IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Suomen tuleva kohtalo..Torstai 31.03.2022 21:47

Philadelphiakoe toisen maailmasodan aikana!

Ja jo siis siintä voisi alkaa todella siis etsiä sitä siis jopa tulevaa kansallista kohtaloa..

Oli tarkoitus tehdä laiva ihmisilmälle ja sille siis tutkalle näkymättömäksi eräänlainen sähkömagneettinen energia tai siis voimakenttä..Vaihtoehtoinen tulevaisuus ja meneisyys ja se siis peiliuniversumi ja...

Lainasin tämän kuvan ja johtaisi tiettyyn mietiskelevään pohdintaan siintä mitä rajatiede ja vaihtoehto tieteet ei ole vielä käsitelleet suomen..

Kansallisena kohtalona ja tulevaisuutena vaihtoehtoisina tulevaisuutena ja nyt on tämän vuoro olla esillä ja siinä ehdoilla..

Sisältää kaiken millä voi olla merkitystä..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Avaruuslentojen ja jopa siis nyt jo tähtienvälisten avaruuslentojen tuleva kehityskulku on siinä kokeessa pohjustettu näkökulma..

Suomessa kaikki joilla lähtökohtaisesti ollut mielenkiintoa tähän..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !


Ennakoivasti stigmattu pararjalla ja sillä paradigmalla..

Ja käytännön kokeita ja tutkimusta ei ehkä ole yliopsitoissamme tehty me olemme tieteessä taantuva kansatalous jolla ei ole tulevaisuutta...

Me emme ole tieteen tulevaisuus ellemme ohita tuota ehtoa !

Ihmiskunan tulevasta kehityskulusta pois tipahtava kehityskulku..

Ja siis jolla ei ole tulevaisuutta eikä osuutta tulevaisuuteen koska kaikki muuttaa pois maasta joilla on mahdollisuus lähteä..

Sitoutumista sihen siis ei ole enään että jäisi tänne elämään ja asumaan edes olemassa tulevassa ajassa ja tilassa..

Mikään vihersiirtymä ei yksin siinä riitä!

Ja siinä todella tarvitaan paljon sitä siis muuta mihin me emme ole nyt siis edes solleet valmiita edes 1900 luvulla saati nyt..

Olette haaskanneet elämäni ja aikani tähän !

Tämä elämä täällä on ollut elämäni ja mahdolisuuteni haaskaamista ja ei mikään sielun sopimus näin pitää käydä näin sen pitää olla..

Ikäänyn ja jos elän vanhaksi..

Se on aika joka on vain minua siis itseäni varten ja ei enään ole mitään muille annettavaa siinä elämässäni..

Kun minua ei ole on todennäköisintä on unehdetaan ajallinen elämäni ja yritykseni olla jotakin..

Ja siis jolla on edes mahdollisuus...

Suomi on ollut näin siis lokeroiva ja julma lapsia ja nuoria kohtaan joka monen lapsen ja nuoren kohtalona..

Monet ei sitoudu tähän maahan sen elämään aikaan eikä tilaan koska se ei mitään mahdolista heille täällä..

Siis yrittää toteuttaa mahdollisuutta..

Pieni populaatio itsessään on riippuvainen ihmisistä!

Ja siis jotka sitoutuu siis tänne situotuotumista ei enään ole siinä edes nyt siinä siis mitassa tapahtunut..

Kaikki sitoutumisen tahto on jo siis poissa!

Ja on keinotekoisesti yritetty sitouttaa siis johtamalla aina vain silti sillä hallinollisesti ja teknoraattisesti harhaan ihmisiä..

Tämä kehityskulku suhteutuu tähän yhteiskunan talouden tilaan niin se ei enään siis kokoonnu edes kriisin edellä kuin hetkellisesti..

Ja se yhtenäisyys todella vain nyt hajoaa sen jälkeen osiinsa..

Ihmiset yrittää olla netissä tietyn kaltaista ulkoisilla mielikuvillaan joita he luo ja rakentaa..

