IRC-Galleria

Etsi blogeja

Toiminnot

Uusimmat blogimerkinnät

« Uudemmat -
Vähävaraisuus pistää tämän syyksi yrittää ylläpitää tähän pisteeseen joka on ei enään ehkä kannata yritää palauttaa toimivammaksi...

Tätä kaikkea saa sietää kun on tässä asemassa positiivisuus ei auta jos ei ole resurseja elää olla yhtä kaikki kukaan ei välitä piittaa siintä miten on..

Yhtä kaikki vain teoilla on merkitystä ei välittämisellä....
1. KORINTTOLAISKIRJE LUKU 14 - NUDATTAKAAT RAKKAUTTA!

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Profetoiminen ja kielillä puhuminen; 14:1-25
Kaikki tapahtukoon järjestyksessä; 14:26-40

”Noudattakaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.
Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.
Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi.
Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.
Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu.


Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja?
Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain: kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin?
Niinikään, jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?


Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen.
Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä.
Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle muukalainen.
Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti.
Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää.
Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.


Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni.
Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa "Amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot.
Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu.
Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan;
mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.


Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä.
Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla Minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään Minua kuule, sanoo Herra".
Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko;
mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville.


Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?
Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.

”Noudattakaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.” 14:1
14:1 ”Strebet nach der Liebe!” Luther 1540
”Noudattakaa rakkautta!” ”Noudattakaat, rakkautta!”
Ei siis tavoitelkaa, vaan noudattakaa, pitäkää
Raamatun kään.komitea 1912 P.J.I.Kurvinen; Biblia

Tämä kehotus osoittaa, ettei meidän tule tavoitella ainoastaan hengellisiä lahjoja, vaan samalla tavalla kuin Jeesus osoitti rakkautta loppuun asti, meidänkin tulee noudattaa rakkautta, joka on kaikkein suurin.
”Uuden käskyn Minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin Minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne.
Siitä kaikki tuntevat teidät Minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." Joh.13:34-35


”Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.” 14:2
Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. ”Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan.”
”Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Hän ei puhu kielilläpuhumisesta yleisessä tilaisuudessa, kokouksessa, vaan yksityisen Hengellä täytetyn uskovan kielilläpuhumisesta yksityisessä rukouselämässä. Se sisältää myös rukouksen kielillä rukouskokouksessa seurakunnassa, koska me tulemme sinne puhumaan Jumalalle.

Apostoli jatkaa jakeessa 2, sillä hän puhuu salaisuuksia Hengessä - uusi rukouskieli.
Hän ei tarkoita, etteikö Jumala ymmärtäisi kielillä puhumista ja kieliä - Teidän Taivaallinen Isänne kyllä tietää!
Kielillä puhuva ilmaisee itseään persoonallisella tavalla Jumalalle. Hän puhuu Jumalan salaisuuksia, joita eivät ymmärrä hän itse, eivätkä toiset ihmiset, mutta Jumalalle hänen puheensa eivät ole salattuja.

Kielillä puhuminen ei ole profetoimisen veroista mm. siitä syystä, että toiset eivät ymmärrä puhetta. Mutta joskus Jumala voi puhua jollekin tai joillekin kielilläpuhumisen kautta tai erikielten armolahjan kautta. Näin tapahtui esimerkiksi helluntaipäivänä Jerusalemissa ja silloin läsnäolijat paikalla ymmärsivät sitä.

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle.
Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.
Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.” Apt.2:1-6

”Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi.” 14:3
Profetoiva ei rakenna maailmaa, vaan seurakuntaa ja on avuksi yksittäiselle uskovalle.
Rakennukseksi - koska se antaa lisää tietoa ja tuntemusta Jumalasta ja Hänen tahdostaan ja kasvattaa uskovaa Hänen armossa.
Kehotukseksi - sillä se rohkaisee toteuttamaan käytännössä sitä, mitä Jumala Sanassaan puhuu.
Lohdutukseksi - sillä se keventää vaikeuksissa olevien taakkoja, vahvistaa ja tukee heitä.
Profetoiminen ei ole tulevien asioiden ja tapahtumien ennustamista. Uudessa Testamentissa profeetalla on tämä virka, ne ovat kaksi eri asiaa.

”Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa.
Silloin Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"
Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen Nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.” Apt.10:44-48

”Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä.
Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja.
Siellä me viivyimme useita päiviä. Niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta, nimeltä Agabus.
Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui: "Näin sanoo Pyhä Henki: 'Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin'."


Kun sen kuulimme, pyysimme, sekä me että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän menisi Jerusalemiin.
Silloin Paavali vastasi ja sanoi: "Mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni. Sillä minä olen valmis, en ainoastaan käymään sidottavaksi vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen Nimen tähden."
Ja kun hän ei taipunut, niin me rauhoituimme ja sanoimme: "Tapahtukoon Herran tahto".” Apt.21:8-14

”Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.” 14:4
Kielillä puhuva rakentaa itseään - tämä tarkoittaa, että hän rakentaa itseään hengellisesti.
”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä.” Juuda 1:20
Se ei sano, että Pyhässä Hengessä rukoileminen antaa sinulle uskoa, vaan se sanoo, että se rakentaa sinua pyhimmän uskon perustukselle - uusi rukouskieli hengellisen rakentumisen apuväline.
Koska seurakunta ei voi ymmärtää kielillä puhumista, niin se ei luonnollisestikaan voi rakentua siitä. Sen sijaan sanotaan, kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.
Hän puhuu Jumalan antamia sanoja, ei vain sitä, mitä seurakunta haluaa, vaan mitä seurakunta tarvitsee.

Huomautus - On kahdenlaista kielilläpuhumista; 1) omaksi rakennukseksi, joka on mainittu tässä jakeessa. 2) Ja erikielillä puhuminen, joka ei ole omaksi rakennukseksi, vaan seurakunnalle, joista voidaan saada selityksen lahjan kautta selitys seurakunnalle.
Samoin on kahdenlaista selittämistä; 1) jokainen uskova voi selittää tarvittaessa myös omia rukouskieliä, jakeet 13-14, mutta 2) on erikseen selittämisen armolahja, jakeet 26-28, joka voi selittää mm. toisten rukouskieliä, joista voi saada selityksen, sekä seurakunnalle tulevista erikielistä selityksen. Vrt. 1.Kor.12:10-11,26-28

”toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten Hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu erikielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?” 1.Kor.12:10,28-30 Luther 1540; Biblia

Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen - Voin keskustella Jumalan kanssa uudella tasolla/tavalla.
Henkeni ei tarvitse olla sidottu maalliseen sanavarastoon. Se voi nousta ihmispuheen rajoitusten ulkopuolelle. Minun henkeni on Pyhän Hengen läsnäolon kautta kyvykäs sanomaan, mitä se tahtoo.
Hengessä rukoileminen on suuri siunaus elämässä. Niinpä tahdon rohkaista uskovia saamaan sen myös osaksi rukouselämäänsä. Mikä ilo onkaan Hengessä rukoilemisessa! Tule keskustelemaan Jumalan kanssa yliluonnollisesti. Jumala tahtoo tehdä siten paljon enemmän sinulle. Hän tahtoo keskustella sinun kanssasi paremmalla tavalla - uusi rukouskieli.

”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.” Room.8:26-27

”Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu.” 14:5
Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Kielillä puhuminen on virtaava joki, jonka koskaan ei pitäisi ehtyä, eikä tukkiintua tai likaantua ja jonka tarkoitus on rikastuttaa hengellistä elämää.
Jumalan Sana opettaa, että kun me täytymme Pyhällä Hengellä, me puhumme muilla kielillä sen mukaan, mitä Jumalan Henki antaa puhuttavaksi. Tämä on todistus tai merkki Pyhän Hengen lahjasta.

”Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niinkuin alussa meidänkin päällemme.
Silloin minä muistin Herran Sanan, jonka Hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä'.
Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?"
Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi".” Apt.11:15-18

Kielet ovat omaksi rakentumiseksi ja olemme silloin yhteydessä Jumalan kanssa. Ja ne muistuttavat meille Hengen läsnäolosta sisimmässämme. Kun rukoilemme kielillä, rukoilemme Jumalan tahdon mukaan ja se elävöittää ja virvoittaa uskoa.
Kielillä rukoileminen pitää meidät valppaina maailman saasteista ja karkeasta puheesta ympärillämme ja tekee kielemme kurinalaiseksi. Kielillä puhuja rukoilee esirukousta toisten, tuntemattomien puolesta ja se on yhtymistä Hänen suureen esirukoukseensa Hengessä. Ja voimme kielillä puhumisessa kiittää, ylistää Herraamme.

Kielten selittäminen - kuuluu suusanallisiin armolahjoihin ja niitä Sana mainitsee kolme; profetoiminen, joka on niistä suurin, erikielillä puhuminen ja kielten selittäminen.
Kielillä selittämisen lahjan kautta tuodaan esille kielillä annetun sanoman selitys Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tämän lahjan toiminta edellyttää kielillä puhumista ja on riippuvainen toisesta lahjasta, kielillä puhumisesta, jotta seurakunta rakentuisi sen kautta.
Apostoli sanoi, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuisi. Selittäminen ei ole kääntämistä.


