IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Todellisuus on sama !

Minun aikana sitä ole haluttu eikä voitu nähdä totena.

Ihmisen tietoisuus ja yhteiskunta kolektiivinen tietoisuus ja se mikä siis eriarvoistaa elämäämme monin tavoin..

Mutta silti se tietoisuus..

Ja jossa ja olen elänyt jo siis 1980 luvulla ja se siinä eroaa silti kaikesta muusta...

Elämän kokonaiskuva ja sen siis se kehityskertomus on toinen kertomus ja kokemus on moniarvoinen ja siis vastakohtainen..

Siinä suhteellisessa todelisuudessa..

Ei silti se ehkä todella monimutkainen ja piilotettu mielivalta..

Ei siinä silti todella edes ei ei kuulu syrjäytetytynä ja lyötynä silti siihen kenovalikoimaan..

Ja jonka olen käynyt läpi elämässäni..

Kaikessa ei voi olla aina siis se todella niin siis hyväntahtoinen..

Olisi aina siis vain siis ottaa esille sitä sisäistä siis positiivisuutta ja luoda myönteistä mielikuvaa..

kovaa yhteiskunnallista kriittisyyttä..

Tänä aikana auttamisjärjestelmä ei ole kehittynyt mukautettu ajan siis yhteiskunan resursseihin...

Ja edelleen pohjimiltaan katsoen sisältää sitä jota sen ei enään pitäsi edes siis nyt enään ylläpitää...

Seuraa ne siis sanan muotoiset mielipiteet..

Ja joiden tulkinta voi olla joillakin todella pohjimaisen sisällön ja tarkoituksen vastainen tulkinta siintä..

Mutta lähes kaikki siis väkivalta on silti nytkin käytännössä pois suljettu vaihtoehto..

Ja jota silti ja jopa siintä ja silti riippumatta mitä minä nyt sanon yleensä siis nyt olen sanonutkin on se sisäinen inhimillinen ristiriita..

On siis mahdolisesti olevaa siis sitä todellisuutta..

Tätä lehteä valokopioista koottua juttua on tehty 200 - 299 kappaletta siinä on 10 -39 kasipuolista valokopiota per kokoonpano ....


Ja nyt jälkeeni ne syntyneillä!

Joilla ei ole sitä todellista sitä siis pitkäjänteisyyttä..

Ja joka on sitä ei voi silti siintä jo masentua ja se jo estäisi sen yrityksen yrittää yhteskunnallista läpimurtoa..

Todellisuushan on sitä sinulta vaaditaan enemmän kuin mihin kykenet.. Jos et kykene syrjäydyt aina vain uudelleen..

Niin kukaan ei sinua silti siinäkään auta eikä myötäelä tai ole tukena..

Minun sukupolven aikana ei ole sitä siis neuvontaa ja se on niin kukaan ei silti neuvo miten sinä voit hoitaa asioitasi hallinossa..Todellisuudessa auttamisjärjestelmä ei sitä tue ja sitä omaaloiteisuutta ei tueta ja pakko palata aina ja takaisin siihen lähtöruutuun.

Todellisuudessa näennäisesti katsoen se auttamisjärjestelmä ei ketään aidosti tue ja myötäeläjiä ei ole olemassa.

Pitää olla vahva..

Ja tai alistua normiin ja olla kuin on ne muutkin et voi mitään silti vaatia vaatimusta ei kirjata eikä käsitellä..

Pakko olla niin kun ei ole resurssia eikä rahaa..

Ja eikä ole sitä asiaasi ajavaa siis vahvaa uudistuvaa tukiverkostoa siinä on tietty syy muuhun miksi on niin kuin on..

Kotona on siltä osin tukiverkostoa avustukset on saatu talouteen..

Mutta siinä ei ole sitä kotona olisi kaikkia neuvottu prökratiassa sillä sen käsittäminen on vanhemmillesi tuskaista pakertamista..

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Ja ole sinulle edes ihmisinä tueksi ja avuksi..

Järjestelmän sisälle on sisältynyt sisäinen luokittelu jaoettelu jossa tämä taide terapeutti ei ryhtynyt tukemaan minua taideterapialla..

Koki ne muut todella normiihmisinä ja minut siis epänorminmukaisen ja poikeavana..Tämä on imagokysymyksillä ja tietoisilla julkis hallinollisilla keinoilla pois peiteltyä lähihistoriaa..

Kaikki ei ole samanarvoisia tai samalla lähtöviivalla sen suhteen mitä on voinut tukea ja kuntouttaa..

Ja mitä ei tueta ei kuntouteta eriarvoisuus on jo siinä mutta siintä hän ei suostu puhumaan minun kanssani ihmisenä hukassa.Suomi erityisen tarkoin vaalinut sitä ajatusta julkisuus ja imagokuvaa sitä mielikuvaa..

Ja jossa on kyse aina siintä mistä ei ole välttämättä edes nyt kyse ei ole auttavaa toimenpidettä..

Ja sille ei ole resurssia eikä lakia joka ehdolistaa sen yksiselitteistä lakia ei ole tulkitaan aina sen tilanteen mukaisesti..

Jos ei ole sitä siis resurssia mitään ei tehdä..

Ja joka tapauksessa noin 10-30 % prosenttia on jäänyt jo teknoraatisen tilastoharhan jalkoihin..

Ja joka on mahdollistanut ne monet toimenpiteet joissa ei tehdä yhtään siis mitään..

Valtion verovaroja on käytetty systeemissä väärin..

Ei ole velvollisuutta toimia toisin..

