IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Lapsi ei kysy kertoo oman kokemuksensa kautta aikuiselle asioita joita ei haluta tiedostaa aikuisen tasolla..

Ja siis siintä ei haluta puhua julkisesti niin ilmentyisi todellisuutena joka on totta..

Ja olet jo siisrikkkonut yhteisön normit ja ne kirjoittamattomat ehdot..

Yritin koulussa toimia jo niin siis lapsena jo minä opetan ja siis opin ja sen kautta oppettamalla ja oppimalla uusia asioita...

Myös sillä käytännön tekemiselläni..

Vaikka aikamatkustus olisi mahdolista ?

On koko joukko psykologeja ja lääkäreitä sekä niitä siis koulutettuja ja virassa olevia neuropsykologeja psykiatreja ja neuropsykiatreja..Aika ja tila sekä yhteiskunta suhtautuu ufoilmiönä koettuun näin ?

Parapsykologia ei ole todellisuutta se ei voi olla tiedettä jota tutkitaan ja puhumalla jotakin asiaan sisältyvää...

Sinä silti vain aina kohtaat vaikeuksia...

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Yhteiskunta ja aika ja tila ihmiset suhtautuu tällä tavalla asiaan ei voisi siintä syystä estää sitä tapahtumasta minulle itselleni..

Miten psykologit ja lääkärit ymmärtää tämänki siis asian se ei siinä vain muutu vaikka sitä kunka siis yrittäisit..Prosessia häiritsi paitsi muut oppilaat opettajat ei sitä osanneet oppia siis opetella opimaan oppilaan oppimisesta..Yritin opettaa maapalloa aurinkokuntaamme lähellä on aurinkoja joilla on planeettoja tarkoitin 10 valovuoden radioaaltojen kuplaa...

Ja on kolme neliuloteinen aika ja tila viiden ja kuudes ulottuvuustasokin olemassa...

Ja siis se multiuniversumin käsite on jo olemassa lapsena sanoja ei ole käsitteilleni..

Ja siis mitä heidän pitäsi siis siintä oppia..

Jokaisessa sukukunassa on asioita joista ei voida puhua kotona eikä julkisesti siintä ei ole haluttu puhua syystä tai...Aikalinja ja muita käsitteitä joita ymmärsin..

Käsittää mitä minä yritän sanoa eikä yrittää sitä ymmärrysta sen siis kehitystä aikuisen häiritä toimillaan ja niillä ennkko asenteillaan..Lapsen ymmärrystä tulee kohdella aikuisen ihmisen niin ei aiheuta sitä traumatisoivaa vahinkoa...

Ja siis johon nämä ryhtyivät toimillaan lasta kohtaan..Riippumatta siintä miten sen olen sanonut..

Ja jos ei tätä käsitä siis jo lapsena ne siis monet aikuiset ei todella halua kuunnella ajatuksiani..

Ja siis esittämiäni maailmankatsomuksellisia siis näkökohtiani tähän siis elämään ja maailmaan ..

Ja joka sen käisttää aina siis tiettyyn rajaan asti lapsena..

Ja tulee olla lähes aina aikuisten kielteisiltä suhtautumistavoilta ja niiltä toimilta rauhassa...

Ja vaikka tämä olisi psykologi tai psykiatri näiden tulee silti vain pidätyä tomimasta siis niin todella niin siis väärin lapsia kohtaan..

Sallia olla sillä ymmäryksen tasolla..

Ja jolla on siis luonnolisesti kehitystilansa kautta jo sen oman itsensä esille tuonut tietoisuus ja tiedostamisen kautta elävä lapsi...

Jo siinä elämänsä tilanteessa tuonut esille..

Ja sillä tietoisuutensa tasolla eläen..

Vaikka lapsi eläisi sillä tietoisuuden tasolla jota aikuiset ei voisi hyväksyä ja ymmärtää se ei ole välttämättä lapselle vaarallista olla niin..

Aikuisen teot ja tekemättä jättämiset on haitallisia lapselle..Koskapa tätä ei näin haluta käsittää ja psykologi ei sitä niin ymmärrä ja käsitä lapsia on siinä asiassa täysin siis oikeassa on niin sanonut..

Aikuisen tulee perääntyä antaa tilaa lapselle kehittyä omalla ajallaan ja tasollaan kohti aikuisuutta..

Ja siis sitä ei häiriinytetä siltä siis aikuisen tasolta käsin..Tätä tietoista elämän tuntemusta ja kokemusta...

Jota ei ole noudattaneet siis ne todella monet psykologit ja psykiatrit tai neuropsykologit ja siis neuropsykiatrit..

Kahdenmiljoonan vuoden evoluutio prosessi sen luomat periytyvät..

Ominaisuudet ilmentyy lapsen toimissa ja kehityksessä monina ilmiöinä on aikuiselle joka on rajallinen ymmärykseltään..

Ja joka on opiskellut yliopistossa..

Vaikea ymmärtää lapsen ominaisuutta kokea maailma mutkakattomasti ja todella luovasti jopa nyt sadunomaisena innostavana energiana..

Avaa ikään kuin ja siis uusia maailmoja ja tietoisuuden tasoja..
Suomessa psykologit ei yritä sosiaalisessa perimässä olevaa henkilön siis sitä perusongelmaa selvittää..

Ja siis käsittääkö tämä omaa käyttäytymistään..

Psykologin pääasiallinen siis se tehtävä on se oleva ja tule siisluokittelu sosiaalisiin kolektiivisiin siisarvoperustoihin..

Ja joita on elämänsä kokonaiskuva...

Ja siis sillä hetkellä jo siis oleva valitseva tuleva ja siis yhteiskunta siis jo ehdollistanut hänen toimensa kuviin ja tehtäviin..

Auttaminen on sana joka ei mitään tarkoita eikä merkitse..

Korvata sanalla eristäminen ja yksinäisyys sosiaaliseen lokeroonsa josta ei ole ulostuloa poispääsyä luokittelun loputulema on se yksinäisyys..

Se ei ole syy eikä seuraus elikä karma aiheutunut sivuvaste siintä mihin hänen toimintansa on minut...

Siis ihmisenä jo siis ohjannut 1974-79 ja siintä aina siis vuoteen 1999 asti on ehdolistanut oman tehtävänsä..

Ja toimensa kuvan ja sen työnsä tehtävänsä joka lokeroida ja luokitella elämää ja ihmisiä...

Mutta ei ole ehdolistanut minulle minun itseäni vastauksena ongelmiini..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Psykologit ei määrittele työkykyä eikä oppimiskykyä he lokeroi ja jopa luokittelee ihmisiä ja on ennakkoluuloisempia kuin se kouluttamaton...

Henkilö joka yrittää ymmärtää itseään suhteessa muihin ihmisiin..Kohtelee minun ongelmaa samalla tavalla kuin kehitysvammahoitaja joka ei yritä ymmärtää erilaisuutta tekee itselleen työtä..

Aiheuttaa sitä toinen ei siis kykene selviytymään elämässään aiempaa siis paremmin ymmärtämistä vaaativissa tehtävissä..

Psykologi ei osaa samaa kohdentaa omaan toimintaansa hänen elämänsä on välimuoto...

