IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Parauniversumi on aina universumi romahti universumista siirtyi omame alkuun ihmisen tavoin ajallisia eläviä olentoja..

Universumilla on ihmisen tavoin alku ja loppussa romahdus joka..

Tiede löytää parauniversumin...

Paraatomin kaltaisen paraatomisen rakenteen parmaterian ja paraineen perustan ja sen todelisen olemassaolon monet siis rakenteet..

Me kuolemme tietoisuutemme siirtyy ja palautuu tänne..

Samassa kierossa elää muut elämänmuodot jotka siis syntyy ja kuolee maailmakaikkeudessa..

Siis ihmisen ajallisen rajallisen elämänmuodon tavoin..

Tänne 40 000 vuotta aiemmein tunkeutuneet olentoryhmien piiristä ja elämästä paenneet ryhmät..

Galaktisen sodan yksi vieläkin josskin mielessä siis nyt vaikuttava siis seuraamus tällä planeetalla ja vankila...

Ja sikäli mikäli se niin koetaan..

Ihmisen toimesta syntyi kehittyi se siis valtarakenne ja siis se tieto ja se mikä sisältyy tähän tapahtumaan täällä..

Jo on osin tai kokonaan 1900 luvulla suljettu pois..

Toisen maailmansodan jälkeen se oli mahdolista niin tehdä ja on sovittu supervaltojen kesken niin..

Siviilipuolella teknologia on ohjusteknologian ohella sen siviiliversioita...

Ja toista premepaa teknologiaa ei edes siis oteta käyttöön..

Neuvostovaltio lakkasi olemasta sen teknologia siirtyi..

Nykyisen venäjän hallintaan ja jäi jäljelle paljon sitä romua sotaromua ja nykyisen..

Venäjän toimet on..

Eurounioni alkoi todella siis jopa murentua..

Ja yhdysvaltojen asema on vaakalaudalla...

Kiina johto yrittää nyt sitä massa kontrolia ja teknologian avulla jota sillä on...

Mutta kääntö puoli on se todella siis menettää sen asemansa sen siis lyhyen ajan sisällä..

Koska jokaisen syyn seurauksen lopputulos on sen siis täysin vastakohtainen muutos..

PARAUNIVERSUMIN RAKENNE PARAATOMIT HIENOMATERIAN JA HIENOAINEEN RAKENNE SUHDE AINEESEEN ATOMIIN JA?


Tämä oli uskontojemme siis taustalla oleva siis se tieto joka joka tuli sen mukana planeetallamme...

Ja kun tänne jäi tänne piiloutuneita olentoryhmiä..

Galaktisen selkauksen hävinneen osapuolen joukoista paenneita ryhmiä joista tuli pakolaisia sama on tällä planeetalla nyt elävien kokemus..He ne oli eläviä olentoja ajallisia ihmisen tavoin syntyvät ja kuolevat joka on tuntemus on suljettu vankilaan tänne..

Tämä aihealue oli jo 7-8 vuotiaana osin aikuisen tasolla lapsen puhumana esille tuomana ajatuksena historiastamme ...


Toisen maailmansodan jälkeen supervallat on toimineet niin teknologiaa on koottu talteen sijoitettu tukikohtiin..

Nyt tämä aiheuttamamme siis sotku alkaa levitä käsiimme..

Me emme tiedä mikä on todelinen tilanne siis sieltä muinaisina aikoina tänne tulleiden kotimaailmoissa...

Ja siis onko siellä edes enään elämää..

He on siis telepaattisia ja jo he voivat aiheuttaa lopulta vain sen se siis sotku on edelleen siis monimutkaisempi kupru..

Koska tämä tulee lopulta vain ilmi on koko tämä 2020 luku on yritys nyt sitä edelleen pimittää..

Ja mutta se ei vain enään ole mahdollista olla niin..

Nämä kaksi vuotta on olleet yritys palauttaa ihmisenitsensä luoman siis massa kontrollin periaate ja jatkuvuus..

Romahtaa ja sen siis sisältä nyt nousee muutos..

Tähän on sotkeutunut ihmisen itsensä aiheuttamana monia ristiriitoja ja käsityksiimme pohjautuvia uskomusjärjestelmiä ja uskomuksia..

Ja jotka ei ole todenmukaisia..

Henkisyys kumpuaa itsestämme ei siintä syystä ne on täällä olleet aina nyt sitä myöten kun teknologiamme kehittyy..

Me olemme ottaneet siintä teknologiasta osamme..

Ja sopimuksia ei ole noudatettu...

Ja juuri siintä syystä sotku pian tulee ilmi koska siinä ei ole muitakaan vaihtoehtoja enään jäljellä..

Tätä ei pidä nytkään siis sisällyttää nyt siis ihmisen tietoisuuden tason muutoksiin..

Ja ei uskonnolisiin hengellisiin aivoituksiimme ihmisinä..

Tai sillä siis nyt rahastamiseen selvinnäköisyys tai kyky aktivoida toisen kehossa parantumisprosesseja ei ole yksityisyrittäjyyttä..

Paenneiden ryhmien resusrssit on lopussa aikansa on lopussa..

Aiheutuu se supervaltojen 1900 luvulla aloittama manipuloitu historian kirjoitus ja se historin muistimme osalta..

Nyt alkaa vain palautua siltä osin..

Argeologia ja menetelmät ja tiede kehittyy paremmaksia kokoa ajan on taphtunut uusia löytöjä..

Olevaa tietoa on jouduttu uudelleen kirjoittamaan..
Kokonaisuutena ihmiskunta siirtyy kohti tätä kehitystasoa !

