IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Muutoksia ja näkökulmia tulevaan..Torstai 17.06.2021 09:08

Yhteiskunta palautuu nyt suhteellisen nopeasti aikaan ja tilaan jossa oli se pysähdys piste 2019 jolloin otin viimeksi kirjastossa kuvia.

Nyt tapahtuu se niin suuressa kokonaiskuvassa..

Ja tämä aika ja tila johtaa myös tähän se sama tehty siis kiire ja ristiriita syvenee..

Yhtä vähän tahtoa ja resursseja muutoksiin..

Ja jotka on yhtä siis epämääräisiä ja hajanaisia riippumatta siintä aika näennäisestä poliitisesta tahtotilasta

Muutama taulu jäi kuvaamatta mutta piti mennä kohtaamiseen joka oli sovittu satoi ja oli pidettävä sadetta...


Näkyvässä kaikeudessa oleva tulee tietoisuuteemme koska nyt on tieteen tutkimuksen laajentuminen niin toimijoita tulee.

Kiina ja Intia monet muut tahot on mukana joka on..

Tieto ja löydöt takaa ohjelman jatkumisen sitä tietoa jaetaan herkästi nyt ei ole johdonmukaista jotakin salata..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Jokainen ohjelma nyt avaa tulevaisuuden näkökulmia aikaan ja tilaan..

Aseteolisuus joutuu luopumaan aikaansa edellä olevasta teknologisesta osin salatusta monopoliasemastaan..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Jokainen ohjelma on soveltavaa ja osin vanhaa koeteltua teknologiaa ja osin siihen sovellettua uutta ennen näkemätöntä teknologiaa..

Psykiatria perustui tutkinta käytti kuvia piirustuksia tutkintaa jossa tämä kuva ilmensi kahtia jakautunutta minnuuttani .....


Ajattelumme tietoisuudemme kokee muutoksia joiden nopeutumista on edeltänyt monet muut tekijät syyt joihin..
Ensimmäinen raketin säilytys ja kuljetus laatikko..

Oli muovia sitkeää siis teippiä joka oli jo jopa siis kestävyydeltään liima oli sitovaa 1978 -84 välillä siis jo käytössä..

Pahvia pusepänliimaa ja rakenne oli vahva 1979 - 2021 asti..

Pahvihylsyt oli vahvoja askartelukin oli kestävää taloudelista toimintaa ja monet hylsyt on nyt pehmeää pois poltettavaa..

Muovi liukenee meriin ravintoketjuun hajoava muosvi on vika tikki jos on ekologisesti valistunut ihminen..

Alkuperäinen raketinkuljetus laatikko välineitä joilla laukaisuja on tehty 1978 - 85 välillä varusteita on tehty itse..


Materiaaliteknisesti kestänyt jo ne 40-49 vuotta...

Ja liima siis se pahvi muovi ja teipit siinä on silti mukana ja materiaalia 1976-79 elikä 1970 luvun loppupuolelta..

Ja 1980 luvun alusta..

Ihmiset ei ole hallunneet tiedostaa tuona aikana tupakka sisälsi kasvin suojeluaianeita joita vastaavia on käytetty vietnamissa..

Viidakon tuhoamiseen jotta saadaan sissit esille viidakosta..

Maaperäämme ravintoomme on kylvetty sairauksia joita siintä syystä on monin kertaisesti luonnolista enemmän..

Suomen merialueiden takana alla sotien aikaista kemislista myrkkyä ne tynnyrit on hauraita ne liukenee mereen..

Ravintoomme jota ihmiset hyödyntää..

Ja monet 1900 luvulla tähänpäivään asti jopa laivat ja sisviilisattio pitää meriä ikuisesti..

Sen kaiken nielevänä jäteensä upotuspoaikkoina..

Asiasta ei puhuta mediassa niin koska maksaisi osan talouskasvua jopa elintasoa kehittää toimiva teknologia netraloida tai puhdistaa myrkky..

Haitattomaksi koska nyt sitä ei tehdä koska polliittinen itsemurha puhua niin..

Sähköautot ja tuulivoimalat aurinkoenergia ja älypuhelimet..

On koulutetiulle varakkaille elintasoa ja talouskasvua kaupunkien sisällä on uusi muotoista kulutusta ja elintasoa hannkkia niitä..

Osan kulutusjuhla ja elintaso kohenee saa uusia välineitä niin hienoja ja ekologisesti tietoisia...

