IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Todellisesta syistä miksi en sopeudu yhteiskuntaan ja työelämään ei ole voitu puhua psykologin vastaan otolla ja istunnoissa..

Ja koko systeemi oli sitä en voisi koota ansioita ja siis niitä säästöjä joilla on nyt siis merkitystä kun ikääntyy..

Vähemmän siis jo koulutetun työvoiman tarve oli aina vain siltikin todella määräiakaista..

Ja vajaatyökykyisiä ei tarvita työelämässä..

Diaknoosi oli vain se hallinollinen lailinen siis menettelytapa jolla taataan eläke ja sosiaaliturva siihen todella riitää tämä määritelmä..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Ei voitu kertoa sitä tämä sinun..

Siis diaknoosi ei ole aivan siis todenpitävä sillä on se merkitys kun sinua ei tarvita työmarkkinoilla pitää olla eläke ja sosiaali turva...

Lapsuus aikana jona elin suvun ja perheen keskuudessa oli tasapainoisempaa kuin olin koulussa jossa en menestynyt ?


Ja minua uhkaa työttömän kohtalo..

Psykologikin jopa siis ahdistuu ei ole ymmärtänyt vain tarkastella asioita siintä lähtökohdasta elikä todella minun näkökulmastani käsin..

Lähtökohtaisesti ne siis psykologit ei hallunneet tämä yrittäisi seurustella heidän tytärensä kanssa joka oli jo aikuinen ja 20 -23 vuotta..

Sosiaalisessa perimässään..

Ne asenteet ja elämän käsitykset joita he ei voisi oikoa ja muuttaa edes koulutuksen kautta..

Ajattelun ilmaisun muoto sen olemus sekä vahvuus ei kerro mitään siintä mitä minä sillä tarkoitan on toinen kysymys ?


Seuraamus siintä oli tämä yritystä seurutella muodostaa ihmisuhteita ei voi olla koulutetumpikin nainen torjuu sinut ja hyljeksii sinua ihmisenä..Ja sosiaalisesti ja taloudelisesti siihen täysin samaan asemaan joka on jo elinkautinen se sama sosiaalinen taloudellinen asema..Maanviljelijä perheen on haettava lisäansioita ulkopuolelta käsin sosiaali ja eläketurva lisäsi perheen taloudellista turvallisuutta..

Sain asua kotona ullakolle tehtiin huone avustukset ja kaiki oli otettava jostakin oli tilejä joissa raha kasvoi korkoa..

Vaikka rahan arvo heikkeni ja jo sillä siis suhteelisella siis järkevällä siis sijoittamisella..

Jokainen huoneen esine tuolia lukuun ottamatta on olemassa edelleenkin oli siisti järkevä eläjä ja jopa taloudellinen ...


Minun eläketuloni tuotti jonkin verran sijoitettuna..

Ja minun tarvitsemat kaikki tarpeet..

Ja ne muut kulut ja minun menot ja ne perustarpeet he ei osanneet sitä elämänhallintaa silti siis minulle opettaa..Talo ja maapohja oli perinkunta hajotetaan se on tehty siltä perustalta ja sama asema sosiaalisesti ja taloudellisesti siinä on loppuelämäsi..

Ei kehity työkykyisys ei pääse mihinkään missä on mahdollisuus sitä siis kehittää ei ole yksityiyrittäjä perheen jälkikasvua..

Perinteinen maatila ja maatalous ei ole pohjustanut yrittäjyyttä toimii aina yritystukien monimutkaisten ehtojen ja muutosten paineen alla..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Jos kun vain voi elää vanhaksi palaan taiteeni äärelle jos vain voin siinä mikään ei ole muuttunut tuli eteen ne ongelmat ja sen kokonaiskuva..

Ihmiset ei muuta niintä siis asenteitaan on heillä sosiaalisessa perimässään..

Elmerin elämä...Torstai 11.07.2019 13:49

Elmeri poistui keskuudestamme aiheutti suru joka on monen ihmisen siis poismenon kautta jäänyt surematta putkahti esille..

Elmeri vartoi yleensäkin siis lähes aina kotiin tulojamme..


Tosin Elmeri eli todella hyvän elämän sitä ei kohdeltu kaltoin väärin monet ihmiset ei eläne niin hyvää elämää kuin tämä kissa elänyt 16 vuotta..

Elmeri näkökulma elämäämme oli toinen todellisuus elämästämme täällä....


Joka nurkalla kesällä vesiastioita..

Elmerillä on monia piilopaikkoja hännän siis elämänsä oli liikkuvaa harvemmin siinä tilanteessa oli kamera mukana...


Ja kun siis meneimme matkoille..

Ja olimme 7 päivää jo siis poissa ei kissa edes aina sitä mitenkään siis ehdolistanut heitteille jättönä..

