IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Ajatus eristämisestä on vanhaa perua jossa todella siis suljetaan pois se siis sosiaalinen vuorovaikutus muihin ihmisiin..

Ja on siis ja aina ihmisenä todella se vieroksuttuna syrjäytettynä ja hyljeksittynä elämisen kohtalo...

On se siis ulkopuolinen ja jo siis yhteisössä eristetään psykologisesti ja sosiaalisesti levittämällä innormaatiota joka on muille ihmisille totta..

Sama pelko ja kontrolli toiminut jos jollakin on eriävät mielipiteet joita
ei haluta suvaita ja nähdä totena..

Nyt on eurooppaa ja yhdysvaltoja repivä sisäinen valtataistelu..

Yhteiskunnat tarkoin siis taloudellisesti ja sosialisesti lokeroituja ihmiset on asemansa koulutuksensa tulotanson mukaisesti luokiteltuja..

On siis edelleen kansaosia myöten..

Omille asunalueille sijoittuneet ja on lokeroituja ja lukiteltuja alueita ja joissa on vielä...

Se hierrakkia ja siis sisäinen luokittelu ja lokerointia tapahtunut jo siis ihmis sukupolvia..

On mahdolista yhdysvallat muuttuu lopulta ja siis siinä jo siis nähtävissä olevassa siis lähitulevassa todella monipuoluejärjestelmäksi...

Sosiaalinen markkinatalous tulonjako siinäkin lopulta syntyy ja kehittyy sukupolvia eteenpäin menevinä muutoksina..

Ja se positiivinen muutos on juuri nyt siinä..

Toinen muutos on älyllisen elämän siis jo selkeiden esille tulevien siis jo merkkien havaitseminen...

Ja siis jotka jo nyt siis muuttaa ajateluamme syvällekäyvästi...

Nyt olevan tieteen monet siis ne olevat ja tulevat siis välineet ja teknologiset menetelmät kehittyy ja koskettaa...

Siis talouden ja vallan käytön perusteita ja kokonaisia siis yhteiskuntia niiden kehityskulkua..

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Taideteoksen omainen perustelu mikä olisi 1970 luvulla johtanut moniin repiviin rsitiriitoihin..

Valitsevan siis tieteen jo siis vakiintuneen siis evoluutiopin kirkon ja sen hengellisen siis arvovallan välillä oli jäännite ja jännitystila..

Paradigman pararajan sigman uhalla olet siis lapsena ryhtynyt tähän ja aiheuttanut itsellesi monia syviä siis vaikeuksia..

Matka suunitelma joka ei vaadi pakkilainaa joka on rahaan perustuvan taloutemme suhteen perusteiltaan jotakin muuta ?


Asiakirjan omainen lomake joka olisi myös johtanut ristiriitoihin talun ja taidenäyttelyn oheisena tiedonantona..

Tästä on hyvä ottaa maailmaasi avartava matka suunitelma joka ei vaadi rahaa eikä pakkilainaa sillä he sitä käytä ?


Näin sinä olet on jollakin tavalla muille turvallinen ratkaisu..

Pasittaa henkilö psykiatriseen hoitoon koska tuona aikana olisit rikkonut niin monia yhteiskunan normeja sääntöjä siis vastaan..

Jokelan ja kauhavan tapahtumien jälkeen kaikki minun levittämät jutut olivat minun tietämättä rikostutkinan yksi linja ...


Eristetään ne joiden osalle ei ole samaa Ihmisarvoa ja Oikeutta haluttu antaa kuin muille on annettu arvo ja oikeus olla !


Sulkemalla ongelmat yhteen aikaan ja tilaan ja paikkaan syntyy lisää sitä itseään ja kehittää siellä sitä itseään takaisin yhteiskuntaan..

Nyt kun laitoksia on ajettu alas henkilökunta on ongelman toinen osapuoli joka on..

Jo omaksunut ne toimintatavat ja ehdollistunut toimimaan niin..

Luokitellaan normaalit toimii elää ulkoisesti normin normaalin omaisesti ja ei aiheuta..

Oireilula siis niin sannottuja sosiaalisia siis häiriöitä kaikella siis käytännöille ja sille systeemin siis toiminalle laitoksissa..Yhteiskunnassa luokitellaan ja lokeroidaan uudelleen jaotellaan sen siis mukaisesti ihmisiä kuin on tehty laitoksissa jo ihmis sukupolvia..

Jotka on laitoksen ulkopuolella friikkejä epänorminmukaisia on samalla tavalla eristetty..

Ja hyljeksitty jopa siis syrjäytetty sosiaalisesta vuorovaikutuksesta pois ulkopuolisia sivusta seuraajia...

Henkilökunasta ulkoistetaan niin monia yhteiskuntaan...

He on jo omaksunut sen toimintatapana persoonansa osanen ei siintä kummene edes koulutuksen kautta..Yhteiskunassa on taas sama kääntöpuoli nämä vastakohtiot kokoontuu toisissa puitteissa joka oli henkilökuntaa laitoksessa...

Ja siis ei sovellu tehtäväänsä saa työpaikan ja oikeuden jatkaa toisessa merkityksessä sitä luokittelua ja lokerointia..

Jaottelee norminmukaiset joita hän suosii ja ne epänormin mukaisesti
ja epänormaalisti käyttäytyvät...

