IRC-Galleria

turol

turol

ari matti teräväinen Universumin sanan saattaja : Universumi mukana matkalla ! Vastaus salaisuuteen : ite - taiteilija universumista !

Selaa blogimerkintöjä

Mitään sitä ei ehkä ole koskaan koettu..

Psykologin ja ensimmäisen lääkärin oletus..

Ja siis jota ei ole sinä aikana edes siis suomessa vain tutkittu tieteen ja aivotutkimusten neuropsykiatristen menetelmien avulla..

Aivosähkökäyrät otetaan samoin tutkimus tehdään..

Laki muuttui minua koskeva tieto kuulu minulle itselleni toimittaa sitä ei ole sälytetty se on tuhottu arkistosta pois..

Ennalta määritelty tulos on säilytetty asiakirjoissa..

Toin kuvan ufosta ennakko oletus 1970 luvulla niitä ei ole edes olemassa ja väität muuta sinussa on jokin psyykisesti siis jopa pahastivialla..Mutta juuri siis tämä on se syvällinen kokemus siintä minun kotini ei ole täällä jo 5-6 ikävuoden jälkeen tiedostunut ongelma...

Tähteläiskokemus..

Ei se todella ole psyykkinen oire..

Tämä on tiedostamisen tila jossa lapsi jo 5-6 vuotiaana tulee tietoiseksi siintä mitä ei muut halua pitää totena..

Aurinkokuntamme kaltaisia vastaavia aurinkokuntia on olemassa..

Siis planeettoja ja aurinkokuntia on satojatuhansia jo siisalkaen lähimiltä tähtinaapureilta alkaen ja vielä siis löytämättöminä..

Tuona aikana 1970 luvulla teknologia ja ne monet siis menetelmät olivat sillä tasolla ne on väittämiä joilla oli jo yksi löydös tehty..

Psykologi käytti tätä lapsen määritelmää..Jopa tästäkin esitetystä siis no asiasta harhaisuuden psykoosin oireina..

Voi olla kitsofrenian oire joka tuottaa mielessäsi peilikuvan jossa on siis mielen tilan oire..

Lapsi käyttää sisäistynyttä pelikuvan omaista määritelmää..

Esittää mieli voi tiedostaa miltä vieras havaitsematon planeetta näyttää ja siellä on maapallon elinolosuhteet..

Näitä psykologeja oli peräjälkeen monta..

Jotka 1974 -1999 asti pitivät kiinni siintä stigmast ensimäisen lääkärin ja psykologin määritelmistä..

Ja sitä stigmaa ei oteta pois..

Kieltäytyy siintä siis uudelleen tutkinnasta ja sen vanhan siis diaknoosin päivittämisestä uudelleen..

Psykiatria perustui tutkinta käytti kuvia piirustuksia tutkintaa jossa tämä kuva ilmensi kahtia jakautunutta minnuuttani .....


Ei tunusteta lapsen ja nuoren syvälisenä pohdiskeluna ja siis ajateluna..

Sdigman asettamisen perusteluna ja siis sairaana mielentilana tai siis ei edes nyt tunneta julkisessa yhteiskunalisessa ajassa ja tilassa..

On sitä mieltä me emme ole maailmankaikeudessa yksin...

Ja on muitakin ihmisen tavoin perustein älyllisiä elämänmuotoja..

Ajatus siintä täällä on jo voitu vierailla..

Tämän syyn näkemyksen siis leimaaminen hörhön puheiksi..

Ja sen siis stigman asettaminen sille ihmiselle joka näin ajattelee sen olevan..

Tämä on melkoisen siis varmasti monen muun lapsen ja nuoren kohtalo..

Valtion verovaroilla on tähän varaa ryhtyä..

Resurssien ja hoitojärjestelmien tietoista siis sitä väärinkäyttöä..

Jos se ei siis ole sitä koulutusta eikä sitä siis kuntoutamista ja todella vain siis ylläpidä työkykyä..

Ja elinikäistä siis sitä toimintakykyä..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Tätä on tapahtunut...

jos tätä on siis varaa siis jopa yhteiskunan ja talouden ryhtyä..

Siis jopa sillä ja tällä tavalla pois hoitamaan me olemme pieni populaatio ja vähäväkinen kansa..

Itse asiassa tuokin kuva on nähty 1970 luvulla kirjoissa..

Vanha lainakuva miten fyysinen esine kuvassa on täysin alkuperäinen kuva maisema ja tila on suttuisa ja...


Ufoilmiö on jopa ollut se oivallisin keino ja laistaa ja ohittaa sen lapsen ja nuoren kohtalon ihmisarvoinen ihmisoikeutta kuinioittava kohtelu..

Kuvan ilmiö on tuotu lähemmäs kameraa miltä se näyttää mitä se on siihen en voi sanoa yhtään siis mitään sillä.....
Kuvan ilmiö on tuotu lähemmäs kameraa miltä se näyttää mitä se on siihen en voi sanoa yhtään siis mitään sillä.....


Jokainen tietää ja todella on tiennyt jos on ymmärtänyt miten asiat on se asia on tieto jota sinulla ei saa olla..

Sinua ei pidetä siintä syystä hulluna..

Ja se siis jo vielä nyt hiljaisen enemmistön tahto on todella siis se..

Tähtiporttaaleja on mutta me kehitymme monista muista poiketen heti kun saamme tiedostaa...

Siis sen ja ne monet siis muut vaihtoehdot joissa on kehityskulku..

Tätä on 1900 luvun ajan ylläpidetty kehitysmaat pysyy kehitysmaina ja elinolot ja kehittämättömyys takaa 10 % prosentille ihmisiä..

Kohtuuttomat etuoikeudet siintä syystä ylläpidetään tätä negativista ja itsetuhoavaa kehityskulkua ja kehitystä..

Populaatiolla ei ole merkitystä ihmiset on pakotettu toimimaan elioloissa joissa on aina siis...

Todella hyvin monia sotia kärsimystä ja köyhyyttä..Tarkoita sitä on jokin uhka koskapa tämä uhka tulee tältä planeetalta ja se uhkaamme elämäämme käymällä..

Turhia ja tuhoavia sotia tällä planeetalla..

Ne siis ihmiset ei sinua ryhdy puolustelemaan kolektiivista joukkotahtoa vastaankaan..

Ehto on ihmiskunta tai sen asiaoista päättävät tietää siintä valehtelusta pitäis luopua...

Todella nyt 2020 ja he yrittää vitkutella ja selitellä vääriä aikatauluja....

Ensinnäkin se pitänyt jo tehdä 2015 mutta lopuminen etuoikeuksista ja poliitisista asemista on vaikeaa pakoilua ja vitkuttelua kaikki tyyni..

Salassa takaisin mallinettua teknologiaa mars sinne kyllä jo nyt pääsee helposti samoin kuuhunkin ei tarvita enään sitä vanhaa teknologiaa..

Siirtyminen siihen on vaikea pala niellä nurisematta monille tahoille he sen tietää yrittää silti jatkaa vanhaa tapaansa hoitaa asioitaan..
Lapsena tai nuorena ei minua voitu sillä tavalla manipuloida tai kohdella en olisi siis sitä tiedostanut mistä on siinä ja tässä kyse..