Ja kun minä puhun ei piittaa eikä välitä siintä.. Koska he on se siis toinen ääripää tätä kaikkea...

Ja ei pidä edes yllä sitä etäyhteyttä lähimäisiinsä he on valikoivia hienoja ihmisiä..

Kierrätysmateriaalia joka on peräisin 1980 luvun alusta aikakapseli joka on ulkovarastossa 39 vuotta..


Pahvi materiaali oli tehty kestämään pysymään alkuperäisessä muodossa..

Ja eroavuutta kertakäyttöisen siis lujuudessa tiettyihin tuoteisiin ja siis tässä ajassa ja tilassa on moissa tuoteissa nähtävissä..

Sovellettu säilytykseen kestänyt 40 vuotta ehjänä kostumatta ulkovarastossa kylmässä vintillä ja itse tehty...


Aikakapseli olisi ollut varastossa nurkassa 40 vuotta..

Muutoksen aika ja tila suhteessa nyt olevaan aikaan ja tilaan suomi ei ole kestävää taloudellista kasvua tai kehitystä..

Myrkyt on tuhonneet elämäni ja vääristäneet karmani syyni olla tässä ajassa ja tilassa..

Tämä aika on vääristynyttä positiiviisuutta jota on markkinoitu jonakin henkisenä kehityksenä ja kasvuna tai rakkautena..

Kaikki on vääristynyttä myös kolektiivinen tietoisuus on sitä..
Suomen talouskasvu on jo nyt siis sen tiensä päässä..

Ja se eriarvoisuus ja väestön suhteeton ikääntyminen ja vanheneminen on todelisuutta..Sähköautoja ja polkupyöriä on niillä joilla siihen on varaa 10 % prosenttia kuluttaa ja elään..

Jo nyt koulutuksen ja elintason ja kuluttamisen kautta hyvää elämää..

Ja on syntynyt se töttömyys ja pysyvä rakenteellinen syrjäytymisen kierre joka on valitsevan talousjärjestelmän valtajärjestelmän ehdolistus..

Tyypillisin sosiaalinen käytöshäiriö joka johtuu rakauden nälkä joka horjuttaa elämääsi monin tavoin syin on se siinä...


Ihmisen lonoolinen kehitys häiriintyy tapansa ja elämänsä on mitä on sitä ei kyetä mielenterveydelisin toimin korjaamaan..

Rangaistukset ja sosiaalisen hyljeksinän vieroksumisen ne reaktiot ei sitä siinä miksikään muuksi enään...

Tietyn iän jälkeen siis kehitykselisesti siinä tapauksessa muuta..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Kaikki ihmiset ei noudata samoja sääntöjä he ei siihen kykene koska on hyljeksintää vieroksuntaa..

Ja siis syrjivä sosiaalinen ympäristö..

Työkyky ja sosiaalinen elämämkokemus osaaminen ja taito ei kehity jos ei voi toimi kehitystarpeensa mukaisesti..

Lapsen kehityskertomus sama henkilö joutuu elinpäiviensä aikana moneen kertaan käymään läpi tätä mikä alkoi Lapsena ?


Lapsilla nourilla on taipumus kuvastaa aikuisten suhtautumista ja johtaa jopa käytöksellisiin edesottamuksiin..

Yksi seleiteistä syytä ei ole mutta..
Jos resurssi koulutukseen...

Siis tulee kehitysvamaisten ja siis niiden joerityisryhmien kautta siinä on kehitysvammaisia ja jo eritasoisia mielenterveyskuntoutujia..

Erityisopetuksen tarve on mittava ongelma 1986-89 jos opettaja vaihtuu opetuksen taso laatu monesta syystä romahtaa..

Ja siis oppimiskyvyltään eritysiopetuksen tarvitsevien ihmisten siis niitä koulutusohjelmia..

Koulussa kahtena ensimmäisenä vuonna se siis asuntolan valvoja kyttää seurustelua asunnoissa ei saa seurustella..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Lukion ja yliopiston käyneitä ei haittaa koulun toimintatavat tai säännöt he sen kiertää ja ohittaa hyvin siis monin tavoin..

Ahdistaa aiheuttaa sitä keskinäistä kaunaa ja riitaa minun seurustelua ei sallita..

Muut siis opilaat puhuu pahaa muille minusta he sitä kaikin tavoin siis vain häiritsee sitäkin jopa ja vain estääkseen sen seurustelun..

Mielenterveyspuolen koulutusohjelmia..