Ja samalla syntyy uudelleen sama ongelma..

Kuinka paljon ketään kiinostaa 62 syntyneiden ongelmat sisäinen eriarvoisuus palvelujen suhteen edessäsi ?


Muovautunut jo niin toimii sitä negatiivista siis kontrollia ylläpitävästi on muuttunut kouliintunut itse siis kontrolli friikiksi...

Ja ikääntynyt eikä saa aikaan elämässään sitä siis ammatin vaihtoa..

Saattaa sätiä syyttää sitä toista ja tämä itse aiheuttaa ne monet siis no vaikeutensa..

Juuri siis näitä oli psykiatrisella osatolla 1979 - 81 jäivät eläkkeelle..

Uhkailivat ei saa lomaa ja joutuu remmiin kiristetty sillä tavalla haluttua käyttäytymistä sukupolvia....

Tämä tapa toimia on siis jopa ehdolistunut laitoksiin systeemiin..

Suosintaa palkintoja siis niille joilla se käytös on täydellisen siis normin mukaista hienostunutta..

Yksinkertaisilla välineillä saa jopa monimutkaista ajatustensa taltiointia aivojen käsien motoriikkaa ylläpitävää harjoitusta ?


Evätään taideterapiat monet siis kuuluvatkin siis resurssit jos ne todella luokiteltu näin psykologin toimesta käsin mielisairautena..

Tämä on siirtynyt laitoksista jäljellä oleviin saataviin siis palveluihin ja jo toimintatapoihin ja rakenteisiin ja järjestöllisiin toimiin asti..Ne pitäisi olla pois koulutettu siltä toimialalta toisiin tehtäviin koulutettu tai eläköityneinä palvelujan käyttäjiä..

Ja jos se kormottaa niin kovasti..

Myös sen siis potilaan asemassa joka siellä oli se oli niin siis julmaa ja jo todella karseaa kohtelua 1960 -1999 asti traumatisoitu ihmisiä..

Näitä saisi palauttaa enään siis samoihin tehtäviin jos he niin jo oireilee niin kun he yleensä oireilee eläkeelle tai palvelujen käyttäjiksi..

Toinen tehtä ja työpaikka uudelleen sijoitus toiselle alalle..
Sisäisesti olen kyennyt osin nyt ohittamaan sen kontrollin ja sosiaalisen hyväksynnän...

Ja sen yksinäisyyden tunteen ja riippuvuuden sosiaalisesta hyväksynnästä..

Sisäinen heijastuu ulkoiseen elämäämme muut sen tiedostaa tai jopa siis osin vaistoaa ja se sulkee ihmisuhteita pois ihmisyhteisössä..

Ja siirtää tietoisuutta tasolle jolla yksilön suhde kolektiiviseen aikaan ja tilaan muuttuu niin sinua vaikeampi manipuloida..

Sisäinen tietoisuus hivenen vähemmän riippuvainen.

Juuri siintä siis mitä mieltä muut on todella kaikesta ja sinun elämästäsi silti sinä sen tiedostat selkeäastikin.

Minun sukupolvessa on ihmisiä joille tämä on todella kielteinen negativinen asian tila...

Tapahtuu tämä sinut tulkitaan sosiaalisesti häiritseväksi jos olet vähäpuheinen..

Ja tai sen vastakohta sinä et siis reskoi ja siis välitä mielistele näitä siis ihmisiä ympärilläsi..

Nämä ihmiset haluaa sinä puhut elät samalla ulkoisella kotrolloidulla siis tavalla kuin kaikki muutkin...

Ja etkä eroa etkä poikkea muista millään tasolla..

Tälläinen ihminen pääsee psykiatrin ja psykologin virkaan.

Se seuraus on aina niille vaikea jotka on epänormin mukaisia poikeavia erilaisia esim siis kehitysvammaisia...

Nämä ei hyväksy eikä ei ymmärrä tätä ja yhteen törmäys ja kontrolli on ristiriita tilan kautta..

Ja jos heille siis totta oikeus ja lupa leimata stigmata ja aiheuttaa näille pahaa oloa...

Ja juurikin siis siintä syystä he ei todella siis kykene muuttumaan tämän toisen mieleiseksi ihmisenä..

Minun elämäni aikana nämä on olleet 5 psykologia ja 5 psykiatria joilla on tähän valtaa ja lupa muut on toimineen laumapaineen alla..

Vaikutus on pohjoispohjanmaalla karua ja kylmäävää 1974 - 2020 välillä poismuuton ja aivovuodon vuoksi...

Siis ei ole tapahtunut muutosta tähän..

Nämä palvelut on aina uudelleen keskitetty yhteen paikkaan ja samoille toimijoille viranhaltijoille...

Ja karsittu resurssipulan vuoksi..

Ja vaihtoehtoja ei ole pakko siis todella sietää tätä kohtelua elinkautinen..

Ihmisen evoluutio menneisyys ja tulevaisuus on siinä kuvassa ihmislajeja on monia ennen maapalloa olevia maailmoja..


Muut vaistoaa sen sisäisen sielullisen ja siis sen henkisen hamon joka on todellisempi minä olen heille friikki...

Ja siis se kummajainen jota todella siis kiusataan hyljeksitään vieroksutaan kohdellaan väärin..

