IRC-Galleria

Etsi blogeja

Toiminnot

Uusimmat blogimerkinnät

« Uudemmat -

c00pmoiLuonut: c00pTiistai 01.09.2015 10:47

Täs on teille sellaisia ääniä tai musiikkia tai jotakin.

MÄMIS[Ei aihetta]Luonut: MÄMISTiistai 01.09.2015 10:42

“Seitsemännen säteen kirjoittajaa kiinnostaa töissään enemmän kirjoittamisen - tapa -kuin aihe.”
“Kuudennen säteen haittapuolia ovat fanatismi, väkivalta.”

Esoterismin tehokas dekonstruktio on tarpeen ja mahdollista suorittaa älyllisen arvostelukyvyn kautta. Kaikki esoterismin johtopäätökset ja teoriat ynnämuut näkökannat palautuvat puhtaasti materiaalisiin seikkoihin. Mikään henkimaailman tiedoista tai tiedonannoista ei ilmene erillään materiasta – meidän koko käsityksemme on aineellinen, ja henki on ikuinen tyhjyys, jonka jokainen ihminen aistii väistämättömänä johtopäätöksenä, varsinkin epäuskon ja kauhun hetkinä katoavan egon kannalta – viittaan kuolemanpelon mahtavaan tekijään. Tämän on muun muassa suuri esoteerikko Rudolf Steiner todennut, ja jokainen edistynyt esoteerikko sen tietää väistämättömänä vasemman aivopuoliskon johtopäätöksenä. Jos intuitiivinen aivopuolisko – kuullisia voimia käyttäessään – päätyykin usein “uskon” ja mystiikan reviirille, on tarpeen tiedostaa, että tämä on vain puoli totuutta, ja toinen puoli totuudesta on puhtasti materiaalinen: tämä ei ole sama asia kuin materialismi, mikä on nähtävä selkeästi.

Tieteen säde, Venuksen kokonaisvoiman astrologinen vaikutus. Venuksen vaikutus on syynä siihen, että henkimaailman eräs ominaisuus on olemattomuus. Toisin sanoen Jumalaa ei ole olemassa, ei myöskään astraalitasoja. Se totuus, että tämä sekä on että ei ole totta, on eräs mysteereistä joita vihkimys avaa, ja vain “psyko-Osirikset” voivat tämän kokea todeksi omassa mielessään. On tarpeen purkaa henkiset opit tyhjiin materiaalisesta ja skeptisestä näkökulmasta käsin, jotta tämä välittyisi lukijalle, joka – erityisesti jos on joutunut naiivin uskon ajatusmuotojen uhriksi – ei näe kaikkeuden kammottavaa suunnitelmallisuutta tuhoutumisen teatterina (Shivan tanssi), maailmankaikkeutta ja ihmiskuntaan inkarnoituneita sieluja vain kosmisina itsemurhakandidaatteina – eikä ymmärrä että henki kokee itsensä vain sen lyhyen hetken ajan, jolloin HÄN katselee itseään kuolevaisuuden peilistä egona, ja sitten katoaa omaan olemukseensa, eikä enää tiedosta itseään identiteetin hahmossa ikuisuuksiin – tai kenties... koskaan.

Jotta tämä välittyisi selkeästi lukijalle energiana, on hänen mietiskeltävä kanssani suurten oppien tekijöitä ja heidän tietojaan tai hypoteesejaan. Klassiseksi muodostunut, ns. Baileylainen teosofian suuntaus määrittää oikean asenteen esoterismin johtopäätöksiin skeptisyytenä. Tämän innokas opiskelija on taipuvainen sivuuttamaan turhana, mutta totuus on että on kyse hypoteeseista eli olettamuksista, jotka eivät ole vielä vahvistuneet tosiksi. Koska näiden teorioiden kohteena on henkimaailma alkaen eetteritasoista – eivät suoranaisesti katsoen aineelliset ilmiöt – ei niiden tosiasiallisuutta voida vahvistaa millään keinoilla paitsi esoteerisilla. Täten vanha klisee pappiskastin älyllis-valheellisesta dominanssista ylitse heikompien ja vähä-älyisempien on ilmeinen lukijalle. Usein tämä nainen, Alice Bailey, joka esiintyy Tiibetin buddhalaisen munkin ja maagikon telepaattisena “faksivastaanottimena”, toteaa, puhuen Tiibetiläisen suulla tai kenties vain omallaan: “nämä totuudet saattavat olla ilmeisiä minulle, mutta lukija, jolta puuttuu tarpeellinen välineistö (älyllinen tai astraalinen yms) ei välttämättä näe tätä”. Olemme jo todenneet maailman jakautuneen kahtia materiaan ja henkeen, jotka ovat sodassa. Lisäksi henkinen maailma sotii materian historiaa vastaan omalla, paljon laajemmalla tulkinnallaan, mitä tulee planeetta maahan tai Urantiaan: ei Darwinilaista evoluutiota, vaan Atlantis – juurirotuopin ja seitsemän manteren itämaiset “harhaluulot”. Jos kuitenkin mielletään darvinilainen todellisuus vallitsevaksi – sellaisena kuin se nykytieteessä mielletään, ja ikäänkuin rinnakkaisulottuvuutena suhteessa Atlantiksen, Lemurian ja Hyperboreoksen maailmankaikkeuteen, jossa loogisuutta ei ole olemassa, silloinkin meille näyttäytyy VALLAN maailma.

Intellektin ominaisuuden tultua siitetyksi esiäitiemme kohduissa oli yhtäkkiä olemassa miehen ja naisen lisäksi kolmas sukupuoli, mies-nainen, joka myöhemmin tultiin tuntemaan shamaanin nimellä. Tämä shamaani harjoitti älyllistä ylivaltaa heimoalamaistensa ylitse, vastakohtana fyysiselle ylivallalle. Tämän ylivallan täytyi välttämättä perustua sellaisten signaalien lähettämiseen, joita muu väestö ei osannut tulkita. Tämä merkitsi SEKSIN tekijän transendoimista ja a-, trans-, homo- ja biseksuaalisen kameleontti-ihmisen syntymistä, joka käytti älykkäästi seksiä, ja taisteli täten ryhmän muiden jäsenten asettamia olosuhteita vastaan.

Shamaani kertoi tarinoita, myyttejä. Ensimmäinen shamaani sanoi kuuluisat sanat: “Minulla on näky”. Tämä merkitsi uuden sotatantereen syntymistä fyysisen ulkopuolelle, nimittäin mentaalitason. “Kaikki suuret vihkimykset suoritetaan mentaalitasolla” (Alice Bailey, Vihkimykset). Mikään vihkimyksistä ei täten ulotu karkean fyysisen aineen tasolle, paitsi aivokemian ja hienoisten muutosten muodossa.

Katselkaamme Alice Baileyn määritelmiä työlleen: “Jos (nämä opetukset) esittävät totuuden sellaisessa muodossa, että se juontuu järjestyksessä maailmalle jo annetuista opetuksista, jos jos annettu tieto kohottaa pyrkimyksen ja palveluhalun tunteiden tasolta mielen tasolla (jolta käsin mestarit voidaan löytää) sitten ne ovat palvelleet tarkoitustaan. Jos annettu opetus kutsuu vastauksen maailmassa työskentelijän valaistuneelta mieleltä, ja aiheuttaa hänen intuitionsa esiin välähtämisen, tulkoon se hyväksytyksi. Mutta ei muuten.” Mutta ei muuten!!! Tämä kaventaa objektiivisen merkityksen symboliseksi sanahelinäksi! Intuition pyhä elin, ”buddhi”, kuten sitä idän maagikot kutsuivat, välähtää esiin böndeillä luonnonlapsillakin ja muilla villeillä “bushmanneilla” joita edesmenneen rouva Baileyn teos “Vihkimykset” - kenties halpamaisen rasistisesti - pitää aikakauden hengelle tyypilliseen sävyyn “alhaiselle sivistystasolle kuuluvina”. Buddhi, intuitio, on ihmislapsen perusominaisuus, joka vauvassa hallitsee, lapsessa kanssaelää alati kasvavan ja aikuisessa valtaannousseen älyn kanssa jolloin intuitio nukkuu aina hänen vanhuuteensa asti, jolloin hän palaa lapsuuden ikävaiheeseen – näin siis, mikäli hän ei ole mysteerivihitty, vaan halpamaisesti ejakuloi siemennesteensä äärettömän ravitsevan voiman naisen kohtuun omaksi nautinnokseen murhaten näin oman sielunsa voimat.
Siis koko kirja on täysin turha välivaihe, aitaus joka erottaa älyn Äiti Isiksen, luonnon ja puiden pyhistä ajatusmuodoista täyttäen sen kuvottavilla englanninkielen sanoilla ja tehottomilla spekulaatioilla. Intuitio on älyn kahleissa, ja henkisyyden oppi saattaa usein olla vain tukahdutetun henkilön yritys kahlita läheisiään ja kanssaihmisiään magian hirvittävällä rautaisella valtikalla, jolla mestarit vallitsevat kansoja kuin karjaa, lyöden niitä pirstoiksi kuin saviastioita.