Elmerin elämä on lähellä poistumista elämästä ja tältä tasolta katsoen hiljaisuus ja tuulen humina jäljellä pian...


Paikkoja joissa kissa eli ja oli sekä kulki ja lepäsi valvoi pihan tapahtumia koko kesän ajan..


Elmeri oli niin menevä kissa näitä kuvia joissa häntä likkuu ja toimii on vähemmän poistumassa elämästä ja elämästä....


Monia ulkorakennuksia pensaita paikkoja joihin suojautua..

Olimme matkoilla 7 päivää elemerillä monia paikkoja joissa oli vettä hiiriä elämää ulkorakennuksia joissa häntä majaili...


Me tulimme..

Ja kissa tuli totesi sen me palasimme jatkoi sitä siis elämäänsä juuri niin kuin me emme olisi edes siis olleet poissa..
Tarkoitan sitä ihmisenä olen voimaton muutoksiin joissa on kyse siintä jo mikä on oleva valitseva tuleva 5-6 miljoonan ihmisen kolektiivinen tila....

Sillä missä missä he elää ja on..

Ympäröi muiden tahtotila ei ole syytä uskoa minun ongelma on yksin se minun sisäinen valitseva ongelma...

Mielenterveysauttajat auttaa itseään heillä on työpaikat heidän elämäsä on hyvin on tässä heidän elämänsä kysymyksessä ei minun elämä..

Ei aidosti siintä välitä mitä lait ja astukset ei heiltä todella edellytä...

Tietty käsitys iskostuu sitä ei muuteta sukupolvessa tai kahdessakaan ja tämä vaikuttaa meihin kaikkiin samalla tavalla ihmisinä..

Jos ei ole lapsia ja lastenlapsia ei se tee muutosta mihinkään ihmiset vain olettaa voisivat yksilön teoilla..

Siis korjata jotakin paremmaksi seuraava sota tuhoaa peruuttomasti sen mitä sinä luulet muuttavasi paremaksi siis no sillä tavalla..

Sinä olet syntynyt epävarmuuteen ja elät epävarmuuttasi todeksi...

Hengisyys ei ole posittivista ei nagatiivista se vain on aina olemassa niin kauan..

Sillä siis elävällä planeetalla on jotakin siis todellakin sitä älylistä elämää..

Noiden kuvien sisältöjä on jo selitetty kamerassa olisi jokin vika tai jos
ja kun kohde on metafyysinen..

Ja heijastuma ei pysy johtuu lisistä tai jostakin siis paikoillaan..

Monia selityksiä on jo kuultu..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Tänäkin aikana jotkut sitä kauppaa ja myy kuin kauppatavaraa helppo ja kätevä myydä ei mitään antaa sille..

Monet hintalapput ja koreat paketit..
Tarkoitan sitä ilman lapsia ja lastenlapsia en voi sitoutua tähän mitä elän olen elänyt peruuttamaton...

Uskontojen taustalla on toinen eteemme tuleva muutos ?

Tämä kuvake oli minun tulkinta uskontojen synnystä ja historiasta jonka esille ottaminen oli jo mielenterveystietoa ....


Ja palautuminen asteettain siihen mitä kuka minä todella olen..

On todella näin jos ei ole lapsia ja lastenlapsia katoaa pois ihmisestä yksi ihmisen elämän arvon mittaisen ja vertaisen syyn ja seurauksen kierto...

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Tilalle tulee tämä oleva tulevakin transhumaani henkisyys joka on vieras kansalliselle ajattelulle joka rakentuu..En voi sitoutua osia ihmisestä katoaa pois..

Ja elämäni on omistettu puhtaasti enään vain tälle ihmiskunalle ei tälle siis yhdelle kansalle ei kielelle..

Joka on todella aika suppea todellisuus..

Kansa kieli ja jopa sen luomat kohtalot ja arvot voi kadota unohtua niin niitä kukaan enään edes muista..

Tämä aihealue oli jo 7-8 vuotiaana osin aikuisen tasolla lapsen puhumana esille tuomana ajatuksena historiastamme ...


En voi olla mitään muuta kuin mitä todella olen...

Vahvistaa tätä siis pois ihmisestä kokonaisuutena sitä siis palautumistani tietoiseksi siintä kuka oli todella..

Ja en hyväksy enkä tule hyväksymään sitä kohtaloa joka on väärä mutta en ole osin enään sitä mitä minun piti olla..

Tälle ei ole kriisiapua on turha hakea apua sitä vastaan muuttuu ja ei voi olla arvoja joita ei ole enään saavutettavissa edes..

Kansallinen olemassa olomme on haavoittuva..