Sillä siis syrjivällä ja eristävällä hyljeksivällä siis tavalla..

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Ihmisyhteisö ei tiedosta alkuperäänsä ja me olemme parasmahdollinen se todiste siintä elämästä muualla siis maailmankaikeudessa..

Täällä on jo vierailtu aikana jona hirmuliskot on olleet maanpinnalla..

Näytteet osttanut vei ne muualle kaikeuteen replikaattorit ja hyönteiset ja nisäkkäät aurinkomme oli toisella puolella galaksia..

Ja tähtitaivas oli erinlainen ja ne siis vaikutukset tänne on moninaisia..

Jokelan ja kauhavan jälkeen julisteita oli eripuolilla suomea vuodesta 1980 asti aina vuoteen 1999 asti sen jälkeen....


Toinen syy miksi poliisi tuli kotiini kauhavan ja jokelan jälkeen oli siinä olin entinen koulukiusattu julisteissa oli..

Sitä jotakin siis uhoa ja käsittämätöntä huumoria...

Niitä oli kouluissa eripuolilla suomea ja oli kuvitteellinen uhka joku se ja tämä uhkaa yhteiskunta rauhaamme..

Siintä syystä tämä kirjailija oli monen lapsen ja nuoren psykoosin nimi ja perustelu kielteiseen suhtautumiseen siis...
Minun aikana lapsi ja nuori oli nuorena aikuisena mielenterveystoimistossa lähinnä syistä joita hän ei tiedä tiedosta koska sitä ei kerrota..

Ja siis koki sen istunnon ulkopuolisena ei tiennyt aina edes syytä miksi...

Psykologi ja lääkäri ei kerro lue edes asikirjaa jossa on sinua koskevaa siis tietoa joka ei välttämättä edes pidä yhtä toden kanssa..

Olit lukenut lapsena luvatta asiakirjoja psykologin huomio herpaantui..

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Olis syvä ja siis selkeä siis kokemus siintä siinä ei tiedosteta sinua sinun näkökulmasta katsoen..

Ja niin ollen jopa siis psykologi tarklastelee omaakin elämäänsä ulkopuolisen näkökulmasta käsin..Menetelmiä olisi ollut monia soveltaa sitä käytäntöön..

Tämä mielenterveyden ongelma ahdisti psykologia joka oli keskiikäinen ja nainen koko sen edessä ahdistusta pelkoja miehiä kohtaan..

Mielenterveysongelma 1980 luvulla tyypillisin se mikä ahdistaa ja aiheuttaa ongelmia nuorelle aikuiselle miehelle ja ?


Nuori aikuinen todella siis vain törmäilee ja ohjautuu outoihin kuvioihin ja on todella siis naivi ja ei halitse sosiaalisia elämän taitoja..


Tyypillisin sosiaalinen käytöshäiriö joka johtuu rakauden nälkä joka horjuttaa elämääsi monin tavoin syin on se siinä...


Muut nuoret tekee parhaansa jotta ei onnistu siinäkään..

Tyypilistä ilkeilyä 1980 luvulla autoradipuhelin on kommunikoinin väline lankapuhelimen ohella ja ne jää eetteriin sitä ei kontrolloida..

Tämän vesittäminen oli muille aikuisille nuorille itsestään selvyys 1980 luvulla autoradipuhelimet mukana kuviossa....


Näitä psykologeja jotka ei tätä halua käsittää ja tiedostaa oli siis jo 5-6 henkilöä samoin lääkäreitä kirjaa leimaa asiakorjoja lain voimaiseksi..


Kotona se toi avustuksia talouteemme siintä syystä olin istunnoissa en ole tiedostanut 1980 luvun alussa...

Siis tiedostanut muuta syytä tähän miksi olen käynyt istunoissa...

En tiedosta sitä psyykkisinä syinä ja mielenterveydellisinä syinä joihin en koe mitään yhteyttä ja vertaisuutta..

Sosiaalisesta ja taloudellisesta syystä ei mielenterveydestä..

Et työllisty ja sinua ei oteta firmaan töihin olet erinlainen siinä mitassa ei ole halua eikä tahtoa yrittää sitä yksityis yrittäjän taholta käsin..

Sanaton perheen sisäinen sopimus minä kokoa avustuksia ja siis sen jo eläketurvan ohella talouteen..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Ja niitä pieniäkin siis resursseja on siirelty kasvaa korkoa ja niillä on siis todellista siis merkitystä taloudessa elämässä yrittäjänä....

Siis niin olen jopa maksanut veroja...
Aidosti siis ihmistä silloin tai nyt auttavat psykologit ja alan ihmiset ei siis ensin todella siinäkin syytä...

Siis sinua siintä sinä et noudata...

Siis niitä todella asetettuja sääntöjä ja siis normeja joita laadittu sinun hyväksi...

Ja jotta sopeutuisit yhteiskuntaamme...

Ensin tietää jo lapsena ja nuorena tämä kokemus ja kuin olisit suhteessa omaan siis elämääsi katsova arvioiva siis siis se ulkopuolinen henkilö..Sinua syytetään sinä todella siis itse aiheutat olet poikkeava siis erilainen sinua hyljeksitään ja syrjitään muutos vaatimus...

