IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Blogi

- Vanhemmat »
PSYKIATRIAN UHRIT VERTAISTUKI ON JO NYT AJATUKSENA SIIS JOPA NYT TODELLA KANNATETTAVA ASIA!

Tietosuojaa en tässä asiassa tarvitse..

Ja se ei minua suojele miltään vähiten siltä mitä minulle siis sinä aikana todella tapahtui...

Laki ja säädökset minua itseäni kokskeva tieto..

Oli 1974 - 79 aina vuoteen 1999 asti minulta itseltäni salattua tietoa ja neuropsykiatrinen tutkimustieto aivosähkökäyrät psykologinen tutkinta tieto oli minulta itseltäni salattua tietoa..

Tutkinta tietoa ei ole tietooni tuli se on tuhottu...

Länsimaisssa ja pohjoismaissa on alunalkaen käytetty lähtökohtana sitä mielisairaiden ja kehitysvammaisten vammaisten kohtelua..

Katsomatta puoluekantoihin ja poliittiisiin ideologisiin uskonnollisiin jopa historiallisiin lähtökohtiin..

Asenteet ja se asennoituminen..

On tiettyjen sosiaalisessa perimässä jo johtanut ehdolistunut tiettyjen ihmisryhmien lailla..

Lailla ja säädöksien tulkinan kautta siihen oikeutettuun mielivaltaiseen kohtelluun..

Ja ihmisarvoon ja ihmisoikeuteen siis pois luovuttamattomaan oikeuteen ihmisarvoiseen elämään..

Sisältynyt pieni ehdollistus...

Ja sen talouden laskusuhdanne jopa nyt siis oikeuttaa jopa ohittamaan ja lyömään lokaan sitä ihmisarvoista kohtelua..

Ja joka on silti laissa asetuksissa ehdolistettu reuna ehto..

Ja se kohtelu on laissa ja asetuksissa ollut todella selkeästi tietoisesti jo eriarvoistavaa sosiaalisesti ja taloudelliseti..

Ja suomessa ei ole koskaan tästä periaatteelisesta ja todella siintä jopa laillisesta oikeudesta luokata ihmisarvoa ja ihmisoikeutta..

Tätä hallinon ja talouden jopa laillista prökraattista jopa sitä teknoraattista virkamiesten oikeutta todella kohdella..

Ensinnäkin työttömiä ja asunnottomia epäoikeudenmukaisella käytänöllä ja tavalla..

Nykyinen vasemmiston jäänne ja jopa se vihreiden poliittinen toiminta on ehdolistanut..

Ekologisesti siis kestämättömän siis talouskasvun..

Talauskasvusta otetaan resurseja rakennetaan muutama tuulivoimala..

Ja näennäisesti tuetaan ekologisesti siis sitä kestävää talouskasvua ja ei ole ja ei myöskään nyt tule olemaan taloudellista ja poliitista ohjelmaa..

Ja joka purkaa tätä eriarvoistavaa talousjärjestelmää..

Ja tulonsiirrot pienelle niin sanotulle eliitille ne jatkuvat samana laillinen keinottelu ja rahanpesu luonnovarojen haaskaaminen saa jatkua..

Niin sanottu eliitti joka nyt jo todella pelaa kasinotaloutta..

Ja pörssi ja sijoitus systeemi on jo nyt todella siis se maapallon laajuinen tietokeneverkon kokoinen peliohjelma..

Asettamalla tähän ohjelma joka siirtää niin sanotun rahavirran maailman köyhille yksi tollari..

Ja jonka jälkeen systeemi ja kaikki ne taloudet romahtaa..


Perustelut on psykologin kynästä otetut ja jo siis no 1974 - 75 vuotta aiemin tehtiin todella aina niin..

Lääkäri vahvisti tämän psykologin määritelmät psykiatrisena syynä siis toimenpiteinä Ja todella siis jo pätevänä tietona..

Ja sitä ei ollut edes tarve siis kumota edes 1980 ja 1990 luvulla eikä edes 2000 luvulla..

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus on hallinollinen teknoraattinen toimenpide eläke ja sosiaaliturvaa vastaan..

Sinä luovut ihmisarvostasi ja oikeudestasi allekirjoitat tietyt paperit sillä onko ne totta ei ole mitään merkitystä..

Järjestelmä kirjaa suodattaa tietoa niin diaknoosi ja määritelmä on aina laillinen laillisetettu..

