IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Mitä minä olen tehnyt siintä ei tarvinnut edes olla kiitollinen..

Ja siis kun sitä ei ole enään siis tarvittu..

Ja siis minut on aina vain siis ohitettu ja silti siis vain sysätty ja syrjään sysätty ja useinmiten kysynyt..

Ja kun minä nämä teen rivien välissä luvan kysymisen ongelma..

Oli itsestään selvyys tein ne kesäkioskille kyltit ja sen muun myöhemmin kun tuli minua ja sitä ei tarvita..

Paikalliset poisti ne päättivät ja tekivät siis niin sillä tavalla he on minua aina kiittäneet siintä..

Ja siis vaikka se olisi miten sovittu..

Juliste on peräisin 1999 luvun lopulta ja - 2000 luvun alusta monena vuonna uusittu juliste aina vuoteen 2012 asti...


Kuka hyvänsä ammattitaiteilija olisi tekemällä noin saanut ainakin paikallis lehden tai useamman huomion osakseen..

Tämä ei ole minun elinaikana muuttunut ja miten marginaalissa eläviä on siis aina kohdeltu..

Vuosien 1986 -90 välillä yritin irrota lokeroinnista luokittelusta joka sulkee mahdollisuuksia pois elämästäni ja siintä !


Vaikka olisin tehnyt enemmän ja kohteluni olis ollut samaa jos olisin silti voinut..

Ja olisin tehnyt siintä asian tilasta silti silti mitenkään siis nyt riippumatta enemmän..

Joka tapauksessa syrjäytetään...

Ja nyt kun en voinut tehdä mitään loputulema on silti sama kuin en olisi tehnyt mitään koskaan..

Kolektiivista kohtelua joka koskee hyvin siis monia ihmisiä..

Varautunut sen suhteen nyt voi olla yhden syrjään sysäämisen syy ja se seuraus joka on minusta riippumaton syy..

Se kohdennetaan narginaalissa eläviin ihmisiin..

Tästä syystä on kohtuulista paikalliset ei esitä siis kiitosta..

Ja siis jota seuraa tuo ikävä näpäytys koska se on se laitimmainen kerta siinä syyssä..

Elämäni lopputulema on siinä tehnyt kaiken siis täysin turhaan ja omalta kannaltani katsoen se on siinä nyt..

Nyt on niin..Sunnuntai 26.06.2022 23:11

Ei tunnu menevän perille ymmärrykseen ja en siis ota vastaan ketään tai mitään mikä merkitsee joku nainen tulisi nyt siis elämääni..

Tämä on tästä edes siis se valitseva pääperiaate..

Aito kuvakin on korvattavissa ei olevalla siis stimulaatiolla et edes poistu tietokoneeltasi..Olen ikääntynyt en tiedä edes sitä elänkö vanhaksi vai katkeaako elämäni jostakin syystä tai terveydelisestä syystä..

Tietokoneen ohjelma ja siis ohjelmoitu siis sitimulaatio on kuvaksi tehty ja henkilöä ei ole edes olemassa kuin vain..

Sinun siis niissä siis mielesi siis kuvitelmissasi ja johon tämä kuva ohjaa sinun elämäsi nyt..

Otan käyttöön ehdottoman itsesuojelun..

Ja siis sen aika siis selkeän perusteen edes ikäiseni ei voi olla elämässäni kuin ja vain jos olen huvipaikalla siinä yleisön keskellä siis..

Tilataide tila 1986 - 89 oli näin olen sen kautta kuvannut tämän näin tässä kohtaan oli pöytä sinä aikana jona siinä....


Olen vain siintä syystä tavattavissa..

Koska siis minun ikäiselle ei ole muuta paikkaa siis juurikaan siis ja tässä lähialaueella johon on jonkin verran taloudellista varaa..

Paikka on osanen minun elämäni meneisyyttä..

Olen osanen sitä meneisyyttä..

Vuosien 1986 -90 välillä yritin irrota lokeroinnista luokittelusta joka sulkee mahdollisuuksia pois elämästäni ja siintä !


Ei ole mitään tähän aikaan sisältyvää syytä olla siellä kuin ettei ole ollut muuta paikkaa jossa olen ulkopuolinen tarkailija..

Matka suunitelma joka ei vaadi pakkilainaa joka on rahaan perustuvan taloutemme suhteen perusteiltaan jotakin muuta ?