Hallinollisesta siis teknoratiasta ja siintä pyrökratiasta..

Joka on vain sisältynyt ne siihen siis ammattiinsa toimia sen siis psykiatrin näennäisenä tietolaähteenä..Ei ole siinä on jo 5-6 psykologia joista tämä arvio on tehty mitä he on miten he toimineet ammatissaan...

Jossa he on omat pelkonsa ja epäluulonsa ihmisenä ja naisena nähneet minun elämänä jossa he ei..

Erottele ja siis edes nyt erota omaa mielikuvaansa minusta ihmisenä ja sitä mitä he on itsessään on pois minulta piilotettua enakkoluuloa..

Pelkoja ja heidän omaa syvälle käyvää ahdistusta kykenenmättömyyttä ihmistuntemukseen tehtäväänsä olla terapeuttina..
Todellisuus joka on jakamaton ja yhtenäinen kaikille jakautuu erillisiksi jopa toisiaan kohtaamattomiksi ongelmiksi..

Hallinto ja virkailijat ei hoida asioita niin niihin olisi voitu vaikuttaa siintä
syystä on hoitamattomia asioita vielä nyt..

Siintä syystä ei ole tietoja joita voisi ottaa esille nyt..

Moni syy ja seuraamus on kytemässä siintä syystä siirtyy seuraavaan ja sitä seuraavaan sukupolveen asti..Ei edes ole kirjattu psykologin toimessa jätetty kirjaamatta.

Psykologilla ei ole sitä tietoa eikä elämän taitoa osaamista eikä edes sitä tahtoa ja halua kyetä muuhun istumaan mielenterveytoimistossa..

Turvallinen työaika ei kohtaa vapaa ajalla niitä joita hän siellä kohtaa..

Psykiatri ja lääkäri saa aina raportit ja asiakirjat joita hän omassa siis jopa aika mukavassa toimistossaan käsittelee..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Ei tarvitse tiedostaa ja tietää lähtökohdista joissa elän ei minua edes siis tunne ei ole edellytystä minun elämääni ongelmiani käsitellä..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Asun kotona ullkolla ja kaikki avustukset sosiaalituet kokoontuvat sinne ja kotiolot on turvalliset ja turhauttavat lasta ja nuorta..

Aloittaa prosessit joita lapsena ja nuorena saan kokea..

Tiedosteta sitä mihiin ja mitä minä todella ihmisenä olen sitä kokemusta ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa tällä ei ole käytetävissä..

Oppimiskykyä ja työkykyä ei kartoiteta ja jopa siintä ei ole tehty mitään tutkintaa..

Tutkinallista tietoa on koottu sitä on tuhottu myöhemmin..

Aivosähkökäyrät neuropsykiatrinen tutkimustieto on kokonaisuutena jopa tuhottu...

Ja sitä ei ole saatavilla kun laki asetukset on todella sen suhteen vain ja siis muuttuneet..

Ihmisten asenteet ja monet periaatteet toimintatavat ei ole muuttuneet lain asetuksen mukana asiat on jätetty vain hoitamatta..

Hallinossa kirjattu hoidetuksi ja samalla on unohtunut kaikki muukin..

Pojan järjestys 1980 - 85 on äidille selkeä siivoton tila neurootista ja vain vähän pölyä joka on siivottu kerran kuussa ...


Psykologit ei huomio kirjoja joita luen tai jätän lukemattaKokontuu monen muun ihmisen ongelmia joita ei käsitellä koska elämä ei ole yksilökohtaista...

Ja siis muista todella riippumatonta olemista..

Sänky on omani se on ostettu 1970 luvulla samalla tavalla kalusto on sitä samaa kierrätystä ...........


On asioita joista ei puhuta edes siis kotona ja joista ei ole silti edes nyt annettu lausuntoja joita ei ole käsitelty..

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Hallinto ei kirjaa tai aseta mitään siis niitä resurseja ympärilläni olevien ongelmien jäädessä hoitamatta..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Tähän irtoaa resursseja vaikka kuinka paljon...

Ja siis sitä kirjataan terveytieto arkistoissa saattaa olla monta siis täysin merkityksetöntä mitään sanomatonta siis asiakirjaa..

Kristallikoneet kadonneet kulttuurit tietämyksen kehitys kautta aikojen historian mustat aukot ....


Kirjailija saa osuutensa psykoosin nimenä käsitteenä jo vaikka sitä ei ole voitu suranaisesti kirjata syynä pakkohoitoihin..

Ensinnä tämän teesejä monta sivua sen jälkeen kääntyy psykoosina..

Ja harhaisuutena ja se on harhaisuutta..

Sitä lukea tai siintä edes puhua niin se on ja se olisi totta ja siis tuomalla kirjoja psykologille luettavaksi asti..
Elämäni oli kokonaisuutena ja sisäisesti katsoen jo yhteiskunallisesti siis se ulkopuolisuus..

Ja se siis ulkopuolinen tarkkailija..

On niin kaikki mikä sitä on kertomusta jossa ei tarvitse olla päivämäärän tarkkaa ja selkeää mielikuvaa..

Ei ole ihmisiä jotka neuvoo opastaa ja ohjaa lapsia ja nuoria..

Vaikka kotiolot on todella turvalliset ongelma alkaa heti kun menet sinne kouluun paavolan siis kirkonkylälle alaasteelle..

Ja ei ole sitä on ikäkauteeni liittyviä ihmisuhteita ja sosiaalista verkostoa ympärilläni..

Muiden ongelmista vaikeuksista ei saanut mtään tietoa...

Tai sitä rakentavaa kokonaiskuvaa ei ole henkilöä kuten psykologia joka jäsentelee kokemaani ja näkemääni..

Minun ja siis hänen ja vallitsevan yhteiskunan näkökulmasta katsoen ja sitä ei ole 1980 luvulla psykologin omassa ymmärryksessä..

Joku tai jokin jäsentelisi tälle syitä miksi minä en noudata normeja.

Ja siis joita ei ole edes syvällisisemmistä siis lähtökohdista katsoen siis ja hyvin selkein perustein minulle opetetu...

Olisi todella lapsena ja nuorena jo niitä opettu ymmärtämään..

Suhteuttamaan omaan toimintaani osana tätä yhteiskutaa ja sosiaalista verkostoa..Kuljin postilaatikolta toiselle jätin jälkeeni lappuja teidonantoja joita olisi useita tuhansia jäänyt jälkeeni...

Lakitietoa ja juridista yhteiskunan siis sitä tiedostamista hamottamista ei ole olemassa elämässäni..

Elän omassa kuplassani mikäli en ole osannut lukea oikeaa kirjaa..

Yhteiskunan tietyt sosiaaliset rakenteet periaatteet ei aukea en tiedosta sosiaalista käytäytymisnormistoa....

Ja siis todella siis sitä mitä ei pidä puhua julkisesti..Tulin siellä jossakin talon eteen joka oli vauraan ja ison näköinen janotti
ja pyysin vettä..

Olin ihmeissäni kun talossa oli vain lapsia jotka tarjosivat pullaa ja kahvia aikuisia ei ole paikalla..

Lapset leipoo siisvoaa pesee pyykkiä yritin kysyä syytä moiseen..

