IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Suomen on tehtävä tuosta kuvakkeesta juuri ja se siis siintä todella nyt olemassa olevaksi siis todeksi !

Ja ei ole suuria resursseja ei siis tarvita..

Älyllisesti tietoisesti sen siis tiedostavia ja resursseja ja jo se että me me olemme muille niitä siis alihankkijana on umpikuja..

Jos me olemme menettäneet resurssit ihmisinä 1900 luvulla johtanut jo siihen me emme siihen kykene nytkään..

Sinänsä ei mitään siis uutta teknologiaa tarvita tietää mitä on tekemässä..

Vahtoehtona on sähkömagneettinen pyörre ja se kenttä vaikutus joka on jo saavutettavissa olevalla teknologialla..

Muut vaihtoehdot on jo vaikeampia toteuttaa..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Teemme mars kulkijan osan tai mittalaitteen ei riitä jotta olisimme siis jo nokian ja puhelimen jälkeen tekijä..

Ja jolla on siis todelista merkitystä..

Nano sateliitti ei riitä pitää olla suurempi tulevaisuuteen vaikuttava tekijä ja osaaminen se tehdä jos ei ole on hukassa..

Nyt olemme väestöllinen häviö jossa joka alalla aivovuotoa pois..

Taloutemme kuihtuu !

Ja siis luononvaramme jää nyt vääriin käsiin ja listä sitä samaa on todella pitkä lista..

Yhteiskunallisia syitä ja seurauksia päätöksiä ja asioita joista nyt sen syy ja se siis seuraus tulee..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !


Lasten ja nuorten siis se kohtelu !

Ja siis se eriarvoistaminen syy ja seuraus joka on edelleen yhteikunassa siinä pitkälisessä jatkumossa..

Tätä ei ole huomioitu teknisesti toimivia välineitä johtimia pattereita myöten niitä oli noin 10-19 kappaletta tehty.......


Yli ne kaksisataa tuhatta lähti 1900 luvulla sotien jälkeen ruotsiin töihin ja siirsi innovaatiot sinne..

Ja se poismuutto joka on taloutemme siis se kuihtuminen sosiaalisessa perimässämme.

Piirustuksia oli paljon joissa aihepiiri oli tuon kaltainen psykologin toimessa 1970 luvulla diaknoosin määritelmiä !


Oli erilaisuutta olla muista lapsista poiketen se joka toi esille ajatuksiaan muut lapset ei sitä tee..

Ei kävele auktoriteetin päältä on kuten on kaikki muut lapset !

Aikuiset kohtelee niin..

Ja siis he vieroksuu hyljeksii samalla eristää joukostaan ne joita aikuiset kohtelee eriarvoisesti..

Paavolan paloasemalla alaasteella muut lapset sanoi aikuiselle sitä ei siis tänne oteta..

Aikuiset heti ilmaisi sen minulle valitettavasti on näin..

Ja siis se sinua ei oteta vastaan vaikka nyt siis niillä aikuisilla ei ole sitä vastaan mitään syytä niin toimia..

Yleensä hyvin siis hienovaraista mutta ei aina silti niin hienovaraista..
Suomi on saman kaltainen !

Ja kuin ne muutkin valtiot on me myös jätämme ne omat heikot ihmiset jopa kadulle asunnottomuuteen olemme siinä..

Antaneet itsellemme karmamme anteeksi !

Ja jatkamme sitä samaa siis mihin jäimme niiden siis jo niiden siis jopa tekojemme suhteen..

Siintä me kolektiivisesti syytämme niitä siis heikkoja jotka sortuu joita olemme tuominneet ja siis jopa keskuudessamme siis sortaneet..

Vahavakin sortuu lapsena ja nuorena siis jopa ymmärtämättömyyttään vääryyksiin..

Ja lauman paineen alla ehdolistamana..

Vaikka moni oppii ja korjaa virheensä tätä ei tueta eikä kanusteta siinä minun sukupolveni karmaa tuleville sukupolville..

Me itseasiassa sillä siis omalla seuruksella ja siis syyllä ohjanneet muut lähtemään vielä 1980 luvulla ulkomaille töihin..

Väestöllinen yhtälö isossa maassa jossa on ekologisesti katsoen tilaa jo nyt..