Tähteläistaustani on tadu siintä syystä sitä mitä olen tehnyt ei pakalliset ole hallunneet kirjatata paikan ja tilan siis lähihistoriaan..

Tästä on hyvä ottaa maailmaasi avartava matka suunitelma joka ei vaadi rahaa eikä pakkilainaa sillä he sitä käytä ?


Taiteeni on sen suhteen ulkoinen ilmentymä..

Sitä ei ole siintä syystä kirjattu paikkakunan historiaan..

Ja koska siis se erityis ryhmiin kuuluminen..

Olen tehnyt tämän 1986 -89 paikalliset ei sitä kirjoita paikalliseen historiaan joka on vaikuttanut kaikkeen siihen.....


Vaikuttaa tähän asiaan monin tavoin ja on haluttu virallisesti sitoa minut siihen diaknoosiin sulkee minut pois ulkopuolistettu elämä..

Vieroksunta syrjintä hyljeksintä ja ne siis ikäiseni ei ota minua joukkoonsa olen sen suhteen ulkopuolinen..

Lähestyy minua niillä syillä otaksuu minun olevan avun tarpeessa on jo erehtynyt omiin luuloihinsa ihmisenä on aina siis monia oletuksia..

Tälläistä kuvaa ei oteta ellei artisti ole tähän suostunut se ei ole mahdolista edes olla näin koska olen yleisön edessä...


Tälläistä kuvaa ei oteta tunkeilemalla ilman suostumusta koska yleisön edessä ja vain hetkellinen suostumus..

Ja olen sanonut kuva julkaistaan..

Jos tätä ei tapahdu moni artisti jää lopulta marginaaliin..

Ja siis kun hänen se siis hetkellinen menestys on poissa..

On kyse siintä on jokin historiallinen tallenne saatavilla joka on kietänyt maailmaa kuvana...

Ja siis joka uudelleen uran alku pisteessä..

Juliste on peräisin 1999 luvun lopulta ja - 2000 luvun alusta monena vuonna uusittu juliste aina vuoteen 2012 asti...


Yritän kommunikoida ihmisten kanssa...

Ja siis en ole pyrkinyt muuhun kuin komunikaatio olisi moni tahoista ja monia näkökulmia elämään tarjota..

Irrotautua siis siintä marginaalista ja siintä mikä on ihmiselle kielteinen asian tila..
Minun sukupolven aikana ei asian osaiselle ei siis kerrota ja perustella yhteiskunan normeja toimintatapoja..

Ja on täysin oman siis sen tietoisen siis jopa käsityksensä varassa miten toimia ja mitkä säännöt on perusteltuja..

Ja on syytä niitä jollakin tavalla ehkä osin ja tietyllä siis noudattaa..Levitin siis lappuja pitkin maakuntaa..

Ja siis suomea on toisaalta siten muuta keinoa ei ole ja samalla et tiedä toimintatapaa jota noudattamalla loppu tulos on olisi siis sama ..

Sisäisesti ja siis sisäistyneesti et hamota siis niitä todellisia siis oikeuksiasi etkä niitä siis niitä todellisia siis velvollisuuksiasi..

Jos jotakin siis ne rikot on monia ritiriitaisia normeja et ole normaali sitä myöten psykologi ei sitä jäsentele kanssasi..

Ajattelun ilmaisun muoto sen olemus sekä vahvuus ei kerro mitään siintä mitä minä sillä tarkoitan on toinen kysymys ?


Ei edes yritä..

Siis siinä toimenkuvassaan siltikään jäsennellä niitä siis esitämiäni siis niitä kysymysten ja vastausten todella siis syvällisiä merkityksiä..

Perustele selkein sanoin asioitasi ulkopuolisen näkökulmasta käsin..

Puuttuu sisäistynyt käsitys siintä miten asiat on ja nuorena aikuisena en edes tiedä miksi olin...

En edes voi tiedostaa sitä diaknoosini tekee tyhjäksi kaikki yritykseni ja tarkoitukseni muuttaa sosiaalista asemaani..

Ja samalla kohentaa koulutuksen kautta elämääni sosiaalinen siis lokero ja luokittelu on itsessään sitä ei ole mahdolista niin olla..Siis psykiatrisessa hoidossa !

Syystä ja siintä seurauksesta ei silti edes siis se psykologi ei sitä kerro hän ei näytä sitä siis diaknoosia minulle sitä ei kerrota..

Viisi psykologia ja lääkäriä sanoo tieto haitaisi minun terapiaa ja hoitoja lääkkeet jätän silti aina vain siis käyttämättä..