Psykologia ei kiinosta miksi koulutus ei johda palkaliseen ansiotyöhön ja siintä ei vain puhuta luokanvalvojan psykologin minun kohtaamisessa..

Mielenterveystoimiston toimenkuvaan ei kuulu ihmisuhteet..

Tai se miksi koulutetaan mutta ei pääse firmaan apupojaksi ja ylene saa oikeaa palkaa ja ansion lisää ja maksa veroja ansioistaan..Sosiaalinen status asiakirjassa maanviljelijä perhe..

Psykologin jälkikasvu vieroksuu hyljeksii kiertää minua ihmisenä..

Ja he ei halua minua joukkoonsa he ei vain siis todellakaan siis porukoi kehityksesllisesti vammaisen ja kehitysvammaisen kanssa..

Opettaja vaihtui tämä toi esille ei halua haaskata ammattitaitoaan tähän minä harrastan työntekoa kieltäytyi ovelasti siintä..

Hän siis opettaisi taidepuusepän taitoja ja niksejä minulle..

Perustelu en ansioidu en maksa koulutustani valtiolle veronmaksajille siis takaisin verokertyminä tuloveroina lähinnä..

Suojatöihin joudun siellä ei tarvita erityistaitoja työn teon harrastamiseen..

Ja yritti sitä mielenterveystoimistossa psykologin kautta rehtorin toimen kautta..

En saisi käyttää koulun resurssia kierrättää muiden pois jo siis heittämiä materiaaleja..

Pitää maksaa materiaalit ja joko ne siis ansaita ja työtä siis tekemällä tai olla tekemättä mitään erityistä siinä koulussa..

Koristehyllyn prototyyppi sarja 1989- 90 lisäsi syitä syrjäyttää koulutuksesta ja kuntoutuksesta lopullisesti pois....


Tiesi minulla ei ole rahaa ja eläketuloni ei riitä jos sen vaihtoehdon ottaa pois en tee mitään mitä pitää muille selittää ja perustella..

Tätä ei ole huomioitu teknisesti toimivia välineitä johtimia pattereita myöten niitä oli noin 10-19 kappaletta tehty.......


Tiesi minun kerrättäneen jo kotona 1976-79 välillä resursseja ja se minä osisin rakentaa virtalähteitä uniikkeja töitä..

Mutta ne piti sisällyttää jopa työpirustuksiin ja tehdä sarjoina siinä oli jo ongelmia hamotuskyvyssäni..

Kohde suurennetaan tuodaan selkeämmin esille muu ei muutu haluttu kohde korostuu kuvana syntyy uusia kuvia......


Yritti taivuttaa rehtoria vastatoimiin jotta en loistaisi sillä osaan jotakin jota muut ei osaa luonostaan tehdä..

Ja vähensi minun asemaani ja osaani jos muut alkaa sitä matkia..

Auktoriteetti asemat kirjoittamattomat normit säänät ei päde miten on suhtautuminen koulun sääntöihin..

Ja joita ei ole kouluhallituksen kanssa sovittu edes niin..

Tuloksia olisi siis mahdolista rajoittaa jollakin tavalla.

Ja halinto systeemi ne ohittaa jo siis 1990 laskusuhdanne ja ne pankit ja talous kytketään ylikansallisiin pankkeihin ja liikelaitoksiin...

Siis heikompitasoisten opimistuloksia..

Ja kun tuohon ei ole rahaa elikä resurssia ennakolta osoitettu ja ei ole suunitelmaa koulutuksen jälkeisestä sijoittautumisesta työelämään..

Psykologin kautta yritetty tätä asiaa ajaa esille..

Tämä ei siintä suostu keskustelemaan..

Siis enään yhtään se ei ole siinä hänen ammatilisessa työsopimuksessa keskustella yhteiskunan epäkohdista..

Siis minun tai jonkun muun ongelmina..

Ja siis koska rehtorin mielipide oli todella siis aika lailla outo ja imango ja julkisuuskuva rajoitteinen tapa hallinoida koulua..

Taiteeni toi koululle toisen sijan ammattikoulujen välisessä kultuurikilpailussa..

Pakko myöntää ne siis tuhat markkaa jotta saan teoksiin muovilasit siis kustennettua..

Puhui ja kehui koulua kulttuuri myönteiseksi..

Vuotta aiemmin se oli siis niin kulttuuri kielteinen asetta kouluun esille oppilaan tekemiä taidetta ja tuotoksia..