Sain kuulla sitä ja tätä lapsilta vastauksena..

Mutta en vastausta miksi on näin muissa taloissa ei näin tomita..

Lähdin pihalle tulivat poliisit jättivät isän ja äidin kyydistä poistuin paikalta ja poliisi lähti ja tiellä pysähtyi....

Ja kysyi etten kait ottanut mitää mikä ei minulle kuulu..

He ei kysyneet miksi levitän lentolehtisiä potilaatikoihin joihin talon siis postilaakikko kuului..

Ristiriita oli tämä nämä ajan yhteiskunan rauhanaktiivit olivat silti vähemmän selkeästi samaa mieltä asioista siintä ......Sanoin en ottanut...

Totesin se jälkeen totuuden mukaisesti mutta miksi siinä talossa taloutta hoitaa ne perheen eriikäiset ja pienet lapset..

Kerroin pyytäneeni vettä ja nämä tarjosivat pullaa ja kahvia..

Totesin paikalla ei ole äitiä eikä isää nämä tekee aikuisten taloustöitä ja taitavin ja kokenein käsin osaa monia asioita hyvin tehdä..

Siihen syyhyn he ei voi puuttua..

Tiellä tuli vastaan isäntä jolta kysin samaa....

He siis vain sanoi minulle tyypillinen tapaus jossa ne siis vastunkantajat majailee useinmiten siis siellä ravintolassa..

Vain jossakin vaiheessa elämääni aloin tiedostaa sitä todellisuutta joka tuli elämässäni minua vastaan monin tavoin..

Miksi minun asioihini puututaan...

Ja siis miksi siihen on vara upottaa verovaroja miksi tämä tuo tapaus jää hoitamatta millä perusteella syyllä on näin....

Miksi koulutusta ja kontoutusta pitää anoa vuosia..

Auttamisesta tässä siis ei ole todella ole kyse pohjimiltaan sama asenne joka nyt kohdentuu maahamuuttajiin.......Tyypillisä tapauksia oli todella tätäkin pahempia...

Jossakin vaiheessa itse asiassa tuttu perustelu oli kuultu jos kaikkia siis nuoria ja lapsia olisi ryhdytty valvomaan..

Mitkään siis resurssit ei riitä..

Jos asiasta on minun taholta esitetty jotakin sitä ei ole mihinkään siis no edes kirjattu koskaan..

Alkoholismin keskellä eläviä on suhteelinen marginaali..

Ja siis samoin siis niitä kaltoin kohtelun ikeessä eläviä lapsia ja nuoria joka tarkoittaa sitä laminlyönti siintä huolimatta mitä siintä..

Sanoo laki ja normit siis joita on osattu aina jopa soveltaa jos on haluttu on tahtoa siis sillä parhaalla mahdolisella tavalla..

Ja siis joissa ne lapset nuoret elää alkoholismin vaikutusten keskellä..

Palautetaan siten kotiinsa...

Ja jotta alkoholisoitunut ei tuhoa taloutta ja kiinteistöä he on jopa työvoimaa joka hoitaa siis sitä taloutta..

Sokea piste on sosiaalihallinto ja auttamiskoneisto....

Ja jos se poliisinkin tietää siis ne ihmiset sukukunnat joissa on näin..

Miksi tälle ei ole mitään vuosikymmeneen siis tehty ja 1980 -89 pitkien polkupyörällä..

Ja omalla ajalla tehtyjen hyvin siis reissujen aikana koottua kokemusta kasautuu alkaa intuution omaisesti kokoontua tietoisuuteeni.

Aloin nämä paikat intuution omaisesti katsoen tunistamaan havaitsemaan selkein mielin...

Vain siis liikumalla polkupyörällä ja siis vain pysähtymällä ja puhumalla ihmisen kanssa..

Väline joka ylläpitää Lapsen ja Nuoren aivojen käsien taitoja on susiteltavaa kaikille joilla on halu oppia ja kehittyä ?


Ei ole tietoverkkoa ei ole sosiaalista mediaa kukaan ei kerro tai mistään ei ole saatavilla...

Tiedollisia ja monipuolisia siis lähtökohtia yhteiskunan kokonaivaltaiseen siis hamottamiseen...

Sen siis oman sisäistyneen siis mielensä ymmärryksensä siis tasolla..

Ja psykologin kirjaama on hänen ymmäryksensä ja mielensä oletus siis mielikuva pohjautuu..

Aina siis siihen mitä hän olettaa minusta ihmisenä..

Psykiatri ja lääkäri jo perustaa ne tietonsa jopa siihen lähtökohtaan elikä psykologin tekemiin tulkintoihin ja siis lausuntoihin..

Ja on hyvin vähän tekemisissä minun kanssa..

Psykologi ei välttämättä edes nyt siis kohtaa hänen luonaan käyvää siis ihmistä siinä arkisessa elämässään..

Etäsuhteessa tietonsa on hyvin hataralla perustalla..

Kun se oli jo siis sitä 1980 luvulla ja 1990 luvulla siinä toimistossa jossa hän työskentelee kirjoittaa asikirjojaan lausuntojaan..
Kotona oli sintä sitä siis puhetta isäni sanoi tuot nyt toiminallasi puheillasi sosiaaliavustukset kotiin..

Toimi soveliaasti jotta et joudu vaikeuksiin ja ei tule mitään hankaluutta ja yritä olla kaukaa viisas nuori ja aikuinen..

Psykologin toimessa tämä ei tätä käsitä luovana ideana on ärtynyt monin tavoin ärtynyt eikä sitä voi näyttää muille...


Viiden ulotuvuus ja tietoisuuden evoluutiota ei tunneta ei ole internettiä eikä rajatietoa..

Tai siis sen tuntemusta psykologin toimessa käsin ole antaa sille mitä minä teen..

Yrittää olla myönteinen vaikka on turhautunut keskiikäinen nainen joka ei sitteen millään jaksa olla hauska.

Pakko tilanne olla olevinaan äreä ja väsynyt saa levätä eikä kotona vaadita heti työpalveluun josta ei kostu rahaa...


Jokainen asiani ja tilanne jos teen tai en tee mitään erityistä on jo siis syy kirjoittaa isäni siis anomusta tukevat lausunnot halintoon..

Tämän monimutkaista sanomaa psykologi ei osaa tulkita hermostuu oireilee henkilö tulee potkukelkalla istuntoon ja tuo..


Teoksen kääntää sama vaikutelma on toisin päin kääntäen sama..

Kirjoitan kirjallisia tuotoksia joissa on sanomia joihin tämä ei jaksa eikä halua perehtyä epänorminmukainen minä on johdonmukaisempi..

Kuin se normin mukainen minä olen epäjohdonmukaisempi minä olen ja en ole samalla kertaa hauska henkilö tälle..

Psykologi sai siis todella vastaan otolla sai tutustua siihen mitä minä teen eikä siinä mikään ole johtanut mihinkään...


Jotta psykologi käsittäisi minut oikealla tavalla hänen pitäisi paneutua ja katsoa mitä minkä syyn ja seurauksen takana on..

Ei sitä tee hän ei saa mitään selkoa ja syytä....