Ja jos taloutemme ja siis elintapamme on johdonmukaista ja siis pitkäjänteistä..

Voisi olla ne siis 12 miljoonaa..

Ja nuori väestön osahan olisi se syy ja seuraus..

Ja joka on jo venäjälle vähemmän siis syynä ja seurauksena ja siis sen seuraus tunkeutua elämäämme..

Olemme siis heikkoja jo siis nyt monin tavoin..Lähinnä suojeltu valtion hallinon siis julkisuuskuvaa jopa siis erottamalla...

Jo siis ne psykologit ja lääkärit jotka on harjoittaneet ammatissaan siis sitä kriitistä yhteiskunalista keskustelua..

Somessa luokitellaan harhaanjohtavaksi sisällöksi se mikä...

Siis vahigoittaa ja ohjaa kinittämään sitä huomiota yhteiskunallisiin siis moniin epäkohtiin on julkisuuskuvalle haitaksi..

Valokopioitua materiaalia 100 julistetta muoviin särkyneisiin tienvarsien muovi keppeihin joita löytyi sinä aikana !


Sintä syystä minä en ole voinut saada suojatyöpaikkaa koska firmat ei ota minua...

Kielteisen siis yhteiskunallisia todelisia siis olevia epäkohtia esille tuovan siis yhteiskunallisen vaikuttamisen..

Ja aktiviteetin vuoksi en pääse suoja töihin..

Ja siis mihinkään niihin siis töihin minua ei oteta tulee toimeentulon lisää se ei ole mahdolista niin edes olla minun aikani sukupolven nuorilla..

Pärjäävä ja menestynyt yrittäjä saattaa työlistää jälkikasvunsa..

Jo 1980 luvulla aloitin tämän toiminan joka oli vastakohtaista muille nuorille aikuisille joilla on ongelmia siintä syystä !


Vaikka palkaa ei tarvitse maksaa !

Ja sillä ruokapalkalla ja joka pitää silti vielä jopa siis siintä eläketulostani maksaa jotta minäkin siis saan ruokaa..

Työntekoni jo siis maksaa..

Niille siis yrittäjille ja siis veronmaksajille ja valtiolle olen se en ole sitä siis tuottavaa työvoimaa..

Minun pitää syödä..

Työtömän pitää syödä ja hoitaa asiansa ja jälkikasvunsa väsymisestä on aina rangaistu hustaan otolla ei tukemalla perhettä..Työtömän jälkikasvu on altista kaikelle sille mitä ne joilla menee hyvin kyllä selviää tavalla tai toisella elämän myötä..

Nyt tämä pörssisähkö iski minun munille sopimus pitää uusia..

Taloudelinen sosiaalinen eriarvoisuus..

Ja ne palvelut ja neuvonta ei ole saman vertaista ja
siis arvoista edes suomessa ei kaikille ihmisille..

Suoda siis sitä mikä on jakamaton perusoikeus..
Lakisääteistä miten sinua on todella siis kohdeltu minun sukupolvessa lait ja asetukset lakisääteinen kohtelu..

Sinulla ei ole selkeää aikaan yhteiskuntaa lakiin perustuvaa määriteltyä ja lain asetuksen mukaista perustetta...

Ja siis millä sinut luokitellaan määritellään sopivaan....

Joko erityisryhmään tai siihen siis vammaisryhmään ja sitä ei ole ja sen tutkinan tekevän psykologin kehiteltävä..

Todella siis hyvä siis perustelu..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Piirustukset koska raahen kasvatusneuvolan psykologi ne teki perusteli ne piirustuksilla siinä täyttyi hänen mukaansa lakisääteisyys..

Ei voida luokitella MBD diaknoosilla koska sitä ei ole hahmotus ja siis se tarkkaavaisuus häiriö...

Sitä ei voida tehdä koska sitä ei ole diaknoosilistassa edes olemassa..

Lapsena 7-10 ikävuoden välillä piirsin näin pysykologin toimessa psykologinen tutkinta tehtiin myös piirustuksillani..


Syrjivä päätös!

Ja koska joka tapauksessa systeemissä siis syrjäydyn erityis koulutusta ei hallinto myönnä ammattikouluun..