Ja siis ne on minulle huumausaineita..

En käytä huumeita !

Ja todella vain siis käytin sitä siis sisäistä tietoisuuden laajentumisen siis hajoitusta juuri siis sillä omalla siis tavallani..

Matka suunitelma joka ei vaadi pakkilainaa joka on rahaan perustuvan taloutemme suhteen perusteiltaan jotakin muuta ?


Tietoisuus on sillä tasolla siintä seuraa ettei siintä ole ollut viisasta edes julkisesti minun sukupolven aikana puhua niin..

Tästä on hyvä ottaa maailmaasi avartava matka suunitelma joka ei vaadi rahaa eikä pakkilainaa sillä he sitä käytä ?


Tuoda esille tuota siis tähteläistaustaansa ja joka on tadu josta ei voida julkisesti niin puhua..
Katkaisen kaiken toiminan siis ennen lomamatkaa..

Ja kaiken mitä olen tehnyt ja syklidinen palutuma miten olen vaikuttanut tähän paikalliseen historiaan..

Nyt siis palauttaa näkökulman vuoteen 1986 ja siintä aina vuoteen 1989 asti siintä vuoteen 1999 asti joka...

Muuttuu paikalliseksi historiaksi jota muut ei kirjoita..

Sosiaalinen kolutuksellinen taloudellinen se siis asemasi on erityisryhmien asema..

Et voi olla palvelun tuottaja ihmisten sisäistämässä käsityksessä sinä et ole muuta kuin palvelujen käyttäjä..

Tekee yksinkertaisia töitä ja on talkoissakin sitä hän saa kahvia ja pullaa ja tyhjän kiitoksen..

Ja siis hänen osansa on todella unohtua..

Siinä asemassa sinä elät eläke ja sosiaaliturvan varassa..

Suojatöissä maksat vaikapa nykyrahassa kuukaudessa ne 65 euroa saat
60 euroa josta vähennetään se 5 euroa..

Näenäispalkkaa työsi arvo on siinä käsitteellistetty..

Tätä ei psykologi edes suostu käsittelemään 1980 luvulla sitä ei edes siis kirjata asiakirjoihin..

Niin siis hyvin sisäistynyt siintä ei puhuta sitä ei käsitellä..

Olen tehnyt tämän 1986 -89 paikalliset ei sitä kirjoita paikalliseen historiaan joka on vaikuttanut kaikkeen siihen.....


Sillä minun yhteiskunallinen sosiaalinen koulutuksellinen asema on sama mikä on erityisryhmien lieväkehitys vamaisilla..

Taloudellinen liikumavara ja mistään en saa lisää siis niitä resursseja mihinkään suuntaan ei voi enään mennä..

Vuosina 1986 - 89 olen tehnyt tämän todeksi yläparvella oli taidenäyttely siihen palaan siintä syystä koska on aika...


Tekivätpä he mitä hyvänsä ei pysty murtamaan lokeroitua karsinoitua siis elämäänsä heitä ei tueta he ei ole palvelun tuottajia he on sen käyttäjiä..

Tämä on tehty 1980 luvulla siihen on sisältynyt nuo itsetehdyt tarrat ja joita on tehty useita tuhansia kappaleita...


Tämä ei ole edes nyt 2020 luvulla siis siinä yhteiskunallisessa todelisuudessa miksikään muuttunut..

Ja siis koska se ei ole suomessa mahdolista niin olla..

Tähän asti olen kyennyt luovimaan sen kanssa niin suurempia sosiaalisia yhteen törmäyksiä ole tapahtunut..

Marginalisoitu ja rajallinen mahdollisuus tehdä jotakin..

Nyt on lopullinen häviö edessäni..

Minun sukuolvelle ei ole mahdolista mitään siintä muuttaa mikään ei ole silti muuttunut..

Säädelty niin olet syntynyt tiettyyn sukupolveen..

On se sama yhteiskunallinen asian tila ja se asemasi ei siis käytännössä siintä muutu..

Hallinossa ja pyrökratiassa jota ei minun aikana opeteta asian osaiselle osana neuvontaa asioidessa hallinossa..

Oikeudet ja velvollisuudet ei avaudu et niitä tunne etkä siis niitä tiedosta..
Olin nuori aikuinen ikäiseni nainen oli yliopistossa koulutettu ja fiksu tätä arkityyppiä ulkoista olemusta..