Ja siis myös sinun tulee olla normi ja normaali..

Etäsuhteet ja kirjeenvaihto ei ole koskaan takuu siintä että ei tule hyljeksityksi jää yksinäisyyteen joka on aina niin....


Etäsuhteet ja opiskelu ja työ on aina siis sosiaalisesti köyhää et kehity siis sosiaalisesti älyllisesti hamota käyttäytymistäsi jos sitä ei sinulle kerrota...

Näitä psykologeja oli 5-6 henkilöä samoin lääkäreitä..

Sosiaalisen lapsen tai nuoren siis sen olevan kehitystarpeen lääkitys ei sitä ongelmaa poista se on keppihevonen..

Sama toistuu tässä ajassa muoto ja yhteiskunallinen muutos ei sitä ole poistanut resurseja käytetään ongelman lääkitykseen..

Kemiallinen muokkaaminen on keskushermoston häiriintyminen..

Ja et voi kehityä ja kehittää ihmisuhteita....

Ja siis työkykysi on siintä syystä jopa muita heikompi ja moraali ja työn laatu kärsii siintä monin tavoin..

Avaruusohjelma suksikelkka laatikossa jota suksilla hiitäen viedään laukaisu paikalle 1978 -83 välillä alkoi siis tämä..


Työpanos siirtyy kokonaisuutena siis vapaa aikaan resurssit on otettava mistä niitä saa..

Kierrätystavaraa ja materiaalia ja todella vähän ostotavaraa...

Kaikki mitä teet käsilläsi ylläpitää työkykyäsi aivojen ja käsien motoriikka ja kuntouttavat työt on siinä mukana joka on ?


Aktiviteetit siirtyy toisaalle...

Ja jo se osaamisen ja siis sen mukaisesti mitä osaata ja sitä ei katsota taloudellisena resursina...

Joka siis ylläpitää työkykyäsi..

Historia 2000 luvulla alkoi nykyinen aika ja tila jona arvot alkoivat muuttua ei kapallisiksi joka on sinänsä hyvä asiantila..


Jo psykologit siis jo manipuloi sinun tulee olla taloudellisesti tuottava ja hyödyllinen..

Sen jälkeen pinnalliset ja irtosuhteita suosivat ihmiset ei ole henkisen ja vapaan tahdon lähettiläitä ei ole ihmiskunan siis niitä opettajia..

Ottaa rahaa auttamisesta ja on ehkä omalla itsekkäällä asialla...

Oman siis etunsa ja sen asemansa vahvistava henkilö..

Niitä on henkisen tienkulkijoiden joukossa monia jotka on ulkoisesti sitä mutta he hakee itselleen jotakin...

Ja siis he on sen siis muilta pois ottavia inhimillisiä raadollisia tekijöitä...

Jos olisi ollut aitosti sitä mitä on ei pärjäisi sosiaalisessa yhteisössä..

Yksi jos toinen oppii henkisen tienkulkijoilta keinoja toteuttaa sitä mikä ei ole sitä mitä he esittää sen olevan meille muille..

Yksi sanoi hävittävän ajallisen samalla ikuisen muistonikin kosmisesta ja ikuisesta tietoisuudesta...

Elikä se henkinen tietoinen siis julmuus saa henkisiä tietoisia siis muotoja..

Näitä kohtaa joka paikassa vähemmän on mitään positiivisuutta tai sitä negatiivisuutta...

Ja juuri se epäaitoa etunsa tahtonsa siis sitä markkinointia se on..

Todellista muutosta ei ole tässä ajassa eikä tilassa vielä edes olemassa
ja kun se tapahtuu me elämme toisenlaisessa ajassa ja maailmassa..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Ensivuonna sitä on nykyistä vähemmän talous putoaa eriarvoistuu vielä nykyistä enemmän..

Jotta kaikki todella muuttuisi pitää olla tahtoa ja tietoisuus miten se on mahdolista olla...

Siis sitä olevaa tulevaa todelisuutta tässä siis ajallisessa tilassa..

En ota vastaan mitään irtosuhteita ne ei rikasta sosiaalista elämääni sitä ehdolistava ei ole vakavasti otettava henkilö..

Ei ole sosiaalinen resurssi ja siis se jatkumo joka siis rikastaa sosiaalista elämääni...

Irtosuhde hetkellisyys on todennäköisimmin vain siis se haitta tekijä elämässäni..
Ihmisen evoluutio on ihmislajeja on ollut olemassa jo ennen maapalloa maailmakaikeudessa..

Ja tieteelle näkyvässä olevassa kaikeudessa on monia elämänmuotoja..

En kiistä hengisyyttä sielullisuutta ja niitä monia siis arvovalintoja mutta
on syy ja seuraus...

Ja siis riippumatta tästä ajalisesta elämästäni..

Ihmisen evoluutio menneisyys ja tulevaisuus on siinä kuvassa ihmislajeja on monia ennen maapalloa olevia maailmoja..


Ennen meitä on ollut monia elämänmuotoja joilla sama alkuperä..

Kehityksemme noudattaa tiettyjä lainmukaisuuksia nyt ei ole olemassa sitä riittävää tiedostusmista siintä mitä kaikkea tämä sisältää..

Tietoisuuden evoluutio on aina niin näkyvä muutos olevaan ei näkyvät muutokset olevaan ja tulevaan olevaan.....