Ja se syrjintä kuuluu siihen lakisääteisyyteen siintä jo monille lapsille ja nuorille aiheutunut vahinkoa ohjaa yhteiskunan nurjalle puolelle..

Psyykkisiä ja henkisiä vaikeuksia!

Jakehitykselisiä häiriöitä sosiaalisesti ja älyllisesti katsoen on häiriintynyt juuri siis siintä kohtelusta..

Systeemin lain asetusten toimintatapojen kriitinen tarkastelu ja siis se selkeä arvostelu..

Jo on ollut jo syy erottaa psykologi ja lääkäri virastaan..

Sama mikä on sosiaalisessa mediassa ollut 2 vuotta perustelu erottaa ja yrittää kontrolloida mielipiteitä..

Väärän tiedon levittämistä väittää !

Siis ufoilmiö on todellinen tieteellisesti ja muilla syillä tutkittavissa oleva asian tila..

Lapsi tai nuori yrittää koulussa asettaa prapsykologisia ilmiöitä sille asia listalle opettaa sitä muille lapsille ja nuorille..

Ja se tietää sitä passitusta psykiatriseen hoitoon..

Psykologilla ja lääkärillä ei ole oikeutta sitä esittää niin antaa asian olla koska ei ole kyse psykiatrisesta sairaudesta..

Viralisesti tiede ja tutkimus ei katso sitä olevana tieteen menetelmin siis havaittavana osana todellisuutta jossa elämme..

Ja sitä ei virallisesti tutkita todellisuutena se herkästi jopa siirretään siis harhaisuuden psyykkisten hoidollisten ongelmien joukkoon..

Yksikään psykologi tai lääkäri joka haluaa todella harjoittaa ammattiaan ei kyseen alaista sitä miten minua on kohdeltu ihmisenä..

Se oli juuri näin vielä 1970 ja 1980 sekä 1990 - 2009 asti sitä ei voi niin julkisesti käsitellä jos on psykologi tai lääkäri..Sinä et voi sille mitään miten sinua on kohdeltu !

Ja jo se aiheuttaa monia niin jo syvälle käyviä kehityksellisiä vamoja ja traumoja henkisiä vaurioita..

Elojuhla on tässä elojula kirjoitus virhe joka toisinaan toistuu voi olla synynäinen valuvika tai taraumasta johtuvaa..


Olisin syntynyt vuonna 1972 olisin toisessa asemassa nyt..

Pelkistynyt osin jo sen siis eritysiopetuksen kautta jo osin korjautuvaksi ongelmaksi joka ei estä..

Sitä pääsyä työelämään tai koulutukseen..

Erityisammattikouluun ouluun 1979 - 86 ja siihen riitti 1980 oli sen yhden lukukauden koulussa..

Siis psykiatrisella ja sai sosiaali turvan määräaikaisen eläkkeen..

Pakko hoito jotta oikeus määräaikaiseen eläkeen myöntämiseen täyttyi koska mikään firma ei ota töihin...

Siis sitä friikkiä joka on normaalista poikkeava..

Oli yksi yleinen käytäntö niiden siis jo muiden joukossa näin on tehty ja toimittu..

Elojuhla on se siis....

Elojula..

Suomessa ei ole voinut siis edes käytännössä julkisesti edes arvostella yhteiskunallisia epäkohtia..

Tässä yhteiskunallisessa ajassa ja tilassa..

Sitä siis ufoilmiötä voi käsitellä aivan siis julkisesti ellei siihen sisällytä tiettyjä määritelmiä..

Virallinen valtavirran menetelmä leimata ja hyljeksiä marginaaleja marginalisoida ihmisiä julkisesti ja hallinolisesti..


Ja siis tuomalla niitä julkisesti esille..

Sosiaalisessa mediassa on se sama ongelma mielipiteen sanan vapautta
on haluttu rajoittaa myös..

Niissä maissa joissa on temokratian vahva perinne..
Lapsena piirsin selvitin tulevaisuus on sitä jo sillä siis 2020 luvulla ollaan muutosten edessä..

Lapsena 7-10 ikävuoden välillä piirsin näin pysykologin toimessa psykologinen tutkinta tehtiin myös piirustuksillani..


Psykologin ja lääkärin käsitys oli tämä näkemys ?

