IRC-Galleria

Pyhä Henki, Jumalan Voima parantaa - ei koskaan ihminen voi tehdä yliluonnollista asiaa, eikä kukaan ihminen voi päätä puolestasi, että nyt olet terve - naps! Jumala antaa uskon, sille joka paranee, ja se silloin tietää että olen terve. Jumalan Voima tekee aina yliluonnolliset teot. Ja riittää kun on uskoa sinapin siemenen verran.

On myös olemassa erityinen parantamisen armolahja, jonka välityksellä paranemiseen ei tarvita välttämättä uskoa, koska ihme tapahtuu varmasti, jopa välittömästi, niin varmasti kuin olla voi. Ja tämä armolahja on ihmisen käytössä ja hallinnassa. (Mutta itse parantuminen on Jumalan teko) Uskova on myös taloudenhoitaja tai juomanlaskija.

On olemassa viisauden ja tiedon sanat, on myös profetoiminen ja kielillä puhuminen. Ihminen asioi näillä armolahjoilla, ihminen voi estää niiden ilmenemistä helposti. Armolahjoja ei saa ylenkatsoa ja halveksia. koska on Pyhästä Hengestä kyse.

Armolahjat ovat pyhiä asioita. Pyhä on tahratonta, herkkää, intiimiä ja suojeltua. Kun jollakin on armolahja, sitä tulisi varjella kuin kyyhkyä. Sitä tulisi arvostaa todella, se on niin arvokasta. Se on Pyhän Hengen lahja. Se ei ole lahja joka kaivetaan maahan, vaan aarre, joka on esillä ja siitä saavat kaikki osansa.

Armolahja on asia, jota tulisi pitää kädessä, kuin arvokasta korua, arvokkainta mitä voit kuvitella, mitä voit pidellä kädessäsi. Se on särkyvää ja niin pyhää. Se on ehdottoman pyhää ja siihen ei voi kukaan lisätä mitään. Se on Jumalan Kunniaa ja kirkkautta täynnä. Jumala toimii armolahjojen kautta, Pyhässä Hengessä. Me asioimme niillä, meidän tulee asioida niillä.

Armolahjat eivät ole museoesineitä. Eivät lukittuja salaisuuksia museon lasikuvun alla. Tai lukossa holvin turvasäiliössä. Ne ovat meidän työvälineitämme. Pyhä Henki on antanut meille ne. Ja Hän hoitaa oman osansa, kun me käytämme niitä. Pyhä Henki on tehnyt meidän kanssa myös sopimuksen. Ja Hän on uskollinen, kun me olemme uskolliset Jumalalle ja Hän ilmentää Jumalan voimaa ja todellisuutta niiden kautta.

Tiedätte timantin. On olemassa timanttipora. On niin että timanttia käytetään myös hitsauksessa, metallityössä,joka on erittäin kovaa ja kuluttavaa työtä. Mutta timantti on erittäin kova materiaali, ja se kestää iskua ja painetta, ja kuumuutta.

Myös on niin että armolahjoilla palvelemme tässä maailmassa. Emme suinkaan kohtaa kaunista maailmaa, vaan raadollisen. Ja sinne menemme Pyhän Hengen varustamina. Emme laita lahjoja museoon, kassakaappeihin, vaan asioimme niillä.

Meidän tulee vaan antaa itsemme Hänen palvelukseensa. Hän antaa viisauden, Hän antaa tiedon, Hän antaa profetian, Hän parantaa, Hän antaa ymmärryksen selittää kieliä, Hän antaa voimallisten tekojen lahjan, hän antaa uskon. Kaiken me voimme Hänessä. Ilman Häntä me emme mitään voi.

Kun me rukoilemme, Hän on kanssamme, puhumme kielillä, ja Pyhä Henki antaa sanoja uskollisesti. Kun julistamme, Pyhä Henki on uskollinen ja antaa viisauden ja tiedon. Kun puhumme parantumisen alueesta, on Hän uskollinen ja parantaa. Jumala on uskollinen. Armolahja ei toimi ilman Pyhää Henkeä. Ja Hän on aina silloin uskollinen.

Pyhä Henki on kaikki kaikessa. Uskon että minulla on kaikki, kun minulla on Hän. On todella niin. Hänessä on Jumaluus. On kyse Hänen omaksumisestaan. Hänessä on kaikki Jumaluus. Ja se tulee omaksua ja ottaa vastaan. Ja tulee täyttyä Hänestä täysin kokonaan.

Pyhässä Hengessä on kaikki lahjat. Aivan kaikki Jumaluuden voima ja läsnäolo ja tieto. Hän tietää koko Jumalan olemuksen ja pyhyyden. Hänessä on kaikki. Hänessä on todella kaikki. Kun olen Hänen, minä jaan Hänen jumaluutensa. Minä omaksun Hänet. Minä pukeudun Häneen.

Pyhässä Hengessä on armolahjat. Ja olen Hänessä. Ja Hän on minussa. Ja Hän on uskollinen. Ja minussa on kaikki armolahjat, koska ne on Hänessä, ja minä olen Hänessä. Mutta on kyse omaksumisesta. Hänen omaksumisesta. Jumalan lahjat kuuluvat uskolliselle taloudenhoitajalle. Viisaalle ja luotettavalle.

Ne ovat lukittuja Jumalan puolelta siihen asti. Niitä kuuluu tavoitella. Jumalan sana kehoittaa meitä tavoittelemaan parhaimpia armolahjoja, varsinkin profetoimista. Sillä profetoiva tuo Jumalan ilmoituksen uskoville, Pyhän Hengen ilmoittamana. Uskon että minussa on kaikki armolahjat. Mutta en ole saanut niitä vielä käyttöön. En osaa vielä omaksua kaikkea, mitä niiden käyttöön tarvitaan ja vaaditaan.

Jumalan Henki on aina uskollinen, itselleen. Ei minulle, vaan Hänelle itselleen. Ja uskova joka toimii armolahjavirassa, on silloin kuollut itselleen ja elää Messiaassa, on antautunut Pyhälle Hengelle. Ja silloin ihminen toimii kuuliaisuudessa uskonsa määrän mukaan, joka on myös Jumalan aikaansaama asia, ja silloin Jumala täyttää oman osuutensa.

Uskon todella että minussa on kaikki, kun minussa on Pyhä Henki. Mutta ei niin. Vaan minä olen Hänelle mahdollinen, kun olen kokonaan Hänen omansa. Silloin en ole tseni oma, vaan Hänen omansa. Ja toimin sen tiedon ja ymmärryksen mukaan, mikä on minussa kehittynyt ja jonka tiedän olevan ristiriidatonta Jumalan Sanan kanssa.

Kun omistaa tiedon sanat, ihminen saa tiedon Pyhässä Hengessä jostakin asiasta yllättäen, tulee ikäänkuin oivallus. Kaikissa armolahjoissa tarvitaan uskoa. Aina on olemassa epäusko joka sanoo, kuvittelet vaan, tuo oli vain oma päähänpisto tai paholaisesta. Mutta uskovan tulisi kuitenkin ensin totella Jumalaa, eikä mitään muuta, ja katsoa oliko sana Herrasta. Jos oli - se toimii !!!

Mikään ei kasva ilman koetusta. Et opi ajamaan autoa, tekemättä mokia, ottamatta riskiä. Et oppinut ajamaan polkupyörää kaatumatta nurin, keikahtelemattta. Kuitenkin jatkoit, ja enää et kaadu, vaan osaat. Mutta useat jättää koko homman, ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen.

Voisin itsekin niin tehdä. Mutta en tee niin. Vaikka en näe tuloksia, mitä siitä. Jumala tietää kaiken. Ei minun tarvitse tietää. Minun täytyy olla uskollinen ja kuuliainen. Jumalan täyttää oman osuutensa ja kasvattaa, että olisin vielä ymmärtäväisempi.

Luovuttaminen on epäuskoa. Ihminen luovuttaa, kun ei näe, kun ei kuule, kun ei tunne. Mutta armolahja virat ovat uskon virkoja. Ne eivät ole ihmisen määriteltävissä. Kun Jumala antaa Sanansa jollekin, ei sitä tule itse tietää. Jumala tietää, kenelle Hän antaa. ja se joka toimittaa asian, tekee hyvin, kun antaa Jumalan hoitaa osuutensa, tarvitsematta tietää, miksi tapahtuu tai kenelle ja minkä tähden.

Jumala tuntuu käyttävän ihmisiä, jotka eivät kykene hallitsemaan Häntä, eivätkä kontrolloi Pyhää Henkeä. Vaan ovat Hänen hallinnassaan ja luottamuksessa sisällä. Kun ihminen palvelee näin Jumalaa, on hänen täytynyt olla todella nöyrä. Todella antautunut kaikkivoipaisuudestaan. Ja näin ollen kunnian saa Jumala, ei ihminen.

Ihminen vain tottelee Jumalan ääntä ja Jumalan sisäistä kehoitusta, sen enempää kyselemättä - ja oitis. Uskovan tulisi olla altis Jumalalle joka hetki. Uskovan ei tulisi olla varattu. Kun Jumala sanoo, tee se, niin ihminen sanoo... ``hetkinen, minä ajattelen ensin tämän asian loppuun asti, sitten on sinun vuorosi``.

