IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

peruskoulun yhteiskunallisen koulutuksellisen merkityksen epäkohdista löytyy se kaikki mikä on mennyt vikaan 39 vuotta !


Koulutusjärjestelmä ja peruskoulu ei ole toiminut pahaalla mahdollisella ja tuloksellisella tavalla kaikki mahdoliset siis ne epäkohdat ongelmat on vain vähän enemmän tiedostettuja nyt....

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Syrjäytymiseni syyt on opetusjärjestelmässä opettajien koulutuksesss ei huomioitu sitä ongelmaa..

Jos siis yksi perusvika ja se oleva tuleva valuvika on siis todella tämä siis opettajien hyvin moniseliteisessä siis no kykenettömyydessä opettaa ja motivoida oppimaan... Lapsia ja Nuoria...

Vanhat kuolee pois nuoret jotka muuttaa pois ei enään vieraile käy kylässä sukulaistensa luona kuluu 30 vuotta vieraantuu etääntyy....

Tämäkin sosiaalinen yhteisöllinen hajoaminen alkoi olla jo totta 1970 ja 1980 luvulla....

Ja tämä on siis vain todella siis vain jatkunut muovannut yhteiskuntaamme monta Ihmissukupolvea....Puhuin tästä Sukulaistytölle tämä ei edes reakoinut tähän sillä ei ole siis mitään vaikutusta siihen miten tämä toimii asian suhteen...

Sanoin tämä on jo sinun kohdalla tapahtunut tämä vaikuttaa siis minuun todella siten on kulunut 20 vuotta olen vanha me emme enään kohtaa....

Jos minulla ei ole Lapsia tai Lastenlapsia minne lähetät suruvalittelut ja mitä merkitystä on....

Lähimmäisyydellä ja myötäelämisellä kun sitä ei enään siis vain ole edes siis enään olemassa...

Syy ja seuraus on nyt kykenemättömyydessä opettaa...

Verovaroja ei myönnetä resursina Lähimmäisyyteen myötätuntoon siihen sinä pidät huolta Lähimmäisestäsi ei ole....

Asunoton ja siis elä äärirajoilla....

Tälle ei ole nyt aikaa eikä tilaa olla niin kuin sen pitäsi olla sen sijaan on aikaa vihata pelätä....

Sotapakolaisia ja Maahanmuuttajia...

Ja he vievät minulta minun elämäni ja osani siis yhteisestä hyvästä jota ei ole kohta edes omille antaa...

Monissa perheissä on jo nyt kasvattilapsia otettu suoraan ulkomailta ja joilla on....

Lapsia ja Lastenlapsia täysin mieleltään samaa yhtä mitä on nämä siis jo me Kantasuomalaiset monet on käyneet armeijan...

Joku tulee julkisella paikalla huutamaan solvaamaan siintä ihonväristä ja siintä tämä tulee sieltä missä on niitä....

Siis terroristeja...

Ja tämä on siis radikaali edustaa islammin uskoa on siis vieläpä se siis sosiaalielätti ja sosiaaliloinen ja veronmaksajien kustannukealla elävä..

Neekerit heitä saa sitäkin enemmän siintä julkisesti pilkata ?

Tulee käsirysyä keskellä katua joka tulkitaan taustan mukaan uhaksi.......Me jätämme heikot ja epäonistuneet poliisin ja sosiaalihuollon käsiin me emme yleensä tee mitään ellei koulutetut ammattilaiset toimi oikein.......

Vaikka suhteellisen siisti ja päihteetön eläjä jää vaille asuntoa me emme näe tätä ja olemme luin sokeita ja kuuroja tietämättömiä...

Sanomme hän on todella siis vain nytkin joutunut tähän aivan siis omaa syytään on veronmaksajalle siis se menoerä ja taakka ?

Korkeitaan soitamme poliisin poistamaan tämän haittana asuntomme ja kotimme läheltä jossa tämä aikoo majottautua ulkopihan majaan ?

Mitä on oppimisvaikeus ongelma siintä voisi tehdä monta ajankohtaisohjelmaa asiaa monesta näkökulmasta katsoen ?


Pakolaisia ja sodasta paenneita kohtlisimme elintasopakolaisina häiriönä ja haittana elämämme ja maamme on niin erinomaisen hyvä meille........

Sitä emme jaa kuin itsellemme ja siis sen hyvän elämän ?

