IRC-Galleria

Fucusa

Fucusa

http://pagesperso-orange.fr/jpdesm/pentagoraen/pages-en/dam-inside.html

Selaa blogimerkintöjä

World jeWar kakkonenPerjantai 29.06.2012 09:03

Toinen maailmansota Euroopassa oli heimosota.

Vastakkain oli tee-se-itse juutalaisten khasaarien Josif Vissarionovitš Džugašvilin (Stalin, Georgia) johtamat venäläiset, ja tee-se-itse juutalaisten ashke-nazien (paikalliset, Itävalta) Adolph Jacob Hitlerin johtamat saksalaiset joukot.

Usa tuki aika ajoin ja vuorotellen molempia puolia, kiire Usalle tuli lähettää joukkonsa Eurooppaan, kun se huomasi, ettei nazit (paikalliset) onnistukkaan valloittamaan Venäjää, vaan khasaarit (Geogia) valtaavatkin ehkä koko Euroopan.

Aidot saksalaiset ja aidot venäläiset, kuten muutkin eurooppalaiset olivat vain sijaiskärsijöitä.

Toki Nurenbergissä sai kaulaansa hamppukravatin muutama ashke-nazi (paikallinen juutalainen) ja loput pakeni/karkoitettiin Palestiinaan ja Amerikkaan.

Khasaars
http://www.civfanatics.net/uploads9/Khazar013.jpg
Stalin
http://www.marx2mao.com/Stalin/S%28245x265%29.GIF

Benjamin Freedman syyttää kirjassaan juutalaisia heimoveljiään ka­saa­rialkuperänsä tahalli­sesta salaamisesta, jotta nämä sai­sivat kristi­tyt us­komaan, että heidän alkuperäinen kotimaansa olisi Pales­tiina, vaikka se todellisuudessa onkin jossain Keski-Aa­siassa.


Frankfurter Rundschaussa julkaistussa, 25 saksalaisen professorin allekirjoittamassa manifestissa kehoitetaan Saksaa lopettamaan Israelin "erityiskohtelu", koska muiden syiden ohella maa auttoi Israelin perustamisessa mm. erottamalla juutalaiset Palestiinaan muuttoa varten. Hitlerin Saksa lähetti noin 160 000 juutalaista Britannian mandaatin Palestiinan ja vahvisti juutalaisten läsnäoloa arabiväestön kustannuksella.


Israelilaisen historiantutkija Shlomo Sandin mukaan Israelissa ja ympäri maailmaa asuvat juutalaiset eivät periydy muinaisen Juudan kuningaskunnan asukkaista, vaan he ovat eri kansojen käännynnäisiä. Tämän vuoksi juutalaisilla ei ole etnistä, historiallista oikeutta Israelin alueeseen.

Mitä toisen maailmansodan sankarikenraali Patton sanoi "juutalaisista".

Minä tunnen sanonnan "Kadonneista Israelin heimoista" sovellettavan heimoihin jotka katosi -- ei siihen juutalaisten heimoon mistä nämä nykyiset huoranpenikat ovat kotoisin, se on kuitenkin minun henkilökohtainen mielipiteeni että tämä on myöskin kadonnut heimo -- kadottanut kaiken säädyllisyytensä.

http://aijaa.com/udR90G
http://aijaa.com/GvQrOp
http://aijaa.com/9TYkHn

KENRAALI PATTON:
Minä tunnen sanonnan "Kadonneista Israelin heimoista" sovellettavan heimoihin jotka katosi -- ei siihen juutalaisten heimoon mistä nämä nykyiset huoranpenikat ovat kotoisin, se on kuitenkin minun henkilökohtainen mielipiteeni että tämä on myöskin kadonnut heimo -- kadottanut kaiken säädyllisyytensä.
http://aijaa.com/xiFpq6
http://aijaa.com/WJqk6V

Sattui olemaan Yom Kippur juhla, joten ne kaikki oli kerääntyneet suureen puiseen rakennukseen, jota he kutsuivat synagogaksi.

Kenraali Eisenhowerin oli määrä pitää puhe heille. Menimme sisään synagogaan, jonne oli kerääntynyt maailman suurin joukko haisevaa ihmiskuntaa, jonka olen koskaan nähnyt.

Päästyämme noin puoliväliin ylös, tuli kenraalia vastaan päärabbi, jonka päässä oli Englannin Henrik VII tyylinen karvahattu ja päällä voimakkaasti kirjailtu saastainen messupaita.
http://aijaa.com/R5lKlV

Haju oli niin hirveä, että melkein pyörryin, ja itse asiassa, vielä kolmen tunnin päästä tämä kuvottava ajatus vaivasi minua, enkä kyennyt syömään lounastani.

JUUTALAISET ELI KASAARIT 3Keskiviikko 27.06.2012 11:19

Koska Talmud sisältää näin kauheita ohjeita, on sillä myös puolustus:

”Ei-juutalainen, joka vain vilkaiseekin Tal­mu­diin on tuomittu kuolemaan (Sanhedrin 59a) ja ”Keskus­tele­minen ei-juutalaisen kanssa uskonnollisista asioistamme olisi samaa kuin tappaa kaikki juutalaiset, sillä jos ei-juu­talaiset saisivat tietää, mitä me opetamme heistä, tappaisivat he meidät avoimella kadulla” (Libbre David 37).

Talmudin mukaan juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he ovat muka itse kansana ”Messias”:

”Esittääkseni Messiaksen – ilman metafooraa, juuta­lai­nen kansa” (Kethubth IIIa, viite 4).

Talmud on tämän päivän ”juutalaisten” virallinen ideologia. Se on myös Israelin valtion virallinen ideologia. Israelin to­dellinen tarkoitus on koko maailman valloittaminen ja kris­tin­uskon tuhoaminen Talmudin mukaisesti. Mutta juu­talaiset ovat onnistuneet salaamaan tämän, ja moni luulee Israelia taval­liseksi valtioksi ja jopa ”jumalan valtioksi”. Jokainen ihminen, joka on omaksunut Talmudin opit, on kahdella jalalla kävelevä ilmielävä ******* ja Israelin valtio kirjaimellisesti perkeleen maanpäällinen valtakunta, jonka hävittämiseen jo­kaisen kris­tityn tulisi täydestä sydämestään pyrkiä.

Teologisesti ******* on sama kuin kaikki helvetit eli kaikki ne kuolleet ihmiset, jotka rakastivat itseään ja maailmaa enemmän kuin Jumalaa ja taivasta. Helvetit vaikuttavat kaik­kiin ihmisiin, mutta ainoastaan Talmudin mukaan elävillä on suora yhteys pahimpiin helvetteihin. Talmud on syntynyt hel­vettien virtauksesta eli siis perkeleestä. Sanassa Talmud on ”metsätalon asevarasto” (Jes. 22: 8.), mikä tarkoittaa vas­taavaisuuksien tieteen mukaan ihmisen omasta älykkyy­destä lähteviä pahuuksia ja vääryyksiä.

”Taas ******* otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja nii­den loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua’.” (Matt. 4: 8-9).

Juuri tätä perkelettä ”juutalaiset” kumartavat. Tästä perke­leestä lähtee himo vallata koko maailma ja alistaa kaikki kansat orjuuteen. Juutalaiseen uskontoon eli talmu­dismiin ei kuulu lainkaan kuolemanjälkeinen elämä. Juuta­laisen onni on olla rikas ja mahtava maallisessa elämässään. Eli juutalaisuus ei ole uskonto, vaan poliittinen maailman­valtaukseen pyrkivä liike.

Myös Martti Luther oli perehtynyt Talmudiin ja kir­joittaa siitä kir­jassaan ”Juutalaisista ja heidän valheistaan”. Luterilainen kirkko on pelkurimaisesti hylännyt tämän Luth­e­rin ansiokkaan teoksen. Luther sa­noo mm.:

”Kirjoittavathan heidän Talmudinsa ja rabbiininsa, ettei muka tap­pa­minen ole synti, jos joku juutalainen tappaa pakanan, vaan sil­loin, jos hän tappaa jonkun israeli­laisen veljensä. Ja jos hän ei pidä jolle­kin pakanalle antamaansa valaa, se ei ole synti. Siis: gojimeilta va­rastaminen ja ryöstäminen (kuten he koronkisko­misel­laan teke­vät) on muka jumalanpalvelusta.”