Ei niin. Kun ihminen on Jumalalle alamainen, Jumala on todella ihmiselle ensimmäinen. Ja kun Jumalan Henki puhuu, kehoittaa ja varoittaa, ihminen Hänen alttiudessaan välittömästi tottelee Häntä - epäilemättä.

Mutta tulee olla Jumalan kouluttama, tulee omaksua Hänet, että varmasti tietää, kun Hän vaikuttaa. Kun ihminen pysyy Herrassa, pysyy pyhityksessä, ja laittaa pois kaiken saastan ja valheen ja turhuuden, ihminen pysyy silloin otollisuudessa Hänen edessään.

Voit saada Pyhässä Hengessä tiedon sanat rukouksessa, ja rukoilla sen asian puolesta. Voit saada Pyhässä Hengessä viisauden sanat, ja sanoa asioita, mitkä ei ole omia aivoitelmiasi, ja jotka ovat erittäin erittäin puhuttelevia ja monitahoisia hengellisesti.

Pyhän Hengen armolahjat ilmenee kuten Pyhä Henki tahtoo niiden toimivan kauttasi. Pyhä Henki ei toimi aina ennakoidulla tavalla. Hän ei toimi oman logiikkamme mukaan. Vaan meidän tulee olla Hänen aivoituksissaan sisällä. Hänen ohjaamia ja vaikuttamia palvelijoitansa.

Jotkut julistajat ovat sanoneet, että he ovat Kristuksen, Messiaan orjia. Kyllä minunkin lihani joutuu olemaan Hänen orja. Mutta minun uusi luomukseni ei ole orja, vaan palvelijatar. HALLELUJA!!!!!! AMEN!!! Kiitos Jeesus! Amen! Helleluja totisesti!

Oi kiitos rakkahin Jeshua... kiitos Mestari kallis... ihana ihana.. Wauuu... Hallelujaa!!! Totisesti... näin on! Totuus vapauttaa, ja Pyhä Henki on hurmoksen Henki.

Kun Jumala on antanut sinulle kielilläpuhumisen armolahjan, epäiletkö että sinulla ei ole sitä? Siksi et epäile koska puhut kielillä.

Mutta sinulla ja minulla on muitakin armolahjoja. Epäiletkö niitä? Epäilet, koska ne ovat yliluonnollisia, eivät järjellisiä, vaan ne ovat näkymättömiä uskon asioita.Mutta ne ovat yhtä todellisia, kuin kielillä puhuminen.

Jos katsot lahjoihin tai niiden puuttumiseen tai niissä epäonnistumisineen, (Jumala ei muuten koskaan epäonnistu) pidätät uskoa, pidätät Jumalan voimaa, pidätät sitä että Jumala voisi käyttää sinua juuri niissä viroissa.

Mutta nämä näkymättömät lahjat ovat ovat kaikille tarkoitettuja. Ja ne on todellisia ja saavutettavia. Mutta se vaatii uskoa, joka on kuin sinapinsiemen, ja samalla ihmisen on tultava niin pieneksi ja kevyeksi Jumalan edessä kuin hiukkasen, kuin kyyhkysen.

Monet anovat Jumalalta aina lisää voimaa. Mutta emme me voimaa etsi, vaan Pyhän Hengen täyteyttä. Koska Hänessä on kaikki, Hän on voiman ja ylösnousemuksen Henki. Ratkaisu on siinä että tulee ottaa vastaan voiman voitelu, tulee antautua Hänelle, pukeutua Messiaaseen.

Monet anoo Jumalalta asioita, kuten rakkautta. Niin teen minäkin. Mutta joka on Jumalassa, hänessä pysyy rakkaus, sillä Jumala on rakkaus. Joka on Jumalan Henkeä täynnä, hänessä on Jumalan rakkaus. Mutta tämä myös täytyy omaksua. Toisin sanoen, riisua rakkaudettomuus sisimmästämme pois, kuten myös epäuskon synti.

Usko Jumalaan on luonnollisen ihmisen ihmisen vastaista. Se on todella uskoa. Se on luonnollisesta hullua, eihän siinä ole järkeä. Usko on heittäytymistä Jumalan varaan, luottamista Häneen. Uskon perusta on Jumalan Sana. Siinä on meille Jumalan aivoitus. Ja tarvitsemme Hänen aivoituksensa, ja se riittää uskon omaksumisessa.

Me etsimme aina asioita Jumalalta, etsimme elämyksiä, lahjoja. Mutta ensin on opittava kunnioittamaan Häntä. Ensin on opittava alkamaan seuraamaan Jeshuaa. Ensin on asetettava tavoite.

Ajattele että menet yliopistoon. Miksi menet? Saadaksesi loppututkinnon. Et saadaksesi välitunteja, aterioita, liikuntaa tai muita kunniamainintoja ja konsertteja. Asetat päämäärän, ja pysyt siinä. Kaikki muu on vain sen polttoainetta, ei tavoiteltavaa, vaan sytyksettä, innoketta.

Kun etsit Jumalan valtakuntaa, tähtäisessäsi tulee olla Jumala ja Jumalan valtakunta, ja voittaminen! Kaikki muu on ravintoa, innoketta, sytykettä, palvelu tehtävä valtuuksia ym.. Mutta ne ei ole uskon tarkoitus ja se mitä tulisi ensisijaisesti tavoitella.

Usko on ihmeellinen asia. Se on asia, josta Raamattu sanoo, että on vähäuskoisia, paljon uskoa omaavia, uskosta osattomia. Uskoa tulisi vahvistaa. Mikä muu sen tuhoaa kuin epäusko. Ja kaikki mikä aikaan saa epäuskoa, tulisi hyljätä ja panna pois. Tietoinen epäusko on syntiä ja se ei ole Jumalasta, vaikka se järjeksi normitetaankin.

Jumalalla on speciaaleja lempilapsia!Sunnuntai 25.06.2006 07:17

Pastaan tähän alle kirjoittamani pienoistarinan (vision). Ehdin juuri ja juuri silloin tämän kirjoittamaan (22.06-06), kun minut noudettiin Keuruulle Helluntalaisten Juhannuskonferenssiin, ja osa ajatuksestani jäi kirjoittamatta. oikeastaan aihe alkoi työstymään mielessäni ajomatkalla. Mutta nyt se jälleen nousi ylös. Halleluja.. olkaa siunattuja!


- --- - -- - -- - -- ---- -- --- --- ---- -- ---- --- --- --
-- - --- ---- --- --
````
Ajatelkaapa vaikka 8- vuotiasta pikkutyttöä. Hän on onnellinen ja keimailee peilin edessä. Hän rakastaa vaatteita ja kutrejaan. Hän tahtoo olla kaunis ja hyvä ihminen.

Sitten siihen tulee ilkkujia...toisia lapsia, isompia ja pienempiä:

`` sä oot tyttö ylpeä... , sä oot tehnyt syntiä, sä oot katumaton, sä koroitat itseäsi, mene pois peilin edestä ja laita säkkipuku päälle, anna noi rimpsut jollekin joka on tosi köyhä, et sä saa olla kaunis, sun pitää olla vaatimaton.. sun pitää puhua finneistä ja mustelmista, ei kauneudesta, kato mikä täällä, on *ottaa laastarin pois* eiks jeah oo kaunis... tällästä sun pitäisi digata... tee parannus.``
````
- --- - -- - -- - -- ---- -- --- --- ---- -- ---- --- --- --
-- - --- ---- --- --

Tässä oli siis tarinani, joka sai seuraavan mieleen, ja siitä tulen lisää saamaan kirjoitettavaa, saattepa lukea siitä pian. Seuraava alustus siis tälle käsiteltävälleni aiheelle on eräs tosikertomus Raamatusta:

- --- - -- - -- - -- ---- -- --- --- ---- -- ---- --- --- --
-- - --- ---- --- --
1Ms 37:3-4 Ja Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällänsä, ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljiänsä, vihasivat he häntä eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti.
- --- - -- - -- - -- ---- -- --- --- ---- -- ---- --- --- --
-- - --- ---- --- --

Joosef oli isänsä lempilapsi, isä teetti siksi hänelle hienon puvun. Ja siitä syystä kaikki Josefin veljet tulivat kateellisiksi ja vihasivat Josefia. Hei tahtoivat tuhota hänet ja tappaa hänet. He halusivat olla kuin häntä ei olisikaan. Heistä yhden veljen ei olisi pitänyt saada esikoiskohtelua. Kuitenkaan Josef ei ollut ylpeä, vaan hyvin nöyrä ja Jumalan pelkoinen poikanen.