Ja me emme siis niitä epäonistujia halua ja välitä nähdä nurkissamme...

Sadan vuoden aikana kokosimme nämä laitoksiin ja jokainen joka ei ole kykenevä elämään antamillamme ehdoilla..

Siis sai tämän osan josta siis puutuivat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla on...

Ja ihmisarvo ja oikeus siis sen ihmisen arvoiseen elämään ei ole se sama laissa ja asetuksissa säädöksissä..

Ihmisarvo ja oikeus ei ole ollut koskaan kaikille Ihmisille sama...

Työlaitoksia joissa sama kohtelu kaikille ehkä saivat ahkeruusrahaa jopa ruokaa pesun jopa sen sängyn..

Mutta ei täyttä ihmisarvoa ja oikeutta koskaan ja näin hyvitettiin se että valtio heitä ylöspitää..

Ja siis monet.....

Lapset ja Nuoret jopa vain elivät kuin ne vangit joita rangaistaan rikoliset halveksittuina hylättyinä kukaan ei heitä ota ja huoli....

Työperäistä ja seksuaalista hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua psyykistä ja hengistä väkivaltaa...

Ja sen talon työhevonenkin sai enemmän hoivaa ja rakkautta ja kauroja..

Sai teettää töitä kohdella kaltoin kuritaa jos he tätä kaikea kestä.....

Nyt me kohtelemme tai kohtelisimme taas toisia ihmisiä samalla tavalla ja vetoamme siihen ja tähän perusteluna tälle miksi tekisimme niin.......
Tämä oli hoidonalaista psykiatrista tietoa jota ei ole tarkasteltu koskaan no traumana jonka aiheutti uskovien pelottelu ja psykiatrinen hoitosysteemi...

peruskoulun yhteiskunallisen koulutuksellisen merkityksen epäkohdista löytyy se kaikki mikä on mennyt vikaan 39 vuotta !

Motiivit kanavoida kiusaamista olivat siinä tulisi ilmi suuntautuminen joka oli jopa sen psykiatrisen hoidon ja siis sairauskoodin alainen asiantila...

Olisi pitänyt selvitä 1980 luvulla on kyse Traumasta jota ei haluta löytää ja nähdä totena siintä syystä ei sitä ei tehty......


Ilmitulon pelosta hän alkoi joap siis verkostoitua tyttöjen kanssa pelkäsi joutuvansa sinne siis....

Psykiatriseen hoitoon joutuu jos tämä tosiasia siis vain tuona aikana siis tulee psykologille ja psykiatrille ilmi....Suuntautumisen ilmitulon pelko teettää pojalle tarpeen hyödyntää sitä no uskovien pelottelun taktiikkaa pentagammia pirun pelkoa toiseen...

Tytöt on sen siis toisen puolella ja kiusaamassa samalla keinolla millä on jo monet siis ne uskovat minua on pelotelleet....Jormalla oli ongelma nimeltä jormat ei hänen sisällään tienneet olevansa toisiinsa suuntautuneitaToiset kiusaa koulun etupihalla ja jopa opettajan huoneen siis olevan ikkunoiden alla....

Ja siis pesettämälä ja luutuamalla pojalla sitä todella jäkylmää kinosta....

Valvova opettaja kehottaa pitämään puoliaan opettele tappelemaan olet muita isompi kyllä sinä pärjäät....

Ja ei pidä siintä edes siis juoruilla ja tässä koulussa kiusataan siintähän ne vain innostuu et pärjää näille...

Hoitolaitoksessa on samat syyt ja olosuhteet vastassa mitkä on olleet jo koulussa siellä kiusataan rääkätään....

Siis vain niitä jotka ei siis pysty vain puolustautumaan ja käytetään vain monin tavoin muiden hyväksi ?

Sama psykiatri joka oli siellä sen lääkärin alainen ja harjoitelija....

Ja joka jo haudassaan makaa ohjaa tätä tämä ei voisi kirjata siis no tätä edes siis totena edes siellä siis uudellen tutkinassa 2006 - 8.....

Ja se uudelleen tutkinta ei löydä sitä siis vanhaa traumaa...

Systeemissä jo kehoitetu unohtamaan vanhat asiat aloittamaan puhtaalta uudelta pohjalta elämä ketään ei vanhat asiat kiinnosta...

Traumani voi aika sii hyvin psyykisesti ja se on osana tätäkin persoonaa ja elämääni sillä sitä ei hoideta ellei ole lääkityksen tarvetta...