Nämä tapaukset elää psyykkisesti siis harhaisessa..

Ja siinä psyykkisesti pois lääkittävässä siis sisäisessä todellisuudessa ja josta pitää tulla ulos pois..

Ja kun parantuu ajatukset realisoituu..

Ja piirrustuksista ilmenevässä todellisuudessa jossa..

Lakkaa niitä piirtämästä...

Ja näkemästä ja siis eikä väitä tätä todelisuutena 2020 luvun jälkeisenä aikana joka ilmentää mielen harhaisuutta..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Vastaavaa on kokeneet monet minun sukupolvessa !

On normaalia olla normaali ja norminmukaisesti siis kuten on ne muut lapset ja nuoret...

Ja he opiskelee aina siis sitä työelämää sillmällä pitäen..

He ei käytä aikaansa sen miettimiseen piirtämiseen mikä on tulevaisuus ja ne siintä juntuvat harhaiset sisäiset mielikuvat..Olen poikkeava ja siis niskuroiva auktoriteettia kunioittamaton jopa siis tottelematon ja aikuisten tahtoa hyviä tarkoituksia ohittamalla..

Aiheuttanut nämä toimenpiteet joilla lain asetusten suoja..
Ufoilmiöstä on turha jaaritella muutoinkin on nyt niin se on nähtävissä jo nyt me emme ole kaikeudessa yksin..

Ohjelmia on jo sii niin monia ja on niin monia yhtäaikaisia samaan yltäviä hankeita ja ohjelmia..

Aika ja tila jossa tulee ilmi me emme koskaan ole yksin maailmankaikkeudessa on todella tämä vuosikymmen jossa on..


Alkuaiane 115 tulee vakaana muotona käyttöön koska kehitystyö on niin pitkällä..

Mutta fuusivoimala on sitä siis vielä nytkin siis kaukaisempaa tulevaisuutta edelleen..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !


Tapahtuu sitä ohjelmia on nyt jo siismahdolista nopeuttaa..

Ja joissakin ohjelmissa
on etuoton makua..

Energian hyötysuhde laatu moninkertainen hyötykuorma joka siirtää ne kuuhun asti automaatiset ohjelmat ja asemat..
Yhdysvaloilla olisi armeijan toimessa samoin kuin Venäläisillä salainen se avaruusohjelma marslentoineen..

On mahdolista jos heillä alkuaineen 115 vakaa muoto jota voitu jalostaa jo käyttöön..

Uusi energia teknologia tarkoittaa aluksen siis moottorin energia riittää en simäisen vaiheen energialla mars planeetalla..

Hyötykuorma on siis jo siis nykyiseen kaksinkertainen määrä välineitä ja materiaalia..

Ensimäinen vaihe jää marssin kiertoradalle..

Ne kootaan asemalle..

Ja osasta tulee asemien rakenteita myöhemmin on siirretty pinalle..

Moottori osasto siis irrotetaan tulee asteroidi kuusta toimivan aseman siis kalustoa...

Tuosta 2020 luvulla toteutuneesta historialisesta kehityskulusta 1980 luvulla kirjannut sitä ennakoivia määritelmiä !


Alushan ei ole suuri mutta voimanlähde on toinen kysymys..

Tarvitaan vähän siis se parempi energianlähde moottorille..

Ja suojaus sille siis avaruuden säteilylle ja joka on mahdolista olla jo nyt olemassa..

Moraalinen seuraus on monimutkainen salauksen purkaminen joka on jo alkanut 2000 luvulla..

Johtuu siintä energiaa tarvitaan ja nyt kehityskulku on nyt sitä..

Psykologinen tutkinta tehtiin piirrustusten avulla 1970 luvulla lapsen luovuus saattoi tuohon johtaa siintä tuli se......


Ja koska maapalolla on sodittu ja aiheutettu saastumista ja tuhoa jopa asteroideja kommeetoja ohjailtava..

Tapahtuu siis näin siinä tulevassa ajassa gravitaatio pulssin avulla ohjaa kappaleita..
Tiede on jo nyt noin siis hienostunutta teknologiaa kamera voi olla
väline todella siis jopa havanoida elinympäristöäsi..

Itse asiassa kukaan ei tätä kuvaa kyseen alaista!