Ja se ei edelytä ja ehdolista ja siis sitä nyt samassa siis mielessä edes nyt tarkoita sitä edeltäisi täysin samat muutokset...

Avaruusmatka Star Trek sajassa on esitetty niin...

Mutta tämä siis yksi tapahtuma muuttaa kaiken..

Me emme todella ole kaikeudessa millään tasolla ajattelutavalla yksin..

Mutta silti sitä jo edeltää nyt silti jo nyt mullistavia historiallisia löytöjä ja..

Ja nyt siis pääosiltaan ne jo siis tehdyt löydöt !

Ja ne uudelleen löydetyt argeologiset esineet ja kohteet..

ja muutokset ajattelussamme ne on jo tapahtuneet..

Ei tarkoita sitä nyt kun elämme tässä ajassa ja tilassa..

Myös venäjä ja kiina on muutosten ennakointina ja ehdolistamina ja siis sen edellä yrittänyt...

Sitä polittista ja sotilaallista vahvaa paluuta ne siis pelkää valtakoneisto murenee..

Ja juuri siis siihen mihin ne ja he siis ei voi enään sitoutua..

Vaikka yhdysvallat on taloudelisesti koulutuksellisesti ja sosiaalisesti jo taantunut monin tavoin...

On silti toisaalta jakautunut se kehityskulku..

Koko 1900 luvun ajan siis jo todella siis itselleen siirtänyt sitä mahdolisesti saatavilla olevaa vierasperäisä tietoa..

Ja teknologiaa joka oli sen saatavilla eripuolilta planeettaa ja maailman tietoisuus historian muisti ihmisillä moneen kertaan manipuloitu..

Saatu aikaan mielikuva me etsimme maapalon ulkopuolista elämää sitä löytämättä fermin pardoksi on uusi mennettelytapa..

Tämä aihealue oli jo 7-8 vuotiaana osin aikuisen tasolla lapsen puhumana esille tuomana ajatuksena historiastamme ...


Nyt on ja tapahtuu monia sitä jo nyt edeltäviä muutoksia tutkimuksia on tehty epäviralisella tasolla..

Avaruusohjelma edistyy aiottua nopeammin joka johtaa moniin löytöihin joista on ennakoitua tietoa pienellä ja supealla osalla ihmisiä..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


On tapahtunut ihminen on jo nyt muodostanut pohjustanut todella siis jo monia tiedeuskomuksia...

Ekologisia oppikuntia uskottelee maailma pelastuu yhtä hepasilla ajatuksilla kuin aikanaan kritinusko viljeli sitä uskomuksina..

Ja on syntynyt todella monia ideologisia ja polliittisia oppirakennelmia..

Mitä nyt siis tapahtuu on pian edessämme ja ne nyt ei jää yhteen eikä edes kahteen esille nousevaan uutiseen..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Koska realistinen kokonaiskuva on kerrottu miksi aikamatkustus ei ole kyennyt mitään muuttamaan...

On jo todella kerrottu jo siinä siis sajassa outlander matkantekijä..

Itseasiassa historiallinen pakkotilanne miksi tapahtuu vastaavia syitä ja seurauksia sitä uutisissa käsitellä julkisesti..

Virallinen valtavirran menetelmä leimata ja hyljeksiä marginaaleja marginalisoida ihmisiä julkisesti ja hallinolisesti..


Tämä vuosikymmen on johtava tähän !

Ja siintä siis uutisoiti ei ehkä viralisesti julkisesti ole siis samalla täysin avointa tai sisdonnaisuuksista vapaata innormaatiota...

Siis sen pohjimaisen siis ongelman kääntöpuoli..

Sillä tapahtuuko tämä tieteen virallisen valtavirran toimesta tieteen siis tutkimukset...

Siis jo sivutuloksena !

Ja sen oheisena siis tutkimuksen ja tieteen valtavirran tuloksena ole niin merkityksellistä enään nyt..

Nyt olevassa historiallisessa tilanteessa on vielä tämä me olemme yksin maailmakaikeudessa..

Ja olemme älyllisen elämän korkein kehitysaste..

Jopa ympäristöliikkeet pohjimiltaan sulkeneet pois muut mahdollisuudet yhden asian ja ideologian liikkeitä..

Uskonnollisia ideologisia ja vain haluamallaan tavalla sitoutuneet johonkin joka ei johda mihinkään..

Tämän on juuri nyt tätä maailmaa johtavan ja hallitsevan etupiirin mieleistä joka 10 % Prosenttia..

Siis maailman väestöstä ja kuluttaa omistaa luononvaroista 89 % prosenttia..

Sopii tämä elon kapina ja nämä nuoret toimi sen haluamalla tavalla....

Ja luo kuvaa ekologisesti siis aika lailla sitä mielikuvaa siis vastuulisesta taloudesta ja hyvää tarkoittavasta siis temokratiasta..

Kaikki mitä nyt tapahtuu on yritystä ylläpitää tätä valtarakennetta..

Venäjän tilanne ja..

Valkovenäjän ja Turkin toimet !

Yhdysvaltojen sisäinen kriisitila!

Ja kaksipuoluejärjestelmä uhkaa murentua ja se sotilaallinen sosiaalinen taloudellinen polliittinen järjestelmä ei enään toimi niin hyvin kuin..

Oli vielä se tilanne vietnamin sodan aikana..

Neuvostovaltiolla oli myös aikamatkailun projekti mutta se ei kyennyt silti siis estämään muutosta..

Mahdottomuus on selitetty outlander matkantekijä sarjassa..

Riinnakkais todellisuus on jo siis on toinen universumi joten sitä ei voi hallita..