Viisi vuotta ja osin tieto on vanhentunut niin sitä ei enään edes nyt siis tutkita..

Ja sen syyn peruste on juuri tämä lakiin ja asetuksiin asetettu..

Tiedetty jo sinä aikana ne monet siis vakavat epäkohdat mutta ei haluta puuttua siihen ja ei varsinkaan siis tähän ongelmaan..

Hallinon ja virkamiesten sekä asiantuntijoiden virheet ja vääryydet on jo voitu pois näin ja laillisilla siis näillä perusteilla todella pois pimittää..

Ei ole tarkoitus siirtää valtion ja yhteiskunan siis jo olevia voimavaroja ja resurseja..

Siis todella jopa sitä aiempaa siis jo laadullisesti parempaan yhteiskunalliseen kaukokatseiseen asioiden hoitoon..

Yhteiskunan ajan tilan mahdolistamaa välinpitämättömyyttä ja joka johti moni siirtyi niistä siis laitoksista vähin äänin aluesairaalaan...

Siintä on ainakin yksi jopa minulle siis kertonut..

Hän ei kestänyt ja hyväksynyt sitä vieläpä sitä nähdä ja kuulla siellä ei voinut siihen puuttua...

Ja siirtyi sinne aluesairaalaan jossa sitä ei tarvinut sitä todellisuutta ja ongelmaa hyväksyä..

Siis edes vaikka sai palkan siintä jotta sitä ehkä voi siis sietää..

Valinta tilanne ja siis jos ei halua omaa elämäänsä sillä asialla pilata pois
tiedetty asiantila josta on vaiettu..

Tyhjä merkityksetön siis ele sitä pyytää anteeksi ei se sillä hyvity pois..Ei kerrota lapselle ja nuorelle ne asiakirjat on salattu niin lapsi ja nuori ei voi sitä tietää tiedostaa mitä hänen kohdalle on merkitty..

Aivosähkökäyrät ja neuropsykiatrinen tutkinta tieto aivotutkimus tietoa on jo saatavilla..

Kiusaamisen oireet ja fyysiset siis olosuhteet vahvistavat sitä akustinen häiriötila ja se resonanssi ja ne harmaat ja yksiväriset seinät..

Ei voi siis edes koskettaa..

Ja henkilökunta kosketteli sinua ja sinulla on se likainen tunne siintä sinä olet ydinsaatunut ja saastainen..

Ydinsodan ja sen siis kemialisen biologisen sodan pelkotiloja oli monilla lapsialla ja nuorilla..

Henkilökunta todella siis salli muiden siis lasten nuorten..

Todella jatkuvasti sinua siis hiplata ja klähmiä sinua joukolla ja siis jotta siedättyy siis niihin siis kosketuksiin ja kosketteluun..

Jatkoivat sitä pikkulasten kohdalla öisin joukolla..

Kohtelivat näitä kuin leluja ja siis joilla voi leikkiä miten mielii ja tahtoo joukkossa oli kehitysvamaisia..

Särkivät toistensa tavarat...

Ja varastivat siis arvoesineitä ja kiusasivat muita joukolla ja sitä ei juuri siis aina edes voitu valvoa..

Yleinen nähty ja jo siis tiedostettu ongelma siellä..

Olin ne 3 kuukautta laitoksessa vaikka 1974-79 on tietoa traumoista oppimivaikeusongelmista se ei kiinosta psykologia..


Ja jo ennen lakimutosta tuhottu näin se on minulle kerrottu sitä ei ole sitä ei voida toimittaa minulle itsellenikään enään..Snelmakoti jossa tilan ja laitoksen akustinen resonanssi oli aika lailla siis negatiivinen vaikutin..

Siis siellä asuvien tajunassa..

Ja siellä puuttuivat sitä siis jopa ne siis ääntä vaimentavat pehmentävät elementit..

Värimaailama oli todella siis ankea synkeä ja siellä ei ole siis niitä omia huoneita ovia ja lukkoja..

Jotta sieltä voisi todella siis poistua ulos mutta ei vastaavasti siis tunkeutua huoneisiin..

Valvomattomia siis jopa katvealueita ja ne yöhoitajat istuivat laiskopissa ryystivät kahvia usenmiten jättivät..

Selkeän siis sen velvolisuutensa juuri niin ollen sen siis valvonnan todellakin siellä hoitamatta ja tekemättä..

Kurinpito oli kaikille samaa ja myös se ilmianataja saattoi todellakin siis joutua teljetyksi pimeään siis koppiin elikä siis sinne komeroon..

Pelkää on lievä ilmaisu tiedostaa miten tähän ajatteluun on suhdaututtu tiesin tämän Lapsena johtavan tähän mutta silti....


Pahuus on tämän vaikutuksen ohella se syy ja seuraamus..

Ja sinne ei ole tehty tarvittavia tilan siis edes nitä monia rakenteellisia korjauksia...

Ja siellä toiminnalliset periaatteet joista ei olla tietämättömiä..

Ei ole mitään sille ongelmalle ede tehty ja siis miten niin sanotut potilaat käyttäytyy ja toimii tiloissa sitä ei öisin edes aidosti siis edes valvota..

Eriikäisiä eritasoisia kehitysvamaisia ja tavallisia lapsia ja nuoria..

Ja joilla on sinne tultaessa monimutkaisia siis henkisen kuin sen fyysisen pahoinpitelyn kaltoinkohtelun hyljeksinän aiheuttamia taraumoja..

Fyysisiä vaurioita..

Ja kuin siis myös niitä moninaisia psyykkisiä vammoja..

Laitos todella hyvin siis monin tavoin siis vahvisti sitä vielä omalla painollaan ja toiminnallaan..

Ja siis jo se on todella siis tiedetty jo sinä aikana jona se oli olemassa ja vielä siis edelleenkin siis toiminnassa..

Jotka on vahvoja kestää senkin vielä sen ohella kotona kotikunassa on vapaalla jalalla kulkeva...

Henkilö siis joka on se kaltoin kohtelun vahva osapuoli ja tälle ei yleensä tehty mitään..

Mikäli tämä osasi käyttäytyä...

Siis jopa myös julkisesti esikuvallisesti ja oli arvostusta ja auktoriteettia kunnioitava normin mukaisesti toimiva kansalainen..

Muutos olevaan..Lauantai 04.07.2020 22:32

Kevät talvi kului tehdessä pieniä asioita..

Ja jopa siis hyvinkin siis oleellisia jopa muutoksia joita pystyi tekemään..

Tuo sama oli kahdessa kuvassa ei ole siintä syystä aivan pois ennalta ja ennakolta selvitettyilmiö sama oli kahdessa kuvassa...

Ja joita otin uudella kameralla yökuvat ei onnistuneet kuin tässä asiassa ja fidealeikkeen lataus on hidas pitää vielä ottaa selville miksi..

Valon tuikahdus yössä uusi kamera ei vielä ole selkeä väline miten niitä kuvataan ?


Iisalmen reisun jälkeen tuli tämä uusi kemera on siinä on ongelmia johin liittyy nyt joitakin ongelmia..

Ja kameran käyttöönotto on vie aikansa oppia uusi ohjelma..

Iisalmen reissu meni pikuisen mönkään en saanut hyvää polkupyörää käyttööni sitoi aikaa ja tilaani ajassa nyt...


