IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Laitoksissa joita on ylläpidetty 1900 luvulla !

Oli todella myös sitä ne motivoi ja siis jopa ehdolistaa sitä negatiivista kehityskulkua lapsen ja nuoren elämässä..

Sama on ongelma on nykyisessä ajassa ja tilassa..


Ehdolistunut jopa hivenen toisella sitä siis sitä nyt selittävällä syyllä ja tavalla aikaan ja yhteiskuntaamme..

Maailmassa on muutoksia..

Ei selity mielenterveysongelmilla muutokset itsessään vaikuttaa mielen tilaan jossa me nyt elämme..Sitä ei kirjata lapsen tainuoren sanomana asiakirjoihin..

Varsinkin ne siis miespuoliset sen kohtalon käyneet saa kuulla olevansa rikollisia ja sosiaalielättejä tai vajaaälyisiä..

On se kehityshäiriö häiriintynyt elämä siinä negatiivisessa mielessä..

Oletetaan nainen on aina uhri tai altavastaaja..Jos kohtasin 1980-89 välillä vaikka lukion käyneen nuoren naisen olipa tämä ikäiseni tai ei olin siis...

Peruuttamattomasti siis kehityksellisesti jäänyt 15-19 vuotiaan tasolle..

Ikäiseni hyljeksivät vieroksuvat minua ihmisenä..Olin lukiossa opiskelevalle 18 -23 vuotiaalle yliopistolla häiriö häirikkö
ja he todella hyljeksi vieroksuin minua ihmisenä..

Ikäisteni kohtelu on samaa vieroksuntaa ja hyljeksintää..

Myös ne elämäni aikana kohtaamat mielenterveys ja kehitysvammapuolen koulutetut ammatti ihmiset..

Saman kaltainen suhtautumistapa päällepäin näkyvä erilaisuus on siinä epänormin ja ei normaalin omaisesti toimiva henkilö..

Oireilu johtaa nämä lokeroi ja jakaa nämä ei oireileviin normaaliin norminmukaisesti toimiviin ihmisiin..

Uhkaillaan ei saa tulla sosiaaliseen tilaan jossa on muita ihmisiä oireet täytyy olla oireeton jos on oireita...

Se häiritsee ja todella pilaa ilmapiirin..

Erilaisuus on vielä se sisäinen jako niihin..

Ja siis jotka on todella ulkoisesti nähtävästi siis norminmukaisia normaaleja johon päästään lääkityksin..

Trauma ja sen kohtelun aiheuttmat vammat psyykkiset kuin fyysiset on jo krooninen ja toistuva ongelma...Ja se lääkitys ei enään tehoa alkaa sisäinen eristäminen yhteiskunasta ja sosiaalisesta elämästä uudelleen..

Ei ole aitoa tahtoa eikä halua olla heikomman osapuolen tukena koska on vain ollut aina niin..

Pitäisi olla myötätuntoinen..

Ja siis joka ei ehdolistu edes koulutuksen kautta jos sitä ei ole pitäsi ja vaihtaa ammattia..
Tämän kaltaista oli lapsena minun jo se siis selkeä piirtäminen siis jopa lapsena 1970 luvulta siis aina vuoteen 1982 asti...

Jo on piirtäminen sisältänyt tämän näkemysmaailman..

Psykologin ja Lääkärin..

Jotka on siis aivan ensimäisinä sen kohdanneet tämän he toimivat niin kuin on hyvin monen lapsen ja nuoren kohdalla jo toimittu..

Joko johtuu kehitysvammaisuudesta tai mielisairaudesta on muita liikaa fiksumpi ja kykenevämpi..

Jopa elämään ja kokemaan..

Ja siis näkemään aikuisenkin siis elämän ajattelun..

Ja sen siis aikuisen tietoisuuden läpi taustalla oleviin tarkoitusperiin asti menemään..

Yleensä sama kohtelu sai muut lapset ja nuoret vieroksumaan..

Ja todella hyljeksimään erilaisuutena koettua lasta tai nuorta psykologin ja lääkärin teot on auktoriteetti..

Ja siis joka motivoi lapsia ja nuoria..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !Kun elämäni aikani on ohitse on kohtaloni olla tähtikaaren tuolla puolella on toinen..