Ja ne siis luomamme arvomme siis vain nytkin todella katoaa kuin sinne tyhjyyteen poispyyhkiytyy kokonaisuutena..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Yhdysvallat nyt siis hajotessaan poliitisesti taloudelisesti ja sotilaallisesti muuttuu kriisinsä jälkeen vain tulevaisuudeksi..

Haasteemme kohtalomme on siis tekemämme päätös mitätöityä pois ja on lyhyt talaouskasvu..

Ja elämääme kohtalomme on saastuminen kaiken siis romahdus..

Sukulinjan myötä katoaa se siis tulevaisuus on nyt niissä käsissä jotka ei sitä mihinkään enään johda.

Umpikuja ja kaiken mahdolisen huomaamaton siis häviö...

Henkisyys ei ole koskaan sitä mitä meille luvataan..

Ja se ei ole muuta kuin siis tämän ajan tilan yhteiskunan luoma kupru ja ei mitään sisällä kuin tyhjiä sanoja lupauksia jos ja kun ..
Yhdysvaltojen tilanne kehityskulku on monin osin oivallettu 1980 luvulla ja taantuva soisaalinen taloudellinen yhteiskunallinen hajanaisuus..

Resurseja ei käytetä yhteiskuntatekniikan ja jo elinolojen kohentamiseen sitä mitä siellä nyt todella tapahtuu..

Siintähän vain seuraa ydinasesupervaltana aseman vahva heikentyminen..

Voisimme valita jo nyt todella sen olevan tulevan kehityssuunnan tavalla joka on jo nyt todella mahdolista olla niin..

Jossakin vaiheessa tämä kehityskulku johtaa umpikujaan jossa nyt on jo ydysvallat monin tavoin..

Kehitystystä ja tätä tulevaa yhteiskunan kehityskulkua..

Ja jota todella nytkin siis jo yritetään kääntää ihmioikeutta ja ihmisarvoa tuhoavaan arvoperustaan...

Tapahtuu tämä käänne..

Kiina ja Intia ryhtyy johtamaan uuslideraalia ja sallivampaa sosiaalista ja taloudelista kehityskulkua maailmantaloudessa..

Siinä on yksi syy ja se seuraus yhteys mihin olemme jo nyt joutumassa..

Teknologinen etulyöntiasema on pian menetetty ja ne monet sitoumukset sopimukset purkautuu..

Jotka on tehty julkisuuden ja julkisen tiedonkulun ulkopuolella sovittut ja olevat merkitykset ei enään sido muitakaan valtioita..

Mutta ne on pian merkityksettömiä asiakirjoja sopimuksia sitoumuksia ja siintä alkanut..

Tämä todella vaikea kohtalokas mutkikas siis sen kaiken julkitulo..

Todelliset syyt ja merkitykset on jo tulossa julkiseksi tiedoksi johon kuka hyvänsä voi pohjustaa väiteensä..

Ja poliitisesti on helpompi päästää julkisuuteen tietoja jotka koskettaa ja vaikuttaa..

Aina vain siis muihin tahoihin ja kuin omiin päätöksiin...

On mahdolista että..

Kiina ja Intia sekä Venäjä vuotaa ensinnä yhdyavaltojen kanssa sovitut salatut situomukset sopimukset julki..

Joka on nähty jopa tieteessä kuin historiassa monta kertaa tapahtuneeksi..

Tarkoitan pois menollani tätä elämäni olen tänne haaskannut kokematta koskaan täysin tänne kuuluvani tämä on sitä....


Ihmiskunan kehitys on tuhoaisa ja väärin perustein pohjustettu tuhoava ja itsetuhoisa prosessi jota ei haluta muuttaa paremmmaksi..

Lähiavaruus on jo saavutettu 1980 - 1990 luvulla uusia parempia koneita on kehitelty joilla korvataan kantoraketiti ......


Kiinasta ja Intiasta sekä Venäjästä sanonut kehityskulku on esinnäkin sitä mitä se nyt todella onkin..

Toisaalla on aika lailla siis se selkeä pyrkimys kehittää yhteiskuntaa..

Kamera ei sovellu liikkuvien kohteiden kuvaamiseen kohteet ei voi kuvattaessa liikkua ajassa tilassa vaihtaa paikkaa silti..


Joudun nytkin siis todella uusimaan monia teknisiä välineitä..

Miksi minä muistasin väärin asioita olen kirjoittanut vihjeet perustelut aina vihkoihin joissa säilyy perustieto mitä ja .....


Mikäli olisi vain siis kyse minusta itsestäni en olisi niin paljon mihinkään tähän siis kohtalooni sisältyviin syihin ja seurauksiin..