Yhdysvaltojen kehityskulku on nykyisen tiensä päässä yhdysvallat on silti olemassa vielä 2000 - 3900 luvulla..

Ja vasta 4000 -5000 luvulla..

Nykyinen siviilisaattio maapalolla on tiensä päässä sitä ennen siirtynyt jo siis 7 aurinkokuntaan...

Ja maakaltaisille planeetoille maapallon kaltaistettu..

Suomen kohtaloon en suoranaisesti puutu ja minulla ei ole siihen enään syytä eikä osuutta..

Ja ei ole lapsia eikä lastenlapsia..

Jos elän vanhaksi sidonaisuus siihen ihmiskunan kohtaloon on edelleen muuttumaton ja siis sama...

Ja en voi liittyä enään aikaan sidonaisiin poliittisiin aktiviteetteihin..

Aikamatkailijan tavoin oltava josskin määrin varovainen..

Haaskaanko loppu elämääni johonkin jolla ei ole merkitystä enään muun kannalta katsoen..
Miksi valtion pitää pakottaa ihmisiä lailla siihen mihin he jo luonnostaan ja vapaaehtoisesti ryhtyy koska ei palkan maksajaa ei kukaan..

Toimi kuten toimii se siis työkeksus ja suojatyökeskus jossa sinä jo silti nytkin maksat 65 euroa kuussa...

Ja jotta saat 5 euroa takaisin ruokaa vastaan..Pakkolait ja kiristetään ehdoilla psykologisesti viimeinen niitti yhteiskunta rauhalle arkuun..

Poliittinen päätöksen teko on jokaisessa...

Siis siinä puoluekanssa sitä siis yhtä ja silti siis aivan samaan johtavaa päätöksen tekoa käytännössä sitä..

Aika ja tila 2022 on ankea ja tyhjä pudotus lamaan ja ankeuteen joka ei tunnu päättyvän koskaan...


Viher vasemmisto jo olisi voinut lähettää elokapinan nuoret afrikkaan ja kehitysapujoukkoihin..

Bioreaktoriin jolla tuotetaan siellä ruokaa ihmisille maaseudulla..

Bioreaktori joka on nyt jo totta kehitysmaissa kuin minun takapihallanikin alkeellinen keino kasvattaa perunaa !


He luulee se toimii ja tuottaa automaattisesti ruokaa ja siis sitä toimeen tuloa ihmsille..

Ilmaston muutos ja se yhden asian liike istua manerheimmin tiellä tien tukkona olettaa pehva kestää kylmää asvaltia paleltumatta..
Vuodesta 1970 ja pikkulapsesta alkaen siis 1989 vuoteen 2020 olen jo elämässäni siis kohdannut..

Todella monia siis psykitreja ja psykolokeja mielenterveyshoitajia ja siis kehitysvammahoitajia..

Toistaa tekemiään virheitä ?

Perustelee sen potilaan tilalla sätii ja syyttää uhkailee sillä tämän pitäsi ymmärtää älynsä ja tasonsa mukaisesti normaali käytös..

Julkisessa yhteisessä tilassa tai siis poistua paikalta olla ja ulkopuolella heille tarkoitetuista palveluista..

Ja tiloista joisssa on paikalla ei oireilevia silti heille siis vertaisia..

Oireisiin ei lääkitykset enään tehoa..

Tai siis poista oireita ja ne oireet häiritsee muita tilassa olevia pitkä lista syytöksiä käytäytymisen häiriöistä..

Joita minun kohdalla oli ufoilmiö sen piirtäminen siintä puhuminen oli se itsestään syy tähän vieroksuntaan ja uhkailuun syytöksiin..

Pitkä lista muiden kohdalla jo olevia todelisia...

Ja siis jopa häiriintyneitä käytökseen jo sisältyviä oireita joita ei saa siis esiintyä ja olla olemassa..

Samaa kohtasin 1980 luvulla ja 1990 luvulla ja 2000 luvulla..

Ikääntyneitä ikäisiäni tai vähän minua nuorempia tai vanhempia joilla on koulutusta pitäsi tämä itsessään käsittää se ei sitä poista..

Lääkitykset ei sitä poista rangaistukset ei sitä poista..

Aika ja tila 2022 on ankea ja tyhjä pudotus lamaan ja ankeuteen joka ei tunnu päättyvän koskaan...


Sätii ja syyttää häätää niitä joilla on taraumasta tai kehitysvammasta siis johtuvia käyttätymishäiriöitä toistuu ja toistuu..

He on motiviotuneet sitä hoitamaan jopa psyykelääkityksin jotka ei tähän tehoa..

Samaan aikaan syynä oireisiin on lapsilla ja nuorilla aikuisilla on huonot ja alakoholisoituneet kotiolot...

Monin kertainen siis se oleva ja tuleva kaltoinkohtelu ja auttamissysteemin kaltoinkohtelu..

Ja sen kahden tulen välissä elämisen kohtalo ja jo siis moneen kertaan on poroksi poltetettuja ihmis kohtaloita..

Trauma tai kohtelu joka itsessään jo traumatisoi..

Kantaa tiedostamatta sitä psykologin ja terapeutin pelkoja vaikeuksia ja ehdolistavia lain asetusten tulkintoja tiedottaa siintä hallintoa..

Koululautakuntia ja Lastensuojelua..

Ufoilmiön ajatukseen kuuluu öiset sieppaukset toimenpiteet aluksessa lääketiteelliset toimenpiteet olen tämän pelon syy..


Ja siis aiheuttaa kehityksellisiä vammoja ja vaurioita...

Ei riitä minulla on vaikeaa jo lapsena pakko näitä sietää ja ymmärtää he on ylivaltaasemiassa minä olen altavastaajana..