Aurinko ja maailmat ja ne kuut ja tähdet loistaa kutsuen sinne siis kotiin palaamaan..

Synnyn sinne on minulla teevadin suuret ja kirkkaat silmät..

Taustalla voi olla josskin muotoa tuo syvälle käyvä tietoisuus siintä kuka minä todella olin tai olen..

Ja todella suuret ja jotka aukaisen kun synnyn uudelleen kotiin...

Piirustuksia oli paljon joissa aihepiiri oli tuon kaltainen psykologin toimessa 1970 luvulla diaknoosin määritelmiä !


Ja siis en tänne voinut koskaan kuulua olla kuin olisin todella siis nytkin kotonani..

Tämän herätti kohtelu...

Ja se ja tyly koulussa kohtelu ja ikäisteni siis kiusaaminen hyljeksintä vieroksunta...

Ne jotka sutautui todella neutraalisti ei olleet kavereita ei ystäviä he
vain antoivat minun olla yksin..

Yksi lapsuuden kaveri lähti elämästäni..

Siintä niin sanotusta erilaisuudestani se siis joukkopaine..

Hän todella kokenut sen niin se elämäni leimaa hänen koko elämänsä ja tulevan kohtalonsa..

Psykologinen tutkinta tehtiin piirrustusten avulla 1970 luvulla lapsen luovuus saattoi tuohon johtaa siintä tuli se......


Suomi sai suhteellisen helpollla asemansa jonka se uhrasi puhtaalle siis materialismille se siis ainutkertaisuus on ja jo oli menetetty..

Kohtelemme omia lapsiamme kuin olemme nyt jo kohdelleen koko sen siis 1900 luvun ajan heitä jos he on..

Siis ajautuneet heikompiosaisiin olemme toimineet syöksemällä heidät ihmisarvon ja ihmis oikeuden sille siis pimeälle puolelle..
Opin 6-7 ikävuoden sisällä lukemaan ja 7-8 ikävuoden jälkeen aina 1979 ja 1983 piirsin kehityslinja oli tätä..

Lapsen piirtämänä 1970 luvulla psykologisen tutkinan välineenä lapsen oma luovuus tehtiin psyykkinen sairaus ?


Super maapalloa kiertää maapallon kokoinen planeetta kiertää aurinkoa elämälle otollisella etäisyydellä..

Asumiskelpoinen asumaton aurinkokunta 1973-79 piirsin näin psykologin toimessa tutkinta materiaalia tehdä diaknoosi !


Asuttamisohjelmia asteroidi asemia ja keinomaailmoja joissa maapallon kasveja ja eläimiä avaruus arkissa..

Asteroidi arkki ja asema aurinkokuntaa asuttavat siirtokunnat maapallon kaltaistus ohjelmia asumaton aurikokunta...


Asteroidi arkkeja ja painovoima moottoreita ohjaa asteroideja halutuille radoille aurinkokunissa..

Tätä ei ole huomioitu teknisesti toimivia välineitä johtimia pattereita myöten niitä oli noin 10-19 kappaletta tehty.......


Miten suomi on kohdellut lapsia ja nuoria joilla on erityisen vahvoja siis näkemyksiä sisäistyneitä luvia näkökulmia elämäämme..

Muut syyt on se jo lapsena todella häiritsee sosiaalisesti kouluyhteisöä viljelemällä ajatuksiaa siintä syystä kiusataan...


Pelkoja ja ratkaisuja niihin pelkoihin joita on käytetty pelon kontrollina sillä siintä siinä oli kysymys..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.Ja siis 1900 luvulla vielä 1962 syntyneet sai kokea sitä mikäli he ei ole normin mukaisesti käyttäytyviä..

Siis niitä normaaleja siis lapsia ja nuoria aikuisia..

Kohtelu saattoi olla monissa tapauksissa kierouttavaa ohjaa lapsia ja
siis aikuisia nuoria..

Todella vääristyneeseen syvälle menevään kieroutuneeseen keihityskulkuun..
Elon Muskia edeltäviä ennakoivia siis niitä määritelmiä tulevasta on monia sinikantisissa vihkoissani..

Kehityskulku jatkuu nyt otetaan käyttöön siviilipuolella jo siis sen olevan teknologian kaikki ne...