Yrittänyt saada selkoa selkeyttä jos elän vanhaksi palaan alkuperäiseen taiteeni tapaan ja muotoon uudelleen..
Jos työtön voi vaikuttaa omaan elämäänsä ostaa työkalut joita ei ole jos hän tekee jotakin ympäristössään..

Hän todella vain ehkä voi olla muiden silmätikkuna haitana..

Olen siistinyt tontin reunat kuten kaikki reunoja myöten käytävä läpi tällä tavalla mieli pysyy hyvänä ja eheänä tässä...


Hallinto voi reakoida tähän kieleteisesti menetät sosiaalietuuksia köyhyys on ainoa mihin voit perustaa elämäsi et sitä etkä tätä ?

Jos teet saatavilla olevasta romusta ja jätöksestä kasvihuoneen se muovi on pian se ympäristö haitta joka on vastoin säädöksiä..

Sinulla ei ole varaa edes kahden vakuuseläkkeellä tuottaa taloudelisesti ja systeemin kontrollin vuoksi kuukaudeksi sitä perunaa..

Kokonaisuus on alkanut muovautua voidaan laittaa veden kokoamiskourut aikanaan kunhan ne löytyy jostakin ja siis....


Ei ole pollittista puoluetta tai ideologista tukijaa joka ei sinua vastaan siis nyt kääntyisi puhumattakaan joku sinua puolustaisi..

Työtön voi joutua tästäkin hallinon silmätikuksi...

Ei voi tehdä mitään mitä hallintoi ja lait ei hyväksy ja todella siis edellytä työtoiminta ei lisää hänen sosiaalista eikä taloudelista hyvinvointia...

Lääkäri määrää psyykeläkkettä muuta ei ole tarjolla..

Omavastuu syö ne siis resurssit joita hän saa anomalla..

Ja jotta voi maksaa lääkkeet joilla ei tähä ole siis mitään vaikustusta jos jäät kiinni tölkkien keräämisestä jotta voisit saada rahaa..

Hallinto vetää sinut umpikujaan joudut maksamaan edut takaisin..

Rakentaminen siintä kaikesta mitä muut yleensä on polttaneet pois aina josta on tehty puutarhaan sopivia ratkaisuja ?


Ja siis joita sait ostit kasvihuoneen joka ei ole sitä siis ympäritöjätettä ja siintä että teet jotakin..

Ja on suurempi turha vaivannäkö haitta kun et mitään ole tehnytkään et ketään haittaa..

Olet sosiaalinen menoerä ja se taloudellinen taakka yhteiskunalle ja siis sinua vieroksutaan pilkataan ja halveksitaan..

Ja siinä on syy ja seuraus miksi ihminen siis todella ehkä nytkin oireilee..
Ihmiskunta ei ole kyennyt luomaan talousjärjestelmää joka jakaa kaikki resurssit parhaalla mahdollisella tavalla lahjojen kykyjen mukaisesti.

Ja jokin asiakirja ja disknoosi ei määrittele mitään oikeudenmukaisesti ja tarkastele ihmisen kokonaisuutta sen mujkaisesti mikä on.

Henkilön todellinen terveydentila ja mielenterveys on jo todella siis ehkä yleensä ulkopuolisen henkilön mielipide ja oletus..

Ja tarkkaa tietoa ei ole voi olla trauma joka on aiheutunut todella vääristä tiedoista aivotärähdys ei ehkä ole psykoosi tai mikään siis mielisairaus..

Trauma on aivotärähdyksen ohella samassa henkilössä johtanut vääriin ja vahinkoa aiheuttaviin hoitoihin...

Samoihin laitoksin kootaan pikkulapsia ja eritasoisia siis jopa vammaisia nuoria syntyy monia kielteisiä sosiaalisia käyttäytymistapoja..

Mahdotonta määritellä nihin tämä voi johtaa kieroutuneisiin käytäntöhin ja toimintapoihin ja menetelmiin..

Ota lainaa maksa se takaisin jotta voit tehdä edes nämä esineet valmiiksi kukaan ei maksa pois edes lainaa sillä mitä ....


Jotkut päätökset on tietoisesti siis jo aivan vääriä..

Ja on aina varaa haaskata osaamista ja resurseja sekä niitä voimavaroja ihmisinä..

Ja pitää sitä siis todella tehokkaana talouden hoitona jota se ei ole..

Jäi kesken nyt siis pitäisi ottaa lainaa korolla jotta voisi tuonkin tehdä valmiiksi esineeksi kun on jo ikääntynyt ja alkaa ..


Jos eläketulosi on jäänyt 500 euroa menojen jälkeen muuhun käyttöön sitä verotetaan niin ei ole edes sitä resursia käyttää..