Ja ei ole vain siis toimittu niin sitä ei tehtäsi niin ja ylläpidetä toimintoja jotka on todella väärin..

Ja koska siintä ei ole lakia ja velvoittavaa sääntöä toimia niin..
On näin kun on jotakin todellisempaa kuin valitseva todellisuus.

Ja on toinen ja jo se rajalisempi siis oleva merkitys ja kukaan meedio tai selvinnäkijä..

Intuutio ei ole siis se parnormaali kyky sinänsä ja jopa huijarilla on tämä herkkyys mutta kyky ei ole totta silti..

Ja vaikka tällä olisi suurempi siis merkitys...

Jonkin asteinen se herkkyys ja kykenevyys tiedostaa ei ehkä havaita sitä moniuloteista ja olemassa olevaa todelisuutta..

Ihmiskunan tulevaisuus on aivan hyvä..

Se ei vain kaikessa tarkoita sitä kaikkin osin on olisi siis niin se todella nyt yhtäläisen hyvin käynyt kaikille ihmisille..

Ja on selvää se muutos on aina yhteiskunnallinen yksilön siis se kriisitila..

En voi sille mitään vaikka on sanottu mahdolisuus kaikeen siihen mihin ei ole ajallisen ihmisen tasolla mahdolisuutta..

Taidetta teen jos on siis resursseja todella tehdä keskeneräiseksi jäänyt valmiiksi asti..

Jos on terveyttä ja elämää niin paljon jäljellä..

Kaikkea ei ole ennakolta määrätty ja määritelty..

Niin ettei siihen ei voisi silti siis vaikuttaa muutoin vapaa tahto on huono määritelmä jos on niin..

Edes karmaan ei voi vedota..

Ja on aina mahdolista se ei siintä syystä ole niin koska edes paranormaalilla kyvyllä varustettu ihminen..

Ei sitä aina voi niin sanoa toiselle ja siis ehdolistaa sitä sinun tulee siintä luopua siintä syystä koska..

On aina mahdolista sillä ei ole tähän syyhynkään siis mitään tyhjentävää vastausta antaa..

Jos jättää antamatta vastausta on jo sen edessä se ei ole oikea vastaus joka on lopullinen vastaus tähän..

Voi olla huuru ja tämä ilmiö sattuu olemaan samassa paikassa samaan aikaan ja tilaan 14.1.2021 ilalla otettu kuva....


Ketään ei tunnu kiinostavan ne ihmiset jotka on...

En oleta näin sen olevan kukaan yrittää ylittää asettamaani ehtoa..

Ja joka on mitä on silti sen asetan jotta ei ole oletuksia yhtään mistään mitä on..

En ole silti nyt suornaisesti edes nyt epätoivoinen sisäinen todellisuus on vakautunut ja neutraali..

En voi puhua asioista jotka koskee hyvin monia ihmisiä..

Sukulinja on poissa jos siihen tulee yksikin targedia lisää syökseen sen ihmisen umpikujaan josta ei ehkä vuosiin noausta ylös..

Omakohtaisesta kokemuksestani käsin puhun vastaavia on jo siis niin jo monia..

Ja samalla tämä sukulinja on merkityksellinen sen kannalta mitä on siis kansallinen tulevaisuus jota en voi valita mutta vien elämäni mukana..

Todeksi se todella suuremman kohtalon joka on suhteessa kohtalooni ja valinta on jo tehty kolektiivisesti..

Muttotappio alueilla yhteisöt ei ole rikastuneet taloudellisesti eikä siis no sosiaalisesti henkisyys on mitä on vain nyt se tyhjä käsite..

Ja siis niissä ei ole sitä moniarvoisuutta hyväksyvää sisään rakennutta monimuotoisuutta ja sitä moniarvoisuutta..
Kestävää kehitystä ei ole..

On aina rakennettu monia siis tuotannollisia yksiköitä !

Ja joita on jo siis samalla ajettu systemaattisesti ja myöhemmin toiminnallisesti katsoen alas..

Ei ole edes tuotannollista perustaa on oletus perustaa tuontiin sisältyvää palvelu rakennetta kulutustavaraa ja niitä siis perustuoteita tuodaan..

Niitä ei tuoteta alueellisella tasolla ja väestöä ei ole siinä mitassa voisivat olla asiakkaita ja kuluttajia ei ole mahdolista olla enempää yrityksiä..

Hajautettu elintarviketuotanto purettu pois vaikka teknologia sallisi sen toimia hyvin tehokkaasti vastaisuudessa tätä......


Rakentaminen ehkä jatkuu samalla syntyy tyhjiä kiinteistöjä ja joille ei ole ostajia koska ei ole työpaikkoja...

Ja ei ole enempää tarvetta liikekiinteistöille...

Ja ajattelutapa on lisää talouskasvua ja yrityksiä joita ei voi olla on siinä edessä poismuuton ohella alueellinen elämä ja talous kuihtuu pois..Sähköauto ei ole se siis tuotannolinen väline eikä siinä ole ekologisuutta samoin on sähköpyörä on teknologinen kulkuväline..

Sähköauto pitäsi purkaa akut asentaa osaksi kiinteistöjä ja ne siis ladata aurinkoenergialla tuulivoimalla joista energiaa pakasteisiin..

Vedenpuhdistimiin tai sähkösirkkeliin sahata polttopuuta..

Ekologisuus on pienimuotoista...

Ja siis putarhamuotoista siis sitä kateviljelyä jossa se siis karike ja muu syksyisin sekoitetaan kasvimaahan..