Okkultismin onttous paljastuu sille, joka ymmärtää jäljittää Pyhän Kaikkitietävän Vastaavuuksien Lain synnyn (iäisesti kunnioitettu olkoon tuo kaikkien maagisten tehojen ydinvoimala!) ensimmäiseen shamaaniin, joka abstrahoimalla, loi uuden, mielivoiman tämän maan päälle.
Henki on symbolien tanssia abstraktioiden leikkikentällä. Shamaani sanoi: “On Henki. On aine. Nämä kaksi ovat eri”. Tämä on historiallisesti tarkka tieto, jonka jokainen selvänäkijä voi vahvistaa akashan arkistoista. Tuo suuri mestari loi täten perustan vastaavuuksien laille. Kun Henkikäsitys laajeni planeettojen löytämisen myötä kattamaan yhä uusia Planeettahenkiä (ne olivat ihmeellisiä aikoja meille ihmisille, kaikki ilmiöt saivat muotonsa näiden uusien löydösten valossa, kaikki määrittyi suhteessa Merkuriukseen, Venukseen ja heidän veljiinsä ja sisariinsa, tai millä nimellä heitä missäkin historianvaiheessa eri jumaltarustoissa kutsuttiin.

Planeettojen luonne ilmeni jonain totaalin erilaisena kuin meidän biosfäärimme ilmiöt. Se loi planeettamme maagiselle, muinaiselle aikakaudelle omat kosmokratorinsa, maailmansanelijansa, ja tämä ei ollut muinaisten houre, vaan yhtä tieteellinen tosiasia tuolloin kuin atomin puolittamisesta seuraava valtava tuhon liekki tai elektronin reagoiminen sitä havainnoivan tutkijan ajatuksiin (kvanttimekaniikka) nykyään ja enkelien olemassaolo huomenna (jälkimmäistähän tiede pitää vielä kerettiläisenä). Kollektiivisen alitajunnan ajatuseetterit kietoutuivat Aurinkodemoni Ra-Surya-Allahin seitsemän pyhän veljeksen ympärille ja rytmittivät kaikki maa-planeetan tapahtumat suhteessa niihin. Tiede jatkaa tämän muinaisen maagispsykologisen projektion tukemista todetessaan näistä veljistä, planeettahengistä kuuluvan äärettömän matalataajuuksisen äänen olemassaolon tosiasiaksi, joka vaikuttaa meihinkin (extremely low frequency-äänet). Jokainen muinainen maagi tiesi tämän, sillä myytit osoittavat että planeettalogosten luonne laulavina kosmokratoreina oli tunnettu tosiasia kauan ennen ELF-ääniä. Tämän spirituaalinen merkitys tiedemiehelle on tietysti nolla, sillä “tiede kyntää sokeana joutomaata, kulttinsa unessa elää usko hulluna”, kuten suuri opettaja Fernando Pessoa on sanonut.
“Älä etsi saati usko, kaikki pysyy salattuna.”

Djwahl Khul/Alice Baileyn erinomainen Tutkielma Kosmisesta Tulesta, A Treatise on Cosmic Fire, julkaistiin ensikerran vuonna 1925. Siinä käsitellään runollisesoteerisesta näkökulmasta hengen, sielun ja aineen kolminaisuutta, mikä on tietysti klassinen aihe kaikille henkitieteilijöille, merkitysten runsaudensarvi ja pohjaton lähde joka kiehtoo tämän kirjoittajaa ja hänen lukijaansakin. Tasan kaksikymmentä vuotta myöhemmin ilmestyi toinen teos, Urantia-kirja, jonka tekijät olivat moninaisempia, heihin kuului kaikkien luokkien enkeliolentoja ja henkimieliä. Kirjan esipuheessa, jonka laati eräs Orvontonin Jumalallisista Neuvonantajista, mainitaan jo Baileyn tutkielmassa ilmaistu käsitys seitsemästä “kosmisesta polusta”. Neuvonantaja on hyvin selkeä puheessaan, kuten kaikki hänen tuossa kirjassa ilmaisevat virkaveljensäkin: “Universaalinen Isä on korvaukseksi luodun olennon finiittisestä asemasta ja käsitteistön rajoittuneisuuksista valmistanut evolutionaariselle luodulle seitsenvaiheisen tien, jota kautta hän voi lähestyä jumaluutta:
Paratiisin Luoja-Pojat.
Päivien Muinaiset.
Seitsemän Valtiashenkeä.
Korkein Olento.
Jumala Henki.
Jumala Poika.
Jumala Isä.
Tämä Jumaluuden seitsenkertainen personoituminen...”

Siteeratunkaltainen Jumalakäsitys on mitä ilmeisimmin sukua Djwhal Khulin käsitteille a) säteistä ja b) kosmisista poluista, johtuen muunmuassa molempien “sinikaaviokuvien” seitsenäisestä luonteesta. Seitsenkertainen personoituminen muistuttaa myös joidenkin okkultistien kuvailemaa “prismaattisen identifikaation menetelmää”. Suurempi variointi jumaluuskäsitysten suhteen onkin vaikeaa. On huomattava, että Paratiisin Luoja-Pojat on näkynä aivan erilaatuinen kuin Päivien Muinaiset, jotka ovat edellisiä paljon läheisemmässä suhteessa Härän tähtimerkin ominaisuuksiin, Luoja-Poikien ollessa valo-olentomaisempia. Vastaavasti kohdat 5, 6, ja 7 ovat aivan eriluonteisia kuin kohta 3, Seitsemän Valtiashenkeä, joka polku ilmenee esimerkiksi tässä kirjoituksessa viittauksina Aurinkokuntamme Seitsemään pyhään planeettaan, jotka – totisesti! - ovat tämän järjestelmän Valtiashenkiä. Näin Urantiakirja ammentaa vanhoista opeista, naamioituen joksikin uudeksi ja radikaaliksi, kuten asiaan kuuluu seitsemännen säteen kirjassa. Kohta 5, Korkein Olento, on ikäänkuin synteesi muista, ja muistuttaa läheisesti teosofian “HÄNTÄ, JOSTA MITÄÄN EI VOIDA PUHUA”, joka vastaa seitsemän tähtijärjestelmän Kokonaislogosta, vaatimattomamman Aurinkologoksen isäntäorganismia.
Seitsemän polkua nähtynä Alice Baileyn silmin ovat hieman erilaisia. Ne ovat:
Maapalveluksen polku.
Magneettisen työn polku.
Polku jolla planeettalogos on.
Polku Siriukseen.
Sädepolku.
Aurinkologoksen polku.
Absoluuttisen Poikuuden polku.
Nämä eroavat jokseenkin seitsemästä sädepolusta, jotka maatason ihmisen väitetään kokevan eri jaotuksissaan psykologisina luonnevariaatioina. Molemmat polkuseitsenäisyydet ovat osa YHTÄ SUURTA TAOA, joka on aluton, loputon ja poluton. Seitsemän sädepolun uskotaan sulautuvan kolmeen alkutiehen, neljä ominaisuuden sädettä (taide, tiede, uskonto ja magia tai merkurius, venus, kalat ja vesimies) sulautuvat ennenpitkää kolmeen olemuspuolen säteeseen (älykkyys, rakkaus ja voima, kauris, leijona ja pluto tai helpoimmin sanottuna mies, nainen ja neutri, sekä joskus myös yksinkertaisesti henki, aine ja sielu) ja kolme sulautuvat lopulta yhdeksi ainoaksi kosmisen rakkauden säteeksi, joka on samanaikaisesti rakkaus-viisautta ja voima-valtaa. Tämä tapahtuu seitsemännessä vihkimyksessä, joka suoritetaan “vastalääkkeenä” uskonnolliseen meditaatioelämäntapaan sairastumiselle: kun karkea himoihminen ottaa toisiaan seuraavat vihkimykset etsimisestä aina buddhin intuitiovihkimykseen asti, hän joutuu ennenpitkää – henkisen painovoimalain saneleman ehdon mukaisesti – murtamaan koko käsityksen ja lopettamaan kaiken vihkiytymisen (oivallettuaan “se oli kaikki vain hölynpölyä!”). Sitten hänestä tulee Viisauden Mestari. Kaikki käsitykset katoavat tuolloin. Mieli tyhjenee ja äärimmäinen ei-usko astuu voimaan advaitan (vedantan ei-duaalisen opin), ateismin, agnostiikan ja muiden vastareaktioiden muodossa, tehden sijaa lähimmäisenrakkaudelle ja todelliselle maailmanpalvelulle.