Tieteellisteknologiset hyvin monet siis sovellukset ja ne siis menetelmät kaikisssa niissä käytännössä toimivissa merkityssuhteissa..

Tuosta 2020 luvulla toteutuneesta historialisesta kehityskulusta 1980 luvulla kirjannut sitä ennakoivia määritelmiä !


On mahdolista kehityskulku jatkuu mars lentoon asti..

Yhdysvallat yksityistää osan avaruusohjelmaansa jakaa sen yksityisen siis sijoittajien ja liiketauloudellisen toiminan kanssa..

Silti pitää ohjakset omassa käsissään monin tavoin vielä 2020 luvulla..

Etäsuhteita ei ole koska postilaitos ei sitä itsessään mahdolista todeksi näin on myös nyt tänä aikana se ei ole niin....


Siltäosin ensin sille siviilipuolelle siirretään 10 -50 vuotta aikaansa edellä olevaa teknologiaa..

Alkaen historialisesta kehityskulusta 1900 luvulla..

Historiallinen lähtökohta on jo 1890 luvulla alkaen nikolai teslan tieteellis teknologisista kokeista alkaen..Kokeita on tehty kokonainen vuosisata..
Mahdollinen tulevaisuus on siis tämäkin..

Ajatus toisilla planeetoilla on fossiileja syntyi jo 1979-83 ensikertaa olen ajatuksenai..

Minä olen sen kirjannut sinikantisiin vihkoihini..Planeetoilta löytyy fossiileja..

Ja on mahdolista riippumatta siintä sisältyykö ne millään tavalla sillä siis planeetalla kehittyneeseen elämään..

Ajattelin sen jo näin lapsena ja nuorena aikuisena fossiileja voidaan vielä löytää maapaloltakin voitu jo löytää..

Asian julkinen tieteellinen käsittely on mahdotonta 1900 luvun ajana sitä ei ole voitu hyväksyä totena..

Sama kyseen alaistaminen 1900 luvulla reaktio tähän !

Tiede ei ole vapaa ajan yhteiskunan valtion poliitisesta kontrollista joka on johtanut kaksi vuotta jatkuneeseen käsittämätömään..

Umpikujaan koska tiede ja tutkimus ja tiede ei ole vapaa sen kontrollin ja valtioiden hallintojen tahdon suhteen..Tämä kuvake tarkoittaa sitä aurinkokunassa on vierailtu myös miljoonien vuosien aikana..

Myös ennen meitä vierailtu aina alkumeren ajoista alkaen kaikista syistä ei ole mitään...

Ei välttämättä edes jäänyt ihmisen nähtäväksi löydettäväksi...On todellisuutta josta ei ole voitu puhua 1900 luvulla julkisesti tiede siis tutkimus kontrolloitua sen suhteen mihin tuloksiin se voi johtaa nyt..

Nyt siintä syystä !

Neuvostovaltio siis lakkasi olemasta syntyi autotäärinen ja uuslideraali venäjä kaikkine kriiseineen ongelmineen..

Kiina yrittää samaa kontrollia toisilla ehdoilla..

Ehdot ja kontrolli ei liity enään niin siis vahvasti tieteen ja tutkimuksen tuloksiin..

Yhdysvallat on heikompi sen taloudellinen sotilaallinen asema heikompi kuin koskaan aiemmin 1900 luvulla oli vahva tekijä..

Yhdysvaltojen on todella nyt siis taloudentilan edellä niistä syistä pakko siirtää siviilipuolelle sotilateknologiaa...

Joka 10 -50 vuotta aikaansa edellä..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Ei ihmissukupolvia edellä olevaa teknologiaa ole voitu siirtää siviilipuolen tiedelaitoksiin..
Mitä tulee ilmi siintä ei voi olla selkeää ennakko käsitystä koska kaikki on pienen joukon ihmisinä antamia lausuntoja..

Tai on siinä eläkkeelle siirtyessä ja tilanteen ohella annettu julki asioita joita ei ole siisvoinut niin tuoda esille...

Ja ellei ole tekemisissä asian kanssa palvellessa armeijaa tai jotakin siis salattua siis tieteellistä ja teknologista hanketta..

Nyt on niin mikäli on totta on siis olemassa siis se eräänlainen ikivanha galaktinen siviilisaattioiden ja elämänmuotojen välinen sopimus..

