituun siis siihen päättelyyn ja ajateluun..

Ja tietämätömän siis inormaatio köyhän joukkomielen toimintaan ja he ei omia näkemyksiä tuo esille..

Puheina nämä toimii hyvin tehokkaina tapoina kohdata ihmisyhteisö ja kehittää ymmärrys siintä mitä kaikkea siintä seuraa jos..
Joitakin silti jopa toistuvia siis yksityiskohtia on tähänkin ilmiöön on jopa sisältynyt...

Ja joiden toistuminen voisin jopa kiinittää huomioni...

Mikäli tämä vain toistaa nyt jo siis olevia asioita asiankohtia ja samoja no tapahtumia eikä ilmene mitään uutta tai..

Sama yksityiskohta kohde ikään kuin on saman toistumaa toisin päin kuvassa ja epäselvempi ?


Tarkoittaa sitä vielä pitäisi olla joitakin toistuvia yksityikohtia lisää jotta on varmaa ilmiölle kaikin puolin löytyvä siis ei ole luonnollista selitystä..

Kuva on otettu 2018.4.5. sama kuva käänetty toisin päin kohde on tuotu esille lähemmäs katsoa sitä tarkemmin....


Kaksi kuvaa on saman kuvan toisintoja kuva on käännetty ylös alas jotta saatu vihje miten ilmiön pitäsi toistua jotta saisin syyn pitää sitä..

Aiempaa merkityksellisempänä muutoin siintä tulee vain kahden vuoden mitainen kertomus..

Tämä seikka on merkityksellinen ikään kuin toistaa tätä asiaa siinä on tuo yksityiskohta joka ikääm kuin siis toistuu..


Jää se merkitys jäljelle tämäkin siis toistaa tiettyä kaavakuviota ja olipa mistä hyvänsä siis siinä kyse..

Varon muutamasta yksityikohtia suurennan tuon esille lisää yksityikohtia
kuva ohjelma tietyn rajan jälkeen pikselöityy erota enään mitään lisää...
Laitokset jotka päällepäin vaikuttivat aika kolkoilta..

Todella olivat sitä monin jopa aika kohtalokkain tavoin sitä ei akustisia elemettejä ei omia huoneita..

Mitään sitä ei sisäänrakennettua turvallisuuden tunnetta siellä ei ole....

Laitosjärjestelmä oli epäonnitunut monin tavoin lapsille ja nuorille todella haitallinen systeemi..

Ja se jo tiedostettu täysin 1970 luvulla jopa yhteiskunta ja julkisuuskuva vaati sitä ei julkisesti mediassa...

Kuten yleisradio ja telvisio kerrota sen kokeneen suulla ja siis sen todella läpi eläneen nuoren ja lapsen kasvoilla..

Yritin sitä jopa lapsena kysyä ja se äänen tiedon vaientaminen sensuroitu ja soudatettu tieto..

Ja joka on lapsen ja nuoren kohtelun lähihistoriaa...

Minun tapaus on jo monta tapausta pääperiaate on sama siintä ei haluta kyetä julkisesti puhumaan ihmisten kesken..

Äänimaailma oli kauhuelokuvan tavoin todella luonnoton ja otto..

Ja se luonoton ahdistava äänimaisema sitä ei siintä syystä hoideta laitos lakkautetaan siis myöhemmin..

Ja sillä syyllä sisisäisiä ongelmia ei haluta edes tiedostaa terveydenhuolto ja palvelut imagokuva..

Värimaailma on jopa vankilan ja kasarmin harmaa ja ankeus se turvaton olla..

Sinne kootaan ne huostaan otetut kuin vammaiset eriikäiset lapset ja siis ne nuoret herkästi tekee toisille jotakin pahaa..

Motivoi sitä kieroutunutta käyttäytymistä niihinkin lapsiin ja nuoriin joilla luontainen kyky sitä jopa siis vastustaa...

Osin systemaattinen siis trauma siintä syystä sitä diaknoosia ei tehdä....

Ja vuonna 2006 jälkeen se on tarkkaavaisuus ja hamotushäiriö ei sitä mitä se todella on..

Koulukiusaaminen on sitä mitä unohdettu kääntöpuoli historiaamme ja se suhtautuminen sotapakolaisuuteen oli ja on..

Ja evakkojunasta tuleita on monissa tapauksissa kohdeltu kuisattu jopa ryssinä...

Ja sotien jälkeenkin siis jopa kiusattu siintä syystä koulussa..

Tämä on 1900 luvun ajan voinut olla näin sotien jälkeen oli vielä jäljellä se vaikenemisen siis kolektiivinen omaksuttu tapa ja periaate

Vasta nyt tämä kääntöpuoli historiaamme nousee esille kun niitä siis nyt olevia sotapakolaisia on ja heitä ei hyväksytä..

Sama koskee niitä perheitä joissa kasvattilapsia..

Ja siis otettu siis ulkomailta kasvattilapsia jotka on nytkin se värillinen markinaaliryhmä nykyistä suomen väestöä..

Luonon jo se saastumisesta johtuva hedelmättömyys..

Ja se väestöllinen populaation häviö joka on nytkin pakottanut jo monet tähän luonolliseen tehtyyn päätökseen..

Ja jotta on valtio ja yhteiskunta..

Täällä pitää olla aina myös nuoria ihmisiä..

Erilaisuutta ei hyväksytä..

Ja siintä on seurannut tämä eristäminen ja kohtelu ja en siis koe olevani sisäisesti enään tätä kansaa ja kohtaloa..

