IRC-Galleria

Etsi blogeja

Toiminnot

Uusimmat kuvamerkinnät

« Uudemmat -
Lakisääteistä miten sinua on todella siis kohdeltu minun sukupolvessa lait ja asetukset lakisääteinen kohtelu..

Sinulla ei ole selkeää aikaan yhteiskuntaa lakiin perustuvaa määriteltyä ja lain asetuksen mukaista perustetta...

Ja siis millä sinut luokitellaan määritellään sopivaan....

Joko erityisryhmään tai siihen vammaisryhmään ja sitä ei ole ja sen tutkinan tekevän psykologin kehiteltävä hyvä siis perustelu..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Piirustukset koska raahen kasvatusneuvolan psykologi ne teki perusteli ne piirustuksilla siinä täyttyi hänen mukaansa lakisääteisyys..

Ei voida luokitella MBD diaknoosilla koska sitä ei ole hahmotus ja siis se tarkkaavaisuus häiriö...

Sitä ei voida tehdä koska sitä ei ole diaknoosilistassa edes olemassa..

Lapsena 7-10 ikävuoden välillä piirsin näin pysykologin toimessa psykologinen tutkinta tehtiin myös piirustuksillani..


Syrjivä päätös koska joka tapauksessa syrjäydyn syrjintä kuuluu siihen lakisääteisyyteen siintä jo monille lapsille ja nuorille aiheutunut..

Psyykkisiä ja henkisiä vaikeuksia kehitykselisiä häiriöitä sosiaalisesti ja älyllisesti katsoen häiriintynyt siintä kohtelusta..Sinä et voi sille mitään miten sinua on kohdeltu !

Ja jo se aiheuttaa monia niin jo syvälle käyviä kehityksellisiä vamoja ja traumoja henkisiä vaurioita..

Elojuhla on tässä elojula kirjoitus virhe joka toisinaan toistuu voi olla synynäinen valuvika tai taraumasta johtuvaa..


Olisin syntynyt vuonna 1972 olisin toisessa asemassa nyt..

Pelkistynyt eritysiopetuksen kautta osin korjautuvaksi ongelmaksi joka ei estä pääsyä työelämään tai koulutukseen..

Elojuhla on se siis elojula..
Lapsena piirsin selvitin tulevaisuus on sitä jo sillä siis 2020 luvulla ollaan muutosten edessä..

Lapsena 7-10 ikävuoden välillä piirsin näin pysykologin toimessa psykologinen tutkinta tehtiin myös piirustuksillani..


Psykologin ja lääkärin käsitys oli tämä näkemys ?

Nämä tapaukset elää psyykkisesti siis harhaisessa..

Ja siinä psyykkisesti pois lääkittävässä siis sisäisessä todellisuudessa ja josta pitää tulla ulos pois..

Ja kun parantuu ajatukset realisoituu..

Ja piirrustuksista ilmenevässä todellisuudessa jossa..

Lakkaa niitä piirtämästä...

Ja näkemästä ja siis eikä väitä tätä todelisuutena 2020 luvun jälkeisenä aikana joka ilmentää mielen harhaisuutta..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Vastaavaa on kokeneet monet minun sukupolvessa !

On normaalia olla normaali ja norminmukaisesti siis kuten on ne muut lapset ja nuoret...

Ja he opiskelee aina siis sitä työelämää sillmällä pitäen..

He ei käytä aikaansa sen miettimiseen piirtämiseen mikä on tulevaisuus ja ne siintä juntuvat harhaiset sisäiset mielikuvat..Olen poikkeava ja siis niskuroiva auktoriteettia kunioittamaton jopa siis tottelematon ja aikuisten tahtoa hyviä tarkoituksia ohittamalla..

Aiheuttanut nämä toimenpiteet joilla lain asetusten suoja..
Ufoilmiöstä on turha jaaritella muutoinkin on nyt niin se on nähtävissä jo nyt me emme ole kaikeudessa yksin..

Ohjelmia on jo sii niin monia ja on niin monia yhtäaikaisia samaan yltäviä hankeita ja ohjelmia..

Aika ja tila jossa tulee ilmi me emme koskaan ole yksin maailmankaikkeudessa on todella tämä vuosikymmen jossa on..


Alkuaiane 115 tulee vakaana muotona käyttöön koska kehitystyö on niin pitkällä..