Lapsena siintäkin olin tietoinen..

Ja siis jos lapsi sen siis käsittää aikuisen tavoin ja lapsen asema on alistettu se lisää sitä toista ja minua traumatisoi toimillaan..

Pelkää on lievä ilmaisu tiedostaa miten tähän ajatteluun on suhdaututtu tiesin tämän Lapsena johtavan tähän mutta silti....


Isäni ja äitini on heille kuin kumileimasin...

Ja se trauma joka oli minulla oli jo koko sen siis perheen ja henkilön vielä lisää sitä minua sitä toista traumatisoivaa..

Ja se lisä tekijä siinä kaikessa...

Ei ole ystäviä ihmisystäviä ei ole on vain koti ja ullakkohuone jossa olen yksin ajatuksineneni .......


Selkeä siis se toistuva tekijä miksi terapiat ja hoidot ei tehoa miksi ne aiheuttaa lisävahinkoja...

Ja siis minun kotona se on tajuttu totena jo 1970 luvulla..

Ruotsista vierailleet äitini sukulaiset on siintä äitini kanssa sinä aikana puhuneet...

Ja siintä on oltu todella tiedostuneita moninssa perheissä..
Erilaisuus on muille ikäisilleni syy pilkata ja kiusata hyljeksiä ja todella vieroksua sitä mustamaalata..

Niissä jo puheissa siis siinä kolektiivisessa yhteisössä näitä marginaaleja monin tavoin vähentää heitä ihmisarvoa ja asemaa ihmisinä..

Rikoin ajan ja yhteiskunan rajoja olin naivi psykologit ei halua kertoa siis mitä he tarkoittaa sillä minä en noudata yhteiskunan sääntöjä..

Rikon normeja sosiaalisia sääntöjä aiheutan itseasiassa sen minua on siis kohdeltu kaltoin minun itseni syytä...

Ja kun olen niin poikkeavasti käyttäytyvä....

Ja en ymmärrä säänöt tehty minun hyväksi ohjata minut ruotuun..

Jos he olisi käsitteellistäneet mitä he sillä tarkoittaa olisi ollut heille siis itselleen vaikea tilanne lähteä hyväksymään minun pyrkimystäni..

Yrittää seurustella psykologin tytären kanssa...

Ja joka oli jo ikäiseni koska se ei käy että tämä nuori aikuinen joka on se kehityksellisesti häiriintynyt jälkeen jäänyt toimisi niin..

Samaa mieltä oli tämän sukulaiset ystävät ja kaverit käyneet lukion siis he opiskelee nyt yliopistossa humanistisia tieteitä..

Näitä psykologeja oli 5-7 henkilöä lääkäreitä se sama määrä he olivat jo diaknooseilla hoidolisislla toimillaan pilanneet mahdollisuuteni..

Tätä käytäntöä vielä nyt 2020 luvulla siis ymmärtävät mielenterveysalan koulutetut ikäiseni vähän minua vanhemmat ihmiset..

Ei ole kokemuksensa ja koulutuksensa kautta oppineet sitä..

Yhteiskunta ja lait ja asetukset ja sen ehdolistama kohtelu...

Ja siis johon he on osallisia on syynä ongelmiini siihen miksi elämäni on nyt pilalla..

Mikään ei ole siinä suhteessa nyt toisin vain niitä on jotka ehkä on onnistuneet muuttamaan kohtaloaan...

Ne on nyt siis yhtä itsekkäitä kuin ne muut ei välitä niistä jotka on siis edelleen niillä siis samassa asemassa kuin minä olin..

Minulla ei ole valtuuksia yrittää heitä auttaa...

Ja he on nuoria ja kerron heille sen ja tuon syyn tähän ongelmaan..

Olen radikalisoitumisen uhkakuva he ei masennu radikalisoituu ja alkaa toimia vastoin auktoriteettia tässä ajassa ja tilassa..

Yritin käynistää tuon tapahtuman joka 1986 -89 tilataide tila yläparvekkeella lavan tilassa maisemassa siinä oli sen syy...


Yritin olin siinä mukana 1986-89 motivoida nuoria tekemään jotkin muuta kuin..

Esineet sommitellaan satunaisesti syntyy vaikutelmia 1986 -89 nuorison ilmaisun 1900 luvulla voisi näin tiivistää.....


Kapeaalainen lähtökohta mihin se johti piti olla muita paljon ennemmän ja paremmin sen käsittävä ihminen tatkoitti juuri siis ehkä tätä..

Ihmiset ei halua muistaa sitä kuka miten se alkoi ja mistä syystä..

Tuona aikana jos kuuluu erityis ryhmiin on palvelujen se käyttäjä ei niiden siis muille siis se tuottaja...

Ruukki Rock tapahtumat Ruokolalti 1986-89 välillä tilataide hanke joka oli aikaansa edellä osittain jo sintä syystä....


Kaikki joilla oli ja on ADHD aspergen cp-vamma..

He jo siis todella elää eläketurvan ja siis sosiaalitusrvan varassa...

Ja siis avustuksilla tipeillä koko elämänsä asunossa jonka yhteiskunta ja kunta sosiaalihalinto prökratia teknoratia osoittaa heille osoittaa..Yritin muuttaa kohtaloni kulkua muuttamalla paavolan nuorisoseuran ja nuorisoseuran talon tulevaisuutta..

Ja siis samalla murtaa sosiaalisen rajoitukset ja sen siis lokeron joka oli monen muun vastaavan kohtalon kokeneen kohtalo..
Kirjoitan oman sukupolven pojista ja miehistä yksi lapsuuden kaveri oli ja siinä 12 vuotiaana teki pesäeron siintä syystä joukon lauman paine..