Turha ja tyhjä tulokseton loputon siis se anominen on kiusaamuista jota hallinto harjoittaa riippumatta perusteista joita sinulla on esittää ?Lakipykäliä saa siinä niskaansa ja kerrotaan jo miten turhaa on uskoa ja luottaa siihen on oikeudenmukaisuutta edes olemassa..

On ennalta selvää tämä on vastaus sitä pitää silti anoa jotta saa tietää ja huomata olevansa aina ja kaikessa systeemin siis väliinputoaja..

Voi olla ilman sitä siis diakanoosia ei myönnetä eläke eikä sosiaaliturvaa samalla tämä johtaa vaikka teet mitä..

Sinä siis et todella koskaan ansioidu tämä vieläkin toisessa perustelujen muodossa näin..

Ja sinut on määritelty epäonistujaksi ennakolta käsin tähän riittää syitä ja perusteluja..

Tapausten siis pääpiirteissä on kyse samasta asiasta...

Sitä ei voida suoraan sanoa nuorelle koskapa olet ADHD tai lievästi siis vammainen autistinen tai opimiskyky on heikko..

Ja erityisopetuksen tasokin on mitä on ja sinä siintä syystä syrjäydyt et pärjää yhteiskunassa..

Ja sinä todella tulet ennakoidusti olemaan syjäytetty..

Oikea tieto ja analyysi voi olla parempi vaihtoehto jättää tämäkin siihen harha luuloon hänenssä itsessään..

Todella on jotakin todellista syytä tulevan siis kohtalloonsa osin on mutta toisaalta ei ole..

Ja siinä koko tämänyhteiskunan siis siinä olevassa tulevassa kokonaiskuvassa..

Voit siintä syystä jopa siis pudota pois siintä työelämästä se todella silti johtaa tähän tulevaan kohtaloosi..Laki asetus tulkitaan niin kääntyy sinua vastaan todella aina hyvinkin siis monintavoin olet läpinäkyvä ei oleva usvaa jota ei ole edes olemassa..

Ihminen nujerretaan lailla ja asetuksilla hän ei senkään vertaa enään voi kuin vain kokea olevansa väliinputojana kaiken suhteen ulkopuolinen..

Monen laisia anomuksia olen yrittänyt tehdä vcastaus on tämä jokak kerta jitakin tahoa lähestyy sama on vastaus aina !


Saat anoa mitään et saa silti irti mistään ja siis sinua ei ole nimittäin ne jotka on osoitettu luottamuksen arvoisiksi ei ole sitä..

Riippumatta siintä mitä joku joka tämän lukee siintä ajattelee sillä ei ole enään edes mitään siis merkistystä minulle ihmisenä..

Mikään ei voinut muuttua siintä syystä sama alkaa toistumaan kaikessa..

Joitakin muutoksia mahdolistaa vain ja enään 29 miljoonan lottovoitto ja vahva terveys osan muuttaa arvometalliksi..

Ja osan pitää rahana..

Samaan loppu päätelmään tulee kokemuksen kautta..

Tai ymmärtämällä siintä missä nyt elää tämä minun tuleva kohtalo josta en voi irrota enään koskaan..

Pysähdy ja mieti onko näin jo käynyt tai onko käymässä näin..

Vielä 20 -30 vuotiaana voi tähän vielä vaikuttaa et juo et polta päihteet pois ja asut asemakaavan ulkopuolella..

Ja auto ja ajokortti on tarpeen...

Ja kaikki resurssit menee tylsään arkeen et voi muuta tehdä pysyä tässä kiini elämäsi ajan..

Kaikki sinun osuudet perikuntaan on asuinpaikkana..

Samalla koko elämäsi on siihen lopullisesti pysähtynyt et enään voi siis valita ei ole valinan varaa..

Sama puoliso muulla ei ole merkitystä..

Joko sinä ensin kuolet tai tämä johtaa siihen mitä et toivo osaksesi..

Velkaa et voi ottaa et korkoa maksavia lainoja kahden vakuuseläke mikä on aina sama pähkäily mihin on varaa..

Ja säästö hupenee korjauksiin..

Ei ulkomaiden matkoja ja ei reisuja ulkomaille ehkä pari reissua elämäsi aikana ei ole sitä resurssia..

Ja vaikka olet kerännyt kaikki muiden hukkaamat tölkit saat lisää siinä sen 50 - 20 euroa..

Tämä tarkoittaa ei ole autoa pienin mahdolinen energian siis se kulutus polkupyörä sovitat kaiken julkisen liikenteen mukaan..

Jos sinulla ei ole lapsia eikä kastenlapsia et tiedä miksi elät näin arvot on ei ole arvoja tämä ainoa mahdollinen elintapa...

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Vaikka olisi joitakin siis paranormaaleja tapahtumia on ehkä aina siis jo vain ollut ja tapahtunut ketään ei se ole kiinostanut..