Kilpailun tiedotteet siis löytyi koulun roskakorista piirustuksen opettajan toimesta valtakunnallinen ammattikoulujen välinen kulttuuri kilpailu..

Ensimmäinen sija tuli toisessa koulussa jossa olin vuoden..
Rinnastin vertasin suhtautumista yhdysvaltojen etelävaltioiden historiassa
suhtautumiseen värilliseen väestöön.

Psykologin jälkikasvu ei porukoi minun kaltaisten kanssa 6-7 psykologia ja lääkäriä koska he katsoo minua kehitysvammaisena.

Lapsensa jotka on osapuuilleen ikäisiäni suhtautuu samalla tavalla..

Lukion käynyt ja suuntautunut sinne siis yliopistoon näennäinen asenteesi on suvaitsevainen femisnistisen radikaali..Ikäiseni ei serustele kehityksellisesti vajaan vajaaälyisen siis sen miehen kanssa...

Ja oli taustalla olisi se siis asenne joka piti kertoa minulle minua koskevana päätöksenä..

Siis kautta rantain ja siis ystävien kautta mutta siintä ei julkisesti voisi nyt noin puhua..

Mutta 1980 luvulla siintä ei voinut siis puhua ja keskustella psykologin tasoinen henkilökään...

Monitahoisena siis jopa eriarvoisuutena ja sosiaalisena ja taloudellisena todelisuutena et saa palkkaa et ansioidu ja maksa veroja..

Sinulla ei ole tule siis olemaan urakehitystä sosiaalista ja siis taloudelista asemaa joka tytärelleni ehtona seurustella sinun kanssasi..

Tyypillisin sosiaalinen käytöshäiriö joka johtuu rakauden nälkä joka horjuttaa elämääsi monin tavoin syin on se siinä...


On muita joita kotona isänsä ja äitinsä käytännössä kontrolloi ei vosi siis seurustella ja valita kumppania..

Isänsä kyttää aikuista tytärtä kylillä pysyy arkana pelokkaana..

Pitäisi ostaa maatilan talouteen työntekoa helpottavia koneita tehdä siis se päätös investoida tulevaisuuteen resursseja..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Sallia seurustelu erehtyminen voi tehdä omia valintoja elämässä..

Koska sitä ei voida kotona ehdolistaa pysyy vanhanpiikana tappaa sillä työnteolla terveytensä fyysisesti ajaa itsensä loppuun asti..Joukko autoradiopuhelimilla ja autoilla liikkuvia aikuisia nuoria he kiusaa tätä minun kautta koska vanha äijjä kehtaa heitä kytätä..

Tytön velipoika on kiusanteon välikappale herkkänä altis tälle kiusalle..Tätä mahdolisuutta he pilaa kaikin tavoin ja on kolektiivinen kiusanteko ja se asenne he ja heidän ei tule ottaa minua porukkaansa..Toimittaa muille nuorille sisäisen sanattoman siis sen sopimuksen kautta tupakan ja kaljan alakoholin alaikäiset saa sitä sitä kautta..

Läsnäoloni on haittaava tekijä siinä yhtälössä..

Joku on asentanut lisä kytkennän autoradiopuhelimen ohella he siis jopa kuuntelee viranomaisten keskusteluja..

Poliisi ottaa yleensä vain muutamia kiinni vilunki pelistä jonka he tietää totena sitä tutkimatta..
Yhdysvalloilla on tukikohtia joihin on uponnut niin suuria resursseja ettei ole silti edes julkisesti tai epävirallisesti hallinossa asetettu tutkintaan..

Toimivia ohjelmia...

Ja siis osin toimivia ohjelmia hyvin toimivia ohjelmia..

Tukikohdat hyvin varusteltuja omat energianlähteet ja työpajat huolto siis varaosia ja junartoja maan alla toisiin tukikohtiin asti..

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kehittänyt tätä jo 100 vuotta siintä syystä yhdysvallat luopui avaruussukulasta ei ole ufo...


Ensinnäkin tuota ei ole noin toteutettu ulkoinen muoto ei ole osin soveltuvaa mutta ei ohjelma siintä paljoa eroa nytkään..

Lähiavaruus on jo saavutettu 1980 - 1990 luvulla uusia parempia koneita on kehitelty joilla korvataan kantoraketiti ......


Siviilipuolelta liittovaltio on käyttänyt resurssinsa niin..

Ja sen siis sotateollinen toiminta syö sen siis voimavaroja resursseja..

Neuvostovaltion mitttasuhteissa..