Ja siis olipa syy ja perustelu tähän mikä hyvänsä 10 -30 % prosenttia onmarkinaaliryhmä joka on syrjäytetty työelämästä..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Perustelu oli otettu tähän niistä piirrustuksistani..

Jotta siis olisi todella jokin psykiatrinen sairaus luokitus...

Ja syy pakko hoitoihin.....

Taiteesi luovuutesi ulkoinen muotokieli ja olemus on ensimmäisen siis jo psykologin toimesta käsin joka on..

Raahen kasvatusneuvola 1974 -79 ensimmäinen lääkäri on sen asiakirjan vahvistanut ja toimessaan siis laillistanut..

Tämä tieto on pätevä vielä 1990 luvun alussa hoitojärjestelmän toimet hallinon toimet pohjautuu tähän tietoon.

Vaikka tämä on tyypillinen psykiatrinen lumetutkimus jolla on tarkoitus lokeroida lapsi ja nuori tiettyyn toimenpideputkeen joka on seuraavat...

Noin 39 vuotta yksi ja sama asiantila..Tuskin saat elämäsi aikana taloudellista taiteen kulttuurin edistämisen ja tekemisen apurahaa tai mitään tukea mitään taholta..

Ei edes sitä anomalla..

Asiakirja ja diaknoosi on aina siellä taustalla vaikuttava tekijä sosiaalinen taloudellinen asemasi on tämä..Resurssit ei riitä enään ja ikäännyn jotakin pitää aina ostaa pelkästä siis romusta ei tehdä mitään.

Kaikki sinua tukevat verkostot on hataria satunaisia aikoja ajankaksoja..Ikääntyminen jaksaminen yksi ja sama asiantila resureja ei ole saatu ne on olematon lisä tähän kaikkeen muuhun..

Syy joutua psykiatriseen hoitoon lapsen mieli ja tila loi näitä ajatuksia intuution kautta mieli ja mielentila oli tämä..


Jokin diaknoosi ja sairaus jotta ei edes ollut !

Lääkäri ja psykiatri siis psykoloki ei löytänyt soveltuvaa kuvaa siis tähän ongelmaan paremmin siis sopivaa määritelmää....

Ei siis tuolloin ei tunnettu 1966 vielä meillä täällä suomessa ?

Ulkomailla se MBD 1966 tunnistettu syy ja seuraus aivotutkimus oli vielä monin veroin meidän aivotutkimuksemme oli alkeellista

Meidän tasoamme korkeammalla tasolla..

Ja sitä tietoa oli todella monilla lääkäreillä ja jo yliopistoissa koulutetuilla tieto ei johtanut muutoksiin..

Sama tutkinta järjestelmä toiminut aina sinne 2010 luvulle asti samoilla perusteilla ei ole mitään..

Uutta menetelmää ei ole joka nytkään vielä oleellisesti eroaa..

Siintä 1970 ja 1980 luvun aikana jo siis käytetyistä menetelmistä joita on vielä käytetty todella 1990 luvulla..

Aivotutkimuksen suhteen vieläkin se taantuva kehitysmaa ja takamaa....

Parempaa saa jos tulotaso ja koulutustaso sosiaalinen taloudellinen siis asemasi on aiemman hallituksen pääministeri..Diaknoosi oli siis todella koottu monista lähteistä ja se ei sisällä sitä siis psyykistä terveydentilaani...

Lyhyitä märitelmiä joissa ei ole mitään siis oireita lukuun ottamatta mitä korkea kuume ja kuumetilat...

Ja penisiliinin liikakäyttö aiheuttaa lapsissa ja nuorissa..

Saati sitä siis traumaa joka on itse sen jo olevan siis hoitojärjestelmän aiheuttamana jätetty kirjaamatta asikirjoihin..

sama kirjoituspöytä 1970 ja 1980 luvulla ja nyt ...


Mutta ei pyritä edes tähän oppimiskyvyn..

Tai todellisten elämään siis jo vaikuttavien ongelmien pois käsittelyyn tai on jokin koulutusellinen resurssi kehittää sitä oppimiskykyä työkykyä.

Nyt tänä aikana tämä ongelma on laadullinen opetuksellisen resursin ja opettajan koulutuksen taitojen kykyjen varassa jo oleva tekijä..

Opettajilla ei ole tahtoa motiivia kannustaa olla kykenevä opettamaan ja tarvitaan kärsivällisyyttä ja sitä tahtotilaa..Kielellinen kehitys..