Jokaisessa puoluekannassa verotetaan ekologista kiertotaloutta avokompostia ja perunamaata tämä on sitä mitä minä..


Voi olla avokompostia ja puuliiteri..

Elintapa elämäntapa taloudelisesti tuottamatonta mutta lisää elämääsi laadullista fyysistä ja mielenterveydellistä hyötyä..

Hiilijalanjälki löytyy minun polttopuuvarastosta puolekantaan katsomatta yhtä tyhmää politiikkaa ekologinen kriisi on...


Sähköautot ja sähköpyörät on elintasoa kohottavaa tuotannolista ja ei mitään tuottavaa kulutusta elintasoa..

Ekologisen arvon tai maataloustuotannon elintarviketuotannon kanssa sillä vähemmän mitään tekemistä 2020 luvulla..

Energiantuotantoa ja kausittaisen tuotannollisen vajeen paikkaamista
ja elintasoa toisille lisäävää energian tuotantoa..Autoilua ylläpitävää energian tuotantoa ja kulutusta jota on öljyn käyttö ja biologinen polttoaine biotiisseli ja sen kulutus..

Yksikään puolekanta ei sitä aidosti ja tosissaan arvostele ja koska he on sen suhteen hiljaa..

Ja sillä elintaso ja se talouskasvu ajaa aina kaiken muun edelle..

Poltetaan viljaa auton tankissa ja silti siinä puhutaan jo ekologisuudesta sitä energiaa ei käytetä elintavikkeiden tuotantoon..

Kehitysmaissa tuotetaan ja täällä kulutetaan luonnonvaroja..

Suomi on maaseutua kuihtuu pois..

Väestöllinen tyhjiö sosiaalinen tyhjiö maanpuolustuksellinen tyhjiö ei ole mitään on vain erämaita..

Ja hylättyjä kaivoksia saastunut pohjavesi..

Ihmisesn omasta elämästä ja kohtalosta siinä on kyse ja vaikka ihminen on aiheuttanut ohitsemenevän niin sanotun ilmaston muutoksen..

On kyse elinolojen muutoksesta mutta ei siintä ilmasto muuttuu aikojen kuluessa ilman ihmisen toimintaakin..

Me nyt vain elämme itseluomassamme todelisuudessa jossa on..

Teollisia jätteitä ja siis ympäritömyrkkyjä..

Ja sekä autioita kyliä ja ei mitään ihmiselämää..

Tämä silti vaikka näin olisi ihmiskunnan tulevaisuus on silti aivan hyvä koska tämä on valinta.

Siintä miten kolektiivinen tiedostamaton tietoisuus ja kokonaisuus on toiminut alkaen 1960 luvulta.

Ei ole kyse minusta tai edes minun kohtalosta yksi sielulinen sopimus
on vain kumoutunut.

Jäljellä on ihmiskutaa koskeva sielun sopimus ja muu menettää tässä sen siis merkityksensä.

Toisaalta olen ajaton..

Ja siis nyt toisaalta olen ajallinen ja muut ehkä valintansa jo siis siintä asiasta siis tehneet..

Kaikki kokemani ja näkemäni tiedostamani ei ole silti henkilökohtainen ongelmani...

Ja olen siintä syystä vähemmän muita loukkaavaa käsitellä sitä itseni kautta ikään kuin olisi vain minusta itsestäni kyse..

Toistuvasti ajallinen elämäni voi olla vieläkin hyvä..

Mutta...

Asiahan ei tunnu kiinostavan ketään ?Perjantai 15.01.2021 00:17

Meediolle tai selvinnäkijälle näitä jos lähetän niin he ei vastaile tähän siis mitään koska epäilen heillä ei ole mitään siis vastausta...

Lapinlääni ja oulunlääni on muuttotappio aluetta 1960 luvulta keskitetty kaikkia elintärkeitä toimintoja..

Kaikki nyt esille tulevat epäkohdat olivat jo siis olemassa tuona aikana ja niille ei tehty mitään..Laitoksia joissa oli ne jotka oli kaltoinkohtelun hyväksikäytön ohella siis niistä olosuhteista joissa he oli syyllistyneet alaikäisinä lapsina..

Vastaavan laiseen kieroutuneeseen käytökseen..

Sinne laitetaan sekaan hyvistä perheistä lapsia ja nuoria nämä särkee ja varastaa kiusaa ja kohtellee hyväksikäyttää itseään heikompia..

Ja kaltoin kohtelu..

Eriikäisiä on riski joutua vahvemman osapuolen altavastaajaksi tämä on ja tekee ja mitä tämä tahtoo haluaa tehdä..

Se ja joko satunaista tai jatkuvaa ..Ja se monimuotoinen siis tiedostettu siis kiusanteko siis häirintä..

Ja se kiusaaminen fyysinen psyykkinen toisen osapuolen rääkkääminen häirintä on ja kuuluu asiaan siis jopa laitoksissa..

Sitä oteta esille vaikka kaikki jotka on olleet siinä laitoksessa he on ehkä jatkaneet sitä mihin he siellä jäivät..

Vain ne jotka on vahvoja on kyenneet siintä irottautumaan pois..Hallinollinen ja siis se todella se lakisääteinen mielivalta pakkovalta..

Jätetään tutkimatta lait ja asetukset on oli sitä mahdolistavia toimia niin
vielä 2000 luvulla vaikeneminen ja sen pois hallinnointi..

Voi olla huuru ja tämä ilmiö sattuu olemaan samassa paikassa samaan aikaan ja tilaan 14.1.2021 ilalla otettu kuva....