Mutta fuusivoimala on sitä siis vielä nytkin siis kaukaisempaa tulevaisuutta edelleen..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !


Tapahtuu sitä ohjelmia on nyt jo siismahdolista nopeuttaa..

Ja joissakin ohjelmissa
on etuoton makua..

Energian hyötysuhde laatu moninkertainen hyötykuorma joka siirtää ne kuuhun asti automaatiset ohjelmat ja asemat..
Yhdysvaloilla olisi armeijan toimessa samoin kuin Venäläisillä salainen se avaruusohjelma marslentoineen..

On mahdolista jos heillä alkuaineen 115 vakaa muoto jota voitu jalostaa jo käyttöön..

Uusi energia teknologia tarkoittaa aluksen siis moottorin energia riittää en simäisen vaiheen energialla mars planeetalla..

Hyötykuorma on siis jo siis nykyiseen kaksinkertainen määrä välineitä ja materiaalia..

Ensimäinen vaihe jää marssin kiertoradalle..

Ne kootaan asemalle..

Ja osasta tulee asemien rakenteita myöhemmin on siirretty pinalle..

Moottori osasto siis irrotetaan tulee asteroidi kuusta toimivan aseman siis kalustoa...

Tuosta 2020 luvulla toteutuneesta historialisesta kehityskulusta 1980 luvulla kirjannut sitä ennakoivia määritelmiä !


Alushan ei ole suuri mutta voimanlähde on toinen kysymys..

Tarvitaan vähän siis se parempi energianlähde moottorille..

Ja suojaus sille siis avaruuden säteilylle ja joka on mahdolista olla jo nyt olemassa..

Moraalinen seuraus on monimutkainen salauksen purkaminen joka on jo alkanut 2000 luvulla..

Johtuu siintä energiaa tarvitaan ja nyt kehityskulku on nyt sitä..

Psykologinen tutkinta tehtiin piirrustusten avulla 1970 luvulla lapsen luovuus saattoi tuohon johtaa siintä tuli se......


Ja koska maapalolla on sodittu ja aiheutettu saastumista ja tuhoa jopa asteroideja kommeetoja ohjailtava..

Tapahtuu siis näin siinä tulevassa ajassa gravitaatio pulssin avulla ohjaa kappaleita..

-toivari-Lavuaarissa on hyvä. :'DLuonut: -toivari-Keskiviikko 26.01.2022 12:47

-toivari-TäsmäLuonut: -toivari-Keskiviikko 26.01.2022 01:32

mirmeri|Luonut: mirmeriTiistai 25.01.2022 22:47

Tiede on jo nyt noin siis hienostunutta teknologiaa kamera voi olla
väline todella siis jopa havanoida elinympäristöäsi..

Itse asiassa kukaan ei tätä kuvaa kyseen alaista!

On psykologinen ja kolektiivinen yhteiskunallinen siis reaktio ja ilmiö ja joka silti sulkee pois kaiken..

Oudon ja tuntemattoman ja epätavalisen..

Pois tietoisesta siis mielstäsi ja se on poissa ja pois sitä ei ole olemassa jos lapsi piitää ja ehdolistaa sitä..

Psykiatri märitteelee sen psykiatrisen hoidon ehtona ja tarpeena koska ei ole olemassa ufoilmiötä ja tiede ei sitä totena tutki ja..

Jos jotakin ei rahoiteta sitä ei tieteessä voida virallisesti tutkia ja kirjata asiakirjoihin tapahtuneena totena..

Psykologille pirtämäni kuva on todenne psyykisestä harhaisudesta koska psykologinen tutkinta..

Ja jo kuva ehdolistaa jo tulevan päätöksen teon..

Puhunut ja piirtänyt kuvan siis tutkinta tilanteessa kirjataan psyykkisenä oireena ja ongelmana hoidolisena siis lähetteenä...

Tätä on monista syistä tehty näin..

Piirustuksia oli paljon joissa aihepiiri oli tuon kaltainen psykologin toimessa 1970 luvulla diaknoosin määritelmiä !


Kuvassa on jokin joka ei sinne kuulu on aina oletus on heijastuma tai siis
jokin tekninen vika laitteessa..

Aika ja tila jossa tulee ilmi me emme koskaan ole yksin maailmankaikkeudessa on todella tämä vuosikymmen jossa on..