Itsensä ilmaisun ne monet opitut taidot ja kyvyt on monilla jo hyvin siis riipuvaisia siintä..

kykennekö itsenäisesti lapsena ja nuorena oppimaan mitään sen koulun jälkeisenä vapaa aikana..

Pitää oppia tämä 1974 -79 ei todella siis pyritä tähän..

Poistamaan ominaisuudet joita ei haluta tukea..

Opetusohjelman ja sen yleisen siis jo opetuksellisen hyödyn ja tuloksen vahvistamiseksi monin tavoin..

Asenne valitsevaa auktoriteettia ei siis tyrmätä tai ohiteta millään tavalla ja seuraus on jo siintä syystä hyljeksivä torjuva..

Minun on aina pakonomaisesti tuotava itseäsi esille..

Sänky on omani se on ostettu 1970 luvulla samalla tavalla kalusto on sitä samaa kierrätystä ...........


Käsien taito oppimisprosessit on siirtyneet kotiini yritän tekemällä monia asioita toisin oppia aina siis jotakin uutta..

Kotona ei tätä ymmäretä miksi minä en tee kotona töitä ja yksinkertaisia maatilan töitä joita muut tekee..

Alempaa koulutuksellista ja tuloluokkaa olevan perheen lapsi tai nuori....

Odotetaan ahkera ja osallistuu kotitöihin saamatta jopa mitään palkkaa..

Ja sen sijaan todellasallin käyttää eläke sosiaaliturvan avustukset perheen hyväksi..

Yhdysvalloissa käyttöön tullutta 1966 ensikertaa perusteltua siis sitä MBD diaknoosia..

Juuri sitä ADHD tai Aspergerin synbroman vastinetta!

Oppimiskyvyn neropsykiatrista aivotutkimukseen pohjautuvaa ongelmaa joka tiedostettu jo 1960 luvulla ulkomailla..Poikkeavuus on siis ajatustesi erilaisuus johtivat mielivaltaan joka tuhosi monen lapsen ja nuoren elämän laitoksissa joissa heitä on pidetty...


Vielä 1980 luvulla asenteet ja se panettelu..

Siis selkäsi takana siis jopa puhuttiin siis pahaa sinusta...

Ja levitetään perättömiä tietoja syyllisiä

Ja tähän on 1974 - 79 1989.....

Syyllisiä ovat niiden lapset joille tämä tieto kulkeutui....

Ja joiden vanhemmat vain määrittelivät näille siis miksi sinut leimataan julkisesti tietoa kulkeutui satunaisille tahoille..

En tarvitse tietosuojaa tältä osin..

Ja ainoastaan oikea tieto ja tiedottaminen ehkä jo itsessään suojelee minuaja muita vääryyksiltä väärinkohtelulta !

Kiusaajat on vanhempiensa sosiaalisen perimän kasvattamia...

ja ainoastaan osaavat vääristellä tietoa kokemuksensa ja heidän siis
arvo kasvatuksensa heijastelee..

Siis heidän lähiomaisten monia valitsevia asenteita siis kotona ja sukulaispaikoissa ja siis koulussa....

Vääristynyttä tietoa eikä he osaa eikä halua oikoa käsityksiään muista ihmisistä !

Rasismin ja fasismin synty..

Siis alkaa siintä tämä epäluulo ja peritty kasvatuksellinen siis arvomaailma...

Psykologin ja psykiatrin toimessa läsnä...

Koulutettu omaksuu periaatteensa ja asenteen siintä tulee hoidollinen ja psykiatrinen hoito menettelyn perustelu..

Joka saa jalansijaa eikä ole esikuvia ja aikuisia jotka kertovat rajoista joissa tulee elää olla ollakseen ihminen joka arvostaa ihmisarvoa...

MITÄ LÄHIMMÄISYYS ON:MISTÄ SYYSTÄ ON TOIMITTAVA OIKEIN !?!

Arvojen fasismi ja rasismi leviää ja saa valtaa johtaa lopulta tähän kuka hyvänsä on seuraava uhri..

Ja johon voi iskeä kyntensä!?!ON OLTAVA ARVOKESKUSTELUA !?!

PSYKIATRIA TUHOSI ELÄMÄSI JA TYÖKYKYSI !?!Keskiviikko 16.05.2007 23:46

Tässä on alkuperäiset syyt joutua vaikeuksiin minun sukupolveni aikana jo todella monia syitä miksi..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Vaikka olisit todistanut mitä todeksi vaikka millä tavalla sen siis psykologin toimessa lääkäri olisi kirjannut sinut niin..Eläminen avaruus ja ufomaailmassa tarkoittanut tätä..