Arvoperustan ihmisrvon oikeuden ja elämän arvon ja koulutuksen antama sosiaalinen ja taloudellinen koulutuksellinen asemansa..Tietokone ohjelma ja joka on kehitetty niin pitkälle voidaan luoda kuvaksi siis asti hahmo joka ei ole olemassa..

Kuka hyvänsä voi luulla hänestä on otettu siis se kuva luvatta..Autoradiopuhelin 1980 luvulla väline jolla voitiin myös levittää perätöntä tietoa siintä mitä minä olen..

Ja yksikään siis se viranomaistaho ei sinä aikana sitä ota siis tutkintaan ja psykologit syyttää siintä minua itseäni..

Erilaisuutta ja siis en olen yleisen siis normin mukaisesti käyttäytyvä ja toimiva siis nuori aikuinen..

Tätä lehteä valokopioista koottua juttua on tehty 200 - 299 kappaletta siinä on 10 -39 kasipuolista valokopiota per kokoonpano ....


Tarkoitti sillä julkisuuden henkilöille jakamani omakustanne lehdet jotka herättää kateutta muissa aikuisissa nuorissa..

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Mielipiteeni evoluutioteorista historiasta olen toisin ajattelija väärin sen kaiken siis ymmärtänyt nero väärin ymmäretty nero..

Maailman laajuinen katokausi maataloudessa miten olet valmistautunut siihen ihan pelkällä asteella et selviä ja siis !


Marginaalissa elävällä ihmisellä on selkeä elämän ohjelma ei alkoholi ja päide ongelmaa..

Ja sen psykologin piti keksimällä keksiä se ongelma..

Ryhtyi vain niitä omia ahdistiloja pelkoja kirjaamaan minun ongelmana josta asiakirjoissa on mainintojakin juuri siis siintä syystä..

Tietosuoja ongelma oli kirjata asiakirjoihin elämääni sisältymättömiä ja paikansa pitäviä tietoja..

Psykologisen tutkinan tulos ennnakolta säädetty asetuksin lakiin ja toiminta tapoihin..

Ja itse tutkinalla ei ole suurta siis sitä merkitystä valtion siis hallinossa
ja siinä siis laissa asetuksissa..

Marginalisoitu elämäsi siis jatkuu elinkautisen ajan joka on määrittävä elämäsi ja kohtalosi se oli sitä lokerointia luokittelua

Suomessa suhtautuminen toisinajatteluun minun sukupolveni aikana on osin kirjalijan nimi on psykoosina hoidettu !


Tämä henkilö määritteli mihin diaknoosisi pohjautui psykoosillakin on tämän kirjailijan nimi..

Se on se psykootinen harhainen historiankuva!

Ja joka sen siis toimenpiteen se siis tautatietona perustelu jopa sille siis psykiatriselle hoidolle..

Siinä ei ole kyse mistään siis salaliitto teoriasta vaihtoehtoinen tulkinta ihmiskunan siis siintä historiasta..
Tuo oli samna iltana kuvattavissa siis kotini tapihalla ja siis siinä samassa paikassa..

Ja minä vain suurensin tuon metafyysisen kohteen..

Elämäni ajan ihmisarvonini on ollut samassa sosiaalisessa asemassa kuin lieväkehitysvammainenkin on..

Taloudellisesti ja sosiaalisesti ja koulutukselisesti todella sitä siis jopa nyt alempaa tulo ja sosiaaliluokkaa..

Kuvan ilmiö on tuotu lähemmäs kameraa miltä se näyttää mitä se on siihen en voi sanoa yhtään siis mitään sillä.....


Ei ole heijastuma kameran linsissä ja koska heijastumaa ei voi kuvat siis noin 10 minuuttia myöhemmin takapihalta..

Suurensin sen kuvassa toin lähemmäs kuvan ottajaa elikä itseäni..

Kohteet suurentaessa niitä säilyttää ominaisuudet jotka alkuperäisessä kuvassa viisi tai kuusi kohdetta muu hämärtyy...


Sitä mitä olen kuvannut ei minun tarvitse perustella totena eikä sillä ole muille merkitystä mitä minä teen..

Markinaalissa eläneen elämällä ei ole samaa ihmisarvoa ja ihmioikeutta siis olla olemassa..

Syklidinen asian tila on nyt tämä...Perjantai 24.06.2022 22:09

Palaan nyt siis 1986 -89 aiheistoon syklidisen siis historian alkuun ja joka johti tähän nyt olevaan..