Romahdus on äkkiarvaamaton sitä ei voida millään tavalla estää ja siis sen syitä on turha sen syvemmin nyt käsitellä..
Mihin moni siis diaknoosi perustui on toinen kysymys pohjautui psykologin ja lääkärin oletuksiin joita tehtiin näennäisellä tutkinalla jossa tutkinta oli..

Joukko psykologin ja lääkärin kokoamia asikirjoja joissa oli oletuksia siintä mistä aika ja yhteiskunta lait asetukset sisällyttivät tähän tutkintaan..

Ennakolta märitelty tulos koottulla tiedolla ei ole suurta siis merkitystä sitä tietona on kirjattu on valikoitu ennakolta annettuun oletukseen..

Soveltuvilta osiltaan sitä on kirjattu ei oletusta tukeva tieto on jätetty silti osin kirjaamatta ei tue ennakolta annettua oletusta perustelua miksi..

TIETOA ETSIMÄSSÄ LAPSENA 1970 LUVULLA ESITIN AINA KYSYMYKSIÄ VASTAUKSILLA AIKUISILLE LOPUTON KYSYMYS .....


Snelmankoti ei ole niin selkeästi minun kohtaloni mutta ne 3 kuukautta ja risat sitä..

Kaksi laitosta joista toinen oli oulussa..

Oulussa olevassa yksikössä esiintyi sitä toisen tavarat varastettu tai siis tuhottu ellei ne ole lukon takana..

Eriikäisiä tyttöjen ja poikien puoli ei omia huoneita koskemattomuutta ja toiseen ei kajota ei voida taata laitoksessa..

Häiriintyneitä lapsia ja siis nuoria ja jo joukossa vammaisia ja eritasosia ymmärykseltään heikompia vahvempia tapauksia..

Pikkulapsia ja vähän sitä isompia lapsia 10-11 vuotiaita..

Ei ole elämänvärejä ei yksityisyyttä ulos suljettu sisälle osin avoin tila ja aika jossa öisin on levotonta olla..

Ei ole akustista sunittelua äänimaisema on luoonoton resonanssi joka on ja takoo tajuntaasi kolme kuukautta yötä päivää levotonta olla..

Ei ole muuta selkeää valvontaa henkilökunta ja ulkopuoliset ei saa tietää mitä siellä ehkä tapahtuu...

Ja jota pidetään julkisen tiedostamisen ulkopuolella tietoisesti valikoitua suodatetua tietoa...

Ja juuri siis siintä miten asiat on siinä ajassa ja tilassa..

Ja ulkopuolisille ei kerrota kaikkea sitä mitä siellä on tapahtunut..Käytetty menetelmiä joita ei ole kirjattu niin selkein perustein että sitä mitä ei haluta kirjata ei jää asiakirjoihin tietona..

Koppiin telkeäminen on siis joko lääkärin tai psykologin..

Hetkellisestä siis suuttumustilasta johtuva teko ja reaktio olen puhunut kyseenalaistanut ja tätä ärsyttänyt...

Laitoksessa kohtelu Lasten ja Nuorten saattoi olla koiran kasvatuksesta sovelletettuja siis rangaistus palkinto käytäntöjä !


Ja siintä olen kertonut ulkopuolisille..

Esittänyt monia kysymyksiä saamatta vastauksia kysymyksiini joiden se pohjimainen merkitys on johdonmukiasesti katsoen puuttuva tieto..

Jokaisessa sukukunassa on asioita joista ei voida puhua kotona eikä julkisesti siintä ei ole haluttu puhua syystä tai...


Puuttuva tieto on sitä mihin ei haluta vastata on kyse lapsesta asemani on tukala ja vaikea yrittää sitä kysyä tältä taholta..Laitoksen toiminta vahingolista monille muille siellä oleville siintä syystä he saa tehdä ja toimia..

Myös siis heille siis itselleen haitallisella vahinkoa aiheuttavalla tavalla... Jos tuota pitää karmana..

Niin se se karmallistaa sen yhteiskuntaan ja aikaan on monille vahinkoa aiheuttavaa sallia se laitoksessa ja..

Jos itseasiassa ne pahat siis väärät teot ja ne tekijät on lapsia..

Ja osin vieläpä siis nuoria ei ymmärrä tekojensa seurauksia.

Ja eikä heitä siintä edes siis varoiteta ennakolta eikä siltä osin edes siis ohjata ei vaivauduta edes yrittämään sitä vaikka kuinka kysyy ja....