Luultavasti aiempi kamera oli parempi enkelipallojen kuvaamiseen joka on nyt kamera haivaitsi jotakin uuttakin..

Iisalmen reissu tuli ja meni ne polkupyörät siis koljonviralla oli kehno juttu joka esti lähellä vierailut..

Peruna jo kukkii voi olla siellä on ensikuussa jotakin johon kattila saa sisältöä ehkä ja niin ollen..


Ja joihin oli materiaalia tehdä jotakin muutosta olevaan..

Rakentaminen ne tekemättä jääneet asiat on käsittelyssä ja materiaali on kohta siltä osin käytetty ja tehty ?


Kasvihuone jota rakenettu 10 vuotta nykyiseksi mikä on toistunut joka vuotinen erityispiirre..

Kasvihuone kokeilu on jatkunut 10 vuotta aika alkaa koota kokemusta siintä yhteen asiaan..


Kevät talvi meni varastossa nikkaroimiseen ja askareisiin kotona joka ei ole muuta kuin omiassa oloissa olemista..
Minun lapsena esittämät monet väitteet..

Ne on juuri olleet sitä kieli on se siis ladattu ase jopa sen lapsen käsissä osuu ja aiheuttaa kielteisen vastareaktion..

Olin maanviljelijäperheen jälkikasvua..

Asut kotona asut vaikkapa aikuisena ullakolla teet perheesi mukana töitä avustukset tulee taloteen...

Mutta sinä et saa ehkä siintä palkkaa..

Ei ole ystäviä ihmisystäviä ei ole on vain koti ja ullakkohuone jossa olen yksin ajatuksineneni .......


Aktiviteettia ei yhteiskunan toimesta tueta ja sinulla pitää olla diaknoosi joka määrittää yhteiskunanallisen asemasi joka on sosiaalinen stautus..

Vammaisuus ja siis se lieväkehitysvammaisuus jota ei voitu todeta joka johti outoon tulkintaan siintä miten on..

Valopallo havainto lapsena laskeutui joen jäälle..

Ottanut kuvan pallo jossa on kyljessä monisärmiö ulkokehä ja sisäskehä siinä on särmiö sisällä ja tämä täthän sisältyy ?


Ufoilmiö kelan asiakirjoissa on se syy ja olen kohdannut avaruusolentoja kommunikoinut telepatisesti niiden kanssa..Ja siis tai se mielenvikaisuus..

Voi olla se no jopa siis se alkoholismi ja siis se jopa sosiaalinen häiritsevä yksilöity syy...

Siis miksi on häiritsevä ja miksi käy terapiassa josta ei ole mitään apua..

Ullakolla asuminen on tapahtunut avustusten ehdoilla joita siintä tuli talouteen elämiseen kotona huoneiston kunnostus !


Ja siis joka on sosiaalisesti alempaa tulo koulutus ja sosiaaliluokkaa joka on useinmiten kileteinen piirre..

Vielä minun sukupolven aikana sillä oli merkitystä ja seuraava sukupolvi koki sitä kohtelua joka oli...

Ehdollistettu siis yhteiskunallinen siis se kontrolli ja perustelu sille miten hallinto ja koneisto kohtelee sinua ihmisenä..Ja joka on kohtalon yksi siis se syvin perusyy on tämä kirjailija ja hänen teoriansa..

Lapsena olen täman tehnyt jo todeksi tulee yhteisössä pientä siis tärinää joka johtaa tähän...

Ja sitä ei voida hyväksyä millään muotoa alkaa vaikuttaa muihin..

Tämä tätä yritetän kitkeä pois psykiatrisin menetelmin yhteiskunta ja ne ihmiset ei sitä halua ottaa siis kekuuteensa olemaan vaikuttamaan..

Auktoriteetit ei hiljennä vaienna tätä...

Niin otetaan ne siis todella kovat keinot käyttöön niin kovat menetelmät on traumatisoinut myös siis monen muun lapsen ja nuoren elämän..

Psykoosin nimi ja määrite minun sukupolveni lapsen ja nuoren elämässä on tässä kuvassa esitetty kirjailija ?


Toinen perussyy on tämä..

Maalaisin siinä jopa siis tämän mielikuvan ja mielikuvan..

Siis hyvin monen sinne ihmisen mieleen pohjoipohjanmaalla seurakunan elämään ja se on itsessään syy joutua psykologiseen tutkintaan..

Tämä kuvake oli minun tulkinta uskontojen synnystä ja historiasta jonka esille ottaminen oli jo mielenterveystietoa ....


Aiheutuu vahvaa siis sitä tärinää ihmisyhteisön elämässä lapsi sanoo sen antamatta seurauten pelon pitää ne siis ajatukset ominaan..

Ja olla puhumatta siintä..

Ja se on sitä mikä aiheuttaa muissa ihmisissä siis todella vahvaa vihaa ahdistusta jopa siis yhteisöllistä kolektiivista mielipahaa..

Vahvaa sielullista siis sitä kolektiivista tärinää ja epätietoisuutta siintä siis omasta tietoisuudestaan..

Lapsena ja Nuorena kumosin valitsevan tieteen evoluutioopin ja aiheutin kirkossa ja uskovissa pahennusta ajatuksillani !


Suomessa maalaamalla nämä kuvakkeet uskonnolliseen hengelliseen ja syvään tietoisuuteen sai kyllä aikaan monille negatiivisen palautteen..

Tämä aihealue oli jo 7-8 vuotiaana osin aikuisen tasolla lapsen puhumana esille tuomana ajatuksena historiastamme ...


Suomessa oli minun aikana selkeä tietoinen tahtotila ne lapset ja nuoret joiden kautta tämä auktoriteettia vastaan niskurointia esiintyi vahvana..

Saattaa psykiatriseen kontrolliin ei saanut olla itsestään syntyvää sitä synnynnäistä sitä vahvaa syvähenkisyyttä..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Ja sitä parapsykologista tietoisuutta..

Laitoksissa ei saanut olla tätä sinä olet sairaudentunnoton sinua ei voida psykiatrisesti katsoen hoitaa psyykkisesti sairaana jos sitä tuntoa ei ole..

Katkaistaan sisäinen yhteys valo olentoihin joita häivähtää lapsen mieli on turvassa yrityksiltä lääkityksin..

Siis katkaista tätä valoisaa sisäistä vahvuutta ja turvallisuutta ohjataan sisäisesti oikeaan ja hyvään..

Ja jota ei tee uskovat eikä sitä tee todeksi psykologit tai psykiatrit...Negatiivisuus ja lapsen elämän voiman ilon kieltäminen ja kielteisyys on kasvatuksellinen ohjelma joka on kirkon ja seurakunan sisällä läsnä..Kuvaan tuli nämä valosta rakentuneet ilmiöt joilla oli lapsena se merkitys ne yritti opastaa oikeaan ja pitää poissa väärästä väärinteosta..

Kolme kuukautta sitä hoitoa ja laitosta ja psykologi ja lääkäri jo todella kitki pois tätä ohjausta ja tahtoa hyvään oikeaan..

Uskovat kielsivät ne siis lapsen ja nuoren omat sisäiset siis henkioppaat todella siis pahuutena pahana henkimaailmana..