Pelkästään valtion ja yhteiskunan veronmaksajan taakka haittatekijä sitä ei haluttu kirjata valtion siis asia kirjoihin psykologin toimessa..

Tämä on syy ja seuraus minä voin antaa tämän anteeksi mutta se on nyt kansallinen jatkumo ja karma..

Ja syyn ja seurauksen laki pätee tähän sukupolvia..Mitä siellä tapahtui ei ilmene siellä käymällä paikan päällä ja sillä tietyt säännöt on ja ne sille kielteisiä..

Ja siintä ei puhuta niin..

Äitini ja isäni kävi laitoksessa he ei sitä tiedostaneet nin kuinka paha se laitos oli heidän pojalleen..

Psykologi ja Lääkäri valehteli tiesivät osasivat valehtelun...

Tämä tapahtui jo siis 1974 - 79 valehtelu ja olevan tiedon vääristäminen suodattaminen on asiakirjaperustaista..

Tämä oleva juuri lähihistoriassa tapahtunut todella väärä siis kohtalo sen todellisuus saisi lähtökohdan..

Ja olla nyt minun kautta tiedostettua lähihistoriaa...

Paikan energia on kielteinen kaikelle sille jopa hyvälle..

Ja jopa nyt muodostuu paikan ajan tilan jo olemuksesta lähtien toiminta tapoihin asti...

Snelmankoti ja sitä laitosta ei ole rakennus on ollut sen jälkeen olemassa sen energia koteloitunut sinne vahvana..

Jos se on purettu..

Se energiakin todella talentuu edelleen uudessa muodossa sinne..

Paha talentuu ihmisiin kuin laitokseen vapautuu kun se puretaan pois ja siintä syystä karma jää tänne..

Ja vaikka sinä annat sen anteeksi muille sinun on hyvä olla mutta silti se on näin...

Muut siellä olleet ei ehkä reksiteröi sitä niin kolme kuukautta on paha olla sairauden tunto saavutetaan..

Ja on todella paha olla siellä..

Pääsee pois kun tämä oman sairauden tunto kehittyy se katsotaan sinä olet silti edelleen elämäsi ajan...

Joko vammainen tai parantumattomasti sairas..

TIETOA ETSIMÄSSÄ LAPSENA 1970 LUVULLA ESITIN AINA KYSYMYKSIÄ VASTAUKSILLA AIKUISILLE LOPUTON KYSYMYS .....


Psykiatriassa on määritelty tietyssä sisäisessä kuplassa eläminen olisi jo harhaisuutta mielisairautta..Ja vaikka kokonaisuutena katsoen kaikki elää niin..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Ja jopa se ihmisarvosi on yhtä kuin tämä sairaus tai tämä sairautena on määritelty sosiaalisesti lokeroiva luokitteleva kohtalo..

Määritelmä on tämä kuvake...

Sinä olet puhunut jopa siintä elämästä niissä siis toisissa aurinkokunnissa..

Joka riittävä peruste psykoosille aistiharhoille kuvake on jo määritelmän perustelu 1974 -79 laspena ja nuorena..

Psykiatria perustui tutkinta käytti kuvia piirustuksia tutkintaa jossa tämä kuva ilmensi kahtia jakautunutta minnuuttani .....


Jotta sinulle todella myönnetään se määräaikainen sairaseläke tämä on hoidollinen ja lokeroiva mielen muokkaus psykiatriassa

On lakisääteinen hallinollinen siis se kohtalosi määritelty asiakirjoilla ja onko tiedot todenperäisiä sillä ei ole suurta merkitystä..

Näin oli 1900 luvun aikana tehty todella monille ihmisille..

Heitä oli 10 -30 % Prosenttia väestöstä joita oli juuri näin kohdeltu 1900 luku jätti tämän sosiaaliseen perimäämme..

Elinkautinen kolektiivinen siis häpeä rangaistus...

Leima ja lokerointi hallinollinen sosiaalinen toimenpide juuri siintä syystä sinä että olet jollakin tavalla siis se erinlainen ja muista poikeava..

Psykiatrisen oppirakennelman kääntöpuoli 1900 luvun yhteiskunnissa ja sitä on tehty tuhansille ihmisille näin..

Jos jollakin mielisairaalan osatolla on oikeasti mielisairaita..

Samalla osastolla 1-4 vääristä syistä sinne suljettua ihmistä joilla on se syy olla siellä..

Ja heitä hyljeksitään vieroksutaan he ei ole hyväksyttyjä..

Stigma on häpeäleima auktoriteettia ei vastusteta tämä kohtelu on siis se kolektiivinen rangaistus..

Ja sinä koet olevasi todella psyykkisesti siis se sairas..
Ja paha sinä olet..

Ja sen nimi on hoidollinen sairauden tunto..

Ja paha olo siintä mitä sinä olet sisäistä manipulointia siinä laitoksessa....

Tämä johtaa aluksi tähänkin sitä sitä todella vastustaa..

Siis kaikin nahdollisin tavoin mutta kun siintä palkitaan siihen pakko suostua jotta laitoksesta pääsee todella vain pois..

Vielä 1980 luvulla psykologi vaatii sitä ei käsitellä sitä ei ole tapahtunut samalla myöntää sen niin olevan..

Sanoo hyväksi käyttö toisen rääkkääminen ja se kiusaaminen on hoitovasteen siis se sivutulos..