Galaktiseksi Valoliittoksi kutsuttu sopimus..

Meidän ne olevatkin siis ydinaseet tuhotaan neutraloidaan..

Ja jo siintä saa kyllä sen käsityksen ellei se ole niin todella olemme siis tuhon omia tällä planeetalla..

Realisoidaan tätä 49000 vuotta aiemmin saapuneet ?

Missä määrin ne nämä on manipuloineet meitä ja sitä me emme voi nyt siis edes kokonaiskuvassamme nyt vielä tietää..

Ne elää ja syntyy kuolee kuten me ihmiset..

Yleensä ne on telepaattisia jossakin määrin me voimme pitää ne jos ei ole aikomusta olla ihmisiä kohtaan...

Siis sillä tavalla minkä me hyväksymme..

Ne on määrätyissä tukikohdissaan kuussa ei kaikialla ei ole jatkuvaa siis liikennettä koska se näkyisi...

Jo oman planneettamme lähiavaruudessa jopa vuosisatoja..

Tämäkin on osin vain sitä oletusta.. Ja jos se on josskin mitassa näin tapahtunut se tulee jo tällä vuosikymmenellä ilmi..

Kiina käy kauppaa Venäjän kanssa autotäärinen hallinto alkaa hajota ja koska kehitystä ei voida estää...

Siis nyt enään edes kiristämällä otetta ihmisiin..

Kiina saattaa ottaa etumatkaa ostihan se..

Avaruussukkulan joka on jo moderni ja riittää kun mallintaa takaisin ja sisällyttää ohjelmaan uutta materiaali teknologiaa..

Ja muuta teknologista ja siihen siis soveltuvaa kehitystyötäJa olen jo 1980 luvulla tiedostanut sen tiede ja tutkimus itsessään johtaa siihen avaruusohjelmassa tapahtuu itsessään se kehityskulku..

Tieteen käytössä on nyt menetelmiä välineitä joilla voidaan laajentaa sitä tietämystä siis näkemystä...

Jopa väliamerikan mesoamerikan argeologisista kohteista..

Samalla on mahdolista tutkia merien syvänteitä uusilla menetelmillä joita on jo monia menetelmiä siis käytössä..

Tämä aihealue oli jo 7-8 vuotiaana osin aikuisen tasolla lapsen puhumana esille tuomana ajatuksena historiastamme ...


Vaihtoehtoisia näkemyksiä on tieteen valtavirta on muutoksessa jossa on monia...

Jo siis aiemmasta erkaantuneita tutkimuksia...

Virallinen valtavirran menetelmä leimata ja hyljeksiä marginaaleja marginalisoida ihmisiä julkisesti ja hallinolisesti..


Voi olla aiemman kiistämisen toistuessa sen seuraus ei enää ole sama
ja kaiken pois sulkeva sauraus..
Parauniversumi on aina universumi romahti universumista siirtyi omame alkuun ihmisen tavoin ajallisia eläviä olentoja..

Universumilla on ihmisen tavoin alku ja loppussa romahdus joka..

Tiede löytää parauniversumin...

Paraatomin kaltaisen paraatomisen rakenteen parmaterian ja paraineen perustan ja sen todelisen olemassaolon monet siis rakenteet..

Me kuolemme tietoisuutemme siirtyy ja palautuu tänne..

Samassa kierossa elää muut elämänmuodot jotka siis syntyy ja kuolee maailmakaikkeudessa..

Siis ihmisen ajallisen rajallisen elämänmuodon tavoin..

Tänne 40 000 vuotta aiemmein tunkeutuneet olentoryhmien piiristä ja elämästä paenneet ryhmät..

Galaktisen sodan yksi vieläkin josskin mielessä siis nyt vaikuttava siis seuraamus tällä planeetalla ja vankila...

Ja sikäli mikäli se niin koetaan..

Ihmisen toimesta syntyi kehittyi se siis valtarakenne ja siis se tieto ja se mikä sisältyy tähän tapahtumaan täällä..

Jo on osin tai kokonaan 1900 luvulla suljettu pois..

Toisen maailmansodan jälkeen se oli mahdolista niin tehdä ja on sovittu supervaltojen kesken niin..