Ja joilla aina peloteltu lapsia ja nuoria ja ne demonit sen pelon kautta ja syvänä lapseen kohdistetuna siis pelkona..

Hoitojärjetelmä käsitteli niitäkin harhaisuutena psykoosina..

Sisälle rakentunut siis se syvähenkinen ja lapsia ja nuoria todella hyvään ja ohjaava mekanismi piti kitkeä ensin pois psykiatrisin keinoin..

Ja lääkityksin laitoksiin laitostamalla sairauden tuntoa piti olla..

Ensinnäkin sitä todella ahdistuu sitten lopulta siinä traumatisoituu sitä ei tulla myöhemmin tunnistamaan ja tunnustamaan syyksi ongelmiini..
Minun lapsuutta ja nuoruutta todella siis kohtasi tämä traumatisoiva ja mielivaltainen siis asenne kohtelu..

Ja yleensä jos on maanviljelijäperheestä kyse..

Kotonasi ollaa kuin siis kusi sukassa tämän psykiatrisen ammattiamaisen auttamisen kanssa..

Kirjailija oli jo asiakirjoissani tarkoin merkitty perustelu siis se määritelty siis harhaisuuden ja psykkoosihoidon perustelu todellisuudessa tämä..

Voitu julkisesti käsitellä niin jo 1970 luvulla mielipiteen sanan vapaus jo perustualaissa määritelty niin..

Ja mutta silti tämä perustelun yksi tekijä merkittävä syy ja seuraus vein kirjat siis lapsena alasteelle ja kouluun ..

Pyrkimys väittää esittää julkisesti tätä teoriaa opettajille..

Ja oppilaille jotka vain lopulta siintä syystä kuisasivat minua muutan ja ohjaan opetustunnnin jos toisen opettajan tätä käsittelemmään..

Psykoosin nimi ja määrite minun sukupolveni lapsen ja nuoren elämässä on tässä kuvassa esitetty kirjailija ?


Valopallo havainto se käynisti psykologin toimessa ne siis hoitotoimenpiteet...

Ja joita voin tänä aikana havaita vain kameran avulla..

Tämä kuva otettu 2018.11.22. suurensin kohteen pysyi kuvassa selkeänä tälle on kuvissa vastine olemassa....


Jos tämä on siis se vesipisara..

Ja siinä on tuo siis se monisärmiön siis muotoinen kuvio kyljessä ja siis minun silmin ei ne vesipisarat tuolta näytä..Pakkotoimilla uhkaaminen ja sen selkeä tietoinen siis jopa kuittaaminen jonakin siis yhteistyökykyisyytenä..

On yhtä kuin yhteisktyökyky ja siis halu tehdä jopa viranomaistoimessa hyvää kiitettävää yhteistyötä..

Itse asiassa laissa ja asetuksissa oli ehdolistettu tämä käytäntö..

Lapselta ja nuorelta ei todella siis edes kysytä miltä tämä toimenpide nyt sinusta tuntuu..

Ja sinä olet todella vaiti et uskalla edes siintä puhua..

Vastahankaisuus on tulkittu sairaudentunnottomuutena hoidon tarkoitus on murtaa sinun vastarintasi..

Ja sitä ei todella hyväksytä sinä et sisäistä sitä tätä ei voida siis hyväksyä psyykkisesti terveen ihmisen ajatteluna..

Eristetään ne joiden osalle ei ole samaa Ihmisarvoa ja Oikeutta haluttu antaa kuin muille on annettu arvo ja oikeus olla !


Todella on alempaa sosiaali ja tuloluokkaa yhteiskunta lait säätely on siis mitä on..

Tarkoittaa sitä koska en osannut lähteä kodistani mihinkään ja elin ullakko huonessani vuodesta 1980 -93 asti..

Taloudessa avustukset sosiaaliturva eläketurva kiertää taloudessa jossa on syytä hakea avutukset lakisääteiset tuet ja käyttää ne..

Jokainen tiesi jos ei ole mahdollista sijoittautua työelämään syrjäytyy sitä kohdellaan lain asetusten mukaisesti..

Minun voimavaroilla lahjoilla elämällä ei siis ole valtion ja yhteiskunan hallinossa ja siinä yhteiskunnassa..

Ja kunnassa jossa asun mitään merkitystä..

Jo ennakolta käsin siis jopa ennakolta käsin niin hyvin sitä ei tarvitse huomioida millään tavalla..Lääkäri todella sanoi sen niin koskapa en ole kehitysvammainenkaan en voi saada pysyvää kehitysvammaiselle kuuluvaa eläkettä ..

Määräaikaisen eläkkeen saaminen merkitsee psykiatrista pakkohoitoa ja mikäli et suostu sinut haetaan poliisitoimin pakko hoitoihin..

Kiitti minua yhteistyöhalustani siintä olen niin yhteistyökykyinen..Hoitojen perusteluja ja niitä asiakirjoja ei voida minulle luovuttaa minua koskeva tieto ja innormaatio ei minulle kuulu...

Ja laissa ei ole tätä mahdollisuutta..

Laki muutui minua koskevaa innormaatiota ei ole enään siis saatavilla ja jopa kaikki ne...

Terveystiedot ja aivosähkökäyrät jopa se neuropsykiatrinen psykologinen tutkinta tieto oli todella hävitetty..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Sitä siis sosiaali ja eläketurvaa hja ellen minä siis ole sitä siis edes yhtä talvea psykiatrisessa hoidossa..

Ja jonka jälkeen lakisääteiset ehdot täyttyy..

Tuomalla metafyysinen kohde lähemmäs näyttäisi kuvassa aika mielenkiintoiselta ilmiöltä jos se on 50- 99 senttiä tai no ?


Psykiatrisen hoidon perustelu oli vastaava silmän varainen havainto jota ei kameralla kuvattu soveltuvaa kameraa ei ole 1973 -75 saatavilla..

Kameran merkitys välineenä on psykistriassa yhtä tyhjän kanssa ?


Vaikka olisi ollut saatavilla psykologi tai psykiatri ei sitä huomioi hoitoja ja kirjaamia määritelmiä ei voi perua...

Ja ne saatetaan siintä riippumatta lain asetuksen kautta voimaan..

Uhataan jos et tee yhteistyötä.. Siis jopa niillä siis pakkotoimilla ja niillä poliitoimilla jos en suostu nuori todella vielä lisää siintä toistuvasta...

Ja jo siintä lailisesta lakiin perustavasta ja lakisääteisestä siis uhkailusta ahdistuu se hoito on aina väkipakolla ja pakko tilanne..

Ja joka kirjataan vain sinä siis yhteistyökykyisenä nuorena..

Uhkailu ja uhkaaminen on yhtä lailla psykologin kuin lääkärin käyttämä keino pakottaa ohjata yhteistyöhön...

Sinun on pakko tehdä tämän kanssa sitä siis sitä yhteistyötä jopa siis vastoin tahtoasikin..
Todellisuudessa luja siis sidonnaisuus...

Siis juuri tähän maahan ja kansaan on kehoni perimässä sosiaalisessa perimässä ja muistissa oleva elämäni aikainen tekijä ja ehdolistaja..

Jos ei ole siis lapsia tai lastenlapsia niin ei ole sitä sisään rakennutta sitä sidonnaisuutta..