- --- - -- - -- - -- ---- -- --- --- ---- -- ---- --- --- --
-- - --- ---- --- --
1Ms 37:5-11 Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen; sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näet sanoi heille: ``Kuulkaa, minkä unen minä olen nähnyt.Katso, me olimme sitovinamme lyhteitä vainiolla, ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan, ja teidän lyhteenne asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni.`` Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: ``Sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä?`` Ja he vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi: ``Minä näin vielä unen: katso, aurinko ja kuu ja yksitoista tähteä kumarsivat minua``. Ja kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle: ``Mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljiesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan?`` Ja hänen veljensä kadehtivat häntä; mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä.
- --- - -- - -- - -- ---- -- --- --- ---- -- ---- --- --- --
-- - --- ---- --- --

Tässä selviää että Josef oli Herran valittu. Olivat muutkin veljet Herran omia. Mutta Jumala oli antanut Josefille unennäkijän armoituksen. Hän oli veljien mielestä ylpeä, kun selvisi unesta, jossa muut veljet kumarsivat häntä, jopa kuu ja aurinkokin. Mutta Josef oli aivan erityinen noista veljeksistä, Jumalan edessä ja isänsä edessä. Kukaan muu ei ollut Jumalalle otollinen.

On erikoista että Josefin isä, joka rakasti häntä paljon, oli kuten Taivaallinen Isäkin, ottanut Josefin erikoisekseen. Tämä taas sai muut veljet kiehumaan. Että Josef on itsensä koroittaja vielä kaikenlisäksi. Ja hihhuli - unennäkijä- kehtaakin!

Sitten veljet myivät Josefin egyptiin. Josef oli tahraton koko sen ajan siellä, Jumalan valittu ja voideltu. Ja hän nousi korkealle arvoasemassa, viisautensa tähden, jonka oli saanut Jumalalta (ei ihmiseltä). Jopa egyptin pakanat, jotka kyllä helposti uskoivat taikuuksiin ja selityksiin, ottivat Josefin todesta, hänen ymmärryksensä tähden. Vaikka hänen omat veljensä eivät ottaneet.

Mutta kun tuli nälänhätä, hänen veljensä tulivat. Niin siinä kävi näin, että he joutuivat kumartumaan hänen eteensä. Tämä Josef oli hyvin nöyrä ja viisas ihminen, hän on myös esikuva Messiaasta.

Viljalyhde on siunattu vertauskuva, vilja tarkoittaa hedelmällisyyttä. Ja kukin Josefin veljen elämä oli hedelmällinen Herran edessä lopulta. Josefin lyhde oli yhtäläinen, samanlainen, samankokoinen siinä unessa kuin muutkin. Mutta Jumalalla on myös speciaaleja voideltuja ihmisiä. Se on aivan totta. Hän on aivoitellut ihmisen elämän jo kohdussa.

Me ei voida käsittää Jumalan aivoituksia. Mutta Herra todella kutsuu joitakin ihmisiä erityiseen suhteeseen Hänen kanssaan, erityiseen palvelukseen, ja antaa erityisiä avuja, ja armoituksia. Tämä on normaalia, että monet uskovat kadehtivat ja halveksuvat näitä Jumalan lempilapsia, aivan kuin Josefia vihattiin ja kavaluudella hänet petettiin ja vielä pahemmin petettiin hänen isäänsä. Todella järkyttävällä tavalla!

On erikoista, että se mikä ei ole maailman silmissä arvokasta, se on Jumalan silmissä suurta ja potentiaaalista. Eivät Jumalan lempilapset voi olla Jumalan edessä paheksuttavia, vaan puhdassydämisiä. Jeshuan kaltaisia, lapsen uskoisia. Herra on ihmeellinen! On totisesti! Ylistys ja Kunnia Hänelle! AMEN! HALLELUJA! AMEN!!!

Juu ... ylistys sinulle Herra! Oi kiitos rakkahin Jeshua sanomattoman suurista aarteista... ah.. ne on niin ihania ja hedelmällisiä... ah.. sinä virvoitat omasi, kuin vesipuron äärellä olevan keitaan.. ah.. olet ihanan ihmeellinen Herra. Oi kunnia ja kirkkaus sinulle! AMEEEEEEEN!!!! Jeeeesuuus! KUNNIA! Totisesti! Amen!!!!

Jumalalla on myös speciaali- astioita. On Hänellä. Hänellä on astioita halpaa ja arvokasta käyttöä varten. Se lukee Raamatussa ihan oikeasti! Se on totisesti totta! Ja seuraava Raamatunkohta mainitsee että me itse voimme päättää, jalostua ja puhdistua parempaa ja kallisarvoisempaa käyttöä varten. Sekin on myös aivan totta. Jokaikisessä uskovassa on potentiaalia, sillä joka ikisessä elävästi uskossa olevassa on Pyhä Henki! Ja Pyhä henki kuluttaa, polttaa, varustaa, voitelee ja auttaa!

- --- - -- - -- - -- ---- -- --- --- ---- -- ---- --- --- --
-- - --- ---- --- --
2Tm 2:20-21 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kultaisia ja hopeisia astioita, vaan myös puisia ja savesta tehtyjä: toiset ovat arvokkaita asioita varten, toiset taas arvoltaan vähäisempiä asioita varten. Jos joku siis puhdistaa itsensä tällaisista asioista, hänestä tulee astia arvokkaita asioita varten, pyhitetty ja hyödyllinen isännälle, valmiina kaikenlaisiin hyviin tekoihin.
- --- - -- - -- - -- ---- -- --- --- ---- -- ---- --- --- --
-- - --- ---- --- --


YLISTYS JA KUNNIA HERRALLE!

AMEN!!!!

Kiitos rakas Jeshua!

Avaa nämä sanat Pyhän Hengen kautta, anna niiden mennä nyt jakoon, totisesti pyydän sitä. Ole sinä läsnä, toimi sinä, puhu sinä, ja vaikuta sinun Hengessäsi sitä että moni saa kasvaa ja oppia sinut tuntemaan tänään ja tässä hetkessä- totisesti. Ole ylistetty Messias!

Tässä kertomuksessa veljet uhrasivat yhden veljistään pois. Ei - eivät he käsittäneet, että Jumalalla oli sekin tiedossa. Hänen kautta tuli kuitenkin pelastus nälänhädän aikana sille huoneelle. Ihan samoin kuin juutalaiset ristiinnaulitsivat Jeshuan, eivät he käsittäneet, että se oli Jumalan tiedossa. ja Hänen kautta kaikki palastuvat, jotka ottavat Jeshuan Herrakseen. Josefilla oli samanlainen luonne kuin Jeshualla. Hän meni vankilaan, hän oli aulis. Hän oli vilpitön ja Jumalan edessä aina otollinen! Koska Hän oli otollinen, Jumala saattoi häntä käyttää suuremmoisella tavalla.

Jos sinä tai minä, tahdomme olla otolliset Jumalalle. Jumala tulee käyttämään sinua ja minua! Tahdothan sitä? Jumala tulee muuttamaan maailman asioita otollisten palvelijoidensa kautta. Ja se on hämmästyttävää! Se on hämmästyttävää! Amen! Se mitä Herra on tehnyt, ennen se tapahtuu vielä tulevaisuudessakin! Jumala on muuttumaton. Jooelin ennustukset ovat tätä päivää ja tulevaisuutta! Ne asiat toteutuu. Kaikki Jumalan Sanat toteutuvat. Joka ikinen uskossa elävä, joka asettaa itsensä Jumalan eteen vaihetuspöydälle, kuin lammas tai karitsa, täysin auliisti, tulee hetki hetkeltä otollisemmaksi JUMALALLE! Halleluja!

Ja se totisesti tapahtuu! Amen!

Vielä eräs ajatus nousi mieleeni tuosta Josefin tarinasta. Ensiksikin hänen veljensä tuomitsivat ja uhrasivat hänet. Kuten juutalaiset tuomitsivat Messiaamme. Toisekseen, pakanat egyptissä tuomitsivat Josefin syyttömänä vankilaan pitkäksi ajaksi. Aivan kuin pakanat tuomitsivat Messiaamme. Mutta ensin kävi niin että egyptin pakanat ottivat Jumalan pelastuksen maalleen. Sitten vasta Jumalan kansa, tuli kun oli tosi ahtaat ajat. Ja Jumala sai sen aikaan.

Tässä on myös vertauskuva siitä, että nyt on pakanoiden pelastumisen aikakausi. Mutta odotamme tietysti, milloin Jumala saattaa Israelin kansa, juutalaiset, pelastukseen, tuleeko sellainen ahdistus, kuin Josefin palvellessa, oli se nälänhätä, joka pakotttaa kansan, tulemaan Herransa eteen, joka on Messias, heidän veljensä ja pelastajansa. Ja juutalaiset saavat avun uudestisyntyneiltä (ei synnynnäisesti juutalaisilta), kuten Josefin veljet saivat avun pakanakansan varastoiduista tarpeista.

-- --- -- - -- - -- - -- --- -- ---- - - --- -- -- -- -- ---- -- ---- --- --- -- - -- -- -- -- ---- --
RAAMATTU 2005: http://www.nettiseurakunta.net/2005
wwBible haku: http://www.wwbible.net/php/biblesearch.php3
-- --- -- - -- - -- - -- --- -- ---- - - --- -- -- -- -- ---- -- ---- --- --- -- - -- -- -- -- ---- --

[Ei aihetta]Torstai 22.06.2006 14:41Minulla ei ole kuin Jeshua... jos otan Hänet pois yltäni, onko minulla mitään, yhtään mitään? Rakkautta, tai yhtään mitään? Ei ole. Sillä Jumala on rakkaus. Rakkaus ei ole tarve, vaan se on antelias. Ja kukaan ihminen ei ole pyyteettömän antelias.