”Mutta leiriin oli heitä jäänyt kaksi miestä, toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi Meedad. Heihinkin Henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle; nämä joutuivat leirissä hurmoksiin.
Silloin riensi muuan nuorukainen ja ilmoitti Moosekselle sanoen: "Eldad ja Meedad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä".
Mutta Joosua, Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen: "Oi, herrani Mooses, kiellä heitä!"
Mutta Mooses vastasi hänelle: "Oletko kateellinen minun puolestani? Oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi Henkensä heihin!" 4.Moos.11:26-29

”Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja?” 14:6
Jumalan valtakunta on rakkautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Apostoli tuo esille Hengen järjestyksen ja kuinka tulee käyttää oikein hengellisiä lahjoja seurakunnan hyödyksi ja Jumalan kunniaksi.
Hän vetoaa uskovien terveeseen järkeen, mitä se hyödyttää, jos hän puhuu sellaista, mitä he eivät ymmärrä.

”Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain: kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin?” 14:7
14:7 Kithara – nyk. kitara, oli pitkähkö kielisoitin antiikin Keikassa.
Kieliä oli 12, kaksi kieltä ääntä kohden ja myöhemmin vakiintui
lukumääräksi 6 kieltä. Litteään kaikupohjaan oli kiinnitetty
sivukaaret ja kaikki kielet olivat yhtä pitkiä.
Kitara (kithara) - Lyyran tapainen kieli- ja näppäin soitin. Sen kaikupohjasta erkani kaksi haaraa, jotka ylhäältä oli yhdistetty kaikupohjasta lähtevien kielien kiinnityskohtana käytetyllä poikkipuulla.
Sen varhaisimmat soittimet tulevat Kreikan Lesbos-saarelta, jossa se oli hyvin yleinen soitin.

Huilu - Vanhimpia ja yksinkertaisempia puhallinsoittimia. Aluksi huilu oli vain rei´itetty ruoko tai ontto puukappale, lähinnä aulos, mutta käytön yleistyessä sitä alettiin valmistaa metallista, sarvesta tai norsunluusta. Aulosta voitiin soittaa jopa kahdella kädellä eli se oli Jopa kaksihaarainen. Aulos on oboen tapainen puhallin soitin, ei siis huilu.
Huilua soitettiin erilaisissa juhlatilaisuuksissa ja myös vaeltaessa pyhille paikoille ja ihan vaan iloksi, sekä surujuhlissa.

”Kanteleet, harput, vaskirummut, huilut ja viinit on heillä pidoissansa, mutta Herran tekoja he eivät tarkkaa, eivät näe Hänen kättensä töitä.” Jes.5:12
”Silloin te veisaatte niinkuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja sydämenne riemuitsee niinkuin sen, joka huilujen soidessa astuu vaeltaen Herran vuorelle, Israelin Kallion tykö.” Jes.30:29
”Mutta mihin Minä vertaan tämän sukupolven? Se on lasten kaltainen, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen sanoen: 'Me soitimme teille huilua, ja te ette karkeloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette valittaneet'.” Matt.11:16-17

”Ja kuuluttaja huusi voimallisesti: "Teille, kansat, sukukunnat ja kielet, julistetaan: heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt.” Dan.3:4-5

”Niinikään, jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?” 14:8
Pasuuna,(shofar) - puhallettava oinaansarvi
Pasuunat tehtiin aluksi pukinsarvesta, mutta myöhemmin metallista jo Salomonin aikana. Soitinta käytettiin mm. sodassa joukkojen kokoamiseen ja sotahuudon vahvistamiseen, kuten Jerikkoa valloittaessa, jolloin puhallettiin pasuunoihin. Vartijat käyttivät pasuunoita, samoin papit juhlien yhteydessä, sekä kuninkaiden virkaan asettamisessa.
Sillä puhallettiin merkkisoittoja ja Herramme tulee takaisin viimeisen pasuunan soidessa. Pasuunaa tulisi pitää Israelin kansallissoittimena.

”Ja Jooab puhalsi pasunaan; niin kaikki väki pysähtyi eikä enää ajanut takaa Israelia. Ja he eivät enää taistelleet.” 2.Sam.2:28
”Mutta Absalom lähetti vakoojia kaikkiin Israelin sukukuntiin ja sanoi: "Kun kuulette pasuunan äänen, niin sanokaa: 'Absalom on tullut kuninkaaksi Hebronissa'".” 2.Sam.15.10
”Ylistäkää Häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää Häntä harpuilla ja kanteleilla.
Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla.” Ps.150:3-4

Pasuunansoiton päivä - Maallisen vuoden vaihtumisen päivä on tisrikuun 1. päivä (syys-lokakuussa). Se on samalla pyhä kokouspäivä eli juhlasapatti ennen lehtimajajuhlaa, sadonkorjuujuhlaa eli sukkot juhlaa.
Pasuunansoiton juhla on esikuva Jumalan Sanan julistuksesta. Herra on mm. asettanut profeetta Hesekielin Israelin heimon vartijaksi, jonka tehtävänä oli varoittaa ihmisiä jumalattomuudesta ja synnistä, jotta he katuisivat ja kääntyisivät parannuksessa Herran puoleen.
Myös jokainen Herran oma on vartija, jolla on vastuu puhaltaa Sanan pasuunaan, niin että syntiset kuulevat selvästi pasuunan äänen, ja että ihmiset sen kuullessaan tekisivät totisen parannuksen, katuen syntejään.

”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Tee itsellesi kaksi hopeatorvea, tee ne kohotakoista tekoa, käyttääksesi niitä kansan kokoon kutsumiseen ja leirien liikkeelle-panemiseen.
Kun niihin molempiin puhalletaan, kokoontukoon sinun luoksesi koko kansa ilmestysmajan oven eteen.
Mutta kun ainoastaan toiseen puhalletaan, kokoontukoot sinun luoksesi ruhtinaat, Israelin heimojen päämiehet.
Mutta kun puhallatte hälytyssoiton, silloin lähtekööt itään päin leiriytyneet leirit liikkeelle.
Ja kun toistamiseen puhallatte hälytyssoiton, lähtekööt etelään päin leiriytyneet leirit liikkeelle. Hälytyssoitto puhallettakoon liikkeelle lähdettäessä.


Mutta seurakuntaa kokoon kutsuttaessa puhaltakaa torveen, hälytyssoittoa soittamatta.
Ja Aaronin pojat, papit, puhaltakoot näitä torvia. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen.
Ja kun te maassanne lähdette taisteluun vihollista vastaan, joka teitä ahdistaa, niin soittakaa torvilla hälytys; silloin te muistutte Herran, teidän Jumalanne, mieleen ja pelastutte vihollisistanne.
Ja ilopäivinänne sekä juhlinanne ynnä uudenkuun päivinä puhaltakaa torviin uhratessanne poltto- ja yhteysuhrejanne, niin ne saattavat teidän Jumalanne muistamaan teitä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." 4.Moos.10:1-10

”Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen.” 14:9
Kielillä puhumien on hyödytöntä seurakunnalle, ellei sitä selitetä selvästi, niin että se voitaisiin kuulla ja ymmärtää.
Jos ei ole selkeää ja selvää sanomaa, niin se on kuin tuuleen puhumista, joka katoaa kuin tuhka tuuleen. Pasuunan tulee antaa selvä ääni.

”Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä.” 14:10
Maailmassa on paljon erilaisia kieliä, kadonneita ja kuolleita kieliä sekä puhuttuja kieliä, jotka sen piirissä olevat ihmiset ymmärtävät.
Alussa oli yksi kieli ja Jumala sekoitti heidän kielensä Baabelin tornin ajoilla ja ne ovat sen jälkeen jakaantuneet edelleen eri heimoihin, sukuihin jne. Jumala ymmärtää ja tietää kaikki kielet ja sanat. Hän on Kaikkivaltias ja Kaikkitietävä Jumala.

”Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle muukalainen.” 14:11
”Sanat selvään sanotaan, lauseet loppuun luetaan.” Elias Lönnroth
Sanojen tulee ilmaista, mitä tarkoitamme, muuten olemme puhujalle muukalainen.
Muukalainen, barbaari - sana kuvasi alun perin henkilöä, joka puhui epäselvästi. Roomalaiset käyttivät tätä sanaa niistä, jotka eivät puhuneet heidän kieltään.
Katolinen kirkko käytti roomalaisessa messussaan kirkkolatinaa, jota ulkopuolella Italian ei kansa aina ymmärtänyt ja siten puhui tuleen.

”Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti.” 14:12
Nyt seuraa aikaisempien opetusten ja vertauskuvien soveltaminen käytäntöön ja apostoli opettaa, miten kielilläpuhumisen lahjaa tulee käyttää seurakunnassa.
Kielilläpuhumisen lahjaa ei ole annettu siksi, että uskovat näyttelisivät, mitä he ovat saaneet tai, että se olisi jokin hengellisyyden taso.
Meidän tulee kyllä oikein iloita hengellisistä lahjoista ja niitä tulee tavoitella seurakunnan rakentumiseksi ja Jumalan kunniaksi.

”Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää.” 14:13
Edellisessä jakeessa apostoli puhuu seurakunnan rakentumisesta ja nyt tässä uskovan henkilökohtaisesta rakentumisesta.
Kielilläpuhuminen on yksi avain tavoitellessa Hengen lahjoja.
”Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää.”
On siis kahdenlaista kielillä puhumista, seurakunnan rakentumiseksi ja kielillä puhumista omaksi rakentumiseksi. Jos uskova on uskollinen vähässä, niin hänessä pulpahtaa jossain vaiheessa myös omista kielistä selitystä omaksi rakentumiseksi. Samoin on myös kahdenlaista kielten selittämistä, joka omaksi rakentumiseksi tai seurakunnan rakentumiseksi.

”Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.” 14:14
Ellei sanoja ymmärretä, niin ymmärrys jää hedelmättömäksi. Kielillä puhuva kokee saaneensa itse siunausta ja kokea Jumalan Hengen läheisyyttä, mutta toiset läsnäolijat eivät siitä hyödy.
Apostoli piti kielillä rukoilemista aitona ja totisena rukouksena ja rukoilijan henki kyllä rukoilee, vaikka ymmärrys ei aina ymmärrä ja rakennu. Kielillä rukoilevan henki rakentuu, hän rakentaa itseään.
”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.” Room.8:26-27

”Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni.
Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa "Amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot.” 14:15-16
Daavidin virsi. Minä veisaan armosta ja oikeudesta; Sinun
ylistystäsi, Herra, minä laulan.” Ps.101:1

Uuden liiton seurakunnan elämään kuuluu oleellisena osana ylistyslaulujen ja virsien laulaminen Herralle. Laulaminen ja ylistäminen voi tapahtua apostolin mukaan sekä ymmärryksellä että hengellä eli kielillä laulaen. Jos silloin on kokouksessa uskosta osattomia, niin kielillä laulaminen ei ole soveliasta ja kaiken on vielä tapahduttava säädyllisesti ja hyvässä järjestyksessä. (jakeet 23-25)

Uuden liiton seurakunnan hengelliset laulut eivät tarvitse olla mitään raskaita kirkollisia kivirekiä, vaan on täysin raamatullista ylistää Herraa reippaalla ja iloisella laululla ja soitolla Hänen kunniaksensa!
Antakaamme Kuninkaallemme, Herralle Jeesukselle Kristukselle kaikki kunnia majesteetillisuudessaan ja koko ylistys kaikin voimin Herran kunniaksi, niin kuin kuningas Daavid aikoinaan.

”Veisatkaa Herralle, kaikki maa, julistakaa päivästä päivään Hänen pelastustekojansa.
Ilmoittakaa pakanain seassa Hänen kunniaansa, Hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa.
Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, Hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.
Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.


Kirkkaus ja kunnia on Hänen kasvojensa edessä, väkevyys ja riemu Hänen asuinsijassaan.
Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.
Antakaa Herralle Hänen Nimensä kunnia, tuokaa lahjoja ja tulkaa Hänen kasvojensa eteen, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
Vaviskaa Hänen kasvojensa edessä, kaikki maa. Maan piiri pysyy lujana, se ei horju.
Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa; ja sanottakoon pakanain seassa: 'Herra on kuningas!'


Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on; ihastukoot kedot ja kaikki, mitä niissä on, riemuitkoot silloin metsän puut Herran edessä, sillä Hän tulee tuomitsemaan maata.
Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
Ja sanokaa: 'Pelasta meidät, Sinä pelastuksemme Jumala, kokoa ja vapahda meidät pakanain seasta, että me kiittäisimme Sinun pyhää Nimeäsi ja kerskaisimme Sinun ylistyksestäsi'.
Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen." Ja kaikki kansa sanoi: "Amen", ja ylisti Herraa.” 1.Aik.16:23-36
”Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu.” 14:17
Ihminen on luotu kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Kaikkialla Raamatussa kiitetään Jumalaa. Kiittäminen osoittaa kunnioitusta Herralle ja uskovien rakastavalle Taivaalliselle Isälle.
Kiitoksen ja ylistämisen aiheina olkoon Hänen valtasuuruutensa, korkeutensa, pyhyytensä, viisautensa, valtansa ja Voimansa, Hänen armonsa, hyvyytensä ja rakkautensa. Paljon on aihetta lapsella kiittää!
Kiittämisen ja ylistämisen tulee tapahtua avuksi huutaessa, hengellä ja ymmärryksellä, virsin ja kiitoslauluin, kaikesta sydämestä.

”Daavidin ylistysvirsi. Minä kunnioitan sinua, Jumalani, Sinä
Kuningas, ja kiitän Sinun Nimeäsi aina ja iankaikkisesti.
Joka päivä minä kiitän Sinua ja ylistän Sinun Nimeäsi aina ja iankaikkisesti.
Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, ja Hänen suuruutensa on tutkimaton.
Sukupolvi ylistää sukupolvelle Sinun tekojasi, ja he julistavat Sinun voimallisia töitäsi.


Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja kunniaa ja Sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon tutkistella.
Sinun peljättävien töittesi Voimasta puhutaan, Sinun suurista teoistasi minä kerron.
Julistettakoon Sinun suuren hyvyytesi muistoa ja sinun vanhurskaudestasi riemuittakoon.
Minun suuni lausukoon Herran ylistystä, ja kaikki liha kiittäköön Hänen pyhää Nimeänsä, aina ja iankaikkisesti.” Ps.145:1-7,21

”Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan;”
14:18 ”Ich danke meinem Gott,” Luther 1545
”Minä kiitän Jumalaani, että..” Biblia; Novum Testantum
Paavali ei kehu voittavansa kaikki kielillä puhumisessa, vaan hän tahtoo ilmaista, että kielilläpuhuminen on Jumalan sula armon osoitus, lahja, josta tulee olla kiitollinen. Hänelle ei ainoastaan riittänyt, että hänellä oli tämä lahja, vaan hän käytti tätä lahjaa enemmän kuin kukaan toinen. Jumalan lahjaa tulee käyttää hengellisesti oikein.

”mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.” 14:19
”Kun kokoonnutte yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa” ja se tulee olla hyödyksi, rakennukseksi ja opetukseksi.
Jumalan antamalla armon lahjalla tulee rakentaa koko Hänen ruumistaan, seurakuntaa. Se ei saa olla vain tunteisiin vetoavaa, vaan ymmärryksenkin tulee saada valoa, opetusta.
”Kun Sinun Sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.” Ps.119:130

”Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä.” 14:20
Lapselle on ominaista leikki ja hän asettaa hauskan ja ilonpidon hyödyllisen edelle. Meidän ei tulisi suhtautua näin Jumalan antamiin armolahjoihin.
Meillä on lupa olla lapsen kaltainen, mutta ei ymmärrykseltä, eikä pahuudessa. Lapsi ei vielä tiedä pahasta ja sitä varjellaan pahuudesta.
On eri asia olla kuin lapsi, kuin lapsellinen. Uskokaamme ja luottakaamme kuin lapsi Jumalaan.

”Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.” 1.Kor.13:11
”Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon; sentähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan.
Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.” Room.16:19-20

”Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla Minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään Minua kuule, sanoo Herra".” 14:21
Toora - laki, oppi, opetus
Vanhassa Testamentissa Herra kohteli Israelia kuin pieni lapsi ja kuritti sitä ja antoi toista kieltä puhuvat kansat opettajiksi, kun he joutuivat pakkosiirtolaisuuteen Assuriin. He eivät olleet kuulleet profeettojen suun kautta puhuttua Sanaa ja he eivät tahtoneet edelleenkään kuulla toista kieltä puhuvia, vaikka Herra puhui heille vierailla kielillä.

"Kuule, kansani, Minä varoitan sinua; Israel, jospa sinä Minua kuulisit!
Älköön sinulla olko muukalaista jumalaa, äläkä kumarra vierasta jumalaa.
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta; avaa suusi, niin minä sen täytän.
Mutta Minun kansani ei kuullut Minun ääntäni, eikä Israel noudattanut Minun mieltäni.
Niin Minä annoin heidän mennä pois sydämensä paatumuksessa, he saivat vaeltaa omien neuvojensa mukaan.