Tai sitä siis isänmaalista uhrimieltä minkään hyväksi tai puolesta..

Elämäni jatkuu samana sitä vain ikääntyy..

Ja samalla purkautuu jo lopulta se syvällinenkin siis sielun sopimus juuri siis siintä kohtalon yhteydestäni maahan ja kansaan..

Ja tähän maahan ja kansaan..

Ja sitä ei silti enään vain uusita siis seuraavassa elämässäni siis enään ja teitoisuus ei pääty kuolemaani energian häviätmättömyyden lait..

Kokonaisuutena ihmiskunan siis kohtalo siinä suuremmassa yhtälössä on aivan siis hyvä ja sen pysyvä luonne on jäljellä jäävä yhtälö..

Sotilassalaisuus on tämä populsiomoottorin ja sähkömagneetisen moottorin sovellutus kehitelmä jota ei ole kerrottu ?


Kuka on ensimmäinen poimulentäjä sitä en tiedä ohjelmat salaisia niitä on valmisteltu 1900 luvun ajan..

Samalla kun tehtiin ydinkokeita yhdysvaltojen laivasto teki kokeen joka oli yritys sähkömagneettinen kenttä elikä pyörre...

Siis tekisi siintä tukan silmin ja ihmissilmin siis näkymättömän energia ja kokeet olivat johtaneet koe siis poimutti aikaa ja avaruutta..

Koe johti laiva tipahti neljänteen ulottuvuuteen..

Osa miehistöstä suli yhteen laivan metallisen rakenteen kanssa ja osasta tuli sähkömagnettisia..

Jotkut sinkoutui osassa laivaa tulevaisuuteen ja osan jäädessä jo toiseen ulotuuvuustasoon..

Osan siis onnistui hakea suojavarusteita 1980 luvulta osan sinkoutuessa vuosisatoja ajassa eteenpäin siintä syntyi hanke joka merkitsi..

Korkeimman turvallisuusluokituksen yritystä se salata..

Alus toimii hydriditeknologisin menetelmin populssiomoottori ja siinä on se sähkömagneettinen kenttävaikutus..

Alus on mahdolista varustaa jopa pian siis sillä siis aikaa taittavalla siis ja jopa siis nyt jo avaruutta poimuttavalla mootorilla..

Ja on kooltaan aika isokokoinen siinä voi olla jopa siis sen kolmenhengen miehistö..

Kokeita on tehty 1900 luvun ajan aluksia on kadonnut aikaan avaruteen ja jäänyt sille tielleen monia sitä me emme tiedä..

Mars on vain mutaman tunnin lentomatkan päässä...

Niillä siis versioilla joita on jo aluksi tehty siis monia kokeita varten osan onnistuessa osan epäonnistuessa..

Varsinainen poimulento on valmisteilla jo ollut 1900 luvulta asti joka on kunniahimoisin hanke..

Lähiavaruus on jo saavutettu 1980 - 1990 luvulla uusia parempia koneita on kehitelty joilla korvataan kantoraketiti ......


Mutta myös venäjällä sama valmius ja he osaa käyttää toriumia joka on hivenen vähemmän säteilevä ydinpolttoaine..

Ruukissa 2020.7.1.tiistaina jokainen ilmiö on elää ajassa tilassa omaa elämäänsä minun ei tule ehkä tietää miksi mutta..


Suomi on jo vallinut kolektiivisesti kohtalonsa kansana yhteiskuntana ja joka on nyt tarkoittanut sitä eväsi minulta tämän kohtalon pois..

Johtaa siihen on vain minun elämäni enään jäljellä..

Purkautuu pois sopimuksen osanen ja kohta sitoumuksesta tähän siis jo nyt maahan ja kansaan..

Ja jonka siismuutonikin voitte siintä syystä pyyhkiä nyt siis pois..

Samalla pyyhkiytyy tämä maa ja kansa pois..

Joka yksi mahdollinen tulevaisuus ja siis minusta riippumattomista siis syistä valinta on jo siis tehty..

Tämä kehityskulku alkoi 1960 luvulla lapinläänin ja oulunläänin siis se jo väestöllinen pois muutto alkoi tuona aikana jatkui tähän päivään asti..

Ja 1980 luvulla jatkui monina yhteiskunnalisina pollittisina päätöksinä....

Nyt me olemme väestöllinen ja geopoliittinen sotilaallinen tyhjiö ja siintä on pieni askel seuraavaan kriisiin..

Venäjä ei sitä mahdolisuutta jätä käyttämättä hyväksi..
Rahaa ei ole heti...

Ja jos sitä on se menee heti tähän siis elämään ja jo elintärkeisiin perus asioihini..

Kuvaa sitä aikaa ja yhteiskuntaa yhdeltä kantilta..

Laitokset on ajan teknoratiaa ja pyyrökratiaa hallinto ja viranomaiset on marionetteja joisen toimet on aina yhtä naurettavia turhauttavia..

Vain noissa hulttioissa on puhtia ja liikettä johonkin suuntaan..

Elin sen ajan mihin kummelin kultakuume jo viittaa ja monin tavoin siinä on joitakin aineksia todellisuudesta mitä nämä hultiot tuleekin..

Juurettomia vailla ideoita miten elää ja olla siisja suuntana jokin jota he ei tavoittele realitodellisuudessa se on haaparanta ja ruotsi..

Eristetään ne joiden osalle ei ole samaa Ihmisarvoa ja Oikeutta haluttu antaa kuin muille on annettu arvo ja oikeus olla !


Ja se ei ole enään mitään siis niitä unelmia toiveita mistään edes siintä siis olemassa..

En ole masentunut en ole negatiivinenkaan mutta mitään arkielämän siis toiveita realistisimpiakaan vaihtoehtoja ei ole olemassa.

Sosiaalinen elämä köyhtyy.. Ja kun vanhat kuolee pois vanhenee ja siis ne nuoremmat ei välitä pitää yllä sodiaalisia verkostoja sinun suhteen..

Ja se elämä köyhtyy sosiaalisesti hengisesti ja sisäisesti sopetuu siihen on aina niin merkityksetöntä olla on sitä..

Siis aikaa ja tilaa on sitä samaa ainaista siis kuulumattommuutta ja ei ole kohtalon yhteyttä ei meneisyyttä ei tulevaisuutta..

Ja ei mitään muistoja mistään synny elämälle niitä arvosisältöjä..

Raha meni heti kun tuli ruokaan ja tarvikkeisiin elintärkeisiin menoihin ei ole unelmia ei ole näköaloja on aina sama...


Ei ole lapsia ja ei ole lastenlapsia ei ole kohtalon yhteyttä on näin sinun elämäsi aika ja tila on ainoa aika ja tila missä olet elät...

Ja vailla sitä mitä ei voi olla olemassa..

Suomi oli yhteiskunta ja valtio joka ei sinua ole mihinkään tarvinnut sitä ei ole sinulle enään olemassa tässä siis sisäisessä maailmassasi..

Pakoon sitä siis ahdistavaa kohtelua kylmyyttä lakisääteisyyttä henkistä julmuutta laitoksia...

Huumoriksi mutetua historiaa kummelin kultakuume hulttiot elää tuossa ajassa ja yhteiskunallisessa kohtalossa..