”Sen vuoksi, missä näet oikean juutalaisen, sinä voit hyvällä omalla tunnolla tehdä ristinmerkin ja ilman muuta varmasti sanoa: tuossa menee ilmielävä *******.”

Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Mandelsteinin ava­jaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897):

”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken val­tansa es­tääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme his­toriallisen tavoit­teem­me s. o. maailman­vallan.”

Viimeisen tuomion (päättyi henkimaailmassa vuonna 1757) jälkeen ihmisten tahdonvapaus planeetallamme palautui. Ka­saari­kansassa elänyt ******* pääsi vapaaksi oltuaan tuhat vuotta vankeudessa (n. 740-1757, Ilm. 20: 1-3). Ka­saarien maailmanvaltaus ja kristikunnan tuhoaminen alkoi. Tätä tar­koittaa lause ”sen jälkeen pitää hänet päästettämän irti vähäksi aikaa” (Ilm. 20: 3). Nyt ka­saarit näkivät mahdollisuutensa ryöstöön ja valloitukseen: lännessä oli rikkaita valtioita, jotka olivat kristittyjen hallussa.

Jumalallinen Kaitselmus salli kasaarikansassa eläneen per­keleen päästä vähäksi aikaa vapaaksi, jotta kaikki perkeleen menetelmät paljastuisivat ihmiskunnalle ja ihmiskunta pelas­tuisi perkeleen vallasta. Tätä eivät kuitenkaan nykyajan ”kris­tityt” ole ymmärtäneet. Päinvastoin: he ovat ryhtyneet palve­lemaan tätä perkelettä. Tämä asia jos mikä todistaa Sweden­borgin väitteen, että monet kristityiksi itseään kutsuvat pal­velevat lohikäärmettä s. o. perkelettä. Vai miten muuten voi ymmärtää sen sokean tuen Israelin valtiolle ja kasaari­juu­talaisille, jotka ovat tänä päivänä lihaksi tullut *******.

Tästä osoitteesta saa tietoa juutalaisten kansainvälisistä rikok­sista englannin kielellä: www.jewwatch.com

Kasaarien mieltymys ryöstelyyn ja kristittyjen pettä­mi­seen saa­vutti huikeimmat voittonsa kansainvälisessä pankki­toimin­nassa. Kasaari­keinottelija Mayer Amschel Rothschild onnis­tui 1700-luvun loppu­puo­liskolla luomaan koronkis­kon­taan perustuvan kansainvälisen pankki­lai­toksen, joka on vää­ristänyt koko maa­pallon rahatalouden ja orjuuttanut käy­tän­nöllisesti katsoen kaikki kansat. Rothschildien lisäksi monet muut­kin kasaarisuvut, etenkin Warburgit, onnistuivat hui­jaamaan ja ryöstä­mään kokonaisia kansoja. USA:n keskus­pankki The Federal Re­ser­ve, joka on ka­saarien kansain­välisten pankkien omistuksessa, on maa­il­man­historian tuottoi­sin huijaus, jolla kasaaripankit ovat saaneet hal­tuunsatähti­tieteelliset varat. Laki USA:n keskuspankista oli ka­saa­ri­pankkiiri Paul War­burgin luomus, joka hyväksyttiin kong­ressissa piilotettuna suuren lakinipun joukkoon v. 1913 joulu­aaton aattona, jolloin suuri osa edus­tajista oli jo lähtenyt viettämään joulua. Sen sijaan, että USA:n valtio olisi itse painanut rahansa, tämän tehtävän anastivat petoksella ka­saarien pankit ja USA:n valtiosta tuli velallinen. Tänään USA on velkaa tähtitieteellisen summan kasaaripankeille, jotka eivät ole tehneet muuta kuin painaneet rahaa ja antaneet sitä lainaksi. Jokainen voi käsittää, kuinka satumaisen rikas on esim. Warburgien pankki, kun se pys­tyy antamaan suuria lainoja kymmenille valtioille. Kuitenkaan juu­talaiset pankit eivät ole tuottaneet mitään hyötyä ihmis­kunnalle: ne ovat vain lainanneet rahaa ja ottaneet korkoa ja koron korkoa sekä tuottaneet hirvittävää taloudellista vahinkoa kaikille kansoille.

JUUTALAISET ELI KASAARIT 2Keskiviikko 27.06.2012 11:16Kasaarivaltakunnan jälkeläiset muodostivat myöhem­min Itä-Eu­roo­pan ja Etelä-Venäjän yksitoistamiljoonaisen jid­disiä pu­huvan juu­talaisväestön, jonka uskonto pohjautui Tal­mudiin.Jiddis on kasaarien kieli, joka on ottanut kirjai­miston heprean kielestä ja paljon lainasanoja muista kielistä, etenkin saksasta. Termi ”juutalaissaksa” on väärä kuvaus jiddisistä, sil­lä vaikka jiddis sisältääkin lainasanoja saksasta, se ei ole germaaninen vaan turkkilainen kieli.

Suuri osa kasaari­väes­töstä muutti Länsi-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Nämä ns. as­kenasim-juuta­lai­set polveutuvat suoraan kasaa­reista, ja ns. sefardijuutalaiset osittain Espan­jaan muuttaneista kasaa­reista ja osittain Espanjaan muuttaneista Palestiinan juu­talaisista.

Historiallinen tosiasia on, että kasaareista pol­veutuu nykyään yli 90 % maailman juu­talaisvä­estöstä. Lisäksi ka­saarit ovat sulattaneet suurimman osan sefardijuutalaisista itseensä, joten luon­tevaa on puhua kasaareista, kun puhutaan siitä kansasta, joka käyttää itsestään ilmaisua ”juutalaiset”.
Tässä tekstissä käytän ”kasaari” ja ”juutalainen” -sanoja sy­nonyymeinä.

Tsaarinvalta oli uhka Venäjän kasaareille ja kasaarit olivat uhka tsaarinvallalle. Tsaarit eivät päästäneet kasaareita hallit­semaan kauppaa ja pankkitoimintaa, kuten kasaarit olivat tehneet monissa muissa maissa. Kasaareilla oli rajoitetut alu­eet, missä he saivat asua.
Kasaarien ja muun väestön välillä oli jatkuvia kah­nauksia, jotka johtuivat useimmiten siitä, että kasaarit taitavina keinottelijoina saivat haltuunsa venäläisten maa­tiloja ja lisäksi he raunioittivat monia tiloja häikäi­le­mättömällä koron­kiskonnalla. Usein puhkesi pogromeja – juutalaisvainoja - joissa ka­saa­reja raa’asti surmattiin.

Kasaariaktivistit ryhtyivät jo varhain käyttämään murhia poliit­ti­sessa taistelussaan. Kristityn murhaaminen oli Talmu­din mukaan sal­littua ja jopa hyvä teko.
Monet tsaarit joutuivat mur­hayritysten kohteeksi, mikä lisäsi poliisitoimia kasaareja vastaan.
Kasaarit onnistuivat mur­haamaan tsaari Aleksanteri II:n vuonna 1881.
Kasaarien johtama sosia­listisen val­lan­ku­mous­puolueen terroristisiipi murhasi vuosien 1901-1906 välil­lä kuu­­si ministeriä.
Tällainen poliitti­sen väkivallan käyttö oli tun­tematonta ve­näläisille. Se oli puhdas kasaariperinne, joka myö­hemmin val­lan­ku­mouk­sessa sai hirvittävät mitta­suhteet.