Syytä en enään jaksa ajatella miksi on näin...

Sama on se no vaikutus jos psykologi tai psykiatri he ei vastaa mihinkään millään tasolla he ei ole avuksi..

Ei ole lapsia ja nuoria aidosti auttavaa systeemiä..

Ja siis jos on he on siis jo todella siis koulutuksellisesti ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti vahvoilla olevia ihmisiä..Joissakin tapauksissa tämä 1980 luvulla esittämäni ajatus on toteutunut ja samalla..

Ja koulutus ja kuntoutus systeemi on edelleen siis anomisen takana..

Mitään aidosti todella silti kestävää ja pitkäjänteistä työllistävää lapsen ja nuoren elämän laatua aidosti kohentavaa ei ole..

Hyvin pienelle osalle se on silti ehkä totta ja koska eriarvoisuus aiempaa moniilmeisempää vaikemmann määriteltävää..Kaikki minun havaitsemat kokemat asiat on edelleen totta koska lapset ja nuoret elää omassa ikäistensä joukossa..

Ulkopuoliset ei uskalla puuttua mihinkään mitä on ehkä tekeillä..

Tämä syklidinen kehä on kierretty..
Suomella ei ole kestävällä perustalla olevaa elinkeinorakennetta !

Muuttotappio aluetta josta hivuttava poismuuttaminen..

Joka vie kaiken luovan energian ja kykenevän osaavan jopa sen taitavan aivovoiman siis pois..

Täällä tulee tilalle ihmisiä jotka saattaa syyttää ja sätiä toista jopa siintä epänorminmukainen kehityshäiriö kehityksellinen vaurio trauma..

On syynä jokin hänen vetämänsä palvelu..

Ja siis tai kirpputori tämä henkilö joka karkoittaa ne asiakkaat ja kävijät siintä syystä tulee porttikielto sinne..

Syy on vähäväkinen paikkakunta ei yksikertaisesti takaa riittävää pohjaa ja asiakaita ei ole siinä mitassa..

Ja toiminta ei siis vain sakkaa siintä syystä että on jokin henkilö jolla on henkilökohtainen syy tähän siis outoon käytökseen..

Väestöstä on poistunut ne innovaatiokykyiset vahvat siis persoonat..

Ja joilla on mahdollisuus menestyä lähtee pois..

Ja joilla ei ole ne jäävät tänne ja jämähtävät paikoilleen elinajakseen ja poismuuttaneet palaa eläkepäiviensä aikan takaisin..

Ja siis jäljelle jääneet on vähemmän kykenenviä kohtaamaan erilaisuutta olemaan puolueettomia sen suhteen..

Ja me emme ole muuta kuin sitä siis maaseutua ja siis jossa on siis vain muutama isompi taajama..

Jos elän vanhaksi palaan monessa alkuperäiseen toimintatapaani uutta ei ole olemassa harhaajohtava yleinen väittämä..

Etäsuhteita ei ole koska postilaitos ei sitä itsessään mahdolista todeksi näin on myös nyt tänä aikana se ei ole niin....


Ei ole työkykyä ja toimintakykyä ylläpitävää ja koulutukseen ja sitä siis jatkuvaan siis kuntoutukseen perustuvaa systeemiä..

Eriarvoisesti eriarvoistavasti toiminut aina..

Olen tuntenut 5-6 psykologia yksikään ei yritänyt määritellä minulle sitä mitä on..

Tämä siis epänorminmukainen siis se käyttäytymiseni ja mitä tämä sillä tarkoittaa..

Ja 1990 luvulla suojatöihin ei oteta...

Siis persoonallisuutta joka on kuin on havukka ahon ajattelija tai siis se konstaapeli reinikaisen antiteesi ja synteesi..

Pohjoispohjanmaalla se on jo siis syy monen syrjäytymiseen jo kaikesta siis työelämästä ja siintä sosiaalisesta kansskäymisestä..

Ja koska he ei sopeudu asemaansa jossa he saa 300 euroa eläketurvan päälle siintä jo sata euroa menee työkuluihin ja ruokaan..

Sama perus asenne valitsee mikä on jo vallinnut elämäni ajan..

Ei ole työpaikkoja joissa voi siis edes kohentaa elämänlaatua tilanne on elikautinen saman jatkumo kohti vanhuuttasi muuttumaton sama..Ja siis minun sukupolvi elää toisessa todellisuudessa jo sen suhteen mitä sillä on tarkoitettu..

Oulussa oli se siis yksi erityisamattikoulu ja siis johon ei ollut pääsyä siis 1980 luvulla..

Ja siis todella monissa tapauksissa erityisopetuksen taso oli todella joko keskiskertaista heikompi tasoisen opetuksen asteella..

Tai anomisen hakemisen takana joka vei 1979 -1986 asti aikaa pääsy oli pitkä anomisen prosessi kaikki ongelmat ja syyt luuttuivat persoonaksi...
Oulu ei ole maailmanmitassa kaupunki..

Ja kaupunkeja ei maailmanmitassa ole edes olemassa ja sitä on erämaata jossa on muutama kaivos..

Ja muutama tehdas jotka voivat olla pian tiensä päässä..

Elinkeinorakenne on ajettu alas keskitetty uudelleen 1960 luvun jälkeen ja moneen kertaan uudelleen keskitetty..

Hajautettu elintarviketuotanto purettu pois vaikka teknologia sallisi sen toimia hyvin tehokkaasti vastaisuudessa tätä......