Siis miksi minä sinne sillä ilveellä ja syyllä tulen tuon siis nyt niitä hänen eteensä istuntoihin asti ja..

Viides ulottuvuus tietoisuuden evoluutiosta en ole tietoinen silti olen tietoisempi kuin tämä joka tätä ei ymmärrä....


Ärtyneempi ja ahdistuneempi....

Ja siis kuin mitä minä ehkä olen tämän kanssa ehkä todella jo siis ehkäpä vähemmän vakavalla tuulella käyvä...

Siis se nuori aikuinen henkilö..

Huumori on eräältä kotikylältä elävältä henkilöltä peräisin joka ajaa aina jotakin autoa työkseen..

Toinen henkilö on tietäjän tavoin ajaa leipomon autoa ja se paikallinen kuski joka vie kappoihin ja ihmisille leipää ja pullaa sekä...

Toisinaan kuvan laatu on niin hyvä ja kuvaava ilmiöt johtuu monista tekijöistä joita vois ieritellä pitkän listan nyt..


Puhuu jo 1980 luvulla ja ehkä jo on siis puhunut 1970 luvulla tulevasta siintä neuvostovaltiota 1990 luvulla ei enään ole olemassa..

Muuri murtuu osuu toisinaan lähes päivälleen oikeaan ajankohtaan..

Puhuu eurosta ja rahasta unionista ja mutta kun se kaikki käy toteen ei ole enään puhunut tulevasta..

Tietoisuuden evoluutio on aina niin näkyvä muutos olevaan ei näkyvät muutokset olevaan ja tulevaan olevaan.....


Pitäisi puhua minun tavalla ajatuksella siintä mitä on tulevaisuus..

Muutoksista puhumalla voisi menettää arvonsa ja kasvonsa yhteissön ja paikkaunan silmissä olla minun asemassa sosiaalisesti katsoen..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Tulisi tasolle joka on..

Vieras ja kielteinen poismuuton ja taloudelisten vaikeuksien aivovuodon ja osaamisen pois muuton runtelemalle maakunalle ja kuntayhteisölle...

Nuoret aikuiset ei porukoi minun kaltaisten friikkien kanssa..

Sitä sillä toiminalla toinen naapurin poika pelaa omaa peliään hänellä on kaksi kohdetta....

Siis sille syylle ja käyttäytymiselle..

Naapurissa on aikuinen nainen jonka isähän ei anna tyttönsä seurustella ja siis sekaantuu...

Siihen siis kaikeen mihin ei ole syytä puuttua millään tavalla..

Ohjataan taustalta niin toinen naapurin poika jolla on vaikeuksia omasta takaa toimii isänsä suhteen sitä ehkä tiedostamatta..

Tytön isähän ravaa poliisin ja kylän väliä ja poliisi ei puutu tähän..

Paikallinen poliisi kyllä tietää tämän psykologi tietää tämän kiusaaminen saa jatkua vuosia...

Tämä perustee sitä ei siinä ole tehnyt mitään väärää...

Tyhmiä saa höynätä ja uunottaa ja siis hän sen perustelee näin..

Tietoisen siis kiusaamisen välikappaleena..

Ja siis puuttuu kaikkeen mihin vain voi puuttua ja sekaantua toisen elämässä..

Ja siintä syystä toteuttaa sitä kolektiivista käytäntöä joka mahdolistunut
siis 1980 -89 välillä..

Heitä on todella siintä syystä voitu jopa kiusata heti kun ilmenee se he on minua kohtaan myönteisiä..

Ja haluavat olla ystävinä ja kavereina..Syy leimautua siis jopa minun tavoin ja se juuri siinä vain todella eristää ihmisen sosiaalisesti jopa taloudelliseti muista ihmisistä..

Ja siintä siis työpakasta on siinä kyse sosiaalisesta hyväksynnästä.

Ja jolla taloudellinen sosiaalinen ja todella syvällinen siis se merkityssuhde...

Naapurin isän toiminta ohjaa ja siis lopulta johtaa tytön ympärillä on jo laaja monimutkainen häiriötila..

Ei anna aikuiselle nuorelle siis tytölleen henkisesti fyysisesti tilaa..

Raataa itsensä rikki isänsä ei auta hankkimaan työkoneita välineitä joita pitää olla talossa ei ole isäntää...

Ja hänen siis isänsä äitinsä ei älyä poistua tytön elämästä...

Ja antaa tilaa muutoksille..

Psykologit ei ryhdy siihen asian ja koska ei ole velvoittavaa siis sitä lakia säädöstä tehdä asioita...

Ja siis joista on muille todellista apua heidän siis elämässään..

Tätä ei kirjata asiakirjoihin siintä syystä..

Paikallinen poliisi kieltäytynyt puutumasta..

Jopa sen siis no nuorison toimintaan niin että se todella loppuu siihen se ja siis tämä kiusanteko..

Jossa tuskin on enemmän tai vähemmän syylistä..

Ja siis kuin tuo saa tapahtua sinä aikana siintä syystä siihen ei vain silti edes todella selkeästi siis puututa..

Autoradiopuhelin jota ei kontrolloida tuona aikana kovin tarkasti..
Elämännpuu muuttuu kuolemanpuuksi..

Hedelmiä olivat monet pollittiset valheet ja puolitotuudet joista on tehty nyt oleva lähitulevakin siis politiikka ja siis ääripäästä toiseen..

Ja siis aika ja yhteiskunta on nykyisen siis tiensä päässä sinne tulee niitä joita ei haluta kuunella tiedostaa totena..

Väestöllinen ja taloudellinen polliittinen pelivara ja se siis yhteiskunallinen kehityskulku..

On jo nyt sen siis tiensä päässä se ei voi jatkua samana siis tuttuna ja jo turvallisena aiemmin koettuna hokemana mikään ei muutu..

Jokainen puolue on kohta nahkurin orsilla...

Ja ei ole enään sitä puoluetta joka ei ole nyt tehnyt jotakin siis todella nyt jo väärin siis perustein syin...

Ja siis toiminut väärin..Autioitunut alue suomea on kohta se talotemme yhteiskuntamme tilanne joka on häviö ja katoavat voimavarat ja taloudelliset resurssit..

Tyhjä on lupaus henkisesti rikkaasta elämästä runsaudesta jota ei ole siis se on ihmisissä..

Ja joita on kohdeltu hyljeksivästi tai kaltoin..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Asuivat keskuudessamme toiset oli se ilkikurin vitsin kertoja..

Ja silti joka yritti olla totuutta pois peitoava sitä joukkoa miellyttävä ja hämäävä siis humoristi..

Toinen tiesi päivälleen ja tunit mukaan lukien jo 1980 luvun alussa sen milloin..

Neuvostovaltio laksi olemasta muuri puretaan nyt hän ei halua tiedostaa kotaloamme joka on valinan edessä..Tieteemme tuntevasta todella hyvin selkeästi siis haivaittavasta ja todella näkyvästä maailman kaikeudesta on tulossa muutosta..

Aloittamamme muutos jatkuu ja alkaa vaikuttaa siihen mitä on tulossa mikä on tulevaisuus siinä ei puhuta yksilön kohtalosta..