Vaimoni on 12 vuotiaana kohdannut fyysisesti ufon vierailut näiden siis tukiasemalla emolaivassa..

Olen siintä tiedostanut asioita jo siis sillä 1980 luvulla olemalla kyseisellä aluksella..

Ja tavalla joka on unen ja tietoisuuden tilan kautta tiedostettu niin tulin tietoiseksi asiasta toisella tavalla..

Tämä ei siintä syystä kiinnosta ketään ja jos kun siis tulkitaan luuluvaksi erityisryhmiin se ei ole syytä sitä tutkia...

Tutkijan pakko kohdata aina sitä todellista pilkkaa ja ivaa..

Ja vammaisen mielenterveyskuntoutujan kokemus on jo silti aina sama kokemus mutta...

He ei ole ja he ei voi merkitykseltään saman arvoisia...

Asenne on ihmisillä tämä..

Ja heidän kokemansa ei ole todella edes nyt siis merkityksellistä..

Kertoo ihmisestä ja yhteiskunan sisään syöpyneistä monista käsityksistä
joihin henkisen kulkijat kompastuu ja kulkee..

Siis jonkin oleellisen ohitse on kyse eristyiryhmistä tulee tämä vastaan onko syytä kiertää koko kysymys siintä kohtaan..

Kamera ei sovellu liikkuvien kohteiden kuvaamiseen kohteet ei voi kuvattaessa liikkua ajassa tilassa vaihtaa paikkaa silti..


Ja joka on mahdollinen ja henkinen tie on sitä se henkisyys on sitä on jo henkinen puoli elämää olemassa neutraali kaikelle mitä on..

Negatiivisuus on sitä ei voi olla täydellisen tyytyväinen tähänkään..

Ja sillä on ainoa positiivinen vaikutus sisäistä tuskaa ei ole 39 vuotta ja et vieläkään syö mielialalääkkeitä..

Ja ne ainoat lääkkeet on siis rytmihäiriöön...
Jos lapsesta alkaen olet kyseenalaistanut valtavirtaa riittävä syy tähän ja tuohon kohtaloon..

Ja et saa vain parasta mahdollista koulutusta ja tukea suhteessa aikaan ja yhteiskuntaan..

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Olet tehnyt tieteen valtavirrassa kuin uskontojen synnyn suhteen juuri se johtaa psykologiseen tutkintaan ja hoitoon..

Jokelan ja kauhavan tapahtumien jälkeen kaikki minun levittämät jutut olivat minun tietämättä rikostutkinan yksi linja ...


Hänen ajatuksiaan on asiakirjoissa koottu perusteeksi tähän menettelyyn
riittävä syy ja perustelu tälle kaikelle mitä olen joutunut sen johdosta..

Kokemaan ja kohtaamaan elämäni aikana...

Tämä kuvake oli minun tulkinta uskontojen synnystä ja historiasta jonka esille ottaminen oli jo mielenterveystietoa ....


Uskontojen syntyynn vaikuttaneet toiset perustelut ja syyt..

Lapsena olin jo tietoinen tästä vaikka sitä ei suoraan kerrota koskapa se minua koskeva tieto on minulta sakattu pimitetty..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Perustelu ja se juuri alkuperäinen lähete hoitoon on todella siis aika jopa hyvin selkeä ja lyhyt määritelmä....

Muilla syilä ei ole merkitystä..

Sillä ei merkitystä sillä siis psyykkisellä mielentilalla eikä syillä kuin en luovu ja peräänny ajatelen niin sen ja tuon sen myös esille..

Pelkää on lievä ilmaisu tiedostaa miten tähän ajatteluun on suhdaututtu tiesin tämän Lapsena johtavan tähän mutta silti....


Kohde on ja olisi siis ehkä kuvattavissa ei muuttaisi tuona aikana toimen pidettä ja perustelua hoidon osalta yhtään miksikään..

Kuvaamalla sitä mitä ei ole olemassa..

Ja kuten metafyysisiä ja siis ei edes nyt virallisesti siis ei olemassa olevia kohteita..

Olen kuullut jo todella siis monia selityksiä toinen toistaan ihmeellisempiä suhteessa itse asiaan..

Olen testannut psykitarin ja psykologin ymmärrystä tällä asialla he ei no suostu vastaamaan tähän kysymykseen millään tavalla..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Vaikka käytän tätä välineenä havaintoihin..

Niin ja siis vasta se kameran uuteen vaihto todella paljastaa ohjelmassa soveltuvuus tai selkeytyykö ne monet siis havainnot sen myötä..

Kamera ei sovellu liikkuvien kohteiden kuvaamiseen kohteet ei voi kuvattaessa liikkua ajassa tilassa vaihtaa paikkaa silti..