Oi, jospa Minun kansani Minua kuulisi ja Israel vaeltaisi Minun teilläni,
niin Minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni heidän vihamiehiänsä vastaan.
Ne, jotka Herraa vihaavat, matelisivat Hänen edessään, ja heidän kohtalonsa kestäisi iankaikkisesti.
Mutta kansaansa Hän ruokkisi parhaalla nisulla; Minä ravitsisin sinua hunajalla Kalliosta."

”Niin, sopertavin huulin ja vieraalla kielellä Hän on puhuva tälle kansalle, Hän, joka on sanonut heille: "Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka". Mutta he eivät ole tahtoneet kuulla.
Niinpä on Herran Sana oleva heille: "Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä", niin että he kulkiessaan kaatuvat selälleen ja ruhjoutuvat, että heidät kiedotaan ja vangitaan.” Jes.28:11-13

”Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville.” 14:22
Kielet on merkki ja todiste Pyhän Hengen läsnäolosta ja se on samalla todiste epäuskoisille, että Jumala on. Samoin on profetoiminen merkki uskoville - Minä olen - Hän on läsnä omiensa kanssa.

”Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni. Ja Minä olen rukoileva Isää, ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta te tunnette Hänet, sillä Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.” Joh.14:15-17

”Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?” 14:23
Uskovien yhteiseen kokoontumiseen tuli sellaisiakin, jotka eivät olleet uskossa tai olivat opetuksesta osattomia. Silloin uskovien tulee olla viisaita ulkopuolella olevia kohtaan, että heidät voitettaisiin Kristukselle.
Kielillä puhuminen pidäkkeettömästä käytöstä ei voi olla myönteisiä tuloksia.
”Katso, Minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.” Matt.10:16

”Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.” 14:24-25
14:25 että Jumala totisesti on teissä – teidän keskuudessanne
Luther 1545 ; Novum Testamentum

Uskottoman paljastaminen ei ole tuomio-profetioiden julistamista, sillä se kuuluu profeetan virkaan. Jumalan läsnäolo ja ilmoitus paljastaa. Profetia paljastaa, sen että henkilö tuntee itsensä paljastetuksi, kuten Syykarin kaivolla oleva nainen ja hänen sydämensä aivoitukset paljastuvat. Ja hän silloin antaisi kunnian Jumalalle ja julistaisi, että Jumala on totisesti teidän keskuudessanne.

”Jeesus sanoi hänelle: "Mene, kutsu miehesi ja tule tänne".
Nainen vastasi ja sanoi: "Ei minulla ole miestä". Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sinä sanoit: 'Ei minulla ole miestä', sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden."
Nainen sanoi hänelle: "Herra, minä näen, että sinä olet profeetta.
Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:
"Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?" Joh.4:16-19,28-29

”Jos Minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat.
Mutta kun Puolustaja tulee, jonka Minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin Hän on todistava Minusta.
Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet Minun kanssani." Joh.15:22,26-27
Kaikki tapahtukoon järjestyksessä; 14:26-40

”Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.
Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön; mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle.


Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen.
Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta.
Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset; sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala.

Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo.
Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.
Vai teistäkö Jumalan Sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut?


Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky.
Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä.
Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.
Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.” 14:26-40

”Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.” 14:26
Seurakunnasta sanotaan, että kun kokoonnutte yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa ja kaikki tapahtukoon järjestyksessä. Uskovien yhteisessä kokoontumisessa jokaisella uskovalla, jota Herra vaikuttaa Henkensä kautta on oikeus tuoda se, mitä on saanut yhteiseksi hyödyksi ja rakennukseksi. Tämä Hengen vaikuttama järjestys sulkee pois itsensä korottamisen - Immanuel, Jumala meidän kanssamme.

”Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.” Room.14:19
”Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.” 1.Kor.12:8-11

”Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön;”
14:27 kullakin kertaa – vuoron mukaan, peräjälkeen eli puhukoon kaksi tai
enintään kolme, vuoron mukaan eli peräjälkeen ja yksi selittäköön.
vrt. 14:31 toinen toisenne jälkeen

Apostoli tuo esille Hengen vaikuttaman järjestyksen kielillä puhumiseen, kun Herra antaa sanoman kielten selittämisen kautta seurakunnalle, puhukoon kullakin kerralla vain kaksi tai enintään kolme ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Yhdestä kielillä puhutusta sanomasta ei siis saanut antaa useita selityksiä. Toinen puhuu kielillä ja yksi selittää ne lahjan kautta Hengessä ja totuudessa Jumalan vaikuttamana.

”mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle.” 14:28
Ellei kielillä puhuva, eikä kukaan muu paikalla selitä sanomaa, kielillä puhuvan on vaiettava ja hän voi puhua hiljaa hengessään Jumalan kanssa, koska seurakunta ei siitä rakennu. Tämä osoittaa, että hän hallitsee puheensa.
”Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan; mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.” 14:18-19

”Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot;” 14:29
Apostoli tuo esille profeetat seurakunnan yhteisessä kokoontumisessa, joka on eri asia kuin profetoiva tavallinen uskova. Profeetta on virka ja samalla myös palvelulahja seurakunnalle, kuten apostolit ja opettajatkin ja jotka eivät ole sidottu yhteen paikallisseurakuntaan.
Apostoli mainitsee rajoituksen, että kaksi tahi kolme, joka tarkoittaa sitä, että profeetat eivät saa ottaa kokonaan kaikkea puheoikeutta, koska jokaisella on jotakin annettavaa yhteiseksi rakentumiseksi.

Muut arvostelkoot - seurakunnalla, jokaisella sen jäsenellä on papillinen oikeus arvostella profeetan tuoma sanoma ja koetella onko se Kirjoitusten mukainen. Seurakunnan tulee noudattaa profeetan kohdalla Sanan periaatteita ja se on joko kokonaisuudessaan hyljättävä tai jätettävä. Tähän periaatteeseen ei tule sotkea; ”ottakaa se hyvä ja jättäkää jotakin pois” ja joka koskee tavallista profetoivaa uskovaa.
Profeettojen arvosteleminen ei ole Jumalan Hengen arvostelemista. Väärällä profeetalla ei nimittäin ole Jumalan Henkeä. Meidän tulee olla varuillamme, koska tällä alueella voi helposti joutua harhateille.
Seurakunnalla ei ole lupa arvotella profeetan sanaa, vaan se on joko kokonaan hyljättävä tai kokonaisuudessaan otettava vastaan, koska Hänen profeetoissa vaikuttavat Jumalan pyhyyden lait - Kavahtakaa vääriä profeettoja, koskien myös kokonaisuudessaan väärää Herran sanaa.

"Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa
sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne.


Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, Häntä peljätkää ja pitäkää Hänen käskynsä, Häntä kuulkaa, Häntä palvelkaa ja Hänessä kiinni riippukaa.
Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi.” 5.Moos.13:1-5

”Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?' niin huomaa: kun profeetta puhuu Herran Nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä." 5.Moos.18:21-22

”mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen.” 14:30
Tässä apostoli puhuu Hengen vaikuttamasta järjestyksestä, kun jokin profeetta saa ilmestyksen Jumalalta, niin silloin muut profeetat vaietkoot.
Seurakunnan tulee olla avoin Jumalan Hengen ilmoituksille ja myös yksityinen uskovakin voi saada ilmestyksen Herralta; tiedon sanat, viisauden sanat tai henkien erottamisen.
On mahdollista, että tässä tarkoitettu ensimmäinen on jo ilmaissut kaiken sanottavansa, vaikka jatkaakin vielä puhettaan. Hänen profetoimisensa on muuttunut tyhjiksi sanoiksi. On siis oltava joku, joka tarvittaessa vaikkapa keskeyttää profeetan ja lopettaa tämän puheen, jos profeetallinen sanoma on todella päättynyt.

”Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta.” 14:31
Tässä jakeessa apostoli puhuu profetoivasta uskovasta, joka voi olla profeetta tai aivan tavallinen uskova. Profetian lahja on rajattu ja se on rakennukseksi, lohdutukseksi ja kehotukseksi, että kaikki saisivat opetusta ja kehotusta. Kaikki tulee tapahtua järjestyksessä.
Profeetta ja profetoiva uskova on siis kaksi aivan eri asiaa, profeetta on virka Jumalalta. Profeetaksi ei voi ryhtyä kuka tahansa oman tai toisen päätöksen nojalla. Kukaan ihminen ei määrätä toista profeetan tehtävään; päätöksen ja armon valinnan tekee yksin Jumala.

”Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset;” 14:32
Tämä ei siis tarkoita tavallista profetoivaa uskovaa, vaan profeettaa. Profeettain henget ovat profeetoille alamaiset ja profetian henki on paimenelle alamainen seurakunnassa. Apostolit, profeetat ja opettajat ovat paimenelle seurakunnassa alamaisia ja paimenet esim. apostolien ja opettajien apostoliselle opetukselle alamaisia.
Profetoiva omaa profetian armolahjan, mutta profeetta on virka.