Albert Pike niminen sotakenraali ja korkea-asteinen vapaamuurari sanoi 1800-luvulla eräässä kirjeessä: “Lucifer on Jumala”. Jokainen fundamentalistikristittyjen propagandaa opiskellut ajattelija lienee perillä tästä salatieteellisen ajattelun luontaisesta johtopäätöksestä. Helluntailaisen kristinopin älyllisestä alimittaisuudesta johtuu (oli tuo oppi miten ansioitunut tahansa buddhin maagisilla tasoilla) etteivät he näe tässä muuta kuin symbolista jumalanpilkkaa ja kuvainhäpäisyä, mikä on tietysti aivan naurettavaa kaikille sivistyneille ihmisille, jotka edustavat älykkyyden luontaista ja ennakkoluulotonta voimaa.

Nähdäksemme, kuinka vahvasti attribuutti- tai alasäteet tulevat imetyiksi kolmeen kantajuureensa, ja sitten nämä kolme vielä pidemmälle yhteen AIONIIN, tulee meidän mietiskellä Baileyn kosmisia polkuja. Tulee olemaan ilmeistä älykkäälle lukijalle – vähäisestä lähdemateriaalista huolimatta, että nämä käsitykset ovat luonteeltaan täysin materiaalisia, juontuen alkuperältään samoista ihmissuhdekiemuroista ja ihmisen perustuskaan liittyviin tekijöihin kuin kaikki muutkin luovan ideaation ilmentymät – eräänlaisena terapiana ja meditaatiotyönä, lääkkeeksi työllä oikeuttamatta jääneen ihmisyyden hirvittävää tuskaisuutta ja moraalista alennusta vastaan.

Ensimmäinen “kosminen polku”, jonka Bailey mainitsee, on Maapalveluksen polku. Tästä hän sanoo muunmuassa, että “sen valinnut ihminen säilyy yhteydessä hierarkiaan joka on vannoutunut palvelemaan meidän planetaarista järjestelmäämme, (“maata” tai “Urantiaa”, tekijän huom.), Tämä (hierarkia tai polku, jotka ovat samaiskäsitteitä esoteerisesti katsoen, tekijän huom.) koostuu niistä jotka työskentelevät Maailman Herran alaisina niissä seitsemässä ryhmässä, joihin meidän Viisauden Mestarimme jakautuvat. Eivät niin monet mestarit seuraa tätä polkua kuin joitain toisia polkuja, ja vain riittävän monen annetaan tehdä niin, jotta planetaarinen evoluutiomme etenisi tyydyttävästi”. Tässä ei vain Alice Baileyn sisäinen okkultisti, vaan myös vuosia palvellut kouluopettaja arvostelee meidän planeettaamme “tyydyttäväksi”(!!!), kuten on ilmeistä hänet tunteville ihmisille. Luonnollisesti ne, jotka “jäävät maan päälle”, ovat “vannoutuneet palvelemaan meidän planetaarista järjestelmäämme”: viidennen vihkimyksen mestari – itsetietoinen, luova rakentaja – on joutunut valitsemaan fyysisen elämän “kuoleman” sijasta. Jokainen meistä syvällisesti elävistä (nimittäin elävistä “kuolleista”) joutuu tuon valinnan kahden pahan välillä tekemään, ja tämä on meille selvempää mietittäessä niitä, jotka valitsevat toisen polun, eivätkä jää maan päälle, maapalvelukseen Urantian “henkisessä hierarkiassa”. Sanotaanpa tästä “polusta” vielä, että sen kulkija joutuu kohtaamaan neljä erityislaatuista, esoteerista identifikaatiota eli samaistumista. Tämä on mitä ilmeisimmin hämätä viittaus, kun Bailey kohta määrittelee maapalveluksen polun menetelmäksi ei neljä, vaan kaksitoista kosmista identifikaatiota! Sanoopa hän myös toisaalla, että neljännen eli taiteen säteen yksikkö, kaksosten merkin edustaja – joihin hän itse kuului - ei löydä useinkaan viitseliäisyyttä viimeistellä töitänsä.

Neljä identifikaatiota viitannevat joka tapauksessa leijonan, skorpionin, härän ja vedenkantajan merkkeihin eli tulen, veden, maan ja ilman tai rakkauden, voiman, tieteen ja rituaalisen magian merkkeihin, jotka luonnehtivat kaikkia vihittyjä kautta aikojen, ja joita jo Vanhan Testamentin profeetat ovat käyttäneet vertauskuvina. Kaksitoista kosmista identifikaatiota puolestaan – fyysisen ihmisyyden “menetelmänä” - ovat nekin vanha oppi, joka koskee kahtatoista planeettamerkkiä, joita me fyysiset ihmiset joudumme opiskelemaan tärkeinä arkkityyppeinä ja historiallisesti tärkeinä oppeina, joiden tietoisuus saavutetaan vain intuition elimen kautta, ja jotka lakkaavat olemasta intuitionkin lakatessa. Nämä kaksitoista merkkiä voidaan helposti tiivistää edellä mainittuihin neljään, ja tästä hämmennys. On mainittava: Bailey nautti “jammaillessaan” näillä teorioilla, oli historiallinen Djwahl Khul kaiken takana tai sitten vain mentaalinen elementaali, ajatuskuva. Tuon ajatuskuvan voidaan joka tapauksessa sanoa olleen oikea kansanjoukkojen paimentaja, sillä valheenakin Baileyn “Tiibettiläinen” sai paljon hyvää aikaan – Arcane Schoolin työ Punaisen Ristin ja YK:n hyväksi oli tärkeää - kuten jokaisen ruohonjuuriaktivistin työ aina on. Täten Djwhal Khulin ammatti edellämainittujen ja muiden humanitaaristen yhteistyöhankkeiden “energisoijana” (voimistajana) ei ole missään nimessä pelkkä valhe, vaan vähintäänkin oiva vertauskuva. Tällaista on joskus “valkoinen” hyvyyden magia, nähtynä vasemman käden polun kulkijoiden silmin. Eikä se ole koskaan rumaa katseltavaa!
Baileyn magian “valheellisuus” tulee ilmi selkeämmin, jos mietitään Maapalvelukselle omistettua runoa, joka kuuluu kokonaisuudessaan:

Seitsemännen säteen negatiivisiin ominaisuuksiin listataan epätotuus eli valhe. Tämä johtaa valkoiseen magiaan lopulta. Ei pidä kuitenkaan nähdä, etteikö seitsemännen säteen mestari säilyttäisi aikaisempien kehitystasojensa kaikkia käytösmalleja - kuten valhetta - entisellään psyykessään. Valhe voidaan nähdä Don Juanmaisella tavalla esoteeriseen tietoisuuteen mahdollistavana tekijänä. Skitsofrenian kaltaisissa mielenhäiriöissä ”esoteerinen tietoisuus” lisääntyy huomattavasti – nimittäin sekä a) suggeroimiskyky että b) suggestioalttius. Seitsemäs säde rinnastetaan vesimieheen, samaten kuten kuudes säde rinnastetaan neitsyen merkkiin – kuudennen säteen pahin synti on kenties väkivalta. Seksuaaliset perversiot ja valehtelu on seitsemännen säteen ”pahuutta”, langenneen violetin ”syntikuormaa”.

Kolme pääsädettä ovat ruumiillisimmalta – tosi - merkitykseltään sukupuoliset: voima =mies, rakkaus-viisaus =lapsi, aktiivinen älykkyys =nainen. Tältä näkökannalta AB:n tapa käyttää ilmaisua ”men” (miehet) puhuttaessa ihmisistä yleensäkin saa uuden merkityksen hänen sanoessaan, että voiman sädettä luonnehtivat kyky hallita ”miehiä ja mittoja” (men and measures). Voiman säteen kandidaatti nähdään nimenomaan miesten maailmassa (ominaisuudet; julmuus, kunnianhimo, ylpeys, suuttumus yms.), tai sellaisten ominaisuuksien, joita ei liitetä äidillisyyteen vaan isällisyyteen ja miehuuden negatiiviseen puoleen, samaten kuin naisia voidaan pitää juonittelevina, manipuloivina, suupaltteina ja epä-älykkäinä. Kaikki nämä määreet ovat tietysti sukupolvikohtaisia ja alttiita muodinmukaisille vaihteluille.