Kestävää alueelista elikeinorakenetta ei ole jatkuvuutta ei ole ja samalla ei ole...

Siis kestävällä ekologisella perustalla olevaa elintarvikeiden tuotantoa ja työpaikkojakaan ei ole enään olemassa siinä mielessä..Sähköauto ei ole ekologisesti kestävää kehitystä ja vaikka sitä ladataan tuulivoimalla aurinkosähköllä bioenergialla polttamalla viljaa..

Elintason ja ei kestävän taloudelisen kehityksen malliesimerkki..

Paitsi jos liittyy maataloustyökoneisiin..

Ja sähkösirkkeliin siis maataloudessa siis elintarvikkeiden ja elintärkeään energian tuotantoon korvataan pois poltettua viljaa..

Ekologisesti kestävää kehitystä verotetaan..

Suomessa ei ole puoluetta jolla olisi kestävän taloudellisen kehityksen se ohjelma ja motiivi ajaa sitä asiaa politiikassa ja taloudessa..

Kaivokset ei saastuta..

Ne kuin vain siis pilaa ne siis pohjavedet ja elinpiirin tilassa ihminen on ravintoketjun rikastuttaja..

Ja se saasteiden suhteen altis siis sairastumaan..

Poliittista tahtoa ei ole elintaso on jo joka puolueen perus ehto sanan ja sen ilmaisemisen kiertoilmaisut...

Jo on ne siis monet valheelliset lupaukset siintä..
Kuvassa olevan yksityis kohdan tavallaan sen siirtämistä siis lähemmäs kuvan käisttelyn ohjelmalla

Ja on se ajatus kuvasta syntyy uusi kuva mitään siihen lisäämättä..

Ei ole tälle ajalle teknistä sanastoa ja se 1974 - 79 koulutustaso on siis peruskoulu ja 1970 luvulla..

Juuri sitä oppimiskykyä ei todella siis tutkita ja psykologin toimessa kun olet..

Koulutustasoltaan jo alempaa tulo ja sosiaaliluokkaa ei arvoteta saman vertaisena..

Ja jos olet käynyt lukion yliopiston olet uskottavampi..

Ja työkykyä ei automaattisesti aseteta tutkintaan

Ohjelmassa on kaukoputken kaltainen rakenne ja "teleskooppikamera"minulla ei ole ehkä teknistä sanastoa joka olisi....


Kohde on metfyysinen kameran ohjelmassa on rajoitus ohjelma on joko tähtitieteilijäkin käyttäisi..

Kaukoputken ja telekooppin ohjelmaa vastaava toiminto..

Ihmisille tässä maassa ja ajassa tilassa on merkityksellistä kuvan sisältö on tuon kaltainen sen täytyy olla..

Se hörhö friikki tai foliohattu...

Ja ikäiseni aikanaan jo siintä syystä vain vieroksuvat ja siis jo hyljeksivät todella kiusaavat pilkkaavat siis niitä ihmisiä..

Tänä aikana olen " salaliittoteoreetikko " ja normiihmiset ei halua sitä no niin ajatella otin vain yökuvia kamerallani ne satuivat tulemaan kuvaan..

Minä en tiedä mitä olen kuvannut joltakin ja osalta kuvat on siis kolmen vuoden ajalta joissakin tapauksissa sama ikään kuin toistuu..

Kyljessä sama kuvio epäselvästi erottuvana vuosi aiemmin oli selkeämpi kuin mitä se on nyt kuvassani....


Ongelma on kuva pikselöityy ja kuva on epätarkka ohjelma ei kykene ja pysty parempaan lopputolokseen minun taidoilla on rajansa..

Kuvan ilmiö on tuotu lähemmäs kameraa miltä se näyttää mitä se on siihen en voi sanoa yhtään siis mitään sillä.....


Silmin tätä ei näe kameran ja teknologian ansio syytä ilmiö ei kerro sitä ei vain voi selittää miksi..

On kyse ehkä joukosta muitakin tapahtumia ja joita ei aiemmin voinut siis kuvata vain siis ottamalla kuvia..

Vastine löytyi 2018.4.5. suurensin kuvassa olevan kohteen saman kaltaisuus valon spektrin vaihtelukin vaikuttaa siis...


Yksitäisiä ilmiöitä ja siis jotka ilmenee joissakin kuvissa siis toistuvasti ja kohde vaikuttaa siirtyvän siis ajassa ja tilassa...

Maapallo on elävä planeetta sillä on jonkinlainen tietoisuus..Lähin aurinkokunta on hyvin lähellä jos siellä oli tai on jotakin..

Ja jo nyt sieltä on mahdolista löytää jotakin..

Psykiatria perustui tutkinta käytti kuvia piirustuksia tutkintaa jossa tämä kuva ilmensi kahtia jakautunutta minnuuttani .....


Elävät planeetat sähkömagneetisilla siis radioaalloilla tietty vaste joka on kuultavissa radiotelekoopin avulla maailmankaikeudessa

Tuomalla metafyysinen kohde lähemmäs näyttäisi kuvassa aika mielenkiintoiselta ilmiöltä jos se on 50- 99 senttiä tai no ?


Saunan tapauksessa vastaavan värinen kohde on toistunut jo 2 kertaa ja aikaväli on yli vuosi..

Tämä toistuu siinä on aina ne 5-7 kohdetta eroavat muusta lumihiutaleista ja jääkiteistä hyvin ne on silti hyvin pieniä....


Koko on 50 -100 senttiä ajassa ja tilassa yksi on läpikuultava koska se on metafyysinen tapahtuma ajassa ja tilassa koko on suhteellinen..