Pitemälle pääsee ne kauemmin olleet lapset ja nuoret he jopa tekee sitä pahuutta elikä pahaa oloa muille todeksi elämällään..
Psykologit ei käsittele maailmankuvaa sinun maailman näkemystä sitä ei käsitellä mielenterveystoimistossa...

Tarkoitan sitä tällä kuvakkeella mitä nyt 2019 todella siis..

Nasa tarkoittaa samalla ja yhtä todella siis ajankohtaisella kuvakkeella...

Me elämme ehkä todella multiuniversumissa mutta maapallon kalataisia maailmoja on miljardeja vastaavia vaikka niissä kaikissa ei ole..

Älyllistä elämää ja siviilisaattiota ja sen saman esittäminen maanviljelijän perheen lapsena ja nuorena..

Olet koulutukseltasi sosiaaliselta tasolatasi alempaa yhteiskunta luokkaa niin kohtelusi on sitä samaa itsestään selvää julmaa luokittelua..

Psykologin ja ensimmäisen lääkäri tehtävä on todella vain siis luokitella...

Todella minut tietyyn lokeroon..

Sijoittaa minut tiettyyn laitokseen joista ensimmäinen tutkintalinja onkin kliinisen genetiikan laitos oulussa kehitysvamma tutkinta..

Toinen tutkintalinja riippumatta muusta se psykiatrinen hoito ja lääkitys joka tuhoaa taannuttaa aiheuttaa traumoja vaurioita..

Laitoksessa henkilökunta kulkee vetoketjut todella siis asetettu jo siihen suuhun ei puhuta ja ei kerrota minun tavoin laitosten epäkohdista..

Lapsi ja nuori voidaan sijoittaa toiseen laitokseen..

Jos en olisi ollut siellä 3 kuukautta en olisi ajautunut koulukiusaamista ja oppimivaikeusongelmia pahempaan ongelmien kierteeseen..

Jolla ei ole mitään sitä todellista tekemistä minun maailmankatsomusten ja siis kirjoista omaksumieni ajatusten kanssa..

Psykiatria perustui tutkinta käytti kuvia piirustuksia tutkintaa jossa tämä kuva ilmensi kahtia jakautunutta minnuuttani .....


Puhun lopulta psykologin ehkä siis toinen toisensa jälkeen sairaslomalle jota hän ei halua kertoa se johtuu siintä...

Minä ne muut syyt ja olen se hänelle todella ahdistava kokemus..

Joka pudottaa hänet lähelle potilaan asemaa jota hän ei halua käsitellä ja kirjata niin..

Kehitämällä ominaisuuksia voin paljon paremmin henkisesti voimavara ja elämäni tarkoitus olla muiden mielestä sitä mitä..


Siintä syystä 1990 jälkeen ei ole pääsyä systeemiin ketään siellä ei siis no kiinosta ne minun todeliset ongelmat..

Ne on määritelty minusta riippumatta kirjattu muokattu suodatettu niin todellista syytä ja ongelmaa ei määritellä..


Ja jotka on todella minuakin ennemmän siis monen muun ongelmia..

Systeemi säätelee niin asiakirja ja diaknoosi ei sisällä todellista tietoa ja selkeää ongelmien erittelyä jossa systeemin toimita kuvataan..

Yhtäaikaisesti minun ja psykologin omasta näkökulmasta käsin niin hän sen joutuu kirjaamaan tekemään itsestään osan tätä minun ongelmaa..

Suhteuttaa sen koulun jossa opiskelen oppilakunan opettajien ongelmiin keskinäisiin ristiriitoihin koulussa..

TIETOA ETSIMÄSSÄ LAPSENA 1970 LUVULLA ESITIN AINA KYSYMYKSIÄ VASTAUKSILLA AIKUISILLE LOPUTON KYSYMYS .....


Ulkopuolisuus on sitä sinun pääsi sisällä multiuniversumin verran asiaa ja mahdollisuuksia..

Ja jotka ei tässä maailmassa ja ajassa ole totta..

Vastaan tulee ihmisiä joiden kommunikointi kieli ja ilmaisutapa johti siis vuonna 1979-80 psykiatriseen hoitoon..

Erona oli kitsofreniaan heidän puheens ei ole siansaksaa sekopäisyyttä puhdasta filosofiaa ajattelua..

Nämä puhuu ryhmä terapiassa kirjaava hoitaja kirjaa ne..

Niin henkilön lääkitys jatkuu ja jopa se loma voidaan siintä jo sairauden tunnottomuudesta johtuen evätä..

Yksi puhuu hyväksikäytöstä väkivallasta kotona..

Saa syyn joutua jopa siis remmiin ei lopeta harhaisia puheita syytöksiä kukaan järkevä...

Joka ei uskalla yrittää ohittaa auktoriteettia sitoutuu asiakijaan..

Ja jonka on lääkäri allekirjoittanut..

Ja joka on yleensä pakkohoitopäätös riippumatta todellisesta syystä jota ei aina kirjata edes pakkohoito toimenpiteen perusteeksi..

On remmissä niskuroi kapinoi systeemiä vastaan..

Sinua ei kuunella sinua ei ole edes olemassa sinun todellisilla ongelmilla ei ole mitään merkitystä mitä on pakkohoito...

Tämä on sitä mitä on joissakin tapauksissa käytetty jopa harhaisuuden ja psykoosin kitsofrenian tutkinassa 1970 luvulla ?


Systeemi edellyttää lääkitysten tarvetta hoidon tarvetta..

Ei sitä sinä sinulla on asiaa ihmiskunan ongelmien mitalla pohdittavaa ja se jo tekee joistakin sille siis jaksamiselle hallaa..
Kirkon ja uskonon opetuksellinen ja pararaja pardigma..