Kela ei sitä kouluta eikä kuntouta ellei ole ensin hoidon tarvetta fyysinen terveys on psyykelääkityksen pöhöttämää sairatumista...

Laskimo tulehdus aiheutti vereni oli nytkin siis vähän paksumpaa ja syön laimeaa veren ohennusta ja sitä nesteenpoistoa....

Ne jotka syö turhia siis psyykelääkkeitä siis vain lihoo saa tämänkin siis sairauden ja kohtalon aikaan siten siis kostautuu heille itselleen...

Lääketeollisuus tekee liikevoitojaan kun on pakko syödä tätä myrkkyä....

Jotta jää siis ehkä vielä siis eloon....

Ja mutta se oleva tuleva elämän laatu ja osaaminen voimavarat lahjat ei ketään kiinnosta eikä ole merkityksellisiä voimavaroja....

Mielenterveyspuolella tai Kehitysvammapuolella ei siis tämä aidosti vain ketään ole siis kiinostanut ja on kulunut elämästäni tähän 39 vuotta......

Vaitiolovelvollisuus yksityisyyden suoja todella vain siis suojelee niitä siis toimijoita...

Ja jotka on palkan ja työsuhteen saaneet siihen sitoutumalla itselleen siis sen periaatteensa ja tämän siintä joka ei ole paikalla ei puhuta mitään....

Tämä koskee lähinnä täysimitaisena asiakasta joka ei voisi puhua muiden hädästä vastaanotolla ellei tämä itse hakeudu sinne hakemaan apua........

Kukaan joka tuntee järjestelmä jo tietää jo ennakolta sen siis autetaanko häntä vai ei auteta hätä koskee toista ihmistä....

Resurseja ei ole eikä voi puuttua toisen hätään väkivalta kuuluu poliisille ja siellä asionti johtaa pahemapaan kotona mukilointiin....

Väkivaltainen tietää säännöt...

Ja todella siis osaa siis sulkea toisen suun tukkoon turpaan on vielä siis tullut hyvin monille juuri siis sen jälkeen...

Mikäli potials ei noudata sääntöjä hänet voidaan häätää hairikkönä pois mielentereveyskeskuksesta....

Ja jopa siis poliitoimin kotiinsa eristää tällä tavalla pois avun piiristä......Vasta kun oireet on kovat näkyvät päällepäin tai potilas kuolee toinen on joutunut vankilaan ja sen pakko avun piiriin...

Ja sitä on tämäkin siis sen auttamisen akuutti tila meillä täällä suomessa ollut aina tätä harvemmin on autetu aidosti oikealla tavalla....
Tietyt aina siis ne olevat uudelleen tehdyt löydöt joita ei ole voitu aina virallistaa ja ne on ehkä tehty jo siis aiemmin...

Vahvistamattomina löytöinä siis jo 1800 - 1700 luvulla...

Jotka on siis tehty siis nytkin tästä aurinkokunasta aina uudelleen joita ei voitu omana aikanaan virallistaa

Ja ne toiset havainnot on tehty siis toisista aurinkokunnista havaintoja ja löytöjä tapahtuu koko ajan.............

Havaintoja on tehty ennen kirjoitettua kieltä jo siis vuosituhansia ja ne jo monet taltioitu jopa niihin kalliopiirustuksiin joista vasta nyt voitu lukea..

Mars planeetta olen käsitellyt asiaa jo 1970 luvulla olettanut siellä oli ainakin alkeellista elämää aivan tätä en uskaltanut ..


Tullaan löytämään myös elinkelpoisia planeettoja ja radiosanomia joita on silti lähetety..

Ja meidän oleva siis nyt kehitetty tietoteknologia on siinäkin vasta aivan alussa havaintojen seulomisen suhteen...

Ja me emme tunne kaikkia siis keinoja ja teknologisia tai tieteellisiä siis syitä miksi ne on lähetetty...

Ja miten on ne siis lähetetty...

Radiomajakoita on näkyvässä maailman kaikeudessa jotka toimivat aina jotka on tehty siintä syystä ne toimii jopa nyt vielä vuosimiljoonia........

Tämä tapahtuu tänä aikana siintä olen kirjoittanut jo 1980 luvulla tämä on nyt siis jo vieläkin tästä nopeutuva teknologinen prosessi...

Ja jossa aina se uusi siis tulevakin tieteelinen ja teknologinen läpimurto tapahtuu 1-5 vuodessa...