Tuo sitä esille tarvitsen lisää näkökohtia..

Ja joilla voin todella siis jopa vain selkeyttää ja siis jäsennellä elämääni suhteessa aikuisiin ja yhteiskuntaan sen toimintaan ja sääntöihin..

Ei se yksin minua ohjaa vääriin johtopäätelmiin ja tekoihin..
Vastuullisuutta ei ole siinä tuntemassani ajassa ja yhteiskunassa eletty ja koettu koulutus ei voinut johtaa siihen pääsee firmaan oppipojaksi..

Koulussa vaihtunut luokanvalvoja sanoi minulle suoraan sen mitä ei voinut muille sanoa hän ei halua siirtää taidepuusepän ammattitaitoa minulle..

En tule siintä siis maksamaan veroja...

Ja ei kerry tuloja ja säästöjä verotettavaa tuloa siintä harrastan työntekoa erityisryhmien linja jossa on vajaatyökykyisiä..

Jäi kesken nyt siis pitäisi ottaa lainaa korolla jotta voisi tuonkin tehdä valmiiksi esineeksi kun on jo ikääntynyt ja alkaa ..


Ensimäinen vuosi oli tuloksellinen itsessään opettaja oli osin jopa sille jopa omatapaiselle siis oppimiselle myötämielinen ohjaaja..

Opettaja vaihtui alkoi luokitella lokeroida oppilaita..

Ja siis juuri sen ehdolistuksensa mukaisesti ja miten on todella siis aina kehitysvammaisiin ja lieväkehitysvammaisiin suhtaudutu..

Ja aina tyrmäävän torjuvasti ja siis vastahankaisesti..

Ota lainaa maksa se takaisin jotta voit tehdä edes nämä esineet valmiiksi kukaan ei maksa pois edes lainaa sillä mitä ....


Paine kasvoi niin sureksi tuo hylly jäi kesken tekoiseksi tuli työvirhe ja siintäkin tuli palautetta huonsosta laadusta osaamisesta..

Tarkkaavaisuus ja Hamotuskyvyn kehitys on monimutkainen kysymys sitä sätimällä helppo tuhota opimisen tulokset..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Psykologi kieltäytyi sitä ongelmaa käsitelemästä 1979 -1990 asti jonka jälkeen katkaistiin terpia suhteet..

Ja myöhemmin koulutus ja kuntoutus evättiin ja samoin ne tukitoimet kelan hallinon toimessa sitä ei haluta julkisesti käsitellä miksi..

Ja kehityksellinen vamma ei johda siihen saa työstää mitään sitä oikeaa palkaa ei ole eikä tule olemaan suojatyö on juuri siis sitä..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Palautus kotiin ja ullakolle ja ikäiseni syrjivät hyljeksivät ja vieroksuvat niitä joita minä nyt edustan tässä yhteiskunassa..

Ikäiseni ei seurustele ei porukoi kanssani seurustelu ei ole mahdolista ja ei kehity sosiaaliset elämäntaidot 1979-1990 asti oli näin..

Tyypillisin sosiaalinen käytöshäiriö joka johtuu rakauden nälkä joka horjuttaa elämääsi monin tavoin syin on se siinä...


Ulkopuolisuus ulkopuolelle eristetty hyljeksitty vieroksuttu elämä jossa on todella ulkopuolinen..

Niin siis sisäisesti kuin todella siis sosiaalisesti ulkopuolella..

Ikäiseni merkitsee..

Äitiehdolistusta Isäehdolistusta ei johda minun taholta mihinkään ei ole enään puoleensa vetävä..

Tämä saattaa häätää tilastaan minut pois siis koska olen ei sen normin mukaisesti toimiva ajatukseni ei hänelle käy elämän laatuun..

Havukka Ahonajatelija ei ole niin hyväksytty hahmo kirja antaa sen niin ymmärtää olisi näin kansa ihmiset on niin fiksuja..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Ikäiseni saattoi olla yliopistossa koulutettu ja tiedostava silti hyljkesii ja syrjii minun kaltaista eikä mahdolista seurustelua..

Ei mahdolista sitä kuuluisin joukkoon ja porukkaan ulkopulelle jättäjä ja sitä ymmärtää hänen psykologin koulutuksen saanut..

Äitinsä ja Isänsä saattoi olla Psykiatri..He käsitäisivät siis sen ikäiseni suhtautumistavan siis suhteessa aikaan yhteiskuntaan..