Oli todella kova olla minun kaverina ulkoinen paine oli vahva syy tähän ja tuohon miksi hän niin toimi..

Ei ole ystäviä ihmisystäviä ei ole on vain koti ja ullakkohuone jossa olen yksin ajatuksineneni .......


Ihmisushteet ja kaverisuhteet !

Ne yksi siis se perustekijä siihen on työkyvyn ja kehityksellisen oppimisen prosessia hidastaa aiheuttaa kehityksellisen jälkeen jääneisyyden...

yhteiskuntaa sopeutumisen kokonaivaltaisuus on se yksi merkittävä perustekijä...

Todella siis monilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla myös on sama ongelma!

Mauno ei ole varma mitä me näimme pelolle tipahti kyllä jokin musta möhkäle..

Ja joen rannasta heminkosken kohdalla pieni mäki ja pusikko aika oli talvi..

Pihalleni pelolle lähelle saunan paikkaa..

Oletin sen olevan meteoriitin ja kotini kohdalla katsoin ruukin suuntaan tie ja alkoi mäki kohti ruukkia mentäessä..Pallona muistamani kohde lensi kohti oulua matalalla kullankeltainen ja kirkas pallo sormuskultaa muistuttava kirkas ilemestys..

Joitakin muitakin ilmiöitä on tapahtunut sinä aikana sen jälkeenkin sitä oli vaikea mieltää mistä on kyse nyt ja siinä..

Sama yksityiskohdan irrotus kuvassa kohde ei johdu kamerastani on turha pilkata sitä mikä johtuu siintä ihmiset on..


Nuo ei ole nähtävissä ihmisilmin ja kamera on telekooppin tyypinen siis yökuvaus ohjelma..

Salamanvalo heijastuu ilmiöstä sillä on metfyysinen pinta..

Kohde jonka kuvasin etupihalta menin takapihalle ja siis 10 minuuttia siis myöhemmin siinä samassa kohtaan..

En lisää kuviini mitään mitä siellä ei ole otan yksityiskohtia kuvasta teen siintä kuvan ja siinä se on mitä olen tehnyt...


Ainoa asia mitä olen tehnyt suurensin kuvan kohtaa!

Aiemman tietokoneen kuvankäsittely ohjelmalla siis tein kuvasta kolme kuvaa ottamalla yksityikohtia kuvasta esille..

Isompana aikuisena olen kuullut tämän..

Haarasen ylitse joen ylitse lensi sylinteri kohti taloa jossa asui noin neljä henkilöä vanha emäntä ja isäntä ja pojat..

Saumaton ja siis päistään pyöristetty ei ole moottoreita lensi talon ylitse kääntyi..

Laurosen talon ylitse ääretömällä nopeudella..

Saman kaltainen havainto mitä yhdysvaltojen merivoimat siis no kohtasi 2000 luvulla vuosikymenen tai toisenkin mennen tullen myöhemmin..

Virallinen valtavirran menetelmä leimata ja hyljeksiä marginaaleja marginalisoida ihmisiä julkisesti ja hallinolisesti..


Yläviistoon kohti taivaan rantaa katosi sinne..

Talossa luonto vaikeni linut eläimet lehmät vaikenivat tuli outo hiljaisuus ihmiset huomasi sen esineen tulevan kohti suhteelisen matalalla..

Metafyysiset ilmiöt on sitä en tiedä mitä ne on..

Tipahtiko asuin paikalleni jotakin joka sitä aiheuttaa en tiedä onko tämä paikka osiattaisessa ja siis heikossa anomaliassa..

Maahisten tai kirkonrakentajien suosima paikka anomalia jonkin verran vahvempia siis sähkömagneettisia pyörteitä jotka sen aiheuttaa..

Megaliittirakenelmat ja kivikirkot ja ne kivikehät on tehty niihin kohtiin jo pakanallisella ajalla...
Niistä minun sukupolven idealisteista...

Ja kokemani elämäni mukaisesti varsinkin naisista tuli esille siis lopulta kovapintaisia ja uuslideraaleja kovia arvoja kannattavia...

Kääntöpuolelta katsoen todella julmia monikasvoisia uranaisia..

Jos ovelleni ilmaantuu tälläinen ikäiseni nainen tai nuorempi versio sitä kaikkea on turha tulla..

Mielessäni ei ole muistikuvaa siintä hän olisi jollakin tavalla siis kuulunut elämääni ei ole yhteistä aikaa ja tilaa muistissani ei tätä ole..

Täytyy olla joko jonkin lainen siis huijari tai narsisti yrittää jotkin kieroa tunkeutua elämääni voi olla haitallinen asiantila..

Tähän reaktioon minulla kokemusperustainen ehdolistus olemassa..

Ei nyt piittaa työtömiä ja heidän jälkikasvuaan kohdellaan!

Sukupolvesta toiseen pojat on osin jopa nyt pehmentyneet ja siirtyneet enemmän siihen toiseen ääripäähän..

Ulkoisesti luoneet vahvan ja julman ja siis kovan mielikuvan herkkyys on menee rystysiin asti pojilla..

Ja heitä ei ole tullut yhtä lailla sitä esille tänä aikana..

Tahtoa uus lideraaliin julmuuteen hoivakodit ja vammaisten kohtelu joka
muuttanut kuvaa hoivaalasta laitoksista joka oli peiteltyä todellisuutta...

Vielä 1950 aina vuoteen 1999 asti siintä on vaiettu tässä maassa sitä ei ole voitu käsitellä kovin monitahoisesti moniarvoisesti..