Ja siis nyt jo vain yksi siis vuosikymmen..

Ja jona yhtä aikaa on jo siis monta uutta toistettua tehtyä havaintoa jopa tieteellistä läpimurtoa tapahtuu nyt juuri siis yhtäaikaisesti....

Radiosanomia löytyy aluksi vain siis muutama ja lopulta jo jotkut siis nyt vain yhdistetään muihin radiomajakoihin....

Lopulta niitä löytyy aika paljon maailmankaikeudesta automaattisia niitä on niin monia siis jopa itsekorjautuvia siis ohjelmia.....

Tätä tapahtuu siintä riippumatta tämä on todella silti aika lailla siis näille muille se hidaskommunikoinin menetelmä...

Uusia kehityviä elämänmuotoja varten tehty systeemi joka toimii aina ja kaikialla maailmankaikeudessa....

Tähän lopulta törmätään siintä syystä on sitä varten tehty olevaksi ohjata ja ohjeistaa tuntemattomia vierailijoita ja avaruusalauksia ...

Ja niitä on niin lähellä lopulta ne huomataan..

Ja siintä syystä on todella siis jopa aika lailla merkityksetöntä likaa sitä siis pohtia salaavatko jotkut tahot meiltä muilta jotakin...

Ne todella siis salaa jotakin ja mutta mitä ne salaa sitä emme täsmälleen vain voine tietää joitakin vihjeitä on aina jäänyt esille...

Emme sitäkään mitä nämä tahot ei tiedä joten sitä ne ei ole salanneet ja siintä syntyy todella jopa sotkuja...

Ja kun jokin siis hallinon toinen taho salaa toiselta taholta asioita syntyy lopulta hallinolisestikin jo korjaamaton sotku...

Paperille siis kirjoitettuja asiakirjoja on julkistettu vanhentumisen vuoksi ja joka aiheuttaa yhden sekavan lisä sotkun tähän muuhun sotkuun........

Kiidyttää epäluuloja jo nyt tapahtunut sitä vielä lisää...

Ja jos syntyy siis vielä lisää sitä todella siis monien siis sitä no epäluuloa herättävää sotkua..

Ja joka on monimutakainen hallinnollinen ongelma jo nyt...

Fyysiset esineet kappaleet tai ne näytteet on jopa siis nytkin helpommin piilotettu pois jos niitä on..

Jos jotakin on tullut ilmi sotekeutunut aiempaan tietoon tai asiakirjaan ja ristiriitatila on vain lisännyt...

Sitä todella vaikeaa ja siis vastakohtaisata sekavaa virastojen ja monien pysyvienkin siis halinnon virastojen tiedotustoimintaa jo ne 100 vuotta..

Sotku lopulta pakko kokoanaisuutena jo avata nyt on sen aika ja tila sitä ei enään voida estää mitenkään....

Näin sen sanoin 1980 luvulla....

Tämäkin siis no historialinen oleva tulevakin avautuminen...

Joka nytkin tapahtuu 2000 ja 2010 luvulla todella siis aika siis monessa yhtäaiakaisessa siis syyssä ja jopa siis siinä seurauksessa....

Jossa Venäjäkin pollitisesti hallinolisesti taloudellisesti avautuu...

Ja siis jopa avautuu temokratisoituu siis monta kertaa kauppapoliittisista syistä tämäkib siis tapahtuu todella monta kertaa....

Välissä on monia vaikeita siis yhteiskunnalisia taloudellisia polliitisia siis kriisejä ja pieniä sotia muita syitä miksi on niin kuin on...

Seuraava avatuminen tapahtuu nyt 2017 - 2018 siinä on kriisejä uhkia ja pieniä sotia tapahtunut jo nyt....

Sitä en aivan varmasti voi siis nytkään siis vain luvata tapahtuisi mitään suurempaa tapahtumaa liittyy joka siis....

Ufoilmiöön ja on siis ensin jopa määriteltävä mitä sillä todella siis nytkin vain todella siis tarkoittaa...

Jos me avaudumme ja tieteemme avaa jotakin joka vain on ja avautuu meille..

Ja ei tarvita sitä puuttumista ja se tulee muutenkin ilmi mitä on salattu siis todella myös paljon myöhemmin...

Se yksin vaikuttaa meihin hyvin syvästi ja vahvasti jos jo tiede havaitsee älyllisen siis elämän merkit olemassa olevina..