Profeetta voi siis olla uskovien yhteisessä kokoontumisessa myös profetoivana uskovana veljenä tai sisarena ja antaa Hengen vaikuttaman sanoman ja jokaisella Jumalan lapsella on myös papillinen asema Kristuksessa uudessa liitossa, jolloin hän voi arvostella ja kokeilla onko sanoma esim. Jumalasta ja Sanan mukainen.
Niilläkin, joilla on profetian armolahja ovat samassa asemassa muihin nähden ja he eivät voi siten lahjallaan kokeilla profetioita, vaan siihen on aivan oma lahjansa, henkien erottaminen. Profetian lahja on siis rajattu ja se on säädetty Jumalan Sanassa rakennukseksi, lohdutukseksi ja kehotukseksi. Profetoiva omaa profetian armolahjan ja profeetta on virka.

Kun ajatellaan jotakin käytännön tilannetta seurakunnassa, johon tulee Herran profeetta ja tuo ilmi Jumalalta saamansa sanoman esimerkiksi: ”Maanjäristys tulee kahden vuoden kuluttua, valmistautukaa!” Tällainen sanoma annettiin aikoinaan etelä Venäjällä Tashkentissa uskovien kokouksessa. Puolet seurakuntaa uskoi ja toiset eivät. Historia tietää kertoa, että se tapahtui juuri niin kuin profeetta oli sen ennustanutkin.
Tällaista profeetan sanomaa on mahdoton arvostella, jos ei ole siitä Jumalan Sanaa uskovalla tahi henkien erottamisen lahja vaikuttamassa, mutta sen sijaan profeettain hengen ovat profeetoille alamaisia.

Toisen esimerkin voisin mainita Suomen historiasta viime sotien aikaan, profeetta Mikko Reponen. Hän toi esille Herran Sanan ilmoituksen eri puolilla Suomen kirkkoja ja seurakuntia ennen tulevaa sotaa alkaen elokuussa 1936; ”Sota syttyy, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi!” Hän kulki mm. eripuolilla Karjalan kirkkoja ja antoi mm. Viipurin tuomiokirkossa sanomansa jumalanpalveluksen yhteydessä ja joka ei sopinut kirkon liturgiaan.

Hänen toimintansa oli aika lyhyt ja häntä pidettiin kirkon johdon taholta suurena häirikkönä ja hänet poistettiin kerran jopa Viipurin kirkon tilaisuudesta putkaan. Hän ennusti mm. Viipurin tuomiokirkon tuhon, joka sittemmin pommitettiin venäläisten toimesta maan tasalle aivan profeetan sanan mukaisesti kiveä kiven päälle maahan jaottamatta.
Profeetan henget ovat profeetoille alamaiset.
”Mutta palvelijani Sanan Minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajaini neuvon.” Jes.44:26

”sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala.
Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo.” 14:33-34
14:34 ”Wie in allen Gemeinden der Heiligen..” Luther 1540
”olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnissanne..”
Novum Testamentum

”Olkaat alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden.” 1.Piet.2:13 Ja olkaamme myös Kuninkaallemme alamaisia ja seurakunnalle, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan ja järjestyksen Jumala.
Olkoon vaimot vaiti teidänkin seurakunnisanne - Juutalaisuudessa naisen ja miehen roolijako on erittäin selkeä jo hepreankieltä myöten, ja juutalainen vaimo on erittäin arvostetussa asemassa.
”Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu, mutta kunnoton on kuin mätä hänen luissansa.” Snl.12:4

On mahdollista, että Korinton seurakunnassa vaimot kommentoivat ja huutelivat miehille ohjeita, kun heidän miehensä puhuivat seurakunnan kokouksissa. Apostoli halusi poistaa tällaisen sekasorron kokouksista ja kehotti vaimoja pysymään hiljaa, kun heidän miehensä puhuivat. Jälkeenpäin vaimot saattoivat sitten kysyä kotona omilta miehiltään, jos oli jotakin epäselvää.
Tämä ei myöskään tarkoita sitä väärää tulkintaa, että kaikkien naisten on aina oltava hiljaa seurakunnan kokouksissa ja niin tukitaan naisten suut silloinkin, kun heillä on lupa Sanan mukaan tuoda esille Herralta saamansa sanoma tai kehotus seurakunnalle.

Naisilla ja miehillä vaikkakin ovat tasa-arvoisia ja Kristuksessa pappeja on erilaiset tehtävät seurakunnassa. Tämä on Jumalan säätämys, että rauha ja järjestys säilyisivät seurakunnassa.
Vaimolle, sisarelle ei siis Jumala ole tarkoittanut opettajan, paimenen tai apostolin virkaa, vaikka hän voi olla profeettana, evankelistana tai seurakunnanpalvelijana seurakunnassa.

Vanhat juutalaiset rabbit sanovat, että he mieluimmin polttavat Tooran, kuin sallivat vaimon opettaa. Apostoli Paavali opettaa hyvin selkeästi, että minä en tahdo, että vaimo opettaa ja eksyttää Herran kansaa.
Ja tämä juontaa juurensa Vanhan Testamentin luomisjärjestykseen, jossa Jumala on Kristuksen Pää, Kristus miehen Pää ja mies vaimon pää, miestä ei petetty, vaan vaimo. Tämä on Jumalan säätämys uuden liiton seurakuntaelämässä, että vaimo on alamainen miehelleen ja seurakunta eli Kristuksen vaimo on alamainen Miehelleen, seurakunnan Päälle kaikessa.

”Ja vaimolle Hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva".” 1.Moos.3:16
”Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan Pää, Hän, ruumiin Vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.” Ef.5:22-24

”Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole Sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.” 1.Piet.3:1

”Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.” 14:35
Juutalaisessa synagogassa naisella ei ollut lupaa opettaa, vaan heidän tuli olla vaiti, niin kuin Toora eli lakin sanoo. Ja tätä vasten apostoli opettaa, että sama periaate tulisi olla myös uuden liiton seurakunnan kokouksissa. Ja tämä säädäs perustuu siis Jumalan luomisjärjestykseen miehestä ja vaimosta.
Heillä on siis lupa opettaa ja kehottaa esimerkiksi nuoria naisia, vaimoja ja toinen toistaan kaikella hengellisellä viisaudella, kuten Priskilla ja Agulas opettivat Apollosta kasteasiassa. Apt.18:26-28

”Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä; niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.


Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
Sillä Adam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Adamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.” 1.Tim.2:8-15

2:15 Alkutekstin mukaan: ”lapsensynnyttämisen kautta”, jolla tarkoitetaan
Marian (hebr. Mirjam) synnyttämää Jeesus-lasta
pelastua – asiayhteydestä näkyy, että Paavali kehottaa naisia
pysyttelemään erossa sopimattomasta käytöksestä ja sen sijaan
täyttämään tehtävänsä vaimona ja äitinä velvollisuutensa.
Jos he näin tekevät, he säästyvät monelta tuskalta ja vaivalta.
Lapsensynnyttäminen ei yksin riitä, siksi apostoli lisääkin ”jos hän
pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä”.
1.Tim.2:15

”Vai teistäkö Jumalan Sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut?” 14:36
Korinttolaiset eivät saaneet luulla olevansa erikoisasemassa, tai että heillä oli erityinen oikeus tehdä niin kuin itse parhaaksi näkivät. He eivät saaneet laatia omia lakejaan - ikään kuin Jumalan Sana olisi ensiksi lähtenyt Korintosta tai olisi tullut ainoastaan Korinttoon. Heidän tuli noudattaa apostolista opetusta ja Jumalan Sanan säädöksiä.
”Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla.” 1.Kor.11:16

”Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky.” 14:37
Apostoli tuo opetuksensa Kristuksen antamalla arvovallalla, apostolisena opetuksena. Hän vetoaa myös Sanan tueksi profeetan arvovaltaan - Kirjoitettu Sana.
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat Minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Matt.28:19-20

”Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä.” 14:38
Apostoli jättää ne, jotka eivät pidä hänen kirjoitustensa olevan Jumalan Sanaa ja hän ei myöskään yritä väkisin ketään pakottaa sitä ymmärtämään. Jonkun tietämättömyys tai ymmärtämättömyys ei muuta totuutta.

”Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.” 14:39
Lopuksi apostoli rohkaisee profetoimiseen ja kielillä puhumista ei saisi estää. Se on hyödyksi ja rohkaisuksi seurakunnalle ja kumpaakaan ei saisi halveksia.
Apostoli kehottaa veljellisessä rakkaudessa, että Jumalan armolahjojen väärinkäyttö ei saa johtaa siihen, että todellisen, aidonkin lahjan oikeutus kielletään ja kiistetään.

”Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.” 14:40
Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti, kunniallisesti ja järjestyksessä, koskien kaikkia Jumalan hyviä armolahjoja ja seurakuntaelämää, niin että se rakentuisi ja kasvaisi Jumalan antamaa kasvua, Hänelle kiitokseksi, kunniaksi ja ylistykseksi - sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Amen

”Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.” 1.Tess.5:19-23 Amen

Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne! Amen

EhtaAnkkaVoi voiLuonut: EhtaAnkkaMaanantai 24.07.2017 19:53

1. Millaiset olisi unelmiesi treffit?
- Lukupiiri.

2. Tykkäätkö värikkäistä vaatteista?
- Miksipä en.

3. Mitä teit puoli tuntia sitten?
- Kävin kaupassa.

4. Uimapuku vai bikinit?
- Ei minulle oikein sovi kumpikaan.

5. Hame vai mekko?
- Sekä että.

6. Oletko saanut sakkoja koskaan?
- Olen pari kertaa.

7. Seksikkäin ammatti?
- Nyt on paha... Astronautti?

8. Oletko rasisti?
- En todellakaan.

9. Oletko hellyydenkipeä?
- Ajoittain!

10. Tuletko helposti merisairaaksi?
- En tule.

11. Minkälainen on ollut elämäsi pahin krapula?
- Jaahas, mikähän niistä. Verenoksentelu, parin viikon nukkumattomuus, hallusinaatiot, sydänoireet. Olihan noita joskus!

12. Minkälainen on ollut ikimuistoisin ryyppyreissusi?
- Ei niitä kannata selittää tässä.

13. Minkä värisiä vaatteita sul on eniten?
- Mustia.

14. Mikä on inhottavin sairaus?
- En tiedä. Toivottavasti en saakaan tietää.

15. Cheek vai Elastinen?
- Onko pakko valita?

16. Mikä oli unelma ammattisi pienenä?
- Äidinkielenopettaja, kun näitä lukee. :P

17. Saatko paljon katseita kadulla kulkiessasi?
- En usko.

18. Oletko enemmän positiivinen vai negatiivinen ihminen?
- Positiivinen.

19. Tykkäätkö kasvisruuista?
- Mikäpä etten.

20. Kuinka monet kengät sulla on?
- Parit.

21. Lempikirjailijasi?
- Ihan mahdoton sanoa, kun niitä riittää.

22. Luetko elämänkertoja?
- Niitäkin.

23. Mistä järkytyit viimeksi?
- En muista.

24. Elätkö rauhallista vai vauhdikasta elämää?
- Rauhallista.

25. Ketä julkkista muistutat eniten?
- Ei mitään käsitystä.

26. Ketkä kolme on mielestäsi mielenkiintoisinta julkisuuden henkilöä?
- En tiedä. Ei kukaan.

27. Koska viimeksi vietit oikein hauskan päivän ja millainen se oli?
- Vähän väliä on hauskaa!

28. Sähköposti vai etanaposti?
- Sekä että.

29. Koska viimeksi söit kalaruokaa?
- Eilen.

30. Mikä on tämän kesän suosikki jäätelösi?
- En osaa sanoa.

31. Suosikkikauppasi?
- Ei minulla ole.

32. Käytätkö verkkopankkia?
- Toki.

33. Milloin tunsit viimeksi kipua?
- Koko ajan pientä siedettävää.

34. Tykkäätkö taikatempuista?
- Mikä etten.

35. Onks sulla hyvä vastustuskyky vai sairastutko helposti?
- Aika hyvä on.

36. Onko suomen kesä liian lyhyt mielestäsi?
- Ei missään nimessä.

37. Tuletko toimeen omillasi?
- Kutakuinkin.

38. Juotko energiajuomia?
- En juo.

39. Poltatko ja mitä merkkiä?
- En kerro.

40. Luetko sarjakuvia?
- Enpä oikeastaan. Akira on aika hyvä, Sin City on aika hyvä. Voisikin tehdä aluevaltauksen taas.

41. Pidätkö kesällä sukkia?
- Toki.

42. Paras suklaa merkki?
- Ei mitään käsitystä.

43. Onks sul kotona paljon kukkia tai kasveja?
- Pari.

44. Miten suhtaudut negatiiviseen kritiikkiin itsestäsi, jos joku suoraan sanoo?
- Jos perustelu on hyvä, saatan harkita asiaa ja koittaa ottaa opikseni. Vähän tietysti riippuu aiheesta.

45. Koska kävit viimeksi shoppailemassa?
- Tänään CDONista ostelin kamaa.

46. Koska joit viimeksi kunnon kännit?
- Toista vuotta sitten.

47. Kaunein sana?
- Cheri.

48. Rumin sana?
- Vittu.

49. Onks sul onnennumeroa?
- Ei ole.

50. Minkä kysymyksen kohdalla alkoi vastaaminen kyllästyttää?
- Ei oikein minkään. Vain pari kertaa huokailin.

kosovo-boyPuotilasLuonut: kosovo-boyMaanantai 24.07.2017 18:57

Mp PUOTILAMaanantai 24.07.2017 18:59, 1 vastaaja

Näytä tulokset
Vastataksesi tähän kyselyyn ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
9Chill mesta tää putolila. Ois siistii asuu tääl

kosovo-boyKilla bii duunaa blogiiLuonut: kosovo-boyMaanantai 24.07.2017 18:56

lyö mua kerran , mä vittu hakkaan sut .
lyö mua kaks kertaa , ai vitun vittu lopeta .
lyö mua kolme kertaa , pliis kamu lopeta, saat sata euroo .
lyö mua neljä kertaa , ai ai ai tilaa anpu lanssi .
lyö mun frendejä , ja sä voit bitch ruveta hakkaamaan niit lisää :D evvk, ota rööki ettet hakaa mua .
! kopioi jos välität kamaa, mut et vois antaa vittuu frendeistäs !


Jeah; täs kaikki täl erää bitches, hoes and snitches (you get stitches.) Itä opettaa. Kytät on sikoi ja frendit ei ikin kestä !

kosovo-boyJeezboksLuonut: kosovo-boyMaanantai 24.07.2017 18:43

Bönötin tos steissil ja tuli joku ryssä myymää röökii 10g/euro. Otin salaman fiktin ja vittu se oli vaan 6g jotai purppuraa puruu (kiinalaiset ei polta sinistä vaan purppuraa). Oon sillee, kääräse, annan tsik tsäkin ja pistän papan smoukkaa. No BLÄM se räjähti sen virolaisen naamaa haha :D yritti salee tapattaa mut sil smoulil no en ollu moksiskaa, lähin vaan paskajunal takas itää

kosovo-boyReTaHo ja lateksi kissa asuLuonut: kosovo-boyMaanantai 24.07.2017 18:40

Jees funtsin et retahot vois olla mun fashioniin aika passelit. Mitä te mietitte? Kelaa just "hei toi on se äijä, jol aina pääl retahot tai myllikät!" Jeesbox mä se oon heitä bisse/rööki/budi, oon just se äijä brou wessaid 42 43 maltsu jeejee.

Nii sit päälle kans dikkiisii ja jtn en tunne tätä fäshönii viä.

Hommaisko kesäks ja talveks eriksee retahot, talvisis paksumpi vuori ja kesäl vähä vähemmä stydii haha munat hikoo!!

kosovo-boyHervanta luukkuLuonut: kosovo-boyMaanantai 24.07.2017 18:37

Jees. Hervanta luuccu buuked for everafter.

Ja odenssi ja addut/retaho ja osw on mun muotii nyt

Insinöörikadult saa villii kukkaa ja stuffet kaupan päälisiks xdlsd

Kuunsilmä<3Luonut: KuunsilmäMaanantai 24.07.2017 17:42Semmoset setit sieltä sitten. :D

purvoice<3Luonut: purvoiceMaanantai 24.07.2017 10:43

Nuku hyvin muori <3
100807 - 190717 Tallitontun Coconut


Eräs vanha ystävä otti eilen yhteyttä. Emme olleet nähneet "välirikon" vuoksi toisiamme noin viiteen kuukauteen, ennen kuin nyt.

Keväällä kun tuo "välirikko" tapahtui, olin toki pahoillani tapahtumasta, mutten voinut kuin ajatella, että ehkä tämä on sitä, kun ihmiset jäävät pois elämästä, kun ovat oman aikansa siinä pyörineet. No tästä olin selvästikin väärässä. En nyt täysin siihen uskonutkaan, sillä ennemmin fiilis oli sellainen 50-50, jatkuu tai ei jatku. Tiesin, ettei hänellä elämässä ole ollut helppoa ja ajattelinkin jo aikaisemmin, että näin saattaa tapahtua, sillä ajatusmaailmoiltamme olemme kuitenkin monelta osalta perin erilaiset. Ehkä se johtui kokemuksesta, ehkä omasta intuitiosta, mutta todennäköisesti molemmista.
Ystävällä vaan meni johonkin hermot, ärähti meikälle kun olin käymässä ja sen jälkeen ei sitten oltukaan enää yhteyksissä. aina välillä tuli olo, että olisi voinut koittaa pistää viestiä perään, tai soittaa, mutta aina tuli ajatus mieleen: "hän ei tahdo olla sinuun yhteydessä." tai "vielä ei ole aika siihen."
No eilen sitten tuli sitten omaksi positiiviseksi yllätykseksi perin suora ja rehellinen anteeksipyyntö, sekä kävin sitten tapaamassa. Ystävälläni olikin lähtenyt huima alamäki elämässä, oli lähtenyt kortit, naisystävät ja vaikka mitä tapahtunut, josta en anna itseni edes anonyymisti kirjoittaa. Talossakin oli paikat pistetty vähän uuteen uskoon, mutta ystäväni istui rauhallisena terassilla, katsellen hiljaa järvelle. Istuskelimme siinä sitten, tyyntä järveä katsellen ja pohdimme elämää ja vähän sen tarkoitusta, sekä mietimme sitä, kuinka toiset asiat vaan on tarkoitus mennä miten menee, ennen kuin voi nähdä ja ymmärtää.

