IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Ja on vielä yksi kysymys..Maanantai 30.05.2022 23:57

Osalle siis jopa nyt siis elävää ihmiskuntaa jo se on vaikea kysymys mars planeetalla olisi...

Miljardeja miljoonia siis vuosia vanhoja argeologisia kohteita..

Olisiko tuo mars ohjelmissa ei ole haluttu löytää ja mistä syystä olisi näin on kysymys jos se on niin todella ollut...


Heille on annettu vähemmistönä valta päättää se jopa siis löytääkö..

Nyt siis tiede mitään siis niitä näyttöjä olisi ollut tai olisi niitä nyt olevia siis siviilisaattioita toisilla planeetoilla..

Fossiili ja olisi löydettävissä mars planeetalta on osalle ihmiskuntaa juuri se mitä he ei halua nähdä tieteenä ja totena...


Muuttaisi maailmankuvaamme monin tavoin poliittinen ongelma joka olisi itsessään asiantilanne..

Ja siis jota he ei halua kokea tai nähdä totena..

Aiheutuisi muutoksia joilla on pitkällisiä vaikutuksia elämäämme täällä ja he siintä syystä yrittäneet....

Juuri sitä ennakoisen estää tulisi tieteemme läpimurto..Monilla on motiivi miksi näin toimittu ja tai kohdeltu jopa lapsia ja nuoria koska he on tulevaisuus..

Jota ei haluta nähdä totena..
Olen nähnyt tässä maassa ihmisiä joiden elämän arvo ja muisto on todella poistettu kun he kuolee..

Ainoa mikä muita ihmisiä kiinostanut heidän elämässään on !

Ongelma jota ei ole kyetty ratkaisemaan on jätehuolto ja sen tuottamat ympäristöhaitat ja levittää edelleen tauteja !


Ne nykyrahassa olevat 39900 euron säästöt jos siis se henkilö on ollut se kehitysvammainen tai siis mielenterveyskuntoutuja..

Asunnon kinteistön huolinta on heittänyt valokuvat ja esineet joille ei ole haluttu hakea sitä henkilöä..

Ja siis joka ne ottaa talteen..

Ihmiset ei juurikaan kokoonnu muistemaan yhteen kuin vain jos on voitu järjestää hautajaiset..

Ja jos ei sitä ei ole vain voinut olla ja sitä ei voitu järjestää on niin siis se mikä on vain tapahtunut ja siinä on se siis kaikki..
Miten ja millä tavalla lapsia ja nuoria joko siis luokiteltu lokeroitu ja siis sijoitettavaksi joko..

Niihin siis kehitysvammaisten laitoksiin..

Kaikki laitoksiin suljetut ei ole olleet kehitysvammaisia..

Ja tai psyykkisesti sairaita ja siis sinne joutumisen jälkeen he on joko siis taantuneet tai sairastuneet elämänsä on kieroutunut..

Lahjakkaita CP - Vammaisia ja tai nykyisen luokittelun siis jo mukaisesti siis ulkomailla 1966 jälkeen tuli se MBD oireyhtymä..

Sisälsi ADHD tai asperger tapaukset ne siis mukautettu diaknoosiin joka oikeuttaa toimenpiteen..

Ja joka tuhoaa kokonaisuutena elämänsä siis mahdollisuuden..

Osahan oli älyllisesti ja kehityksellisesti katsoen kykeneviä opiskelemaan jopa yliopistoissa ja lukioissa erityisammattikouluissa..

Työkykynsä tasolla on aina siis joitakin rajoitteita..

Ja tai osaamista tuetulla ja sillä myönteisellä kohtelulla ja motivoituneella ja motivoivalla kohtelulla..

Lapinlääni ja pohjoisuomi kainuuta myöten seulottu perusteilla joita voisi määritellä ihmisarvon ja oikeuden loukauksena..

Kun 1990 luvulla laitoksia ajetaan alas..

Ja siis tätä ei haluta nähdä totena koska tämä olisi merkinnyt poliittisesti taloudellisesti katsoen sitä menoerää valtiolle..