Oman suhtautumistavan suhteessa elämääni ja kohtalooni sitä oli turha näiltä odottaa esille tulevana tosiasiana..Sinä aikana viranomaisten kuin sen hallinon suhtaumista sai jo ihmetellä nuoret hyödynsi sen täsimitaisesti väärin perustein..

Aikuiset nuoret siis sai välittää tupakan ja kaljan alkoholin muille..

Ja autoradiopehelimet ja ne siis monet lisävehkeet joilla kuunella poliisin viranomaisten komunikaatiota asennettiin autoihin..

Moni veronmaksaja sai näin alkunsa kun nämä sai niin toimia..

Jos nuori naoudatti sääntöjä ja lakia sai olla kuten minä sivustakatsoja ja se siis ulkopuolinen henkilö joukossa..

Minun elämä Lapsena on ja pojan suhde valta tai alistussuhde minua on alistanut terapeutti joka on siis se Nainen....


Jota olin vaikka tein mitä jotta en siis sitä olisi muiden joukossa silti aina vain siis se ulkopuolinen tarkkailija..

Siintä ei ole poispääsyä siintä ei ole ulospääsyä sinä aikana..

Aivan turhaa yrittää sitä koska niitä psykologeja ja lääkäreitä asiakirjoja myöten systeemi ylläpiti sitä ulkopuolisuutta..

Taideterapeutti ylläpiti sitä käsityksillään...

Avaruusharhoja ei taidetta ei luovuutta psyykkistä sairautta ne mitä olin tehnyt käsilläni..
Suomi on väestölisesti vanheneva ja poliittista päätöksen tekoa vääristää tuo vanheneva ikääntyvä väestö..

Siis päättää lisätä vain sitä siis talouskasvua..

Samalla leikata jo menoja monista hyvinvointia ylläpitävistä palveluista ja siis toiminoista pois koulutuksesta ja sosiaaliturvasta työttömyysturvasta..Vihervasemistona populistisena oikeistona tunnettu pollitinen umpikuja ja se media toistaa talouskasvua ja elintasoa vastaan tulee..

Terveydenhuoltoa ja hyvinvointia parantavia palveluja resursseja niitä siis kehittää ja ylläpitää..

Etäsuhteita ei ole koska postilaitos ei sitä itsessään mahdolista todeksi näin on myös nyt tänä aikana se ei ole niin....


Lisää sähköautoja sähköpolkupyöriä joilla ei ole muuta merkitystä kuin se ne on elintason ja kulutuksen lisää...

Ja jota ydinsähköllä tuulivoimaloilla aurinkovoimalla siis lisätään osalle elintasoon kulutukseen ja talouteemme..

Historia 2000 luvulla alkoi nykyinen aika ja tila jona arvot alkoivat muuttua ei kapallisiksi joka on sinänsä hyvä asiantila..


Kaikki mikä lisää hyvinvointia saa supistua taloudessa sen edellä monin tavoin sitä supistetaan resursseja kohdentamalla toisin..

Digipalveluja älypuhelimia tietoverkkoja teknologisen kehityksen siis se poliittinen sisältö on sitä yhtä ja samaa mielen tyhjyyttä..

Kaikki mitä teet käsilläsi ylläpitää työkykyäsi aivojen ja käsien motoriikka ja kuntouttavat työt on siinä mukana joka on ?


Nyt on tuhottu moninipuolisesti siis kulttuurialaa ja syrjäytetty taide ja se moniseliteinen siis hyvinvointi..

Mielenterveyspalveluja ei ole kehitetty ne on edelleen tasolla jolle ne on kehittyneet 1900 luvun lopulla...

Osin ne on edelleen sitä kemialista lääketeollista pahoinvointia..

Avaruusohjelma suksikelkka laatikossa jota suksilla hiitäen viedään laukaisu paikalle 1978 -83 välillä alkoi siis tämä..


Samaan johtavaa siis pahoinvointia mikä tuhosi ja pilasi minun elämäni kuten monen muun elämä on peruuttamatomasti siinä haaskattu..

Me syömme pilallejalostetun ravinnon ja tuomme ulkomailta...

Ja sitä vielä lisää siis tänne ja siellä on sitä monin tavoin saatutettu ja tuhottu elinpiiriä lisää...

Ja me olemme hedelmättömiä ja sairaita..

Nyt jo ne siis kaksi vuotta johdettu siihen tätä ei käsiteltäisi mediassa julkisesti ja sen tien päässä on nyt se umpikuja..
Yhdysvaltoja kohtaa sama romahdus kuin..