Väkivallan kokeminen ehdolistaa sitä kokeneissa väkivaltaista käytöstä..

Nujertaminen alistaminen on vahva elinikäinen siis taruma !

Ja joka voi olla lähtökohta mielisairaana ja väkivaltaisena siis rikollisena kohteluun..

Kahden tulen välissä työttömiä rangaistu lastensuojelun sosiaalihallinon toimesta käsin he ei kykene huolehtimaan...

Siis lapsistaan tai nuorista aikuisista syy olisi heissä itsessään..

Minun lapsuudessa ne siis kaksi sukua isovanhemmat oli jo yhteiskuntaa vahvempi turvaverkko..

Yhteiskunan monia siis epäkohtia laimentava suojaava aika ja tila..

Vahvempi yhteisöllisyys lähimmäisyys oli suojaava tekijä mutta kun siis tämä isovanhemmat kuoli pois..

Sukulaiset ei enään pitäneet yhteyttä yllä heidän lapsensa vieraita heille ei minua ole olemassa..

Ja jos on satunainen toteamus on olemassa..

Ei ole sitä sisälle rakentunutta kohtalon yhteyttä he ei välitä siintä miten minun asiat on heihin ei voi turvautua..

Matkustaa pitää olla omaa tilillä katetta ja sitä pääomaa ja siis on rahaa asua hotellissa..

Ja ne matkat maksaa..

Ja on turhaa yrittää edes sitä mihin minulla ei ole taloudelisesti varaa ryhtyä..Siis aina vain sillä eriarvoistavalla ja eriarvoisella tavallaan he on julmia hyväntahtoisella tavalla todella kovia siinä asiassa..

Ei he tee tänä aikana siinä elonkapinassa osallisina istuu kadulla !

Yhdenasian liike on johtaa heistä tulee myöhemmin herkästi uusia kovia liikealan politiikan kautta valtaan vahvistavia ja uraansa sitoutuvia..Vastaavasti miehistä tuli osittain sitä samaa mutta heistä nuosi saman no niin arvokonservatismin kääntöpuoli esille..

Minusta ei ole siintä syystä voinut tulla yhtään mitään sitä meneystystä ja kertomusta menestystarinasta vaikeuksista voittoon..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Ikäiseni ja sitä nuoremmat sukupolvet hyljeksivät vieroksuvat minua siis ihmisenä aina 1990 luvulle asti..

Ihmisuhteet ja seurustelu on soisaaliselle !

Ja siis sille todella jo älylliselle kehitykselle tärkeää arvokasta pääomaa ja hyljeksintä vieroksunta suhtautmistapa on tuhoisaa aiheutuu.

Kehityksellinen häiriö häiriintyminen on siinä vammautuu monin tavoin ja jää kehityksellisesti jälkeen muista ikäisistään..

Tyypillisin sosiaalinen käytöshäiriö joka johtuu rakauden nälkä joka horjuttaa elämääsi monin tavoin syin on se siinä...


Psykologit ja lääkärit ei tätä ole yhdistäneet siis minun ongelmiini !

Ja he sitä ole voineet sisäistää lapsen ja nuoren elämän pohjimaisena ongelmana moninn muihinhin vastaviin tapauksiin..Osanneet käyttää kameraa ja videolaitetta tehdä sillä piilokameraa joka käsitteellistää monelle siis lapselle ja nuorelle käytökselisiä ongelmia..

Aluksi kenelle hyvänsä todella siis se nolo tilanne mutta on jopa siis nyt oleellinen menetelmä miten se siinä voi silti onnistua..

Mielenterveysongelma 1980 luvulla tyypillisin se mikä ahdistaa ja aiheuttaa ongelmia nuorelle aikuiselle miehelle ja ?


Psykologi ahdistuu salaa sitä minulta minulla on kehityksellisä tarpeita ei ne hänelle tai hänen tytärelleen ole haitallisia asioita..Avaruusharhoja harhaisuutta !

Ja naispuolinen psykologi ja siis terapeutti eristää lopulta minut muista siis ikäisistäni nuorista aikuisista..

Ufoilmiöstä on tehty jo noin 5-6 naispuolisien psykologin toimesta siis
se minusta lähtevä uhkatekijä..

Ja siis se psyykkinen ongelma on siinä sitä on pitänyt lääkitä..

Myös nämä 5-8 lääkäriä on asiakirjoista omaksuneet nuo asenteet sitä on käsitelty psyykkisenä häiriönä ja ongelmana..
Palaan jos terveys elämä sen mahdolistaa siis tähän aikaan ja siihen ajan jaksoon..

Joka on luopumus irtipäästö sille mitä on nyt ei mitään..

Ihmisenä jaan saman kokemuksen sen tein täysin siis turhaan !

Moni lahjakas erityisryhmiin kuuluva sen elänyt ja kokenut niin koulutusta oli tyhjä ja turha hankkia koska sitä ei tueta koulun jälkeen..Ei ole lapsia ei ole lastenlapsia ei ole enään merkitystä millään sillä mitä on ollut ja mitä oli..

Kun suvuista isovanhemmat kuoli pois !

Ja siis alkoi se sosiaalinen hajoaminen jossa nuoremmat ei enään pitäneet yllä yhteisöllisiä arvoja..

Nyt on minun tuha ylläpitää edes sitä siis olisi jälkeeni ne hautajaiset tai hautakivi..

Ja kukaan ei minua muista kaikki syntyneet on vieraantuneet muista ihmisistä..

Hyvin moni siis sanoo irti ne sukunsa siis hautapaikat ja ei varaudu edes omiin hautajaisiinsa..