Ja parapsykologia joka antaa mahdollisuuden jo osin ohittaa sitä kieltoa hengellisiä sielullisia ilmiöitä voisi tutkia..

Niitä ei saa silti havaita kuvata ja todistaa olemassa siis olevana totena todellisuutena..

Ja niihin todella pitää vain uskoa..

Ja sitä ei edes saa tutkia ja käsitellä..

Tieteellisin siis välinein ja havaittavana ja jopa nyt olevana osana elämää ja ei minään siis olevana todellisuutena joka vain on olemassa..

Tiede ja psykiatria 1800 luvulla alkoi samalla perusteella ja menetelmällä..

Vaatia tiedeellistä näyttöä ja jopa siis niitä todisteita..

Ja ne skeptikot todella saivat siinä mahdollisuuden siis asettaa pararajan paradigman...

Ja ateismista tehtiin opetuksellinen ja oleva ideologia ja se opetuksellinen ja korkein tietellinen totuus..

Tiede ei ole riippumaton tutkijat ei ole riippumattomia rahoittajistaan ja historia jopa argeologia ei ole riippumaton sopimuksista..

Vaikka on jo todistettu siis hyvin monia ristiriitaisia siis niitä argeologisia näkökohtia ja ne löydöt on museoissa..

Antiikin aikana alaksanterian kirjasto sisälsi kaiken tiedon..

Miten pyrämiidit on rakennettu sota jossa kirjato tuhoutui johti tähän me emme vieläkään koulussa opeta lapsille tietoa..

Ja joka oli jo olemassa..

Jääkauden jälkeisessä ajassa ja tilassa mammutin metsästäjät ne monet kiertävät heimot jäi jäljelle sivistyksen romahduksista..

Pahin virhe on nyt siis kieltää tämä vääristää historiaa meidän aikana..


Tuomalla metafyysinen kohde lähemmäs näyttäisi kuvassa aika mielenkiintoiselta ilmiöltä jos se on 50- 99 senttiä tai no ?


Pardigma pararaja kieltää parapsykologiset ilmiöt..

Tiede ja psykiatria itse siis kehitti saman..

Stigman ja jolla ihmisarvoa oikeutta voitu aina loukata ja häpäistä lapsen kohdalla on kyse positiivisesta insestistä...

Ja jossa jo 1900 luvulla monet siis todella ne jo lailla siis oikeutetut perusteet..

Sekaantua ja ohittaa lapsen elämän siis se koskemattomuus psykiatrisin julmin siis menetelmin..

Ja jopa todella sekaantua ja puuttua sisäiseen todella luvuttamattomaan siis koskemattomuuteen..

Siintä syystä psykologi 1980 luvulla perusteli ja vaati siintä ei puhuta ja hoitojärjetelmän sivutuote hoitovasteen seuraus on..

Laitoksessa lasten ja nuorten harjoittama monimuotoinen kiusaaminen eriasteinen hoidon systeemin motivoima hyväksikäyttö..

On kieroutunutta sosiaalista käyttäytymistä..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Pararaja paradigma stigma häpäisty elämä niissä siis laitoksissa lapsia ja nuoria ohjannut ja johtanut tähän..

Ja he toisella motivoituneella ehdollistuneella siis syyllä ja juuri sillä samalla tavalla..

Todella jopa nyt vielä kohtelee muita lapsia ja nuoria aivan samalla tavalla kaltoin..

Uhria ja sitä syylistä siis ei ole ja siintä ei voida vain julkisesti niin puhua olevana siis totena..Laitosta hoitojärjestelmää ei voi asettaa kyseen alaiseksi olen niin tehnyt sitä ei edes tutkita..

Ja se sisäinen tutkinta..

Joka ei todella edes nyt siis sisällä käsittele koske sitä kaikkea toimintaa ja sitä mitä sen pitäsi todella valvoa kontrolloida..Siintä syystä ei ole tehty sitä tarumapsykologista tutkintaa..

Aikanaan MBD tutkinta ja oppimiskyvyn työkyvyn ylläpitämiseen ja jopa koulutukseen kuntoutukseen sisältyvät laiminlyönnit on tutkimatta..

En allekirjoita väitettä tietämystä olisi riittävästi tämän toteamiseen sillä 1970 luvulla jo psykiatriassa oli saavutettu nykyisen tietämyksen taso....

Oli kyse juuri siintä sitä jo olevaa tietämystä ei ole siirretty käytäntöihin ja ei ole sitä poliitista tahtoa muuttaa..

Tätä elämäämme ja yhteiskuntaamme paremmaksi..Laitokset on sisältäneet yhteiskuntaamme vaikuttaneet syyt ja tekijät ja ongelmat epäkohdat on..

Jotka on sosiaalisessa perimässämme jopa ehdolistuneet tekoina...

Ne ei ole nyt siis pois pyyhittyjä ja vaikka laitoksia ei ole me kannamme ne mukannamme tuleviin sukupolviin asti aiheutuu jotakin pahaa..

Kaikki ei ole silti nyt niin pahaa silti niistä aiheutuu sitä..
Psykiatriassa minun aikana tämä kuva oli sovitun psrdigman..

Ja pararajan ja sen olevan todellisuutemme jo ulkopuolella olevan ilmiön ilmentymä ehkäpä sen todenne..

Ja sinun pääsi sisäisällä tapahtuva..