En väittänyt kuvaamani ilmiö on ufoilmiö..

Ja minä kun en sitä koskaan ehkä ole siis vain kokenut tai kohdanut ja..

Ja siis en ole tietääkseni vielä kohdannut sitä..

Tarkoittaa sitä..

Kuvaamani muiden väite pölyhiukkanen on tuon näköinen ja osaan puhdistaa kameran linssin ja olen osannut ?


Kuvaamain ilmiö on outo olakseen vain siis hiukkanen ja kooltaan isompi kuin ympärillä olevat hiukkaset on pisteitä kuvassa..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !


Tieteessä lapsena olin muita lapsia tietoisempi monista asioista joihin ei ole edes tänä aikana siis monikaan perehtynyt..Tämä kuva on ilmiön etäisyys on 20-30 metriä kamerasta..

Tuo ei silmin ole havaittavissa jos tuo rakentaa tuon ilmiön puolipallot
on symetriassa..

Lumi huuru vitivalkoinen kameran ohjelmassa..

Kosteus ei tällä tavalla siis kokoonnu ja siinä on jokin eroavuus muihin ilmiöihin..
Sitä tieteellisesti todennettavaa perustetta!

Siis ei minun aikana psykologit ja ne neuropsykitrit ja lääkärit aina ehkä edes huomioineet..

Tämä siis minun normin yhteiskunan sääntöjen normaalin siis vastainen toiminta..

Todella on kehittävää !

Ja siis hyvin monin tavoin käsien aivojen käytön ohella elämän taitoja jo kehittävää..

Minun aikana ei psykologi kykene edes ottamaan kuulevaan korvaansa..

Tätä selkeää tietoa ja kokemusta vastaan..

Miksi minua koulutetaan !

Ja siis ja kun niissä erityisryhmissä artesaanin taitoja ei ehkä siis edes tarvita en saa sintä oikeaa palkkaa...

Ja siis samalla säilytä sitä eläketuloa ja anottavia siis sosiaalietuuksiani elintärkeitä toimeentulolleni..

Miksi minun pitää maksaa jotta saan tehdä töitä ?

Miksi psykologi jolla voi olla aikuinen tytär..

Tämä ei siis vain hyväksy minua kumppaniksi ja siis todella vain no anna mahdollisuutta kehittää tärkeitä siis elämäntaitoja..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Ihmisuhteet sosiaalinen kokemustieto ja taito on työkyvyn yksi tärkeä ja luovuttamaton ehto..

Tänä aikana minun menettely kohtaa turvakamerat ja vartijat ja siis tuo julisteiden levitys muovin sisässä..

Joissa on se tarrattu kiinnitys mattoteipillä vaikka..

Oulussa ikkunapintaan julkisilla paikoilla..

Aivojen käsien ja kehon kokonaisuutta ja sitä siis jopa motoriikkaa kehittävä kuntouttuva kouluttava menetelmä !


Koska en kyennyt koulussa keskittymään opiskeluun !

Ja ne opettajat ei kyenneet opettamaan minulle koska jokin asiahan siinä opetusjärjestelmässä opettajien kykenevyydessä oli esteenä..

Monen lapsen ja nuoren oppimisprosessi tyssäsi kouluun ?

Jo 1980 luvulla aloitin tämän toiminan joka oli vastakohtaista muille nuorille aikuisille joilla on ongelmia siintä syystä !


Minulla oppimisprosessi siirtyi kotiin koulun jälkeiseen aikaan ja tilaan se herätti huolta ja syytöksiä...

Minä siis olen laiska ja saamaton..

Psykologi ei siis edes reakoinut myöteisellä tavalla tähän vaikka toin sen esille monin tavoin..Piipolassa toisena vuonna opettaja lähti ouluun opettamaan toiseen siis kouluun erityisopettajana..

Tilalle tuli teknisesti ehkä siis se pätevämpi mutta sosiaalisesti heikompi opettaja..

Osahan oppimisesta siirtyi asuntolan huoneeseen lukon taakse..

Valokopioitua materiaalia 100 julistetta muoviin särkyneisiin tienvarsien muovi keppeihin joita löytyi sinä aikana !


Tapahtui monia todella siis vastakohtaisia muutoksia joita psykologin oli mahdotonta yrittää käsitellä..