“Lohikäärme joka kätkeytyy Pyhästä kolmesta alimpaan, kohoaa mahdissaan. Suussaan hän pitelee vaakakuppeja, ja vaakakupeissa hän punnitsee Ihmisen Poikia, jotka – taistelukentällä – kalpenevat hänen keihäänsä edessä.
Suuressa vaa'assa, johon hänen silmänsä ovat kohdistuneet, yksi kuppi on kätketty eläväiseen vihreään: toinen piilottaa itsensä punaisen (screen) taakse.
Ne ihmisen pojat, joiden sävel ei vastaa punaiseen nuottiin astuvat vaakakuppiin oikean käden puolella. Siitä he astuvat polulle, joka himmeästi voidaan nähdä lohikäärmeen muodon takana.
Tälle polulle astutaan nelinkertaisen oven kautta. Valon poikien pyhät säkeet määrittävät sen täten: “Hohtavan valon portti joka johtaa vihreästä indigon sydämeen kautta sen harvinaisen, rikkaasti väritetyn tulen, jolle ei maan päällä ole vielä mitään nimeä annettu.” Sen sävy on kätketty,
Ihmisen pojat (ja pieni on heidän lukunsa), astuvat tuosta hohtavan tulen ovesta kultaisen vaakunan ylle joka kohoaa lohikäärmeen päästä sen pisteen yläpuolella, missä kiiluu “tulen silmä”.
Tämä tulen silmä lähettää vahvan värähtelyn kolminaisilta Lha'ilta (hengiltä, suom. huom.) erääseen keskukseen adeptin päässä. Tämä, herätettynä, paljastaa elämän, joka on, muodon, joka tulee olemaan, sekä kahden ja neljän yhteenliitetyn työn.
Nämä kaksi tulevat vedetyksi yhteen. Niiden olemukset sulautuvat keskenään.
Ihminen, joka etsii tätä polkua, (is then impaled upon the spear) ja tulee ja sysätyksi tuliseen valoon, joka kätkee vaa'an. Mystinen tapahtuma täten etenee ja... Näin paljastuu Saturnuksen työ ja näin työn päätös saadaan aikaan.
Saturnuksen kohtalokkaan voiman kautta voittaja heijastetaan nopeasti vaakunan (summit) ja siitä eteenpäin siihen värähtelevään kiekkoon, joka vartioi hohtavuuden nelinkertaista ovea.
Silloin kolme SANAA välitetään Vapahdetulle. Hän seisoo voitokkaana (speeding) kiekolla, ja kun niiden lausuminen on ... oven nähdään raottuvan ja sen toiselta puolelta äänen kuullaan sanovan: “Myötätunnon Poika, Rakkauden Mestari ja Elämän, kiekko kääntyy kaiken aikaa vuoksi niiden, jotka taistelevat tulisella maaperällä lohikäärmeen jalkojen alla.”
Ensimmäisen SANAN lähdettyä suorittamaan tehtäväänsä, voittaja kohottaa päänsä ja koettaa lausua ääneen seuraavan SANAN. Mutta, heti kun hän ääntää sen, hän tukahduttaa sen laajan värähtelyn vetäen sen voiman takaisin sydämeensä.
Kiekon liike hidastuu. Tulisen valon portti avautuu enemmän yhä. Eräs muoto nähdään. Tulisen Sydämen Mestarille tämä muoto paljastaa kolme kallisarvoista jalokiveä. Niiden nimet ovat kätketyt niiltä ihmisen pojilta, jotka eivät vielä ole saavuttaneet lohikäärmeen sinettiä.
Hänelle tuntemattomana, Häneltä näkymättömissä, , suurempi kiekko tulee näkyviin, pyörien lakaamatta. Hän ei näe sen liikettä, sillä hänen silmänsä ovat luodut maailmaan jota hän on palannut palvelemaan. Kiekko pyörii ja tuo lähettyville – hänen yhä sokaistuneen katseensa eteen – suuremman, avaramman Oven.... Hänen näkemisen silmänsä avautuu... Hän astuu ensimmäistä Suurta polkua pitkin, mutta käsitä sitä ei.
Nuotti, joka kaikuu tuosta ensimmäisestä suuresta POLUSTA ei vielä kuulu Hänen korvilleen. Sen ääni hukkuu vähäisemmän Lohikäärmeen lasten huutoihin.

“Lohikäärme joka kätkeytyy Pyhästä kolmesta alimpaan, kohoaa mahdissaan. Suussaan hän pitelee vaakakuppeja, ja vaakakupeissa hän punnitsee Ihmisen Poikia, jotka – taistelukentällä – kalpenevat hänen keihäänsä edessä.
(Pyhästä kolmesta alin on meidän poloinen pohjolamme, maallinen aineen taso, siis maailma. Vaakakuppi on arvostelukyvyn ominaisuus, joka jakaa ihmisen, kokevan subjektin - “lohikäärmeen” - suhteet sympatian ja antipatian kahteen kategoriaan.)

Suuressa vaa'assa, johon hänen silmänsä ovat kohdistuneet, yksi kuppi on kätketty eläväiseen vihreään: toinen piilottaa itsensä punaisen (screen) taakse.
Ne ihmisen pojat, joiden sävel ei vastaa punaiseen nuottiin astuvat vaakakuppiin oikean käden puolella. Siitä he astuvat polulle, joka himmeästi voidaan nähdä lohikäärmeen muodon takana.
(Vihreä ja punainen ovat rakkaus ja viha, Anael ja Lilith, vuodatettu veri vastaan Isiksen hedelmällisyys ja Gaian vehreys. Oikea käsi on hyvyyden vertauskuva, ja polku on yksinkertaisesti henkilön olemus, karisma ynnämuut piirteet kaikkiaan,)

Tälle polulle astutaan nelinkertaisen oven kautta. Valon poikien pyhät säkeet määrittävät sen täten: “Hohtavan valon portti joka johtaa vihreästä indigon sydämeen kautta sen harvinaisen, rikkaasti väritetyn tulen, jolle ei maan päällä ole vielä mitään nimeä annettu.” Sen sävy on kätketty,
(Valon poikien pyhät säkeet on olevinaan buddhalaisen Djwhal Khulin tiibetiläisistä arkistoista Baileylle “faksaama” viesti, mutta syvemmässä mielessä se tarkoittaa yleistä teosofiaa – universaalista viisautta kauneuden ja ihmismielen imaginääristen “akashan arkistojen” - kollektiivisen alitajunnan - vertauskuvastoa. Tämä on absoluuttinen totuus.)

Ihmisen pojat (ja pieni on heidän lukunsa), astuvat tuosta hohtavan tulen ovesta kultaisen vaakunan ylle joka kohoaa lohikäärmeen päästä sen pisteen yläpuolella, missä kiiluu “tulen silmä”.
(Tämä viittaa maagikon omaan ryhmään, käsite jonka on välttämätöntä materialisoitua sille joka tahtoo edistyä esoterismissa. Ryhmä on ne yksilöt, joita maagikko rakastaa ja jotka ovat hänen ystäviään ja kollegojaan älyn suuressa työssä. Heihin hän projisoi, kruunuchakraansa välineenä käyttäen, oman hengellisen kuninkuutensa ja tämä on se “vaakunalle astuminen tulen ovesta”.)

Tämä tulen silmä lähettää vahvan värähtelyn kolminaisilta Lha'ilta (hengiltä, suom. huom.) erääseen keskukseen adeptin päässä. Tämä, herätettynä, paljastaa elämän, joka on, muodon, joka tulee olemaan, sekä kahden ja neljän yhteenliitetyn työn.
Nämä kaksi tulevat vedetyksi yhteen. Niiden olemukset sulautuvat keskenään.
(Kolmas silmä ja älyn elin paljastaa maagikon raa'an peruselinvoiman pelkistettynä, sen, mikä jää jäljelle elinvoiman kadottua, sekä kahden, se on, vihreän ja punaisen, sekä neljän eli sen nelinkertaisen oven, yhteenliitetyn työn. Tämä tarkoittaa ajattelevan ihmisen mielentilaa, eli sen, ettei se ole pelkästään dualistinen kiintymysten ja vihan näyttämö, vaan siinä on muita ulottuvuuksia lisäksi. Nämä neljä ovat: leijona, kotka, ihminen ja härkä. Ne voisi nimetä näin: leijonan jalo ohjaus, kotka-skorpionin julmuus ja saalistaminen, vedenkantajan rakastava humaanisuus ja härän juurtunut itsekeskeisyys).

Ihminen, joka etsii tätä polkua, (is then impaled upon the spear) ja tulee sysätyksi tuliseen valoon, joka kätkee vaa'an. Mystinen tapahtuma täten etenee ja... Näin paljastuu Saturnuksen työ ja näin päätös saadaan aikaan.
Saturnuksen kohtalokkaan voiman kautta voittaja heijastetaan nopeasti vaakunan (summit) ja siitä eteenpäin siihen värähtelevään kiekkoon, joka vartioi hohtavuuden nelinkertaista ovea.
(Tämä kuvaa itsetuntemuksen edellyttämää muutoskriisiä, Feenixen palamista ja spirituaalista reinkarnaatiota. Värähtelevä kiekko jota Mahavishnu pitää yhdessä neljästä kädestään, on aika. Tähän viitataan sivun 38 alaviitteessä, joka on ikäänkuin avain tähän runon kyseiseen arvoitukseen. Hohtavuus määritellään “polkujen” selkokielisessä kommentaarissa maapalveluksen kosmiselta polulta saatavaksi pääasialliseksi ominaisuudeksi. Täten hohtavuuden nelinkertainen ovi on elämä ja tajunta, ja kiekko on ajallisuus jonka piirissä nämä kaksi toteutuvat. Saturnuksen planetaarinen voima on nykyhetken kauhistava läsnäolo. Nykyhetki on aina joko nyt tai ei koskaan. Siten se, joka ei ota hetkestä vaaria – murhaten palasen omaatuntoaan, joka pyrkii neitseellisessä muodossaan niin täydelliseen samaistumiseen kaikkien ihmisten kanssa, että ei osaa ottaa VOIMAN ristiä kantaakseen – häntä kutsutaan epäonnistujaksi ja haihattelijaksi. Hetkeen on tartuttava, Saturnus alistettava oman vallan alle ja täten tultava itsekin Saturnukseksi – tämä on valitettava johtopäätös joillekin, ja ainut oikea.)

dearmaisie[Ei aihetta]Luonut: dearmaisieTiistai 01.09.2015 10:29

kylläpä vituttaa olla taas vaihteen vuoksi kipeänä. olin mä nyt ainakin pari viikkoa terve?

tein ehkä hirveimmän virheen ikinä ja ajattelin, että hei, jos otan sellaisen suussa poreilevan aspiriinin niin se ehkä vähän turruttais kurkun tosi kamalaa, tylppää kipua, se kun on turvonnut niin paljon että nieleminen tekee tosi kipeää.

no, eipähän olis kannattanut.

voi vittu.