On mahdolista tähän tontin alueelle olisi tipahtunut jotakin tai on..

Suurensin tämän kohdan kuvasta 2019.1.22 ruukissa kaupan katon päällä aika korkealla ja kaukana suhteessa....


Tai tämä paikka on joissakin lähteissä joista voi ottaa selvää jos haluaa paikka joka on...

Jotakin on johon ei ole vastausta olemassa..
Olen joutunut kokemaan ja näkemään sen hallinto ja lait ja asetukset on olleet ja on monin tavoin tulkinan alaisia on suojelleet virkailijoita siltä..

Ei ole vastuussa siintä jos toimenpiteet on tuhonneet lapsen ja nuoren ja monen lapsen ja nuoren elämän vääriä vääristyneitä toimenpiteitä..Ei tarkoita on tehty jokin siis tutkinallisten lähtökohtien perustein se siis jokin kerättyyn..

Ja tietoon niiden tutkimusten perusteella siihen perustuva toimenpide...

Ei ole trauma psykitrista tutkintaa voitu tehdä..

Laitosta ja sen toimintaa ei ole voitu asettaa kyseenalaiseksi psykologin määritelmä jota ei kirjata asikirjoihin on juuri se kielto..

En saisi osoittaa siinä vääryyttä edes tapahtuneen..

Psykologin mukaan kiusaaminen ja hyväksikäyttö hoitovasteen sivutulos ja puolustanut laitosta..

Ja hoitojärjestelmän siis sitä arvovaltaa ja siis tähän minun tulee alistua ja olla vain siis vaiti siintä...

Vielä nyt kun hoitopaikkoja on ajettu alas henkilökuntaa on vähennetty..

Näillä on sama asenne tästä asiasta he ei lähde siihen mukaan..

Niissä laitoksissa olisi siis tehty todella jotakin väärin he perustelee sitä monin tavoin syin miksi on näin tehty...

Ja sitä toimenpiteen siis lailisuutta he siinä puolustaa..Aivosähkökäyrät ja se tehty siis aivotuskimus ja neuropsykiatria tieto ja tutkimus materiaali on hävitetty..

Sama on menettely jos sinulla olisi ollut todenne kamera tai jokin väline osoittaa ei ole kyse..

Sen mielisairaan siis harhaisuudesta..

Stigmaa ei voida poistaa koska pitää poistaa paradigma ja pararajakin ja ei ole harhaisuutta...

Siis kokea elää tämä olevakin maailma moniuloteisena todellisuutena.....

Puolipallo voi olla 100 senttiä ja risat kuvattu etäisyys on huomioitu niin ollen voi olla niin kolmiuloteisessa ajassa ja tilassa...

Saman värinen tai sama kohde oli vuotta aiemmin samassa kohdassa ja voinut siirtyä ajassa ja tilassa olla alunalkaenkin siis puoli pallo..

Sama suhteellinen paikka kohde voi olla 50-99 senttiä tai metrin tai kolmiuloteisessa tilassa ajassa joka on.....


Ja se jo tehty ollut edes olisi silti lapsen ja nuoren kannalta aivan oikea toimenpide tai menettely..

Vaikka ei olisi lapsen ja nuorn kanalta sitä väärää todella vääristynyttä prosessia ei keskeytetä..Ei se riitä laitoksista ja muista yhteiskunan vääristä menettelyistä on siis jopa pyydetty anteeksi sitä vääryyttä..

Valhe on siinä kohtaan sitä ei olisi sotien jälkeisinä aikoina tiedostettu ja se jätetty sen menetelyn kautta oikeutettuna toimena
Jos olet ollut minun sukupolvessa ja sitä seuraavassa sukupolvessa aina 1979 ja 1980 luvulla syntyneiden sukupolvessa..

Eläke ja sosiaaliturva todella siis sidottu kehitykselliseen vammaisuuteen kehityshäiriöön..

Ja psyykkiseen traumaatiseen syyhyn kaltoinkohteluun ja käyttäytymiseen sekä alkoholismiin..

Leimaa stigma joka johtaa et voi seurustella et voi kehittää sosiaalisia siis taitoja se estyy tuloksena käytöshäiriöitä sosiaalista häiriö käytöstä..

Tyypillisin sosiaalinen käytöshäiriö joka johtuu rakauden nälkä joka horjuttaa elämääsi monin tavoin syin on se siinä...


Ja yleensä yhteisö ja ne ihmiset ei sinun salli siinä onnistua..

Ja he ei sinua siis ole kolektiivisesti edes joukkonsa hyväksyneet..

Ja siis yritystä seurustella saat nähdä sen elää sen kokea sen on ihmisiä jotka ei siintä syystä sinua..

Hyväksymistä et koskaan saa ja he ei hyväksy..

Ja vaikka kuinka olet kehitynyt ja siis irrottautunut ongelmistasi ja olet kykenevä sosiaaliseen kanssakäymiseen..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Kolektiivinen todellisuus ei salli sinun siinä onnistua..

Tämä 1980 - 93 asti näin sinun ei sallita onnistua olet aina yksin ja se pahuus on osanasi...

Ja et voi edes siis kehittää itseäsi et kehittyä ihmisenä..

Pudonnut aikoja sitten siinä ikäiseni merkitsevät minulle samaa kuin he merkitsivät kun olin 20 vuotta isä ja äiti edollistusta..

Ikäiseni ei ole enään seurustellussa haluttava ei viehättävä..