Vaikutti tähän mitä on nyt miten on nyt minun kohdalla on täydellinen ja havaittava lopputulema..

Ei mikään ole johtanut mihinkään..

Tilataide tila 1986 - 89 oli näin olen sen kautta kuvannut tämän näin tässä kohtaan oli pöytä sinä aikana jona siinä....


Aiheistoon josta alkoi nyt olevaan päätyminen..

Samalla en enään tavoittele mitään ja teen vain syklidisen käänteen koska aika ja yhteiskunta sen tila ei ole niin kuin on..

Vuosien 1986 -90 välillä yritin irrota lokeroinnista luokittelusta joka sulkee mahdollisuuksia pois elämästäni ja siintä !


Syklidinen asian tila..

Samalla alkaa hiljainen siirtyminen kohti vanhuutta..

Ja sitä mikä on aina se vääjämätön lopputulos kaikesta vakuuseläkkeellä ei voi tehdä mitään muuta kuin sen minkä minä olen tehnyt..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Minun oma sukupolveni on minua aina syrjinyt hyljeksinyt ja vieroksunut ohittanut..

Elin tuon ikkunan takana ullkolla 1980 - 93 asti ei sitä sosiaalisesti ja siis älyllisesti sillä kohtelulla pääse puusta pitkään..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Väliinputoajia on minun sukupolvessa paikkakunittain he ei koskaan ole työlistyneet eikä ansioituneet..

Ja ei heitä ole koskaan nähty edes mahdollisuutena eikä heitä ole siintä syystä tarvittu mihinkään..

Ja mikä on ihmisenä ihmisen arvoista elämää..

Nyt ei minua siintä mitä olen tehnyt sitä ei arvosteta palkita siintä ehkä jopa voidaan...

Nytkin siintä ranagaista elämä marginaalissa on sitä..

He ei alistuneet omana aikanaan kehitysvammaisen asemaan..

Ja siis vain olemaan yhteiskunallisesti siis näkymätön ja merkityksetön marginaali työn elämän arvo on olla ulkopuolinen..

Ja se ulkopuolistettu ja ulkoistettu sivustakatsoja jonka elämää elämä näkymätön läpikatsottu..

Ja sinua ei ole edes olemassa omana itsenäsi..
Kuva on tietokoneohjelmien luoma animaatiokin alkaa olla aidon kuvan ja valokuvan tasolla voidaan luoda....

Siis videoleike henkilöstä jota ei ole olemassa..Annetaan ääni ja persoona sinä olet huomaava ihmiset luulee sinun olleen siellä sinä aikana..

Ei ole tarpeen edes poistua kodistaan tietoverkon ja välineiden kautta saa sen saman aikaan..
Teknologisia välineitä autoradiopuhelimia ja sitä innormaatiota välittävää siis teknologiaa on käytetty tähän tarkoitukseen..

Ja joka todella siis vaikuttaa elämääsi..

Teknologia on lapsen kuin nuoren saatavilla äänesi ja kuvasi ja puhut jo se riittää siihen..

Sinä olet siis jopa puhunut sanonut asioita sosiaalisessa mediassa joista et ole tietoinen..

Ja siinä on se kuvan äänen siis käsittelyn siis se ohjelmisto joka on muokannut sinusta tämän siis väärän mielikuvan..

Autoradio puhelin toiminut samalla tavalla jo siis 1980 luvulla..

Psykologit ei sitä käsitä ja sitä jo he uskoo sen mitä he on jo soittamalla kunnanvirastoon ja hallintoon lanka puhelimella saaneet tietoonsa..

Tietolähteitä ei tarkisteta ja on siis sitä saumatonta yhteistyötä..

Siis jopa uskoa virkailijoita ja joilla on omat syyt ja perusteet vääristellä tapahtumia..

He on isän ja äidin asemassa heidän jälkikasvunsa on ollut pahan teossa siintä ei haluta keskustella psykologin kanssa..

Poliisi ei tiedä kuin kylän juorut..

Ja siis sen autoradiopuhelinta on jo siis jopa siihen käytetty..

Perusteluna liikaa pyrökratiaa ja ei ole resursseja ryhtyä sitä tutkimaan heppasin perustein..Sinusta syntyy väärä mielikuva !

Vääristävä innormaatio on jo sinä aikana kolektiivisesti totta 1980 luvulla siihen ei ole puututtu millään tavalla..Sitä ei haluta julkkisesti siis siinä viranomaistoimessa siis käsitellä ja he tätä kokoontumisen ohella harjoittaa..