JA ASENSIN WINDOWS 10 MUN KONEESEEN.

miksi tein sen. tää on kamala. TESO ei halua toimia yhteistyössä 10:n kanssa, ja nyt lataan yhteensopivuuspatchia...

4808 mb tällä hetkellä jäljellä.

FUUUUCK YEAAAAAHH
Silloin kolme SANAA välitetään Vapahdetulle. Hän seisoo voitokkaana (speeding) kiekolla, ja kun niiden lausuminen on ... oven nähdään raottuvan ja sen toiselta puolelta äänen kuullaan sanovan: “Myötätunnon Poika, Rakkauden Mestari ja Elämän, kiekko kääntyy kaiken aikaa vuoksi niiden, jotka taistelevat tulisella maaperällä lohikäärmeen jalkojen alla.”
(Tieto on valtaa. Lohikäärmeen jalkojen alla... Lohikäärmeen voi käsittää Shivana, joka polkee alleen tietämättömyyden demonia. Suhteutettuna arkielämään tämä merkitsee alistajaa ja alistettua. Lohikäärme valitsee alistaa muita, valta on graalin malja ja “the winner takes it all” kuten Abba – merkitsee tosiaan Isää – laulaa. Isä taivaissa laulaa tuhon ja vihan laulua. Kolme sanaa ovat rakkaus, tieto ja viha. Ovi on ryhmävihkimyksen ovi, kuuluisuus ja merkittävyys, ja “kiekko kääntyy vuoksi niiden...” merkitsee yksinkertaisesti elämää ja aikaa, joka on omistettu muiden palvelemiseen epäitsekkäin tarkoitusperin – sen jälkeen kun itsekkyyden malja on tyhjennetty. Tulinen maaperä lohikäärmeen jalkojen alla on punaisen liekehtimisen kenttä, suuri ahdistus ja kärsimys, joka vaivaa niitä. Joiden elämä on moraalisesti ja yhteisön kannalta oikeuttamatonta, kuten narkomaanit, dipsomaanit, pervertikot ja muut heikot ja alempisäätyiset yksilöt, joiden VOIMA ei ole herännyt liekehtimään hirvittävissä tulilieskoissa, jotka selvänäkijä havaitsee Samuelin aurassa.)

Ensimmäisen SANAN lähdettyä suorittamaan tehtäväänsä, voittaja kohottaa päänsä ja koettaa lausua ääneen seuraavan SANAN. Mutta, heti kun hän ääntää sen, hän tukahduttaa sen laajan värähtelyn vetäen sen voiman takaisin sydämeensä.
Kiekon liike hidastuu. Tulisen valon portti avautuu enemmän yhä. Eräs muoto nähdään. Tulisen Sydämen Mestarille tämä muoto paljastaa kolme kallisarvoista jalokiveä. Niiden nimet ovat kätketyt niiltä ihmisen pojilta, jotka eivät vielä ole saavuttaneet lohikäärmeen sinettiä.
(Se jolla on valta, hallitsee ikuisesti ja koko ikänsä. Kukaan ei voi häneltä valtaa viedä.)
Jalokivet nämä kolmet antavat Tulisen Sydämen Mestarille osuuden kolminaisesta voimasta, joka kiertää planeetan kehän sisäpuolella. Silmä tarkkana ja sydän elävänä palavasta rakkaudesta, Mestari jättää lausumatta viimeisen (kolmannen) sanan. Hän astuu pois kiekolta ja kääntää jalkansa takaisin sille polulle jonka Hän aikaisemmin jätti taakseen, ja toiselta puolelta käsin astuu Lohikäärmeen Sinetillle. Itsekin lohikäärme, hän samaistuu nyt niihin, jotka etsivät petoa. Ja näin hän palvelee, kääntäen selkänsä valon ovelle. Hän on lohikäärmeen jälkeläinen ja palvelee aikaansa...
(Kolmas sana on itsemurhan sana. Itsemurha on havaittava äärimmäisen tuhon eräänä piirteenä. Se voi olla lähimmäisensurma tai tietoinen musta magia, molemmat jokseenkin samoja. Ne jotka etsivät petoa, ovat Saturnuksen alamaisia. Saturnus-sanan samaisuus Saatanan kanssa ei liene sattumaa. Saatana on maan laki. Maassa joko alistetaan tai alistutaan. Lohikäärme on Saatana, lihallisuuden ja sokaistuneen elinvoiman vertauskuva. Ne, jotka etsivät Saatanaa, ovat vielä alkiomuotoisia, eivät eheitä eivätkä kokonaisia. Peto on puhtaasti seksuaalinen luonteeltaan – kuu- ja aurinkovoimien manipuloija – ja häneen samaistuminen edellyttää tietoisuuden jalostuneisuutta.)

Hänelle tuntemattomana, Häneltä näkymättömissä, , suurempi kiekko tulee näkyviin, pyörien lakaamatta. Hän ei näe sen liikettä, sillä hänen silmänsä ovat luodut maailmaan jota hän on palannut palvelemaan. Kiekko pyörii ja tuo lähettyville – hänen yhä sokaistuneen katseensa eteen – suuremman, avaramman Oven.... Hänen näkemisen silmänsä avautuu... Hän astuu ensimmäistä Suurta polkua pitkin, mutta käsitä sitä ei.
Nuotti, joka kaikuu tuosta ensimmäisestä suuresta POLUSTA ei vielä kuulu Hänen korvilleen. Sen ääni hukkuu vähäisemmän Lohikäärmeen lasten huutoihin.
(Tämä kuvastaa kuinka rakkaus palaa sydämessä, vaikka Saatanallisuuden ja itsekkyyden koko kirjo otettaisiin käyttöön, hyötytarpeeseen. Vähäisempi

Magneettisen työn polun merkityksen selventämiseksi riittänee, kun kerrotaan että sen vertauskuva on hautajaiskulkue, neljä soihtua, ja viisisakarainen tähti joka osoittaa aurinkoa kohti. Tämä on edellisen polun runon ja kommentaarin lukeneelle ja ymmärtäneelle selvä. Tästä polusta sanotaan vielä, että sen kulkija saa ominaisuudekseen “sähköisen nopeuden”, mikä lienee symboli KIVUN nopeudesta, sillä vihan raaka purkaminen esimerkiksi harakirin muodossa – jos sallitaan perversseihin yksityiskohtiin meneminen – omaan kehoon johtaa totisesti hermostolliseen tuntemukseen kivusta. Sama on tapaus kaikissa itsemurhan muodoissa. Tämä polku koskee neljättä ja kolmatta hierarkiaa. On ilmeistä, että neljäs ja kolmas hierarkia kytkeytyvät samanlukuisiin lakeihin tässä järjestelmässä, ja Baileyn oppi kolmannesta ja neljännestä laista selittää ne palvelun ja hylkimisen laeiksi. Nämä kaksi yhdistettynä ja ilman muita – viha/voiman ja neitsyt/uskonnon säteet ovat mitä pahaenteisin voima, jonka vaikutus nähdään kaikissa marttyyreissa ja itsemurhaajissa, sellaisissa traagisissa hahmoissa kuin epäonninen ranskatar, tuo kukko-vesimies Simone Weil ja Jeesus Nasaretilainen, jotka olivat uskonnon säteilijöitä vailla itsekästä motiivia, joka on ryhmätoiminnan eräs edellytys rakkauden ohella. Kolmannen nimi on “veden ja kalojen laki”, mikä koskee kaikkia ajelehtijoita, joilla ei ole kehittynyt PPK:ta, pysyvää painovoiman keskusta, sekä uskonnon laki: jopa alhaisimman katujuopon havaitaan ilmentävän uskonnollisuuden ominaisuutta, muttei korkeimman vihityn, seitsensakaraisen tähden. Neljännen nimi on “kaikkien tuhoavien enkelten laki”. Nämä kaksi yhdistettynä merkitsevät itsemurhaa ja martyrismia.