Joskus sitä itsekin pohtii, mitenkä nämä omat ystävyyssuhteet menevät hieman kummallisesti. Mitään normia ystävyydelle ei ole, mutta kuitenkin joskus tuntuu, että vähän epänormaalia yleisellä mittapuulla on se, kuinka paljon ihmiset lähtevät elämästäni. Mieleen tulee kuva pyöräovista, joihin ihmiset astuvat, pyörivät siinä hetken kunnes löytävät oikean suunnan itselleen ja jatkavat matkaa taakseen katsomatta.
Ei se mitään, kaikilla on se oma polku ja joskus ne polut kohtaavat ainoastaan tietyksi ajaksi ja jatkavat sitten omiin suuntiinsa. On hienoa olla ihmisille välillä avuksi, eikä se velvoita keneltäkään mitään. Olen kuitenkin onnellinen kaikesta ja kaikista niistä, jotka ovat omassa elämässä pyörineet, vaikka toiset yhtäkkiä päättyneet ystävyyssuhteet aina välillä mietityttää ja surettaa. Ehkä siksi, etteivät ne ole koskaan vielä oikeasti loppuneet.

PixelStarPeikko EILuonut: PixelStarMaanantai 24.07.2017 09:56

1. Millaiset olisi unelmiesi treffit?
- Leffailta, mässyä ja kainalossa tuhisemista.

2. Tykkäätkö värikkäistä vaatteista?
- Ew

3. Mitä teit puoli tuntia sitten?
- keitin kahvia ja kattelin netflixiä

4. Uimapuku vai bikinit?
- uimapuku

5. Hame vai mekko?
- hame

6. Oletko saanut sakkoja koskaan?
- en. Kerran meinasin, mutta puhuin itteni puhtaaksi :--DD

7. Seksikkäin ammatti?
- raksamies

8. Oletko rasisti?
- En. En koe erilaisuutta uhaksi.

9. Oletko hellyydenkipeä?
- Välillä, mutta kulutan pusut Peikkoon

10. Tuletko helposti merisairaaksi?
- kyll

11. Minkälainen on ollut elämäsi pahin krapula?
- Ekat kunnon kännit: makasin päivän sängyssä

12. Minkälainen on ollut ikimuistoisin ryyppyreissusi?
- ööö.. tuota. Kerran otin sidukan ja istuin kirjoittamassa kulmaloossissa

13. Minkä värisiä vaatteita sul on eniten?
- mustaa

14. Mikä on inhottavin sairaus?
- oksennustauti

15. Cheek vai Elastinen?
- elastinen

16. Mikä oli unelma ammattisi pienenä?
- opettaja tai poliisi

17. Saatko paljon katseita kadulla kulkiessasi?
- Lapset ainakin tuijottaa kun täti on vähän hassun näköinen

18. Oletko enemmän positiivinen vai negatiivinen ihminen?
- Yleensä positiivinen

19. Tykkäätkö kasvisruuista?
- kyll

20. Kuinka monet kengät sulla on?
- 20+ paria

21. Lempikirjailijasi?
- Neil Gaiman

22. Luetko elämänkertoja?
-en

23. Mistä järkytyit viimeksi?
- Peikko puri varpaasta eilen illalla

24. Elätkö rauhallista vai vauhdikasta elämää?
- Mielummin rauhallista

25. Ketä julkkista muistutat eniten?
- En tunne ketään julkkiksia ;__;

26. Ketkä kolme on mielestäsi mielenkiintoisinta julkisuuden henkilöä?
- Johanna Tukiainen, sen sekoiluja on mielenkiintoista seurailla. Tuksu on varmaan sellainen koko kansan julkkis. Muuten seurailen tietyissä piireissä olevia julkkiksia. Taiteilijoita ja piirtäjiä.

27. Koska viimeksi vietit oikein hauskan päivän ja millainen se oli?
- Viime viikolla kuuntelin musiikkia ja pakkailin. Kun sain hommat tehtyä, pötkötin auringossa ja kattoin netflixiä. Chattailin Markuksen kanssa ja välillä otin Peikon syliin. Iltapäivällä katoin salkkarit. Iltasella katoin murhaohjelmia.

28. Sähköposti vai etanaposti?
- sähköiskuuu

29. Koska viimeksi söit kalaruokaa?
- tein joskus tonnikalapastaa

30. Mikä on tämän kesän suosikki jäätelösi?
- Ässämix-mehujää

31. Suosikkikauppasi?
- Tykkään käydä pyörimässä prismalla.

32. Käytätkö verkkopankkia?
- kyll

33. Milloin tunsit viimeksi kipua?
- Eilen ahisti eräs ihminen joka väkipakolla yritti änkeä elämääni, eikä ymmärtänyt lopettaa. Minun vikanihan se oli kun olen niin epäsosiaalinen ja munapää. Pelotti mutta sain apinan kuvia Markukselta.
Illalla Peikko puri varpaasta >:l

34. Tykkäätkö taikatempuista?
- joo

35. Onks sulla hyvä vastustuskyky vai sairastutko helposti?
- En ole usein kipeänä, mutta kun olen niin olen kunnolla

36. Onko suomen kesä liian lyhyt mielestäsi?
- tähän on jo tottunut

37. Tuletko toimeen omillasi?
- kyll

38. Juotko energiajuomia?
- joskus kun olen nukkunut huonosti ja pitäisi saada aikaan jotain järkevää

39. Poltatko ja mitä merkkiä?
- en

40. Luetko sarjakuvia?
- kyll

41. Pidätkö kesällä sukkia?
- kenkien kanssa, koska miun kantapäät menee heloisti rikki. Muuten en

42. Paras suklaa merkki?
- marabou

43. Onks sul kotona paljon kukkia tai kasveja?
- yks kaktus

44. Miten suhtaudut negatiiviseen kritiikkiin itsestäsi, jos joku suoraan sanoo?
- jos se on rakentavaa, otan sen vastaan. Mitään paskapuheita en ala kuuntelemaan. En kuitenkaan vastaa ettei mene överiksi.

45. Koska kävit viimeksi shoppailemassa?
- hmm.. nettishoppailin viime viikon alussa

46. Koska joit viimeksi kunnon kännit?
- 2010.

47. Kaunein sana?
- ihana

48. Rumin sana?
- the n-word. Hyvin rasistinen ja loukkaavasana. Nykypäivänä ei pitäisi käyttää ollenkaan. Kerran kuulin hoitajan sanovan sen kun istuin odotushuoneessa. Katottiin Henkan kanssa kummattin toisiamme ja ihmeteltiin että kuultiinko oikein

49. Onks sul onnennumeroa?
- 5

50. Minkä kysymyksen kohdalla alkoi vastaaminen kyllästyttää?
- ei alkanu, kun kuuntelin musiikkia ja välillä vastailin muihin viesteihin.

Kuunsilmä...Luonut: KuunsilmäMaanantai 24.07.2017 08:34

tumblr_inline_oj85nwnVDj1t3565z_400.giftumblr_inline_op1rezLR2O1ss1qg1_540.gif...