Siviilipuolella teknologia on ohjusteknologian ohella sen siviiliversioita...

Ja toista premepaa teknologiaa ei edes siis oteta käyttöön..

Neuvostovaltio lakkasi olemasta sen teknologia siirtyi..

Nykyisen venäjän hallintaan ja jäi jäljelle paljon sitä romua sotaromua ja nykyisen..

Venäjän toimet on..

Eurounioni alkoi todella siis jopa murentua..

Ja yhdysvaltojen asema on vaakalaudalla...

Kiina johto yrittää nyt sitä massa kontrolia ja teknologian avulla jota sillä on...

Mutta kääntö puoli on se todella siis menettää sen asemansa sen siis lyhyen ajan sisällä..

Koska jokaisen syyn seurauksen lopputulos on sen siis täysin vastakohtainen muutos..

PARAUNIVERSUMIN RAKENNE PARAATOMIT HIENOMATERIAN JA HIENOAINEEN RAKENNE SUHDE AINEESEEN ATOMIIN JA?


Tämä oli uskontojemme siis taustalla oleva siis se tieto joka joka tuli sen mukana planeetallamme...

Ja kun tänne jäi tänne piiloutuneita olentoryhmiä..

Galaktisen selkauksen hävinneen osapuolen joukoista paenneita ryhmiä joista tuli pakolaisia sama on tällä planeetalla nyt elävien kokemus..He ne oli eläviä olentoja ajallisia ihmisen tavoin syntyvät ja kuolevat joka on tuntemus on suljettu vankilaan tänne..

Tämä aihealue oli jo 7-8 vuotiaana osin aikuisen tasolla lapsen puhumana esille tuomana ajatuksena historiastamme ...


Toisen maailmansodan jälkeen supervallat on toimineet niin teknologiaa on koottu talteen sijoitettu tukikohtiin..

Nyt tämä aiheuttamamme siis sotku alkaa levitä käsiimme..

Me emme tiedä mikä on todelinen tilanne siis sieltä muinaisina aikoina tänne tulleiden kotimaailmoissa...

Ja siis onko siellä edes enään elämää..

He on siis telepaattisia ja jo he voivat aiheuttaa lopulta vain sen se siis sotku on edelleen siis monimutkaisempi kupru..

Koska tämä tulee lopulta vain ilmi on koko tämä 2020 luku on yritys nyt sitä edelleen pimittää..

Ja mutta se ei vain enään ole mahdollista olla niin..

Nämä kaksi vuotta on olleet yritys palauttaa ihmisenitsensä luoman siis massa kontrollin periaate ja jatkuvuus..

Romahtaa ja sen siis sisältä nyt nousee muutos..

Tähän on sotkeutunut ihmisen itsensä aiheuttamana monia ristiriitoja ja käsityksiimme pohjautuvia uskomusjärjestelmiä ja uskomuksia..

Ja jotka ei ole todenmukaisia..

Henkisyys kumpuaa itsestämme ei siintä syystä ne on täällä olleet aina nyt sitä myöten kun teknologiamme kehittyy..

Me olemme ottaneet siintä teknologiasta osamme..

Ja sopimuksia ei ole noudatettu...

Ja juuri siintä syystä sotku pian tulee ilmi koska siinä ei ole muitakaan vaihtoehtoja enään jäljellä..

Tätä ei pidä nytkään siis sisällyttää nyt siis ihmisen tietoisuuden tason muutoksiin..

Ja ei uskonnolisiin hengellisiin aivoituksiimme ihmisinä..

Tai sillä siis nyt rahastamiseen selvinnäköisyys tai kyky aktivoida toisen kehossa parantumisprosesseja ei ole yksityisyrittäjyyttä..

Paenneiden ryhmien resusrssit on lopussa aikansa on lopussa..

Aiheutuu se supervaltojen 1900 luvulla aloittama manipuloitu historian kirjoitus ja se historin muistimme osalta..

Nyt alkaa vain palautua siltä osin..

Argeologia ja menetelmät ja tiede kehittyy paremmaksia kokoa ajan on taphtunut uusia löytöjä..

Olevaa tietoa on jouduttu uudelleen kirjoittamaan..
Kokonaisuutena ihmiskunta siirtyy kohti tätä kehitystasoa !