Esineitä ja siis piirrustuksia..Tietoisuuden evoluutio ja teknologinen evoluutio on sen siis biologisen evoluution siis jälkeinen tuleva kehityskulku..
TUROL TARROJA OLI : 4999 KAPPALETTA LAPPUTARROJA 4000 KAPPALETTA !


Työkykyä ja oppimiskykyä ei tutkita olussa erityisammattikoulussa sitä resurssia ei joko ole sitä ei myönnetä..

Tutkinta oli ne aivosähkökäyrät neurpsykiatrinen suppea tutkinta..

Psykologinen tutkinta tieto ei mihinkään johda johtaa syrjäyttää työelämästä ja yhteiskunnasta kotiisi notkumaan..

Sittemmin viralinen tutkintatieto on tietämäni mukaan hävitetty sitä ei ole voitu siintä minulle siirtää senlakimuutoksen jälkeen..

Kun ei ole sitä tutkinta tietoa on turha yrittää kirjoittaa anomuksia..
Vuonna 1979 vieraassa aurikokunassa kuissa on elämää supermaalolla on elämää joka on erinlaisat elämää kuin tämä .....

Avaruuslennot kehittyy aina 2020 luvulle asti olevalla teknologialla joka siviilipuolelle siirrettyä teknologiaa..

Nikolai Teslan aloitta kehityskulku joka jäi armeijan ja sotilasteknologian
käsiin 1900 luvulla ja 2020 luvulla siirretään siviilipuolelle..

Siltä osin salailu päättyy vuonna 2020 ja sen ohella siintä alkaa...

Ennen aikainen mars ohjalma..

Joka on yksityinen yritys joka vie siis koelauksen mars planeetalle joka ohella sinne siirretään pintakulkijoita ja monia uusia ohjelmia..

sama kirjoituspöytä 1970 ja 1980 luvulla ja nyt ...


Käyttööni sain tämän välineen koska se on ylijäämää kirjoituskonen ei mitään maksa mutta siihen sisältyvät tarvikkeet minä maksan itse...

Koulutukseen pääsy on anomusten ja halinnon käytäntöjen takia vaikea ja pitkällinen anominen 1979 - 86 asti..

Erityisryhmien koulutuslinja ei takaa työelämään pääsyä..Ja taidekouluun pääsin 1983-85 kahden vuoden opintojakso sitä sillä jo halinto kieltäytyi siintä anomuksesta..

Ja erityisammattikouluun ei pääse ouluun sitä resurssia ei myönnetä..

Perustelu oli tämä suullinnen perustelu jota ei kirjata asiakirjoihin..

Mitä minun koulutus siis nyt maksaa yhteiskunalle..

Ja työteko ei johda työelämään ja niissä suojatöissä ei ole palkaa elikä toimeentuloa..

En maksa siintä veroja ja todella sistä siis yhteiskunan verovaroilla teetettyä tuottamatonta ja siis palkatonta työtä..
KULTTUURIA !?!

Koulutelvisio opetusohjelmat ja tiedeohjelmat ottaa tehtäväkseen tuoda esille marginaalissaeläviä..

Ja taiteelisesti lahjakkaita ihmisiä joilta puuttuu mahdollisuudet menestyä..

Nuorille tekijöille ja vanhemmille tekijöille tulisi mahdollisuus tulla kuulluksi..

Ja ohjelma antaa aina puolituntia per yksi siis henkilö aikaa nyt esittätyä..

Ja samalla käsitellään asiaa opetus ohjelmana
nuorille..


Suomessa on meitä ite-taiteilijoita ja persoonallisuuksia,ja flosofeja joilla sanottavaa ja annettavaa..

Yhteiskunnan ongelmiin ja kuin myös talouselämän käyttöön soveltuvia voimavaroja!

Suomessa omat tuntemattomat elämäntapaansa ja maailmankuvaansa ilmentävät luovat voimavarat lähes kokonaan unohtuneet !?!

Rauni Leena Luukkasia..

Tapani Kunigas Rajatietoa ja maailmankatsomuksellisia arvoja ja
siintä syntynyttä taiteellista luovuutta !?!

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Euroopan ja Suomen koulutelvision opetusohjelmien käyttöön soveltuvia persoonallisuuksia !

Tiede ja kulttuuri ohjelmien käyttöön soveltuvaa materiaalia on!