Aleksanteri II:n murhalla oli ratkaiseva vaikutus tsaa­rinvallan ja juutalaisten - eli siis kasaa­rien - suhteisiin. Murhan jälkeen esiintyi kaik­kialla Ve­nä­jällä juutalaisvastaisia mielen­osoi­tuksia. Tsaarin virkako­neisto muutti siihen asti varsin lempeää suhtautumistaan juutalaisiin. Säädettiin ns. toukokuun lait, jotka rajoittivat mm. juutalaisten muutto-oikeuksia ja oikeuksia opis­kella yliopistoissa. Juutalaisia oli enemmän korkeakou­luissa kuin venäläisiä suhteessa väestön kokoon, mutta nyt heille määrättiin asu­kaslukua vastaavat kiintiöt korkea­kou­luihin. Juuta­laisten oikeutta riistää venäläisiä talon­poikia ja myös muuta juutalaisten lii­ketoimintaa rajoi­tettiin. Toukokuun laeista vuonna 1882 alkoi tsaa­rinvallan ja juu­talaisten välinen taistelu, joka päättyi lokakuun vallan­kumouk­seen. Tästä läh­tien juutalaiset kaikissa maissa toimivat tsaarin Venäjää vas­taan. Roth­schild­ien pankkidynastia julisti sodan tsaarille. Se kieltäytyi antamasta lainoja ja ryhtyi rahoittamaan ulko­maisia tsaa­rin­vastaisia vallanku­mous­ryhmiä. Lopulta ka­saarit onnis­tuivat organi­soi­maan vallankaappauksen Venäjällä. Lo­kakuun 1917 vallankaap­paus oli 100 % kasaarien operaatio, mikä tosin hämättiin kasaarien K. Marxin ja V. Leninin tätä kaappausta varten luomilla teorioilla. Historiallinen totuus on, että kasaarit suunnit­telivat, rahoittivat ja toteuttivat vallan­kaappauk­sen. Leninin johtama sadan juutalaisen ydin­joukko harjoitteli val­lankaappausta Sveitsin lomahotelleissa en­nen saapumistaan sinetöidyssä junassa Venäjälle. Juutalaiset pan­kit rahoittivat vallankaappauksen.

Kasaarien johtamat bolse­vikit murhasivat Venäjän val­lankaap­pauksen ensimmäisinä vuosina viral­listen lähteiden mukaan seu­raa­vat määrät ihmisiä (lisäksi kymmeniä tu­hansia siirrettiin keski­tysleireille ja pidettiin panttivankeina):

tsaariperhe (seitsemän kristittyä)

28 piispaa ja arkkipiispaa

6775 pappia

6575 opettajaa

8800 lääkäriä

54850 upseeria

260 000 sotilasta

150 000 poliisia

48 000 santarmia

355 250 älymystön edustajaa

198 000 työläistä

915 000 talonpoikaa

Murhien syyksi riitti leima ”luokkavihollinen” tai ”vasta­val­lan­kumouk­sel­linen”, mutta todel­lisuudessa venäläinen eliitti tuhot­tiin, jotta venä­läiset eivät kykenisi tekemään vasta­val­lanku­mousta kasaareita vas­taan. Kasaarit olivat kuitenkin pieni vähemmistö Venäjällä ja riski pal­jastua poistettiin mur­haa­malla venäläinen sivistyneistö.

Kasaarien historian ja todellisen luonteen tunteminen on ”avain” vuo­den 1917 jälkeisen maailmanhisto­rian ymmärtä­mi­selle, kuten Benja­min Freedman esittää. Ilman kasaarien luon­teen tuntemista ei voi ymmärtää meidän aikamme kansain­välistä politiikkaa, sillä lähes jokaisessa huomattavassa po­liittisessa tapahtumassa on ollut kasaarien sormet pelissä. Kasaarit toimivat kaikkien kansojen sisällä tehden tuhotyötä, mihin heidän uskontonsa heitä kehottaa. Kasaarien luonnetta ei voi ymmärtää tuntematta heidän uskontoaan eli talmu­dismiä, josta nykyisin käytetään nimitystä ”juutalaisuus”. Seuraavassa todistus siitä, että kasaarit todella ovat lihaksi tullut *******:

Jeesus sanoi juutalaisille: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44). Jeesus tarkoitti tällä, että juutalaisten rabbien oppi ”isien perimätieto”, jonka he olivat ottaneet omasta päästään, oli perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan. Jeesuksen jälkeen ovat juutalaiset rabbit vielä lisänneet tähän perimätietoon monenlaisia iljet­tävyyksiä ja tämä perimätieto on koottu laajaksi teokseksi, josta käytetään nimitystä Talmud. Talmud kääntää Moosek­sen kirjat eli Tooran perkeleelliseksi rasismiksi: kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka ainoastaan ovat ihmisiä Tal­mudin mukaan. Talmudin mukaan muut kansat ovat eläinten ulostetta.

Tässä muutamia otteita Talmudista:

”Juutalainen, joka tappaa kristityn, ei tee syntiä” (Sep­her Or Israel 177b). ”Kris­tittyjen hävittäminen on välttä­mätön uhritoimitus” (Zohar II, 43a). ”Juutalaisten tulee aina yrittää pettää kristittyjä” (Zohar I, 160a). ”Juuta­laiset ovat ihmisiä, mutta kristityt eivät ole” (Kerithut 6b s. 78). ”Myös parhaat ei-juutalaiset pitää tappaa” (Avoda Zora, s. 26b). ”Ei ole luvallista ryöstää veljeä, mutta on luvallista ryöstää ei-juutalainen” (Baba Mezia, 61a).

JUUTALAISET ELI KASAARITKeskiviikko 27.06.2012 11:05http://en.wikipedia.org/wiki/Khazars

Vain ani harvat tietävät tänä päivänä tosiasioita juuta­laisista eli kasaareista. Tämä johtuu siitä, että juutalaiset ovat maailman parhaiten organisoitunut väestö, eräänlainen jät­ti­läismäinen mafia, joka salaa täydellisesti toimintansa ja vai­noaa järjes­telmällisesti niitä, jotka tuntevat heidän toimin­tansa ja luonteensa. Juutalaisilla on tänään suunnaton kansainvälinen valta. Tämän vallan perusteena on juutalaisten kansainvälinen pank­kitoi­minta, tiedotus­väli­neiden omistus sekä kaikissa maissa toi­mivat hyvin organisoidut järjestöt. Juutalaiset omis­tavat lähes kaikki suuret kansainväliset pankit ja kontrolloivat kaikkia USA:n suuria pankkeja, sano­malehtiä, aika­kaus­julkaisuja, tv- ja radioyhtiöitä, filmi­yhtiöitä, kirjan­kus­tantajia ja uutis­toi­mistoja. Myös USA:n ulko­puolella juutalaiset kontrolloivat päivä päivältä yhä enemmän pankkeja ja tiedo­tus­välineitä.

Näistä asioista vallitsee nykyisin lähes täy­dellinen tie­tämättömyys, sillä juutalaisten mafia on onnistunut aivo­pe­semään mediavallallaan kaikki kansat. Tämän vuoksi, kerron ly­hyesti juutalaisten eli ka­saarien his­toriasta.

Itä-Euroopassa asui 1900-luvun alussa noin yksitoista miljoonaa juutalaista. Mistä he oli­vat tulleet? Heti toi­sen maa­il­mansodan jälkeen juutalaiset perustivat Palestiinaan oman valtionsa Israelin. Tämän oli mahdollistanut YK:n vuoden 1947:n päätös jakaa Pales­tiina juutalais­ten ja arabien kesken. Israelin luomista juutalaiset perustelivat ”paluulla koti­maa­hansa”. Moni – varsinkin kristitty – uskoi tämän ja siitä tuli vuo­sikymmeniksi eräänlainen oppi: natsien vainot kärsinyt kansa pääsi vih­doin palaamaan kotimaahansa. Palestiinassa vuo­sisatoja asunut seemi­läinen kansa – palestiinalaiset – joutui luopumaan kotimaastaan tämän toisen kansan hyväksi. Tähän YK:n pää­tökseen olivat vaikuttaneet eniten USA:n ja Eu­roopan kristityt, jotka mielsivät juutalaiset muinaisten hep­realaisten jälkeläisiksi ja siten tavallaan oi­keutetuiksi muut­tamaan Pales­tiinaan. Ja tätä käsitystä juutalaiset itse voi­makkaasti tiedotusvälineillään tukivat. Onko Pa­lestiina nyky­ajan juutalaisten esi-isien kotimaa? Olivatko Itä-Euroopan juu­ta­laiset roo­malaisten Palestiinasta karkottamien juutalaisten jälke­läisiä?