Kuvastaa sotiemme jälkeistä suomea 1960 luvulta aina 1990 luvulle asti
jonka jälkeen tuli taloudellinen romahdus..

Laaja poimuuton...

Ja se siis väestöllisen pois siis muuton liike vei sen talouden elinkeinot ja aiheutti sosiaalisia ongelmia..

Ja nyt kun jo lapinlääni ja oulunlääni on väestöllinen ja siis jopa selkeä geopoliittinen sotilaalinen...

Ja siis maanpuolustuksellinen siis se täyttymätön tyhjiö..

Ja viranomaisia hallintoa pakoon pinkovat kummelin kultakuumeen ja ajan kuvan luojat..

Jotka on siis tehneet näistä hultioita joite he ei ole olleet..

Pakomatka olisi haaparantaan ja ruotsiin suuntautuva niskuroivan siis ajan eläneiden mielen ilmaus siintä mitä tuona aikana tapahtuikin..Työttömyyttä ja sitä pakoon teknoratia ja halinto oli ehdottoman jäykkää pilkun viilaamista elinolot ei kohene...

Niitä siis satoja turhia anomuksia täyttämällä..

Sinun lapsiasi vainotaan viedään luokkitteluun laitoksiin ja joissa heidän elämänsä pilataan ja tuhotaan lakisääteisyydellä kohtelulla...Ne jotka menetyivät sinun sukupolvesi aikana lähtivät ruotsiin..

Satatuhatta lähti pois tästä maasta ja siintä samasta syystä ei ole omaa sitä sosiaali ja työvoimapolitiikkaa..

On elikeinoja harjoittavia kiusaavia lakeja säätäviä teknoraatteja...

Ja sitä turhaa tyhjää jopa sitä henkistä ahdistusta ja ankeutta aiheuttaviä säädöksiä normeja..

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Sosiaalipoliittinen ajolähtö ja pois sen siis jaloista pakoon ja karkuun sitä kohtelua...

Ja siis juurettomuutta elämän ilman mittään suuntaan ja tarkoitusta miksi minä olen täällä kuka minä siis olen ja...
Tekemäni virhe..

Se oli olla siis se avomielinen..

Ja lapsi tai nuori joka osaa puhua esittää asiansa on sosiaalinen siis se häiriö koulussa ja yhteiskunta pasittaa sinutkin sinne ja tänne..

Ja siintä syystä joutuu minun sukupolvessa jopa siis sinne laitokseen..

Asemasi taustasi on jo se siis kohtalosi koulutustasosi on kohtalosi olet syntynyt sosiaaliseen yhteiskuntaluokkaan ja tuloluokkaan

Hallinto tilaa psykologin lausuntoja päätösten takeeksi ja siintä tehdään tämän tuleva kohtalo jonka sisältö on aina totta ?


Ja kun sinnulla siis..

Ehkä pitää olla jo tietoinen..

Ja se valmius lähteä pois ja mennä sinne ruotsiin yrittämään siis töihin pääsyä..

Sosiaalinen siis ylijäämä ja ongelmajäte jo ihmisinä valutetaan ruotsiin ruotsin valtion huolittavaksi..

Suomi ei tee mitään mikä sen mahdollistaisi sinulle ihmisenä..

Talous ja sosiaalipolitiikka ei ole työllistävää yhteiskuntaan sitouttavaa ja selkeää tai edes nyt mitäänb sitä mihinkään suuntaan ohjaavaa..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Hallinossa säilytetty tutkinta on puolen tunnin viiveellä siis jo kehitelty asiakirja jonka sisältö ei mitää terveystietoja sisällä..

Myöhemmin tehty psykologinen tutkintatieto..

Ja se neuropsykiatrinen siis tutkinta ja oikea tieto ja se muu on siis jopa hävitetty..

Ja ne aivosähkökäyrät tai niitä ei ole siis enään edes olemassa....

Tutkinta on sekasotku yhteen soveltumattomia tietoja korkea kuume ja sairastelu aiheuttaa oireita kiusaamisen ohella...


Toimet ja toimenpiteet on lakisääteisiä mutta lakia luetaan vaihtelevasti ja niin sinä varmasti syrjäydyt ja nyt ei ole mahdolista tehdä mitään..

Asia ei enään korjaannu töitä joihin sinulla on valmius ei enään ole..

Eristetään ne joiden osalle ei ole samaa Ihmisarvoa ja Oikeutta haluttu antaa kuin muille on annettu arvo ja oikeus olla !


Satatuhatta on menneen ruotsiin ja ulkomaille lapinlääni oulunlääni on autioitunut jo poismuutosta siis sotienjälkeisen ajan...

Alasajettuja teolisia yksiköitä on paljon nyt siis nähtävissä vielä nyt kun teknologia mahdolistaisi toiminan tehokuuden ja laadun..

Tuotantoa voidaan tehdä pienimuotoisesti ekologisesti oikein tehokkaasti ja laadullisesti hyvin nopealla viiveellä..Mutta mitää sosiaalista ja koulutuksellista ja siis taloudellista kehitystä ja työvoimapolitiikkaa ei ole..

Ja siinä tapahtunut...

Mitään sitä ei ole tapahtunut kukaan tai mikään olisi aidosti ohjauttanut sinua hallinossa tai yhteiskunannan toimesta työelämään..

Ei halua edes sinua osaksi työelämää ja siis juuri ja jo vain sinä aikana siis kouluttaa..

Ja sinä et työllisty on turha toimi ja toimenpide..

Työpaikat on ajettu aina siis alas ja kun sinut on koulutettu jäät työelämän siis ulkopuolelle notkumaan..Ja siis kukaan ei voinut vain enään siis palata jos menestyi sosiaalisesti ja taloudellisesti ulkomailla..

Syitä ja selityksiä siintä mikä on mennyt vikaan on riittänyt hallinossa ja politiikassa koko elämäni ajan..

Vaikka ihmiset näkivät mitä kuka minä olen...

Sanotaan olen työvieroksuja..

Ja se siis sosiaalielätti menoerä valtiolle ja veronmaksajalle sitä on kyllä hoettu selityksenä minulle elinkautinen jo..Yrittää lähteä....

Sitä sinut vain palautetaan haaparanasta..

Ja siis monta kertaa vielä joko kotiin tai siis laitokseen vaikeaa osata siis edes lähteä pois..

Sillä ei ole sinulle sen jälkeen jos onnistut merkitystä aikanaan kaikki on monille vain järjestynyt...

Ja jos olet fiksu etkä erehdy enään palamaan tänne suomeen takaisin ja se ajan yhteiskunan viljelmä poliittinen kieli ja puhetapa..

Ei kannata viljellä maata ja ulkomailta saa saman halvemmalla...

Maatalous on elinkeino joka on veromaksajille se siis menoerä ja taakka josta ei pidä maksaa näille tuotantotukia...

Ja vapaata kilpilua kuluttajille ja takaa halvat edulliset hinnat..

Isäni elämän uhrasi tälle ja siis käsitteli niitä siis kasvinsuojeluaineita huonoilla suojauksilla välineillä jotka on kelvotomia..

Oli aivan harmaa henki pihisi poltti sitä tupakkaa jossa oli käytetty sitä samaa myrkkyä mitä levitetty vietnamiin..

Sama myrkky on levitetty tähän maahan maaperään ja ihmisiin..