Siis tuottamatta kuviensa sisältöihin osaamistaan !

Tämä ei ole henkilö tietokoneen luoma kuva joka on muokattu ohjelman avulla henkilö voi olla kuka hyvänsä sinun sisäisessä mielessäsi..

Minulle tämä on yliopiston käyneen ihmisen julkisuus kuvaa !Hävettää olla sitä karkea tekoista ja rumaa siis sitä luonnolista ja sitä luonnolista kesken eräisyyttään näyttää..

Kasvihuonekaasuja tuottavan pitää maksaa haittaveroa on poliittinen tiedeuskomus nyt 2021 poltopuuta ja elintapaa..


Ja tuoda esille sitä siis oikeaa elämäänsä kaikkia asioita siis sitä siis nytkin elämänsä kääntöpuolta myöten ..
Paradigma ja pararaja sekä stigma ja todellisuus on edelleen suomessa se saman 1900 luvulla vakiintuneen..

Ihmisiin ja siihen ajatteluumme!

Ja sukupolvien ketjuun siis sisäistyneen siis ajattelutavan ja sen edelleen siis todella lokeroivan luokitelevan periaatteen suhteen..Muuttumaton yhtälö minun sukupolvessa ja siintä ei pääse silti enään irti koska on olemassa...

Kehityskulku joka ei noin vain ole mitätöitävissä sitä ei ole ollut tarve edes yrittää mitätöidä..

Lapsesta nuoresta alkaen vaikutanut elämääni siintä ei pääse irti..

En voi tehdä mitään muutosta siihen kohtalooni ja ei ketään kiinnosta sitä ei voi ohittaa eikä pois pyyhkiä elämästäni..

Enään en oleta sen menevän niin tämä ei ole edes mahdolista ellei sen suhteen tapahdu konkreettista muutosta..

Voidaan todentaa on tieteellisesti havaittava todennettava ufoilmiö jota ei voida sisällyttää ihmisen luomaan teknologiaan...

Siis tällä planeetalla..

Ilmiön itsensä kokeneen kohdalla on se sisäinen ongelma..

Ja siinä on aina yleensä se siis ongelma lähtökohta aina käydään itsensä kanssa sitä syvällekäyvää siis voimakasta siis sisäistä prosesia...

Ja siis tapahtuiko se todella olenko minä sen kuvitellut tapahtuneen minulle ihmisenä..

Me elämme tällä planeetalla aurinkokunassa ja emme voi kykene sisäisesti käsittelemään tätä asiaa..

Sillä ei ole ihmisissä mitään sitä konkreettista siis sitä lähtökohtaa..

Ja jos on kyse todellisesta siis tapahtumasta miten sitä pitäisi käsitellä ja nyt siis omassa mielessä käsitellä ja hahmottaa..

Jotta voisi käsitellä ja hamottaa siinäkin pitäsi olla lähtökohtana tämä tapahtumalla on vähintää paikanpäällä 99 9900 henkilöä..

Kolektiivinen kokemus jossa keino olemassa talentaa tapahtuma uutisiin jonka jälkeen sitä ei noin vain voi ohittaa..

Ja käsitellä ei tapahtuneena koska tapahtumalla riittävä todistettavuus..
Talousjärjestelmät on osin lähes aina pohjautuneet siihen ja on aina niitä joita kohdellaan eriarvoisesti...

Ja siis todella epäoikeudenmukaisesti..

Nyt tämä muutos on siirretty taas lykätty tulevaan..

Ja siis koska on nyt siis se kriisitilanne ja tarvitaan todella siis jopa lisää resursseja sodan aiheuttaman kriisin hoitoon..

Yritetään puuttua ongelmiin ja kuten on nähty mihin kehityskulku on nyt johtanut mikä on maailmantilanne nyt..

Ja siinä ei ole tapahtunut muutosta..Koska tämä on sukupolvia iskostunut ihmisiin ehdollistunut valtion ja sen lainkäytön säädösten tulkintaan käytäntöihin..