Tietoisuuden evoluutio on aina niin näkyvä muutos olevaan ei näkyvät muutokset olevaan ja tulevaan olevaan.....


Siintä syystä kansallisen kohtalomme avaimet on hukattu ja olemme ne hukanneet luulemme mikään ei tule muuttumaan..

Muuttuu mutta ei anna meille mahdolisuutta sulkea itseämme siltä mikä muuttuu nyt..

Yritämme sulkea rajoja jo fyysisellä tasolla ja koska sisällämme on sinne ohjattuna pelkomme mutoksesta jota pieni joukko pyörittää..

Taloudessa ja yhteiskunnissa 10 % prosenttia joka nyt siis yrittää estää muutosta tapahtumasta...

Ja rahoittamalla sitä silti hallita jopa siis sitä muutosta jonakin siis taloudellisena sijoituksena tulevaisuuteemme..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Tätä suurempaa muutosta edelsi poliittinen tyhjiö...

Ja siis jossa on oli ensin sen oman ja siis itsekkään siis arvoperustansa asemansa oikeuttamia ihmisiä..

Arvoperustat romahtaa ja taloudet on tiensäpäässä jossa voidaan enään niin toimia...

Ja siis kaikki puoluekannat on tiensä ajattelunsa suhteen...

Väärässä siis oletustensa luulojens luomass suunassa ja siis siinä siis jo linjassa...

Sen tulevan muutoksen siis suhteen täysin siinä siis väärässä siis olevassa ja tulevassa siinä asemassa..

Seuraavissa vaaleissa valitaanpa ketä hyvänsä millä perusteella hyvänsä he ei ole ehkä oikeissa asemissa ja päätöksissä mukana siis enään..

Ei ole mitään poliitista mahdollisuutta kiertää ja pois peitellä syvälle siis jo käyvää muutosta ja muutoksen vaatimusta..

On tähän asti tehty sillä vahvalla tyhjäpäisellä teknoratialla ja pyrökratialla..
Sosiaalituet ja eläketuet sairaseläke tulee psykiatrista hoitoa vastaan ja tai on siis lievästi kehitysvammainen...

Ja se kehityshäiriö ohella se siis jo psyykkinen tila katsotaan.

Laissa asetuksissa se on näin tulkittua ja oikeutettua kohtelua ja samalla käytäntö 1900 luvulla aina vuoteen 1999 asti..

Samalla kun systeemiä on purettu...

Ja niitä siis nytkin todella kohta siis eläköityviä koulutettuja on siirtynyt vapaaehtois työn piiriin..

Nämä katsoo laillisena toimenpiteenä siis jo ne heidän aikanaan tehdyt hoitopäätökset..

Vetoaa laillisuuteen lakiin säädöksiin..

Ja siis siintä ei edes puhuta julkisesti ei olisi näin ollut tapahtunut aina silti he toteaa ei he ole lukeneet hoitopäätöksistä kuin sen..

Hoidollisen päätöksen lääkärin juridisen oikeutuksen..

Ja sen hoitomääritelmän ja koodin kirjallinen tiedosto satunaisenmin ja vähemällä syyllä jopa ohitettu..

Ja silti siihen paneutumatta..

He vetoavat olen heikko koskapa en voi aloittaa uutta elämää ja unontaa menneitä..

Ja jo tämä on osoitus hoidolisen oikeutus täyttyy olen ollut siis siis se "sairas" aiheuttaa monille joilla on taruma ja siintä monia oireita..

Oireita lääkitään joka ei ole totta minun kohdalla vuoden 1980 jälkeen he ei halua siintä puhua julkisesti ei ole tarvetta lääkityksiin..

Sosiaalista elinpiiriä koulua ja siis yhteisöä ja lähiomaisia liikaa siis häiritsevänä henkilönä..

profosoivana henkilönä...

Itsessään on se jopa nyt vielä se todellinen syy ja pääasiallinen syy siihen kielteiseen..

Suhtautumiseen ja sen aiheuttamaan sosiaaliseen häiriöön..

Erilaisuus vertaistuessa on puhuu selkeästi suoraan siintä mitä on siis kokenut ja nähnyt...

Ja ei omaa muisen siis sitä sairaudentuntoa ahdistusta ja pelkoja puhuu universaalilla tasolla...

Ja todella monella tasolla asioita joista muut vaikenee ja on hiljaa..

Puhuu on siltä osin epänormaali siis jo mistä puhuu miten puhuu on siis ajatuksiltaan muista poikeava tuo julkisesti esille..

Ja monet poikeavat ajatukset siis mielipiteet...

Ja ne siis elintavat jo on mahtuneet tähän pääperiaatteeseen...

Muotutuneet kun on pakko elää erityksissä ikäkauteni kaverit ystävät ja sosiaalinen verkosto puuttuu elämästäni..

Siintä syytetään erinlaisuuttani joka tulisi normalisoida saman mukaiseksi muiden puheiden kanssa..

Pitää pitää sisällä ne aiheet joista ei vain siis keskustella julkisesti eikä siintä voi siis puhua niin..

Syytös on muutos vaatimus olet yhtä ahdistunut kuin muut on koska et voi puhua siintä ja tästä asiasta..

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Osaltolla toimineet henkilöt on kertoneet jo 1980 luvulla ja sen jälkeen he ei lue lähetteistä kuin..

Ne yleiset ja viralliset siis laillistavat siis juridiset hoidon määritteet ja ei koko potialaskertomusta kukaan jaksa lukea miettiä sitä..

Ja koska toimitaan lain asetusten puiteissa siihen ei ole tarvetta..

Minä puhun paskaa koska syytän systeemiä virheellisestä toiminasta ja tämä alkaa hakea minusta syytä tähän muuhun hoitoon joutumiseen..

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kehittänyt tätä jo 100 vuotta siintä syystä yhdysvallat luopui avaruussukulasta ei ole ufo...


Tämäkin kuvake on ollut vakuuttava perustelu miksi ja mitä..

Saati tämä..

Nikolai Teslan luonostelma ennen sotia alkoi luonostelemaan ajatustaan sähkömagneetisesta gavitaatiosta..Riittäviä syitä joiden todenpitävyyttä ei voida siis edes nyt vielä kyseen alaistaa systeemissä..Tämä kertoo systeemin toiminasta ihmisten toimista sen puitteissa aika selkeää kieltä..

Tietoisuuden evoluutio on aina niin näkyvä muutos olevaan ei näkyvät muutokset olevaan ja tulevaan olevaan.....


Nämä tapaukset...

Harhaisuus eläminen siinä todellisuudessa jota ei ole olemassa lapsena ja nuorena riittävä perustelu siihen siis muuhun..

Kristallikoneet kadonneet kulttuurit tietämyksen kehitys kautta aikojen historian mustat aukot ....Psykoosin nimi on tämä kirjailija tieteen ja historian toisin ajattelija joka vaikuttanut moniin lapsiin ja nuoriin aikuisiin ajatuksillaan..
Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.
On maanviljelijän poika tai tyttö on suurta yhteiskunallista merkitystä ja vaikutusta siihen mikä on nyt sosiaalinen asemani..

Monen muun elämän syvin vaikutin minun sukupolveni jälkeen..