Ja ne tavalliset nuoret jotka siinä samalla hienovaraisesti..

Tekee todesi sitä kukaan ei ryhdy kanssani seurustelemaan..

Ja se siis se kiusan teon ilkeilyn kolektiivisesti jopa sisäistynyt siis tapa kohdella niin sanottua siis erilaisuutta..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Toimittaa ja välittää hankkii sitä alkoholia ja tupakkaa toisilleen tai alaikäisille..

Hajautettu elintarviketuotanto purettu pois vaikka teknologia sallisi sen toimia hyvin tehokkaasti vastaisuudessa tätä......


Paikalle tulee toisen naapurin poika viedään aitan taakse saa kuulla sen minä yritän lähestyä hänen siskoaan vanha äijä saa sytykkeen..

Jälestää minua pitkin kylää koska olen lapsellinen valotan kilometrin siis päästä tätä taskulampulla..

Jossa on tehoa siis valokeila on ylitse kilometrin valokeila yritän piiloutua tältä kisailua kun ole naivi ja lapsellinen..Tämä aikuiset nuortet haluaa pitää hauskaa kustannuksellani autoradio puhelin toimii siinä tiedonvälittimenä kylien välillä..

Nyt 2020 luvulla on keino sinun puhe ja ääni ja kuva voidaan jo käsitellä niin sinä sanot puhut vaikka tuo on vain tietokoneen ohjelmisto..

Mustamaalaaminen on uudella tasolla ketä hyvänsä voidaan tällä tavalla kiusata julkisesti syylistää ties mihin mitä tämä ei ole tehnyt..
Minun sukupolvessa hänen siis tämä kaksoissiskonsa sai CP -vammaisen daiknoosin..

Ja he olivat työkyvyltään siis oppimiskyvyltään ja älyllisesti samalla tasolla..

Kuva on ei kukaan tietokone stimulaation avulla koottu ei oleva henkilö kuva ei ketään esitä..Isänsä ja Äitinsä oli akateemisesti koulutettuja samoin lapset he ei silti ole ottaneet minu porukkaansa tekopyhä väite he on minun puolella..Kunhan en seurustele hänen siis sen kaksoissikonsa kanssa ja koska tämä on kehitysvammainen..

Palkkaa ei lakisäteisesti suojatöistä ole myönnetty edes minulle..

Suojatöihin firmoihin ei minua edes siis oteta ja se että siis todella jo olen liian näkyvä hahmo..

Poliitisesti ja siis yhteiskunallisesti ja leimaan firman ja työyhteisön..

Maksan siis 65 euroa kuussa suojatyöpaikalle ja palkkana ne 60 euroa kuussa..

Ne viisi euroa vähennetään siintä pois automaattisesti..

Tätä lehteä valokopioista koottua juttua on tehty 200 - 299 kappaletta siinä on 10 -39 kasipuolista valokopiota per kokoonpano ....


Tästä ei tämä psykologi suostunut keskutelemaan 1980 luvulla vaikka oli feministinen tasarvon saman vertaisuuden kannalla..

Hyväksyy kehityshäiriön tai kehityksellisen sen siis vamman kautta lakisääteisesti lakien asetusten kautta lailistamana..

Siis tapahtuvan ihmisrvon..

Ja ihmisoikeuden eriarvoistamisen ja sen siis taloudellisen ja sosiaalisen koulutuksellisen eriarvoisuuden työelämässä..

Ja sosiaalisessa elämässä en kelpaa kumppaniksi hänen tytärelleen joka on sitä kautta palautunut elämääni..

Siis hyljeksintänä ja vieroksuvana syrjivänä kohteluna kolektiivipsykologisella tasolla olin siinä asemassa..

Koko sen 1980 luvun ajan..

Kohtelu aiheuttaa kehityksellisiä häiriöitä ei se on jokin valuvika kehityksellinen vamma ei aiheuta eriarvoisuutta..

Se on todella elämääni ja kohtaloani joka on sintä syystä vain siis se vääristynyt ja se suurempi yhteiskunallinen kysymys..

Ja ongelma..

Nyt edelleen se sama ongelma nämä syyttää minua siintä minä kohtelen ihmisiä epätasarvoisesti..

Ja sitä tuo esille sukupolveni ne monet siis naiset tuon tuostakin syytös on se sama sisäistynyt käsitys ja asenne erilaisuutta kohtaan..