En voi ottaa Häntä pois yltäni. Enkä suosittele sitä kenellekään muulle. Kuka voi sanoa että en tietäisi rakkaudesta mitään? Kuka voi sanoa uskovista nähdä ilman kuolemaa, että Jumala on rakkaus. Jos Jumalan rakkaus olisi kuin ihmisen rakkaus. Tulisivatko ihmiset pelastukseen sisäpuolelle? Vai eivät.

Mutta tästä ei kannata puhua. Tiedän mitä on rakkaus! Tiedän sen totta totisesti! Tiedän myös mitä on viha. Täällä sitä on paljon, maailmassa sitä on paljon.

kiroilustaTorstai 22.06.2006 14:27

Kun ihminen suuttuu niin paljon että alkaa kiroamaan, niin siinä hetkessä ihmisen on täyttänyt sielunvihollinen. Kukaan joka on Pyhässä Hengessä, ei saata kiroilla, jos uskova kiroilee, Pyhä Henki tulee murheelliseksi. Kukaan ei kiroile luonnostaan, se on aina tahallista.. Kukaan joka on Pyhällä Hengellä täyttynyt ei saata puhua rumasti kenestäkään, alatyylisillä sanoilla. Vihastua saa, mutta ei tehdä syntiä. Ja jos viha hallitsee, niin silloin ei voi hallita Jumalan henki samaan aikaan.

On tietenkin pyhää kiivastusta olemassa, ja se on väkevää... erittäin väkevää ja polttavaa... ja vahvaa. Mutta se on intohimoista... se on erottavaa...se on seulovaa... se on ehdotonta ja todella raitista. Se on samanlaista, kuin joku saarnaaja julistaa uskonvarmassa lujuudessa ja voitelussa Sanomaa. Täysin absolyyttisen varmasti ja siinä on Jumalan Voima ja absolyyttinen totuus. Täyttykäämme Pyhästä Hengestä joka aika... niin emme täytä lihan pyyteitä, emmekä elä syntisen luonnon mukaan, vaan meissä on Messias, joka silloin hallitsee meitä.

Jos minä satutan itseni... kiljahdan esim. "uuaa.. ups...iakkkk... " Tai sitten olen vaan ihan sanatonna... Joskus kun tulee vahinko naurahdan koko asialle. Mutta en ikinä silloin kiroile, en! Jumala on varjelijani. Miksi kiroilla vahingosta, olisi voinut käydä vaikkapa kalvakamminkin, pitäisi olla kiitollinen että ei pahemmin käynyt...Kyllä minulle on vahinkoja sattunut. Mutta refleksin omaisesti sanon auts... uijiujuijuijui.... tms...sen helpompaa ei ole... kuin toistaa pari kirjaimista römpsyä... tai kiljahtaa... vaan.

Jos lakkaat kiroilemasta... tms... irtisanoudut siitä. Se on kerrasta poikki, kun Jeshua tekee sen. Ja sen jälkeen et kalasta enää niitä ilmaisumuotoja itsellesi. Mutta mikä aikaansaa sitä? Ruokitaanko sitä medialla, ympäristöllä. Ja sitten kun tulee sellainen tilanne, se sana tulee ulos, koska se on syöty ja kuultu ja omaksuttu pienintä piirtoa myöten ja se toimii. Synti on paha asia. Se on suuri asia saada anteeksi. Se on armahdus. Mutta synti on tuomittu, ja luonto on tuomion alainen, ilman katumusta ja parannuksen tekoa.

Armo ei ole poletti, se ei ole anekirja. Se on pyhä asia. Armo ei ole meidän vallassa, vaan meidän oman luontomme pitää olla tuomion ja Jumalan pelon alla, ja uudessa luomuksessa olemme armahdettuja. Millä me ihmiset itseämme puolustelemme? Tänä päivänä on niin helppo sanoa Jumalalle, että synti petti, syntinen luonto petti, käärme petti, joku ihminen aiheutti sen. Mutta ei kohdata itseä, ja sanota, minä tein sen. Minä tein väärin. Me aina sanomme synnin syy. Ikäänkuin siirrämme vastuumme synnin päälle.

Voiko synti saada anteeksi antamusta. Ei. Ihminen voi saada. Siksi meidän tulee sanoa Jumalalle, minä olen syntinen, minun syy. Jumala ei tahdo tekosyitä. Ei että selitämme, että kun me vaan olemme... matoja... syntisiä... kurjia... epäonnistuneita.. heikkoja... sen takia. Ei niin, ei se ole kaikki. Me päätämme. Me päätämme, sinä ja minä, että emme tee syntiä. Kartamme sitä. Hylkäämme sen. Emme ole sen orjia. Vihaamme syntiä. Olemme vastuussa Jumalalle itse itsestämme, synti ei ole syntipukki.

Me aina vieritämme syyn... jonkun asian aiheuttamaksi. Se teki, se sanoi... käärme petti, se ja se petti. Paholainen petti. Tottakai petti! Mutta pitikö sinun tai minun kuitenkaan silti langeta? Paholainen tuottaa aina pettymyksen. Mutta me olemme itse vastuussa ja valintatilanteessa. Ei ole meillä myöskään kerskausta siitä kuinka teemme vahinkoja ja kuinka ymmärrettävää ja sormienläpi hyväksyttävää se on, sehän on vain synnin syy. Ai niin, Hengessä olemme kuolleet synnin luonnolle. Ja se on valinta.

Meidän tulee pukea yllemme Messias, Kristus. Meidän tulee hyljätä vanha ihmisemme. Meidän tulee hyljätä vanhan ihmisen ruokavalio, jota tämä maailma syytää, joka tuutista. Ja uuden ihmisen juoma on Pyhä henki ja ruoka on Jumalan Sana ja seura on uskovat sisaret ja veljet. Muut on lähetyskenttää.MEIDÄN UUDESTISYNTYNEIDEN K-U-U-L-U-U (PITÄÄ) OLLA VAELLUKSESSAMME, SANOISSAMME JA TEOISSAMME P-Y-H-I-Ä!

On kyllä väärin taivutella rumia sanoja toiseen mutoon, tahallisesti muuttaa sana toiseksi, mutta sydän sanoo toista, sydämen ja ajatuksen kaava on sama, mutta suusta tulee eri asia. Ihmisen keho on Pyhän Hengen temppeli. Ja mikään paha, rietas tms... ajatus älköön nousko mieliin, vaan olkaamme ajatuksia myöten Jumalan Hengen valvoma. Yksi suurin syy siihen miksi ihmiset kiroilee ja puhuu rumia, on se että niitä ruokitaan.

Aivan kuin ihminen joka puhuu Jumalasta ja uskosta, ei voi puhua ilman että on ruokkinut Jumalan nälkäänsä Raamatulla ja juonut Pyhän Hengen elävää vettä ja karttanut seuraa missä juorutaan, kirotaan ja puhutaan rumia. *seura tekee kaltaisekseen* On valhetta totisesti väittää että uskova ei omaksuisi asioita maailmasta ja televisioista tai uskomattomien taholta, jos avaa niille mielensä, ja mutustelee niitä sanoja tai asenteita ajatuksissaan.

Aivan samoin ihminen omaksuu Jumalan Sanaa, vaikka ei ulkomuistista sitä osaa sanoakaan, mutta oikeassa tilanteessa Pyhä Henki nostaa niitä jakeita mieleen. Toisaalta samaten paha henki (lihan mieli, syntinen luonto) voi nostaa sielun ja alitajunnan syövereistä mieliin niitä pahoja sanoja ja ajatuksia, kun sellaisisa tilanteita tulee. Syntinen luonto= vanha luonnollinen syntinen mieli, ihminen, joka on kuolletettu Kristuksessa, Messiaassa, voidellussa. Jonka mukaan ihmisen uudessa elämässä ja uudesti syntyneessä Jumalan Hengen luomuksessa Jeshuassa, ei tule enää vaeltaa.

Koetelkaa olettetteko elävässä uskossa?! Vai oletteko vain uskovan nimeä kantavia. Onko elävän veden virta sisässänne, onko ytimessänne elämää, vai ovatko luut tyhjiä, onttoja ja kuivia. Onko teissä Jeshua veren merkki. Onko teissä Pyhän Hengen öljyä. Onko teissä Jumalan Hengen valoa, joka on kirkas ja loistaa kaikkialle? Kun ihminen on elävässä uskossa, se HUOMATAAN! Kuollutta uskonnollisuutta ei edes noteerata hautausmaalla! Elävä uskova todistaa, heijastaa, kerskaa Jumlasta, kirkastaa vaelluksella Jumalaa, pukeutuu säädyllisesti, erottautuu maailmallisuudesta, ja verjelee itsensä, syömästä maailmallisista lähteistä epäsovinnaisia, saastaisia ja suvaitsevaisia virityksiä ja aivoitelmia.