Ja suhtautumistapa sosiaalisessa perimässä ja periytyy sukupolvia eteen päin..

Mukautuu ja muuntuu aikaan ja yhteiskuntaan uudelleen..

Lailla asetuksilla sitä ei pois voi kitkeä ei muutu jos yhteiskunta muuttuu ja yksi sukupolvi joka siihen joutuu...

Todella siis elään sitä kovennetun elikautisen..

Mihin yhteiskunan sosiaaliseen ja koulutukselliseen luokitukseen siis siis jopa lokeroon olet syntynyt ja siinä pysyt..

Vaikuttaa vielä nyt silti minun elämässä kuten se vaikuttaa monen muun elämässä..

Siintä on mahdotonta päästä enään irti ja siis koskaan..

Poismuuton autioitumisen jo siis runtelemalla alueella siis elävä ei siintä irtoa..

Ja siis jos joutuu käytännön syistä täällä elämään elämänsä ajan..

Mielenterveysalalla ei ole juurikaan silti niitä ihmisiä joilla on tälle asialle todelista tahtoa ja ymmärrystä olemassa..

Kehoittaa unohtamaan ja aloittamaan tästä päivästä alusta elämänsä..

Traumapsykologia ja tietämys ei ole juurtunut tänne...

Ja sen siis tilalle jäänyt tämä yhtäläinen selitys sisäisestä muutoksesta ja siintä...

Sinä siis lähtökohtaisesti sen sisäisen sisäsyntyisen ongelmasi vankina kaltonkohtelun jälkeinen elämäsi..

Jo on sitä sen olevan ongelman torjumista on sosiaalisen keskustelun ja arkipäiväisen taakse siirrettyä..

Ja pois suljettua ja todella sitä sisäistä hiljaista kärsimystä.

Jos joku avoimesti on siintä puhunut ärsyttää ammattiihmisiä sillä tämä sitä toistaa ja siis toistuu...

Ja kun sille ei silti vain siis tunnu löytyvän mitään mikä siihen autaisi..

Siihen ei tehoa lääkitykset ei puhuminen ei terapiat kroonistuu ihmiseen ja aiheuttaa vammautumisen..

Useasti kaltoin kohtelun seuraus oli väkivaltainen reaktio...

Ja juuri siis sitä kohtaan ja joka sitä kohdensi tähän henkilöön ja kaltoin kohtelija saa psykologin lääkärin kautta sen..

Heikompi osapuoli joutui psykiatriseen pakkohoitoon..

Satoja tapauksia joissa on näin joka on se siis vahvempi osapuoli sanelee sen miten tälle heikomalle siinä käy..

Vaikka hän on selekeästi ja itseasiassa avun elikä jopa pakko avun tarve oli ja on aina se suurin mahdolinen puuttuva yhtälö..

Saattaa olla se asiantila sen psykologin psykiatrin ja lääkärin toimenpide on juuri kohtuuton ja todella väärä..

Saa siinä nyt siis miettiä missä muodossa tämä asiantila on nyt vääristynyt monin tavoin siinä systeemissä..Tuottajia on todella liikaa tiloja pitää yhdistää asettaa tuotantokiintiöitä ja syylistää ekologisiin ongelmiin joita pien tilat aiheuttaa..

Saastepäästöjä ja liikaa ravinteita mereen ja ympäristörasistusta..Aitan takana oleva meijäri toimi...

Siis sen pienimuotoisen ekologisen siis trämän nykyajattelun mukaisesti alueellisen tuotannon jalostamiseksi...

Ja siis ylläpiti työllisyyttä..

Valtion teknoraatit pyrökraatit sai tämän poliittisen tahdon toteuttamisen oikeutuksen käsiinsä..

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Alkoi tuntua monen siis perheen toimeentulossa jopa rasitteena..

Vain suuret maatilat ja tilakoot tuntuivat olevan ekologisesti oikealla siis asialla tehotuotantoa ja tilakokojen suurentamista..

Nuoriso kuunteli ja pilkkasia minua muita jotka siintä oli jo siis puhuneet
Julkisesti..Yksi vieläpä puhui..

Neuvostovaltion siis jopa siintä siis tulevasta siis kohtalosta ja tulevasta siis kaatumisesta 1970 ja siis vielä 1980 luvun alussa..

Toinen sitä ilkkui julkisesti ja sanoi siia vitsin varjolla..

Perusteli sillä minä en tee ansiotöitä kuten hän tekee..

Ja jo se riittää syyksi miksi minua saa siis jopa pilkata vähentää ohittaa surustelussa ja ihmisuhteissa...

Kehitysvammaisella ja sillä siis vajakilla ole asiaa onneensa..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Yleisesti eristystila silti ja näennäinen vapaus..

Jos sinulla diaknoosi joka on tehty juuri siis sitä silmällä pitäen se valtion lain asiakirjojen säädösten mukainen päätös..

Tutkinta tiedolla ei ole merkitystä tutkinan tulos ennakolta määritelty..

Väline joka ylläpitää Lapsen ja Nuoren aivojen käsien taitoja on susiteltavaa kaikille joilla on halu oppia ja kehittyä ?


Kouluttautumisen tukeminen ei ole se siis ensisijainen toimenpide ei ole työkyky ja sen säilyttäminen..

Hallinollisen mielivaltaisen siis jopa sen siis säätelyn lokeroinin ja syrjivän syrjäyttämisen ja laillinen oikeuttaminen...

Niin siis monin tavoin syin ja seuruksin kuin vain kuin vain sitä voi harjoittaa sitä siellä hallinossa..Radikalisoituminen on ainoa mihin sinä sen jälkeen kykenet pystyt osaat sen elämän taidon hyvin nytkin vielä..Ulkopuolisuus hyljeksinän vieroksunan aistiminen on nuoren osana vielä tänäkin päivänä..

Sosiaalisessa perimässä sukupolvien kierrossa mukana oleva tekijä sitä ei ole voitu katkaista poistaa tähän päivään tultaessa..

Laitosten kasvatit oli säänönmukaisesti katsottu myös kriminaaleiksi ja kohtelu oli sen mukaista ensimäisen laitoksen jälkeen..

Odottaa jos seuraava laitos lakisääteinen toimi..Laitoksista ei voida puhua aivoimesti koskapa..

Todellisuudessa laitoksissa oli otolliset olosuhteet kaltoinkohtelun ja siis hyväksikäytön kautta jo ohjautui sinne...

Ja siellä siis syyllistyi siis vastaaviin tekoihin..

Ohjasi sinne lapsia ja nuoria aikuisia vammaisia samoihin paikkoihin ja he oli siintä syystä eristettyjä..

Ja siis jopa heitä oli syytä pelätä ja vihata..

Suojelu tarkoitti vähättelyä suodatettua tietoa siintä kuinka vakavaa se kiusaaminen voi olla laitoksissa..

Toipuminen minulla 3 kuukaudesta siellä vie noin 3-5 vuotta aikaa..

Pitempi oleminen ei toivu koskaan ja ei siis tule eheänä koskaan ulos ja pois pääsyä vammoista traumoista ei ole nähtävissä..

Tämä on yksi puoli sitä laitosten historiaa joka vielä elää keskuudessamme..