Koulun sisäiset monimutkaiset ristiriidat ja opettajakunta riiteli niin sen rehtorin kanssa kuin keskenään ja oppilaat sai siintä kärsiä..

Kuvaamataidon opettaja oli toisten opetajien piikki ja silmätikku joka on muille ärsyke hyväksyä tätä tai minua joka on..

Valmistin tätä 2 kappaletta toisen lahjoitin kyseiselle henkilölle mäntylamella 1990 luvun alussa tein monia...


Kaikki mitä tein tai jätin tekemättä oli ärsyke johonkin ristiriitaan...
Psykologit ja taideterapeutit on suhtautuneet he ei ole kyenneet sitä niin käsittelemään suhteessa muiden aikuisten nuorten elämään ongelmiin..

Erityisryhmissä oli vaikeuksissa eläviä nuoria aikuisia !

Myös he vieroksuivat erilaisuuttani keskenään he ei sitä älynneet tehdä jokossa oli alkoholi ja päideongelmaan ajautumisen riski..

Yliopistotasoiset aikuiset nuoret ei seurustele vajakin kanssa..

Opin sen he ei seurustele kanssani heillä tietokoneella luodun hahmon olemus..

He kun on normin mukaisesti eläviä ja toimivia ihmisiä..

He ei pilaa elämäänsä seurustelemalla minun kanssani äitinsä on ehkä psykologi ja isänsä ehkä lääkäri..

Syvällekäyvää vieroksuntaa hyljeksintää he ohittaa minut aina..Olen kehityksellisesti vajaa kehityksellisesti häiriintynyt koska valuviat
ja heikkoudet ja vahvuudet näkee päällepäin..

He ei ilmene erilaisuutensa kanssa ulkopuolisille normi ihmisiä joilla on normaali sosiaalinen elämä ja kaveri suhteet...

Jo 1980 luvulla aloitin tämän toiminan joka oli vastakohtaista muille nuorille aikuisille joilla on ongelmia siintä syystä !


Tekee kaiken kuin minä tein sen tapahtuu muutoksia elämässä joka on jo monille nuorille tie ulos ongelmista joissa he on nyt..

Minun sukupolven nuoret joilla oli siis ongelmia he vain kiusasivat sätivät pilkasivat minua..

Vieroksunta hyljeksintä pekoja epäluuloja oli psykologilla taide terapeutilla
ja muilla koulutetuilla ihmisillä..Minun toiminta olisi soveltunut monille ihmiselle jolla on oppimisvaikeus ongelmia koetella rajojaan..

Virallisesta siis opetusohjelmasta poikkeavalla tavalla..

Mekaanininen kirjoituskone 2020 luvulla oivallinen kolme vuotinen siis ohjelma eritysiryhmissä..

Etäsuhteita ei ole koska postilaitos ei sitä itsessään mahdolista todeksi näin on myös nyt tänä aikana se ei ole niin....


Joutuisi oppimaan aivojen käsien motoriikkaa ja siis sitä kärsivällisyyttä keskittymiskykyä..

Psykologit ei ole ehkä edes kiinostuneita minun kaltaisesta..

Ja tätä on eletty todeksi jo 1970 luvulta 1980 luvulle 1990 luvulle siintä tähän päivään asti..

Hyvin vähän on mikään muuttunut minun aikana..
Muut nuoret aikuiset oireili sosiaalisten ongelmien kotona oli jo siis kaltoin kohtelua...

Ja kotiolot oli ja alkoholismia..

Ja siintä johtuvien mielenterveysongelmiensa kanssa monissa tapauksissa huostaan otto johti sijaisperhe lähetti lapset lomilla kotiin..

Ja päihde ja alkoholi ongelmiensa kanssa elävät vanhemmat..

Monissa tapauksissa 6-9 vuotiaat siivoaa ja laittaa ruokaa leipoo ja hoitaa pyykit..

Valokopioitua materiaalia 100 julistetta muoviin särkyneisiin tienvarsien muovi keppeihin joita löytyi sinä aikana !


Psykologi syytti minua siintä epänormin mukainen olen siis se todella siis epänormaali...

Ja siis yhteiskunan sääntöjen normien rikkominen laadittu minun hyväksi en tottele auktoriteettia..