Selityksiä riittää mutta..

Ei edes nauropsykiatri tai neuropsykologi vastaa tähän jos sitä kysyy ja aivotutkimus ei ehkä tähän aina johda erotaa toisestaan kameran.

Ihmismielen psykiatrinen hoitaminen siintä syystä mitä on havainnut on erityispiirre siis sinä psykiatriassa ja terveydenhuollossa..

Varsinkin jos kamera havaitsee mutta et sinä vastaavaan kykene..

Taas herkästi palataan 39 vuotta aiempaan syyhyn joutua hoitoon sitä ja tätä on minun kokemana sisältänyt monen kohtalo..
Sopeutuminen yhteiskuntaan normeihin on alistumista kaikki on enakolta määriteltyä ja suojatöissä olet ahkera ja tunnollinen saat ehkä siis ne 5 euroa palkkaa..

Ruoka ehkä jo maksaa 150 euroa kuussa työkulut otetaan pois ja se sama on koko se aika jona olet suojatöissä..

Aitoa toimeentulon lisää kohennusta ei ole tule koskaan olemaan sinulle ja ainoa asia mitä tämäkin psykologi todella siis tarkkailee on ne monet siis normit...

Ja se siis sopeutuminen ja mukautuminen on se alistuminen yhteiseen tahtoon sääntöihin käytäntöihin..

Ja tätä ei kiinnosta taloaudellinen tai sosiaalinen asemasi..

Miten sinua on kohdeltu ikäistesi ja muiden taholta ja todella siis sille ei ole merkitystä arvoa olla käsitelty kirjattu aihe terapiassa.

Psykologin asenne ja asian siis se käsittely ainoastaan koskee sinua sinun vikojasi joista saat moitetta..

Ja sinun aiheuttamia epäkohtia mutta ei niiden suhdetta muihin ihmisiin ja näiden mähtävissä oleviin siis asenteisiin ja käytökseen..

Vähiten hän arvioi omaa käytöstä ja suhtautumista minuun ihmisenä ja se on lähinnä mitä vikaa minussa on ihmisenä analyysiä..

Ei ole moniuloteista tarkailunäkohtien puntarointia..

Viisi tuntemaani psykologia on yhtä yksi ulotteisia selitteisiä ihmisiä joilla on taustalla vielä viisi muuta vastaavaa henkilöä..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Sitä miksi psykologi ei todella siis käsittele uuden luokanvalvojan siis ja jo opettajan asennetta erityisopetukseen...

Miksi minun pitää opettaa sinulle taidepuusepän erityistaitoja sinä et no tule makasamaan veroja..

Ja työsi ei ole taloudellisesti tuottavaa..

Sinä tulet harrastamaan yhteiskunan verovaroilla työntekoa sinä et sitä ehkä tarvitse sitä varten nämä tekee yksinkertaisia ohjattuja siis töitä...

Ota lainaa maksa se takaisin jotta voit tehdä edes nämä esineet valmiiksi kukaan ei maksa pois edes lainaa sillä mitä ....


Ei ole resurssia eikä säästöjä tehdä mitään mitä arvostaa kaikki jää aina kesken mikään ei tule koskaan valmiiksi asti..

Syytä haetaan aina minusta ihmisenä kaikin tavoin tähän syy ja vika pää miksi on näin asenne elää edelleen ihmisissä vahvana..

Siintä ei voida puhua julkisesti miksi on näin tämä ei voi ansioitua ?

Sinähän et no siintä syystä välitä edes nyt tänä aikana siis komentoida minua en ole tuottavaa pää omaa muille ihmisille..

Olen menoerä ja taakka..

Sosiaalisesti ja taloudellisesti olen aina siis eriarvoisessa asemassa lait ja aetukset normit säännöt ja monet käytännöt on pitävä siintä huolen..

Ja ilman lottovoittoa en tee mitään hienoa....

Artisti maksaa sen että voi tehdä töitä omasta eläketulostaan joka ei no riitä voisi olla jotakin heinoa tekevä....

Siis se henkilö ja persoona ja vaikuttaja yhteiskunassa..
Erityiryhmien lakisääteisyys tarkoittanut sitä jos ei määriteltyä resursiia ja sitä ei voida myöntää et osaa mitääm kieltä puhua äisinkielenä.

Et voi ymmärtää mitä muut puhuu takoittaa sanojen kielen ymmärrys on täysin eläisit toisella plannetalla yrittäisit omin keinoin sopeutua tänne.

Joten hän kulkee laulamassa tytöille ja pojille näiden siis ikään katsomata rakaudesta..

Ja muut yrittää sen todella siis vain tuona aikana ohittaa vammaisen ja kahjon mielenvikaisen touhuina.