Neuvostoliittoa joka oli siis käyttänyt sen kaiken olevan aikansa ja sen siis mahdollisuutensa..

Moniin sotateollisiin ja aseteollisiin ohjelmiin..

Ja joissa sen oman siis julkisen halinnon kontrollin ja itseasiassa oman siis jopa jo hallinon ulkopuolinen järjestelmä..

Liittovaltion hallinon julkisen lain ja säätelyn sekä kontrollin valvonnan siis se ohittava rahoitus on niin suuri ja merkittävä menoerä..

Nyt liittovaltion siis talous alkaa olla lähellä romahdusta ja samalla on alkanut ilmentyä selkeitä varoittavia esimerkkejä siintä mihin tämä..

Voi johtaa moniin seurauksiin ja siis tätä ei kyetä kontrolloimaan millään tavalla..

Yhdysvallat on rakentanut siis jopa maanalle järjestelmän..

Ja joka nielee ja käyttää niitä siis valtion varoja taloudellinen kriisitila ja yhteiskunallinen romahdus..

Joka todella pakottaisi sen ongelman todella nyt siis tulemaan julkisesti siis esille..

Liittovaltio jatkaa nyt siis avaruusohjelmiaan osin jo sen siis yksityisen toiminan kautta...

Ja se kriisitila on nähtävissä sotilaallinen asema romahtaa pian.. Neuvostovaltion jälkeisellä siis..

Venäjällä..

Monipuoluejärjestelmä syntyy..

Yhdysvalloissa ja Kiinan kohdalla sama kehitys nähtävissä valta keskittyy..

Ja se nyt samalla alkaa murenemaan ja muutos on vaikeaa ja kriisejä on ja tapahtuu sen ohella..

Psykiatria perustui tutkinta käytti kuvia piirustuksia tutkintaa jossa tämä kuva ilmensi kahtia jakautunutta minnuuttani .....


Pieni osahan ihmiskuntaa sen siis tiedon siintä asuinkelpoisia planeettoja on nytkin siis todella aika lähellä..

Ja se virallinen tiede on siis pohjautunut vanhanaikaisiin kantoraketeihin kehitetty aseohjelmien ja sotteolisten ohjusten pohjalta..

Aina minimii asti supistetulla silti juuri sillä riitävällä siis resurssilla koko sen siis 1900 luvun ajan aina tähän päivään asti..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Ohjelmat mahdolistaisi jo nyt siis ne monet mars lennot..

Ja siis ne jopa ulkopalaneettojen tutkimuksen lähimpiin aurinkokuntiin asti samalla olisi jopa nyt resursseja..

Myös todella ratkaista monia nyt ihmiskuntaa koskettavia uhkia ja siis kriisejä..

Mutta ei ole kehkeytynyt vastuullisuutta koska on yritetty halita aikaa
ja historiaa samalla tuloksella sarjassa outlander matkantekijä..

Romahdus tapahtuu monista syistä siintä riippumatta mitä..

Yritti neuvostovaltio aikanaan tehdä sitä tietoa ei ole erehtyminen on jo tapahtunut yhdysvaltojen kohdalla..

Tulevat sukupolvet ei kovin suuresti silti arvosta tekojamme tai halua sitä olla siis uudelleen taas toistamassa..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Kehityskulku johtaa tähän tulevassa talousjärjestelmä ja kaikki muuttuu ja ihminen elää..

Monella planeetalla monessa aurinkokunassa..

Populaatiota tässä on turha syylistää miljardeja köyhiä joiden elämää ja kohtaloa..

Nytkin halitseva talous ja valtajärjestelmä ohjaa sotiin joissa käytetään resursseja elämän tuhoamiseen..

Suomi on poliitisesti jo nyt siinä umpikujassa koska..

Ikääntyvä ja siis se vanheneva väestö äänestää jopa päättää tulevasta ohjannut kehityksemme umpikujaan asti..

Ja josta ei ole ulospääsyä nyt olemassa enään..

Yhdysvaltoja nyt johtaa ne jotka ei tee sitä siis todelista muutosta koska talousjärjestelmä ja sen kehityskulku on tiensä päässä nyt..

Juuri sen neuvostovaltion tavoin..

Tapahtuu joukko luonon kierossa jopa luononssa kertautuvia muutoksia maapallon mannersiirros on aktiivinen..

Ja ravistelee nyt siis pian myös yhdysvaltoja lähes siis äkkiarvaamatta...