Sillä on lain asetusten suoja ja ehdolistunut siis se käytäntö..

Pohjoismaissa naisen asema on edelleen se eriarvoinen mutta antaa sen mahdolisuuden..

Siis hyljeksiä ja kohdella todella siis hyvin syrjivästi siis vastaavasti niitä miespuolisia yksilöitä..

Ja joilla kehitykselisiä häiriöitä..

Kohtelu aiheuttaa monia kehityksellisiä ja sosiaalisia siis häiriöitä lapsen ja nuoren elämässä..

Ja se diaknoosi on yhtä kuin se luokittelusta lokeroinista johtuva siis se trauma ja kehityksellinen lisähäiriö...

Ehdolistunut siis suhtautumistapaSuomessa pohjoimaissa 1900 luvulla tapahtunut näennäinen mutos joka on edelleen eriarvoistanut lokeroinut ne ihmiset joita on voitu kohdella...

Kuten minua on kohdeltu lapsena ja nuorena jo samalla tavalla kohdeltu kehitysvammaisia ja mielisairaita..

Tätä siis kohtelua !

Jota on esiintynyt psykiatrian väärinkäyttönä ja laillisena oikeudettuna väärinkäyttönä..

Ja siis tai ihmisiä sijoiteltu kehitysvamma puolelle..

Psykitaria 1900 luvulla ottanut asiakseen määritellä mikä on todellisuus epätodellisuudet oli herkästi hoidon alaisia....


Syyksi on riittänyt jos sinulla on sisäistynyt maailmakokemus joka on jo tiedostettu läpi ihmiskunan historian..

Kuvakkeessa oleva laajentunut siis se todellisuus ja sen kokemus..

Vanha lainakuva miten fyysinen esine kuvassa on täysin alkuperäinen kuva maisema ja tila on suttuisa ja...


Tämä pitäsi kyetä muuttamaan niin sitä siis stigmaa sekä lokerointia ja luokittelua ei enään ole olemassa..

Siis ihmisarvon ja oikeuden oikeutettuna lokaan polkemisena..

Sitä minä en hyväksy..

Se on sii monelle se väärä kohtalo jota en hyväksy elämässäni enkä sen jälkeenkään ja siis se ei ole hyväksyttävää..

Siintä syystä koska..
Minun sukupolveni aikana oli näin jos osaksesi tulee jokin diaknoosi ja voit joutua kolektiivisessa yhteiskunallisessa sosiaalisessa asemassasi.

Hyljeksittyyn ja vieroksuttuu asemaan joka yhtäläinen niin jos olet nainen tai olet mies..

Ja kohtelusi on kehitysvammaisena kohtelua..Tarkoitti sitä minun kohtaloa kehityshäiriö johtui kohtelustasi jonka on se psykologisen tutkinan asikirjojen hallinolisen lokeroinin luokittelun tulos..

Ikäisiini vaikuttaa niin he myös hyljeksii vieroksuu ja syrjii aiheuttaa sen et kehity tunelelämältäsi kuten muut olet sosiaalisesti ja älyllisesti..

Altis kehitykselliselle häiriölle sosiaaliset taitosi ei kehity..

Tietokone stimulaatio kuvastaa koulutettua ikäistäni yliopiston käynyttä ja arvoiltaa voi olla jopa se...

Siis feministi ja luononsuojelija ja siis idealisti..

Ja vaatii itselleen tasaarvoa vaikka sen ohitaa minun kohdalla täysin silti hienovaraisesti...

Ja ei hyväksy ja ryhdy edes ystäväksi saati että seurustelisi kanssani ja koska..

Äitinsä ja isänsä on akatemisesti koulutettuja..

Ja siis se psykologi ja lääkäri psykiatri tai neuropsykiatri neuropsykologi asenteensa sama ehdoton kiertoilmaus..