Ensimmäiseen polkuun kytkeytyvä “laajenevan vastaamisen tai reagoimisen” laki on nimetön, mutta sen vertauskuva on liekehtivä ruusuinen aurinko, joka merkitsee Kuudennen tason vihittyä, joka on aurinkovoiman suora heijastus, ja ruusuinen tai ruusunvärinen - ollen rakastava muille ihmisille. Tämä on kolmannen säteen energiaa, mukautuva tekijä, joka on valloitettava – Saturnus. Sen jälkeen vasta astutaan rakkauden tielle. Saturnuksen renkaat koostuvat jäästä, kivestä ja Jumalten vihasta.

“Kaikkien tuhoavien enkelten laki” on kuvamuodossa enkeli, jolla on liekehtivä miekka. Tämä Kerubi laitettiin Vanhan Testamentin Eedeniin vartijaksi, etteivät Aatami ja Eeva palaisi sinne koskaan. Kun opiskelijalle selviää, että paratiisi on seksin vertauskuva, ja äidillisten kuuvoimien, käy ilmeiseksi, mikä kerubin merkitys on. Kerubi vartioi kohtua, alkuaikaista äidinkohtua josta epäonninen ja kauhistunut sielu on joutunut poistumaan. Hän pääsee takaisin joko kamppailemalla tämän enkelin kanssa – kuolemalla - tai palvelemalla maassa. Tämä merkitsee joko itsemurhaa tai veljenmurhaa – sillä Saturnuksen VOIMA edellyttää elämän ottamista toisilta. Ihmisiä kuolee, sillä me olemme suuressa SODASSA. Ne jotka jäävät, ottavat vastuun kuolleista, ja täten kuolleiden henget kapuavat heidän ylleen, ja palaavat takaisin muodossa tai toisessa, esimerkiksi omaksuttuina luonteenpiirteinä tai uusina sieluina.
“KAKSI nousevat...” mutta neljä eivät nouse. Tämä on vajavaisen intellektin heikkous. “... sekoittaen oman vähäisemmän savunsa suuremman kanssa.”
Tämän sfäärin mestari, joka tunnetaan neljäntenä ja ei ole pyhä, näkee tulisen TIEN; Hän vastaa sen lämpöön ja yrittää lämmittää itseään sen säkenöivän, sähkötulen aalloissa.” Yritys on läsnä mutta ei täydellistyminen, kuten ensimmäisessä polussa. “Vain KAKSOSTEN lapset tuntevat tien sisään... He suuntaavat säteensä eteenpäin, valaisemaan TIETÄ. Hautajaiskulkueen adepti, liekehtivän kehän mestari kuluttaa itsensä (!!!).” Tämän merkitys on selvä. Saturnus/Jumala on kuluttavainen tuli, ja itsensä kuluttaja joka ei ole kulkenut neljännen läpi kuten ensimmäisen polun kulkija, vaan jonka kehää kutsutaan neljänneksi joka on ihmisyyden kehä ja arhatien – jolle vihkimystasolle Jeesuskin kuului... “Neljännen vihkimyksen jälkeen ei ole paljoa tehtävissä” sanoo Vihkimykset. Tämä merkitsee, että ihminen voi päätyä sattumalta pelastamaan itsensä Aamunkoin ja Luciferin omaksumalla, mikä merkitsee myös Saturnuksen työn täyttymistä – tai hän voi säilyä neitsyenä ja kuolla. Lopputulos on sama joka tapauksessa, sillä Merkuriuksen tuntijana tämän tason ihminen osaa tien keskusaurinkoon, eikä joudu takaisin inkarnaatioon tässä aurinkokunnassa ja planeettajärjestelmässä.

Säe “tarjoten itselleen Yhden joka on, uudeksitehdyn kolminaisen Sanan, pyhän OM:in, Jumalan tulen,” on yhtä ilmeinen kuolemaanvaipumisen ylevä julistus kuin seuraava: “liekehtii kuin säkenöivä liekehtivä aurinko niille, jotka katsovat”.
“Hän ... ja vetää ihmiset eteenpäin kohti päämääräänsä, lämmittäen heidän sydämiään, tuottaen kaksinaisen tulen, ja johtaen heitä kaikkia kohti auringon porttia ja sieltä ... (KAKSOSET/KAKSOSIIN).” Baileyn “blindaus” eli hämäys on tässä ilmeistä, mutta kohta “Hän ... ja vetää ihmiset eteenpäin” tulisi täydentää sanalla “kuolee” tai “tuhoaa itsensä”,

Seitsemän kosmista polkua voidaan mieltää vertikaalisesti tai horisontaalisesti, siten että niiden nähdään joko olevan toisensa poissulkevia, tai sitten sarjana, joka alkaa ensimmäisestä ja päätyy seitsemänteen. Siten myös jokainen hautajaiskulkueen arhat on jo kulkenut ensimmäistä polkua, ja myös jokainen viidesti vihitty täyden, pitkän iän eläjä joutuu ennenpitkää astumaan kolmannelle polulle, josta hän astuu neljännelle, ja niin edespäin. On ilmeistä oman henkisen harjoituksensa täydellistäneelle, että hänelle ei ole jäljellä muuta tehtävää kuin odottaa sitä mistä sanotaan, että: “tälle luomisen yläpuolelle menevällä tasolla Jumaluus kokee personoitavissa olevan potentiaalin tyhjenemisen, kohtaa jumalallisuuden täyttymyksen ja kokee toinen toistaan seuraaville ja aina astetta ylempänä oleville tasoille tapahtuvan muuksipersonoitumisen ja itsensäjulkituontikapasiteetin ehtymisen.” Tätä mahaparanirvanista nirvikalpasamadhia me kaikki Siniset Herrat odotamme, tietäen, että se ei eroa mitenkään jo koetusta, eikä uudista mitään. Kuitenkin egon nollautuminen on houkutteleva ajatus, ja ei haittaa, vaikka sen saavuttamiseen kuluisi seitsemän ikuisuutta, sillä nykyhetkelle tuo väliajanjakso on siltikin silmänräpäys, ja kun hetki lyö, niin oi sitä hiljaisuutta...

Sorrumme tässä nyt kuoleman romantisoimiseen, kuten on aina ollut tapana kaikkien henkisten oppi-isien, shamaanien ja velhottarien. “Kaikkihan tietävät että jokainen tietää, ja jokainen tietää,, ettei mitään voi tietää.” Alice Bailey – tuo arkkidemoni ja lohikäärmepeto – ei ehtinyt todistaa teoksiaan siteeraavan kokoelmateoksen, “Death, a great adventure” (“Kuolema, suuri seikkailu”) julkaisemista, sillä hänen piti kuolla sitä ennen. Mutta sen tunteen hänen töistään kyllä saa: “kuolema, suuri vapahtaja”. Ettekö tekin? Minä ainakin.

On välttämätöntä, että kuolemassa säilyy jotain. Sen tuntee jokainen syvälliseen tantriseen rakastelun taitoon perehtynyt lohikäärme.

“Se, josta mitään ei voida sanoa” on eräs klassinen nimitys henkiselle.

Lohikäärme on epäilemättä luonteva symboli pahuudelle lännessä, sillä verrattaessa keskenään lännen ja idän sivistystasoja havaitaan esimerkiksi kiinalaisen I Chingin edustavan jotain lännelle paljon tuntemattomampaa alkuvoimaa. Kuitenkaan Itä ei ole sitä miltä näyttää. Ne lohikäärmeet, jotka seuraavat “Tähteä Idässä” ovat usein varsin maskuliinisia, vaikka samalla kykeneviä höyhenenpehmeyteen ulkoisesti, mikä on päinvastainen asetelma houkkien vastaavalle, jotka ovat ulkoisesti kovia ja sisältä pehmeitä ja kesyjä, pienemmän lohikäärmeen lapsia, alamaisia ja vankejakin. I Chingin “nuorin tytär” on kuin ilmetty länsi: iloinen, ilkikurinen, kevytkenkäinen, manipuloiva, järvi, meri, leikkisä, vastuuton, viaton, epäkypsä, suu, liha, aistillinen, vetoava, leikkisä, provokatiivinen.pukki tai lammas, vaarallinen ja tuhoava, sininen ja länsi. Flirttaileva, kiihottava, houkutteleva.
Rooman ylimykset orgioineen joissa oksennetaan kun ruoka on täyttänyt vatsan ja on aika tehdä tilaa uudelle annokselle: fiksoituminen makuaistin tuottamiin iloihin; tämä on tuhottava maan päältä.
Katsottakoon, mitä idällä on tarjottava! Se on atleettinen ja elohopeamainen, liukuva, taitava; lohikäärme! Seuraava tulkinta itää edustavasta Jen tai Ren-trigrammista lienee monelle valtiomiehelle tuttu, ja saattaa aiheuttaa heille vainoharhaisuutta: varoitan. Sitaatti on Mondo Secterin kirjasta “I Ching Clarified”:
“Jen omaa niin valtavan nopeuden, että se näyttää olevan kahdessa paikassa samanaikaisesti, tai liikkuvan kahteen suuntaan samanaikaisesti. Se kimpoaa ja muuttaa suuntaa nopeasti liikkuen suorissa linjoissa jotka muodostavat siäisen kulman joka toimii kaikusyvennyksenä. Tämä voi heijastaa ääntä kauas tai leveälle riippuen sen säätelyistä. Jen on säkenöivä, stimuloiva, ja monitahoisuudella siunattu. Tämä gua edustaa alkua, ilmentämistä ja syntymistä. Kahdeksasta trigrammista se on kaikkein nopein ja seikkailullisin. Universaalisesti suuntautnut ja aina liikkeessä, se omaa nopeutta, elinvoimaa, ja stimuloi muita toimintaan. Jen on aina istuttamassa siemeniä ja ideoita, sen sulauttaessa aineellisen ja henkisen loputtomassa seikkailussa.”
Jim Morrison on sanonut: “The west is the best, come here and we'll do the rest”, länsi on paras. Mutta hän on väärässä. Itä on paras. Suomikin edustaa länttä. Kuunneltakoon hälytyssireeneja, kun ambulanssi kiitää paikalle: “tritonus” on tuon soinnun nimitys, ja se kuvaa paholaisen voimaa. Suomi onkin kauriin merkissä, Saturnuksen planeetan mahtava ja kauhistuttava voimankantaja. Sama tritonus kuuluu virastojen puhelinten odotusäänessä. Tritonuksen kaksi nuottia ovat kuuden sävelaskeleen päässä toisistaan, mikä on paholaismainen yhtälö. Jopa asuntojen ovensaranat narisevat kahdelta sävelkorkeudelta, soinnuttaen yhdessä PAHOLAISEN riitasoinnun, pyhän Tritouksen, joka oli keskiajalla kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty. Näetkö, mikä syvällinen merkitys kätkeytyy näihin näkyihin?