Me ehkä siinä tapauksessa jos elinolot muuttuu me siis jopa muutumme alkuperämme kaltaiseksi elämänmuodoksi..

Ensin me tutustumme aurikokuntamme planeettojen kautta elämäämme tällä planeetalla jolla me nyt elämme..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Vähitellen sikäli mikäli elän vanhaksi..

Mikäli olisit aikmatkustaja tietäisit tiedostaisit kehitykselliset ehdot syyt ja seuraukset pilkkaamatta toisia sillä perusteella hörhöiksi he on..

Tiedostuneet asioista joista kaikilla ei tietoista käsitystä asiaan..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Ja jos ei ole lapsia tai lastenlapsia alan siis irtaantua tietoisessa mielessä tästä planeetasta ja elämästä täällä..

Sitoutuminen tähän maahan kansaan edolistunut siinä..

Jos sitä ei ole alkaa muuttaa tietoisuuttani niin...

Ja siis ettei ole sitä siis samaa merkitystä elämälläni ja täällä sitä ei enään siis tarvita..

Joku jolla on kielteinen näkemys tästä mitä minä olen..

Sanoi hävittävänsä jopa ajallisen muistoni täällä ja samalla unohti silti jo siinä hävittävän oman ajallisen muistonsa täältä..

En ole ajallinen mutta silti tämä kehoni on rajallinen kokonaisuus silti on tässä elämässä täällä.

Merkityksiä saisi pohtia loputtoman ajan verran on aika ja tila jossa on..

Tämä hetkessä elämisen korostamisen aika ja oletus siintä muutoksesta joka toisi korkeampaa henkisyyttä ja seesteisyyttä ja tasapainoa..

Nyt on turha yrittää esitää irtosuhteita ja sitä ei ole valmis sitoutumaan mihinkään joka riskastaa sosiaalista elämää..

Äärimäisiä siis vastakohtia..

Ja joilla ei ole jatkuvuutta ei tulevaisuutta ei siis nyt mitään menneisyyttä tai mitään siis syklidistä jatkuvuutta..
Valitettava todellisuus jo minun aikana sitä psykologin ja psykiatrin pitää osata ohjata..

Työkykyä kehittävät motivoivat ja käsiä ja aivoja ne siis menetelmät on jo olemassa..

Ne on tunettu jo siis ikiaikoja kannustava ohjaava ajattelu puuttuu..

Kaikki mitä teet käsilläsi ylläpitää työkykyäsi aivojen ja käsien motoriikka ja kuntouttavat työt on siinä mukana joka on ?


Ja tiedostaa tämä ihmisen perustava siis elämän oleva ja tuleva siis se perustodellisuus...

Historia 2000 luvulla alkoi nykyinen aika ja tila jona arvot alkoivat muuttua ei kapallisiksi joka on sinänsä hyvä asiantila..


Aika yhteiskunan sisäinen tila 1980 luvulla siis kuntouttavat kouluttavat
ja siis aivojen käsien motoriikka kehittyy tai palautuu..

Avaruusohjelma suksikelkka laatikossa jota suksilla hiitäen viedään laukaisu paikalle 1978 -83 välillä alkoi siis tämä..


Systeemistä puuttuu toimintakykyä kehittävä toiminnallinen terapia sitä on olisi pitänyt jatkaa josskin firmassa toituvana rutiinina..

Sen tämän nuoren ja nuoren aikuisen kehitystarve !

tiedostaa sen oman itsensä heikoudet ja itsensään ne omat voimavarat ja resurssit kehittyä ihmisenä..

Aikuisena siihen täyteen kokemukselliseen ymmärrykseen..Hyvin moni lapsi ja nuori todella myös tarvitsee itsestään siintä jo omasta itsestään tiedostumisen ulkopuolisen näkökulmasta käsin..

Peruste pätee vielä nyt psykologin on oltava monitaitoinen moniosaaja ja siis jopa alallaan lahjakas..

Lapinläänissä ja oulunläänissä ei ole pysyvää sitouttavaa pestiä..

Aivovuotoa on ollut jo 1960 luvulta alkaen lahjakkaat lähtee töihin joko eteläsuomeen tai jopa ulkomaille..

Vain ne keskinkertaisuudet ja ne jotka ei ole erityisen moniosaajia jotka sitä osaa näytellä ja esittää sitä pätevyytä..

Siis jäävät saavat erityistehtäviä..
Etäsuhteet ja kirjeenvaihto ei takaa ettei tule hyljeksityksi tai jää aina siis yksin elämänsä ja asioitensa kanssa..

Etä opiskelu ja työ on vuosikymmeniä aiemmin se kirjeopisto yksinäistä ei ole aina edes siis sosiaalisesti ihmisuhteita rakentava kokemus..

Tietoverkon tai sen sosiaalisen median kautta ei yhtään siis sen enempää ole sitä merkitystä...

Ja se siis rakentaisi elämää rikastuttavia sosiaalisia verkostoja joilla on merkitystä elämäämme..

Todella siis monet ei pidä yhteyttä lähimäisiinsä edes sen kautta..

Satunaisia yhdeilan suhteita tarjoavia henkilöitä on mutta ne on harhaan johtavia lähtökohtia yksinäiselle nämä ei sitoudu ihmisuhteisiin..