Pyhä ihminen ei saata, syödä epäpyhää!
Pyhä ihminen ei saata omaksua saastaa!
Pyhä ihminen ei kärsi kuulla juoruja, hekumaa ja saastaa.

Ja miksi, siksi koska Pyhä Henki vaikuttaa sen. Pyhä Henki suojaa ihmistä. Ja ihminen ku on Hengen valtaama, hän silloin on Hengen vaikutuksessa karttava syntiä, suvaitsevuutta, saastaa ja kaikkea moraalittomuutta, että se ei tartu, ja että siihen ei tule kiinnostuneeksi. Meillä on toivoa. Meillä ei ole usko joka on epätoivoa. Siksi kun meillä on suuri toivo ylösnousseessa Messiaassamme, pankaamme pois synti, joka niin helposti meitä painaa, ja kietoo ja tahtoo viedä pois meiltä toivomme. Toivo ei saata meitä häpeään. Totuus on totuus, ja kuuluu eritoten julistaa, vaikka se ei ole korvasyyhyistä!

Liikaa tänä aikana varotaan kuritusta, satuttamista, ja totuuden suoraa sanontaa... sanomalla `` uiui... se sattuu.. `` No - totuuden kuuluu sattua! Tottakai! Mutta ihmiset kyllä sietävät tänä aikana valhetta, juoruilua kaikkea saastaisisuutta, uskovatkin jopa, suurin osa! Ja eivät sano sille hyvästejä, vaan puolustelevat...: `` no mutta kun , no mutta kun.. saahan sitä pikkasen... ja mä oon vaan syntinen, kyllä armo kattaa, mun heikkouteni.. kaikki muutkin, varmaan sääkin oot.. mikä sääkin oot sanomaan.. samanlainen sääkin oot.. toivottomia ollaan, ei olla pyhiä, sen kummempia kuin tavallinen uskomaton tallaajakin, meilläkin on liha... kaikki kaikki sen tajuaa.. kyll määkin kirroilen.. armo kattaa... syntinen luonto mulla on ei siitä pääse mihkään.``

Arvaa mitä?!

Et pääsekään siitä eroon, jos katsot televisioista moraalittomia ohjelmia. ja et rukoile ja vietä aikaa Sanan ääressä! Se on takuuvarma JUTTU! Oma syy on jos lihassa taipumusta syntiin ja kiroiluun. Oma syy! Ei synnin syy, ei synnin luonnon ja lihan mielen syy, vaan oma VALINTA! Mitä syöt, sitä niität! Se on tahdosta kiinni. Ruokitko himoja saastaisista tuuteista, vai ruokitko hengellistä luomustasi sisälläsi? Mitä ruokit ja omaksut, siten ilmenet, sitä säteilet. En puhu itsekoroittamis puheita, jos joku on niin kapea katseinen, niin olkoon sitten. Syön ja jaan. Siitä on kyse.

Eikö kukaan koe rumien puhumista ja kiroilua ongelmaksi. Puolustelijoita riittää. Eikö kukaan tajua, että paholainen on se joka työntää niitä ajatuksia ja sanoja mieleemme. Eikö kukaan ymmärrä, että mitä omaksumme, sitä viljelemme. Onko niin vaikea päättää, että minä en kiroile, minä en solvaa, halveksi, haku, ja puhu rumia? Tuntuu että uskovilla on sama metodi elämässä, kuin aa-ryhmissä. Kun on kerran alkoholisti on aina, vaikka ei ikinä enää joisikaan. Ikäänkuin pitää koko aika muistuttaa, olen paha, olen paha, olen paha...

Sama on syntien kanssa, ne on anteeksi saatu ja niistä on Herramme vapauttanut, koko aika vaan jankutamme, olen syntinen, olen syntinen, olen syntinen ja toivoton. Teemme pilkkaa minusta sillä tavalla. kenet Jeshua vapauttaa - Hän on todellisesti vapaa, ei siihen ole lisättävää ja ei siitä ole vähennettävää.

Joka on saanut syntinsä anteeksi on vapaa, ja pyhä, ei syntinen, vaan armahdettu. Niin kauan kuin monologisesti toistelemme; ``olen roisto, olen varas, olen ylpeä, olen syntinen, olen masentunut, olen kostonhimoinen, olen sitä ja tätä...``, niin olemme todellakin sitä, emekä muuta voi silloin ollakaan. Pidämme vapaa ehtoisesti kuulaa jalassamme ketjussa kiinni, raahaamme sitä perässä, vaikka Jeshua jo avasi lukot ja aukaisi sellin ovet, ja voisimme lähteä pois siitä olosuhteesta. Mutta olemme mieltyneet enemmän surkutteluun... Jonka pohjasävy on pelkästään toistaa ja toistaa... ; ``olen toivoton, olen toivoton, olen mato... maaksi muutun...!

Kun Jeshua vapauttaa, ihminen on vapaa, ja on totisesti VAPAA! Ja ihminen tietää sen, ja uskoo sen. Ja ihminen on silloin sanoutunut irti synnistä. Ja ihminen ei ajattele, ehkä minä huomenna taas kiroilen ja taas teen mitä teen... ehkä ja ehkä... ja ehkä... Jeshua kun antaa synnit anteeksi ja vapauttaa, se on siinä, se ei ole ehkä, vaan se on varmasti niin! Kun olemme Hänessä, tiedämme olevamme vapaat. Mutta jos tahdomme, voimme toki olla surkeita.. ja väheksyä pyhitystä, ja mennä taas siihen monttuuun; ``minä möngertäjä maanmatonen, täällä kuopassa, olen elänyt ja tottunut olemaan, ja olempa edelleen....

Mutta silläkö perusteella sitten koemme saavamme luvan kiroilla, koska joku muu tekee sitä tai tätä... `` Eli siksi minäkin voin tällä tavalla... koska joku muu on tuolla tavalla...`` Roskaa....!

Raamatussa lukee näin:
Mt 5:48 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.


Ja toisekseen olemme itse vastuussa sydämemme aivoituksista Jumalalle. Mitä siitä on joku vielä jumalattomampi kuin joku toinen, esimerkiksi sinä tai minä. Mitä se kuuluu omaan henkilökohtaiseen suhteeseen Jeshuan kanssa. Meidän kuuluu palvoa vain yhtä täydellistä esikuvaa, joka on PYHÄ! Ja me voimme katsoa niitä, jotka on uskon miehiä ja naisia, ja saada siitä kimmoketta ja haastetta itsellemme saavuttaa sama. Nimenomaan saavuttaa! Eli kilvoitella uskossa, tavoitella parasta Jumalta.

---- --- - -- -- -- --- - -- - --- - ---- -- - ---- -- -- -- -- -- - ---- --- - -- -- -- --- - -- - --- -
1Pt 4:11 Jos joku puhuu, olkoot ne niin kuin Jumalan puheita..., jotta Jumala tulisi kaikessa korotetuksi kunniaan Yeshuan Messiaan kautta, jolle kuuluu kunnia ja valta ikuisuudesta ikuisuuteen, amen.
---- --- - -- -- -- --- - -- - --- - ---- -- - ---- -- -- -- -- -- - ---- --- - -- -- -- --- - -- - --- -

AMEN!

---- --- - -- -- -- --- - -- - --- - ---- -- - ---- -- -- -- -- -- - ---- --- - -- -- -- --- - -- - --- -
1Kr 3:1. Mutta minä en ole voinut puhua teille niin kuin hengellisille, veljet, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin vauvoille Messiaassa.
2. Maitoa minä tarjosin teille enkä ruokaa, sillä te ette olisi kestäneet silloin, ettekä kestä vielä nytkään,
3. koska te olette vielä lihallisia. Kun teidän keskuudessanne on kateutta ja riitaa ja suljettuja sisäpiirejä, ettekö ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?
4. Kun joku siis sanoo: ”minä olen Paavalin puolella”, ja toinen: ”minä Apolloksen”, ettekö ole lihallisia?
---- --- - -- -- -- --- - -- - --- - ---- -- - ---- -- -- -- -- -- - ---- --- - -- -- -- --- - -- - --- -

Tässä Raamatun kohdassa selvenee aivan kiistämättömästi se asia, että on vauva-uskovia ja aikuisia-uskovia hengellisesti. Vauvauskovat ovat osittan lihallisia, aikuisuskovat ovat hengellisiä ja pyhittyneitä. Tuleeko silloin aikuisen uskovan kenties mennä vauvauskoon takaisin. Ottaa se vauvannuttu päälle, mikä on kymmenen numeroa liian pieni. Tätähän moni lihallinen tahtoo, että se joka on saanut Herran armosta kasvaa, että se tulisi takaisin lihalliseksi ja vauvauskovaksi. Mutta se on mahdottomuus.

Samoin on mahdottomuus, vauvauskovan ilman kuritusta, ja koulunkäyntiä ja Jumalan sanaa kasvaa aikuiseksi uskossa. Moni vauvauskova, puklaa Jumalan Sanan ulos suusta. Koska siinä on liikaa suolaa. Pitäisi olla lihallista sokeria joukossa... nam.... nam... nami nami.. maiskuti maiskuti...Monet on tosiaan olleet uskossa vuosikausia... monia monia vuosia. Mutta tarvitsevat edelleen hengellistä vauvanruokaa. Koska ovat lihallisia. Eivät voi käsittää hengellisä asioita, ellei niitä selitetä kädestä pitäen.