Ja se ei edelytä ja ehdolista ja siis sitä nyt samassa siis mielessä edes nyt tarkoita sitä edeltäisi täysin samat muutokset...

Avaruusmatka Star Trek sajassa on esitetty niin...

Mutta tämä siis yksi tapahtuma muuttaa kaiken..

Me emme todella ole kaikeudessa millään tasolla ajattelutavalla yksin..

Mutta silti sitä jo edeltää nyt silti jo nyt mullistavia historiallisia löytöjä ja..

Ja nyt siis pääosiltaan ne jo siis tehdyt löydöt !

Ja ne uudelleen löydetyt argeologiset esineet ja kohteet..

ja muutokset ajattelussamme ne on jo tapahtuneet..

Ei tarkoita sitä nyt kun elämme tässä ajassa ja tilassa..

Myös venäjä ja kiina on muutosten ennakointina ja ehdolistamina ja siis sen edellä yrittänyt...

Sitä polittista ja sotilaallista vahvaa paluuta ne siis pelkää valtakoneisto murenee..

Ja juuri siis siihen mihin ne ja he siis ei voi enään sitoutua..

Vaikka yhdysvallat on taloudelisesti koulutuksellisesti ja sosiaalisesti jo taantunut monin tavoin...

On silti toisaalta jakautunut se kehityskulku..

Koko 1900 luvun ajan siis jo todella siis itselleen siirtänyt sitä mahdolisesti saatavilla olevaa vierasperäisä tietoa..

Ja teknologiaa joka oli sen saatavilla eripuolilta planeettaa ja maailman tietoisuus historian muisti ihmisillä moneen kertaan manipuloitu..

Saatu aikaan mielikuva me etsimme maapalon ulkopuolista elämää sitä löytämättä fermin pardoksi on uusi mennettelytapa..

Tämä aihealue oli jo 7-8 vuotiaana osin aikuisen tasolla lapsen puhumana esille tuomana ajatuksena historiastamme ...


Nyt on ja tapahtuu monia sitä jo nyt edeltäviä muutoksia tutkimuksia on tehty epäviralisella tasolla..

Avaruusohjelma edistyy aiottua nopeammin joka johtaa moniin löytöihin joista on ennakoitua tietoa pienellä ja supealla osalla ihmisiä..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


On tapahtunut ihminen on jo nyt muodostanut pohjustanut todella siis jo monia tiedeuskomuksia...

Ekologisia oppikuntia uskottelee maailma pelastuu yhtä hepasilla ajatuksilla kuin aikanaan kritinusko viljeli sitä uskomuksina..

Ja on syntynyt todella monia ideologisia ja polliittisia oppirakennelmia..

Mitä nyt siis tapahtuu on pian edessämme ja ne nyt ei jää yhteen eikä edes kahteen esille nousevaan uutiseen..

Lapsuuden loppu alkaa nuoruus luvuus pitkän pitkä tie ja aikuisuus ihmiskunta katoaa tähtimereen on tulevaisuus joka...


Koska realistinen kokonaiskuva on kerrottu miksi aikamatkustus ei ole kyennyt mitään muuttamaan...

On jo todella kerrottu jo siinä siis sajassa outlander matkantekijä..

Itseasiassa historiallinen pakkotilanne miksi tapahtuu vastaavia syitä ja seurauksia sitä uutisissa käsitellä julkisesti..

Virallinen valtavirran menetelmä leimata ja hyljeksiä marginaaleja marginalisoida ihmisiä julkisesti ja hallinolisesti..


Tämä vuosikymmen on johtava tähän !

Ja siintä siis uutisoiti ei ehkä viralisesti julkisesti ole siis samalla täysin avointa tai sisdonnaisuuksista vapaata innormaatiota...

Siis sen pohjimaisen siis ongelman kääntöpuoli..

Sillä tapahtuuko tämä tieteen virallisen valtavirran toimesta tieteen siis tutkimukset...

Siis jo sivutuloksena !

Ja sen oheisena siis tutkimuksen ja tieteen valtavirran tuloksena ole niin merkityksellistä enään nyt..

Nyt olevassa historiallisessa tilanteessa on vielä tämä me olemme yksin maailmakaikeudessa..

Ja olemme älyllisen elämän korkein kehitysaste..