Ja siis joka on minun kohtaloni ihmisenä nyt..

Häneen on ehdoistunut sukupolvien ketjussa se siis etuoikeus !

Jopa siihen siis sosiaalisesti ja jopa taloudelisesti parempaan asemaan ja elämään..

Olen pois suljettu joka on aiheuttanut sitä kautta elämälleni vaurion jopa kehityksellisen häiriön alkaen lapsesta..

Tämä siis syy ja kohtelu kehityksellisesti vajaana vammaisena mielenvikaisena...

Jo siis se jo alkoi toteuttaa vieroksuntaa ja hyljekisintää..

Yksi pääsääntö on ja oli parpsykologisia ilmiöitä ei käsitellä edes lapsen tasolla totena stigmataan automaatisesti..

Ja jos lapsi erehtyy sitä pitämään totena..

Psykitaria 1900 luvulla ottanut asiakseen määritellä mikä on todellisuus epätodellisuudet oli herkästi hoidon alaisia....


Sama koskee jos katsotaan olen tuonut esille todella aika selkeästi jopa jo siis lapsena piirtämiäni siis ajatuksiani ja siis niitä määritelmiäni..

Ja se ufoilmiö on ja olisi tieteellisesti tutkittavaa todellisuutta..

Lapsena 7-10 ikävuoden välillä piirsin näin pysykologin toimessa psykologinen tutkinta tehtiin myös piirustuksillani..


Suomessa yliopsitoissa ei tutkita parpsykologisia ilmiöitä osoiteta ne olisi todellisia tietelisesti tutkittavissa olevia ilmiöitä..

Ja vielä 1900 luvulla pararaja ja pardigma siis jopa todella sulki pois sen siis ajatuksen tieteeliset teoriatkin..

Ja aurinkokunassamme olisi jo vierailtu..

Ja jo useita kertoja sen olemassa olon aikana..

On mahdolista tämä on osoitettavissa nyt siis jo 2020 luvulla tieteemme itsensä asettamien..

Ennakolta määritelty tutkimusten tuloksia !

Ja asetettu todella aika lailla virheellisiä ehtoja ja virhellisten siis jopa sitä tutkimusta rajoittavien ehtojen vastaisesti..

Siis täysin siis vääräksi vääritetty!

Jopa sitä siis historiaa kuin itsensä siis tieteen itsensä siis jopa siis nytkin luomia maailmakuvallisia siis ennakkoehtoja..

Siintä mitä on siis se historiallinen valitseva ja oleva todellisuus..
Sota ei lopu !

Ja jos sotivan maan johto siinä siis vain nyt siis vaihtuu ja suuravaltana nyt siis sotiva osapuoli pyrkii voittoon sodassa hinalla millä hyvänsä..

He ei kestä sitä siis kasvojensa siis menetystä.

Ja tai sitä he jäävät sodassa tappiolle heikompi osapuoli on siis nyt se siinä vahvempi siis osapuoli sodassa..

Tyhjiöpomi on taktinen ase ja miniydinase on sitä ei vielä tarkoita syttyy ydinsota..

Ja pyritään tuhoamaan kaupunkeja siviilivastarinta murskataan..

Sama on valitseva tilanne 1900 luvulla mitään muutosta siinä ei ole nyt tapahtunut sota todennäköisesti loppuu tähän..

Ekologinen tuho jatkuu sotien myötä luononvaroja käytetään aina lisää tuhoamiseen..

Loputon kriisitilanne jatkuu mitätöi kaiken muun..

Lähiavaruus on jo saavutettu 1980 - 1990 luvulla uusia parempia koneita on kehitelty joilla korvataan kantoraketiti ......


Otetaan taktiset aseet koska ei siintä syty välttämättä sitä siis ydinsotaa taktisia aseita monia vielä ennen taktisia ydinaseita..

Kaikki pommitetaan hajalle on taktisesti voitto vahvemmalle osapuolelle
ja sodiassa..