Hengellinen ihminen, ei tarvitse sellaista, koska Pyhä Henki opettaa ja avaa Sanansa, ja puhuu sen kautta henkilökohtaiselsti, juuri täsmällisesti oikein ja oikeisiin tarpeisiin. On todella ärsyttää huomata, uskovia, jotka eivät siedä hengellisiä tekstejä, jotka ovat todella pitkään olleet uskossa. Eivät siedä todellakaan. Vaan kaikki pitää olla lihallista, kaikki pitää selittää kuin pienille vauvoille. On todella ikävää, että usko jää kasvamatta, pyhitys jää toteutumatta, ja on vain jääty maailman ja hengellisyyden oven väliin.

Ei ole kunnolla lähdetty seuraamaan Jeshuaa. Ei ole käyty uskovien kasteella. Ei ole liitytty Raamatun mukaiseen seurakuntaan. Vaan kaikki on lihallista, ja kaikelle ollaan ennakkoluuloisia. Kaikkea hengellistä kohtaan, ollaan varuillaan. Mennään kokouksiin, missä liha viihtyy, ja on ihmisiä joiden kanssa hengailla. Mutta ei etsitä Jumalaa, ei mennä kokoukseen kohtaamaan Jumalaa. Ja kokouksen jälkeen, mennään heseen, elokuviin, tai television äärelle, mitätöimään se saarna, että se ei vaikuttaisi ja muuttaisi ihmistä.

Oletko ihminen joka olet koko aika jonkun puolella, ja taas jonkun puolella et ole. Ja elät ihmisten kautta. Et elä Jumalan kautta. Omaksut ihmisisltä opetusta. Et Jumalalta. Tahdot että ihminen opettaa toista, neuvoo toista. Riiput ihmisissä kiinni, et Jumalassa. Mukaudut sosiaaliseen ympäristöön. Et ole Jumalan muovaama yksilö, vaan muistutat toisia ihmisiä. Et uskalla olla eri mieltä lihallisten uskovien kanssa, vaan myötäilet heitä. Ja katsot karsaasti niitä jotka ei ole niin lihallisia, vaan hengellisiä.

Toiset kiroilee ja huutaa paholaista avukseen ja ylistävät häntä. Mutta me saamme ylistää Herraa Jumalaa! Ja huutaa Häntä avuksemme! Amen! Me jotka ollaan ikuisen Jumalan lapsia, me saamme täydellisesti omaksua HÄNET! Hän ei ole omillensa salattu. Mutta maailma ei häntä käsittänyt, vaikka Hän maailmassa olikin. Jotka Jumalaa yrittävät järjellä määritellä, eivät ikinä tule Häntä ymmärtämään. Eivät tule. Tarvitaan vain uskoa! Absolyyttinen usko!

USKOA TARVITAAN!!! Halleluuuuujaaa!!!! Amen! Kunnia Jumalalle!!! Halleluuuuujaa! YLISTYS ja KUNNIA Hänelle.... Halleeeeeluuuuuuujaaaa....!!!!

Meidän uskovien tulisi aina valita pahan vastakohta. Jos joku kiroaa, me emme kiroa. Jos joku vihaa me emme vihaa. Jos joku kerskaa pahasta, me kerskaamme hyvästä. Jos joku puhuu lihassa, me puhumme hengellisesti. Jos joku on haureellinen, me olemme siveitä, jos joku on juoruaja, me olemme luotettavia, jos joku on paha, me olemme hyviä. Jos joku lyö poskelle, kääntää toisenkin ym... Jos joku herjaa, me emme tee sitä, jos joku saarnaa lihallista evankeliumia, me seuraammme hengellistä evankeliumia. Jos joku opettaa eksytystä, me opetamme totuutta.

YLISTYS JUMALLALLE!!!!!!

Toisinsanoen, meidän pitää olla erilaisia kuin jumalattomat ihmiset ovat. Miten muutoin meitä erotetaan maailmasta ja kuinka meidän muutoin todetaan olevan Jeshuan seuraajia ja Jumalan lapsia. Meidän pitää elää vastoin luonnollista turmeltunutta synnillistä mieltä. Meidän pitää elää uuden luomuksen elämää, Jumalan Sanan alla, ja Hengen täyteydessä!

AMEN - HALLELUUUUJA!!!!!

-- --- -- - -- - -- - -- --- -- ---- - - --- -- -- -- -- ---- -- ---- --- --- -- - -- -- -- -- ---- --
RAAMATTU 2005: http://www.nettiseurakunta.net/2005
wwBible haku: http://www.wwbible.net/php/biblesearch.php3
-- --- -- - -- - -- - -- --- -- ---- - - --- -- -- -- -- ---- -- ---- --- --- -- - -- -- -- -- ---- --

[Ei aihetta]Torstai 22.06.2006 14:15

Pyhän Hengen virtaa kaikkialle..

Ilo viini virratkoon...
se jokaisen täällä vallatkoon!!!!

Kaikki murheet väistykööt...
ja synnin ikeen kuormien, alas menköhöt...

Kautta kalliin nimen Jeshua... synnit kaikille anteeksi annetaan...
Jokainen janoava lähteestä Herran vettä ammentamaan...

Kiitos Rakas Jeshua!

Kaikki heikkouden henget nimes Jeshua Pyhän, väistykööt,
Kaikki pimeyden kulissiverhot, edessäsi pois repeytykööt...

Tulkoon toivo toivottomille, sokeille näkemisen kyky...
Tulkoon usko, epätoivoiselle, ja loppukoon nyyhky...

Oiiih.... Jeshua Rakas... majesteetti....!!!!

Halleluuujaaaa!!!!!!

Kunnia ja Ylistys!!!!


Ilmeisesti täällä tarvitaan enemmän liekinheittäjiä!

Pyhän Hengen tulta!

Jeshua sanoi:

Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, oi kuinka toivoisinkaan että se olisi jo SYTTYNYT!

Ja mekin saadaan tuoda ja levittää taivaan Tulta, herätyksen TULTA tänne maailmaan! Me saadaan olla loistavia lamppuja tässä maailmassa! Me saadaan! Kuivat rutisevat uskovat saa SYTTYÄ! Tuli on ahnas... Jumala on intohimoinen... Hän on.. Hän on.... Hän haluaa sytyttää jokaikisen uskovan... joka ikisen kuivan ja nääntyneen, joka ikisen joka janoaa Häntä...

A-M-E-N!

Mutta paatuneille ei oo mitään, tulensammuttajille ei heru mitään... Halleluuja!

Kiitos Jeshualle voittovoimasta...!

Amen!

Ei muuta kuin Jeshuan nimessä esteet väistykööt, ja kaikki pimeyden tornit luhistukoot. halleluja! Kunnian Kuninkaalle, Immanuelille... Jeshualle! Ylistys ja voittovoima on HÄNEN!

Ylistäkööt kaikki kansat, Häntä. Ylistäkööt kaikki meret Häntä, ylistäkööt kaikki tuulet Häntä... ylistäkööt koko luonto Isää! Joka kaiken luonut on... Hän On Mahtava!

YLISTÄKÖÖT jokainen jolla on suu, jokainen jolla on kieli, YLISTÖKÖÖT JUmalaa... HÄN suuri on! Halleluja!!!!!!


Ylistyyyyyyysss!!!! Kunnia suvereenille Jeshualle Messiaalle... Hän SUURI ON!!!!


Kautta iäisyyksien Hän on... Hän on valkeus.. Hän on neuvon antaja, iankaikkinen on Hänen Herrautensa... YLISTYS ja KIRKKAUS Isälle, Ja Karitsalle. Halleeeluuujaa!!!!

Kiitos Jeshua.... kiitos... Ylistyyyyss..... Kunnia ja voima.. Halleeeeeluuujaaaaa...

Oleko ylistänyt Häntä, edes silloin kun tulit uskoon?

Milloin olet viimeksi paukuttanut Jumalalle ylistystä ja kunniaa?!

Vai oletko kenties enemmän viljellyt kirrousta ja kaikkea törkyä?
(sama koskee ketä ikinä tahansa)

Jaaa....

Kuka pakenee sitten Jumalaa.... ja mihin, itaruuteen???


Kuka taas menee Jumalan tykö, ja kumi on mielestäsi parempi valinta?


HALLELUJA!

Herra tulee tuulissa ja pilvissä MORSIUS seurakuntaansa vastaan... ilon ja ylistyksen päivä pian tulkohon!

Ylistys ja kunnia Ihanalle Mestarille, Jeshualle... KUNNIA... olet arvollinen! Mestari voittaja!

Tunnistkaa henget! Valvokaa, olkaa raittiita.