Jopa ympäristöliikkeet pohjimiltaan sulkeneet pois muut mahdollisuudet yhden asian ja ideologian liikkeitä..

Uskonnollisia ideologisia ja vain haluamallaan tavalla sitoutuneet johonkin joka ei johda mihinkään..

Tämän on juuri nyt tätä maailmaa johtavan ja hallitsevan etupiirin mieleistä joka 10 % Prosenttia..

Siis maailman väestöstä ja kuluttaa omistaa luononvaroista 89 % prosenttia..

Sopii tämä elon kapina ja nämä nuoret toimi sen haluamalla tavalla....

Ja luo kuvaa ekologisesti siis aika lailla sitä mielikuvaa siis vastuulisesta taloudesta ja hyvää tarkoittavasta siis temokratiasta..

Kaikki mitä nyt tapahtuu on yritystä ylläpitää tätä valtarakennetta..

Venäjän tilanne ja..

Valkovenäjän ja Turkin toimet !

Yhdysvaltojen sisäinen kriisitila!

Ja kaksipuoluejärjestelmä uhkaa murentua ja se sotilaallinen sosiaalinen taloudellinen polliittinen järjestelmä ei enään toimi niin hyvin kuin..

Oli vielä se tilanne vietnamin sodan aikana..

Neuvostovaltiolla oli myös aikamatkailun projekti mutta se ei kyennyt silti siis estämään muutosta..

Mahdottomuus on selitetty outlander matkantekijä sarjassa..

Riinnakkais todellisuus on jo siis on toinen universumi joten sitä ei voi hallita..

Yhdysvaltojen kehityskulku on nykyisen tiensä päässä yhdysvallat on silti olemassa vielä 2000 - 3900 luvulla..

Ja vasta 4000 -5000 luvulla..

Nykyinen siviilisaattio maapalolla on tiensä päässä sitä ennen siirtynyt jo siis 7 aurinkokuntaan...

Ja maakaltaisille planeetoille maapallon kaltaistettu..

Suomen kohtaloon en suoranaisesti puutu ja minulla ei ole siihen enään syytä eikä osuutta..

Ja ei ole lapsia eikä lastenlapsia..

Jos elän vanhaksi sidonaisuus siihen ihmiskunan kohtaloon on edelleen muuttumaton ja siis sama...

Ja en voi liittyä enään aikaan sidonaisiin poliittisiin aktiviteetteihin..

Aikamatkailijan tavoin oltava josskin määrin varovainen..

Haaskaanko loppu elämääni johonkin jolla ei ole merkitystä enään muun kannalta katsoen..
Miksi valtion pitää pakottaa ihmisiä lailla siihen mihin he jo luonnostaan ja vapaaehtoisesti ryhtyy koska ei palkan maksajaa ei kukaan..

Toimi kuten toimii se siis työkeksus ja suojatyökeskus jossa sinä jo silti nytkin maksat 65 euroa kuussa...

Ja jotta saat 5 euroa takaisin ruokaa vastaan..Pakkolait ja kiristetään ehdoilla psykologisesti viimeinen niitti yhteiskunta rauhalle arkuun..

Poliittinen päätöksen teko on jokaisessa...

Siis siinä puoluekanssa sitä siis yhtä ja silti siis aivan samaan johtavaa päätöksen tekoa käytännössä sitä..

Aika ja tila 2022 on ankea ja tyhjä pudotus lamaan ja ankeuteen joka ei tunnu päättyvän koskaan...


Viher vasemmisto jo olisi voinut lähettää elokapinan nuoret afrikkaan ja kehitysapujoukkoihin..

Bioreaktoriin jolla tuotetaan siellä ruokaa ihmisille maaseudulla..

Bioreaktori joka on nyt jo totta kehitysmaissa kuin minun takapihallanikin alkeellinen keino kasvattaa perunaa !


He luulee se toimii ja tuottaa automaattisesti ruokaa ja siis sitä toimeen tuloa ihmsille..

Ilmaston muutos ja se yhden asian liike istua manerheimmin tiellä tien tukkona olettaa pehva kestää kylmää asvaltia paleltumatta..
Vuodesta 1970 ja pikkulapsesta alkaen siis 1989 vuoteen 2020 olen jo elämässäni siis kohdannut..