Tuhotaan ja siis urataan luononnvaroja saastutetaan elinpiiriä..

Ase ja sotateolinen etupiiri katsoo sen uusina aseina ja likevoittoina sota tuottaa sille tulosta siihen sijoitetaan luonnonvaroja..Ainoa vastavoima joka kykenee tuhoamaan kaikki ne asejärjestelmät on ehkä se..

Siis se täysin ehkä tyhjä oletus tai ajatuskuva vailla pohjaa..

Ufoilmiön aiheuttama se oletus vaiko tieto..

Ja siis jonka todellista sisältöä ja siis merkitystä me emme voi todentaa nyt millään tavalla..
Nyt lähestyy aika ja tilanne jopa todella siis kysyä !

Ja jos ne siis 1900 luvulla kehkeytyneet siis ne väitteet siis galaktisesta sopimuksesta..

Jota galaktinen federaadio siis nytkin jopa noudattaa nimetty galaktinen valoliitto rauhan vuorovaikutuksen siis sopimus olisi todellisuutta..

On kysymys mitkä siviilisaattiot on nyt todella olemassa..

Myös näkyvässä kaikeudessa ne ei vieraile meneisyydestä tai siis siintä tulevaisuudesta ja jostakin toisesta ulottuvuudesta käsin..Venäjä saattaa ottaa jo nyt silti käyttöönsä taktiset aseet lähes siis jopa nytkin..

Jopa lähes siinä ydinaseluokassa ja myös ne siisminiydin aseet tuhotaan jos se on totta..

Ja siis jos ei ole olemme tuhon edessä..

Meditaatio ja mietiskely ja rukoilu ei riitä ja nyt on edessä tuho ja tai siis tuhon uhka..

On täysin selkeää siinä tilanteessa lopulta tuhoutuminen on ainoa syy ja seuraus siis mihin me lopulta joudumme..

Lähiavaruus on jo saavutettu 1980 - 1990 luvulla uusia parempia koneita on kehitelty joilla korvataan kantoraketiti ......


Tuhon jälkeen on ne jotka siis jää eloon myös tuhoutuu nopeaan tahtiin ei ole mitään muuta kuin...

Sitäkin siis tuhoa seuraa toinen tuhoutumisen syy ja seuraus..

Enään en näe muuta kuin tämän on joko niin tai ei ole ja tuho on lopulta väistämätön päätepeiste tälle kaikelle..

Yksinomaan suomen väestö on riippuvainen lääkeistä..

Ei ole niitä saatavilla jo se on monen elämän päätepiste ja väestömme on niin vähäinen sillä on vaikustusta elämäämme täällä..

Lapsettomuus katkaisee todella jopa sen sukupolvien kohtalon yhdeyden sisäisellä tasolla..

Johtunut elinympäristöömme siis ihmisen toimesta levitetysitä myrkyistä siis 1900 luvulla ydinkokeista ja niistä...

Siis ydin saasteen vaikutuksesta kemiallista myrkyistä..

Vain sielun sopimus on jäljellä ehdolistaa sen vaikka ette kuuntele tätä mitä minä ehdolistan nyt..

On syntynyt 1900 luvulla harhaan johtava mielikuva positiivisesta tai siis negatiivisesta ajatteulusta en ole negatiivinen...

Koska en auta ketään en mitään en siihen ole tähän tultaessa kyennyt..

Ja mediassa kaupataan tätäkin siis mielikuvaa..

Jolla todellinen vahva se siis vahva siis paranormaali kykenevyys nyt siis olevassa hetkessä.

Tiedostaa ja nähdä meneisyys ja tulevaisuus...

Monine siis vaihtoehtoisine syineen seurauksineen..

Olen tietoinen ei tarkoita tuo siis kyky olisi juuri siis todella minulla otan ihmisiltä..

Otan siintä siis rahaa siintä ja siis minäkin vain nyt siis luon tyhjää ja ei todenmukaista positiivisuutta...