Ihminen on perisynnin tahraama. Saastaisena syntynyt, heti vauvana hän vastasi synnin viekoittelevalle Äitipuolelle, jo vauvan aurassa voidaan nähdä vihan ja pahuuden värähtelyjä, vaikka se pelkääkin niiden julkituomista inhimillisillä tasoilla, ettei sitä tapettaisi. Hyvän ja pahan tiedon puusta syöminen oli jotain se! Eedeniin palaaminen vei voimia ja vaivoja. Mutta pahempi on kuvitella vielä ELÄMÄN PUUSTA syömistä, siitä puusta, josta syötyään ihmisestä tulee kuin “yksi meistä”, Elohimeista, luojahengistä. Tämä puu on itsemurhan puu, ja se on ainut tie vapauteen, ellei opetella meditoimaan mitä syvällisimmin. Muuten itsemurha on ainut ja järkevin vaihtoehto. Tieteen säteen “Venusiaaniset” yksilöt etsiytyvät kaikkein useiten magneettisen työn polulle, ja vain julmat, hyvin julmat ihmiset kestävät ilman. Heiltä vaaditaan erityistä mielen kaksi-, kolme-, neli- tai viisijakoisuutta, että tämä voi onnistua. Moinen edellyttää paljon ja syntyy vain mitä kovimpien tuskien ja kauhujen seurauksena. Kuole ennen kuin kuolet, sanoo sufien sananlasku. Minä olen Samuel, enkeli Samaelin poika, ja minä voin vakuuttaa lukijalle kuolleeni monen monituista kertaa mitä hirvittävimmillä ja verisimmillä tavoilla, ja vertauskuvallisesti katsoen myöskin tämän inkarnaation aikana. Minä elän kohti kuolemaa, odotan Häntä, mutta en tee aloitetta. Hän saa yksin tehdä aloitteen, ja mitä nopeammin siinä onnistuu, sen parempi. Meditatiivinen taidokkuus ja sielun poikkeuksellinen kauneus on täydellinen thanathos- ja libidoviettien välinen tasapaino. Eros ja mars, sota ja himo. Nämä yhdistyneenä tekevät merkurius-afroditen, mies-naisen, joka on sisältä ja ulkoa sama, vailla sielun ja kehon erotusta. “Sitä joka tuntee isänsä ja äitinsä, sanotaan porton pojaksi.” Mutta mitä syvää halveksuntaa tämä kristillinen lausuma Jeesuksen mielestä paljastaa porttoja kohtaan! Kuinka syvällinen loukkaus!

On ilmeistä kenelle tahansa intuitiiviselle totuudenetsijälle – kuvainraastajan velvollisuutensa syvästi tuntevana ihmisenä – että Samuelin suosima esimerkkitapaus, tämä selkeästi jossain mitassa häiriintynyt okkultistitar Bailey, oli ennen kaikkea mestarillinen kehämääritelmien pyörittelijä. Lisäksi hänen henkilöhistoriansa paljastaa mahtipontisen kuoren alta tavallisen brittiläisporvarillisen tytön: traumatisoituneen kristityn, joka meni piloille ja alkoi havitella valtaa, lopulta melkein onnistuen siinä, mutta itsensä naurunalaiseksi saattaen. Rauha hänen – kuorelleen. Ansioitunut hän oli eläessään siinä missä pitikin, nimittäin itämaisessa salatieteessä, alitajunnan salaisten voimien manipuloimisessa kaikin keinoin, ja tämä on tietysti kyseenalainen ansio, johtuen sen edellyttämästä valheellisuudesta ja vääristelystä. Kirouksia kaikille kuuvoimien manipuloijille, noille itsekkyyden ruumiillistumille! Kirouksia Samuelille ja hänen lukijoillensa! Olkoon katkeruus!

Aum Satanas...
Minä olen sepittänyt koko ikäni valheita, jotka omaksuin vanhemmiltani, jotka omaksuivat ne omilta vanhemmiltaan... Lupaa huijata pitää anoa itseltään järjeltä joka lopulta initioi kokelaan. Ennen huijausluvan saamista moni sairastuu väliaikaisesti mielenterveydeltään.

Periaatteessa elämä sen jälkeen ei ole sen kummallisempaa kuin elämä sitä ennen - paljon murheita ja ilonaiheita. Mutta mikä vapaus minulla on, kun minun ei tarvitse enää naamioitua heikäläiseksi ja elää 'normaalien' tavoissa ja laeissa! Huijaan heitä, ja valvon yöt läpeensä. Kiellän harjoittavani yhtäkään pahetta, mutta harjoitan niitä kaikkia. Olen saanut vallan tehdä maan päällä asioita tahtoni mukaan. Halusinpa mitä tahansa, niin kaikkea on käteni ulottuvilla. Eikä mikään - edes jonkin haluaminen - lopu koskaan. Tämän havaittuani, hämmästyneenä näkemästäni ja vailla muuta vaihtoehtoa, päätän tehdä ainoan mitä on tehtävissä - laskea päiviä.

Nauran mahdollisuudelle esittää tavallista ihmistä. Minua halveksuttakoon ja pidettäköön laiskurina. Muodoilla ja muodollisuuksilla ei ole minulle mitään arvoa. Kaikki virtaa silmieni editse samana virtana. Ei ole oikeita eikä vääriä valintoja.

Visioissani en ole nähnyt "Taivasten Valtakuntaa", "Nirvanaa" tai mitään muutakaan "kuolemanjälkeistä tietoisuutta". Minä näen vain aineen maailman - ja se yksin riittää minulle.