Nykyinen historiantutkimus vastaa tähän kysymyk­seen selvästi: Itä-Euroopan juutalaiset ja suurin osa koko maail­man juutalaisista eivät pol­veudu Palestiinan juutalaisista, vaan mahtavasta ka­saarikansasta, joka kään­nytettiin juuta­lai­suuteen noin vuonna 740 j. Kr. (joidenkin tutkijoiden mielestä hieman myöhemmin). Ilman kasaarikansan kään­tymistä juuta­laisuuteen nykyisin tuskin olisi minkäänlaista juuta­lai­suutta tai ainakin juutalaisten määrä olisi kovin vä­häinen. Tätä tosi­asiaa juutalaisten historiasta eivät his­torian oppikirjat eivätkä tieto­sana­kirjat juuri mainitse, paitsi juu­talaisten omat teokset ja jotkut poikkeukset. Mik­si? Jos tämä tieto olisi julkistettu en­nen YK:n yleiskokousta vuoden 1947 lopulla, ei Palestiinaa olisi varmastikaan jaettu eikä Israelin val­tiota olisi syn­tynyt. Mainittakoon, että tätä YK:n päättämää Palestiinan jakoa ei olisi myös­kään syntynyt ilman massiivista lahjonta- ja pai­nostus­kam­panjaa. Vielä viikkoa ennen ratkai­sevaa äänes­tystä Palestiinan jaolle ei löytynyt tarpeeksi puo­lustavia ääniä. Mut­ta viikon sisällä seuraavat val­tiot alis­tuivat muuttamaan kantansa jaon vas­tustajista jaon puolus­tajiksi: Belgia, Ranska, Hollanti, Luxemburg, Uusi Seelanti, Paraguay, Filippiinit ja Hai­ti. Näin saatiin jakoa kannattamaan vaadittu kaksi kol­mas­osaa YK:n edus­tajista (New York Times 26.-30.11.1947).

Otavan suuri ensyklopedia vuodelta 1982 on niitä har­voja suo­menkielisiä tietosanakirjoja, jotka uskaltavat vih­jaista kasaareihin Itä-Euroopan juutalais­ten esi-isinä: ”kasaa­rit, turkk. kansa, jonka luo­maan suurvaltaan keski­ajan alku­puolella kuului suuri osa et. ja it. Venäjää. K:n valta oli mahta­vimmillaan 700- ja 800-luvulla; ve­näläiset hävittivät sen n. 1000. Johtava luokka ja suuri osa kansaa tunnusti juuta­laisuutta 700-luvulta alkaen. Eräi­den käsitysten mu­kaan suuri osa ns. itäjuutalaisista polveutuu k:sta.”

Kasaarien yllättävää häviämistä historian lehdiltä kuvaa Benjamin Freedman (itsekin kasaa­rien jälkeläinen) kirjas­saan ”The Truth About Khazars” (New York, 1954) seuraa­vasti:

”Vuonna 1948 luennoin Pentagonissa Washingtonissa suu­rel­le joukolle korkeita USA:n up­seereita, jotka pää­osin kuuluivat so­tilas­­tiedustelun G 2 osastoon, rä­jäh­dysherkästä geopoliitti­sesta ti­­­­­­­lan­­­teesta Itä-Euroo­passa ja Lähi-idässä. Silloin kuten nytkin tämä alue oli poten­tiaali­nen uhka maailmanrauhalle ja tämän kansan (ame­­­­rikkalaisten, suom. huom.) turvallisuudelle. Selitin heil­le täy­dellisesti kasaarien sekä kasaa­rikuningas­kunnan alkuperän. Tiesin silloin kuten nytkin, että ilman selvää ja laajaa tietoa tästä aiheesta ei ole mahdollista ymmär­tää tai arvioida oikein mitä on tapahtunut maa­ilmassa vuoden 1917 jälkeen eli Venäjän bol­se­vik­ki­kumouksen jälkeen. Se on ’avain’ tähän ongel­maan.

Puheeni johtopäätökseen reagoi eräs hyvin valpas evers­ti­luutnantti, joka kertoi olevansa yh­den USA:n suu­­rimman ja tie­teellisesti arvoste­tuimman korkea­kou­lun his­torian osaston reh­tori. Hän oli opettanut his­toriaa 16 vuotta. Hänet oli juuri kutsuttu Washingtoniin soti­las­tehtä­viin. Häm­mästyksekseni hän kertoi, ettei hän ollut koko his­torian­opettajan uransa aikana kuullut sa­naa ’ka­saari’, ja kuuli sen nyt ensimmäisen kerran.

Tämä antaa jonkinlaisen kuvan - rakas tohtori Goldstein (jolle kirja oli omistettu, suom. huom.) - siitä, kuinka hyvin tä­mä mysteerinen salainen valta oli onnis­tunut juonessaan pyyhkiä pois kasaarien ja kasaari­kuningaskunnan alkuperä ja historia, jotta maailmalta ja etenkin kristityiltä salattaisiin niin sanottujen ’Itä-Eu­roopan juutalaisten’ todellinen alkuperä ja historia.”

Benjamin Freedman syyttää siis kirjassaan heimoveljiään ka­saa­rialkuperänsä tahalli­sesta salaamisesta, jotta nämä sai­sivat kristi­tyt us­komaan, että heidän alkuperäinen kotimaansa olisi Pales­tiina, vaikka se todellisuudessa onkin jossain Keski-Aa­siassa. Benjamin Freedman kään­tyi heimoveljiään vastaan ja käytti suuren osan omaisuudestaan tie­dot­tamiseen juu­ta­laisten ka­saa­rialkuperästä. Hän ei hyväksynyt, että ka­saarit käyttivät itsestään nimitystä ”juutalainen”, vaan nimitti heitä ”itse-nimitetyiksi juutalaisiksi” (”self-styled Jews”). Freedman piti Israelin perus­ta­mista kaikkien aikojen pahimpana kansain­välisenä rikoksena ja väitti sen johtavan vääjäämättömästi kolmanteen maailmansotaan.

Kasaarit olivat turkkilais-mongolidinen kansa, joka oli su­kua hun­neille. Kasaarit olivat ko­vasti mieltyneitä sotimiseen ja sen seu­rauksena Aasian muut kansat ajoivat kasaarit län­teen. Kasaarit valtasivat ajan­las­kumme ensimmäisinä vuosi­satoina suuren alueen Mustanmeren ja Kas­pian meren poh­joispuolelta eli Etelä-Venäjältä. Sinne he perustivat suur­vallan alistettuaan alueen 25 maanviljelystä harrastavaa kansaa. Val­ta­kunta oli mahta­vimmillaan 700- ja 800-lu­vuilla, jolloin se oli kiistatta Eu­roopan mahtavin valtio. Noin 1000 j. Kr. venäläiset voittivat kasaarit, jol­loin osa kasaariylimystöstä pakeni Eu­roop­paan, lähinnä Unkariin ja Es­pan­jaan. Mutta varsinainen monimiljoonainen kansa jäi paikalleen ja tästä muodostui Itä-Euroopan ja Etelä-Venäjän kasaariväestö, joka käsitti 1900-luvun alussa noin yksitoista miljoonaa ih­mistä.

Juutalaisen tietosanakirjan mukaan kasaarit olivat ryös­telyyn tai­puvainen ja hyvin kostonhimoinen kansa. Juu­talainen tietosanakirja myön­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­tää myös ns. itäjuutalaisten (aske­nasim) pol­veutuvan kasaareista. Juutalaisen historiantutkijan Arthur Koest­lerin mukaan kasaarit olivat raakoja ja likaisia, eivätkä esim. puhdistautuneet ulostamisen ja vir­t­saamisen jälkeen, eivätkä koskaan vaihtaneet alusvaatteita, vaan an­toivat niiden mädäntyä riekaleiksi. Kasaarien us­kontona oli fallos-kultti eli siittimen palvonta. Noin vuonna 740 j. Kr. (joidenkin tut­ki­joiden mielestä hieman myöhemmin) kasaarikuningas Bulan kyl­lästyi kansansa barbaareihin ta­poihin ja kutsui maahan edustajia kolmesta sen ajan pääus­konnosta eli isla­mista, kris­tinuskosta ja talmudismista, jota viimeksi mainittua on myö­hem­min alettu kutsua juuta­laisuudeksi.

Vallanhimoinen kuningas Bulan mieltyi talmudismiin, jonka har­joittajat saisivat Messiaan tullessa haltuunsa kaikkien kansojen rikkaudet ja kaikki kansat orjikseen. Talmudismista teh­tiin kasaari­val­takunnan vi­rallinen uskonto. Babyloniasta kut­suttiin rabbiineja, jotka perustivat kou­luja Talmud-opetusta var­ten. Koko kasaarikansa mukaan luettuna jään­nökset kasaa­reihin sulautuneista kansoista käännytettiin tal­mu­dis­miin, ja fallos-kultti kiellettiin.