Minun syytäni ikäiseni vieroksuu ja hyljeksii todella siis minua ihmisenä
sitä mitä hän sillä tarkoitti sitä hän ei kerro kysyttäessä..Minun ongelmat jätti määrittämättä !

Ja hän ei vastaa kysyttäessä näitä psykologeja oli 5-6 joiden kautta ei ole eikä tule muuta kuin..

Istut toimistossa yrität vastauksilla esittää kysymyksiä joihin ei tule siis vastausta..

Ei minun käytökseen tai edes käyttäytymiseen...

Tämä on panderolli sarjan ensimäinen tuotos 1986 jälkeen tehty vanha puhelinnumero johon voit soittaa ja siis....


Kun muut aikuiset nuoret tekee vilunkipeliä juopottelee särkee paikkoja ja on epäsosiaalisia..

Ja kiusaa muita pilkaa levittää kielteisiä mielikuvia..

Kaikea erilaisuutta voi kiusata pilkata ja levittää ilmapiiriä tätä voisi aina edelleenkin kohdella niin..

Ettei kukaan ei sen kanssa ryhdy kukaan siis olemaan !

Muut heti menee tätä häiritsemään puhuu tälle minusta selkäni takana pahaa ja pilaa kaikki siis mahdollisuteni ihmissuhteisiin..

Pippolassa Käsi ja taideteolisessa koulussa 1986 - 89 tämä oli yleinen ja yhtäläinen erityisryhmien nuorten käytös toisia kohtaan..

Rantsilasta tuli henkilö joka on todella siis erityisen ärhäkkä..

Jo siis naisena puhumaan ja lietsomaan minusta selkäni takana minusta joistakin muista siis sitä pahaa..

Avoimesti leimasi muita ja siis lietsoi sitä ilmapiiriä..

Ja siis siinä koulussa..

Opettajakunan sisällä monia ristiriitoja ja erityisryhmien kohdalla oli se syy mikä sähköisti ilmapiiriä asuntolassa..

Tulin ei saanut edes aviopari asua samassa asunossa !

Asuntolan valvoja kyttäsi ne joilla oli ihmisuhdevaikeuksia ei seurustele ja oleile samassa huoneessa öisin riitoja ristiriitoja..

Psykologi ei halua käsitellä sitä väittää koulu muuta siis sitä jopa olevaa yhteiskuntaa suvaitsevaisempi paikka..

Yliopillas ja lukiotaustaiset kiersivät sääntöjä..

Ja siis siellä jo heillä oli toiset säännöt ja lähtökohdat ja edellytykset sille miksi on näin..

Ja siis he ei edes yrittäneet puuttua koulun ilmapiiriin niin se muuttuisi..
Aika ja tila oli 1990 luvun alussa jossa aloitin tehdä panderolleja aina siis sinne 2000 luvulle asti..

Ruokolahden kohdalla oli pahvikylttejä 1990 luvun ja 2000 luvun ajan..

Valmistin tätä 2 kappaletta toisen lahjoitin kyseiselle henkilölle mäntylamella 1990 luvun alussa tein monia...


Ensimäinen versio on annettu henkilölle itselleen toinen jäi minulle joka on kertomus siintä..

Vaikka aika ja yhteiskunta muuttui ei muuttanut minun sukupolven sitä kohtaloa joka oli sidottu erilaisuuden kohteluun..

Pihamaalla otin kuvia 19.8.2022 ja aihe on panderollit joita tein 1990 luvulla ja 2000 luvulla koko joukon siis...


Vaikka sinä teit mitä sinulle ei siintä kukaan mitään maksa ja koska siis
se sosiaalinen ja taloudellinen asemasi pysyy samana..

Yritin sitäkin muuttaa antamalla yhden artistille..

Mäntylamella..

Pihamaalla otin kuvia 19.8.2022 ja aihe on panderollit joita tein 1990 luvulla ja 2000 luvulla koko joukon siis...


Turha luulo ne teot alustaa mitään muutosta sinun elämässäsi koska en ole paremmin koulutettu tai olen työelämässä joka mahdolistaa..

Sijoittaa matalan riskin tilille rahaa sitä olisi pitänyt sijoittaa 300 euroa siis nykyrahassa ei 10 -20 euroa nyt se on mennyt talon korjauksiin..

Työtä tekemällä moni sai ahkeruusrahaa joka meni sen saman tien sitä ei edes myönnetä suojatöissä..