Siis harha tulkinnallisesti katsoen siis aitiharha ja harhaisuuden oire ja jo ilmiön kuvaamista kameralla seurasi sama kohtalo..

Todellisuudessa kamera on kehitetty avaruuslentojen sivutuotteena joka on mahdolistanut aiemmin..

Siis jo ihmissilmälle täysin havaitsemattoman ilmiökentän tarkan suhteellisen selkeän havaitsemisen..

Outo kohde on yläkulmassa puolipallo kamerassa ei ole mitään vikaa epäpuhtaus ei tällä tavalla muuta kuvaa....


Osallesi siis lankeava kohtalo..

Ufoilmiö ei ole virallisesti edes totta tieteen tutkimuksen piirissä siis vielä 1900 luvulla siintä syystä..

Esko Valtaoja joka on..

Tiedemies oli myös siis tiedettä harjoittavia naisia joilla on sama tutkinto tieteessä..

Apurahat tulee jotka yleensä aina veromaksajilta ja ei vain uskalla olla muusta poikeava tutkija ja tiedemies..

Häpeä ja psyykkisen tilasi häpeällisyys syvälle käyvä häpeä..

Joka oli menetelmä stigma jota on aina käytetty psykiatriassa monimuotoisenarangaistuksena..

Ja sosiaalisen jopa yhteisöllisen ihmiarvon ja ihmisoikeuden riistoa joka on psykiatriassa tietoinen ragaistus paradigma pararaja on ylitetty..

Auktoriteettia ei ohiteta normia ja sääntöjä ei rikota seurauksetta..

Kuvan ilmiö on tuotu lähemmäs kameraa miltä se näyttää mitä se on siihen en voi sanoa yhtään siis mitään sillä.....


Järkytys häiriötekijä henkilölle joka on mielenterveyskuntoutuja jonka on pakko alistua tähän kohtaloonsa sitä siis vastaan niskuroimatta..

Hänen kohdalla oli tämä vaihtoehto..

Ja osaston psykitri ja lääkäri eväsi loman ja pois pääsyn uloskirjaaminen siirtyi kuukausia..

Puuttuu oikea hoitovaste sirautensa siis tuntemus juuri siis siintä on todella syvälle siis psyykisesti sairas...

Ja pakko olla sairauden tuntoa jotta katsotaan psykiatrisen siis jo hoidon onnistuneen hyvin..

Tuomalla metafyysinen kohde lähemmäs näyttäisi kuvassa aika mielenkiintoiselta ilmiöltä jos se on 50- 99 senttiä tai no ?


En ole erityistapaus muitakin on tarkoittaa 10-30 % prosenttia potilaista on sillä perusteella kirjattu mielisairaiksi he ei tottele ja alistu tähän..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Minä en itseltäni kiellä kokemusta havaitsin valopallon jo lapsena..Minä en tottele auktoriteettia ensimäistä psykologia ja psykiatria lääkäriä hänen lausuntojaan..

Siis sitä hänen laatimaansa siis diaknoosiaan todella seuraa juuri siis ne muut 10 psykologia ja lääkäriä psykiatria ja neuropsykiatria..

Henkilö on käynyt läpi hoitoprosessin syä psyykelääkeitä loppuelämänsä ajan..

Ja hänen elimistönsä ja se elämänsä todella siis muokattu niin hän ei voi olla ja elää ilman sitä siis psyykelääkitystä..

Ajattelun ilmaisun muoto sen olemus sekä vahvuus ei kerro mitään siintä mitä minä sillä tarkoitan on toinen kysymys ?


Tulee henkilö joka ei sitä lääkitystä siis käytä ja jolla ei silti ole harhoja...

Tämä kokee toisen olevan häiriönä ja minun olemassa oloni todella siis häiritsee tätä..Ja joka on koko elämänsä ajan todella mieltänyt elämänsä ja asiansa näin..

Ja uskonut todella olevansa vain siis se joka on psyykkisesti häiriintynyt ja mielisairas..

Stigma poistetaan..

Ja sinä et ole alualakaenkaan edes ollut mielisairas..

Ja sinulla ei ole siis se sairaus joka on esimerkiksi siis se kitsoferenia ja psykiatri ja neuropsykiatri joutuu vaikeaan välikäteen..

Henkilön sosiaalinen elämä on tämä saman vertaisuus..

Sotaveteraanilla on sosiaalinen yhteisö ja kohtalon yhteys..

Sotaan ja aseveljeyteen jota ei ole voitu vain siis kieltää tai poistaa siis se on todella hänelle myös totta ja todellisuus määritelty sillä..

Ja hänen koko oleva ja tuleva elämänsä joutuu todella syvään sisäiseen kriisitilaan katoaa ne kaikki ne vallinneet syyt ja merkitykset...

Väärä diaknoosi joskus poistettu jouduttu korvaamaan toisella..

Parapsykologia ei ole virallisesti edes totta..

Ja Ufot..

Ne ei ole viralisesti edes todellisuutta sitä ei ole tieteessä voitu juuri siis siintä syystä edes nyt julkisesti tutkia..
Psykologit ja läkärit jotka on todella silti hyvin vähän siinä kirjanneet ja tarkastelleet henkilön ja ihmisen todellisia elämän tilanteita..

Ja monimutkaisia hyvin vaikeita elämäänsä sisältyviä ongelmia ja vieläpä jättäneet kaiken oleellisen pois..

Korvattu kaikki opittu tietämys...

Ja ne sosiaaliset ja siis ne psykologiset näkökulmat heidän omiasta silti hyvin yksilölisistä..