Ei anna minulle yhteistä lasta ja biologisesti yhteinen lapsi joka suhteen ehto koska sitä ei voi olla suhde on merkityksetön..

Ja kehitykselinen häiriö on pysyvä kohtaloni..

Siintä ei vain voi irrota enään kehoa ei voi korjata ja nuorentaa tällä siis palanneetalla..

Katkeruutta ei siinä ole..

Ja se on kehityksellinen ja pysyvä elämäni tila ja kohtalo ja se irottaa minut sielunsopimuksista..

Vain tähän maahan ja kansaan sen kohtaloon...

Ja joka on myös ihmiskuntaa kokseva sielun sopimus joka on silti vieläkin siis voimassa..

Jos elän vanhaksi teen taidetta jos olen fyysisesti niin terve se onnistuu ja jos joku elämäni jälkeen tuhoaa jotakin siintä mikä jäi kesken..

En sitä vain hyväksy ja seuraus on..

Tähteläiset on ehdottomia siinä mitä ovat he on jo antaneet ehdottaman tarkan varoituksen siintä mitä on..

He ei ole hyviä he ei ole pahoja ihmisen käsityksen tuolla puolelle silti he on monin tavoin ja..
Olet maanviljelijä perheestä!

Ja syntynyt minun sukupolveen ja olet erinlainen näkyy jo päällepäin ja isovanhempasi on tulleet...

Pohjoispohjanmaalla juuri poismuutto on aina sosiaalinen taloudellinen liiketaloudellinen tappio..

Kostautuu aina niille siis erilaisille joilla muutoinkin vaikeaa sopeutua ja edes mukautumine ei onnistu..

Siis sotapakolaisina lapista kuin evakkoon karjalasta..

Ensimmäinen sukupolvi pärjää hyvin siihen tulee sota taraumat ja se on sukupolvi.

Ja joka elää jo tätä 1960 luvun taloudelista siis nousukautta..

Olen jo toista täällä syntynyttä sukupolvea vaikeudet kasautetaan siihen
ristiriitoja on monia..

Halinto ja teknoratia ja prökratia se koneisto !

Ei ole toiminut koskaan suomessa niin sinua olisi ohjattu tai sieltä olisi jo kerrottu kaikki ne siis oikeutesi hallinollisiis siis toimenpiteisiin..

Ja tai siihen mitä pitää sinun siis anoa..

Minulle ole siis selkeitä perusteluja ja kotona ei neuvota ja kaiki on sinun puolestasi joko tehty tai jätetty tekemättä..

On joka on jo siis niin monen kohtalo he ei saa tarvitsemaansa tietoa tai kohtelu on mitä on..Se juuri oli jo siis useinmiten jo siis se alempi sosiaalinen asema ja sen taloudellinen sosiaalinen itsestään selvä siis arvoluokitus..

Etäsuhteita ei ole koska postilaitos ei sitä itsessään mahdolista todeksi näin on myös nyt tänä aikana se ei ole niin....


Kirjoituskone oli poisto kone joka tarkoittaa toimi vielä siis ne 10 vuotta kun ostaa ne muut tarvikkeet...

Sinitarraa ja astianpesuainen hammasharja puhdistaa kirjaimista se no väri joka on perustoimenpide ja öljytä mekanismi..

Eläke ja sosiaaliturva oli sidottu niihin aikanaan määriteltyihin siis syihin ja vammaisuus ja psyykkinen vamma ja trauma..

Vaikka trauma ja kehityshäiriö johtuisi kohtelusta..

Joka odottaa siinä systeemissä johtaa jo pahenevaan kehitykselliseen ja siis kehityshäiriöön koska ikäisesi ja ihmiset vieroksuu ja hyljeksii..

Diaknoosi on paperi jolla saa eläke ja sosiaaliturvan..

Pääsääntöinen myöntämisen peruste joka on todella monilta edellytetty..

Ja sinä menet ja käyt läpi pakkohoidon joka suulisena kuvailtu.. yhteistyökykyisenä

Ja poikkeava synnynäinen luonne se mielenvikaisuus sekä mielisairaus..

Ja epäsosiaalinen käytös ja kehityshäiriö tai alkoholismi..

Oppimiskyvyn tai työkyvyn perusteella ei pääse edes koulutukseen..

Anominen vie 1979 -86 asti ammattikouluun pääsy on pitkän anomisen ja prosessin takana..

Pakko tilanne olla olevinaan äreä ja väsynyt saa levätä eikä kotona vaadita heti työpalveluun josta ei kostu rahaa...


Psykologin ja Psykistrin tehtävä luokitus ja jo katkaista lapsen ja nuoren siis elämän monet siis mahdollisuudet.

Ja sisäinen vapaa tahto tahdon vapaus ja se elämä oli pilalla lopullisesti..

Eläke ja sosiaaliturva laissa ja asetuksissa määritelty..

Ei ole olemassa sitä mahdolisuutta työkykysi olisi kartoitettu koskapa se ei ole riittävä määritelmä syrjäyttää sinut työelämästä..

Et pääse suojatöihin palkaton työ jossa sinä maksat jotta saat tehdä siis töitä tämä on elinkautinen..

Ja kun soitin selvinnäkijälle tämä sanoi olen laiska..

Jokainen joka ei alistu tähän on siis laiska työnvieroksuja sosiaalielätti ja psykologin siis 1974 -1990 asti mielipide sinusta ihmisenä..

On sinun itsesi syytä sinua kiusataan sinä sen aiheutat olet epänormin mukainen ihminen..