Eristäminen ja eristämisen trauma ja pelko..

Ja sisälle siis se rakentunut pelkotila jatkuu elinkautisen..

Sitä on nähty väkivaltaisuutta ja sen uhkaa on osattu kiertää ja pelätä lapsena ja nuorena jo..
Sinulle ei sinun siis ikäisesi salli muuta kuin sen pysyt siinä asemassa ja osassasi..

Ne nuoret jotka elivät siis 1980 luvun alussa..

Ja he siiskäyttivät aikuisina autoradio puhelimia antoi näille jo jonkilaista arvovaltaa suhteessa muihin nuoriin.

Ja jonka määrittelee jo se sen asettanut siis auktoriteetti..

Toinen puhui meneillään olevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta..

Se toinen jo vain siintä veisti sitä vitsiä..

Ei ole se maatalousyrittäjä ja ajaa sitä rekkaa autoja lakautukset koskivat sitä hän on siinä sen maksaja veronmaksaja..

Nuorten arvomaailmassa olin silti se joka on siis ollut laitoksessa..

Nuorilla on nokkimajärjestys ja isäni on maanviljelijä vie kyläkauppoihin kananmunia..

Ja siis minä olen se sosiaalielätti joka ei tee töitä..

Sosiaalielätin asemaan kuuluu..

Jo 1980 luvulla ihmisyhteisössä se siis julkinen asian niin siis esittäminen..

Ja henkilökohtainen oikeutettu siis kielteinen käsittely ja julkinen siis se parjaaminen...

Ja sitä ei oteta noin vain siis siihen nuoriso porukkaan ja joukkoon...

Olet elänyt riittävän monta ja täysin siis vastaavaa elämän kohtaloa ja siis kokemusta omassa siis elämässäsi läpi..

Ja joka oli sen ajan siis se nuorten kolektiivinen siis se yleinen kokonaiskuva ja siis se suhtautumistapa..

Yksi henkilö oli sen omaksunut niin vahvasti..

Yksi nuori joka katsoi sen jo oikeutuksenaan toimia niin kuin hän toimii ja koskapa on tämä oikeus näin toimia..

Ja hänen vain tarvitsi sitä sosiaalista asemaansa..

Ja jossa voi todella siis korostaa ja jopa siis minulle suoraan päin naamaa sitä asemaani valtion sosiaalielättinä..

Tulla ja kertoa sen syyksi mikisi hän niin toimii..

Hänelle aikuisena nuorena jopa siis näennäisesti tiesi sitä vääränlaista siis voimaantumista..

Juontuisi ehkäpä juuri siintä häntä oli kiusattu siellä koulussa oli pienikokoinen ja hintelä poika..

Ja siis kun on hintelä ja heikko pitämään siis niitä siis puoliaan parhaalla mahdolisella tavalla..

Aika ja siis se yhteiskunta asenteineen..

Jopa hänelle siis mahdolisti sitä hän voisi olla siinä josskin hyväksytyssä siis jo asemassa suhteessa muihin ikäisiinsä..

On vaikeaa kertoa siintä niin siis monena...

Ja ajan tilan yhtä aikaisena vastakohtaisena kertomuksena jossa henkilö nyt sen kiistäsi ei ole niin toiminut..

Naapurini naapuri ja naapurini poika..

Ja se siis vanha äijä kyttäsi hänen aikuinen tytärensä ei siis seurustele...

Provosoi sitä kaikkea ja on se aikuisempi nuori joukossa..

Ja pojat vievät naapurini pojan aitan taakse..

Ja he siellä ehkä tätä joko rahastaa tai jotakin siis on outoa tekeillä mitä siinä on tekeillä..

Ja myivätkö he samalla tälle kaljaa vai antoivatko jotakin aihetta lisää ja naapurin äijä minua kyttää ..

Kuin ja vain hänen arvostamansa siis kaltaisen nuoren kanssa..

Välittyy syy miksi äijä siis kyttää minua...

Ja tämä usuttaa minua ovelin tavoin aiheuttamaan naapurille kiusaa ja jo juuri siis siintä lähtökohdasta käsin hän kiusaa naapuriaan..

Välittyy kylille syy mennä huutelemaan isälleni koska tämä on maanviljelijä..

Siintä minä olen valtion sosiaalielätti...

Ja siis tämä valtion verovaroilla viljelevä tukielätti joita on tässä maassa jo aivan liikaa..

Psykologi syyttää minua siintä en ole normin mukaisesti käyttäytyvä nuori aikuinen siintä syystä tätä tapahtuu minulle..

Eristetään ne joiden osalle ei ole samaa Ihmisarvoa ja Oikeutta haluttu antaa kuin muille on annettu arvo ja oikeus olla !


Ja siis sinulle todella siinä siis ikävässä ja yksinäisessä siis asemassasi ja päsemättä voimatta sille yhtään siis mitään...

Nuorison ja jopa sen aikuisen nuorison yleinen kolektiivinen käyttäytymistapa..

Tosin yksi niistä joilla oli peruste miksi kiusata minua ja sitä henkilöä ja sitä kautta tämän perhettä..

Tälle oli jo se aika selkeä perustelu siis aikuisena nuorena..

Hän sen siis jopa olevan tyttökaverinsa kanssa he kävivät sen sanomassa sen minulle...

Siellä siis nuorisoseuran tanssiaisissa tai hirvipeijaisissa siis..

Kaverinsa kanssa totesi minut ja tämän toisen naapurin pojan siis jopa kehityksellisesti häiriintyneeksi ja vajaaksi koskapa tämä..

Änkytti ja itsessään siis antoi aihetta tulla kiusatuksi kun on niin pöhlö antaa sille mahdolisuuden..

Ja samalla nimesi sen toisen siis vuosia jatkuneen siis kiusaamisen syyn samaksi..

Vahvisti syyksi sen mikä oli sen syy ja perustelu miksi teki niin kuin teki sen..

Toki siinä on toinen kiusan kohde..

Ja siis se kiusattavana oleva ja siis jopa tälle sai syöttää vaikkapa siis minusta..

Satunaista ja vääräistelevää siis tietoa olin siis siinä paikalla...

Ja siis he sinä yhtäaikaisesti he sitä olivat aitan takana tälle kertomassa.

Saattoi olla menossa jokin muu syy..

Aitan takana he tätä puhuttelivat sinne he siis sen pojan ohjasivat..

Toimittivat tälle jotakin muuta..

Muut taas olivat autossa viestintävälineen kanssa jotakin puhumassa ja tilanne eli koko ajan moneen suuntaan..

Saivat tältä siihen aiheen muut käyttivät autoradiopuhelimia vehkeitä ja koska niitä kontrolloida kuten tietoverkkoa..

Ja siis vapaata tilaa sille toimia niin antaa arvovaltaa näille nuorille toimia niin..

Ja siis joka on jo samalla tavalla niine siis jätetty ongelmineen yksin ja perustelu on..

He on siis kunnon nuoria ja heitä ei voida sulkea laitoksiin..

Silloin sen poliisin perusteluja 1980 luvulla..

Paikka on alasajattujen laitosten ja elinkeinojen siis elävä muistomerkki jotka on ajettu alas tuotannon tehostusten vuoksi..