Venäjän alueelta tuli myrkkyllisiä laskeutumia monille ja alueille moni siis sukulainen on tähänkin..

Ja on jo kuollut siintä ei puhuta vain tässä maassa..

Helpompi siintäkin jo syyttää niitä siis maahanmuuttajia..

Ja kuin katsoa peilistä sitä naamaa joka oli siinäkin mukana äänestäjänä äänestämässä ne valtaan..

Halpuutimme hintoja !

Tuhosimme oman taloutemme elämäämme kuluu aikaa meitä ei kukaan enään pidä valtiona ja kansana..

Ja venäjä ei meitä enään kunnioita millään tasolla...

Ja me emme mitään ole muuta erämaata tyhjää tilaa jossa ei ole ketään enään edes siis enään asumassa..

Minä en kadota ehkä elämänuskoani mutta en enään ole sisäisesti tässä mukana minulle ei ole enään tätä velvollisuutta edes olemassa..

Ei ole lapsia eikä lastenlapsia ei mitään kohtalon yhteyttä mihinkään sitä saa luulla se on mielenterveysongelma jos on tyhmä ja typerä..
Eläke ja sosiaaliturva todella edellytti osin tai täysin perusteltuna joko on siis kehitysvammaisen...

Ja tai juuri niin sen siis mielisairaan paperit riittää aluksi määräaikaiseen eläketurvaan asti...

Hoito oli lähinnä tätä..

Ja olet talven siellä siis mielisairaalassa syöt psyykelääkeitä joita et siis ehkä siis edes tarvitse..

Ja joilla ei ole mitää autavaa eikä kuntoutavaa merkitystä..

Ei ole sitä todennettavaa nähtävää alkoholistin ongelmaa ja se diaknoosi ja on papereita asiakirjoja sitä todentamassa..

Lääkäri jo vaati tätä lain ja asetuksen nuaista hoito käytäntöä esitti sen näin suullisesti...

Eläke ja sosiaaliturva edelyttää jopa siis minulle psykaitrista sitä talven kestävää siis hoitojaksoa..

Mutta sitä ei kirjata asiakirjoihini...

Ja toimenpiteen perusteltuna ja siis perustavana syynä on kirjaaminen työkyvyttömäksi edellyttää minunkin tapauksessa juuri sitä..

Piti ne siis hankkia psykiatrisella hoitojaksolla..

Edellytä kuntoutusta eikä koulutusta jota ei myönnetä 1979 - 86 välillä taidekoulu oli terpaijakson korvaava toimenpide 1983-86 välillä..

Pohjautui anomiseen johon kotona oli pakko olla aikaa ja resurseja ja siis koskapa amattikouluun pääsyä ei ole voitu myöntää..

Traumapsykologista tutkintaa ei tehdä..

Ja sitä ei ole edes siis koskaan tehty ja laiki ja asetukset oli muuttuneet minua koskeva tieto oli anottavissa minun hallintaan..

Tuli tieto tutkinta tietoa on hävitetty aivosähkökäyriä neuropsykiatrista tietoa ei ole aikä sitä ole säilytetty tuhottu ja hävitetty pois..

Perusteluja vaatimuksia ei ole esittää kun innomaatiota ja tietoa ei ole saatavilla ilman sitä uusinta tutkimusta..

Jota ei ole voitu tehdä perusteita ei ole olemassa sille tiedolle..

En voi syyttää systeemiä tai sitä hallitoa mistään perusteita ei ole edes olemassa..

Ufojen ja Avaruusolentojen kohtaamisen väite on..

Siis kelan päätösten takana 1974 - 1999 välillä ja ei ole muutakaan perustelua saatavilla vai onko sitä en tiedä..

Ja vaikka se on ollut totta..

Työkyvyn tutkintaa ei tehdä laissa ja asetuksissa joko kehitysvammaisen tai mielisairaan asiakirja riittää...

Ja sitä ei tutkintaa ei siintä syystä edes tehdä ja se psykologi ja se siis no lääkäri kieltäytyy siintäkin toimenpiteestä..

Tämä ei ole syy mihinkään hoidollisiin toimiin se ei tähän vaikuta jota alistetaan kohdellaan näin koulussa yhteisössä..


Laki muuttui sinä voit anoa sinun elämääsi koskevat asiakirjat ja jopa ne terveystiedot..


Tutkinta on sekasotku yhteen soveltumattomia tietoja korkea kuume ja sairastelu aiheuttaa oireita kiusaamisen ohella...


Ensimmäinen tieto oli ne siis ne aivosähkökäyrät ja se neuropsykiatrinen tutkinta tieto on osin kokonaan hävitetty sitä ei ole..

Arviota ei ole tehty työkyvystä..

Ja ei ja ole asiaa edes siis tarkasteltu siltä kannalta katsoen ja sitä sitä ei ole edes siis kirjattu eläke sosiaaliturvan perusteena..

Hoidon perustelu on tämä sitä seuraavat 30 vuotta pohjautuu tähän syyhyn joka on näin määritelty joka ei ole totta edes.


Perustunut sinä osaat silti siis jotakin ja kehityt hyväksi siinä mitä teet jos on...

Lapsena osasin silamän varaisen rakentamisen vatupassiin mittamaalla peruasia oikein työkykyäni ei ole tarkasteltu näin..


Opit ensinnäkin 1900 luvun alun siis työmiehen tavoin..

Jopa siis todella soveltamaan olevia taitoja siis jopa silmänvaraisesti ja työvälineillä mittakojeilla ja tätä ei siis kirjata asiakirjoihin edes..

Ja vaikka olisit siintä puhunutkin..

Lähtökohta et opi edes peruskoulussa sitä kertotaulua saati sitä tärkeää äidinkielen oikein kirjoitusta..

Et pääse ammattikouluun et edes erityisamattikouluun 1979 päädyt siis oulunsuuhun psykiatriseen hoitoon..

Lapsen ja Nuoren luokittelua psykologit harjoittivat näitä käsittelemällä jonakin mielentilan tutkintana joka oli.......


Syynä on todellisuudessa auktoriteettia ja lakia ja valtion periaatteita jo vastustava omia näkökohtia esille tuova nuori...

Terapeutin korkeampi koulutustaso minun taipumus haluta seurustella..

Käydä todella siis syvällisiä keskusteluja...

Jo se siis ahdisti tätä niin ei voinut antaa taiseterapiaa sillä rikon normia ja sitä käytöstäni ja sitä sääntöä siis jo siintä..

Minun tulee seurustella vain sen siis vertaiseni kanssa..

Minä en voi olla siis samalla ymmäryksen sillä tiedostamisen tasolla kun nämä on..

Psykologi ja terpeutti ja erään toisen psykologin tytär..

Sopeutetaan kehitysvammaisen tai mielisairaan asemaan ja jossa olen aina hoidossa..

Sama eriarvoistuminen on toteuttu siis tänä aikana niin voit ehkä tienata eläketulon ohella mutta menee elinkustannuksiin..

Ja se hoidokki ja jo nyt sosiaalisesti taloudellisesti todella siis se alempaa sosiaaliluokkaa alemmalla tasolla olevana...

Jopa toisen siis sutautumiatapojen..

