IRC-Galleria

Yucciz

Yucciz

Patinoitunu Runomies, enkä.

Selaa blogimerkintöjä

Brittiläistutkimuksessa on selvitetty, miten ihmiset mieluiten haluaisivat kuulla kumppaninsa sukupuolitautitartunnasta. Kyselyyn vastasi yli 2 500 kolmen sukupuolitautiklinikan potilasta. Heiltä kysyttiin, miten he arvioivat erilaisia tapoja kertoa kumppanilleen tartunnastaan.Lähes kaksi kolmesta piti suoraan kumppanille kertomista hyvänä ratkaisuna. Lähes puolet piti hyvänä vaihtoehtona myös pyytää kirjeitse asianomaista ottamaan yhteyttä klinikkaan. Muita keinoja sen sijaan ei pidetty yleisesti hyvinä. Tällaisia olivat mm. ilmoittaminen suoraan puhelimitse tai kirjeitse. Huonoimpana vaihtoehtona vastaajat pitivät ilmoittamista sähköpostitse tai tekstiviestillä. Toisaalta jotkut sähköiseen viestintään rutinoituneet pitivät suoraa sähköistä tiedottamista hyvänä vaihtoehtona. Yhteiskunnan muuttuminen yhä monimuotoisemmaksi aiheuttaa ongelmia tässäkin asiassa. Viestinnän pitäisi olla joustavaa, mutta ei se saisi kuitenkaan olla loukkaavaa. Parasta olisi, että jokainen seksitautitartunnan saanut kertoisi siitä itse kumppanilleen mitä pikimmin.
Tulevaisuudessa miehet voivat entistä tasavertaisemmin osallistua perhesuunnitteluun jakamalla ehkäisyvastuuta naisen kanssa. Miehille kehitetty uusi ehkäisymenetelmä, Intra Vas Device (IVD), on alustavissa kokeissa osoittautunut varsin luotettavaksi ja helpoksi ehkäisytavaksi. IVD on pieni silikoninen tulppa, joka asetetaan siemenjohtimiin lääkärin vastaanotolla. Menetelmä on tarkoitettu pitkäaikaiseen ehkäisyyn, mutta se on paljon helpompi purkaa kuin sterilisaatio. Niinpä lasten saaminen on myöhemmin vielä mahdollista.Yhdysvalloissa on vastikään aloitettu IVD:n kaksivuotinen käyttökokeilu vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää menetelmän luotettavuutta, mahdollisia sivuvaikutuksia ja pitkäaikaisia vaikutuksia hedelmällisyyteen.IVD:n tyyppiselle ehkäisymenetelmälle on selkeä tarve: tähän asti sterilisaatio ja kondomi ovat olleet lähes ainoita varteenotettavia ehkäisykeinoja miehille. Menetelmän eduksi voidaan lukea myös sen hormonittomuus: tutkimusten mukaan suurin osa miehistä vierastaa ajatusta hormonivalmisteiden käytöstä ehkäisytarkoituksessa.

Kolajuoma ei helli naisen luustoaLauantai 29.12.2007 12:34

Tutkijoilla on huonoja uutisia kolajuoman ystävälle: ahkera kolan siemailu saattaa aiheuttaa luuston heikkenemistä ja osteoporoosia. Varoitus koskee tosin vain naisia, joilla kolajuoman nauttimisen todettiin alentavan luuston mineraalitiheyttä. Vastikään julkaistussa amerikkalais-japanilaisessa tutkimuksessa oli mukana yli 2500 koehenkilöä.Päivittäinen kolajuomien käyttö alensi naisten luuntiheyttä keskimäärin 4 %, joka tutkijoiden mukaan merkitsee jo huomattavaa luuston heikentymistä. Tutkimuksessa otettiin huomioon monia luuston tilaan vaikuttavia tekijöitä kuten koehenkilöiden ikä, vaihdevuodet, kalsiumin ja D-vitamiinin saanti, liikunnan harrastaminen, tupakointi ja alkoholin käyttö. Näillä ei ollut vaikutusta tuloksiin. Myöskään muiden hiilihappojuomien käytöllä ei näyttänyt olevan vaikutusta luuntiheyteen.Mikä sitten tekee kolajuomasta luuston vihollisen? Tutkijoilla on kaksi ehdokasta: kofeiini ja fosforihappo. Koska kofeiinitonta kolajuomaa käyttävillä naisilla havaittiin myös jonkun verran alentunut luuntiheys, ei kofeiinia ainakaan yksin voida pitää syyllisenä. Fosforihapon taas ajatellaan kuluttavan elimistön kalsiumvarastoja happamuutensa vuoksi, mutta tieteellinen näyttö on vielä riittämätöntä.Jatkotutkimuksia odottelevan kolajuoman ystävän kannattanee korvata ainakin osa suosikkijuomastaan vedellä tai luustoa varmasti hellivällä maidolla.