Ja sitä muutos uskoa joka romahtaa muuttuu epätoivoksi..

Minun teot näkemykset todellakaan siis ei ketään muutoksiin auta..

Ottakaa selvää jo kykenette ottamaan asioista tässä maailmassa ja siis minä en voi kertoa sitä...

Elikä siis mihin lopputulokseen itsekukin ihmisenä nyt siis tulee..
Suomi on pieni populaatio se ei selviydy tapahtuu jokin tuho tai kriisitila ja ei ole lääkeitä moni menehtyy siintä syystä..

Pieni taktinen isku tuhoaa jo siis sen jo nyt kansallisen tulevaisuutemme siis jopa kokonaisuutena..

Ja on juuri näin silti kun ja mikäli on niin..

Tuleva ja jo nyt oleva siis kehityskulku jatkuu nykyisen kaltaisena..

Lähiavaruus on jo saavutettu 1980 - 1990 luvulla uusia parempia koneita on kehitelty joilla korvataan kantoraketiti ......


Saasteet ja se siis jo lapsetomuus sairaudet myrkyt ilmakehässä vedessä maaperässä on jo elämmäämme siis tuhoavaa..

Miten me olemme kohdelleet lapsiamme ja miten nuoret tämän kaiken on kokeneet kohtelunaan..

Lapsettomalla on vain oman elämänsä aika ja tila..

Ei ole mitään osuutta sukupolvien ketjuun se katkeaa pois ei ehkä enään uhraa elämäänsä..

Ja syy on siinä ja koska sillä ei kohtalon yhteyttä enään olemassa..
Minun sukupolveni nuoret yleisen kolektiivisen paineen lauma paineen ja sen kautta määriteli kohtaloni..

Ja he lokeroi minut niihin joita ei oteta sen syvemmän kolektiivisen asenteen ja lokeroinin vuoksi...

Psykologisen ja sosiaalisen siis lokeroinin luokittelun seurauksena sen siis sisäisen erittelyn jälkeen..

Siihen siis sosiaaliseen verkostoon..

En pääse mukaan koska siihen ei oteta niitä lapsia ja nuoria joille on tehty diaknoosi johti ja johtaa syrjintää hyljeksintää vieroksuntaan..Minun sukupolveni aikana ne joilla oli mahdolista kouluttautua..

Ja he oli siis yleensä naipuolisia mies kuuluu siis sillä jollakin perusteella erityisryhmiin ja mielenterveyskuntoutujiin vammais ryhmiin..

Vastaus seurustelulle ystävyydelle on minut on ohitettu aina..

Tämä jatkui aina vuoteen 1990 asti samana kohteluna pakko hyväksyä se kohtalonani..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Oli niitä ikäisiäni joilla tietoinen tarkoituskin siinä minä en voi onnistua..

Siis aikeissani seurustella he itse asiassa kävivät sitä jopa toteuttamaan tietoisesti puhuivat motivoivat muita niin toimimaan..

Ne joilla oli ilkeä tarkotuskin sitä niin motivoida oli aktiivisia sen suhteen se niin tulee olla ja niin mennä..

Tyypillisin sosiaalinen käytöshäiriö joka johtuu rakauden nälkä joka horjuttaa elämääsi monin tavoin syin on se siinä...


Jokaisen sukupolveni jo nuorena häiriintyneet käytöksen siis taustalla oli aina niitä siis syitä ja seurauksia...

Ja siis jotka johtuu siis juuri siis tästä syystä.

Ja seurauksista..

Jos minun sukupolven aikana tehtiin siis se diaknoosi lait ja asetukset jo määritteli hallintoa sen toimenpiteitä..

Ja psykologit sai vapaasti lokeroida ja luokitella minua kuulematta..

Vaikutus oli todella häiriinnyttävä sosiaalinen kehityksellinen häiriö jota nämä ikäiseni nuoret...

Todella vain silti ja siis siinäkin asiassa ehdolistivat syyksi syrjiä ja siis todella vieroksua ja hyljeksiä..