Uusi 080808 tulossa?Keskiviikko 20.06.2012 13:21Juutalaisfirma Lidl alkoi tänään taas keräämään käteistä, mikä on varma merkki Usan ja Israelin uudesta hyökkäyksestä, joka tapahtuu todennäköisesti Olympialaisten aikaan.

Sodan aikana rahaliikenne pankeissa voi häiriintyä.

Kymmenen kassaa, vain kaksi myyjää, joista toinen ilmoitti "Tässä kassassa on kortinlukija rikki, vain käteismaksu"
Miksei se myyjä mennyt johonkin niistä kahdeksasta toimivasta kassasta?

Edellisen kerran tämä tapahtui viikkoja ennen Pekingin olympialaisia ja Usan ja Israelin tukema Georgian hyökkäys Etelä-Ossetiaan tehtiin Olympialaisten avajaispäivänä 08.08.08

Lidl sai varoituksen?
Juutalaisomisteinen Lidl sai viikkoja ennen 080808 Georgian yllätyshyökkäystä Etelä-Ossetiaan varoituksen juutalaismafialta, jonka johdosta LIdl alkoi keräämään käteistä, Lidilin kaupoissa yksi kassa oli pelkästään käteismaksulle!!!!

Georgiassa oli Usan ja Israelin joukkoja, sekä kalustoa, tarkoituksena lyödä kiilaa Venäjän ja Euroopan lähentymiselle, tehdä hyökkäys Iraniin ja todennäköisesti aloittaa myös kolmas maailmansota eli World jeWar III

http://war080808.com/

Pekingin olympialaisten avajaisten aikaan, Georgia hyökkäsi varoittamatta Etelä-Ossetiaan. Hyökkäyksessä oli mukana mm. 1000 Israelin sotilasneuvonantajaa ja sotilaita myös Usasta.

“War 08.08.08. The Art of Betrayal” – is one of the first documentary Internet-films. This is the most outspoken film about the war, that started on the day of opening of the Olympic Games in Beijing, the film about the war, in which tens of Russian peacemaker perished as well as hundreds of peaceful Ossetians; it is the film about the war that turned out to be the doping drug for the rating of the republican candidate to the post of the President of the USA – John McCain.

Euroopan komission tutkimuksissa Georgia todettiin syylliseksi hyökkäykseen.

Haamujuutalaiset hölöpölöcaustiuhritLauantai 14.04.2012 10:24

http://fi.wikipedia.org/wiki/Maailman_v%C3%A4est%C3%B6

Euroopan väkiluvun kehitys:
1800 203 000 000
1850 276 000 000
1900 408 000 000

http://www.jewishgen.org/databases/givennames/dbdespop.htm

Euroopan juutalaisten väkiluvun kehitys, sisältää Venäjän juutalaiset:
Vuosi Väkiluku
1800 1 500 000
1840 3 950 000
1880 6 858 000
1900 8 900 000
1914 9 100 000
1938 9 500 000

Tilastojen mukaan Euroopan väkiluku kaksinkertaistui sadassa vuodessa (1800-1900), mutta samassa ajassa juutalaisten väkiluvun Euroopassa väitetään peräti kuusikertaistuneen, tämä tarkoittaisi 593% kasvua.
Näin iso juutalaisen väestön määrän lisäys ei ole mitenkään perusteltua eikä siten myöskään uskottavaa.

Pistikö juutalaiset omaan väkilukuunsa ylimääräiset 6 000 000 holohöpöhöpölisää, vai onnistuivatko käännyttämään kristittyjä?

Huomattavaa on, että aikavälillä 1800-1840 juutalaisten väkiluku tilastojen mukaan yli kaksinkertaistui Euroopassa, kasvua 163%, mutta saman pituisella aikavälillä 1900-1938 kasvua oli vain 7%

Vaikka laskisi yhteen vuosina 1900-1922 Euroopasta Amerikkaan muuttaneet 2 500 000 juutalaista niin, 2,5 milj. + 9,5 milj = 12 miljoonaa, silti kasvua ei ole kuin 35%, verrattuna 1800-1840 aikavälin 163% kasvuun.

Eikä myöskään missään muussa maanosassa tapahtunut vastaavaa satojen prosenttien juutalaisen väestönmäärän lisäystä, joten syyt eivät voi olla kultturelliset.

Joku on siis manipuloinut juutalaisten lukumäärää 6 miljoonalla ajanjaksolla 1800-1900, jotta luvut täsmäisivät keksittyjen 6 miljoonan holocaustiuhrin kanssa.

http://www.prothink.tv/?p=2633 What Do Holocaust Deniers Believe?

http://www.prothink.tv/?p=2792 HoloHoax Survivors Who Told The Truth
Keskitysleireiltä selvinneet kertovat karmeita tarinoita, ihmisiä kidutettiin jopa musiikki-instrumenteilla.

Ukrainan holocausti, juutalaiset bolsevikkikommarit murhasivat 10 000 000 ukrainalaista
http://www.prothink.tv/?p=2408 Massacre Of Ukraine – 10+ Million Slaughtered At The Hands Of Jewish Communists

Miten World jeWar II alkoi?
http://www.prothink.tv/?p=2411 How WW2 Started – William Pierce

Mitä toisen maailmansodan sankarikenraali Patton sanoi juutalaisista.

http://www.prothink.tv/?p=3019 General Patton On The Jews
http://www.rense.com/general85/pats.htm

"I know the expression 'lost tribes of Israel' applied to the tribes which disappeared -- not to the tribe of Judah from which the current sons of bitches are descended. However, it is my personal opinion that this too is a lost tribe -- lost to all decency."

Minä tunnen sanonnan "Kadonneista Israelin heimoista" sovellettavan heimoihin jotka katosi -- ei siihen juutalaisten heimoon mistä nämä nykyiset huoranpenikat ovat kotoisin, se on kuitenkin minun henkilökohtainen mielipiteeni että tämä on myöskin kadonnut heimo -- kadottanut kaiken säädyllisyytensä.

Sattui olemaan Yom Kippur juhla, joten ne kaikki oli kerääntyneet suureen puiseen rakennukseen, jota he kutsuivat synagogaksi.

Kenraali Eisenhowerin oli määrä pitää puhe heille. Menimme sisään synagogaan, jonne oli kerääntynyt maailman suurin joukko haisevaa ihmiskuntaa, jonka olen koskaan nähnyt.

Päästyämme noin puoliväliin ylös, tuli kenraalia vastaan päärabbi, jonka päässä oli Englannin Henrik VII tyylinen karvahattu ja päällä voimakkaasti kirjailtu saastainen messupaita.

Haju oli niin hirveä, että melkein pyörryin, ja itse asiassa, vielä kolmen tunnin päästä tämä kuvottava ajatus vaivasi minua, enkä kyennyt syömään lounastani.

Se oli sotilaskone 3Maanantai 09.04.2012 20:58

Osama Bin Laden

Sen jälkeen kun munuaistautinen Osama kävi hoidattamassa terveyttään Usan sotilastukikohdan sairaalassa, ei Osamasta ole saatu luotettavaa tietoa.
Georg Bush ei ole kiinnostunut tietämään, missä Osama on "..joten minä en tiedä missä Osama on, totta puhuen en vietä edes paljoakaan aikaani miettimällä sitä.."
http://www.youtube.com/watch?v=apLVd7_66ds
Pari CIA:n ja Mossadin väärentämää videopätkää lukuunottamatta.
Benazir Bhutto sanoo haastattelussa, vähän ennen kun hänet itse murhattii "Omar Saeed Sheikh, the man who murdered Osama Bin Ladin"
"Omar Saeed Sheikh, mies joka murhasi Osama Bin Ladenin"
Omar on muuten Al-CIAdan agentti, joka palkkasi 100 000 dollarilla Attan jättämään runsaasti jälkiä, jotta naurettava tarina Osamasta ja 19 kaapparista näyttäisi edes jotenkin mahdolliselta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Omar_Saeed_Sheikh
Atta todennäköisesti kumppaneineen murhattiin, ennenkuin pääsivät tuhlaamaan dollariakaan palkkiostaan.

http://www.youtube.com/watch?v=rUiNiB2yVCQ Osama Bin Laden - 911 Anniversary 2007
http://www.youtube.com/watch?v=UnychOXj9Tg
http://www.youtube.com/watch?v=oIO8B6fpFSQ Frost over the World - Benazir Bhutto - 02 Nov 07

Usan nykyisen presidentin isoisä Prescot Bush tuki Hitleriä, IBM tietokoneilla kortistoitiin viholliset.
Todennäköisesti tuki Usan suunnalta oli laajempaakin.
Perimmäinen tarkoitus Usalla oli Hitlerin avulla päästä käsiksi Venäjän luonnonvaroihin.
Samaa Usa ja Englanti yritti, kun Neuvostoliitto romahti, vertaa Hodorkovskin tapaus.....hänkin on juutalainen.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Mihail_Hodorkovski

Sanovat että Hitlerkin oli juutalainen ja Stalin myös.