Ympärileikkaus puolittaa HIV-riskinPerjantai 28.12.2007 14:23

Kaksi ympärileikkaustutkimusta on lopetettu ennenaikaisesti, kun niiden väliaikaisanalyysit paljastivat ympärileikkauksen pienentävän miesten HIV-riskiä jopa puolella. Havainnot tukevat viimevuotisen, niin ikään ennenaikaisesti keskeytetyn eteläafrikkalaistutkimuksen havaintoja.

Tutkimukset olivat laadukkaita satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia, ja ne toteutettiin Ugandassa ja Keniassa. Ugandalaisaineiston perusteella ympärileikattujen miesten vaara saada HIV-tartunta yhdynnässä on 48 prosenttia pienempi ja kenialaisaineiston mukaan 53 prosenttia pienempi kuin leikkaamattomien miesten.

Tutkimuksiin osallistui vapaaehtoisia miehiä, jotka ympärileikattiin joko heti tai vasta kahden vuoden kuluttua. Osallistujia myös valistettiin turvaseksistä ja kannustettiin käyttämään kondomia.

Ympärileikkaus vaikeuttaa HIV:n tarttumista, koska esinahkassa on runsaasti HIV:lle herkkiä Langerhansin soluja. Asiasta uutisoi British Medical Journal.
Asetyylisalisyylihappo eli aspiriini saattaa hieman pienentää naisten vaaraa sairastua syöpään. Aspiriinin syöpää ehkäisevä vaikutus on ollut pitkään kiistelyn aihe, ja tutkimusnäyttöä löytyy sen puolesta ja vastaan.

British Medical Journalin uutisoimien tulosten mukaan säännöllisesti asetyylisalisyylihappoa käyttävät naiset sairastuivat syöpään 12 vuoden seurannassa 16 prosenttia harvemmin ja kuolivat syöpään 13 prosenttia harvemmin kuin naiset, jotka eivät käyttäneet asetyylisalisyylihappoa.

Sama havaittiin toisessa hiljattain julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa, jossa asetyylisalisyylihapon säännöllinen käyttö liittyi kymmenyksen pienempään syöpäkuoleman vaaraan. Kummassakin tutkimuksessa asetyylisalisyylihappo suojasi myös sydäntaudeilta ja -kuolleisuudelta, mikä on todettu lukuisissa tutkimuksissa aiemminkin.

Tutkimustulokset esiteltiin Yhdysvaltojen syöpätutkijoiden (American Association for Cancer Research) vuotuisessa kokouksessa. Tutkimukseen osallistui 22 500 vaihdevuodet ohittanutta naista, joilla todettiin kahdentoista vuoden seurannan aikana 3 500 syöpää. Osallistujista 3 600 kuoli ja kuolemista 1 200 johtui muusta kuin syövästä.

Asetyylisalisyylihapon mahdollinen syöpää ehkäisevä vaikutus voi liittyä lääkkeen tulehdusta ja COX-entsyymin toimintaa hillitsevään vaikutukseen.
Hormonikorvaushoitoja käyttävät vaihdevuodet ylittäneet naiset saattavat olla suurentuneessa munasarjasyövän vaarassa. Tähän viittaa Lancet-lehdessä julkaistu brittitutkimus, jossa yli 900 000:ta naista seurattiin keskimäärin seitsemän vuoden ajan. Seurannan aikana munasarjasyöpä todettiin 2 000 naisella ja 1 600 naista kuoli. Tutkimuksesta uutisoi British Medical Journal.

Hormonikorvaushoitojen käyttö liittyi noin 1,2-kertaiseen riskiin sairastua munasarjasyöpään tai kuolla seurannan aikana. Tämä tosin havaittiin vain naisilla, jotka käyttivät hoitoja vähintään viiden vuoden ajan.

Tutkijat arvioivat, että jos tulokset pitävät paikkansa, hormonikorvaushoidot liittyisivät noin 1 300 munasarjasyöpään ja tuhanteen vuoden 1991 jälkeen todettuun kuolemantapaukseen.
Rintasyövän riskiä voi mahdollisesti pienentää pitämällä huolta riittävästä D-vitamiinin ja kalsiumin saannista. Tähän viittaa tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen havainnot, jotka perustuvat lähes 21 000 vaihdevuodet ohittaneen ja 10 000 premenopausaalisen naisen aineistoon. Naisia seurattiin keskimäärin kymmenen vuotta.

