IRC-Galleria

ZerBo

ZerBo

on the road.... jossain päin Suomee..
Näin noudatat yrittäjäkuljettajien työaikalakia

Ketä laki koskee?

Laki koskee yrittäjäkuljettajia. Yrittäjäkuljettajalla tarkoitetaan yrittäjää, jonka pääasiallinen ammattitoiminta on matkustajien tai tavaroiden kuljettaminen tieliikenteessä liikenneluvan nojalla.

Lakia sovelletaan ajo- ja lepoaika-asetuksen alaisten kuljetusten harjoittajiin, eli ei esimerkiksi vain pakettiautoilla kuljetuksia suorittaviin yrityksiin.

Milloin laki on voimassa?

Kesäkuun 1. päivästä 2013 alkaen.

Millaisiin tehtäviin työaikalain määräyksiä sovelletaan?

Laissa tarkoitettuun työaikaan kuuluu kaikki muu kuin yrityksen yleinen hallinnollinen työ.

Lain tarkoittamaan työaikaan kuuluu työ, joka on suoraan yhteydessä käsillä olevaan kuljetustehtävään, kuten lastaus, purku, puhdistustyö, tekninen huolto ja viranomaisten kanssa asiointi kuljetustehtävään liittyen.

Mitkä tehtävät eivät kuulu työaikalain piiriin?

Yleinen hallinnollinen työ. Hallinnolliseksi katsotaan työ, joka ei ole suoraan yhteydessä käsillä olevaan kuljetustehtävään. Työaikaan ei kuulu esimerkiksi kirjanpidon tekeminen ja kustannuslaskenta, kuljetusten suunnittelu, laskutus ja markkinointi.

Mitä laki määrää?

1. Em. työaikalain tarkoittaman työn osalta pätevät seuraavat määräykset:
? Yrittäjäkuljettajan enimmäistyöaika on 48 tuntia viikossa. Tätä voidaan pidentää 60 tuntiin viikossa neljän kuukauden tasoittumisjaksolla.
o Viikoittaisen 60 tunnin enimmäistyöaika voidaan ylittää teknisestä tai työn järjestämiseen liittyvästä syystä. Tällöin käytetään kuuden kuukauden tasoittumisjaksoa laskettaessa 48 tunnin viikoittaista enimmäistyöaikaa.
? Jos 24 tunnin jaksoon kuuluu yöaikana (kello 01 ? 05) tehtyä työtä, enimmäistyöaika on 10 tuntia. Tästä voidaan poiketa teknisestä tai työn järjestelyyn liittyvästä syystä.
? Taukovelvollisuus:
o Jos työaika on 6 ? 9 tuntia, on pidettävä vähintään 30 minuuttia taukoa
o Jos työaika ylittää 9 tuntia, on pidettävä vähintään 45 minuuttia taukoa
o Yksittäisen lepotauon vähimmäispituus on 15 minuuttia

2. Näiden määräysten noudattamisen on käytävä ilmi yrittäjän työaikakirjanpidosta tai muusta luotettavasta selvityksestä

Yrittäjäkuljettajalla on oltava kahdelta edelliseltä vuodelta työaikakirjanpito tai muu luotettava selvitys, josta ilmenevät:
? Työajat ja tauot
? Keskimääräistä työaikaa käytettäessä tasoittumisjakso 48 tuntiin
? Mahdolliset poikkeukset (yötyön 10 h maksimin ylitys tai viikoittaisen 60 tunnin työajan ylitys) perusteluineen

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuljetusyrittäjän tulee:
? säilyttää piirturin levyjä tai digitaalisesta ajopiirturista tallennettuja tietoja vähintään kaksi vuotta sekä täydentää niitä tarvittaessa sellaisten ajanjaksojen kirjauksella, jotka eivät käy ilmi piirturitiedoista.
? kirjata ylös tasoittumisjakso, mikäli 48 tunnin viikkotyöaika ylitetään
? kirjata ylös 60 tunnin viikkotyöajan sekä 10 tunnin yöaikaa sisältävän työvuoron ylitykset sekä niiden syyt
o Esimerkiksi: viikoilla 32-34 ylitetty 60 tunnin viikkotyöaika kuljettajan sairaslomasta johtuen. 10 tunnin yötyöaikaa ylitetty viikoilla 30?42 saariston lautta-aikatauluista johtuen.

? Suosittelemme, että yrittäjät kirjaavat ylös soveltavansa työajan seurannassa 6 kuukauden tasoittumisjaksoa 1.6.2013 alkaen.

Edelleen suosittelemme, että yrittäjä tallentaa tietokoneelle esimerkiksi word-dokumentin, johon kirjaa 1.6.2013 soveltavansa 6 kuukauden tasoittumisjaksoa. Tähän dokumenttiin yrittäjä tekee jatkossa kirjaukset poikkeamista ja niiden syistä. Myös perinteinen ruutuvihko kelpaa tarkoitukseen. Tämän ohella on säilytettävä piirturitietoja 2 vuoden ajan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Koskeeko laki kaikkia ammatikseen tavaraa kumipyörillä kuljettavia?
- Valitettavasti ei. Lakia sovelletaan vain luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen. Samaa tulkintaa on käytetty myös esimerkiksi Ruotsissa. Kilpailuneutraliteettia parantaa kuitenkin 1.7.2014 laajeneva liikennelupapakko, jolloin myös työaikalain soveltamisalue laajenee.

Miksi laki astui voimaan juuri nyt?
- Laki juontaa juurensa EU:n työaikadirektiiviin (v. 1998), jota Suomi johdonmukaisesti on vastustanut. Laki on ollut useimmissa EU-maissa jo useiden vuosien ajan. Suomessa käytiin pitkään viivytystaistelua, kunnes Suomi haastettiin lain viivyttelystä EU-tuomioistuimeen. Suomen oli rangaistuksen uhalla toimeenpantava laki kansallisessa lainsäädännössä. SKAL myötävaikutti siihen, että laki on kirjattu Suomen lainsäädäntöön erittäin lievässä muodossa, ilman rangaistussäädöstä


Esim. jos ajat 5x9h lailliset päivät sillä viikolla purkuihin/lastauksiin saa mennä enää 3h aikaa joka menee yleensä jo yhtenä päivänä niihin.

Etkö vielä ole jäsen?

Liity ilmaiseksi

Rekisteröityneenä käyttäjänä voisit

Lukea ja kirjoittaa kommentteja, kirjoittaa blogia ja keskustella muiden käyttäjien kanssa lukuisissa yhteisöissä.