Piirsin avaruusaluaksia psykologin tutkinassa seuraus oli psykiatrinen diaknoosi sairaus määritelmä lääkäri vahvisti...


Hamotus ja Tarkkaavaisuus häiriö ADHD ja asperger kohtelu on sitä mitä kouluttamatoman ihmisen ymmärrys pitää silmin nähden lahjana..

Voimavarana ja kehityskelpoinen lapsi ja nuori psykologin ja psykitrin ja neuropsykitrin neuropsykologin toimessa perustelu toimenpiteille..

Tätä ei ole huomioitu teknisesti toimivia välineitä johtimia pattereita myöten niitä oli noin 10-19 kappaletta tehty.......


Tekemäsi toimivat laukaisulaitteet on perustelussa diaknoosissa laissa ja asetuksissa ajan yhtiekunan toimintatavoissa perustelu toimenpiteelle..Ei voitu näyttä todeksi sijoitusta kehitysvammalaitokseen suljetaan siis yhteiskunan ulkopuolelle..

Ja on siis kehityksellisesti katsoen jälkeenjäänyt..

Laitoksia on lakautettu 1990 luvulla ja sieltä vapautui kymmeniä ihmisiä joiden elinkautinen ranagistus oli joutua sinne..Kehityksellisesti katsoen vammauttaa ihmisen..

Ja tämä todella taantuu kehitysvamaisen tasolle ja ei kehity työkykyiseksi...

Siintä syystä ei ole lakisääteistä..

Ja ennakolta määriteltyä sitä tutkinalista tulosta ja sitä diaknoosia ja tai sisältämää siis koodia..

Ja jolla voidaan lain ja asetuksen ja tutkinallisesti psykologisesti arvioida henkilöä..

Käytetty menettelyä lapsi ja nuori piirtää ja ilmaisee syvimpiä tuntojaan on avomielinen tai sulkeutunut ympäristöltään..

Olin kolme kuukautta laitoksessa jossa saattoi olla koulukiusaamistakin monimutkaisempia ongelmia..

Ja sen toisen hengisen ja fysisen koskemattomuuden siis loukkaamista lasten ja nuorten häiriintynyttä käyttäytymistä..

Ja jotka on muita häiriintyneempiä he sitä siellä todella aiheuttaa..

Moni näistä joutunut siis sen jälkeen kun laitos on siis lakkautettu muihin siis laitoksiin..

Elikautinen sijoitus joka 1990 luvun alussa laitoksia lakautettu ja he on vapautuneet..

Ja sinä aikana lopulta vain taantuneet kehitysvamaiseksi..

Lapsena 7-10 ikävuoden välillä piirsin näin pysykologin toimessa psykologinen tutkinta tehtiin myös piirustuksillani..


Siis voimavarojensa osaamisensa ja sen luonnolisen siis kehityksellisen resurssinsa mukaisesti..

Suojatöissä 1980 luvulla maksat 65 euroa kuussa suojatyökekukseen ja saat takaisin 60 euroa pakaksi katsotaan tuo 5 euroa kuussa..

Tätä jatkuu ikäihmiseksi asti ja työkykysi voi olla tasolla jolla voisi jo
silti maksaa eläketuloon puolet lisää verotonta toimeentuloa..

Toinen on työkykynsä maukaisesti tasolla voisi saada palkkaa ja siis sinä aikana ei saa eleäketuloa..

Toisaalta heidän elämän laatunsa elämäntasonsa koheneen juuri siis sille tasolle..

Joka kantaa eläkeikään asti..

Säästyin nipin napin tuolta kohtalolta sitä ei voitu saattaa siihen samaan siis kohtaloon..

Aiheuttama havaittava siis kehityksellinen vaurio elikä se siis vamma on silti nytkin siis totta ja vaikuttanut elämääni ja käytökseeni..

Ikäiseni varsinkin ne siis naispuoliset ja koulutetut kehitysvammaalan ja mielenterveys alalla toimivat.