Ja yhteiskunnallisten normien kirjoittamattomien sääntöjen mukaisesti käytäntöjen edessä juuri se alempi arvoinen..

Nyt 2019 tapahtunut uudelleen tämä yhteiskunan sisäinen jakautuminen
enään sitä toteuteta sillä tavalla...

Siis minä voisin siintä tiedostua olla tietoinen edes..

Taloudellisesti siis heikommin koulutettuna minua voidaan heidän taholtaan syrjiä hyljeksiä vieroksua..

Ufoilmiön ajatukseen kuuluu öiset sieppaukset toimenpiteet aluksessa lääketiteelliset toimenpiteet olen tämän pelon syy..


Hän ei seurustele kehitysvammaisen tai mieleltään vajaan kanssa...

Ja jolla ei ole sosiaalista ja taloudelista edellytystä olla hänen tasollaan..

Menen ouluun olen marketissa siellä on mahdollista jos teet sen että ja kun olet puhelias peloton puhumaan..

Herkästi älykkään kovaluontoisen naisen edessä siis jopa todella silti sen huomannut tämä usuttaa turvamiehen kimppuusi..

Mitä puhut on käyttäisit asetta joka on vasta hyökkäys..

Vajaina vammaisina kohtelun ohella on tämä hänen elämänsä tietoinen rajoittaminen tämän poistaminen..

Olen voinut puhua tästä samasta asiasta ja jopa tekee siintä uhkaavan esimerkin hänelle sinä et siintä vain nyt siis puhu..

Joutava vitsi venytetty tälle saa saman reaktion..

Ja siis jos tällä ei ole rahaa ei ole ehkä se siis aisakas ei voi siis edes olla lähimmäinenkään tälle luulokuva voisi olla saman vertainen tälle..

Lieväkehitysvammainen on käytökseltään ehkä jo aika poikkeava tämä toimii näin...

Hänellä ei ole tälle aikaa eikä tilaa kuten sille joka hänestä ei ole hänen vertainen..

Tätä ei saa arvostella siis siinä asemassa hänelle ilmaista hän on tämän suhteen se joka toimii näin..

Joka tapauksessa toimii niin kuin olen sanonut hänen toimivan hännelle itselleen..

Minun elämä Lapsena on ja pojan suhde valta tai alistussuhde minua on alistanut terapeutti joka on siis se Nainen....


Sääntöjä ja siis niitä kirjoittamatomia normeja käytäntöjä siis todella nyt vastustava nuori..

Havukka Ahon Ajattelijan itseoppinut itse tehty minäkuva..

Jota ei voitu hyväksyä 1970 luvulla tämä siis laittaa todella psykologin ja lääkärin henkisesti psykologisesti katsoen huoneen nurkkaan..

Pakottaa kuuntelemaan tämän omia siis niitä näkemyksiä ja mielipiteitä omasta elämästään ja siintä asemastaan yhteiskunassa..

Siintä syystä oli hävitetty tutkinta tietoa sitä ei tähän tarvita..

Ja tämä riitti 2006- 8 asti kelan siis eläke päätöksiin vaikka mitään sitä innormaatiota ei ole ja tutkintaa ei ole siis tehty uudelleen..

Siis vuoden 1979 jälkeen tietoa ei enään edes ole olemassa..

Ei ole mitään terveystietoja...

Ja joilla on tutkinnallinen peruste joka on otettu vuoden 1974 -79 siis no lain säädännöstä käytännöstä miten on toimittu..

Eristetään ne joiden osalle ei ole samaa Ihmisarvoa ja Oikeutta haluttu antaa kuin muille on annettu arvo ja oikeus olla !


Taumatisoinut elämäni lapsena ja nuorena..

Sitä ei ole voitu käsitellä lait ja asetukset yhteiskunan normit ja säännöt eriarvoistaa taloudellisesti kuin sosiaalisesti ?


Aiheuttajista pahin on se laitos ja ne 3 kuukautta sitä ei ole kirjattu jos on tieto on hävitetty pois..

Viranomaisilla ei ole minun terveystietoja niitä ei ole olemassa enään ne tutkinan ohella hävitetty pois uutta tutkintaa ei tehty ennen vuotta..

Siis vuotta 2006 tutkinan taso ja menetelmä oli edelleen lähestulkoon no vuoden 1974 -79 tutkinan toisinto..

Perimaä geenit tutkittiin uudelleen siintä en saanut mitään viarallista siis paperia oli mitä löydöksiä..

Roderssonin Translaatiokin katosi tuhka tuleen..

Voi olla epäkohtia on niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa ja viranomaisilla ei voi olla terveystietoja..

Ja jos niitä ei ole edes nyt siis olemassa..

Rikoslaki antaa valtuuksia tähänkin siis no tutkikoot asiakirjoja joissa on ehkä joko harhaan johtavaa tietoa tai sitä ei ole edes nyt siis olemassa..

Lepotilassa aivot toimineet 10 % prosentin teholla mutta käytän niitä siis 20-35 % prosentia lisää tehoja...

Ja aiheuttaa psyykistä siis kipua nuorena lisätä sitä ajattelun siis tehoa...

Siintä syystä tietoa on minulla on intuutio vahvempi kuin monilla muilla oli enemmän..

Sidoksissa kolektiiviseen ajatteluun..

Ja siis siihen olevaan ulkoa käsin jo ohjattuun manipuloituun siis siihen päättelyyn ja ajateluun..

Ja tietämätömän siis inormaatio köyhän joukkomielen toimintaan ja he ei omia näkemyksiä tuo esille..

Puheina nämä toimii hyvin tehokkaina tapoina kohdata ihmisyhteisö ja kehittää ymmärrys siintä mitä kaikkea siintä seuraa jos..
Joitakin silti jopa toistuvia siis yksityiskohtia on tähänkin ilmiöön on jopa sisältynyt...

Ja joiden toistuminen voisin jopa kiinittää huomioni...

Mikäli tämä vain toistaa nyt jo siis olevia asioita asiankohtia ja samoja no tapahtumia eikä ilmene mitään uutta tai..

Sama yksityiskohta kohde ikään kuin on saman toistumaa toisin päin kuvassa ja epäselvempi ?


Tarkoittaa sitä vielä pitäisi olla joitakin toistuvia yksityikohtia lisää jotta on varmaa ilmiölle kaikin puolin löytyvä siis ei ole luonnollista selitystä..

Kuva on otettu 2018.4.5. sama kuva käänetty toisin päin kohde on tuotu esille lähemmäs katsoa sitä tarkemmin....


Kaksi kuvaa on saman kuvan toisintoja kuva on käännetty ylös alas jotta saatu vihje miten ilmiön pitäsi toistua jotta saisin syyn pitää sitä..

Aiempaa merkityksellisempänä muutoin siintä tulee vain kahden vuoden mitainen kertomus..

Tämä seikka on merkityksellinen ikään kuin toistaa tätä asiaa siinä on tuo yksityiskohta joka ikääm kuin siis toistuu..


Jää se merkitys jäljelle tämäkin siis toistaa tiettyä kaavakuviota ja olipa mistä hyvänsä siis siinä kyse..

Varon muutamasta yksityikohtia suurennan tuon esille lisää yksityikohtia
kuva ohjelma tietyn rajan jälkeen pikselöityy erota enään mitään lisää...