Sinun on oltava ulkonäöltäsi vaadittu ja tehokas suorittaja..

Haitalisia ja turvatomia ehtoja ja näihin ei ole uskomista eikä mitään sitä luottamista luottamusta..

Ja he on aina se riski ja uhka ehkä myös se siis haitta siinä sinun olevassa hyvin pitkässä juoksussa elämääsi...

Siintä ei yksinkertaisesti vain tule mitään kestävää hyvää elämäämme ja otat turhia oletuksia siintä..

Ja siis tämä olisi hyvä idea elämäs kanalta katsoen...

Monipuolinen kokemus siintä miksi jokin ei ole mahdolista olla niin ja on niin siihen ei voisi vain uskoa...

Ja siis sinun se positiivisuus ei siinä auta..

Et vain voi löytää sitä kautta yhtään mitään elämääsi merkityksellistä..

Ja on ne kolektiivisosiaaliset syyt ja todella monet siis ne lain alaisuudet joita et ohita siinä pahin erehdys luulla muuta...

Sinun ikäsi sosiaalinen asemasi ja koulutustasosi jo se siis ulkonäkösi on rajoite ja et ole sitä mitä toinen ehdolistaa sinulta..

Etäsuhteet ja kirjeenvaihto ei ole koskaan takuu siintä että ei tule hyljeksityksi jää yksinäisyyteen joka on aina niin....


Löysin toisin jätesäilöstä kunnan viraston kupeelta 900 käyttämätöntä siis kirjekuorta joissa oli postimaksukin maksettu..

Virkailija oli ne sinne vienyt..

Lähetin eripuolille maailmaa 900 kirjelmää afrikkaan asti niissä oli mukana hammasharja osassa ja kielikäännös valokopiona ilmaisia mainostarroja..

Etätyö ja etäopiskelu ei mitään uutta postin kautta sitä voinut olla jo vuosiakymeniä aiemmin kirjeopistossa siis...


Kunnan virastossa oli satoja mainostarroja...

Omia itsetehtyjä tarroja..

Aina kun paikallislehti kertoi kunakin aikana kunan taloudessa on tehty säästöpäätös jätesäilöstä löytyi satoja kirjekuoria..

Käyttämättömia kirjekuoria isosja kirjekuoria osassa oli maksettu jopa aina postimaksut ja lähetin omia ajatuksiani siis ympäri suomea..

Isoin kirjekuori ja siis joissa lähetetään virastossa siis viralisia kirjallisia tiedonantoja..
Etätätöitä etäopsikelua..

Ja siis se väline ja sama harhakuva postittamalla tuhansia siis kirjeitä ja harjoittamalla etäsuhteita sosiaalinen elämäsi riskastuu voit hyvin..

Harhakuvaa ja sosiaalisesta mediasta!

tarjotaan nyt siinä monille ihmisille ratkaisuna ongelmiin ja joihin ei ole kaikille suotu mahdollisuutta löytää ongelmasta ulostuloa..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


On aina silti riski yrittää toimimatomilla ei olevilla siis niin sanotuilla siis etäsuhteilla...

Kirjeillä ja kirjoittamalla siis sillä kirjeenvaihdolla jopa siis yrittää korjata ohittaa asenteita hallinto ja sosiaalitoimi aiheutti..Siis ratkaista angelmiaan..

Ja terveydellinen riski ja jo siis se turvalisuus riski ja ensinäkin etäsuhde on yhdenillan suhdetta huonompi yritys...

Ja tuo lisää ongelmia elämääni.....

Väline kommunikoida ja siis välittää sitä innormaatiota ei ole sosiaalista asemaasi ja mahdolisuuttasi lisäävä tekijä..Ja siis vailla ihmisten siis sitoutumista mihinkään..

Väline on kommunikoinnin väline teknologia on väline jonka käyttöä on aina seurannut..

Luulo ja mielikuva siis se oletus ja mielikuva ja kaikki ne ihmiset voisi sillä korvata kohentaa..

siistä siis sosiaalista asemaansa taloudelista asemaansa..

Yhtä hyvin olisi voitu jakaa jo siis kehotuksia lähteä ruotsiin töihin viedä ongelmansa siis sinne mennä sinne elämään sosiaalituella..

Tämä olisi ollut vielä mahdolista olla niin 1980-89 välillä..Toteutumaton tyhjä mitään sisältöä tuottamaton sosiaalisesta elämästäsi ei tapahdu rikastumista muutosta mihinkään...

Sitä siis aiempaakin siis parempaan elämään ja ihmisuhteisiin sitoutunutta...

Jota sieltä ei ole eikä tule olemaan ei ole tule olemaan sitä on turha luulla olettaa totena..

Etäopiskelua ja etätyötä väline ja etäyhteys ihmisiin ajan itseluotu harha sosiaalisesta mediasta jota ei ole olemassa...


Ne jotka on nyt 20-30 vuotiaita kohtaa tämän karun toidellisuuden joka on monille sitä he ei koe aidosti rikasta sosiaalista elämää koskaan..

On tiepäässä olevan elämän tie joka ei mihinkään johda...

Ja siis siintä ei tule kuin pitkä terveydellinen ja sosiaalinen ulostulo niine riskeineen huolineen ongelmineen..