TIETONA 1970-75 TAPAHTUI !?!

Minä oletin olin 6-7 vuotias ufot ja avaruusolennot tieto planeettamme ulkopuolisesta elämästä !?!

Minulla oli tietoinen ja tiedostamaton kyky koota tietoa pienimmästäkin vihjeestä,yhdistellätietolähteitä siintä syntyi teoria..

Ja ne ydinasevallat salaavat tietoa planeettamme ulkopuolisesta
älyllisestä elämästä !?!

Tämä johti oletin psykolokin ottavan minut vakavasti jos kertoisin oletuksistani avoimesti tämä käynti kasvatusneuvolassa..

Ja psykoloki teki rutiini tarkistuksia henkisestä älyllisestä kehitystasostani.

Oppimisvaikeus ongelmia ja puutteita oppimiskyvyssäni,nämä puheet johtivat tutkimuksiinsain kokea mitä siintä seuraisi!

Minut leimattiin mielisairaaksi psykoloki konsuktoi lääkäriä joka teki siintä johtopäätökset ne olivat..

Tämäkin lapsi mieleltään häiriintynyt ja harhainen.


Tästä seurasi psykolokinen tutkimus ja hoitomäärittelyt olin lapsi ja täysin siis se puolustuskyvytönaikuisten mielivallan edessä.

Tämä johti minua kohdeltiin mielisairaana ja mieleeni iskostettiin sairaus jota minussa ei ollut ja siintä tehtiin peruste hoitoon saattamiseen..

Koulukiusaamisen ja uskovien pelottelun kestin vielä joten kuten sain kärsiä olemattomastamieleeni iskotetusta...

Siis psyykkisestä sairaudesta sai minut kuulemma.

Kokemaan ja näkemään ufoja ja avaruusolentoja,joilta sain käskyjä pelastaa ihmiskunta tuholta.

Ne oireet jotka olivat todellisia jäivät huomioimatta kiusaaminen ja erilaisuus,minua hyljeksitttiin siintä syystä..

Minä olin erilainen poikkeuksellinen lapsi.

Ajatukseni poikkesivat muistasamoin ne asiat joista yritin kertoa ihmisille

Varoitin Ihmisen tuhoavan planeettamme vuosisadassa ja mikäli minua ei uskota !

Sain maksaa kovan hinnan siintä olin erilainen siintä syystä psykiatria tuhosi työkykyni ja se että..

Jo siintä syystä oppimiskykyni suoriutumiseni tehtävistä koulussa annettiin heikkeni huomattavasti.

Tämä kaikki mikä tapahtui heikensi suorituskykyäni koulussa ja yläasteella moraalini romahti tiesin tulevan kohtaloni ennalta ja selkeästi huonoksi!

Nyt noin30 vuotta myöhemmin psykiatri ja lääkäri myönsi tämän tapahtuneeksi,siirsi minut neurolokiseen tutkimukseen..

Siis oletuksella olen adhd tai aspergerin synbroma tapaus !

Tämä on tieteellisesti mahdollista tarvitaan neurolokisia poikkemia,syntyy ominaisuuksia ja joista..

Siis kehittyy taiteellisesti lahjakkaita Ihmisiä joita voi kiusata siintä syystä !

Nämä ovat erilaisia sosiaalisesti kömpelöitä töksähtelevä käytös,älykkäät aivot ja kykyäkoota ja hahmottaa tietoa..

Ja koko Ihmiskuntaa koskevista asioista !

Neurolokinen vamma erilaisuus lievästi autistinen tai jotakin muuta kuin psykiatrinen tapaus!

Kaikki tapahtunut viittaa tähän kapealla alalla lahjakas,toisaalta minulla tietoa keskivertoaihmistä enemmän..

Ja en ole opiskellut peruskoulun jälkeen yliopistotasoisissa siis kouluissa...

Oireet viittaavat neurolokiseen poikkeamaan jolla on tieteellinen selitys on neurolokian puolella...

Ja lääketieteellinen selitys ja keinot välineet kartoittaa ongelmaa nyt !?!

Tutkimukset paljastaneet yhtä sun toista sen suuntaista testattua tutkimustietoa !

Työkykyni on mennyttä johtuu vanhoista hoitomenetelmistä sanoi neuropsykiatri...

Ja siis olin lapsi ja en kyennyt ymmärtämään niin monialaista tietoa olisin kyennyt ohittamaan seuraukset.