Elämän olemassa olon olevan havaittavissa jo nyt älyllisinä muotoina.....

Evoluutiohyppy siis vain siintä syystä jopa käynistyy siis sitä kautta eikä puuttumista tarvita tähän asiaan..

Ja jo sitä voidaan pitää todellisena siis olevana tulevana muutoksena......

Vahvistaa jopa siis sitä hengellistä yhteyttä sitä kautta ei tarvita sitä siis vastavoimaa...

Ja se herättää myös ihmisen monimuotoisen ja syvällisen pohdiskelun ja henkisyyden tilan ajassa ja siis muuttaa maailmaa...
Tyhjäksi olette tehneet siis sen tehtäväni..

Ja todella tuhoneet omankin tulevaisuutenne sillä mitä te olette jättäneet tekemätä mitä olette tehneet saatunut tyjä planeetta ja maailma...

Mars planeetta olen käsitellyt asiaa jo 1970 luvulla olettanut siellä oli ainakin alkeellista elämää aivan tätä en uskaltanut ..


Teitte yhden keran sen teette sen toisen kerran mitään siintä oppimatta ja välittämättä ne jotka ei sitä hallunneet te hylkäsitte..

Ensimmäinen vuosi koulussa 7 kehtoa ryhmätyönä opettaja joka lähti ouluun opettamaan oli motivoiva tekijä koulussa !


Mitä olette oppineet ette mitään synnyitte rääkymällä kuolette yhtä tyhjinä tuhotuanne elämänne ja siis sen elävän planneettanne....

Jos se olisi noin yksinkertaista olisin jo siis lähtenyt korjaamaan tämän kehoni elämäni kummpanin kanssa elämällä on aina siis merkitystä......

Ei oikessa olemisella ei rahalla arvovallalla ole yhtä suurta arvoa ja sitä merkitystä elämälle kuin se on talouse elämän realiteetti täällä......Koskapa minulla ei ole rahaa ja kultaa pankissa nyt tehkää edes se mitä voitte tehdä näytelmä teatterin lavalle tai usempia näytelmiä...


Joka tuntee teatteriväkeä voi sen kertoa eteenpäin minulla ei ole rahaa ei ole resurseja...

Ja nyt kun vain siis nytkin hoidan vain vielä olevaa terveyttäni ja kotiani tätä elän nyt..

Muiden aika tulla nyt siis ottamaan siis osansa tätä taakkaa pois ja olla luovia antamani yhden siis mahdollisuuden kautta..

Aiemmilla sukupolvilla vähemmän resurseja ja välineitä ja niitä keinoja tähänkin....

Ja he saivat silti sitäkin siis enemmän aikaan suhteessa siihen mitä heillä on panostaa........
Tyhjäksi olette tehneet siis sen tehtäväni..

Ja todella tuhoneet omankin tulevaisuutenne sillä mitä te olette jättäneet tekemätä mitä olette tehneet saatunut tyjä planeetta ja maailma...

Mars planeetta olen käsitellyt asiaa jo 1970 luvulla olettanut siellä oli ainakin alkeellista elämää aivan tätä en uskaltanut ..


Teitte yhden keran sen teette sen toisen kerran mitään siintä oppimatta ja välittämättä ne jotka ei sitä hallunneet te hylkäsitte..

Ensimmäinen vuosi koulussa 7 kehtoa ryhmätyönä opettaja joka lähti ouluun opettamaan oli motivoiva tekijä koulussa !


Mitä olette oppineet ette mitään synnyitte rääkymällä kuolette yhtä tyhjinä tuhotuanne elämänne ja siis sen elävän planneettanne....

Jos se olisi noin yksinkertaista olisin jo siis lähtenyt korjaamaan tämän kehoni elämäni kummpanin kanssa elämällä on aina siis merkitystä......

Ei oikessa olemisella ei rahalla arvovallalla ole yhtä suurta arvoa ja sitä merkitystä elämälle kuin se on talouse elämän realiteetti täällä......Koskapa minulla ei ole rahaa ja kultaa pankissa nyt tehkää edes se mitä voitte tehdä näytelmä teatterin lavalle tai usempia näytelmiä...


Joka tuntee teatteriväkeä voi sen kertoa eteenpäin minulla ei ole rahaa ei ole resurseja...

Ja nyt kun vain siis nytkin hoidan vain vielä olevaa terveyttäni ja kotiani tätä elän nyt..