Etäopiskelua ja etätöitä sosiaalinen media ei ole sosialinen media aikamme ja yhteiskuntamme luoma käsitys ja siis..


Perustelu miksi en usko enkä siis oleta mitään vaikka mitään en silti nyt sulje pois elämästäni ennakolta...

Ja silti kukaan ei tule elämääni..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Sama olisi yksinäisyys nyt kuin mitä se olisi ollut 1980 luvulla ellei olisi kuppania ei ole sitä joka täyttäisi sen paikan edes olemassa..

Ei ole uskottavaa suhtautumistapaa ja se erilaisuus on aina sitä mitä se on sitä ei voida sen kummemmin..

Ei siis siintä noin vain voi siis ohittaa..
Etäopiskelua ironiaa minun sukupolven aikana jo mitä se tarkoittaa toisille ei mitään..

Väline on aina etäisyys yksinäisyys ihmisuhteissa sosiaalisessa verkostossa..

Isovanhemmat 1980 luvun alussa poistuivat ajasta ja siinä todella siis jo alkoi sosiaalinen syrjäytymisen syy ja seuraus jo näkyä monin tavoin..

Väline joka ylläpitää Lapsen ja Nuoren aivojen käsien taitoja on susiteltavaa kaikille joilla on halu oppia ja kehittyä ?


Ja sitä samaa yksinäisyyttä näköalattomuutta se tarkoittanut ei muuta..

Jokainen sukupolvi minun jälkeen aina siis jopa sidonnainen hallinolliseen resurssiin joka ei ole kaikille sama asian tila..Ikäiseni ei ole koskaan edes siis muodostaneet mitään sitä siis pysyyvää sosiaalista verkostoa..

Sosialinen media ei ole sosiaalinen elämä..

Jos joku sitä kautta ottaa yhteyttä tähän ei voi vain luottaa joko hakee yhdenillan suhteita ja on elämälleni monin tavoin haitallisempi..

Kuin se olen yksinäinen kukaan ei ole aiheuttanut minulle jotakin haittaa ja riesaa sitä kautta..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Elämäni palautetaan samaan lähtökohtaan mikään ei vain voi olla siinä niin paljon toisin kuin se oli jo 1980 luvulla..

Ei ole mahdolista kaikille siintä pitää huolen jo talousjärjestelmä...
Olettaa lapsi ja nuori käyttäytyy siis normin ja säännön mukaisesti ilman siihen ohjausta...

Snelmankodissa on jopa käytänössä rangaistu siintä on erehtynyt ja siis joutunut kokemaan kaltoinkohtelua kiusaamista..

Hoito toimenpide on rangaistus.

Ja juri siis siintä ei lopeta sitä yhteisön häirintää ja tuo esille mielipiteitä ajatuksia ja sitä todella monimutakaista..

Ja siis muista poikeavaa siis maailmankatsomusta..

Ja siis jota ei hyväksytä..

Laitoksessa muut erityisesti siintä syystä kiusaa minua syy ja perustelu on kokea joukkolla koskettelua..

Ja sitä siedätystä ja siis pakokoskettelun kautta henkilö kunta ohimenen koskettaa siedättää kosketuksiin..

Unohtunut tämä tähän sisältyy se sinun piirustukset revitään ja välineet siis on tuhottu..

Laitoksen luokassa huseeraa itsensä esille nostava opettaja..

Joka ei tästä välitä koska hän on sitä mieltä minun ei tarvitse sitä piirtää muiden sitä ei siis tule tiedostaa...

Ja hän luultavasti on uskovainen..

Siinä on jo monia oppimiskykyä sen kehitystä häiritseviä tekijöitä joissa on kyse kehityshäiriöitä aiheuttavista....

Siis monista toimista siinä siis laitoksessa..

Opettaja hyväksyy lennokin rakentamisen...

Siis ja mutta ei sitä esille tulevaa siis ajattelua maailmankuvallista pohdiskelua lapsen kautta..

Toisin ajattelua joka ei ole hyväksyttävää..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Rangaistaa väärillä perusteilla ja syillä..

Ja oppii jos hän kohtaa vaikeuksia rangaistuksia kun ei tiedä osaa toimia oikein niissä tilanteissa...

Myönteistä siis sen lapsen ja nuoren omasta vapaasta siis tahdosta jopa lähtökohdista...

Pitkässä elämän kohtalossa ja juoksussa itsearvioitua ja siihen saa tietoista tukea ja ohjausta..

Siintä syntyvää siis syvälle käyvää siis sitä tiedostamista sen kautta oppii hamottamaa yhteiskuntaa ja sen toimintatapoja..

Ja juuri niissä monissa siis peruskysymyksissä..

Psykologi toimii useinmiten siis teknoraatin ja siis pyrökraatin tavoin ja istuu toimistossa..

Ja kirjoittaa asikirjoja ja toimittaa toisille tahoille ...

Siis psykiatrille ja siis neuropsykiatrille joka käy ne siis nopeasti lävitse viralistaa lailistaa sitä tutkintaa..

Lapsen ja nuoren on tiedostettava oman käyttäytymisen tarkastelu jopa sen ulkopuolisena henkilönä..