Saattaa luokitella lokeroida muita ja mikäli on edelleen sillä alalla !

On norminmukaisesti oireettomat ja oireilevat muusta massasta todella poikkevat yleensä he on miessukupuolta.

Heidän siis niitä sisäistyneitä ennakkoluuloja pelkoja ei mikään koulutus poista..

Ja toimineet laitoksissa ja asenteet siirtyy 2020 luvulle asti uudelleen siis työyhteisöihin..

Ja osaksi sitä nyt sitä siis kolektiivista työyhteisöä ja elämäämme he ei kykene edes..

Sen oman tahtonsa varaisesti sitä koulimaan itsestään pois ..

Sosiaalista luokitelua ja sitä lokerointia ja määrittelyä ei voida ohittaa ja kun he saattaa vaatia miehiä kohtelmaan naisia tasaarvoisemmin..

Kuin he ei omassa siinä siis omassa sukupuolessaan siis ole siihen samaan valmiita..

Ja he sitä kykene edes myöntämään totena..

Vastareaktio voi olla oireileva henkilö joutuu toisen silmätikuksi heti kun muita alan ihmisä ei ole paikalla tilanne kiristyy..

Olen tähän sisältyen siis monin kertaisesti muita suhteellisella asteikolla katsoen sisäisesti poikeuksellinen asian tila..

Ja kun tuo sisäinen minä vaikuttaa jo muihin ihmisiin vaikka en sitä toisi esille sosiaalisessa tilassani..

Sisäinen tietoisuus on sillä toisella siis tasolla vaikka sitä en niin arkimielen tasollani miellä sen niin olevan..

Se ei ole mielenpimeyttä on siis tietoisuutta jota ei ymmärretä tiedostavana mediaalisena siis moniuloteisena mielen tilana..
Työttömyysturva ei ole se auttamisjärjetelmä !

Elämän laatu ja elämäntaso kärsii siintä sen taso ja laatu lait ja asetukset on tehty tietoisesti syrjiviksi ihmisarvoa ja oikeutta heikentäviksi !Osuu lapsiin ja nuoriin ja jos ainoa auttamisen näennäinen lakisääteinen menttely on mielenterveysapua omavatuu osuudella..

Ajetaan ahtaalle maksat siintä jotakin joka ohjaa sinua hakemaan sitä siis apua..

Joka ei ketään auta siintä ei ole mitään todellista apua..
Mars olisi ollut miljoonioavuoasia elinkelpoinen johtaa jo siis no siihen siis ajatukseen planeetta oli joko väliasema..

Syntynyt siviilisaattio ja se magnetosfääri oli olemassa ja siis jopa silti siis vakaa..

Ja siinä oli siis miljoonien vuosien syklidi olla elinkelpoinen planeetta..

Olisiko tuo mars ohjelmissa ei ole haluttu löytää ja mistä syystä olisi näin on kysymys jos se on niin todella ollut...


Asutettu ja asuttu planeetta miljoonia vuosia jonka jälkeen on kuolleessa tilassa joitakin siis vuosimiljoonia..

Nikolai Teslan löytämä sateliitti oli toinen tähtien välisen siirtokunan luoma valvonta sateliitti ja siis joka tarkailee planeettaamme..

Kuva on muokattu lainaus jolla voin esittää ajatuksen siintä..

Planeetalla on voisi olla argeologisia kohteita fossiileja..
Sukulinja katkeaa juuri siis siintä kohdasta lakkaa olemasta joka myös vaikuttaa tulevaan kansalliseen kohtaloomme..

Ja niin pieni populaatio pienikin muutos vaikuttaa kaikkeen..

Vaikuttaa moneen on vaikutuksiltaan merkittävämpi kuin maassa jossa on siis 40 -50 miljoonaa ihmistä..

Ja siis joista suurin osahan on lapsia nuoria aikuisia..

Lapsuus ennen koulua ja koulussa vasta tuli vaikeita ongelmia vastaan karjalan murre ja sitä on muualta muuttanut..