Muiden aika tulla nyt siis ottamaan siis osansa tätä taakkaa pois ja olla luovia antamani yhden siis mahdollisuuden kautta..

Aiemmilla sukupolvilla vähemmän resurseja ja välineitä ja niitä keinoja tähänkin....

Ja he saivat silti sitäkin siis enemmän aikaan suhteessa siihen mitä heillä on panostaa........
Planneetta alkio on uusi kuu mars planeetalle joka ohjataan sen siis radalle tämäkin on suuniteltu muinaisina aikoina..

Mars on elämän perimän tuleva säilytyspaikka tulevina vuosituhansina on näin oleva tuleva on elämän siis kotiutuminen !


Asemat on tehtävä nyt 2000 - 2020 luvulta alkaen ja Ihmisen on palattava mars planeetalle 3900 luvun jälkeen jona syntyy uusi ihmisrotu....

Mars saa uudet asukkaat joita säilytetään avaruusasemilla tuhansia vuosia perimänä geenipankissa joka on tärkeää nyt ....


Asemilla on biologiset perimää sisältävät pankit tämäkin pöllyyttäjä on jo laitettava sinne vuosituhansiksi odottamaa planneetan uutta kevättä........

Mars planeetta olen käsitellyt asiaa jo 1970 luvulla olettanut siellä oli ainakin alkeellista elämää aivan tätä en uskaltanut ..


Venukselle rakennamme suojakilven elämä jatkuu miljoonia vuosia kolmen planeetan verran elämää tämä on pohjimmainen syyni olla täällä...

Planeetta alkio on marssin uusi kuu joka ohjataan radalle teknologisten keinojen avulla joka on pyrämiideissä .............


Yksi monista pohjimmaisista syistä olla täällä siintä mitä minä tahdon ja haluan on kirjoitettu myös elämäämme sillä jos en tahdo pahaa...

Mutta en ole ylepaltisen hyvä tai täydellinenkään olen silti sanonut jo aika monta kertaa mitä minä todella tahdon....

Ihmiskunnalle silti minua ei haluta ottaa todesta...

Ja todella siis kohdeltu kuin jotakin alimaista olioita jolla ei ole oikeutta olla sitä mitä minä olen....

Torilla ja Vaalivuosina olen puhunut asioita joista poliittiset tahot ei halua ottaa mitään itselleen he joutuneet kuulemaan ?


Sotiinne siis se osallistuminen ei minulle ole mieleen eikä pohjimaiseen tahtooni menevä asiantila tämä on sitä mitä minä vaalin se on elämä....

Ensimmäinen vuosi koulussa 7 kehtoa ryhmätyönä opettaja joka lähti ouluun opettamaan oli motivoiva tekijä koulussa !


Mitä te teitte elämälle sen te tehneet minulle olen jo altistunut saasteille sodalle ja tuholle ja vihalle suuren sisäisen surun tuskan aiheuttanut.....

Jopa sen uskontomme joihinkin kohtiin kirjoitettu varoitukset ?

Vaimoni kokee saman tuskan...

Joka on jo nyt maailmoja syleilevän pohjaton ja siis aikalailla siis ajaton ikään kuin ikuinen sielujen avunhuuto....

Tätä surua ei auta tämän planeetan ihmiset eivätkä ne kohtalot sitä tunnu vain ymmärtävän...
Maapalaneetalla tienne tulevaan on yhtä kivinen polku..

Ja jos lapseni ei siis synny aiheuttaa seuraavan onnettomuuden tulevassa ajassa...

Tämäkin siis maksatetaan kovana pahana siis jopa seurauksena kahden vauriot ja peruuttamattomat syyt koossa..

Tähdistä ei tulla nyt siis välttämätä meitä tänne siis auttamaan..

Ja mikäli ette todella tule sinne siis nyt puolitiehen vastaan pakolla siis ei ketään täällä siis auteta..

Paranormaali toiminta on asiantila erikeseen...

Vaikuttaa siltä tänä vuonna ei tapahtune mitään suurta ja eikä vielä edes ensivuonna kuin siis joitakin uusia sotia ja kriisejä katasrofeja....

On tehtävä jotakin on asetettava elämänsä peliin eikä toisteltava toisten filosofisia viisasauksia..

Ja itselleen luuloteltava käymällä siis selvinnäkijällä jossakin lataamassa tyhjiä itsestään selviä viisauksia itseensä...