Ei ole lakisääteistä selkeää velvoitetta opettaa tälle suomen kiellen ja siis mielen monimutkaisia merkityksiä kielen sisäistyneitä käsitteitä..

Ei ole resurssusia ja selkeää lakisääteistä lokeroa tälle ongelmalle sille ei siis mitään ole tehty 1986 -89 sai kiertää kylää vajakkina ja kahjona..

Oppia kantpään kautta osansa on olla vajakki ja kahjokatti joka syrjäytyy kaikesta lakisääteisyys edellyttää..

Hallinossa koulussa yhteiskunassa on lokero luokiteltu perustelu..

Osaavalle kielen mielen tomivalle siis harjannuttamiselle jotta ymmärtää suomenkielen ja oppii austraaliassa puhutun toisen kielen..Sama oli jo monen muun kohtalo nämä tapaukset ei työlisty..

Ja heille ei tulla siis koskaan maksamaan oikeaa palkkaa kuuluvat suoja työkeskuksiin..

Luikanvalvoja vaihtui uusi opettaja perusteli tällä syyllä miksi ei minua ja tätä toista aidosti tue opinnoissa..

On eriliinen asiantila tukea ohjata jos on tlioppilastaustainen oppilas jolla on vaikeaa..Lakisääteistä oli mielenterveys toimistossa käynti ja terapiat joista ei ole apua mihinkään opetuksellisiin ongelmiin sitä ei siellä käsitellä.

Oli määritelty hallinossa tämä avuksi tähän ongelmaan..

Tämä siis ei no todella edes tähän sopeudu ja ei mukaudu yhteiskuntaan hyväksy sitä tulevaa siis kohtaloaan..

Suojatöihin palkatta siis todella syrjäytettynä todella siis syrjitynä olet jo aiemmin tämän kokenut..

Ja nyt koet saman koulutuksen kautta tämä on asian tila josta ei puhuta psykologin toimessa...

Ja sille ei ole lakisääteistä velvoitetta tähän keskusteluun mikään minun todellinen ongelma ei näitä kiinoistanut koskaan aidosti..Koulun ilmapiiri riitautuu opettajat riitautuu monin tavoin riitautuneet jo rehtorin ja kuvaamataidon opettajan kanssa.

Oppilaat luulee johtuu psyykisistä syistä puhuu minusta lähinnä hulluna toimivat monimuotoiset ihmisuhteet ei siinä ilmapiirissä voi olla totta.Kolme ja jo neljä selkeästi jo todella syrjäytyvää oppilasta eritysopetuksen osalta.

Lukiotasoisilla on selkeästi ehkä psyykkisistä sysitä johtuvia ongelmia..

Ja jos se vammaisuus sitä aiheuttaa kohtelun suhtautumistavan kautta siintä ei voida puhua psykologin eikä koulun toimessa oppilaille..

Suoja töissä ei ole eikä tule ehkä monilla olemaan palkaa eikä urakehitystä ellei ole yrittäjä perheen jälikasvua..

Työllistyminen ei tarkoita tavallista sitä urakehitystä ja eikä palkaa ei siis kaikille tulla maksamman..

Ja kaikki siintä syystä ei edes sopeudu eikä mukaudu tähän ja se motivaatio romahtaa kokonaisuutena..

Sama peruspiirre on nyt vaikka kaikki on muutunut yhteikuntakin on jo monin tavoin toinen..

Mutta tämä on todella siis se pysyvä ongelma ja siis yhteikunta ja talousjärjestelmä luokittelee toiset pois työelämästä..

Ja sitä ei todella nytkään voida siis todella jo hyväksyä yhteiskunallisesti katsoen olevana pysyvänä valitsevana ongelmana..

Tässä aina edelleenkin valitsevassa ja siis olevassa rahataloudessa..

Ja talous systeemissä vielä siis erikseen tässä talousjärjestelmässä jossa itseasiassa tätä valitsevaa eriarvoisuutta ylläpitää lait ja asetukset ..

Ja siintä ei voida puhua edes nyt siis totena..

En enään usko enkä luota tähän..

Ja ei ole tässä mitään sitä siis tulevaa ja jo olevaa mahdollisuutta tätä edes nyt siis hyväksyä..

Omakohtainen ihmisarvo ja oikeus kysymys suurempi luovuttamaton siis arvoperusta joka ei voi toteua..

Lottovoitta 59 miljoonaa euroa osan voit muuttaa arvometaliksi ja jonka omistat olet todella siis terve pitkä ikäinen voi tämän muuttaa..

Mahdolistaa muutoksen ja sitä muuta keinoa ei ole tule olemaan...

Saavuttaa aidosti vapaus todella valita elämänsä ja kohtalonsa..