Kaikki perustuu tietoon kuten lapsena tekemäni johto päätökset asioistanija siintä millä onmerkitystä elämässäni..

Kohtasivat pilkkaa ja vastusta niin kotonani kuin kuolussa jo
1970 luvulta alkaen.

Isäni ja äitini ei kyenneet ymmärtämään minua tai hahmottamaan minua,he kasvattivat minua samalla periaatteella kehitysvammaista jolla ei ole kykenevyttä huolehtia omaistaasioista !

Siintä syystä elämäni tonttini ja taloni äitini suunitelma,isäni kuoli 1988 keuhkosyöpään ja äitini jatkoi vain siintä riippumatta holhoamistaan.

Minulla ei ole työkykyä eikä ansioita ja sairaseläkkeellä olevana,en ole voinut kieltäytyä ottamasta apua vastaan.

Ja toisaalta muita ei ole koskaan kiinostanut tarpeeni ja tahtoni huomioiminen..

Aikuisena kohtelua ei ole ilmentynyt oikestaan koskaan siintä syystä on nuorekas jäänyt jopa osin 16 - 24 vuotiaan nuoren ja aikuisen nuoren tasolle..
Olin kuin olisin se nuori ja aikuinen samassa tilassa aina olevana hyvin monitahoinen ristiriitainen asiantila.

Monet ei todella minua hahmota koskapa ei he sitä halua,perusominaisuus löyttää ne puutteet virheet ja ominaisuudet joista ei haluta yleensä puhua rakentavasti !****************************************** turollin tuotantoa ********************
UNIVERSUMIN SANAN SAATTAJA!

UNIVERSUMI MUKANA MATKALLA..

KULTTUURI JA ITE-TAITEILIJAN PÄIVÄKIRJA,OLEN VAIKUTTANUTMONIIN IHMISIIN ELÄMÄNI AIKANA....
*****************************************************************************

OULUN NUORISO-JA KULTTUURIKESKUS NUKUN KELLARISTA LÖYTYNEEESTÄ KANSIOSTA,TULEVIEN

MAAILMANKAUSIEN PERUSKIRJASTA
PORTISTA MAAILMANKAIKKEUDEN RAJALLE JA RUUKKI ROCK
-88- DANTEROLLEISTA,KOSMISESSA PÖLYSSÄ LEIJUVAT PIENEN IHMISEN TULEVAISUUS.SUOMEN
MANNEKIINI-KOULUN OPPILAITA SEKÄ LAKEUKSIEN LAULAJA-TIEDOTUSVÄLINEISTÄ TUTTU.

PEKKA HIMANKA YHTYEINEEN !
*****************************************************************************
NAPUTA UNIVERSUMIN SANANSAATTAJA HAKUOHJELMAAN !?! GOOKLE TIETÄÄ HAKEE KAIKKI SILTÄ

HAKUSANALTA ! ************************* TUROLLIN TUOTANTOA 2000 LUVULTA ! *******

YHTEISKUNTA JA TALOUS JA POLIITTINEN ILMAPIIRI SUOMESSA.

Valitseva ajattelutapa minä tunnen jatkunut 30 vuotta,vaikka laki ja asetukset on muuttuneet josillä välillä monta kertaa.

Suomessa ei rahoiteta yksilöllistä kuntoutusta,kykyjesi lahjojesi mukaista koulutusta ei tueta jakannusteta riittävästi.

*****************************************************************************
Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


************************************************************************

Monen laisia anomuksia olen yrittänyt tehdä vcastaus on tämä jokak kerta jitakin tahoa lähestyy sama on vastaus aina !*****************************************************************************
Jäi kesken nyt siis pitäisi ottaa lainaa korolla jotta voisi tuonkin tehdä valmiiksi esineeksi kun on jo ikääntynyt ja alkaa ..

*****************************************************************************
ON AINA VIHAA KATKERUUTTA RIKKAIDEN PAREMMIN TOIMEENTULEVIEN JA KÖYHIEN VÄLILLÄ.

Sille on syynsä sitä ei voi poistaa uskolla tai henkisillä syvällisillä arvoilla,vastaavat ongelmat on olemassa kaikkialla johtavat lopulta sotiin katkeriin välien selvittelyihin.
****************************

Planeettaamme on aina ihmisen toimesta tuhouttu taistelussa jossa kyse luonnon varoista...

Siis öljystä ja vedestä viljelymaasta yhdysvallat aloitti sodan joka tuhoaa planeettaamme ja lopulta johtaa tuhoon 2039 mennessä.