Ja täysin heidän omista ihmisen elämän ja ymmärryksensä lähtökohdista..

Tosiasiallisesti heistä siis ihmisenä ja jopa yksilönä lähtevillä heidän oman elämänsä lähtökohdista..

Ja niillä tavoilla ja niillä periaatteilla jotka on..

Todella yhtä leimaavia ja negatiivisia kuin koulukiusaajan teot..

Ja puheetkin on todella jopa siis haavoittavia ja valheellinen myötätunto esitetään..

Pitkälle menevinä valheina teennäisiä positiivisia eleitä hymyä ystävllisiä ilmeitä...

Tämän osaa jo koulussa muita kiusaavat lapset ja nuoret osaa olla ystävällisiä...

Ja osaa olla aina todella jopa silti avuksi muille ja sitä jota he kiusaa kokee sen toisin pahantahtoisuutena..

Oppineet minun aikanani jo tunnetut psykologiset menetelmät joilla on sukupolvia jo harjoitettu..

Siis kehitysvammaisten ja jopa vammamaisten mielenterveyskutoutujien kohdalla..

Systemaatista ja hyvin tavoitteellista ja tietoista siis ihmiselämän leimaamista..

Ja todella saatettu käytäntöön eriarvoisuutta ihmisarvoa ja ihmisoikeutta loukkaavia toimenpiteitä..

Tuskin he minulle antaa mahdollisuutta saada oikeaa diaknoosia joka voi olla keino osoittaa tämä vääryys todeksi...

Post Taraumaatinen ressirektio lapsen aivot mieli käy 20-30 % prosentin teholla..

Ja väsymys ja se ärtymys ne monet kehitykseliset luonollisetkin reaktiot on todella jo kovia ja ahdistavia..

Ne 10 psykologia ja lääkäriä psykiatria neuropsykiatria lisänneet tätä ja pahentaneet elämäni siis paineita ja tilannetta jo lapsena ja nuorena....

Tasolla jolla ilmenee monelaista siintä johtuvaa oireilua..

Hoito on jo ylilääkitys..

Ja mielisairaana kohtelua se on jo pahentanut tätä siis oireilua moninkertaisesti..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Lapsen ja nuoren luottamus jo tässä todella murskataan ja monin tavoin systeemissä joka on virallisesti puheissa ja lupauksissa ..Juuri sitä lapsen ja nuoren auttamista..

Pelkää on lievä ilmaisu tiedostaa miten tähän ajatteluun on suhdaututtu tiesin tämän Lapsena johtavan tähän mutta silti....


Lapsen ja nuoren todellisten elämäntilanteen siis jo niiden siis jo monien pelkojen ongelmien ohitus perusteltu lailla ja asetuksilla..

Lapsuus aikana jona elin suvun ja perheen keskuudessa oli tasapainoisempaa kuin olin koulussa jossa en menestynyt ?


Mutta isketään selän takaa koneiton voimalla päätöksillä ja hallinollisilla ja tehokkailla toimilla..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Hallinto ja yhteiskunta minun aikana laatinut perusperiaatteet joka ei ole silti tarkoittanut ensimmäisen psykologin ja lääkärin pitäsi niin toimia..

Oli vielä yksi siis kiertotie ja mikäli haluaa todella kunnioittaa lapsen ja nuoren ihmisoikeutta ja ihmisarvoa..

Mielikuvistusta ei tarvitse lääkitä..

Ja tämä ajatus kuuluu todella jo lapsena ja nuorena elämiseen ja siihen kehityskauteen on luonnollinen selitys kaikelle muulle..

Ja raamatussa sanotaan mitä sinä teet lapselle väärin..

Jatkoa pitäisi olla tälle syvälle oivaltavalle opettavalle kokemukselle..

Sen tämä lapsi tule tekmään sinulle ja sinun lapsille todeksi..

Ja tarkoittaa syy ja seuraus siirtyy seuraavalle sukupolvelle..

Ja ihmisen pahat teot on toisinaan syy ja seuraus toisissa uskonnoissa se on karma..

Sama syy ja seuraus on opettava kokemus..

Olin laitoksessa 3 kuukautta sain nähdä ja kokea mihin tämä voi johtaa jos lapsia ja nuoria kohdellaan kaltoin..

Tai väärin teot muokkaa meistä ihmisistä esille vääriä taipumuksia..

Sitä en saanut edes siis kysyä laitoksen henkilökunta ei sitä hyväksynyt auktoriteetit ei sitä hyväksyneet.

Enkelipallo ilmiö voi tulla sisätilaan aurmainen kehä ja erottuu värejä tämä on sisästilassa muut ei tätä hoksaa näin ....


Tuo ei ole vältämättä heijastuma tai pölypallo...

Ja ja ilmiö on todella sama sekä ilmentynyt tänä kesänä saman paikan tietämillä tuli kameran henkilön väliin..

Voihan tuokin olla säätila..


Ottanut paljon kuvia ja toisinaan niihin ilmentyy tietyin välein...

Tämä ei vielä ole ehkä tarkoitettu kaikki sen havaitsee ilman kameraa ja on minun tavoin virittynyt henkilö..

Yksikään jolla pitäisi olla kyky kertoa tämän ilmiön sanomat ja ei sitä ole tenyt todeksi antaa huonon kuvan itsestään..

On totta tässä maassa on inhimillinen erityis piirre..

Ja jos henkilöllä on kehitysvammaisen ja vammaisen..

Tai alkoholistin ja mielenerveyskuntoutujan tausta..

Monet ei siis halua edes keskustella tämän...