Kiire Usalle liittolaisineen tuli miehittämään Eurooppa, kun kävi selväksi, ettei Hitleri pystykään valloittamaan Venäjää, vaan Venäjä ehkä valloittaakin Euroopan.

Vielä 70-luvulla Usan kansalaisista 40% oli saksalaistaustaisia, nykyäänkin 36-40 miljoonaa, asuttavat tuota raamattuvyötä, josta Bushit ovat keränneet suurimmat äänisaaliinsa.

http://www.youtube.com/watch?v=nKI6vrJG8yM&feature=rela_ted The Illuminati and the New World Order


ANTHRAX ja 911

CBS toimittaja Dan taisi raportoida vähän liian rehellisesti ja suorasukaisesti 911 päivän tapahtumista, kun sai pernaruttokirjeen, jonka taisi avata hänen sihteerinsä.
Dan kertoo miten kaikki kolme pilvenpiirtäjää sortuivat, kuin ne olisi tarkoituksella vedetty dynamiitilla alas.
Lisäksi Dan raportoi pakettiautosta täynnä räjähteitä.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Rather
http://www.youtube.com/watch?v=Nvx904dAw0o 9/11: DAN RATHER SAYS WTC COLLAPSES LOOK LIKE DEMOLITIONS

http://www.youtube.com/watch?v=iAseatPJYk0 9-11 - Dan Rather on FBI Arrest of Truckbomb suspects (CBS)

http://www.youtube.com/watch?v=DjEslI9oJuI Dan Rather - 9/11 - Journalists Fear Asking Tough Questions


http://en.wikipedia.org/wiki/2001_anthrax_attacks

Pernaruttokirjeet oli illuminaatin yritys säikäyttää Usan toimittajat ja poliitikot hiljaiseksi, ja siinä illuminaati osin onnistuikin.
Jos seuraavat linkit on poistettu YouTubelta, kokeile hakusanoilla Phil Zack and Anthrax Attack
the_an19.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=kOrRnrtBJ6s Favorites of WESTTHEA Channel (trailer)
http://www.youtube.com/watch?v=uAYMd3RjFBk&feature=related Mike Rivero on the so called "suicide" of Bruce E. Ivins
http://news.bbc.co.uk/2/low/americas/1617049.stm


Juutalainen siionistiterroristi pernaruttokirjeiden takana?
http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Zack

Hän yritti lavastaa syylliseksi työtoverinsa, egyptiläissyntyisen Ayaad Assaad, mutta kun FBI:n tutkimukset osoittivat Zackin suuntaa, joku taho määräsi FBI:n lopettamaan tutkimukset.

http://www.google.fi/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Afi%3Aofficial&channel=s&hl=fi&q=Dr.PhilipM.Zack&meta=&btnG=Google-haku

Pernaruttokirjeiden lähettäjiksi juutalaiset ovat yrittäneet jo lavastaa kolme henkilöä, kolmas teki "itsemurhan" voimat loppuivat, eikä hän ole enää täällä puolustamassa itseään ja perheensä kunniaa, voimia Ivinsin perheelle.
Viimeisimpien FBI:n tutkimuksien mukaan mikään ei täsmää Ivinsin syyllisyyteen, kirjeistä löytyi hius, joka ei ole Ivinsin.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/13/AR2008081303731_pf.html

Ainoastaan juutalaisilla PANAC:in suunnitelman laatijoilla, oli motiivi hiljentää ne toimittajat ja poliitikot, jotka liian rehellisesti kommentoivat 911 päivän tapahtumia.

Donald Rumsfeld ja Philip Zack työskentelevät nyt samassa yrityksessä, joka valmistaa mm. lintuinfluenssa rokotetta (Tamiflu) rokotteella on paljon mielenkiintoisia sivuvaikutuksia, mutta tehoaa kuulema huonosti itse tautiin jos ei ollenkaan.
http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t571707
http://hugozoom.blogspot.com/2008/01/sleep-well-knowing-rummys-still-rich.html
http://www.aztlan.net/zack.htm
http://www.thesimon.com/magazine/articles/canon_fodder/01241_philip_zack_steals_anthrax.html


Suurin osa meistä joutuu pakolla opiskelemaan juutalaisten sanelemia moraalikoodeja, kuten kymmentä käskyä.
Entä mitkä ovat ne moraalikoodit, jotka juutalainen opettaa omille lapsilleen Talmudilla:
http://www.vesailaurio.fi/17
"Juutalainen, joka tappaa kristityn, ei tee syntiä" (Sepher or Israel 177b).
"Kristittyjen tuhoaminen on välttämätön uhritoimitus" (Zohar II, 43a).
"Juutalaisten tulee aina pettää kristittyjä" (Zohar I, 160a).
"Juutalaiset ovat ihmisiä, mutta kristityt eivät ole" (Kerithut 6b s. 78).
"Myös parhaat ei-juutalaiset pitää tappaa" (Avoda Zora, s. 26b).
"Ei ole luvallista ryöstää veljeä, mutta on luvallista ryöstää ei-juutalainen" (Baba-Mezia, 61a).
"Ei-juutalainen, joka vain vilkaiseekin Talmudiin on tuomittu kuolemaan" (Sanhedrin 59a)

Israel on kansainvälisen ihmiskaupan keskus, tuhansissa pordelleissa työskentelee ympäri maailmaa ryöstettyjä tyttöjä ja naisia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Zwi_Migdal

End of the Game?

BUSH JA CHENEY SAAVAT SYYTTEET!!!!!!!
http://rinf.com/alt-news/breaking-news/the-impeachment-of-vice-president-dick-cheney/2074/
http://rinf.com/alt-news/politics/momentum-built-for-cheney-impeachment/1653/
http://rinf.com/alt-news/multimedia/kucinich-impeachment-will-be-heard-friday/4169/
http://www.rinf.com/

Se oli sotilaskone 2Maanantai 09.04.2012 20:56

Kaikki sattumaako?
WTC rakennusten vuokraoikeudet 99 vuodeksi omistaa juutalainen Larry "Pull it" Silverstein.
http://www.youtube.com/watch?v=7WYdAJQV100&feature=rela_ted
Juutalainen Paul Wolfowitz oli Dick Cheneyn kanssa organisoimassa 911 terrori-iskuja ja PNACia
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

WTC7 oli nimetty juutalaispankin mukaan, Salomon Brothers Bank, aikaisemmin pankkia oli sakotettu Usan historian suurimmalla summalla 290 miljoonalla, Usan pörssisääntöjen rikkomisesta. Myöhemmin pankki osti rahalaitoksen, joka on erikoistunut huumerahan pesuun. Nykyään pankki toimii nimillä Citigroup ja Citibank.

http://en.wikipedia.org/wiki/Citibank
http://www.citi.com/citigroup/corporate/history/citigroup.htm
Citibankin omassa historiikkisivussa ei 290 miljoonan dollarin sakoista kerrota mitään.