Kotiolot oli turvalliset isovanhemmat kahdesta suvusta äitini puolella on jatkuvuus..

Ja isäni puolella sukulinja joka nyt lopulta kait katkeaa pois..

Isoisäni ja tämä veljensä kanssa nainut sisaret samasta suvusta joka on toisen sukulinjan päätepiste..

En silti ole muuta kuin syvällisesti katsoen pohjatoman surullinen siintä sielun sopimuksestani..

Se yksi psykologi ja lääkäri toimenpiteillään aiheutti lisää ahdistavia traumaattisia kehityksellisiä häiriöitä..

Ja ne monet siis ympäristömyrkyt aiheutivat siis sitä hedelmättömyyttä ja sairastumisen riskin..

Joistakin tämä on merkityksetöntä myrkyt laskeumat joita ihmisen on jo tiedetty kylväneen 1900 luvulla oli isäni kohtalona..

Huonoilla suojavarusteilla välineillä jäi myrkkyjä pihamaalle ja se todella aiheutti..

Siis ihmiselle jo altistumisen riskin ja sairatumisen riskin..

Kehityksellinen häiriö aiheutui kohtelusta yhteiskunassa oli ne lait sekä ne toimenpiteet diaknoosi oikeutti kohtaloni oli..

Oli vielä riski joutua laitokseen pysyvästi..

Ne jo siis 3 kukautta sitä aiheutti lisää traumoja kehityksellisiä häiriöitä elämääni ja se katsotaan kehtyshäiriönä..

Siis sairautena ja lapsen nuoren vammaisuutena vaikka se on aiheutunut..

Toimenpiteistä aloitti se yksi ensimäinen psykologi ja lääkäri joka on se seuraus on syynä..

Se on sen seuraus miksi on niin menetelty ja toimittu valtion lailistamasta siis toimesta käsin..

Isäni ja Äitini ei kyenneet toimimaan niin niin ei olisi voitu menetellä siis toimia jos he olisi pitäneet..

Siis siintä sen tiedostaen huolen niin ei toimita..

Oli mahdolista ohittaa valtion toimenpiteet jos sen ongelma tiedostaa ja osaa toimia oikein kiertää se..

Uskovien pelottelun ohittamisen ohella asioihin voinut vaikuttaa..

Turvalliset olosuhteet kotona on voitu osata akateemisesti koulutetuissa suvuissa muokata turvaverkoiksi..

Ja sitä ei ole niin voitu niin siis tehdä..

Jopa Cp - Vammaisesta se aivan päällepäin ole nähtävissä voinut tulla
se pappi ja yrittäjä..
Muissa siis jopa vastaavissa tapauksissa lapsena jo siis päätynyt jopa siis niihin kehitysvammalaitoksiin..

Ja joka on tuhonnut monen lapsen ja nuoren elämän..

Turvallisuus turvaverkko kahden suvun isovanhempien käsissä joka mureni sitä myöten he poistuivat ajallisuudesta...


Hautaan isoisäni hautakivenkin siis itseni mukana ja siis koko sukulinjan johon kuulun..

Ja siinä on se minun hautajaisia ei siis järjestetä sitä ei edes siis tarvita järjestää ...

Ja siis siihen ei ole osallistujia..

Ja koska muistoni menee jätteen ja mukana !

Ja siis kukaan ei muista en enään tämän vuoden jälkeen..

Olen nähnyt vastaavia kohtaloita heidän muistonsa valokuvansa kaikki on heitetty jätevaunuun hävitetty pois..

Ongelma jota ei ole kyetty ratkaisemaan on jätehuolto ja sen tuottamat ympäristöhaitat ja levittää edelleen tauteja !


Ihmisarvoni oli lähestulkoon sama asian tila kuin kehitysvamaisen ja tai siis mielenvikaisen mielisairaan ihmisarvo on siinä kuvattu..

Miten te kohtelette lapsia ja nuoria siinä on tulevaisuutenne..

Ja siis se kohtalonne on siinä kolektiivinen karma syy ja seuraus joka on yhtä kuin..