BlackDeath[Ei aihetta]Luonut: BlackDeathTiistai 01.09.2015 09:51

I can't help but smile whenever I'm thinking about you<3

kkaati...Luonut: kkaatiTiistai 01.09.2015 09:47

kkaati...Luonut: kkaatiTiistai 01.09.2015 09:14


Ades80sLomat pidettyLuonut: Ades80sTiistai 01.09.2015 08:51

Työttömän arki koittaa 😉

^Angel91^vai että syyskuu... :)Luonut: ^Angel91^Tiistai 01.09.2015 08:28

No nyt Se kyllä syksyltä jo näyttääkin kun sumua (näin aamusta) joka paikassa :) :D tervetuloa vaan pimenevät syysillat....
eilenä oli ihan mukava päivä. eilenä oli aamulla punnitus ja verenpaine mittaus. painan tällä hetkellä 53,7 kg. paino hieman noussut.
300 grammaa on tullut. mutta aika samana paino on kyllä pysynyt mikä on vaan hyvä. eilen aamulla mulla oli tosi alhaiset verenpaineet.
mulla on aina ollut alhaiset veren paineet. en ole onneksi vieöä pyörtynyt tai mitään. kävin eilenä verikokeissa. pääsin kymmenen minuuttia etu ajassa. ihan kiva. poikaystäväkin soitti mulle kun sillä oli ruokkis. verikokeiden jälkeen kävin kaupassa. ostin teetä, mehu kivennäisvettä ja hiuksiin hoito ainetta. pitää tänään taas käydä kaupassa koska unohdin ostaa yhden jutun.
eilenä alkoi taas salkkarit. oli aika mielenkiintoinen jakso.
tänään täytyy taas katsoa. kävin eilen illalla ruoan jälkeen puolen tunnin lenkillä. teki tosi hyvää. sen jälkeen kävin suihkussa ja laitoin kaverille viestiä että voi tulla katsomaan mun luo lemmen viemää. tänään taas kaveri tulee mun luokse katsomaan. huomenna menen sen luokse katsomaan lemmen viemää. tänään on taas liikunta tunti iltapäivällä. mennään kaveriden kanssa lenkille taas. kävellään se puoli tuntia. siinä tulee sitten heitettyä päivän lenkki niin illalla ei enää tarvi sitten mennä. mulla on hyvä fiilis ja olo tällä hetkellä. ruokakin on maistunut. koitan taas tänään syödä hyvin.
niin jaksaa sitten. eilenä pidin pienen anime katsomis maratoonin. katsoin working!!! animea. sain katsottua ekan kauden loppuun ja nyt olen toisessa kaudessa. katson sitä varmaan taas tänään.
hyvä anime mun mielestä. eilenä katselin taas vähän kolme miestä ja tyttö sarjaa. kaveri kertoi mulle että siitä on nyt tullut neljäs kausi. olen vasta toisessa kaudessa. vielä on paljon katsomista.
huomenna tulee taas rahaa. sain eilenä taas laskun mikä pitää maksaa. mun netti lasku. se on aina sen 35 euroa kuussa. ja mulla on aika hyvä netti yhteys. olen tyytyväinen.
ai niin tänään alkaa se ensi treffit alttarilla. pitää laittaa tallennukseen ja katsoa se myöhemmin. pääsee taas käyttämään dna matka tv:tä. millä pystyy tallentamaan ohjelmia. se on tosi kätevä. kuulin parhaalta kaverilta eilenä että big brotheria ei enää koskaan tule. toivon että se ei ole totta. se on niin hyvä ohjelma.
saisi mun mielestä jatkua. no sen näkee sitten ensi vuoden syksynä että tuleeko se. toivottavasti. tänään aijon pestä pyykkiä. heti kun olen syönyt aamupalan. pitää pestä lakanat ja vaatteet. kaikki mahtuu ihan hyvin siihen pesukoneeseen. saa sitten kaikki kerralla pestyä. nyt ei tarvi hakea mitään lääkkeitäkään. huomasin sen kun jaoin taas lääkkeet dosettiin eilenä. masennus lääkkeitä mulla niin paljon että riittää moneksi viikoksi. mutta toi leponex lääke pitää sitten taas uusia kun menee psykologin luokse. pitää sanoa sille että uusii sen reseptin niin saa sitten taas niitä. mulla on taas tässä kuussa psykologi. syyskuun puolessa välissä. sinne on vielä pari viikkoa. käyn nyt siellä kerran kuussa.
saa nähdä mistä jutellaan seuraavalla kerralla.
myöhemmin pitää juoda taas teetä. kahvi alkaa loppumaan. pitää sitäkin hankkia lisää. sen pitää olla kulta katriina kahvia. se on mun lempi kahvi tällä hetellä. join taas kahvia hetki sitten. olen nyt pirteä.
ajattelin tänään käydä taas seppälässä. ihan vaan katselemassa. en voi vielä oikeen ostaa mitään kun rahat ei ole vielä tullut. mutta mä voin nyt suunnitella mitä ostan sieltä tässä kuussa. menen vähän jo katselemaan. siellä on aika ihania syys vaatteita tällä hetkellä.
tokmannilla pitäisi myös käydä. pitää ostaa kohta uudet tussit millä sitten taas pystyy värittämään. en ole nyt jaksanut värittää. ei ole nyt ollut intoa. mutta sitten innostuu taas kun on uudet tussit ja uusi värityskirja. täytyy tässä kuussa käydä siellä suomalaisessa kirjakaupassa. rahaa menee niihin jonkin verran mutta ei haittaa. se on harrastus ja siihen kuulukin mennä rahaa. kyllä mä innostun sitten taas värittämään. nyt olen innostunut katsomaan taas animea.
tällä viikolla tulee taas uudet jaksot. mitkä pitää katsoa.
etenkin ore monogatari anime ja monster musume animet on mun lempparit tällä hetkellä. odotan innolla uusia jaksoja.
ore monogatari anime loppuu kohta. siitä tulee enää neljä jaksoa. sitten se on loppu. olisi ihanaa jos siitä tulisi vaikka toinen kausi jossain vaiheessa. ei vitsit mä dotan innolla desuconia mikä on tammikuussa. kaveri hankkii liput ja mä maksan sille takasin.
kiva mennä sitten sinne kaverin kanssa. viimeksi meillä oli tosi hauskaa. nyt aijotaan mennä sinne kahtena päivänä.
ollaan vähän pitempään siellä. mä en tiedä vielä että mitä mä puen sinne päälle. pitää vähän suunnitella. mutta sieltä pitää ottaa taas paljon kuvia ja video kuvaa muistoksi.
ainakin on jotain mitä odottaa. tulee taas ikimuistoinen kokemus.
pitää sitten shoppailla kaikkea anime krääsää sieltä.
rahaa menee varmaan aika paljon mutta ei se mitään. silloin kuuluu mennä. annan mennä sen sata euroa ainakin siellä.
kaverin kanssa pitää viellä suunnitella että missä käydään taas syömässä kun ollaan siellä. viimeksi oltiin amarillossa syömässä ja siellä oli tosi hyvät ruoat. pitää kysyä kaverilta haluaisiko se mennä taas sinne syömään. tai sitten voisi käydä vaikka hesessä syömässä.
bussilla mennään sinne lahteen. ja kävellään kesustasta sinne desuconiin. saa nähdä kuinka kylmä on silloin. pitää pukea lämpöisesti päälle. aijon varmaan laittaa sen yhden ihanan kalliin pitkän takin minkä ostin silloin muutama vuosi sitten kun oltiin kaverin kanssa shoppailemassa. se herättää paljon huomioita koska siinä on paljon eri värejä ja kuvoita. sen on semmmoinen syksyn värinen takki. aivan ihana. oli tosi kallis. se maksoi vähän yli 200 euroa. se on hyvä takki koska se kestää tosi minta vuotta. ja on tosi lämpöinen. ei tule helposti kylmä. pääsee taas käyttämään sitä kun on nyt syksy. lämmittää mukavasti.
pian alkaa taas satamaan ja mun pitäisi edelleen hankkia uusi sateen varjo. ostan sen tässä kuussa. mulla on edelleen käytössä toi vanha rikkinäinen sateen varjo mikä ei avaudu oikeen kunnolla.
pitää hankkia uusi. on sitten taas ehjä sateenvarjo. eikä ne ole onneksi kamalan kalliita. pitää käydä katsomassa tokmannilta.
olen aina välillä lainannut kaverin sateenvarjoa. pitäisi nyt hankkia oma. ensi viikolla olen menossa kuntosalille kaverin kanssa. keskiviikkona. ollaan naisten kuntosali ryhmässä. sen vetää yksi ohjaaja. se kestää sen tunnin ajan. ihan mukavaa mennä sinne ja aloittaa taas kuntosali. saa nähdä onko siellä sitten kuinka paljon porukkaa. se tunti on vasta illalla. kerkeää hyvin syömään ennen sitä. ruoka ehtii sulamaan ja jaksaa sitten tehdä noita liikkeitä. vesipullo pitää olla mukana. sali vaatteet mulla on mitkä laitan sitten sinne päälle. ja sali kengät. nyt mulla on sitten viikolla aika kivasti liikuntaa. käyn joka päivä lenkillä ja on toi kuntosali. sekä liikunta tunnit. ja sähly alkaa sitten jossain vaiheessa. mun kroppa pysyy sitten aika hyvässä kunnossa. mutta syön hyvin niin jaksan. ja herkuttelen vaan viikonloppuisin. en pääse sitten lihoamaan helposti.
haluan painaa aina alle 54 kiloa. koitan tuon painon pysymään aika samana. onnistuu varmasti.

marjuu97Janne Òrden - TuhattaLuonut: marjuu97Tiistai 01.09.2015 06:47

Viikko 13 - Kappale, jota kuuntelit eniten viime jouluna


kuunatsihelmikuussa havaijille :)Luonut: kuunatsiTiistai 01.09.2015 05:51

MÄ EN MALTA ODOTTAA!!! <3

hawaii-07.jpg

690x380-Hawaii-Turtle.jpg

hawaii-kayaking.jpg

QuatermassPyhää asiaaLuonut: QuatermassTiistai 01.09.2015 04:33

Cracked.com johdatti minut taas äärimmäisen kiinnostavan henkilön jäljille: Billy Tipton syntyi naiseksi mutta alkoi esiintymään ja lopulta kokonaan elämään miehenä, ja piti biologisen sukupuolensa salassa lähes kaikilta kuolinvuoteelleen asti. Salasi adoptoiduilta lapsiltaan ja jopa rakastajiltaan.

Joten täten Eris Discordian minulle suomin valtuuksin julistan Billy Tiptonin pyhimykseksi Lihapiirakka Makkaralla -lahkon (nimellä on ei-rivo tarina) kirjoihin.

« Uudemmat -