Todella monia siis psykitreja ja psykolokeja mielenterveyshoitajia ja siis kehitysvammahoitajia..

Toistaa tekemiään virheitä ?

Perustelee sen potilaan tilalla sätii ja syyttää uhkailee sillä tämän pitäsi ymmärtää älynsä ja tasonsa mukaisesti normaali käytös..

Julkisessa yhteisessä tilassa tai siis poistua paikalta olla ja ulkopuolella heille tarkoitetuista palveluista..

Ja tiloista joisssa on paikalla ei oireilevia silti heille siis vertaisia..

Oireisiin ei lääkitykset enään tehoa..

Tai siis poista oireita ja ne oireet häiritsee muita tilassa olevia pitkä lista syytöksiä käytäytymisen häiriöistä..

Joita minun kohdalla oli ufoilmiö sen piirtäminen siintä puhuminen oli se itsestään syy tähän vieroksuntaan ja uhkailuun syytöksiin..

Pitkä lista muiden kohdalla jo olevia todelisia...

Ja siis jopa häiriintyneitä käytökseen jo sisältyviä oireita joita ei saa siis esiintyä ja olla olemassa..

Samaa kohtasin 1980 luvulla ja 1990 luvulla ja 2000 luvulla..

Ikääntyneitä ikäisiäni tai vähän minua nuorempia tai vanhempia joilla on koulutusta pitäsi tämä itsessään käsittää se ei sitä poista..

Lääkitykset ei sitä poista rangaistukset ei sitä poista..

Aika ja tila 2022 on ankea ja tyhjä pudotus lamaan ja ankeuteen joka ei tunnu päättyvän koskaan...


Sätii ja syyttää häätää niitä joilla on taraumasta tai kehitysvammasta siis johtuvia käyttätymishäiriöitä toistuu ja toistuu..

He on motiviotuneet sitä hoitamaan jopa psyykelääkityksin jotka ei tähän tehoa..

Samaan aikaan syynä oireisiin on lapsilla ja nuorilla aikuisilla on huonot ja alakoholisoituneet kotiolot...

Monin kertainen siis se oleva ja tuleva kaltoinkohtelu ja auttamissysteemin kaltoinkohtelu..

Ja sen kahden tulen välissä elämisen kohtalo ja jo siis moneen kertaan on poroksi poltetettuja ihmis kohtaloita..

Trauma tai kohtelu joka itsessään jo traumatisoi..

Kantaa tiedostamatta sitä psykologin ja terapeutin pelkoja vaikeuksia ja ehdolistavia lain asetusten tulkintoja tiedottaa siintä hallintoa..

Koululautakuntia ja Lastensuojelua..

Ufoilmiön ajatukseen kuuluu öiset sieppaukset toimenpiteet aluksessa lääketiteelliset toimenpiteet olen tämän pelon syy..


Ja siis aiheuttaa kehityksellisiä vammoja ja vaurioita...

Ei riitä minulla on vaikeaa jo lapsena pakko näitä sietää ja ymmärtää he on ylivaltaasemiassa minä olen altavastaajana..

Lapsena siintäkin olin tietoinen..

Ja siis jos lapsi sen siis käsittää aikuisen tavoin ja lapsen asema on alistettu se lisää sitä toista ja minua traumatisoi toimillaan..

Pelkää on lievä ilmaisu tiedostaa miten tähän ajatteluun on suhdaututtu tiesin tämän Lapsena johtavan tähän mutta silti....


Isäni ja äitini on heille kuin kumileimasin...

Ja se trauma joka oli minulla oli jo koko sen siis perheen ja henkilön vielä lisää sitä minua sitä toista traumatisoivaa..

Ja se lisä tekijä siinä kaikessa...

Ei ole ystäviä ihmisystäviä ei ole on vain koti ja ullakkohuone jossa olen yksin ajatuksineneni .......


Selkeä siis se toistuva tekijä miksi terapiat ja hoidot ei tehoa miksi ne aiheuttaa lisävahinkoja...

Ja siis minun kotona se on tajuttu totena jo 1970 luvulla..

Ruotsista vierailleet äitini sukulaiset on siintä äitini kanssa sinä aikana puhuneet...

Ja siintä on oltu todella tiedostuneita moninssa perheissä..