Lapsena 7-10 ikävuoden välillä piirsin näin pysykologin toimessa psykologinen tutkinta tehtiin myös piirustuksillani..


Lahjoillasi ja siis voimavaroillasi ei ole merkitystä ja valtio voi ne sysätä ne siis vääräksi kohtaloksi..

Ja siis hallinnon toimet ja viranomaistoimin..

Se siis kasallinen siis se nähtäväkin siis oleva valitseva siis se tulevaisuus..

Muuttuu kuin näitä kohtaloita on siis useita tuhansia sillä on merkitystä populaatio on niin suppea..

Jossa se yksilön merkitys arvo jo korostuu samoin kohtelun merkitys on siis niin suuri vaikutin..

Outlander matkantekijä..

Ja se aika tila vaikuttaa kohtaloosi enemmän kuin mikään karma syy ja sen seuraus on kohtelu..

Ja siis miten ne siis ihmiset kolektiivisesti sinua kohtelee lapsena ja nuorena..

Tässä ajassa jossa elän..

Ei siis kukaan ei välitä siintä mikä on sen siis väärän kohtalojen siis se vaikutus..

Talouteen ja yhteiskuntaan ja siis siihen mikä on sen siis se seuraus jo kolektiivisesti katsoen..

Miten olisi voinut vaikuttaa siis sen vuoden 1990 jälkeen nyt olevaan ja kun se neuvostovaltio hajosi..

Kehityskulun olisi voinut osin jopa siis estää jos olisi ennakoiva käsitys miten voi toimia siinä tapauksessa..

Ukraina olisi voinut 6 vuotta aiemmin valmistautua nähtävissä olevaan monin tavoin ennakoiden sen tulevan kehityskulun..
Maailman laajuinen katokausi!

Ja siis miten me olemme siis siihen valmistautuneet siihen mitä olemme tehneet ja siis äänestäneet ne valtaan joilla valtuutus..

Kilpailuttaa alueellinen talous niin heikolle perustalle se aiheuttaa lopulta sen ei ole katokauden ylittävää siis sitä varmuusvarastointia ei ole..

Tälle ongelmalle sillä siis kansallisella tasolla sille ei ole tehty mitään..

Ja siis on niitä siis olevia ja toimivia systeemejä ja siis varmuusvarastoja ja siis riittävästi..

Juuri siis sitä varastoitavaa ylituotantoa ja siis huoltovarmuutta sen kriisitilan siis varalta..

Tämä on tuon näkemyksen alkuperäinen siis se versio joka on tehty siis sen 1990 luvun alussa ja siis vuoden 1989 jälkeen..

Neuvostovaltio romahti alkoi nykyinen kehityskulku !

Ollaan yhden yhteiskunalisen siis kehityskulun tien päässä jossa ollaan tultu alkuperäisen siis version ja näkemyksen alkuun..

Maailman laajuinen katokausi maataloudessa miten olet valmistautunut siihen ihan pelkällä asteella et selviä ja siis !


Vuonna 1990 tämä ohitettiin kun ylikansallinen keinottelu ja poliittinen siis se ilmapiiri muuttui kielteiseksi..

Siis kohtuuliselle osin siis ekologisesti toimivalle taloudelle..

Taloudelle ja talouden toiminalle..

On asetettu monia siis ehtoja jotka on jo siis sillä 1900 luvulla jo todella kuorineet pois alueellisen tuotannollisen rakenteen..Paavolan ja luohuan meijärit ja siis nyky teknologilla toimiva alueellinen toiminto nyt maksetaan tuottajille ne ei tuota elintarvikkeita..

Ihmiselle korvaa teolista lihan tuotantoa..

Ja siis viljan ja energian käyttöä siis siis teollliseen lihan siis tuotantoon korvaa sitä pienimuotoisella kausiluontoisella tuotannolla..

Ja tuotannolle jolle ei ole enään perustetta..

Palautetaan tuotannollinen ekologin tasapaino !