1991, Salomon was caught submitting false bids to the U.S. Treasury by Deputy Assistant Secretary Mike Basham, in an attempt to purchase more Treasury bonds than permitted by one buyer between December 1990 and May 1991. It was fined 290 million dollars, the largest fine ever levied on an investment bank at the time, weakening it and eventually leading to its acquisition by Travelers Group. The scandal is covered extensively in the book Nightmare on Wallstreet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Salomon_Brothers
World Trade Center rakennus numero 7 oli nimetty pankin mukaan Salomon Brothers Buildingiksi, eli Salomonin veljesten rakennukseksi.
Se sortui mystisesti 11.9.2001, vaikkei siihen osunut lentokonetta. Rakennuksessa 32 vuotta työskennellyt Barry kertoo useista rajähdyksistä, WTC7:n aula oli räjähtänyt tunnistamattomaksi, Kuin King Kong olisi tallonut siinä.

http://www.youtube.com/watch?v=5LO5V2CJpzI&feature=related Barry Jennings - 9/11 Early Afternoon ABC7 Interview
http://www.youtube.com/watch?v=9LLHTh_UjBc Barry Jennings UNCUT Interview, Bombs In WTC7, Explosions In Lobby - 9/11 Exposed
Controlled demolitionin mies "Pitääkää silmällä tuota rakennusta (WTC7), sitä ollaan räjäyttämässä"
Poliisi "Menkää taaksepäin....rakennus räjähtää...betonia tulee alas"
"Did you hear that? Keep your eye on that building, that things coming down,
The building about to blow up ... move it back,
Alright guys .. Move it back because the building is about to blow up ..."
http://www.youtube.com/watch?v=CwjmqkjwnvQ&feature=related
BBC reportteri kertoo WTC7 rakennuksen sortuneen 20 minuuttia ennen kuin se varsinaisesti sortui.
http://www.youtube.com/watch?v=C7SwOT29gbc
WTC7 rakennuksessa toimi myös CIA, joka pyörittää kansainvälistä huumekauppaa.
http://www.fromthewilderness.com/free/ciadrugs/052401_slatkin_story.html
http://video.google.com/videoplay?docid=8797525979024486145

Se oli sotilaskoneMaanantai 09.04.2012 20:50

"Se oli kuin sotilaskone", "Se _oli_ sotilaskone"
http://www.youtube.com/watch?v=wNNTcHq5Tzk&feature=related
Videon kohta 12:00 "Se oli sotilaskone"
Videon kohta 17:26 Mossadin iskujoukko kerää kipsujaan, vetelee johtoja ja katoaa taivaanrantaan mustissa autoissaan.

Jos pilvenpiirtäjien purkamiseen käytettiin mininukeja, Thermiittiä, EMPnukea, energia-asetta tai jotain edistyksellisempää tekniikkaa, niin nämä aseethan tietenkin aiheuttavat lähellä oleviin elektroniikkalaitteisiin häiriöitä.
Videon kohta 14:00 pilvenpiirtäjässä räjähtää paukku ja kameraan tulee häiriö.

http://www.youtube.com/watch?v=w0hmhLycNyQ&feature=related
The JewFactor. JewJob. Juutalaiset 911 terrori-iskujen takana.
http://www.historycommons.org/timeline.jsp?geopolitics_and_9/11=israel&timeline=complete_911_timeline
http://video.google.com/videoplay?docid=2894821400057137878
http://web.archive.org/web/20020923154604/

1997 Usan juutalaiset neonkonnat laativat suunnitelman Usan vaikutusvallan lisäämiseksi maailmalla, mutta siihen tarvittaisiin uusi Pearl Harbour.
http://fi.wikipedia.org/wiki/PNAC
"Rebuilding America's Defences -raportissa mainitaan "katastrofaalinen ja katalyyttinen tapahtuma - kuten uusi Pearl Harbor", joka kiihdyttäisi muuten hidasta muutosta USA:n globaalin hallinnan suuntaan. Jotkut pitävät tätä todisteena siitä, että Bushin hallinto oli Syyskuun 11. päivän iskujen takana. Arvostelijat ottavat usein esille myös raportin kohdan, jossa sanotaan: "kehittyneet biologisen sodankäynnin muodot, jotka voidaan suunnata tiettyihin genotyyppeihin, saattavat muuttaa biologisen sodankäynnin kauhun valtakunnasta poliittisesti käyttökelpoiseksi työkaluksi." PNAC:n vastustajat pitävät tätä todisteena ryhmän rajusta rasistisuudesta, sillä kuvatunlaisilla aseilla voitaisiin hyökätä yksittäisiä etnisiä kansanryhmiä vastaan."

www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=JL4Cu-K17vE&feature=related Israeli President: We are buying up Manhattan, Hungary, Romania and Poland
Juutalaiset ostavat Eurooppaa, mutta millä rahalla, kun Israelkin on täysin riippuvainen Usan sosiaalituesta.

http://www.citycon.fi/?pageid=14 Juutalaisten kauppakeskuksia Suomessa.

http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/2000/2000-11-14/ajankohtaista/uutiset1
On Israelin ja juutalaisten intressissä pitää kristikunta ikuisesti syyllisyydentunnossa, jokainen tuleva sukupolvi, ja meidän ostetut poliitikkomme sallivat tämän tapahtua.

Suunnitelman laatijoita ja allekirjoittajia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Feith
"Feith was born in Philadelphia, Pennsylvania. He was one of three siblings born to Rose and Dalck Feith. His father, Dalck, was a member of the Betar, a Revisionist Zionist youth organization, in Poland, and a Holocaust survivor who lost his parents and seven siblings in the Nazi concentration camps."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
"Amerikanjuutalainen akateemikko ja poliitikko"

http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Libby
"Libby was born to an affluent Jewish family in New Haven, Connecticut; his late father, Irving (or Irve) Lewis Libby, was an investment banker."

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Perle
"Perle was born in New York to a Jewish family."

http://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_Abrams
"Abrams was born into a Jewish family in New York and he understands Hebrew"

http://www.americanthinker.com/2004/05/the_protocols_of_the_elders_of.html

"The absurdity of the charge that the Jewish neocons led us to war requires one to believe that Dick Cheney, and Don Rumsfeld, and Condoleeza Rice are push%u2014overs, without real views of their own, and they were therefore easily manipulated by the nefarious neocons. So Lewis Libby is the power behind Cheney, and Elliot Abrams the man behind Condoleeza Rice (how un%u2014feminist to make this charge). Feith and Wolfowitz need only whisper in Rummy's ear, and he marches soldiers off to war. And masterminding all of it from afar, is the Prince of Darkness, Richard Perle. Now we have all learned these last few years that Dick Cheney tells George Bush what to do, so there is no need for Zinni to link any of the neocons directly to Bush."

http://video.google.com/videoplay?docid=9153709212181510877
http://www.youtube.com/watch?v=AH1UA3ijXug&feature=rela_ted
"Amerikkalaisilla ei ole ollut sananvaltaa presidentinvalinnassa sitten vuoden 1932. Roosevelt oli meidän miehemme; jokainen Rooseveltin seuraaja on ollut meidän miehemme."
"Me juutalaiset emme lakkaa olemasta äimistyneitä siitä kuinka helposti kristityt amerikkalaiset ovat langenneet käsiimme. Sillä aikaa kun naiivit amerikkalaiset ovat odottaneet Hrutchevin hautaavan heidät, me olemme opettaneet heidät alistumaan jokaiseen vaatimukseemme.
Juutalainen suunnitelma asettaa kaikki rodut toisiaan vastaan: Suuren yleisön veri vuotaa odottaessamme päivää maailman voitosta" Rosenthal sanoi tunteettomasti.

http://isovimma.blogspot.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
Saksalaistaustainen amerikanjuutalainen, joka on häärinyt useiden Usan hallitusten taustalla ja toiminut myös ulkoministerinä. Vastuussa miljoonien ihmisten kuolemasta?
http://www.heterodoxos.org/2003-iii/divulgacion/ss.valtiomies_vai_sotarikollinen.html
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/henry-kissinger-lienee-elossa-olevista-sotarikollisista-suurin-ja
Suomellakin on oma "Kissinger" taustapirunsa, joka on häärinyt hallitusten taustalla vuosikymmeniä. http://fi.wikipedia.org/wiki/Max_Jakobson

Nazit ja bolsevikit olivat juutalaisia.Sunnuntai 01.04.2012 21:27JUUTALAINEN Kurt Eisner liittyi Saksan vapaaseen sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. 1918 hän yllytti ammustehtaan työntekijöitä lakkoon ja sai 9 kk tuomion jonka vietti selli numero 70:ssä (Myös Hitler lusi saman vankilan samassa sellissä) Stadelheimin vankilassa.
Vapauduttuaan vankilasta hän organisoi vallankumouksen (Saksan vallankumous) jolla syöstiin vallasta BAVARIAN kuningashuone. Marraskuun 8. 1918 hän julisti BAVARIAN tasavallaksi ja vapaaksi valtioksi.