Venäjällä ja Yhdysvalloilla uudet Plasma ydinaseet ei ydinsäteilyä,syttyy sota tuhoaa..

Venäjän jaYhdysvallat Kiinasta ja intiasta tulee supervaltojen yhteenliittymä.

Eurooppa yhdistyy ottaa Yhdysvaltojen ja Venäjän aseman,sota tuhoaa samoin saastuminen kokonaisen sukupolven verran planeettaamme.

*********************************************** turollin tuotantoa ***************
Tämä esine on toisinto 1980 luvun alun esineistä osin alkuperäisen siis idean kautta tehtyjä esineitä 2010 luvulla..Vaikka tämä esine olisi tehty aikasiirtona vuonna 1986 siihen olivat siis jo ne välineet olemassa se ei mitään silti muuta elämässäni..
Jokainen on mahdollisuus johonkin joka ei ole..

Jos elän vanhaksi palaan tähän uusi on aimemmin ollut joka on nyt siis edessäni oleva asiantila...Uutta sinänsä ei näin voi olla vaikka se on niin määriteltykin aina kautta ihmisen historian..


Vuonna 1979 vieraassa aurikokunassa kuissa on elämää supermaalolla on elämää joka on erinlaisat elämää kuin tämä .....


Jokainen muutos on syklidinen on kyse näistä esineistä piirustuksista ja siintä mitä se todella on nyt..


Piipolassa 1986 - 89 en kuulemma tee puusepän töitä noudata koulun opintoohjelmaa ei kai ne ole puuta ......KURJA AJATUS !?!
en osaa sanoa mitä tarkoittaa tämä idea ryhtyä käyttämään tätä sivustoa,jossa on paljon
uutta henkilölle joka ei käyttänyt tietokonetta kuin muutaman vuoden verran.

Olin koulukiusattu 1970-75 tuolloin ei kiusaamista noteerattu miksikään ongelmaksi,täytyi olla
vakavampaa kuin kiusaaminen oli yleensä. Väkivaltaa ja mukiloimista käsiteltiin tekona josta
seurasi kurinpalutus.

Ei kiusaamisesta pihaluutuna ja ojanpohjaluutuna,saattoi nuohota koulun etupihaa talvella:
ja ojanpohjaa syksyisin tai seuraavan kevääntullen !?!

Ei jäänyt jälkiä kehoon eikä mustelmia ja todistaisivat tapahtuneen tosiasiat,voisi toimia niin
kiusattu ei voi todistaa mitään tapahtuneen... Opettajat syyttivät juoruilusta panettulusta,
kiusattua ei autettu eikä tuettu !?!

Paavolan alaaste oli paras paikka kiusata koulun valvotulla etupihalla,opettajan huoneen ik-
kunan alla kiusaamiselle myös hyvät edellytykset joukkovoimalla toimien ja rinkinä.

Opettaja joka valvoi välitunti rauhaa ei ottanut mitään kantaa valituksiini,lopulta toimitettiin
kasvatusneuvolaan psykoloki tutki asiaa toimitti minut 3 kuukauden psykiatrinen hoitojakso
ja dialnoosissa luki psykoositila !?!

Ksymys miksi minulla ei ole sairaudentuntoa !?!


Kiusaaminen jatkui 1980 luvulla panetteluna ja jotkut levittivät minusta tietoja,jotka olivat
perättömiä ja katteettomia joissa oli ainoana tarkoituksena mustamaalata minua !?!

Nämä tiedot siintä syystä julkisia jos joku haluaa tietää mistä on kyse,julkisuus on paras
puolustus jossa mukana ne tiedot joilla muodostaa oikean kuvan asioista ja Ihmisestä
sivuston takana !?!

TRAUMA PSYKOLOKIA !?!

Erinlaisuus menin kouluun oppimaan ja oppimiskykyni joissakin asioissa,ajatuksen nopeus ja
opin muutamassa kuukaudessa kaiken osatakseni lukea kirjoja !?!

Kirjoittaminen ja matematiikka oli vaikeaa siinä jäin jälkeen,toisissa asioissa osasin opettaa
opettajia avaruustutkimus ja tiedeaineet !?!

Opetin jos se määrä kasvihuonekaasuja lasketaan marssin kaasukehään,mitä ihminen on
polttanut sadassa vuodessa maapallolla:planeetalle palautetaan sähkömagneettinen
kenttä !?!