Tehkää niitä ensimmäisiä tekoja, kun kaduitte ja tulitte tuntemaan totuuden ja tulitte vapautetuiksi. Olkoon kaukana kiroussana teidän huuliltanne, tulkoon tulisen alttarin hiilen kosketus huulillenne. Olkoon sydämenne puhdas, sen vuoksi on veri maahan vuodatettu. Puhdistatutukaa ja pyhittykää, JUMALAN kansa. Olen otollinen sinä neitsyt. Ole otollinen sinäkin valittu, joka et muista notkistaa jalkaasi Herran etehen. Puhdista sydämesi ja verjele mielesi, sillä et voi mitenkään ilman Häntä, erottaa itseäsi synnien lieasta.

[Ei aihetta]Tiistai 20.06.2006 20:12

hankin 7 hametta, eli nyt on myllystä hankittu niitä jo tarpeeksi, vielä länsikeskuksen aleksista se yksi pitää saada, joka on viherä ja siinä on suuri rusetti edessä.. Mulla on nyt 11 salsahametta. Pitäisi paitoja saada vielä niille hankituksi. Ja syksyllä pitää hankkia pari pitkää takkia, talvea varten. Meinaan kun kuljen hameessa, pitää takinkin olla pitkä. Ja myös tarvitsen vahvempia sukkahousuja. Ai niin, jos on pitkä hame, pitää olla sellainen pitkä alushame, että hame ei tartu sukkiksiin, ja kiipeä ylös kävellessä. Vaan että se pysyy laskeutuneena. Voi kun olisi aina kesä!

[Ei aihetta]Tiistai 20.06.2006 03:32

Menen huomenna myllyyn ja hankin hameita.

Cittarissa aleksissa oli se hame johon rakastuin, mutta täytyy siitä kai luopua... no myllystä saa upeita. Siitä yhdestä voisin hankkia pari kipaletta 40 eurolla, tummempaa sävyä tällä kertaa ja pari tummempaa jostakin muualta, vaikka lindeksistä tai hm:stä, tai kappallista.

Seuraavana päivänä voisin mennä raisionlahdelle kuvailemaan, jos on nätti ilma.

Mulla on nyt hirmu suruisa olo... en pääse keuruulle. Mun veli menisi sinne, ja mahdollisesti pääsisin, mutta hänen kanssa se voi olla stressaavaa. Hän tahtoisi nukkua yön autossaan. Ja minä taas en voi nukkua siellä. Vähän aikaa jo haaveilin sinne menosta, innostuin, mutta se suunnitelma ei onnistukaan. Joten se siitä. Pääsin nyt viihde-roinasta eroon... ihanaa.... ja kaikki ne puolihameet lähti myös. Ja iso määrä vhs- kasetteja ja audiokasetteja. Tänään vein kolikot pankkiin. Raha ei tee onnelliseksi. Mutta hankin kuvausrekvisiittaa. Haluan että minusta jää jotain jäljelle... minusta on tosi ikävää että kaikki kaunis jää, vain käyttämättä. Ei niitä viitsi pitää itsensä vuoksi. Luulen että alan paastoamaan... nyt on niin masentunut olo.

[Ei aihetta]Tiistai 20.06.2006 03:06

Perjantaina 23.06.1989 tulin uskoon helluntaikonferenssissa.
(tuolloin tapahtuma järjestettiin hattulassa)

Keuruulla konferenssissa olen piipahtanut viime kesänä, ja 2003 taisi olla kun kävin myös yhtenä päivänä ja muistaakseni vuonna 2000 yhtenä päivänä, ja sitä ennen joskus 1993.

Tänä vuonna 23.06 on myös perjantaipäivä.

Olen uskon tiellä siis vaeltanut silloin täydet 17 vuotta.

Mutta tänä vuonna ilmeisesti en vietä juhannusta ja mene minnekään.

nyyhh...

voi elämää ja näitä kuolleita kuivia luita...

mutta semmosta se on...

Älkää eksykö totuudestaSunnuntai 18.06.2006 03:18

- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - - - -- --- --- -- --- - -- -- -- ---
Gl 6:7. Älkää eksykö [totuudesta]: Jumalaa ei voi huijata. Mitä ihminen vain kylvääkin, sitä hän myös niittää — 8. nimittäin se joka kylvää omaan lihaansa, niittää lihasta turmion, mutta se joka kylvää Henkeen, niittää Hengestä ikuisen elämän.9. Kun siis teemme hyvää, älkäämme lannistuko, sillä me saamme myös niittää aikanaan, kun emme väsy. 10. Näin ollen, sen mukaan kuin meillä on aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon perheen jäsenille.
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - - -- -- -- - -- -- - -- -- --- -- ---

Sellainen uskova, joka suvaitsee avioliiton ulkopuolisia suhteita, tupakointia, kiroilua, juoruilua, väkivaltaa ja viihdemediaa, sortoa ja himoja, sellainen uskova ovat epäluotettava. Sellaiset ovat kaksimielisiä ja lihallisia. Ja vääriä opettajia. Opettaessaan Jumalasta, he ovat valehtelijoita, jos pitävät kiinni omista syntitottumuksistaan. Ja heidän opetuksensa syyttävät heitä heidän synneistään, joissa he ovat kiinni. Heidän epäjumalansa on joku synti. Ja kuinka he voisivat ainoaa Pyhää Jumalaa julistaa, palvottavana, jos palvovat omaa lihaansa, ja sen himoja seuraavat.

Jumalan Sana sanoo, että himot on syntiä, avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat syntiä, jopa vieraan naisen tai miehen katsominen on aviorikos. En tiedä tosin jos ei ole aviossa, niin kuinka sitten? Eli vaikkapa tyttö rakastuu poikaan ja näkee unta hänestä. En tiedä onko se väärin. Mutta jos olisi naimisissa olvevista kyse, se on ainakin Jumalan Sanan mukaan aviorikos. Sitten Jumalan Sana puhuu että huumausaineet on syntiä taikuus on syntiä. Jos näitä syö ja juo, eli omaksuu, ei voi jakaa Jumalan Pyhää Sanaa.

Sillä kahdesta pöydästä syötynä, ei voi tuoda ehdottoman puhdasta ja elävää sanaa esille. Kun uskova lukee Jumalan Sanaa, hän miettii sitä, hän ajattelee ja visioi sitä. Kun ihminen katsoo viihdeohjelmia, hän ampatisoi, kannattaa virtuaaliesiintyjiä, kannattaa juonikuvioita, eläytyy, ja syö ja juo ja omaksuu. Ja on koukussa, hypnotisoitu juoneen kiinni. Jos joku tulee häiritsemään kesken kaiken, niin se ihminen tulee kiukkuiseksi, ja yrittää selvittää sen ongelman mainoskatkolla tai tosi lyhkäisesti.

Voiko uskova ärähtää samalla tavalla paholaiselle, jos se tulee houkuttamaa rukouksesta tai jumalan Sanan edestä pois? Voiko? Jos ärähdät television katselun keskeyttäneelle, vaikka Jumalan äänelle, sanot kenties että ei nyt, ohjelman jällkeen sitten. Mutta kun ohjelma on loppu, ajatuksiisi ei mahdu muuta, työstät vain sitä katsomaasi mielesssäsi. Mutta et ärähdä paholaiselle kun se hankaloittaa ja kiusaa sinun mieltäsi, kun syvennyt Jumalan eteen. Ja kun olet tutkinut Jumalan Sanaa työstät sitä, kirjoitat siitä, ajattelet sitä, puhut siitä.

Mitä puhut? Mitä puhut ihmisten kanssa? Todella? Mitä ajattelet? Minkä orja olet? Minkä kouluttama? Minkä oppilas? Mitä palvot todella? Ketä kuuntelet todella? Kenen edessä nöyrryt todella? Kuka on ensimmäinen? Kenelle avaat sydämesi? Kenet suljet oven ulkopuolelle aina ja aina ja aina, kunnes Hän ei enää kutsu? Valitsetko helpomman lihallesi, passiivisen vaihtoehdon. Etkö jaksa rukoilla ja lukea Raamattua? Miksi sinä et ärähdä paholaiselle? Tunne se. Tiedä se. Se on sinun lihasi kanssa kimpassa, sinun lihasi toteuttaa mieluusti paholaisen jujuja. Velttoutta, nautiskelua ja löhöilyä.

-- --- -- - -- - -- - -- --- -- ---- - - --- -- -- -- -- ---- -- ---- --- --- -- - -- -- -- -- ---- --
RAAMATTU 2005: http://www.nettiseurakunta.net/2005
wwBible haku: http://www.wwbible.net/php/biblesearch.php3
-- --- -- - -- - -- - -- --- -- ---- - - --- -- -- -- -- ---- -- ---- --- --- -- - -- -- -- -- ---- --

Rakastatko Jeshuaa?Sunnuntai 18.06.2006 02:15

Rakastatko Jeesusta!?

Millään muulla ei ole väliä!

Jeshua sanoi muistaakseni Laodikeassa seurakunnalle, että se Minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensirakkautesi Minuun. Ja toisaalla, olistpa kylmä tai palava, mutta koska olet tympeän penseä, olen minä oksentava sinut ulos.


- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
Ilm. 3:15-16
Minä tiedän sinun tekosi, että sinä et ole kylmän tunteeton
etkä palavan innokas — oi jospa olisit kylmän tunteeton
tai palavan innokas! Tämän vuoksi, koska olet välinpitämätön,
etkä ole palavan innokas etkä kylmän tunteeton, Minä tulen
oksentamaan sinut ulos suustani.
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -


- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
Ilm 2:4-5 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet
hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis mistä olet
langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä
tekoja. Mutta jos et, niin Minä tulen pian sinun luoksesi,
ja siirrän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, jos et tee
parannusta.


Jh 5:42 (Yeshua sanoi) Minä tunnen teidät, ettei
teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne.
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -

Jumalan Sana on aaahhh.... ytyä.....
Ja se tekee niin hyvää, se on terveysravintoa!

- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
Snl 3:3-8. Laupeus ja uskollisuus älkööt hylätkö sinua.
Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat
armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien
edessä. Turvaa Luojaan kaikesta sydämestäsi äläkä
nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla
teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas
omissa silmissäsi. Pelkää Luojaa ja karta pahaa. Se on
terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesiSnl 3:11-14 Poikani, älä pidä Luojan kuritusta halpana
äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa — sillä jota Luoja
rakastaa, sitä hän rankaisee, niin kuin isä poikaa, joka
hänelle rakas on. Autuas se ihminen, joka on löytänyt
viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. Sillä parempi
on hankkia sitä kuin hopeaa, ja siitä saatu voitto on
kultaa jalompi. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään
kalleutesi vedä sille vertaa. Pitkä ikä on sen oikeassa
kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -


Turku-Pori - -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
Mk 12:33 Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään
ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan,
ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se on
enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit.``
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -

Olin eilen yhdessä putiikissa, koin että siellä oleva myyjä oli väärän hengen hallinnassa, en kuvittellutkaan että sille olisin voinut todistaa uskosta, haistoin halveksunnan jo mikä siitä huokui, vaikka sitä ei näyttänyt, koin sen, koin sellaisen olon että ei olisi pitänyt tulla sinne, ja kaikki mitä se teki oli showta. Ja minusta se oli kamalaa, mutta toimitin asiani ja sain ihan hyvän palvelun kuitenkin.

- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
1Jh 4:20 Jos joku sanoo: ”minä rakastan Jumalaa”,
mutta vihaa [uskon] veljeään, niin hän on valehtelija.
Sillä joka ei rakasta veljeään jonka hän on nähnyt,
kuinka hän voisi rakastaa Jumalaa jota hän ei ole nähnyt?
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -

Yleensä todistan jos tulee kahdenkeskisiä tilanteita eteen. Joskus vaan kokee että ei kuulu sanoa mitään, koska joku ihminen on niin täynnä penseyttä, että se huokuu. Joskus taas joku on hyvin altis ja aukinainen.

- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
Mk 8:38 Sillä joka häpeää Minua ja Minun sanojani
tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä
myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä
kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.``
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -

Täytyy oppia tuntemaan ja kuulostelemaan kenelle voi puhua uskosta ja kenelle ei. Joskus jotkut voi innostuakin, mutta kyseessä ei ole Jumalan veto, vaan se että vihollinen nauttii näyttää pätevyyttään. Usko on julkinen asia. Se mikä salassa tehdään, se julistetaan katolta. Se henkilökohtainen uskonelämä rakennetaan yksinäisyydessä ja sydämen hiljaisuudessa ja kovassakin rukousetsinnässä. Mutta uskon elämän tulee olla julkisesti tunnustettavaa.

- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
Mk 8:34 ``Jos joku tahtoo Minun perässäni kulkea, hän
kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
Mt 10:38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa Minua, se ei ole
minulle sovelias.
Lk 14:27 Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa
minua, se ei voi olla minun opetuslapseni
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -

- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
Mark.8:33. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa
ja nuhteli Pietaria sanoen: ”Mene pois Minun edestäni,
sielunvihollinen, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on
Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten.”
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -

Tässä oli tämä jae, missä Jeshua nuhteli Pietaria, kun ensin Pietari oli alkanut nuhtelemaan Yeshuaa. Pietari oli siis alkanut nuhdella Häntä, sen tähden koska Jeshua oli puhunut hetki sitten tulevansa tapatuksi ja tuomituksi ja myös ylösnousevaksi. Pietari alkoi tuntae lihallista tunnetta, joka tahtoi inhimillisesti estää tapahtuman, ja saada Herransa peruuttamaan sanansa.

- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
Jh 21:15. Kun he olivat aterioineet, Yeshua sanoi Simon
Pietarille: ”rakastatko sinä Minua enemmän kuin nämä?”
Tämä sanoi Hänelle: ”Kyllä, Herra — Sinä tiedät että
rakastan Sinua.” Niin Hän sanoi hänelle: ”Ruoki Minun
karitsoitani.”

Ja Hän sanoi hänelle toisen kerran: ”rakastatko sinä
Minua?” Tämä sanoi Hänelle: ”Kyllä, Herra — Sinä tiedät
että rakastan Sinua.” Niin Hän sanoi hänelle: ”Kaitse
Minun lampaitani.”

Ja Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: ”rakastatko sinä
Minua?” Pietari tuli surulliseksi siitä että Hän oli sanonut
kolmannen kerran hänelle: ”rakastatko sinä Minua?”,
ja hän sanoi Hänelle: ”Herra, Sinä tiedät kaiken — Sinä
tiedät että rakastan Sinua.” Yeshua sanoi hänelle:
”Ruoki minun lampaitani.
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -

Täsä Jeshua kysyi Pietarilta rakastiko hän Jeshuaa. Vähän aikaa sitten Pietari oli Hänet kolmesti kieltänyt. Mutta vaikka hän kielsi, hän ei luopunut rakkaudesta. Hän pelkäsi. Hänellä ei ollut Pyhän Hengen voimaa kestää piinaa. Hän oli suojaton ja inhimillinen. Oi, mitä Herran pitkämielisyyttä. Pietari oli hävennyt ja kieltänyt Hänet. Mutta Herra kohtasi Häntä uudestaan. Sillä Hän näki oman opetuslapsensa sydämeen, miten hän rakasti Häntä.

Jeshua kysyi tämän julkisesti omien opetuslastensa kokoontuessa aterialle. Siis Hän kysyi tätä julkisesti. Usko on julkinen asia. Sen todistaminen on julkinen asia. Evankeliumia pitää levittää. Ja se tarkoittaa, että laittaa itsensä myös likoon. Vähät maineesta ja omista kasvoista. Sana ylhäältä on velvoittavin ja tärkein.

Mutta kun Pyhä Henki lankesi alas, saivat opetuslapset uudenlaisen voiman. Pelkurijoukosta tuli hetkessä rohkeita todistajia. Ja sen jälkeen he saivat kokea vainoa ja lopuksi marttyyrikuoleman , lukkunottamatta Johannesta, joka oli Patmoksen saarella vankina ja sai nähdä taivaallisen näyn ja kirjoittaa ilmestyskirjan. Ei ole epätavallista että uskon tähden joudutaan vainotuksi. Se on epätavallista jos ei jouduta. Koska evankeliumi on aina vihollista agressoivaa. Tässä Pietarin ja Jeshuan tapauksessakin se kävi ilmi, miten hyväkin voi olla vihollisen altistamaa. Vaikka se on vain inhimillistä.

- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -
18. Varmasti, varmasti Minä sanon sinulle: kun olit nuori,
sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet,
niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, ja vie sinne
mihin sinä et tahdo.”
- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- - -

Tämä jae kuvaa nuorta uskovaa, joka on kuin karitsa, joka hyppelee ja leikkii, jolle kaikki on huvia ja hauskaa ja kesyä. Mutta kun karitsa kasvaa ja tulee lampaaksi, sen täytyy kesyyntyä ja tulla kuuliaiseksi paimenelle. Sen täytyy totella, se ei enää ole karitsa joka leikkii ja hyppelee, vaan se on aikuinen ja koulutettu, paimenen opetuksessa. Nöyryyteen, rakkauteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen.


Pitää ja täytyy...

Toisaalta voisin käyttää siis sanaa ``saan``

Mutta saan toki, mutta saan- sanaan liittyy vapaaehtoisuus. Ja useimmat jättävät valitsematta velvoitteen. Usko velvoittaa ja vaatii. Kyllä minun pitää, todella pitää. Jumala ei tee mitään vastentahtoa. Vaan minun pitää haluta. Minun pitää päättää. Saan - sana ei ole päätös sana.

Miltä kuulostaa:

Minun pitää olla kuuliainen Herralle.

tai

Minä saan olla kuuliainen Herralle.

Toisessa on velvoite ja sisäistynyt asenne, jollainen on tottelevaisella Herran seuraajalla.

Toisessa on kyseenalainen asenne, josta ei osaa sanoa, onko henkilö päättänyt yhtään mitään, voi olla vaikka niskuri.

-- --- -- - -- - -- - -- --- -- ---- - - --- -- -- -- -- ---- -- ---- --- --- -- - -- -- -- -- ---- --
RAAMATTU 2005: http://www.nettiseurakunta.net/2005
wwBible haku: http://www.wwbible.net/php/biblesearch.php3
-- --- -- - -- - -- - -- --- -- ---- - - --- -- -- -- -- ---- -- ---- --- --- -- - -- -- -- -- ---- --