On psykologinen ja kolektiivinen yhteiskunallinen siis reaktio ja ilmiö ja joka silti sulkee pois kaiken..

Oudon ja tuntemattoman ja epätavalisen..

Pois tietoisesta siis mielstäsi ja se on poissa ja pois sitä ei ole olemassa jos lapsi piitää ja ehdolistaa sitä..

Psykiatri märitteelee sen psykiatrisen hoidon ehtona ja tarpeena koska ei ole olemassa ufoilmiötä ja tiede ei sitä totena tutki ja..

Jos jotakin ei rahoiteta sitä ei tieteessä voida virallisesti tutkia ja kirjata asiakirjoihin tapahtuneena totena..

Psykologille pirtämäni kuva on todenne psyykisestä harhaisudesta koska psykologinen tutkinta..

Ja jo kuva ehdolistaa jo tulevan päätöksen teon..

Puhunut ja piirtänyt kuvan siis tutkinta tilanteessa kirjataan psyykkisenä oireena ja ongelmana hoidolisena siis lähetteenä...

Tätä on monista syistä tehty näin..

Piirustuksia oli paljon joissa aihepiiri oli tuon kaltainen psykologin toimessa 1970 luvulla diaknoosin määritelmiä !


Kuvassa on jokin joka ei sinne kuulu on aina oletus on heijastuma tai siis
jokin tekninen vika laitteessa..

Aika ja tila jossa tulee ilmi me emme koskaan ole yksin maailmankaikkeudessa on todella tämä vuosikymmen jossa on..


En väittänyt kuvaamani ilmiö on ufoilmiö..

Ja minä kun en sitä koskaan ehkä ole siis vain kokenut tai kohdanut ja..

Ja siis en ole tietääkseni vielä kohdannut sitä..

Tarkoittaa sitä..

Kuvaamani muiden väite pölyhiukkanen on tuon näköinen ja osaan puhdistaa kameran linssin ja olen osannut ?


Kuvaamain ilmiö on outo olakseen vain siis hiukkanen ja kooltaan isompi kuin ympärillä olevat hiukkaset on pisteitä kuvassa..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !


Tieteessä lapsena olin muita lapsia tietoisempi monista asioista joihin ei ole edes tänä aikana siis monikaan perehtynyt..Tämä kuva on ilmiön etäisyys on 20-30 metriä kamerasta..

Tuo ei silmin ole havaittavissa jos tuo rakentaa tuon ilmiön puolipallot
on symetriassa..

Lumi huuru vitivalkoinen kameran ohjelmassa..

Kosteus ei tällä tavalla siis kokoonnu ja siinä on jokin eroavuus muihin ilmiöihin..
Sitä tieteellisesti todennettavaa perustetta!

Siis ei minun aikana psykologit ja ne neuropsykitrit ja lääkärit aina ehkä edes huomioineet..

Tämä siis minun normin yhteiskunan sääntöjen normaalin siis vastainen toiminta..

Todella on kehittävää !

Ja siis hyvin monin tavoin käsien aivojen käytön ohella elämän taitoja jo kehittävää..

Minun aikana ei psykologi kykene edes ottamaan kuulevaan korvaansa..

Tätä selkeää tietoa ja kokemusta vastaan..

Miksi minua koulutetaan !

Ja siis ja kun niissä erityisryhmissä artesaanin taitoja ei ehkä siis edes tarvita en saa sintä oikeaa palkkaa...

Ja siis samalla säilytä sitä eläketuloa ja anottavia siis sosiaalietuuksiani elintärkeitä toimeentulolleni..

Miksi minun pitää maksaa jotta saan tehdä töitä ?

Miksi psykologi jolla voi olla aikuinen tytär..

Tämä ei siis vain hyväksy minua kumppaniksi ja siis todella vain no anna mahdollisuutta kehittää tärkeitä siis elämäntaitoja..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Ihmisuhteet sosiaalinen kokemustieto ja taito on työkyvyn yksi tärkeä ja luovuttamaton ehto..

Tänä aikana minun menettely kohtaa turvakamerat ja vartijat ja siis tuo julisteiden levitys muovin sisässä..

Joissa on se tarrattu kiinnitys mattoteipillä vaikka..

Oulussa ikkunapintaan julkisilla paikoilla..