Napajäät sulavat planeetalla syntyy meriä ja järviä jokia ja ilmasto,pinnassa happea ja
ruostetta jossa happea irrottaa syntyy ilmakehä !?!

Maapallolla tämä katasrofitila joka tuhoaa siviilisaattion,aiheuttaa ilmastonmuutoksen ja
nälänhädän....

Seuraava tieto olisi mielikuvituksellinen ajatus ufojen ja avaruusolentojen teknolokian,avul-
la voisimme asuttaa planeettoja ja pelastaa planeettamme tuholta !?!

Mutta ydinasevallat salaavat arvokasta tietoa ja aiheuttavat ydintuhoja,ja saastuttavat pla-
neettamme elämämme sadassa vuodessa planeettamme elinkelvoton paikka !?!

Psykoloki luuli minulla aistiharhoja ja harhainen mieli,sain käskyjä avaruusolennoilta lisäsi
hoitojaksoja ja mielisairaana kohtelua.

Tämä tapahtui 1970 luvun kuluessa sai ja alkunsa kiusaamisesta koulussa !?! Ajatuksia mi-
nulla oli aivan elämäni alussa 6-7 vuotiaana aloin ajatella näin maailmasta ...........

KIUSAAMISEEN VOI VAIKUTTAA !?!

TARVITAAN KOLME HENKILÖÄ JOTKA ITSE NUORIA ,SOSIAALISESTI TAITAVIA ÄLYKKÄITÄ TYY-
LIKKÄITÄ IHMISIÄ.

Tyylikkäät hienot nuoret hyvä ulkonäkö erinäisiä elämän taitoja
Voivat olla kiusatun kavereita ,tämä saattaa potea siintä johtuen huonoa itsetuntoa ei ole
ulkonäöltään hyvännäköinen tai kovin edustava nuori. Ulkonäkö turhan tärkeä asia nuorille,
sillä perusteella ei ystäviä löydä !?!

Monilla niin sanottuja
vääriä ystäviä jos kaikki on valikoitunut ulkoisten ominaisuuksien puitteissa,nämä pettävät
tekevät vääryyttä siintä syystä homma ei niin toimi ja pysy kasassa.Sen määrätyn ikäkau-
si kertoimen mentyä nuoret on yksin !?!

Teot ja tekemättä jättämiset ratkaisevat onko ystäviä,ulkonäkö ja luonne saattaa olla se
mikä pettää nuorta Ihmistä !?!

Arvokysymys mitä teit ja miksi jos kuljit ohitse välittämättä mitä tapahtui,nyt sinun ohitsesi
kuljetaan tunteistasi piittaamatta kukaan ei sinua muista eikä auta sinua !?!

Tosin kiusatun persoonallisuus muovautuu tapahtuneen seurauksena vahvaksi,ja tämä ei
yleensäkään ryhdy kostamaan kiusaaminen kostautuu kiusatulle vielä aikuisenakin.

Työkyky on heikko ja sitä saattaa olla työmarkkinoiden ulkopuolella,tulkitaan mielenterveys
ongelmina kiusaamisen vauriot seuraamukset on yleensä aina vakavia !?!

Nuorena nuoret hylkäsivät ja pilkkasivat erottivat porukasta,jäi jäljelle reaktiotapa jos joku
nuori aikuisena pilkkaa hyljeksii tai kiusaa aikuista ja haistattelee !?!

Inhoaa ja reakoi inholla näihin nuoriin ei voi olla mukava kaikille Ihmisille,monesti nuoret on
kiusaajien tai kiusattujen omia lapsia kollektiivinen lajimuisti alkaa toimimaan siinä tilassa !

Johtaa kiusaaminen jatkuu kolmanteen neljänteen sukupolveen mennen !?!

TALOUSKASVU !?!

Joka tapauksessa ilmaston muutos on jo alkanut sateet ja kiuvat jaksot lisääntyvät,tulee
olemaan tulvia ja meri saattaa nousta rannikolla kaduille. Tulvat osuvat Helsinki eteläsuo-
men kasvukekukset Suomen kaikilla rannikoilla ovat jo nyt uhattuina !?!

Merenpinta ei nouse mutta jos sateet moninkertaituvat Suomen ja Ruotsin rannikoilla,ja Eu-
roopan merialueet kuormittuvat jokien vesisateista siinä määrin rannikolla tulvii !?!

Raahe ja oulu mahdollisia tulvien esiintymis alueita ....
- Vanhemmat »