Mistään paranormaalista kokemuksesta ja tutkijat ja tiedmiehet karttaa tätä pelkää sosiaalinen yhteiskunallinen arvoasema romahtaa..

Siis tämän syyn ja seurauksen johdosta on tämä diaknoosi tehty..

Sinulta voidaan riistää sinun siis uskottavuus ja sosiaalinen arvoasemasi on muita heikompi..

Ja sinun kertomalla on todella siintä syystä muita vähäisempi arvo ja siis sen merkitys ei käy toteen..

Samaan halpaan siis sortuu todella yhtälailla..

Siis se selvännäköinen ja näkijän lahjoja jopa omaava ja kuin se jolla ei sitä lahjaa ole antaa käyttöösi..

Siintä syystä näitä vääriä diaknooseja on tehty..

Ja jotta käy todella siis toteen kontrolli ja auktoriteetin arvoasema pysyy todella siis vahvana raadollinen motiivi ja syy tähän tekoon..

Kohdennettu yhtälailla lapseen kuin siihen nuoreen aikuiseen..

En ole erityistapaus en ole ainutkertainen sitä on tehty hyvin monille syy perustelu on pääpiirteissään sama...

Siis auktoriteetin ohitus ja ylikävely se ainoa mahdollisuus saada eläke sosiaaliturva on tämän allekirjoittaminen alistuminen tähän..

Niitä lapsia nuoria on paljon joihin tätä on käytetty 1900 luvulla vielä ja tässä tapauksessa siintä ei haluta edes julkisesti puhua..

Pitäisikö käytäntöjä todella muuttaa diaknoosi on perusteltu työkyky on alentunut..

Ja pitää olla jokin todella oikein syin perusteltu siis se turvattu oikeutettu luovuttamaton siis se perustoimeentulo..

Ihmisarvoa ihmioikeutta ei pidä jatkuvasti siis loukata..

Olen vain elämäni mittaissti se viestin tuoja..
Taidelasi maksaa kupari ja juotosvälineet maksaa aito lasityö maksaa jo kuukauden eläkkeen verran matariaalina eläke ja sosiaalitusrva ei riitä..

Käden taidon ylläpitämiseen työtilat maksaa kustannuksia säilyttäminen
ja myyminen maksaa jotakin kahden vakuuseläke ei tähän riitä..Eläke ja sosiaaliturva ei kata kustannuksia ei tuota pääomia ylläpitää sitä voisin tehdä ainutkertaista ja niin kallista työtä..

Ja sitä itsekeustannettua työtä tekeijä maksaa työ ja materiaalihävikin ja ei tienaa sillä yhtään mitään..

AJATUKSIA 1980 LUVULTA : KIELELLINEN KÄÄNNÖS TEHTIIN TILAUSTYÖNÄ !


Pönttö päässä seisominen selkä suorana siinä siis kadunkulmassa maksaa matka kustannukset..

Taiteilija on todella taloudelisesti tuottamaton menoerä veromaksajille oli psykologi sitä voinut käsitellä..

Siis 1986 -89 elikä yhteiskunnallista soisalista taloudellista totuutta siintä miten asiat on..
Elämä on jo täsmällisesti jo opettanut silti minulle tämän jos siis sinulla on jo oletuksen omaisesti tämä syy ja seuraamus..

Väärä syy ja seuraamus on väärä karma joka on seurausta jonkun ehkä
tahto ja halu puuttua elämääsi on aiheuttanut sinulle väärän kohtalon...

Kolektiivisesti katsoen siis monet ihmiset kokee ja katsoo sinä olen joko tämä kehitysvammainen tai mielenterveyskuntoutuja..

Järjestelmä pohjautuu ensimmäinen psykologi ja lääkäri sekä psykiatri...

Voi joko oman oman siis vapaan tahtonsa mukaisesti toimia ihmioikeutta ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla..

Luokittelu joko kehitysvammaisuuteen tai vammaisuuteen ja psyykiseen sairauteen johtaa yhteiskunnalliseen taloudelliseen eriarvoisuuteen..

Sama ja vastaava omaksuttu reaktio joka on sosiaalisessa perimässä jos olet tummaihoinen..

Siis miten ne ihmiset suhtautuu neekeriin siinäkin on täysin sama vaihtoehtoinen kohtalon polkujen summa..

Ne jotka on todella siis vain kiinostuneita siintä samata mistä minä olen...

Ja silti he vain hyljeksii jopa nyt vielä torjuu vieroksuu..

Syy on he ei halua sitä samaa kokea heitä määritellään minun kautta ja he joutuu kokemaan samat vaikeudet..

Ja tekee sitä todellista haittaa heidän sosiaalista ja taloudellista asemaa uhkaa tämä minun kohtaloni..

Ufoilmiö tai vastaava siis se parapsykologinen ilmiö todella siis tapahtuu Vammaisella ja kehitysvammaiselle tai mielenterveyskuntoutujalle..

Ja jättää siintä syystä todella minut yksin asiani kanssa ketään ei kiinosta hakeutua seuraani..
Tässä maassa on se jo sosiaaliseen ja ihmisen kolektiiviseen siis perimään kirjattu syy ja se syvällinen siis seuraus..

Ja johon nuo siis diaknoosit ja asiakijat vaikuttaa edelleen..

Ja sillä siis täysin aivan sillä samalla kohtalon omaisella syyllä ja jopa siis seuraamuksella..

Siintä minulla ei ole mitään tietoa mitään olevaa siis todennetta ja onko...