Ja niin ne 59 % kaikesta siis tuotannosta sitä siis alueellista tuotantoa..

Ja 40 % prosenttia voi olla silti sitä tuontia ja vientiä riippuen aina siis satotasosta..

Katkaistu ylipitkät tuotanto ketjut siltä osin ja korvattu aina alueellisella huoltoverkolla..

Ja joka omaksuu jopa tuotujen varaosien käytön vaihdon ja valmistamisen taidon.
En ole naegatiivinen en ole positiivinen ihmiskunta päättää kohtalonsa sen vapaan tahtonsa mukaisesti..

Ja suomen osalta sielun sopimus purkautunut ja ihmiskunan osalta se on siis se loppuelämäni..

Päästän irti vaikka sielun sopimus jatkuu elämäni loppuun asti ei ole mitään muuta ihmiskunta tekee nyt valintansa !


Muut tekee valintansa ja menee sen mukana mihin he uskoo mitä he pitää siis totena..

Ei ole lapsia ei lastenlapsia väärä kohtalo purkaa sielunsopimuksen pois ja ihmiakunan kohdalla on lopuelämäni ei muuta..

Ydinsodan jälkeistä ihmiskuntaa ei täällä ole olemassa ei ole historiaa eikä ole muuta kuin autio planeetta ja se siinä..Toinen valinta on olemassa sanon voi olla sille ei ole silti mahdollisuutta ja ei ole negatiivisuutta ei ole positiivisuutta..

On mahdolista olisi tai olisi...

Galaktinen Federaadio ollut olemassa ja voisi olla niin..

Ja mutta ei ole mitään varmuutta ja tai kongreettista siis sitä näyttöä suuntaa eikä siis nytkään toiseen...

Kukaan ei ehkä ole siellä meitä auttamassa tai uhkaa millään tavalla ja
meditaatii sisäinen tilani on nyt silti neutraali..

Rytmihäiriö opettaa sen ja lopulllinen sisäinen tilani on siinä ja muuta ei ole..

Kaikki muu on merkityksetöntä enään sillä..

Me jäämme en tule siinä esille sinä ja muut pidät minua joko friikkinä ja tai mielenterveystapauksena tai hulluna vammaisena ja..
Väärä syy ja sen seuraus on nyt yhtä kuin toisin sanoen se väärä karma ja jonka syynä..

Valtiolla on lait ja säädökset ja ne siis jo asetukset joiden mukaisesti on silti toimittava..

Siinä on vielä se yksi todellinen oikean päätöksen silti mahdolistava siis mahdollisuus..

On lain ja asetuksen tulkinta on mahdollistanut sen siis väärän päätöksen teon jopa tietoisen ohittamisen..

On tuo valtion ja yhteiskunan 1900 luvulla laillistama asiakirja..

Psykitariassa ja Kehitysvammapoulella on voitu tehdä tietoisia siis niitä väärinkäytöksiä..

Ja koska aika ja yhteiskunta jopa silti tietoisena kolektiivisena tilana ne mahdolistanut käytäntöinä

Siis poiketa laista ja asetuksista..

Ei ole psykiarista perustelua tehtyyn päätökseen ei ole voitu hyväksyä sitä lapsella on muusta..

Ikäisistään siis ehkä todella silti poikkeava maailmankatsomus ja näkemys..

Ja jossa prapsykologian ja jopa siis tieteen suhteen sitä...

Siis itseensä jo koontunutta ja siis sitä siis selkeästi sisäistynyttä luovaa sinäsä myönteistä siis järkevää tietoisuutta..

Lapsena 7-10 ikävuoden välillä piirsin näin pysykologin toimessa psykologinen tutkinta tehtiin myös piirustuksillani..


Ei kuulunut millään syyllä eikä sen siis sillä seurauksella sielun sopimukseeni elää tämä elämä täällä..Yhden tai siis kahden siis psykologin..

Ja muutaman lääkärin siis kirjoittama siis se asiakirja siis jolla oikeutettu tapahtumien ketju..

Aiheutuu joko kehityksellisesti jälkeenjääneenä kohtelu tai..