Verrattuna vähänlaisesti D-vitamiinia ja kalsiumia saaviin naisiin, riski sairastua rintasyöpään oli 35-40 prosenttia pienempi, jos naisen D-vitamiinin ja kalsiumin saanti oli runsasta. Yhteys tosin havaittiin vain premenopausaalisilla naisilla eli naisilla, joiden vaihdevuodet eivät vielä olleet alkaneet.

D-vitamiinin ja kalsiumin syöpäkasvaimia estävästä vaikutuksesta on saatu viitteitä eläinkokeissa, mutta väestötason tutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Valkosolut kertovat naisen syöpävaarastaMaanantai 24.12.2007 13:06

Valkosolujen runsaus veressä saattaa lisätä vaihdevuodet ylittäneiden naisten vaaraa sairastua rinta-, suoli- ja keuhkosyöpään ja kohdun limakalvon syöpään. Yhdysvaltalaistutkimuksen havainto viittaa kyseisten syöpien olevan ainakin osin tulehduksellisia.

Tutkimuksessa vahvistettiin myös aiempi havainto valkosolujen runsauden ja rinta- ja keuhkosyöpäkuolleisuuden sekä kokonaissyöpäkuolleisuuden yhteydestä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin lähes 144 000:n 50-79-vuotiaan naisen terveystietoja, jotka oli kerätty osana laajaa WHI-tutkimusta. Valkosolujen määrä mitattiin vain kerran tutkimuksen alussa, mikä saattaa heikentää tulosten luotettavuutta.
Masennuksen tiedetään lisäävän sydänoireiden vaaraa, mutta sama näyttäisi pätevän paniikkikohtauksiin. Yhdysvaltalaistutkimuksessa paniikkikohtauksia saaneet 51-83-vuotiaat naiset saivat hieman muita enemmän sydänkohtauksia, aivohalvauksia ja myös kuolivat muita todennäköisemmin viisivuotisen seurannan aikana. Tulokset julkaistiin Archives of General Psychiatry -lehdessä.

Puolen vuoden sisällä paniikkikohtauksen kokeneet saivat seurannan aikana sydäninfarktin tai aivohalvauksen kolme kertaa todennäköisemmin kuin paniikkikohtauksilta säästyneet naiset. He myös kuolivat seurannan aikana noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muut tutkimuksen naiset.

Tutkimukseen osallistui 3 400 vaihdevuodet ohittanutta 51-83-vuotiasta naista, jotka olivat vastanneet mm. paniikkikohtauksia koskeviin kysymyksiin tutkimuksen alkaessa. Naisista joka kymmenes oli kokenut ainakin yhden paniikkikohtauksen tutkimusta edeltävän puolen vuoden aikana. Yhteensä naiset saivat seurannan aikana 41 sydäninfarktia ja 40 aivohalvausta. 147 naista kuoli.

Paniikkikohtaukset eivät välttämättä aiheuta sydänoireita, mutta ne näyttävät ainakin olevan merkki niiden riskistä ja siten lääkäreille syy tutkia paniikkipotilas myös sydän- ja verisuonitautien varalta.
Ylipainoisuus liittyy naisilla ainakin kymmenen eri syöpätyypin riskiin, käy ilmi tuoreesta brittitutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui yli miljoona 50-64-vuotiasta naista, joista 45 000 sairastui ja 17 000 kuoli syöpään 5-7 vuoden seurannan aikana.

Tulosten perusteella lihavuus liittyy suurentuneeseen rintasyövän, kohdun limakalvon syövän, ruokatorven adenokarsinoomien, munuaissyövän, leukemian, munasarjasyövän, multippelin myelooman eli pahanlaatuisen luuydinkasvaimen, haimasyövän, non-Hodgkin-lymfooman ja vaihdevuodet ohittaneilla myös suolisyövän riskiin. Lihavuus lisäsi myös syövistä johtuvia kuolemia.

Tutkijat arvioivat, että ylipaino voi selittää noin 5 prosenttia vaihdevuodet ylittäneiden brittinaisten syövistä, mikä tarkoittaa vuosittain noin 6 000 syöpää. Kohdun limakalvon syövistä ja ruokatorven adenokarsinoomista lihavuus saattaa selittää jopa puolet.

Monet yllämainituista syöpätyypeistä, kuten rinta- ja munuaissyöpä, on liitetty ylipainoisuuteen ennenkin, mutta joukossa on myös uusia havaintoja.

Vaihdevuodet vaikuttivat paljon ylipainon ja syövän väliseen yhteyteen, mikä havaittiin erityisen selvästi suolisyövän, rintasyövän ja kohdun limakalvon syövän kohdalla. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, ettei liikakilojen vaikutus rajoitu vain hormonaalisiin syöpiin.