Aivojen käsien ja kehon kokonaisuutta ja sitä siis jopa motoriikkaa kehittävä kuntouttuva kouluttava menetelmä !


Koska en kyennyt koulussa keskittymään opiskeluun !

Ja ne opettajat ei kyenneet opettamaan minulle koska jokin asiahan siinä opetusjärjestelmässä opettajien kykenevyydessä oli esteenä..

Monen lapsen ja nuoren oppimisprosessi tyssäsi kouluun ?

Jo 1980 luvulla aloitin tämän toiminan joka oli vastakohtaista muille nuorille aikuisille joilla on ongelmia siintä syystä !


Minulla oppimisprosessi siirtyi kotiin koulun jälkeiseen aikaan ja tilaan se herätti huolta ja syytöksiä...

Minä siis olen laiska ja saamaton..

Psykologi ei siis edes reakoinut myöteisellä tavalla tähän vaikka toin sen esille monin tavoin..Piipolassa toisena vuonna opettaja lähti ouluun opettamaan toiseen siis kouluun erityisopettajana..

Tilalle tuli teknisesti ehkä siis se pätevämpi mutta sosiaalisesti heikompi opettaja..

Osahan oppimisesta siirtyi asuntolan huoneeseen lukon taakse..

Valokopioitua materiaalia 100 julistetta muoviin särkyneisiin tienvarsien muovi keppeihin joita löytyi sinä aikana !


Tapahtui monia todella siis vastakohtaisia muutoksia joita psykologin oli mahdotonta yrittää käsitellä..

Koulun sisäiset monimutkaiset ristiriidat ja opettajakunta riiteli niin sen rehtorin kanssa kuin keskenään ja oppilaat sai siintä kärsiä..

Kuvaamataidon opettaja oli toisten opetajien piikki ja silmätikku joka on muille ärsyke hyväksyä tätä tai minua joka on..

Valmistin tätä 2 kappaletta toisen lahjoitin kyseiselle henkilölle mäntylamella 1990 luvun alussa tein monia...


Kaikki mitä tein tai jätin tekemättä oli ärsyke johonkin ristiriitaan...
Psykologit ja taideterapeutit on suhtautuneet he ei ole kyenneet sitä niin käsittelemään suhteessa muiden aikuisten nuorten elämään ongelmiin..

Erityisryhmissä oli vaikeuksissa eläviä nuoria aikuisia !

Myös he vieroksuivat erilaisuuttani keskenään he ei sitä älynneet tehdä jokossa oli alkoholi ja päideongelmaan ajautumisen riski..

Yliopistotasoiset aikuiset nuoret ei seurustele vajakin kanssa..

Opin sen he ei seurustele kanssani heillä tietokoneella luodun hahmon olemus..

He kun on normin mukaisesti eläviä ja toimivia ihmisiä..

He ei pilaa elämäänsä seurustelemalla minun kanssani äitinsä on ehkä psykologi ja isänsä ehkä lääkäri..

Syvällekäyvää vieroksuntaa hyljeksintää he ohittaa minut aina..Olen kehityksellisesti vajaa kehityksellisesti häiriintynyt koska valuviat
ja heikkoudet ja vahvuudet näkee päällepäin..

He ei ilmene erilaisuutensa kanssa ulkopuolisille normi ihmisiä joilla on normaali sosiaalinen elämä ja kaveri suhteet...

Jo 1980 luvulla aloitin tämän toiminan joka oli vastakohtaista muille nuorille aikuisille joilla on ongelmia siintä syystä !


Tekee kaiken kuin minä tein sen tapahtuu muutoksia elämässä joka on jo monille nuorille tie ulos ongelmista joissa he on nyt..

Minun sukupolven nuoret joilla oli siis ongelmia he vain kiusasivat sätivät pilkasivat minua..

Vieroksunta hyljeksintä pekoja epäluuloja oli psykologilla taide terapeutilla
ja muilla koulutetuilla ihmisillä..Minun toiminta olisi soveltunut monille ihmiselle jolla on oppimisvaikeus ongelmia koetella rajojaan..

Virallisesta siis opetusohjelmasta poikkeavalla tavalla..

Mekaanininen kirjoituskone 2020 luvulla oivallinen kolme vuotinen siis ohjelma eritysiryhmissä..