Ufoilmiö edes todellinen..

Ja millä perusteella syyllä ja tavalla sitä voisin käsitellä julkisesti..

Sama on ongelma kaikilla joiden kohdalla on tämä ongelmaksi koettu ja elämäänsä vaikuttava kysymys pohdinta totista totta..

Minä en usko tähän mutta pohdin silti mikä siinä voisi olla olevaa totta ja missä on siintä juontuvan siis kuvitelman ja oletuksen rajat..

Sinä et tule et koe etkä näe minussa mitään vastausta kysymykseesi..

Ja on tämä sinua koskettava siis kolektiivinen umpikuja..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Tuskin sen siis kehitysvamaisen tai sen mielenterveyskuntotujan..

Myöskään psykologin sosiaalinenperimä ei ole yhtään hyväksyvämpi tai suvaitsevaisempi ei edes hamota omaa ennakkoluuloaan ja pelkojaan...

Ahdistustaan hän ei käsittele tai ilmaise edes itselleen..

Ja sen hän myös siirtää sen minuun ja minun elämäni on...

Helppo siinä asemassa oikeutetusti leimata ja minua vähentää ja todella suodattaa peilata ahdistustaan minuun..

Kirjata niitä hänen siis henkilökohtaisia pekojaan..

Ajattelun ilmaisun muoto sen olemus sekä vahvuus ei kerro mitään siintä mitä minä sillä tarkoitan on toinen kysymys ?


Pohdinta siinä koko elämän kattava kokemusperusta..

Ja on siis sillä jollakin syyllä perusteella ja tavalla todella eriarvoinen tai se vähempi arvoinen verrattuna muihin ihmisiin..

Ja suhteelisesti katsoen..
Muihin ihmisiin verrattuna rinnastettuna ihmisarvon mielikuvana..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Vaikuttaa tässä sillä syyllä ja tavalla saan olla elämäni ajan siis aina vain yksin ja ulkopuolinen..

Ja muut ehdollistaa sen todella siis niin minulle minä jään aina siis todella vain yksin..

Samasta syystä ajassa jossa raha ja resurssi..

On kaikki kaikessa sinä et tee yhtään siis mitään ellei sitä ole ja sitä voi käyttää..

Resurssipula on tämän nimi ei ole rahaa ei ole oikeaa kasvihuonetta talous halinto toimii niin sitä ei tueta sinä sen teet..


Kasvihuone voi maksaa kuukauden eläkkeen verran rahaa jotta siinä on automaattinen kastelujärjstelmä maksaa toisen mokoman lisää..

Taide ja tarvikkeet voi maksaa saman verran jos teet jotakin todella siis ainutkertaista..

Työtön on todella osaton hän ei voi edes osalistua elämäänsä koskeviin päätöksiin ja sitä vapaata omaa tahtoa ei voi olla..

Vaikuttaa heidän lapsiinsa ja ohjaa monet tekemään vääryyttä..

Ja jota on jo itse kokeneet...

Ja ohjaa moniin vääryyksiin kieroutuneisiin jopa rikollisiinpiireihin..

Hyvin harva syntyy siis suuntauneena näihin vääriin elämäntapoihin ja ne motivoitu tällä tavalla..
Ihminen on sidottu elämänmuotonsa tiettyihin syihin ja seurauksiin joita
on me emme ymmärrä sitä vaikka edellytys ymmärtää ja tiedostaa..

Olisin kuvannut osin toisesta ulottuvuudesta tulevia ilmiöitä joihin toki jo todennut..

Nuorisoseuran parkkipaikka viime syksynä kohteet esiinty monissa erillisissä paikoissa on yksittäisiä tai sitten ei ole ....


Siis sisältynyt ja liittynyt luonnollisista syistä jopa siis ilmentyviä aiemmin havitsemattomia ilmiöitä..

Siinä on jo sisäistynyt tämä hienovarainen menetelmä lähestyä ihmisiä..

Joka on tarkoitettu siintä syystä juuri todellaminulle osoitettuna vihjeenä vietittää jotakin..

Yhdessä kuvassa on toiselta puolelta punainen symmetrinen pallo jossa on ikään kuin jokin rakenne...

Muu voi olla täysin siis luonnollinen ilmiöiden summa ja sään ja säätilan muovaamaa..

Mutta silti tähän kätkeytyy jokin ymmäryksemme suhteen jotakin joka ei ole säätilasta johtuvaa..

Tai ilmakehän pienhiukkasista johtuvaa..

Kameran kuvaohjelma toimii aika hyvin fideoleike ohjelma ei enään ehkä sovellu uusiin ohjelmiin..

Joten on siis omana aikanaan hankitava uusi kamera ja jokin väline sitä ohjelmaa joka on juuri tätä varten..

Jo siis laadullisesti ja tekniseti siis nykyistä parempi ohjelma..

Ruokolahti 3.8.2019... Mitä kameran kuva ja ohjelma havaitsee tällä tasolla otetaan ja julkaistaan siintä syystä.....


Me ihmiset ymmärrämme tosin edelleenkin siis enemmän tällä siis omalla tasollamme olevia tapahtumia..

Mutta me emme silti voi ymmäryksemme rajoja noin vain muuttaa siintä syntyy monia ristiriitoja...

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Ihmiskunan tulevaisuus on aivan hyvä mutta sitä me emme voi silti nyt käsittää ja havaita siintä syystä olemme..

Yhteiskuntamme elämämme kautta siis ymmäryksemme ohella tähän aikaamme ja tilaamme sitottuja..