Yksikertaisina pidetyt työt kuului siihen mihin pääsi jos !

Ei ole poliitisesti yhteiskunnalloisesti yhtä aktiivinen kuin minä olin sitä ei firmoissa hyväksytä on niin näkyvä työajan ulkopuolella..

Leimaa firman työyhteisön piti olla itsesensuuria olla näkymätön..

Sivistyksen moniliitti 1980 luvulta tähän aikaan ja tilaan on siinä moraalisen tilan käymisen kierron sisältöjä on....


Yhteiskunallinen todellisuus ja lait ja asetukset sosiaaliset ehdot ja siis ne ehdolistukset normit normaalin mielikuvakin jo rajasi ne pois..

Ja joita ei edes oteta suojatöihin tekemään töitä ruokapalkalla josta on otettu työntekijältä kulukorvaus...

Työni maksaa valtiolle yhteikunalle veronmaksajille...

Yksinkertainen työ tarkoittaa sitä mitä olen tehnyt isäni ja äitini aikana siis 1980 luvulla..

Kauppaan en ole voinut päästä yrittäjät ei sitä mahdolista !

Moni jopa työkyinen ei pääse suojatöihin vaikka työn teho mittava hyöty koska henkilö on..

Yhteiskunnalliseti ja poliitisesti aktiivinen ja näkyvä.

Päästökauppaa ja puuhiilineutraalia ja kasvihuonekaasuja mars planeetalla taidetta kultuuria ja ajan tilan olemus ?


Ja siis siintä ei jää toimeen tulon siis lisää..

Ja sosiaali ja eläketurvan ohella ei kerry resursseja vaikka rakentaa se verstas omalle tontille koska on näin..

vain niitä siis säästöjä kerrytämällä..

On moni se siis se pienipalkainenkin on jo onnistunut siinä..

Kohti tätä aikaa tultaessa on ne valikoitu jotka otetaan suojatöihin siinä tapahtunut muutosta mutta ne jotka on minun tavoin friikkejä..

Ne ei kelpaa jos kelpaisi olisi jo kysyneet aikoja sitten nyt on liian myöhäistä sillä minua enään kiusata..

Ne jotka vähiten ottasi minut siihen on eniten syyttäneet minua laiskaksi en tee mitään..

Ja siis koska he ei halua minua ottaa puhe on juuri sitä moitetta..

Laiskaksi leimaamisen ehdolistus on kansallinen sosiaalinen tapa..

Ja joka on ilmentynyt...

Jopa kun siis soitin selvinnäkijälle...

Siinä ei sanota mitä se laikuus on joka ei sitten auta yhtään mihinkään suuntaan lähtemään..

-Sameeri miss my old friendsLuonut: -SameerTorstai 20.01.2022 02:59

2022 itakeskus
mulle o ikava mu kaikki kaverit 2010
Tämäkin teknologinen väline on nyt vain siis täysin korvattavissa jo silti muilla menetelmillä..

On melko varmaa kun !

Neuvostovaltio romahti ja teknologinen kehitystyö siirtyi osin toisiin siis käsiin...

Kiina ja Intia ja..

Ja kiina osti avaruussukkulan ja takaisin siintäkin siis vielä mallintamalla teknologian ja osaamisen..

Ja siirsi osaamisen avaruusohjelmiinsa..

Nyt taphtunut muutos teknologiaa voidaan soveltaa vanhaa voidaan jos on tahtotila korjata ja uusia huoltaa..

Ja sitä toimintakykyä lisätä !

Ja käytännössä vanhan avaruusaseman voisi lähettää jo mars planeetan kiertoradalle varustettuna ohjelmana.

Aika ja tila jossa tulee ilmi me emme koskaan ole yksin maailmankaikkeudessa on todella tämä vuosikymmen jossa on..


Marssin elämä jos sitä on ollut tai on siirtynyt maapallolle monista syistä maapallon elämä on kosketuksissa maapalloon..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !


Tänä vuonna tapahtuu luonnonmullistuksia mutta siintä riippumatta on niin yhteistyö järjestyy aina uudelleen..

Erona 1900 luvkuun on kriistilat ei sitä muuta vaikka me niin oletamme sen olevan euroopan avaruusohjelma..

Nyt siis kehittyy kehittää itseään..

Olevaan voidaan tehdä muutoksia..