Ihmisenä ei ole varaa lähetellä niitä kortteja ne ei sitä korjaa enään on vierantuneet ja syntyneet..

Ja siis eläneet kuin minua ei olisi olemassa..

Peruuttamaton kuin minun kohtaloni vedän pois kaikki energiat joilla on vaikutusta enekelienergiat pois..

Vaikka eläisin vanhaksi sen omani yksinäisen kuolemani on ja olen sen hyväksynyt en koe yksinäisyyttä sisäisesti..

Sillä hetkellä ei ole ketään kukaan ei välitä siintä !

Ei järjestetä mitään hautajaisia puinen laatikko ilman ristiä nimetön kivi tyhjä sileä pinta joka ei mitään sano ihmiselle mistään..

Ja vaikka en tätä hyväksy koskaan enään ja siis todella sitä en ikinä siis luovuta en anna sille hyväksyntääni..

Ajallisen pienen ihmisen asemassa on pakko ehdoistua noin..

Ihmiskunan tulevaisuus kokonaisuutena on ihan hyvä tällä ei ole sitä ja tuota merkitystä enään..

Ei ole katkeruutta se huuto tyhjään jossa kukaan ei vastaa tähän huutoon millään tasolla sitä ei heille ole..

Minua ei ole heille edes olemassa..
Käytin asuaessani kotona !

Säästeliäästi omiakin siis eläketuloja siihen mitä tein ja millä tavalla ne olen tehnytkin muuta tulonlähdettä ei ole ollut käyttää..

Minun sukupolven aikana taloudellinen tuki oli !

Poliittinen pyrökraattinen säätely ja 1980 luvulla vähentää ylituotantoa ja maatiloja lopettaa toimintansa yhdistetään isommiksi tiloiksi..

Määräyksiä ehtoja suosituksia tarkoittivat selkeitä siis käskyjä!

Lasten ja nuorten kohtelu oli monella tavalla hyvin eriarvoista sidonaista kolutukseen tulotasoon sosiaaliseen asemaan yhteiskunassa..

Monille syvällekäyvää siis katkeruutta poismuuttoa ruotsin töihin !

Tuona aikana nämä vastasivat aikamme elonkapinaa yhden asian liikettä palasivat uus lideraaliin arvoperustaansa..

Tuli nykyisiä arvo konservatiiveja !

Ja siis vahvasti niitä uuslideraaleja ja torjuvat he vieroksuivat hyljeksivät minun kaltaisia friikkejä hyvin siis monin tavoin..Psykiatriassa tämä näkyy sisään rakennettuun systeemiin...

Ja lakiin asetuksiin asti ja ne hyvin selkeästi nykyisen perussuomalaisen arvokonservatismin alku..

Työttömien kohtelu heidän lastensa kohtelu ei eroa siintä pitää olla lain kuuliainen ja alitunut...

Niille yhteisille julmille siis arvoille jotka heitä syrjii monin tavoin..

Sama on suhtautuminen kaikkeen muuhun mitä nyt esiintyy somessa ne samaoja arvoja minun aikana esilletuotuina..
Sosiaalisessa asemassa ja tuloluokassa ja koulutusluokassa jossa olen elänyt..

Maanviljelijä perheen jälkikasvuna noin se 20 -30 markkaa se siis joko se syntymäpäivä tai jouluraha..

Sama mikä on perussuomalaisella se raha pelastusarmeijalle punaiselle ristille ja siihen ulkomaiseen kehitysapuun omantunon puhdistus..

Vaikka kehitysapua ei olisi tuo jäisi !

Ei haluta siellä tapahtuu muutosta me emme saisia halpaa raakaainetta ja työvoimaa ja tuoteita korvaamaan oman maatalotemme tuotantoa..

Etäsuhteita ei ole koska postilaitos ei sitä itsessään mahdolista todeksi näin on myös nyt tänä aikana se ei ole niin....


On turha olettaa he osallistuu yhteikunalliseen muutokseen..

Ja niillä siis ehdoilla joita me siis jo tällä siis pohjoisella pallonpuoliskolla esitämme sinne entisten sirtomaiden hallituksille..

Voimvarat osaaminen lahjat kyvyt: Asetetaan sairauskoodin alle tyypillistä systeemissä jossa olin 36 vuotta ......


Siinä asiassa onnituin kyllä todella siis vaikuttamaan nuorisoseuran ja sen tanssilavan tulevaan kohtaloon..

Mutta sen hinta että tein jotakin todella oikein oli uudelleen syrjäyttäminen..

Aitoa myötätuntoa en ole kokenut ne joilla sitä olisi pitänyt olla he ei sitä ole elämässäni edustaneet asian kääntöpuoli on täysin toinen..Jos olisi yleensä ollut ammattimaista auttamista jolla aidosti tarkoitus olla avuksi lapsille ja nuorille sitä en ole todeksi kokenut koskaan..

Mikäli elän terveenä vahaksi asti otan tuon ajan jakson esille 1986-89 ja kerron sanoin ja kuvin siintä ajasta elämässäni..
Realiteetti on kivihiijalan jälkeä ei voida kehitysmaissa pienentää!

Ja eikä siis rajoittaa kasvihuonekaasuja koska!

Siirtomaina eläneet ihmissukupolvet siis meidän näkökulmasta katsoen kehitysmaat..

Olivat ihmis sukupolvia !

Euroopan kuin Venänäjän Yhdysvaltojen vaikutuksen alla Kiina ja Japani vaikuttivat tähän kehityskulkuun monin tavoin..

Yritys korvata sitä vaikka aurinko energialla merkitsee!

On oltava lisää koulutuksellisia resursseja ja tulee olla jopa siis vain nyt lisätä tuotantoa..