Videokamera ja nauhuri tuli sitä ei osata siinä hyödyntää..Pärjääminen ihmisuhteissa on ystäviä ja kavereita lapsen ja nuoren siis perutarve kehityksellisesti tärkeä asiantila niitä on..

Tavallinen lapsi ja nuori todella jo siinä syystä siis käsittelee innormaatiota siintä miten hän käytäytyy ja toimii..

Ihminen on jo sosiaalinen..

Ja siis todella tarvitsee sosiaalisen siis sen tukiverkoston ystäviä joihin on luottamus vuorovaikutus olemassa..Ikäiseni on osattava myös siis kommunikoida olla aidosti rehellinen joka ei aina toteudu..

Aikuisen on oltava lapselle rehellinen..

Osasin kuunella oven takana kun minusta on puhuttu toista tietoa jota ei minulle kerrota..

Lapsena salakuunella aikuisia tiesin asioita joita muut lapset ei tiedä sillä he ei kuuntele he vain on ja leikkii...

Siis elää siis vain sen lapsen tasolla minä ja en täysin niin sillä tasolla ole elänyt vailla kykyä tiedostaa aikuista ja..

Ja siis tämän ajattelua toiminta tapoja siis puhua sitä toista totta lapsen ja nuoren olessa poissa sitä kulemasta..

Siintä syystä psykologi sai minut kiinni jo lapsena olin lukemassa tämän asiakirjoja tämän huomio herpaantui hetkeksi minusta..

Minua koskeva tieto oli minulta itseltänikin siis salattua tietoa..

Isälleni ja Äidilleni ei kerrota sinä on tiedonkulun sulku laitoksesta josta on suunitelma laukkauttaa sen toiminta..

Olen paikalla psykolgi syyllistyy tietoa ei rehellisesti kerrota..

Tiedonkulku katkeaa...

Ja siis sitä ei voida kertoa edes kotiini edes sitä tietoa kyseleville ja siinä jätetään sitä siis kertomatta mitä siinä laitoksessa on tapahtunut..

Ei ole voitu täysin minulta itseltäni salata lapsena lapsen siis jo suojelun nimessä nimissä..

Ja joka on en tiedosta sitä syytä ja seurausta ei minulle kerrota..

Ja siis minä olen itsestäni siis täysin tietämätön..

Näin ei ole on lapsia ja nuoria jotka ei vain voi niin olla ja elää he ei ole tiedostaneet näitä peruskysymyksiä jo lapsena..

Nuorena aikuisenakaan kykene tiedostamaan kaikkia syita ja seurauksia sille miksi minä en tätä asiaa siis käsitä tai hahmota..

Psykologi ojentaa syyttää siintä minua itseäni..

On minun itseni sen syytä ikäiseni ei minua joukkoonsa huoli en noudata yhteiskunan normeja ja sääntöjä...

Ja siis aiheutan sen itse omalla käytökselläni..

Omassa sukupolvessani on vielä nyt näitä siis joilla on todella siis tämä perus asenne...

Ja he on ammatillisesti päteviä ja korkeasti koulutettuja..

Vaikka laitos on jo historiaa siellä olleet ei muista tai he ei voi ymmärtää koskapa ovat unohtaneet kaiken kokemansa..

Kehitysvammaisella on se ongelma hän ei vain siis ei löydä sitä siis olevaa kielellistä käsitettä kokemalle siis asialle siellä..

Vammaiselle ei ole vaivauduttu sitä jäsentelemään tietämättömyytensä on ollut oivallisena siis osana sitä siis systeemin kontrollia...

Siis jopa vain helpotanut asioiden hoitamista monin tavoin..

Olin 10-11 vuotta tämä oli jo 12-15 vuotta olin porukan hierrakkiassa ja kiusaamisessa altavastaaja..

Ja siis pakko olla tunteeton muita kohtaan kykenee tuottamaanKoulutettu kehitysvamma ja mielenterveyspuolelle..

Motivoituneet toimimaan systeemin rattaina olematta toimimaan kyseen alaistamatta käskyjä alati muttuvia toiminta ohjeita..

Kansalaisjärjestöissä mukana tuovat ne siis asenteensa sinne..

Trauma on pahimmillaan..

Juuri sitä ja joissakin tapauksissa sitä tällä siis no henkilöllä kaksi tai siis jopa neljä persoonaa..

Vaikuttaa pitkälle ollaan elämän loppupuolella jopa..

Hoitojärjestelmä on aiheuttanut kieroutunutta sosiaalista käyttäytymistä on salattu pois pimitetty ja sillä hyvä..

Harvoin henkilö ehkä jotenkin pystyy eheyttämään itseään..

Jos ei hajoa hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu mielivalta ja kiusaaminen on elinikäinen..

Ja aina läsnä henkilön elämässä..

Pahinta väkivaltaa on ehdolistaa muutosta elämään ei käyttäydy tai sitä enään ehdolista ja tuo esille oireina..

Ja ne siis häiritsee normaalina koettua elämääsi monin tavoin..

Todennäköisimmin ei aloita mitää uutta elämää..

Ja siis johon tämä ei vaikuta ja aiheuta oireita sen siis ehdolistaminen jo on tälle kiusallista ahdistavaa..

Voinut syyllistyä siintä syystä jopa moniin siis rikoksiin ne oireilee traumoina..