Ja se muuttaa kaikkea sitä muutakin toimintaa ja se vanhan ohjelman laatu ja hyötysuhde on..

Lopulta jo monin kertainen aiempaan nähden..

Tieteen löydöt on avainasemassa siintä syystä on nyt sen aika ja tila ne antaa vastauksia moneen kysymykseen..
Tiede on jo nyt siirtynyt aikaan ja tilaan jossa muutoinkin tulee todella ilmi tämä me emme koskaan ole olleet..

Siis siinä näkyvässä havaittavissa olevassa maailmakaikeussa me emme ole olleet koskaan yksin..

Tuota kuvaa ei olisi pitänyt 1970 luvulla viedä raahen kasvatuneuvolan siis psykologille..

Koska se teko jo johtaa pysykologin kautta j lääkärin toimesta moniin
siis siintä johtuviin vaikeuksiin..

Maapollon ja jopa aurinkokuntamme ulkopuolisesta älyllisestä elämästä
ei voi puhua siinä mielessä..

Ihmisen evoluutio menneisyys ja tulevaisuus on siinä kuvassa ihmislajeja on monia ennen maapalloa olevia maailmoja..


Maapallolla aurikokunassamme on jo vierailtu ja ihmisen perimä on siis siltäkin siis osin vierailujen lopputulos..

Siintä syystä ne on niin paljon ihmisen kaltaisia sopeutuminen toisen aurinkokunan maapallon kaltaisen planeetan..

Vaihtelevat siis olosuhteet ja ilmakehä säätelee sitä sopeutumista..

Siintä puhuu lapsena jopa jo koulussa vaikkapa yhteiskuntaopin tunnilla joka on julkinen sosiaalinen tila..

Psykologi saa soittamalla siintä tiedon minä yritän vaikuttaa sen koulun opetukseen opetuksen sisältöihin..

Siirto erityisryhmiin ei sisällä sitä tukea tämä lapsi tarvitsee korkeampi tasoista koulutusta..

Ja vamaisille ei ole erityiskoulutusta..

Koulutuksen sisältö on 1970 luvun peruskoulun opetuksen tasoista sitä ei voisi kutsua erityiskoulutuksena..

Sitä resurssia ei ole saatavilla vain se nimike ja lakisääteinen opetus !

Ei sitä sisällä tähän päivään tultaessa ei kaikille ole saatavilla ja sillä
sitä minun aikana ei edes ole saatavilla..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !


Osin hoito tietoinen siis rangaistus niskuroinnista normin ja auktoriteetin kumoamisesta ja..

Koska kontrollia lapsen sosiaalinen status alempi tuloluokka perheen siis koulutustaso on perustelu toimenpiteelle..

Vanha lainakuva miten fyysinen esine kuvassa on täysin alkuperäinen kuva maisema ja tila on suttuisa ja...


Suomessa on hyvin usein toimittu siis todella noin siis vaikka viralisesti historian valtavirta ei myönnä tuo kysymys on ollut..

Jopa psykiatrisesti hoidettava tabu...

Rangaistu monia lapsia ja nuoria psykiatrisilla ta kehitysvammahuollon kautta tulevilla laillisilla siis mielivaltaisilla pakkotoimilla..

Ja siintä ei olisi pitänyt puhua julkisesti..

Aika ja tila jossa tulee ilmi me emme koskaan ole yksin maailmankaikkeudessa on todella tämä vuosikymmen jossa on..


Tiesin oivalsin jo lapsena sen tämäkin siis kehityskulku lopulta siis johtaa tähän ei välttämättä edes tarvitse sitä..

Piirustuksia oli paljon joissa aihepiiri oli tuon kaltainen psykologin toimessa 1970 luvulla diaknoosin määritelmiä !


Me itseasiass kohtaamme tässä ajassa ja tilassa tieteen tutkimuksen menetelmien suhteen monia vaihtoehtoja..

Joita on monia jotka johtaa siihen samaan loppupäätelmään..

Niin Nevostovaltion kuin...

Nykyisen Venäjlläkin on jo nyt siis keinoja toimia niin asteroidi ohjautuu ohitse..

Yhdysvaltojen armeijalla on jo nyt todella siis monia vaihtoehtoisia ohjelmia torjua asteroidin komeetan uhkaa...
« Uudemmat -