Vammaisena kohtelu on oikeutettu asiakirjalla jonka sisältö on syy ja sen seuraus joutua kokemaan tuo kohtelu..

Ja kohtalo nyt siintä seuraa sielun sopimus vääristetty siintä seuraa juuri se kohtalo joka on vääristänyt aiheuttanut korjaamatonta pahuutta..

Minä sen annan anteeksi mutta se ei ole enään silti anettavissa anteeksi koska sitä ei voitu...

Vetää siis minun elämästäni ja ajasta pois ja nuorena aikuisena niin sitä ei tapahtune siinä mielessä ja muodossa..

Jää siihen olemaan niin ja siintä silti aiheutuu riipumatta minusta tai siis minun tahdostani...

Sitä siis lisää jälkeeni tulevaa pahuutta..

Joten se siintä en kait voi sille mitään ihmisenä..
Valitettavasti on niin ellei tämä ole se siis sillä on tarkoitettu!

Sen siis meille esitetyn siis galaktisen valoliiton taustalla ja ihmiskunta jatkaa sotia kuin on tähänkin asti ollut..

Ja lopputuolos maapallon elämän kokonaisuutena siis tuhoava sota..

Resurssit edelleenkin siis käytettään sotiin ja siis jälleenrakennukseen ja aseteollisiin tuoteisiin..

Ja joiden tuloksena saastuminen myrkyt leviää ilmakehään ja jo saatuneeseen siis maaperään ja veteen..

Vain silti jatkaa itsetuhoista sotaansa itseään vastaan..

Mikään ei muutu on turha kuunella niitä jotka..

Silti väittää henkinen siis itsensä hajoittaminen jotkut ottaa siintä rahaa muuttunut keinoksi ylläpitää hyvää elintasoa elämäntasoa..

Ja siis muiden kustannuksella...

Siis muuttaa kaiken ja jos se niin siis todellisuudessa siis vain vaikuttaisi elämäämme täällä muutos olisi jo tapahtunut..

Eräässä mielessä kritinuskonon ohella syntynyt uuden kaltainen uskonto koska kaikki muuttuu..

Aina uskonnoiksi tai filosofisiksi oppirakenelmiksi..

Aivan samalla tavalla kuin uskonnollisissa yhteisöissä vallan ja talouden toiminta sanelee kaiken..

Vääristyy ja siis vain aina ja uudelleen todella siltikin rajoittaa vapaata sielullista tahtoa tuoda esille...

Siis muista poikeavia ajatuksia elämästä..

Muutokset olisi jo tapahtuneet aikojen saatossa..

Lupauksia joilla yritetty siis vain ajanmukaistaa syvempiä käsityksiämme siintä mitä on hengisyys..

Outlander metkantekijä sarjassa..

On silti monia siis vihjeitä miten tämä vaikuttaa ihmisiin ja tapahtumien kulkuun sinä aikana..Mikään puhe tai siinä käsitellään sanoja positiivinen tai negatiivinen ei ole saman asian kaksi käntöpuolta joista on tehty..

Kritisuskon hyvän ja pahan vastakkain asettelun määritelmän nykymuoto joka ei mihinkään hyvään johda..

Ja tai edes mihinkään nykyistä pahempaan siis pahaan johda..

Henkinen hajoittaminen on menetelmä rauhoittaa syvin mielentilasi ja olla elää sisäisessä harmonisessa siis rauhassa itsensä kanssa..

Siintä on tehty käsitteelinen merkitys joka on saanut uskonnon muodon ei sinänsä siinä ole huono asian tila mutta..

Tuomitaan negatiiviseksi ja siis jos asettaa lisää itselleen kuin siis muille kysymyksiä vastauksilla vastaa kysymyksillä vatauksiin..

Ihmiskunta ei omin voimin kykene evoluutio hyppyyn..

Ja sille siis jopa tähän asian tilaan puuttumiselle on nyt jo aika olla totta monella tavalla ja muuta ei ole mahdolista enään olla..