Ja joita ei enään ole olemassa..

Oli ajan poliittinen hallinolinen ilmapiiri on liikaa alueellsiai siis tuottajia valtion tukiaelättejä viljelijöitä..

Aikuiset nuoret sen käänsivät niin..

Ja siis minä olen se sosiaalielätti ja vajakki sen toisen ohella siis jopa nyt elän veronmaksjan kustannuksella tekemättä töitä..

Pitäsi kunnostaa siis sen yhteisönsä siis kokokoontumispaikkana...

Ja uutta luovana tilana säilyttää tuleville sukupolville..

Ja kuin on se nuoriso kellari maan päällä jossa ne aikuset nuoret myös voisi toimia..

Yhteiskunallinen muistini on siis siintä 1980 luvusta sitoutunut jo tähän paikkaan ja aikaan ja tilaan ajassa..

He viestivät sitä millä kiusata toisia ihmisiä joutessaan siis..

Autordiopuhelimilla sitä toisille kylille..

Isäni vei kyläkuppoihin kananamunia huutelu siirtyi joka nurkalle siintä sai kuulla monet ja silti siihen ei puututa..Museon aitan takana on hiottu tätä välikappaleena kiusata jotakin toista henkilöä kiusanteko ei rajaudu yhteen henkilöön..

Ja on kolektiivinen kiusanteon seuraus..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Pakko olla sinulle määritellyssä sosiaalisessa asemassa jossa taloudelinen seuraus..

Halinto on määritellyt sinulle ne rajat perustelut ja syyt tähän..

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Muut voi joko olla kiusaamatta tai vieroksumatta ja hyljeksimättä sinua ja tekemättä sinulle sillä syyllä kiusaa..

Nuorisolla oli siinä yhtäaikaisesti monta syytä ja asiantilaa menossa sen ohella tilanne koko ajan muutoksessa..

Riippui siintä keitä oli paikalla se jo tähän vaikutti..Sitä sinä et ole voinut valita tai ehdolistaa muille niin ollen olet siinä aina yksin sen kaiken keskellä..

Yhteisössä valitseva ikäistesi siis se joukko tahto sulkea jotaikin siis ulos joukostaan..Saa ne mittasuhteet joihin ne muut pystyy välineillä joita heillä siihen on ja sen omistamisen käyttämisen..

Juuri se ilkeys koskee myös niitä muita..

Joillakin on tapana perustella miksi he on ilkeitä perustelematta sitä silti ilkeytenä syhynä olla ilkeä sitä tai sinua kohtaan..

Ilkeilyyn ei puututa yhteisössä..

Ja siis siihen ei puututa kuin joinakin siis jo yksittäisinä tapauksina ja jos jostakin jää kiinni jos ei jää..Kolektiivinen siis aika tila ja tahto ei siintä siis vain muutu on jo jatkumossa oleva asiantila..

Nuoriso kolektiivisesti siis toimii kuin se on toiminut ja 1980 luvulla niin vaikeaa puuttua kuin sen siis yksitäisen tapauksen kautta..

Naapurin poika joka on se minuakin siis heikompi lenkki joutuu lopulta psykaitriseen hoitoon..

Vahvempi luonne minun naapurina ja joka oikeutetusti niin toiminut..

Diakuvana diskossa 1988-89 ruokolahdella potkurilla psykologin toimeen ärsytys ja järkytys tälle siis se tamppu...


Ja joka on naapuri poika toteaa sen olleen vammainen siinä kuin minä ja rouvansa sen vahvistaa...

Minä myös olen sitä ja siis sen naiskaverinsa kanssa lisää siihen...

Ja siintä syystä minun puheilla ei ole uskottavuutta..

Psykologi ei minua usko tai tee siintä poliisille vietyä asiaa ja se jää vain siihen syyhyn minun syynä..
Asemani ikäisteni keskuudessa on täysin sama nyt 2020 he ei ole aidosti kiinostuneita sitä energiaa ei ole joten sitä ei voi aistia.

Tätä ei voi noin vain poistaa kenenkään elämästä ja kohtaloksi tulleesta
ja sinulle osoitetusta sosiaalisesta lokerostasi...

Sinä et pääse pois koskaan..

Ihmiset on jo siis omaksuneet ne kirjoittamattomat...

Siis ne monet olevat siis jo kolektiiviset säännöt joita ei he muuta sinun suhteen...

Ja ikäiseni on sinua siis todella hyljeksineet ja vieroksuneet..

Et voi siis itseäsi kehittää ja kehittyä ihmisenä jo aiheutuu kehityksellisiä häiriöitä elämäsi on sidottu siihen kohtaloon..

Ja joka on se asiakirja elikä siis se diaknoosi..

Siintä syystä en edes enään yritä sitä muuttaa..

Ja siis koska sitä ei voi siis muutaa ei ole mitään siis keinoa millä se nyt siintä enään muuttuisi..

Ihmiset ei nyt siis myöskään siis muuta sitä siis suhtautumista ja se siis sama edelleenkin on totta..

Ja silti vieläkin pätee tähän..

Suuri yksin puhe monologi itseni kanssa sitä ei voi muuttaa siintä syystä koska ei ole konkreettista muutosta tapahtunut..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Muut yrittivät sitä vaihtamalla kavereita ja tai siis paikkauntaa sekä siis niitä ystäviä...

Mutta vaihtaminen ei ole muuttanut mitään heidän kohtalostaan..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Muutos ei ole aina edes mahdolista..

Ja se ei ole edes siis karmaa on sitä me elämme silti maassa jossa ei ole sosiaalista rikautta ja mahdolista sitä rikastaa..

Väline joka ylläpitää Lapsen ja Nuoren aivojen käsien taitoja on susiteltavaa kaikille joilla on halu oppia ja kehittyä ?


Aineellinen on jo sen sosiaalisen ohella köyhää ja siis yhden sukupolven ajan..

Ja jos olet tänne syntynyt elät täällä syrjässä ja köyhdyttää jopa toisen sukupolven elämän..

Sama huonekalut 1960 luvulta aina 1993 asti...

Itse tehtyjä tauluja ja ne aiheet on siis omiani osin ne piirsin ja liimasin kuvia siihen..

Monilla ei ole yhtä värikästä elämää huone on ankea lämmin ja väritön ja siis yksitotinen tila tuntuu köyhältä..

Kirjat luonontieteen perustietoa..

Pojan järjestys 1980 - 85 on äidille selkeä siivoton tila neurootista ja vain vähän pölyä joka on siivottu kerran kuussa ...


Ja siis vain patjat on siinä siis uusittu ja ne vaatteet samoin kulutus on juuri johdonmukaisesti säädetty pois elämästäni..

Sänky on omani se on ostettu 1970 luvulla samalla tavalla kalusto on sitä samaa kierrätystä ...........


Ihmisuhteissa näkyy alueellisen siis poismuuton köyhdyttävä vaikutus....

Ja se siihen astisesti siis ainoa on radio joka on muiden minulle antama käytetty kapine....

Ja joka oli uusittu myöhemmin toisella radiolla..

Ja siis se ja se elämäntaso ja elintaso on muita vähäisempi ja siis se nyt vielä suppeampi siis tekijä...