Laumapaine ja se yhteisön paine ja ehdolistus jota psykologit ja psykiatrit lääkärit ruokkii auktoriteettina..

Siintä samasta syystä 1990 kaikki tukeminen ja kouluttaminen resurssit minulta pois evätty..

Piipolassa 1986 - 89 en kuulemma tee puusepän töitä noudata koulun opintoohjelmaa ei kai ne ole puuta ......


Erityisryhmissä sinun siis sillä työnteolla ei ole samaa arvoa kuin muilla koulutetuilla olen palvelun kuluttaja...

Siis en tuottaja sitä ei tueta..

Resursseja ei edes anomalla saa käyttöönsä tiadot osaaminen rapistuu pois lopulta olet aina siis uudelleen syrjäytetty..
Parapsykologian tutkimus 1900 luvulla yliopistoissa suomessa pidetty aika lailla yliopistojen ulkopuolella..

Kirkon aseman vuoksi teologia uskontotieteet saivat silti toimia yliopistoissa aika vapaasti mutta..

Psykitaria 1900 luvulla ottanut asiakseen määritellä mikä on todellisuus epätodellisuudet oli herkästi hoidon alaisia....


Kaikki tutkimus joka voisi osoittaa ilmiöillä on tieteen kannalta katsoen ja tutkimuksen kannalta katsoen näyttöä sitä voisi jollakin menetelmällä..

Todentaa oli kokonaiskuvassa suljettu pois yliopistoista..

Vanha lainakuva miten fyysinen esine kuvassa on täysin alkuperäinen kuva maisema ja tila on suttuisa ja...


Vaikka tuo kohde olisi ihmisen itsensä siis luomaa teknologiaa se muoto ja olemus on ufoin omainen kokeellinen laite tai kulkuneuvo..

Turvasi supervaltojen sotilaallisia etuja sitä ei tutkita todellisena ilmiönä tai tapahtumana maamme ilmatilassa..

Alkuaine 115 vakaampi muoto on valmistettu josskin siis jopa armeijan salaisessa projektissa 1900 luvun lopulla kait..

Ihmisen itsensä rakentamat koealuakset on ehkä 50 vuotta aikaansa siis edellä ei ihmissukupolvia...

Ja koska siinä tapauksessa sen todellinen siis alkuperä on maanulkopuolinen...

Ja jopa aurinkokuntamme ulkopuolelta peräisin olevaa teknologiaa..

Mars on kuoleessa tilassa oleva planeetta..
Psykiatriset hoitolaitokset jo alkoivat luokittelemaan psykiatrisen hoidon ja hoidolisen toimenpiteen kautta...

Sitä joku eli tässä sisäistyneessä tilassa..

Määritelty kirkon ja tieteen sisäisellä sopimuksella pararajat paradigma ja psykiatrinen stigma mikäli joku kokee tai ajattelee maailman näin..

Psykitaria 1900 luvulla ottanut asiakseen määritellä mikä on todellisuus epätodellisuudet oli herkästi hoidon alaisia....


Toinen diaknoosi tarkoitti tässä asian yhteydessä sitä siis kehitysvammaista kehityksellisesti jälkeen jäänyttä..

Lapsen tasolla ja on aikuinen on luokiteltu kehitysvammaisena ja siintä riippumatta vaikka on niin...

Ne siis esiisämme kokeneet mieltäneet maailmaamme todellisuuttamme jopa siis noin ilmentyvänä ja olevana totena..

Lapsena 7-10 ikävuoden välillä piirsin näin pysykologin toimessa psykologinen tutkinta tehtiin myös piirustuksillani..


Lokerointi ja luokittelu sisälsi lapsen ja nuoren sosiaalisen taloudellisen ja sen siis yhteiskunallisen aseman määrittelyn..

Vaikuttaa minun sukupolveni aikana sen jälkeenkin hyvin siis jo monen ihmisen kohteluun lapsena ja nuorena..