MiittisVerikokeet.Luonut: MiittisMaanantai 24.07.2017 07:29

Uusi viikko alkaa taas. Viikonloppu meni ihan mukavasti.
Eilen mä olin melkein koko päivän sohvalla ja katoin netflixiä.
Sons of anarchy sarjaa katoin muutaman jakson.
Kohta ole vikalla kaudella. Katoin eilen myös animea muutaman jakson.
Aloin katsomaan sen nimistä animea kuin "Tsugi ga kirei"
Siitä on tullut 12 jaksoa ja olen katsonut kolme.
Katson sitä sitten taas kun kerkiän.
Tänään on ohjlemassa aamulla verikokeet. Pitää sinne mennä. Kerkiän onneksi syömään aamupalan ennen lähtöä niin jaksan kävellä.
Lähden ajoissa kävelemään niin ei tule kamala kiire.
Apteekista pitäisi hakea leponexia.
Haen tällä viikolla niin on taas sitä lääkettä. Voisin itse asiassa huomenna käydä illalla apteekissa kun on aikaan.
Tuskin saan sitä lääkettä vielä tänään.
Ompeluryhmä on taas iltapäivällä. Pääsen jatkamaan kaulahuivin tekoa.
Mikä ei ole lähellekkään valmis.
Mä nukahdin eilen mun sohvalle illalla.
Ja heräsin aamuyöstä. Menin sitten sänkyyn nukkumaan.
Heräsin tuossa puoli seitsemän aikaan.
Alan jo nyt harjoittelemaan aikaisin heräämistä koska ensi viikolla alkaa taas työt niin pitää herätä jo kuudelta.
Tää viikko on enää lomaa.
Sitten työt alkaa. Ihan kiva nähdä taas työkaverit loman jälkeen.
Ja aloittaa hyvillä mielin työt.
Menen salille tänään illalla jos saan liikuntakortin käyttöön.
Nyt alan taas liikkumaan.
Olin eilen taas pururata lenkillä. Tuli kyllä kuuma kun aurinko paistoi ja oli huppari päällä.
Laitan salikamat taas valmiiksi.
Jos nyt pääsisi taas enemmän liikkeelle mitä viime viikolla.
Aamupalaan on vielä noin tunti.
No hyvin kerkiän blogin taas kirjoittaa.
Poikaystävällä alkaa taas tänään työt.
Soitellaan taas kun sillä on ruokkis ja illalla.
Mulla on enää muutama päivä tätä antibiootti kuuria. Voin sanoa että on auttanut tuo lääke.
Paha haju on melkein poissa.
Eikä ole enää muitakaan oireita.
Kannatti varata lääkäriin aika ja sai lääkkeet.
Onneksi lääkkeisiin ei mennyt kauheasti rahaa.
Kohta puen vaatteet päälle. Ulkona näyttäisi olevan viileämpi päivä.
Pilvistä on ainakin. Helteet alkaa vissiin loppu viikosta.
Pitää ostaa se aurinkorasva.
Niin laitan sitä sitten taas kun menen tuonne ulos kuumaan ilmaan.
Kohta alan tiskaamaan.
Ja pedata sänky. Voisin samalla kerätä taas likapyykit koriin valmiiksi mitä on kertynyt.
Pyykkiä mun ei tarvitse pestä vielä.
Pesen loppu viikosta.
Katsoo jos innostuu taas värittämään tänään.
Iltapäivällä mulla on aikaa.
Saa taas sitä yhtä kuvaa eteenpäin.
Ajattelin taas kuunnella musiikkia kohta.
Lähtee tää päivä hyvin käyntiin.
Toivon että tää viikko on hyvä viikko.
Nyt pitää vaan nauttia tästä vikasta loma viikosta.
Saa nähdä joudunko syömään tällä viikolla rauhottavia.
Jos iskee paha ahdistus.
Toivon että sitä ei tule.
Huomenna olen menossa taas klubitalolle.
Nyt mulla on käteistä niin pystyy maksamaan ruoan.
Mikä on kolme euroa.
Pääsee taas sinne keittiöön tekemään ruokaa.
Saa nähdä mitä ruokaa on huomenna.
Varmasti ihan hyvää ruokaa niin kuin joka kerta.
Mutta nyt on aika pirteä fiilis.
Ja hyvä fiilis.
Kaikki ei tykkää maanantaista mutta mä tykkään.
En tiedä miksi.
Mä aina tykkään aloittaa uuden viikon.
Kynnet pitää lakata taas.
Väri on taas lähtenyt niistä.
Lakkaan ne turkoosin väriseksi.
Mavalan kynsilakkaa.
Se on paras kynsilakka merkki.
Kuivuu nopeasti ja kestää pitkään.
Pitää ostaa jossain vaiheessa uusia värejä.
Seuraava kynsilakka väri minkä ostan on pinkki.
Aijon syödä aamupalalla ruisleipää.
Kerkiän tulla verikokeista takaisin lounaalle.
Siellä ei mene kauaa.
Tänään tulee taas lemmen viemää. Katsotaan sitä tänään kaverin kanssa.
Sitten lemmen viemän jälkeen sinne salille.
Aijon olla salilla ainakin tunnin ellei pidempään.
Pääsee hikoilemaan.
Ja tekee todella hyvää.
Lievittää ahdistusta.
Huomenna taas pelataan varmaan jalkapalloa iltapäivällä liikunta tunnilla.
Sähly alkaa vissiin syyskuussa.
Odotan sitä innolla.
Tykkään pelata sählyä.
Ja paras kaveri tykkää myös.
Syksyllä on taas sähly turnaus mihin me ollaan taas menossa.
Viimeksi voitettiin hopeaa.
Oli hyvät pelit.
Katsoo voitetaanko hopeaa vai kultaa tänä vuonna.
Kulta olisi ihan kiva.
Kyllä hopeakin riittää ihan hyvin.
Nyt pitää muutenkin alkaa kunnolla kuntoilemaan niin niissä sähly peleissä on hyvä kunto ja että jaksaa juosta pallon perässä.
Mulla on tällä hetkellä aika hyvä kunto.
Nyt kirjoitan toisen blogin ja minulla on ollut kiireitä niin en ole ehtinyt kirjoittaa blogia ja minulla on ollut touhukas päivä ja rokkiaikaan oli paljon tekemistä ja olin perjantain ja sunnuntain yksin rokissa ja lauantain oloon siskoni kanssa rokissa ja olin tänä aamuna kotona ja söin aamupalaa ja aamupalan jälkeen menin vanhemmille syömään lounasta ja menin sitten vanhemman siskon luokse viemään syntymäpäivälahjaa ja kävin ensin kaupassa ja join kahvit vanhemmilla ja katsoin vähän aikaa Kalevan kisoja telkkarista ja menin sitten lenkille vehkalahteen ja sitten menin kotiin suihkuun ja suihkun jälkeen menin vanhemmille syömään välipalaa ja tein pullataikinan kohoamaan ja sitten silitin tyynyliinoja ja pyyhkeitä ja silityksen jälkeen tein korvapuusteja ja olin jonkin aikaa vanhemmilla ennen kun menin kotiin ja kävin vielä pyörälenkillä jokiasemalla ja länsikatua pitkin louhelankadulle ja sitten kotiin valmistelemaan nukkumaanmenoa ja kuuntelin SANNIN musiikkia deezeristä ja radiosta kuuntelin myös musiikkia muilta artisteilta ja SANNIN musiikki tuo minulle hyvän mielen päivääni ja SANNIN musiikista kuuntelin vahinko, 2080-luvulla, trampoliini, prinsessoja ja astronautteja, kakara ku cara, ku kanye kanyee, sotke mut, supernova, LELU ja SANNI ja hän on minun lempilaulaja ja minun lempiartisti koko elämäni ajan ja juttelin tyttöystäväni kanssa facebookissa ja whatsAppissa ja hän on minun tuleva kihlattuni ja vaimoni ja nyt minun tyttöystävä ja seurustelemme edelleen ja seurustelusuhteemme on ihanaa ja aitoa rakkautta ja en halua lopettaa meidän suhdetta hänen kanssaan ja hänen äitinsä sanoi että minä olen tyttöystävälleni parempi poikaystävä kuin joku muu poika ja minulla on tunteita tyttöystävääni kohtaan edelleen ja kihlattuni haluaa kanssani kihloihin vuonna 2018 huhtikuussa ja meidän seurustelu on hyvää ja taivaallista ja suhteemme menee nopeasti ja hyvin ja kohta lähden nukkumaan koska minua väsyttää ja huomenna minulla on aamuvuoro ja koulukaverini kanssa olen edelleen hyvä ja kiva kaveri ja hän ei vihaa minua koskaan ja meidän kaveruus kestää pitkään ja hän sanoi että voidaan olla kavereita ja hänelle sanoin että minäkin lisäsin instagramiin kaksi hissiteinipeilikuvaa ja olisi kiva jos seuraisit minua instagramissa ja tykkäisit niistä kuvista ja hän hyväksyi kaveripyyntöni facebookissa ja hän on minun kaveri Peltolan kouluajoilta ja hänelle olen ikuinen ja paras kaveri ikuisesti ja pysyvästi ja hän on minun trampoliini ihan vaan kaverina.

Kuunsilmä...Luonut: KuunsilmäSunnuntai 23.07.2017 23:10

CAT%2BGIF%2B%25E2%2580%25A2%2BSnuzzy%2BCat%2Bhidden%2Bunder%2Bhis%2Bblanket%2Bbobbing%2Bhead%2Bwatching%2Bhis%2Btoy.gif

Grazyman_89Pajatso himotLuonut: Grazyman_89Sunnuntai 23.07.2017 22:49

Löysin sellaisen itse tehdyn pajatson 400euron hintaa alko himottaan ostaa se omaan kotiin
« Uudemmat -