Saa maksaa todella siis tyjistä positiivisista kanustuksista...

Sama kuin Psykologi laskuttaa aina siintä siis tyhjästä ja joten kukaan ei ole mitään tehnyt ei mitään tapahtune mikään ei muutu kuin tilitiedot....
Aivan tätä en näin määritellyt vaikka se kävikin mahdollisena asiana jopa minun mielessäni ajattelin kyllä sen niin..

Mars olisi tulevaisuudessa osana keinotekoisesti asutetua aurinkokuntaa..

Siintä miten Mars maapallonkaltaistetaan esitin toisen menetelmän jopa ne komeetat asteroidit jotka ohjataan kiertoradalle..

Ja otetaan raakaaineena talteen kuonaa pudotetaan pinalle kerros on jopa metrin laajenee 19 900 metriä jopa vuodessa paine alkaa tuntua pinalla...

Sulatetaan metallit ohjataan voimakentillä planeetan kumaan sisukseen ja syntyy valtava paine alkaa laajentaa planeetan sisällä massaa..

Koomeetojen vesi jäähdyttää mannerkuori laajenee syntyy geologinen tila joka muovaa uutta kuorta magneettiset kentät käynistyy uudelleen....

Mars planeetta olen käsitellyt asiaa jo 1970 luvulla olettanut siellä oli ainakin alkeellista elämää aivan tätä en uskaltanut ..


Mars saa uuden kuunsa tarina jatkuu alkaa 2000 luvulla paluu 4 nelle siis planeetalle nimeltä mars on alkanut tänä aikana jota nyt eletään...
Tämän motiivina on kokeilla psykologisia kolektiivisia tapoja suhtautua ja rekaoida tähän SIIS minimaaliseen ilmiöön jonkin kadunkulmassa .....

Oulussa 2000 luvulla Suurmessuilla joilla kohtasin Anna Abeun aloiteleva lavatähti poti totaalista esiintymis krmappia keikka autossa...

Ympärillä 12 järjestysmiestä jotta kakarat ei ryntää tuhapäisenä joukkona hänen ympärilleen hän jäisi näiden jalkoihin...

Tulin minä hänen keikkautonsa eteen sisällä oli sievä ja pelokas tyttö joka katsoi lasittunein pelokkain silmin minua...

Minä kanavoin aina jos en muuta niin syntyy aina jokin tarina kertomus jostakin...


Tuli autosta livahti auton takaa pusikon takaa esiintymislavalle nopeasti ja vilkaudella kuin aropupu joka ison ja ruman pahan suden näki...

Kohtaamiseni no hänen kanssaan oulun suurmesuilla oli kansanhuumorin ja huumorin ja tragikoomisuuden huipentumaa....

Ja minä kun vain olen voinut itselleni todella siis nauraa maikemmin sen jälkeen siinä on todellista syvälle siis hirttävää tragikoomisuutta ?

Ei ole ollut rahaa käydä uudelleen kysymässä...

Muistaako hän ja siis no muistaako hän tämän siis oman todella hirttävän tragikoomisen esiintymis krampin ja kuumeen...
Mitä me tarkoitamme todella nytkin vuorovaikutuksella kommunikoinnilla vieraan elämän muodon kanssa...

Ja joka todella siis tulee ehkä siis nytkin tänne jostakin toisesta olevasta tähtijärjestelmästä..

Aurinkokunnasta jolla on niitä siis no asutettuja ja asuttamiselle tavalla toisella kelvollisia palneettoja...

Ja asuinkelpoisia planeetoja mitä tämä elämänmuoto on....

Ja mitä he siis todella nyt siinä omassa olevassa todellisuudessa ja siten maailmassaan ja elämänmuodossaan tarkoittaa....

Sillä tietojen vaihdolla ja kaupankäynnillä ?

Miten me ihmiset heidät siten vain käsitämme ja havaitsemmekin on aina mahdollista silti ei ole tällä planeetalla muuta tietoa....

Pienellä ryhmällä valtioiden hallinon palkkaamia toimihenkilöitä on tiedot joita ei anneta silti eläköitymisen jälkeen julkiseksi tiedoksi...

Kuin siis se tietty jo oleva siis se suhteelisen pieni joukko niitä todellisia havaintoja jotka on luokiteltu vierailuksi...