Emil Maurice, tämä ashke-NAZI-juutalainen isoisä perusti NAZI-puolueen, varttijuutalainen Hitleri oli puolueen jäsen numero 1 ja Emil numero 2

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010082412232534_ul.shtml
Toimittaja Jean-Paul Mulders ja historiantutkija Marc Vermeeren etsivät tänä vuonna Hitlerin sukulaisia.
Heiltä otetuissa DNA-näytteissä löytynyt kromosomi, haploryhmä E1b1b1, on harvinainen Länsi-Euroopassa, mutta yleinen ashkeNAZI- ja sefardijuutalaisilla.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
AshkeNAZIM or AshkeNAZI Jews are literally German Jews
AshkeNAZI tarkoittaa kirjaimellisesti Saksan juutalaista

1933 Adolf Hitler nousi valtaan Saksassa. Zionistit olivat saaneet aikaan vapaamuurareiden avulla ns. Versailles’n rauhansopimuksen, joka oli syössyt Saksan työttömyyteen ja taloudelliseen ahdinkoon. Tämä yhteiskunnallinen tilanne suosi radikaalipuolueita

Äärioikeistolaisen Stern-liigan terroristin Avraham Sternin kirje NAZIi-Saksan hallitukselle, jossa hän ehdottaa liittoa Saksan kanssa Englantia vastaan päämääränään Israelin itsenäistyminen:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/SternGang-Doc-Nazi-Collaboration.jpg


Beirutissa, Saksan juutalais-NAZIen kanssa, solmittujen salaisten sopimusten mukaan, Lehi aloitti toisen rintaman sodan brittejä vastaan, vastapalveluksena Saksan juutalais-ashkeNAZIt auttaisivat erottamaan Euroopan juutalaiset Palestiinaan MUUTTOA varten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_%28group%29#Contact_with_Nazi_Germany

Hitlerin juutalaiset sotilaat
100 000-150 000 juutalaista marssi Hitlerin armeijassa, myös kaksi sotamarsalkkaa.
http://www.kansaspress.ku.edu/righit.html
http://www.revisionisthistory.org/jewishnazi.html

http://www.wordsandwar.com/2008/02/19/25-nazi-descendants-petition-for-more-dead-jews/
Frankfurter Rundschaussa julkaistussa, 25 saksalaisen professorin allekirjoittamassa manifestissa kehoitetaan Saksaa lopettamaan Israelin "erityiskohtelun", koska muiden syiden ohella maa auttoi Israelin perustamisessa mm. erottamalla juutalaiset Palestiinaan muuttoa varten.

Toiseen maailmansotaan johtaneista syistä esitettäköön vielä seuraavaa: juutalaiset olivat menettäneet osan hyvästä asemastaan Saksassa I maailmansodan jälkeen, kun olivat pettäneet Saksan niin kutsutulla ”Balfourin julistuksella”. Niinpä juutalaiseliitti alkoi vaatia asemansa palauttamista. Tämä vaatimus toteutettiin juutalaisten maailmankonferenssissa 1933.

Saksa kieltäytyi antautumasta vuonna 1933 Juutalaisten maailmankonferenssille Amsterdamissa, joten juutalaiseliitti hajotti maailmankonferenssin.

Herra Untermeyer, joka oli Amerikan delegaation päämies ja konferenssin puheenjohtaja, palasi Yhdysvaltoihin ja meni ABC:n studioille. Siellä Untermeyer esiintyi maanlaajuisessa radiolähetyksessä, joka oli sisällöltään tällainen: "Maailman juutalaiset julistavat pyhän sodan Saksalle. Nyt me olemme yhdistyneet pyhään selkkaukseen saksalaisia vastaan. Saadaksemme heidät antautumaan me näännytämme heidät maailmanlaajuisella boikotilla. Tämä tuhoaa saksalaiset, koska he ovat riippuvaisia vientikaupastaan."

Todellakin kaksi kolmasosaa Saksan ruokavaroista täytyi tuoda ulkomailta, joka onnistui viennistä saaduilla tuloilla. Joten, jos Saksa ei pystyisi viemään tuotteitaan ulkomaille, kaksi kolmasosaa Saksan kansasta kuolisi nälkään. Ruokaa riittäisi vain kolmannekselle kansalaisista. Nämä toimet saksalaisia vastaan, eikä rotuviha, synnyttivät niin sanottua juutalaisvastaisuutta Saksassa.

Tapahtumat johtivat sittemmin toiseen maailmansotaan sionistien julistaessa sodan Saksaa vastaan.

1939-1945: Toinen maailmansota syttyi, kun kasaarieliitti julisti sodan Saksalle. Kasaariaatelilla oli myös suunnitelmat saksalaisten rodullisesta hävittämisestä. Juutalainen Nathan Kaufman vaatii kirjassaan "Germany Must Perish" (USA 1941), että "ilmapommitusten jälkeen säilynyt saksalainen väestö, miehet kuin myös naiset ja lapset on steriloitava, jotta varmistettaisiin saksalaisten rodullinen täydellinen tuho".

Historiankirjoissa esiintyy valheellinen väite "venäläisten kansannoususta tsaaria vastaan." Todellisuudessa kysymyksessä oli kasaarijuutalaisen eliitin vallankaappaus Venäjällä.
Paljastaahan 17 vuotta Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana toiminut Robert Wilton tutkimuksissaan, että bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsenluetteloissa - joissa hän mainitsee jäsenten nimet ja kansallisuudet, jotka hän keräsi virallisista neuvostolähteistä - ei ole juuri lainkaan venäläisiä! Ylivoimainen enemmistö on muodostunut "juutalaisista", siis kasaareista.
Sionistien luoma neuvostovaltio oli kymmenien miljoonien ruumiiden yli kävelevä hirmuvaltio. Kirjaili Aleksander Solzhenitsyn on arvioinut neuvostovaltion murhanneen työleireillään yli 60 miljoonaa ihmistä

Neljä viidestä oli juutalaisia
The Eighth Party Congress in 1919 formalized this reality and re-established what would later on become the true center of political power in the Soviet Union. This new Political Bureau, which decided on questions too urgent to await full Central Committee deliberation, originally consisted of 5 full members: Lenin, Leon Trotsky, Joseph Stalin, Lev Kamenev and Nikolai Krestinsky.

-Leon Trotsky was born Leiba Davidovich Bronstein (Russian: Лейба Давидович Бронштейн) on November 7, 1879, in Yanovka, Kherson Province of the Russian Empire (today's Kirovohrad Oblast, Ukraine), a small village 15 miles (24 km) from the nearest post office. He was the fifth child of a well-to-do farmer, David Leontyevich Bronstein (1847–1922) and Anna -Bronstein (d. 1910). The family was Jewish,
-Kamenev was born in Moscow, the son of a Jewish railway worker
-Krestinsky's family had converted from Judaism to Eastern Orthodoxy
-Lenin was born Vladimir Ilyich Ulyanov, Ulyanov family stock as "ethnically mixed"—"Mordovian, Kalmyk, Jewish (cf. Blank family)

Kyllähän tuo Venäjän vallankumous oli juutalaisten masinoima.

Kansainväliset sionistit eivät ole tyytyneet pyrkimyksissään tavoittelemaan vain yhden kansan tai rodun eliminointia, vaan tämän mafian pyrintönä on ollut koko kristikunnan eliminoiminen.
Tätä kauheutta on tavoiteltu tehtäväksi milloin henkisessä ja milloin fyysisessä muodossa. Totta kai myös muut ryhmät ovat saaneet kärsiä tuon pahamaineisen liigan toiminnasta. Kasaarimafia jatkaa valtionterrorismiaan planeetallamme. Seuraavaksi on ilmeisesti vuorossa iskut Iraniin. Siinä hyökkäyksessä tulisivat kärsimään ja menehtymään lapset ja vanhukset ja on ilmeistä, että koko sivistyneistö tuhottaisiin: Iran pommitettaisiin kivikauteen