Ja joka korvaa öljyä ja kivihiiltä..

Ravinnon tuotanto on nyt siis vielä jopa 2020 luvulla sen siis biologisen menetelmän ohella...

Edelleen aiemman tavoin todella silti vain edelleen!

Ja vain sitä alkeellisempaa tuotannolista teknologiaa ja siintä riippuvaisia ihmisiä on miljoonia..

Sitä ei nyt edes muuta elonkapinan kaltaiset liikkeet yhden asian liikeitä johtaa aina nykyisen talouden vallitessa umpikujaan.

Vastakain asetteluun ja koviin selkeisiin lopulta viranomaistoimiin lopulta tukahtuu itseensä..Koska nuorten on aina vain huomioitava oman asemansa se oleva tuleva heikous suhteessa sosiaaliseen ja taloudeliseen asemaansa..

Minun sukupolven elämänä ja kokemana se on juuri siis näin siintä ei vain nytkään ehkä päästä irti..

Bioreaktori joka on nyt jo totta kehitysmaissa kuin minun takapihallanikin alkeellinen keino kasvattaa perunaa !


Ajatus bioreaktorista jossa tuotetaan ravintoa kuin lääkeitä on sitä siis lähi tulevaisuutta 2100 luvulla..

Mutta olevia energia lähteitä voidaan todella silti vieläkin edelleen kehittää energiatehokkaamiksi samalla vähentää päästöjä asteettain..

Vaikka tulisi uusiakin menetelmiä tuottaa käyttää energiaa muutos vie silti ne siis 59 vuotta sitä ei välttämättä tapahdu nyt millään tasolla..

Etäopiskelua ja etätöitä sosiaalinen media ei ole sosialinen media aikamme ja yhteiskuntamme luoma käsitys ja siis..


Siintä meni minun aikana 1970 luvulla 1980 luku aina 2000 luvulle asti ja siintä nyt olevaan 39 vuotta..

Odottaa edes sitä yhtä julkista myönnytystä salailun sijaan merivoimat antoi osittaisen julkilausuman vihjaa teknologiaan...

Ja siis jota ei pitäisi olla edes siis olemassa tuntemamme siviilisaattion kehitystason mukaisesti mahdotonta olisi niin..

Teknologia on oleellinen jos halutaan irrottautua öljystä ja kivihiilestä!

Ja muu on epärealistista sen kannalta katsoen miten asiat nyt siis on ja on ikävä piirre on muuta keinoa ei ole olemassa..

Valtajärjestelmät ei sille taivu edes tuhon uhatessa..

Tuho pahentaisi tilanetta ydinvomaloita tuhoutuisi saasteet vapautuisivat ilmakehään maaperään..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Todennäköisemmin tuo tulee siviilipuolella käyttöön nyt 2020 luvulla ja sille on syynsä venäjän ja yhdysvaltojen sostilas ohjelmia siirretään..

Siviilipuolelle ja siintä oli näkemys 1980 luvulla siihen meni aikaa 2020 luvulle asti teknologia on kehitystasoltaan...

Nyt siis vain 10 -50 vuotta aikaansa edellä..

Ei sukupolvia edellä olevaa teknologiaa ei voi alkaa siirtää suoraan nyt olevaan avaruusohjelmaan alus ja jotkun..

Tekniset materiaalit ja monet siis ne olevatkin siis uudet siis rakenteet on paraneltua teknologiaan perustuvaa materiaali teknologiaa..

Virallinen valtavirran menetelmä leimata ja hyljeksiä marginaaleja marginalisoida ihmisiä julkisesti ja hallinolisesti..


Mitä on salattu alkaa tulla julki 2020 luvulla !

Ei kuussa ole silti kuin joitakin pinnan alaisia tukikohtia liikenettä ei ole koska olisi jo tuhansia vuosia näkynyt lähiavaruudessa..

Salattu on juuri siis siintä syystä salattu kyeneet 1900 luvulla vielä silti kyenneet siis salaamaan..

Maapalolla nyt oleva siviilisaattio on sotkenut asiansa sen suhteen..

On tietty määrä niitäkin jäljellä !

Ja jotka tulivat jo neljäsataa tuhatta vuotta aiemmin tänne..

Sotku joka on nyt siis tiensä päässä ja osahan silti mehin edelleen siis no suhtautuneet myönteisesti...

Ja toiset ei ja siis siintä se sotku sai alkunsa..

Posiatiivisuuden tai negatiivisuuden siis se ideologia saanut uskonnollisia merkityksiä filosofisia oppirakenelmia ympärilleen aikaan..Toisille sen perusta on !

Nikolai Tesla joka yksistään riitti hörhön leimaaan 1900 luvulla!

Ja myös siis suomessa vaikka hänen elämänsä historiallinen tosiasia hän luonosteli ajatuksensa nyt olevasta..

Ja siis vuosisadan taite 1900 ja 1800 luvun siis loppupuoli..

Sodan aikana saksa kehitti sitä monin tavoin sotateknologisesti katsoen aikaansa edellä 20 vuotta mutta..

Kirkonkellon muotoiset!

Ja siis sähkömagneettisen pyörteen avulla lentavät vehkeet siis toimivat muutama lensi yhdysvaltihin asti..

Kuvaputki teknologiaa sitä oli kehitylty niin elekroninen teknologia pieniä kuvaputkia parempaa kuin se aiempi teknologia..

Neuvostovaltion ja Yhdysvaltojen toimessa sitä en kehitelty 1900 luvun ajan se ei ole varsinainen ufoilmiö..

Siinä teknologia on aikaansa edellä ihmissukupolvia..