Voi olla fyysisisäkin todenteita siis apualuksia niiden osia romua perimän näytteitä niistä ei julkisesti ole kerrottu mitään oleellisen tärkeää...Taittavat aikaavaruutta on siis poimumootorit tai se madoreikä kulkea ja toimia tavalla johon me emme vieläkään kykene....

Jos me emme ymmärrä tai olemme erehtyneet asettaman esille sen oman käsityksemme sintä mitä he on mitä he ei ole.....

Uskomme voivamme sillä siis kanavoinnilla tai jopa jollakin muulla tavalla halitsevamme sitä mitä he mielestämme sitten ovatkin..Ajattelemme he on todella siis..

Enkelin tasoisia toisesta ulttuvuudesta tulleita olemme käsittäneet sen jo uskontomme antamalla vakaumuksella....

Siintäkin siis jo nyt luoneet omat uskomuksemme käsityksemme....

Ja siintä sen siis no aivan siis sen jopa siis uuden pelastususkonnon joka omasta mielestämme on aina vain silti totta ?

Mutta mistä on kyse sitä me emme voi tietää....

Jos on vain siintä omasta mielemme siis syntynyttä itsestämme ja tästä omasta planeetastamme elämästämme kumpuavaa oletusta ?

Me elämme kuten esiisämme elivät sarjassa on hyvä perustelu sille miten aikamatkailu ei muuta historiaa....

Outlander Matkantekijä kuvaa sitä miksi 200 vuotta aiemmin elänyt.....

Joka ei siis vain no käsitä tätä nykyistä maailmaamme medän nyt elävien tavalla...

Omassa ajassani elävät ei ehkä siis käsitä minua oikealla tavalla he ei voisi ehkä silti käsittää yhtään sen paremmin....

Siis sitä mitä minä olen sanonut....

Paremmin sannottuna he ei pidä sitä mitä minä siis heille nyt siis esitän todellisena ja olevana...

Aika tila ja tämä valitseva yhteiskunta on siis se oleva sidonaisuus tiede ja tutkimus ei ole sillä tasolla me sen voisimme noin vain kohdata...
Vajavaisuus rajallisuus on monille totta jos on nähtävissä ihmisen jopa ulkoisessa olemuksessa herättää kielteisiä ajatuksia muissa ihmisissä...

Sanoma ja sisältämä joasia jää olemuksensa vankina taustalle olemaan
muuttuu negatiiviseksi muille olematta sitä....

Tuskin meidän armeijat salaiset palvelut kyttää kanavointeja tai henkisiä harjoituksia....

Ja siviilipuolen prapsykologisia tutkimuksia ja ne tulokset he muutoinkin on jo saaneet haltuunsa viranomaisina heillä on jo siintä tiedot...

Aikamatkailijat on jo siis tiedossa pienellä joukolla ihmisiä mikäli heitä on siis jo nytkin vain havaittu siihenkin on keinoja olemassa jo nyt.....

Mikäli on joitakin näyttöjä siis jostakin ne vain siis pitää nyt omin voimin perustein syin julkistaa....

Ja vaikka olisit sen jälkeen se narunalainen hörhö...

Minulla on intuutio ja vaikeus oikeinkirjoitukseen äidinkielen opiskelua ja muita ei ole hiottu koulutuksen kautta siellä yliopistossa....

Mikäli on aitoja vuorikristalleja ja siis niitä energiakristalleja ja voitte ne tuoda minulle tänne tallennan ne käytän ne kyllä siihen tarkoitukseensa..

Todenteita Ufoista on jos saatte sen laskeutumaan kotini lähelle on siten minulle se riittävä todenne ?

Hengelliset filosofiset maailmankatsomukselliset asiat otan omana itsenä en todenteina siintä tai tästä asiasta...
Psykiatria oli kehitysvammahuollon ohella todella eriaarvoistava ja syrjivä ja työlaitosjärjestelmä jossa tosin on maksettu ahkeruusrahaa..

Ei ole silti toiminut koskaan ihmisarvoa ja oikeutta kunnioittavalla tavalla sinne on aina sisältynyt kielteisiä syitä menetelmia ja tapoja toimia...

Laitoksessa kohtelu Lasten ja Nuorten saattoi olla koiran kasvatuksesta sovelletettuja siis rangaistus palkinto käytäntöjä !


Vaikka on tehty monia mutoksia yksikään ei ole muuttanut kohtuulistanut niitä olevia oikeutettuja tapoja kohdella ja toimia....