Etäsuhteita ei ole koska postilaitos ei sitä itsessään mahdolista todeksi näin on myös nyt tänä aikana se ei ole niin....


Joutuisi oppimaan aivojen käsien motoriikkaa ja siis sitä kärsivällisyyttä keskittymiskykyä..

Psykologit ei ole ehkä edes kiinostuneita minun kaltaisesta..

Ja tätä on eletty todeksi jo 1970 luvulta 1980 luvulle 1990 luvulle siintä tähän päivään asti..

Hyvin vähän on mikään muuttunut minun aikana..
Muut nuoret aikuiset oireili sosiaalisten ongelmien kotona oli jo siis kaltoin kohtelua...

Ja kotiolot oli ja alkoholismia..

Ja siintä johtuvien mielenterveysongelmiensa kanssa monissa tapauksissa huostaan otto johti sijaisperhe lähetti lapset lomilla kotiin..

Ja päihde ja alkoholi ongelmiensa kanssa elävät vanhemmat..

Monissa tapauksissa 6-9 vuotiaat siivoaa ja laittaa ruokaa leipoo ja hoitaa pyykit..

Valokopioitua materiaalia 100 julistetta muoviin särkyneisiin tienvarsien muovi keppeihin joita löytyi sinä aikana !


Psykologi syytti minua siintä epänormin mukainen olen siis se todella siis epänormaali...

Ja siis yhteiskunan sääntöjen normien rikkominen laadittu minun hyväksi en tottele auktoriteettia..

Minun syytäni ikäiseni vieroksuu ja hyljeksii todella siis minua ihmisenä
sitä mitä hän sillä tarkoitti sitä hän ei kerro kysyttäessä..Minun ongelmat jätti määrittämättä !

Ja hän ei vastaa kysyttäessä näitä psykologeja oli 5-6 joiden kautta ei ole eikä tule muuta kuin..

Istut toimistossa yrität vastauksilla esittää kysymyksiä joihin ei tule siis vastausta..

Ei minun käytökseen tai edes käyttäytymiseen...

Tämä on panderolli sarjan ensimäinen tuotos 1986 jälkeen tehty vanha puhelinnumero johon voit soittaa ja siis....


Kun muut aikuiset nuoret tekee vilunkipeliä juopottelee särkee paikkoja ja on epäsosiaalisia..

Ja kiusaa muita pilkaa levittää kielteisiä mielikuvia..

Kaikea erilaisuutta voi kiusata pilkata ja levittää ilmapiiriä tätä voisi aina edelleenkin kohdella niin..

Ettei kukaan ei sen kanssa ryhdy kukaan siis olemaan !

Muut heti menee tätä häiritsemään puhuu tälle minusta selkäni takana pahaa ja pilaa kaikki siis mahdollisuteni ihmissuhteisiin..

Pippolassa Käsi ja taideteolisessa koulussa 1986 - 89 tämä oli yleinen ja yhtäläinen erityisryhmien nuorten käytös toisia kohtaan..

Rantsilasta tuli henkilö joka on todella siis erityisen ärhäkkä..

Jo siis naisena puhumaan ja lietsomaan minusta selkäni takana minusta joistakin muista siis sitä pahaa..

Avoimesti leimasi muita ja siis lietsoi sitä ilmapiiriä..

Ja siis siinä koulussa..

Opettajakunan sisällä monia ristiriitoja ja erityisryhmien kohdalla oli se syy mikä sähköisti ilmapiiriä asuntolassa..

Tulin ei saanut edes aviopari asua samassa asunossa !

Asuntolan valvoja kyttäsi ne joilla oli ihmisuhdevaikeuksia ei seurustele ja oleile samassa huoneessa öisin riitoja ristiriitoja..

Psykologi ei halua käsitellä sitä väittää koulu muuta siis sitä jopa olevaa yhteiskuntaa suvaitsevaisempi paikka..

Yliopillas ja lukiotaustaiset kiersivät sääntöjä..

Ja siis siellä jo heillä oli toiset säännöt ja lähtökohdat ja edellytykset sille miksi on näin..

Ja siis he ei edes yrittäneet puuttua koulun ilmapiiriin niin se muuttuisi..