Näitä psykologeja oli jo 5-7 henkilöä psykiatrit vain leimasivat asiakirjat lain voimaiseksi..

Ei ole ollut aitoa sitä siis ihmisen kohtaamista..

Ja sitä laki velvoita on kylmää psykologista analyysiä enemmistön puolella ne on.. minua vastaan..
Saman värinen ellei metafyysinen kohde siis siirry ajassa ylitse vuoden verran eteen päin ja..

Käänny siis jopa hivenen verran ja ilmenee se on puoli pallo..

Sama suhteellinen paikka kohde voi olla 50-99 senttiä tai metrin tai kolmiuloteisessa tilassa ajassa joka on.....


Värillinen ja siis jopa lähes saman värinen kuin nyt havaittu puolipallo ellei sitten ole silti se sama mikä..

Aikaa välillä ylitse vuosi ja saman värinen osin mutta puoli pallo tai metfyysinen kohde suhteellisesti se sama ilmiö...


Pimeä ajankohta on kyseessä ja...

Hekinen tietoisuuden kehitystila ja kehityskulku edellyttää elämäsi on jo osin vaikeaa mutta ei liian vaikeaa..

Vastakohtaisia kokemuksia ei vain sitä yhteisö ja yhteiskunta ihmiset on tehneet luonnollisesta kehityskulustasi liian vaikean..

Heikko kohta oli myös elämässäni resurssit joita en ole osannut hankkia osasta sitä..

On syytä on osata hakea resurssia oli niin kaikkia siis minun sukupolven lapsia ja nuoria ei ole opetettu..

Kirjoittamaan anomuksia ja oppimaan teknoratiaa ja siis pyrökratiaa ja siis monimuotoisia keinoja hankkia rahaa ja resusrsseja..Siirtelemään pieniä resursseja 1980 luvulla tililtä toiselle kokoamaan sitä ja käyttämään rahaa oikealla tavalla..

Ainoa mitä osasin oli väline tai menetelmä johonkin...

Kirjoituskone oli poistettu käytöstä ei maksanut mitään mutta toimi siis hyvin 1980 aina vuoteen 1999 asti..Reaktio oli minun ikäisiltä eristää vain siis sulkea minut joukostaan ulos ja pois..

Ja siis todella hekin he vain tekivät monimuotoista kiusaa...

Olin vihjannut ydysvallat voi siis joko hajota tai muuttua todella siis jopa monipuoluejärjestelmäksi 1986 jälkeen..

Neuvostovaltio oli hajoamassa..

Ja siis kylällä oli henkilö joka oli euron ja unionin vastustaja aikana jona..

Puhekin Viron Latvian Liettuan ukarainan itsenäistymisetä oli poliittisesti arka aihe..

Ja oli ihmisiä jotka katsoivat sitä hyväksi..

Ja siis kun siltikin keskitetään kaikki taloudellinen toiminta palvelut vain keskuksiin ja joka oli virhe..Koskaan ei kukaan siintä joukosta ollut silti siis aidosti minun puolella tai kaverina..

Ja vajakin kanssa ei seurustella tai porukoida ei voi kehittää sosiaalista taitoa osata toimia yhteiskunassa pelin sääntöjen mukaisesti..

Etäsuhteita ei ole koska postilaitos ei sitä itsessään mahdolista todeksi näin on myös nyt tänä aikana se ei ole niin....


Et voi kehittää elämäntaitojasi olet kaiken suhteen yksin pitää kyetä siis olemaan jollakin tavalla järkevä ja ohittaa pahin yhteen törmäys..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Jos joku olisi yrittänyt seurustella vesitetty joko hänen sukulaistensa tai kaveriensa taholta..

Ja tai kiusateon avulla aiheutettu jok§in todella siis ikävä kokemus..Joukko näitä joilla oli tähän tietyt valmiudet ja kolektiivinen tahtotila olla ilkeä osasivat sen hyvin..

Ja lopulta kun he saivat tietää psykologit sosiaalihalinto ja poliisi..

Puuttumista laajemmassa mitassa ei ole psykologit on juuri sitä he ei ole valmiita kokonaivaltaisiin toimiin..

Arvostelivat minua siintä se on minun syytä..

Epänorminmukaisuus normin rikkominen puhuminen ikäisilleni nuorille on sopeutumattomuutta normaaliin elämään aikuisena nuorena..Ei heihin siintä syystä kokonaisuutena kajoa yksitäisiä tapauksia on siis siintä sakotettu tupakkaa ja kaljaa siis alkoholia..

Päätyy alaikäisille nuorille..

Ikäiseni suhteen siis pudonnut pois kehitykselisestä elämän kulusta joka oli1980-1993 välillä..

Ja sitä ei voinut todellakaan kehittyä siis aikuiseksi..

Sillä luonolisella tavalla sitoutua siis mihinkään ja ei edes ikäisiinsä he ei hyväksy minua joukkoonsa..

Ongelma on niin monen muun sukupolven ongelma minun sukupolveni jälkeen syntyneillä nuorilla..

Olen nyt parisuhteessa mutta kun ei ole lapsia eikä lastenlapsia..

Irtoaa myös kohtalon yhteyksistä..

Ja kansaliseen siis taustaansa ei voi sitoutua..

Ja siis elämänsä aikana sielun sopimus on osin jo nyt rauennut jos elän teen taidetta itselleni..

Erona muihin ihmisiin kohtaloihin on tuo ei ole oikea perusteltu kohtalon yhteys..

Myrkkyhtetty tätä siis elinpiiriä sukupolven vuosisadan ajan..